Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница чешки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Национален координатор за ECLI

Върховен съд

Burešova 571/20, Brno - Veveří, PSČ 657 37

Česká republika

Тел.: +420 541 593 111

Факс: +420 541 213 493

Идентификатор на електронната база данни: kccaa9t

Eл. поща: podatelna@nsoud.cz (моля, посочете като предмет на кореспонденцията „ECLI“)

Уебсайт: http://www.nsoud.cz/

Лице за контакти: Д.ю.н. Michal Malaník

Образуване на национален ECLI (синтаксис на ECLI)

Идентификаторът ECLI бе въведен в Чешката република през април 2012 г. за обозначаване на решенията на Върховния съд (Nejvyšší soud). От март 2014 г. този идентификатор се използва и за обозначаване на решенията на Конституционния съд (Ústavní soud). Решенията на тези съдилища могат да се търсят по ECLI на уебсайтовете на съдилищата (решенията на Върховния съд — на адрес http://www.nsoud.cz/; решенията на Конституционния съд — на адрес http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx)

Код на държавата

Кодът за Чешката република е: [CZ].

Кодове на съдилищата

[NS]: Nejvyšší soud (Върховен съд на Чешката република).

[US]: Ústavní soud (Конституционен съд на Чешката република).

Пример за идентификатор ECLI за решенията на чешки съдилища

ECLI:CZ:NS:2012:номер на делото.1

[CZ] код на държавата (CZ за Чешката република);

[NS] е кодът на съда, постановил решението (NS за Върховния съд);

[2012] указва годината, през която е постановено решението;

[номер на делото] без интервали или наклонени черти, като те се заместват с точка;

цифрата [1] обозначава поредния номер на всяко решение, постановено под съответния номер на дело. Включването на поредния номер гарантира, че един и същ идентификатор ECLI няма да се използва за обозначаване на повече от едно съдебно решение на един и същ съд в рамките на една година.

Връзки по темата

http://www.nsoud.cz/

http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx

Последна актуализация: 15/06/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт