Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Pravice žrtev – po državah

Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Če sem žrtev kaznivega dejanja, na koga se lahko obrnem za podporo in pomoč?

Glede na kategorijo žrtev, v katero spadate, se lahko obrnete na različne institucije:

Nacionalna agencija za enake možnosti žensk in moških (Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați – ANES)

Zagotavlja različne vrste storitev, kot so:

  • brezplačna in anonimna telefonska linija za žrtve nasilja v družini – klicni center 24/7 – 0800 500 333;
  • specializirane socialne službe v centrih za nujni sprejem žrtev nasilja v družini;
  • svetovanje, obveščanje in usmerjanje žrtev nasilja v družini.

Kontaktni podatki:

Naslov: 5 Intrarea Camil Petrescu, 1st District, Bukarešta

Telefon: +40 213130059

E-naslov: secretariat@anes.gov.ro

http://anes.gov.ro/

http://anes.gov.ro/harta/

http://anes.gov.ro/webcenter/portal/Sirmes/pages_asistentapentruvictime/link-uriutilepentruvictime

Nacionalna agencija za boj proti trgovini z ljudmi (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane – ANITP) v okviru ministrstva za notranje zadeve (Ministerul Afacerilor Interne)

Mreža pritožbenih sodišč vključuje 15 regionalnih centrov. Vsak center je povezan s pritožbenim sodiščem.

Zagotavlja različne vrste storitev, kot so:

  • zagotavljanje pomoči državljanom po telefonu, ki je na voljo 24 ur na dan, za obveščanje o morebitnih primerih trgovine z ljudmi: HelpLine 0800 800 678 (nacionalna brezplačna številka) ali +40 213133100 (za klice iz tujine), delovni čas: od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00;
  • obveščanje ustreznih organov o morebitnih primerih trgovine z ljudmi;
  • zagotavljanje pomoči žrtvam prek 15 regionalnih centrov.

Kontaktni podatki:

Naslov: 20 Ion Câmpineanu St., 5th floor, 1st District, Bukarešta

Telefon: +40 213118982/0213133100

Telefaks: +40 213190183

E-naslov: anitp@mai.gov.ro

http://anitp.mai.gov.ro/

Nacionalna agencija za zaposlovanje (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă – ANOFM) v okviru ministrstva za delo in socialno pravičnost (Ministerul Muncii și Justiției Sociale)

Prek svojih teritorialnih struktur lahko zagotavlja poklicne storitve na področju iskanja zaposlitve in usposabljanja za registrirane osebe, ki iščejo zaposlitev, vključno s tistimi, ki so bile žrtve kaznivih dejanj, zlasti žrtve trgovine z ljudmi.

Kontaktni podatki:

20–22 Avalanșei St., 4th District, Bukarešta, 040305

E-naslov: anofm@anofm.ro

Spletišče: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0

Nacionalni direktorat za pogojni odpust (Direcția Națională de Probațiune – DNP) ministrstva za pravosodje (Ministerul Justiției)

DNP usklajuje 42 služb za pogojni odpust. Na splošno so njihovi prostori v stavbah javnih institucij (sodišč, okrožnih svetov, okrožnih računskih sodišč itd.).

Zagotavljajo lahko naslednje vrste storitev:

  • brezplačno psihološko svetovanje na zahtevo za žrtve poskusa umora in poskusa naklepnega umora, nasilja v družini, naklepnih kaznivih dejanj, ki povzročijo telesne poškodbe žrtve, posilstva, spolnega napada, spolnega odnosa z mladoletnikom in spolne zlorabe mladoletnikov, grdega ravnanja z mladoletniki, trgovine z ranljivimi osebami in njihovega izkoriščanja ter poskusa trgovine z ranljivimi osebami in njihovega izkoriščanja;
  • druge oblike pomoči: svetovanje pri iskanju zaposlitve ali za udeležbo v izobraževalnih tečajih ali poklicnem usposabljanju, pomoč pri vzpostavitvi stika z NVO ter generalnimi direktorati za socialno delo in zaščito (DGASP) za druge storitve za podporo žrtvam itd.

Kontaktni podatki:

Bukarešta, 17 Apolodor St., 5th District

Telefon: 0372041293

dp@just.ro

http://www.just.ro/en/directia-nationala-de-probatiune/

Generalni inšpektorat romunske policije (Inspectoratul General al Poliției Române – IGPR)

Teritorialne strukture ima samo v mejnih okrožjih in lahko zagotavlja podporo na zahtevo ANITP, da žrtvi pomaga sodelovati v določenih fazah kazenskega postopka.

Policija vas lahko seznani s pravicami, ki jih imate kot žrtev.

Poleg tega lahko specializirane strukture IGPR zagotovijo fizično zaščito med postopkom.

Nacionalni organ za varstvo otrokovih pravic in posvojitve (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție – ANPDCA) v okviru ministrstva za delo in socialno pravičnost

ANPDCA je institucija, ki usklajuje izvajanje nacionalnih strategij za varstvo otrokovih pravic in zagotavlja ustrezno metodološko usklajevanje na tem področju. Sistem za zaščito otrok je decentraliziran, saj generalni direktorati za socialno delo in zaščito otrok (DGASPC) poročajo okrožnim svetom ali lokalnim svetom okrajev občine Bukarešta.

DGASPC zagotavljajo različne storitve, kot so: ocena primerov nasilja nad otroki in zagotavljanje/omogočanje storitev v skladu z načrtom, zapletene ocene za invalidne otroke, zapletene ocene za druge invalide, socialna reševalna služba, socialna telefonska linija, socialne storitve za preprečevanje nasilja v družini in trgovine z ljudmi ter specializirane socialne storitve v različnih institucijah.

Kontaktni podatki: http://www.copii.ro/?lang=en

Nevladne organizacije (NVO)

Na področju trgovine z ljudmi:

Na področju preprečevanja in nadzora nasilja v družini, dostop do spletnih mest s klikom na:

Na področju varstva otrokovih pravic:

Save the Children (Salvați copiii)

Naslov: 3 Intr. Ștefan Furtună, 1st District, 010899, Bukarešta, Romunija

Telefon: +40 213166176

https://www.salvaticopiii.ro/;

Alternative Sociale

24 Șoseaua Nicolina, Building 949, ground floor, Iași, 700722

Telefon: +40 332407178

http://www.alternativesociale.ro/en_GB/

Posebna telefonska linija za pomoč žrtvam

Osebe, ki so zaradi kaznivih dejanj utrpele poškodbe, se lahko obrnejo tudi na policijo, tako da pokličejo enotno nacionalno številko za klic v sili: 112.

Brezplačna in anonimna telefonska linija za žrtve nasilja v družini – klicni center 24/7: 0800 500 333.

TelVerde pri nacionalni agenciji za boj proti trgovini z ljudmi: 0800 800 678 – nacionalna brezplačna številka in 0040 213133100 – za klice iz tujine. Delovni čas: od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00.

Telefonska številka za otroke v stiski: 116111. Brezplačna telefonska linija. Delovni čas: od ponedeljka do nedelje: 8.00–24.00.

Je podpora žrtvam brezplačna?

V skladu z romunskim pravom so žrtve trgovine z ljudmi upravičene do brezplačne zaščite in pomoči.

Pomoč, ki jo nacionalna agencija za enake možnosti žensk in moških zagotavlja žrtvam nasilja v družini, je brezplačna.

Pomoč, ki jo žrtvam zagotavlja nacionalni direktorat za pogojni odpust, je brezplačna.

Pomoč otrokom, ki so žrtve nasilja, je brezplačna.

Kakšne oblike podpore lahko dobim od državnih služb ali organov?

Glej odgovore zgoraj.

Žrtve, ki so otroci, so upravičene do vseh kategorij storitev (zdravstvene storitve, psihološke storitve itd.).

Zadnja posodobitev: 18/10/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču