Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Pravice žrtev – po državah

Kako lahko zahtevam odškodnino od storilca kaznivega dejanja  (v sodnem postopku, z odškodninskim zahtevkom, z vstopom v postopek)?

Če ste žrtev nasilnega kaznivega dejanja, ste lahko upravičeni do odškodnine. Razen če za to obstajajo utemeljeni razlogi, morate kaznivo dejanje v najkrajšem možnem času prijaviti policiji in v roku dveh let od dneva, ko je prišlo do kaznivega dejanja, ki je povzročilo škodo,vložiti odškodninski zahtevek. Dveletni rok se ne upošteva, če služba za odškodnine meni, da obstajajo utemeljeni razlogi za zamudo in če to zahtevajo interesi pravičnosti. Nadaljnje informacije o odškodnini za žrtve nasilnih kaznivih dejanj najdete na http://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Odškodnina, ki jo z odločbo prisodi sodišče

Magistratno sodišče (magistrates’ court) lahko prisodi odškodnino v višini največ 5 000 GBP na posamezno obtožbo. Kronsko sodišče (Crown Court) ima neomejena pooblastila, vendar mora upoštevati premoženjske razmere storilca kaznivega dejanja.

Prisojeni znesek odškodnine mora biti po mnenju sodišča primeren, ob upoštevanju vseh dokazov in izjav tožilstva in obrambe.

Sodišča pripisujejo velik pomen izdaji odločb o plačilu odškodnine in morajo navesti razloge, če odločbe ne izdajo.

Sodišče je odredilo, da mi mora storilec plačati odškodnino/nadomestilo. Kako lahko zagotovim, da storilec res plača?

Izvrševanje odločb o plačilu odškodnine spada v pristojnost sodišč.

Če storilec ne plača, mi lahko država izplača predplačilo?  Pod katerimi pogoji?

Ne – na Severnem Irskem ni možno predplačilo v zvezi z odločbami o plačilu odškodnine, ki jih izda sodišče.

Ali sem upravičen do nadomestila od države?

Morda ste upravičeni do odškodnine v okviru odškodninske sheme za poškodbe zaradi kaznivih dejanj, več informacij je na voljo na https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Ali sem upravičen do odškodnine, če storilec ni bil obsojen?

V okviru odškodninske sheme za poškodbe zaradi kaznivih dejanj ste lahko upravičeni do odškodnine, tudi če napadalec ni znan ali ni bil obsojen. Več informacij je na voljo na https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Ali sem upravičen do izrednega plačila, medtem ko čakam na odločitev v zvezi z svojim odškodninskim zahtevkom?

Če služba za odškodnine odloči, da ste upravičeni do plačila, vendar še ne more izdati končne odločitve, se lahko odloči za izplačilo vmesnega plačila. Pogosto ni mogoče sprejeti končne odločitve zaradi tega, ker dolgoročne posledice poškodb še niso znane.

Zadnja posodobitev: 14/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču