Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Rättigheter för brottsoffer per land

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

I am a victim of crime. Vem ska jag kontakta för stöd och hjälp?

Journummer för stöd till brottsoffer

På det nationella journumret för stöd till brottsoffer (116-006) lämnas känslomässigt stöd, upplysningar om offers rättigheter och vägledning om vilka organ och organisationer som kan ge ytterligare upplysningar, hjälp och stöd.

Journumret är en kostnadsfri tjänst

som är tillgänglig på kroatiska och engelska, vardagar kl. 8.00–20.00.

Det nationella journumret för stöd till brottsoffer (116-006) är en allmän stödtjänst.

Ytterligare upplysningar finns här: http://pzs.hr/

Även andra specialiserade civilsamhällesorganisationer lämnar stöd och hjälp till offer för vissa brott och till barn per telefon. Ytterligare upplysningar och en förteckning över dessa organisationer per region finns på webbplatsen för Kroatiens justitieministerium.

Förteckning över organisationer som ger nationellt psykosocialt och rättsligt bistånd:

116 006

Nationellt journummer för stöd till brottsoffer

Vardagar kl. 8.00–20.00

116 000

Nationell telefonjour för saknade barn

Centrum för saknade och utnyttjade barn

Dygnet runt

116 111

Hrabri telefon – journummer för barn

Vardagar kl. 9.00–20.00

0800 0800

Hrabri telefon – journummer för föräldrar

Vardagar kl. 9.00–20.00

0800 77 99

Larmnummer för människohandel

Varje dag kl. 10.00–18.00

0800 55 44

Rådgivningscentrum för kvinnliga våldsoffer

Skyddat boende för kvinnor i Zagreb

Vardagar kl. 11.00–17.00

0800 655 222

Larmnummer för kvinnor och barn som drabbats av våld

Ženska pomoć sada – journummer för kvinnor

Dygnet runt

0800 200 144

B.a.B.e. – kostnadsfritt rättsligt bistånd för personer som drabbats av familjevåld

Vardagar kl. 9.00–15.00

01 6119 444

Stödcentrum för personer som drabbats av sexuellt våld

Ženska soba – centrum för sexuella rättigheter

Vardagar kl. 10.00–17.00

01 48 28 888

Psykologiskt stöd

Tesa – centrum för psykologiskt stöd

Vardagar kl. 10.00–22.00

01 48 33 888

Blue Phone

Vardagar kl. 9.00–21.00

01 4811 320

Gratis rättshjälp

Rättshjälp vid Zagrebs universitets juridiska fakultet

Vardagar kl.10.00–12.00, ons. och tors. kl. 17.00–19.00

Är stöd till brottsoffer gratis?

Ja.

Vilka typer av stöd kan jag få från statliga myndigheter eller staten?

Avdelningarna för stöd till brottsoffer och vittnen lämnar

  1. känslomässigt stöd,
  2. upplysningar om rättigheter,
  3. tekniska och praktiska upplysningar till brottsoffer, vittnen och deras familjemedlemmar,
  4. hänvisningar till specialiserade institutioner och organisationer i det civila samhället, beroende på brottsoffrets/vittnets behov.

Regiondomstolarnas avdelningar för stöd till brottsoffer och vittnen

AVDELNINGAR FÖR STÖD TILL BROTTSOFFER OCH VITTNEN

Regiondomstolen i Osijek

Adress:

Europska avenija 7, 31 000 Osijek, Kroatien

Tfn:

031 228 500

E-post:

podrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr

Regiondomstolen i Rijeka

Adress:

Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka, Kroatien

Tfn:

051 355 645

E-post:

podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr

Regiondomstolen i Sisak

Adress:

Trg Ljudevita Posavskog 5, 44000 Sisak, Kroatien

Tfn:

044 524 419

E-post:

podrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr

Regiondomstolen i Split

Adress:

Gundulićeva 29a, 21000 Split, Kroatien

Tfn:

021 387 543

E-post:

podrska-svjedocima-st@pravosudje.hr

Regiondomstolen i Vukovar

Adress:

Županijska 33, 32000 Vukovar, Kroatien

Tfn:

032 452 529

E-post:

podrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr

Regiondomstolen i Zadar

Adress:

Borelli 9, 23 000 Zadar, Kroatien

Tfn:

023 203 640

E-post:

podrska-svjedocima@pravosudje.hr

Regiondomstolen i Zagreb

Adress:

Trg N.Š. Zrinskog 5, 10 000 Zagreb, Kroatien

Tfn:

01 4801 062

Det kroatiska justitieministeriets oberoende avdelning för brottsoffer och vittnen lämnar upplysningar om rättigheter och känslomässigt stöd, utöver särskild information om stöd till brottsoffer och vittnen. Stöd lämnas också till vittnen och brottsoffer som kallas att vittna i kroatiska domstolar genom mekanismen för internationell rättslig hjälp och till kroatiska brottsoffer och vittnen som kallas att vittna i utländska domstolar genom denna mekanism. Den oberoende avdelningen skickar informationsbrev med kontaktuppgifter till brottsoffer och vittnen, och informerar dem om gärningsmannen friges från fängelse (automatisk och villkorlig frigivning). Den har också ansvar för att fastställa den ekonomiska ersättningsnivån till brottsoffer.

Vilka typer av stöd kan jag få från icke-statliga organisationer?

Beroende på typen av organisation och dess ansvarsområde finns det olika typer av hjälp och stöd: psykologiskt, känslomässigt, rättsligt, praktiskt, boenderelaterat, medicinskt, säkerhetsrelaterat och i domstolen.

Ytterligare upplysningar och en förteckning över dessa organisationer per region finns på webbplatsen för Kroatiens justitieministerium.

Tolv frivårdskontor håller på att inrättas i Kroatien. Syftet är att ge en mänsklig dimension åt verkställandet av brottspåföljder, säkerställa en effektivare återintegrering av gärningsmän i samhället och ge brottsoffer, målsägande och deras respektive familjer hjälp.

Den nationella kriminalvårdsmyndigheten deltar i förberedelserna för att återanpassa gärningsmännen i samhället efter att de har frigetts från fängelse. Detta innebär bl.a. att man hjälper dem att hitta boende och arbete och att man förbereder dem, brottsoffer, målsägande och deras familjer på gärningsmannens frigivning. Myndigheten ordnar också psykosocialt stöd till brottsoffer, målsägande och offrens och gärningsmannens familjer.

Om den gärningsman som ska friges avtjänar ett straff för sexualbrott, ett brott mot liv och hälsa eller ett våldsbrott ska kriminalvårdsmyndigheten på lämpligt sätt och utan dröjsmål informera brottsoffren, målsäganden och deras familjer.

Kontaktuppgifterna för enskilda frivårdskontor och justitieministeriets kriminalvårdsavdelning finns här.

Brottsoffer kan kontakta polisen via e-post på policija@mup.hr eller prevencija@mup.hr, eller genom att ringa 192 (dygnet runt) eller +385 1 3788 111.

Senaste uppdatering: 09/10/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats