Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Pravice žrtev – po državah

Če sem žrtev kaznivega dejanja, na koga se lahko obrnem za podporo in pomoč?

Storitve v podporo žrtvam lahko uporabite tudi če kaznivo dejanje ni bilo prijavljeno policiji.

Ne glede na to, ali želite prijaviti kaznivo dejanje ali ne, ali pa se še niste dokončno odločili, vam organizacija Škotske za pomoč žrtvam (Victim Support Scotland) lahko nudi čustveno podporo in praktično pomoč.

Če kaznivo dejanje prijavite, lahko policija z vašim dovoljenjem vaše podatke posreduje organizaciji Škotske za pomoč žrtvam.

Prav tako vam pomoč lahko nudi informacijska in svetovalna služba za žrtve (Victim Information and Advice - VIA), če vaš primer zadeva:

  • nasilje v družini,
  • žrtve ali priče, ki so otroci,
  • zločine iz sovraštva,
  • kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost
  • ali kadar je verjetno, da bo sojenje potekalo pred poroto.

Informacijska in svetovalna služba za žrtve vam bo posredovala informacije o sistemu kazenskega pravosodja, vas obveščala o stanju zadeve in vas napotila na druge organizacije, ki vam lahko pomagajo.

Telefonska linija za podporo žrtvam

Organizacija Škotske za pomoč žrtvam ima odprto telefonsko linijo, ki deluje od ponedeljka do petka, od 8. do 20. ure. Gre za nacionalno dobrodelno organizacijo, ki pomaga ljudem, prizadetim zaradi kaznivega dejanja, po vsej Škotski, ne glede na vrsto storjenega kaznivega dejanja. Pokličete jih lahko na telefonsko številko: 0800 160 1985. Podpora, ki jo nudijo, je brezplačna. Obstajajo tudi številne druge organizacije, vključno s specializiranimi storitvami, ki lahko zagotavljajo brezplačno in zaupno čustveno podporo in praktično pomoč ter žrtvam, pričam in drugim osebam, ki jih je prizadelo kaznivo dejanje, posredujejo bistvene informacije. Informacije o teh storitvah so na voljo tukaj.

Je podpora žrtvam brezplačna?

Organizacija Škotske za pomoč žrtvam nudi brezplačno in zaupno podporo žrtvam, pričam in drugim osebam, ki jih je prizadelo kaznivo dejanje.

Kakšne oblike podpore lahko dobim od državnih služb ali organov?

Podpora na sodišču

Če ste na sodišče pozvani kot priča, vam bo usposobljeno osebje organizacije Škotske za pomoč žrtvam zagotavljalo pomoč prek službe za priče (Witness Service). Ta služba deluje prostovoljno na vseh lokacijah višjega sodišča (High Court) in grofijskega sodišča (Sheriff Court). Lahko vam:

  • nudi praktično pomoč in informacije o tem, kaj se dogaja na sodišču;
  • omogoči, da obiščete sodišče pred začetkom sojenja, tako da veste, kaj lahko pričakujete.

Nekaterim pričam se zaradi okoliščin ali narave kaznivega dejanja lahko zagotovi dodatna pomoč pri pričanju. Več informacij o pričanju na sodišču, vključno s „posebnimi ukrepi“ za ranljive priče, lahko preberete tukaj. Če ste žrtev kaznivega dejanja, vendar niste bili pozvani kot priča, morda ne boste obveščeni o sojenju. Kljub temu lahko zaprosite za informacije o poteku zadeve pred sodiščem.

Kakšne vrste podpore lahko dobim od nevladnih organizacij?

Različne vrste organizacije vam lahko nudijo različne vrste podpore. Pomoč žrtvam se v okviru organizacije Škotske za pomoč žrtvam zagotavlja na ravni skupnosti. Žrtve lahko takšno pomoč dobijo v vsaki škotski občini, služba, namenjena pričam, pa deluje na vsakem kazenskem sodišču na Škotskem.

Obstajajo tudi številne druge dobrodelne organizacije, ki lahko pomagajo, odvisno od narave kaznivega dejanja. Na primer Rape Crisis Scotland in TARA (Trafficking Awareness Raising Alliance) nudita podporo ženskam, ki so žrtve trgovine z ljudmi. Podporo žrtvam trgovine z ljudmi nudi tudi organizacija Migrant Help. Dobrodelne organizacije, kot so Children 1st, Scottish Women's Aid in PETAL ravno tako nudijo podporo žrtvam kaznivih dejanj. Več informacij o teh storitvah so na voljo tukaj.

Zadnja posodobitev: 30/01/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču