Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Identifikátor evropské judikatury (ECLI)

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

V Chorvatské republice nebyl dosud identifikátor ECLI zaveden v databázi judikatury vedené Nejvyšším soudem Chorvatské republiky (Vrhovni sud Republike Hrvatske), do které lze nahlížet prostřednictvím internetových stránek tohoto soudu. Vzhledem k důležitosti systému ECLI a nutnosti zavést jej ve všech členských státech EU rozhodly Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky a Nejvyšší soud Chorvatské republiky zadat veřejnou zakázku na zavedení systému ECLI, a to v rámci programu Spravedlnost 2014-2020 Generálního ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele.

S potěšením oznamujeme, že výše uvedených projekt byl v nedávné době Evropská komise schválila, a systém ECLI začneme zavádět spolu se zhruba desíti partnery projektu počátkem října tohoto roku.

Poslední aktualizace: 06/09/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.