Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Европейски съюз

Съдът на Европейския съюз ( ECLI-Coordinator@curia.europa.eu ) е координатор за ECLI за юрисдикциите на Съюза.

Съдържание, предоставено от
Европейски съюз

Код на държавата

За Съда на Европейския съюз кодът на държавата, който трябва да се използва във втория елемент на ECLI е: [EU]

Образуване на ECLI

Компонентите на ECLI за обозначаване на решенията на Съда на Европейския съюз са:

  • Абревиатура ECLI
  • Код на държавата: EU
  • Код на съда:

С = Съд

Т = Общ съд

F = Съд на публичната служба

  • Година на постановяване на решението (във формат ГГГГ)
  • Пореден номер, съставен от:

Сериен номер на решението по юрисдикция и по година

Примери:

ECLI:EU:C:1998:27 е 27-ят документ на Съда с ECLI през 1998 г.

ECLI:EU:T:2012:426 е 426-ят документ на Общия съд с ECLI през 2012 г.

ECLI:EU:F:2010:80 е 80-ят документ на Съда на публичната служба с ECLI през 2010 г.

Връзки по темата

EUR-Lex

Curia

Последна актуализация: 06/10/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт