Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Identifikátor evropské judikatury (ECLI)

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

V Chorvatské republice nebyl dosud identifikátor ECLI zaveden v databázi judikatury vedené Nejvyšším soudem Chorvatské republiky (Vrhovni sud Republike Hrvatske), do které lze nahlížet prostřednictvím internetových stránek tohoto soudu. Vzhledem k důležitosti systému ECLI a nutnosti zavést jej ve všech členských státech EU rozhodly Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky a Nejvyšší soud Chorvatské republiky zadat veřejnou zakázku na zavedení systému ECLI, a to v rámci programu Spravedlnost 2014-2020 Generálního ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele.

S potěšením oznamujeme, že výše uvedených projekt byl v nedávné době Evropská komise schválila, a systém ECLI začneme zavádět spolu se zhruba desíti partnery projektu počátkem října tohoto roku.

Poslední aktualizace: 06/09/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.