Pravice žrtev – po državah

Kako lahko zahtevam odškodnino od storilca kaznivega dejanja (npr. v sodnem postopku, s civilno tožbo, z odškodninskim zahtevkom)?

Pravni postopek za uveljavljanje odškodnine od storilca kaznivega dejanja je vložitev civilne odškodninske tožbe zoper storilca, razen če je kazensko sodišče že odredilo, da mora storilec plačati odškodnino žrtvi.

Sodišče je odredilo, da mi mora storilec plačati odškodnino/nadomestilo. Kako lahko zagotovim, da storilec res plača?

Če je sodišče že izdalo odločbo o plačilu odškodnine, imate pravico izvršiti odločbo na enak način, kot če bi civilno sodišče ugodilo vašemu zahtevku. Zato lahko tudi zahtevate izdajo naloga za zaseg ali sklepa o rubežu.

Če storilec ne plača, mi lahko država izplača predplačilo? Pod katerimi pogoji?

Če storilec ne plača odškodnine, lahko država žrtvi izplača predplačilo pod nekaterimi pogoji, ki jih določi generalni tožilec.

Ali sem upravičen do nadomestila od države?

Da, odškodnino lahko zahtevate v okviru odškodninske sheme za poškodbe zaradi kaznivih dejanj.

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Elektronski obrazec je na voljo na: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Ali sem upravičen do odškodnine, če storilec ni bil obsojen?

Do odškodnine ste lahko upravičeni tudi, če storilec ni bil obsojen ali če ni znan.

Ali sem upravičen do izrednega plačila, medtem ko čakam na odločitev v zvezi s svojim odškodninskim zahtevkom?

V izjemnih primerih ste lahko upravičeni do izrednega plačila, medtem ko čakate na pravnomočno odločbo o odškodninskem zahtevku.

Zadnja posodobitev: 20/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču