Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Η Ελλάδα επί του παρόντος συμμετέχει στο σύστημα ECLI, με το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Δεν υφίσταται ενιαία ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία να περιλαμβάνεται το σύνολο των εθνικών δικαστικών αποφάσεων.

Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων νομολογίας σε περιβάλλον web υπάρχουν:

Επιπλέον, υπάρχουν ιδιωτικές συνδρομητικές βάσεις δεδομένων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/08/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.