Victims' rights - by country

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Malta start with investigation of the crime. Depending on the crime, the investigation is carried out by the police or by an investigating magistrate.

Less serious crimes (crimes punished by a fine or imprisonment of less than six months) are investigated by a police officer. If there is sufficient evidence against the offender the police officer brings the case to the Court of Magistrates for trial and acts as a prosecutor before the court. During the trial a judge examines the evidence and convicts or acquits the alleged offender. If the offender is convicted the same judge specifies the penalty to be imposed.

All other crimes are investigated by investigating magistrates. If there is sufficient evidence against the offender the investigating magistrate brings the case before the Court of Magistrates. The Court of Magistrates examines the evidence and if there is sufficient evidence it sends the case to the Attorney General. The Attorney General then brings the case to the Criminal Court for trial. During the trial a public prosecutor prosecutes the offender before a judge and a jury. The jury decides whether the offender is guilty or not. If the offender is found guilty the judge specifies the penalty to be imposed.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 22/05/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 – MOJE PRAVICE MED PREISKOVANJEM KAZNIVEGA DEJANJA

Kako in kje lahko prijavim kaznivo dejanje?

Kako lahko spremljam ravnanje organov po prijavi kaznivega dejanja?

Kako lahko sodelujem v preiskavi kaznivega dejanja?

Kakšne pravice imam kot priča?

Sem mladoletna oseba. Ali imam kakšne dodatne pravice?

Katere informacije lahko dobim od policije ali organizacij za pomoč žrtvam med preiskovanjem kaznivega dejanja?

Ali lahko dobim pravno pomoč?

Kako lahko dobim zaščito, če sem v nevarnosti?

Do katerih storitev in pomoči sem upravičen med preiskovanjem kaznivega dejanja?

Ali lahko dosežem poravnavo/spravo ali začnem postopek poravnavanja s storilcem?

Kako se bo postopek nadaljeval po koncu preiskave?

Ali se lahko pritožim, če se zadeva konča, ne da bi o njej odločalo sodišče?

Sem tujec. Kako so zaščitene moje pravice in interesi?

Več informacij

Kako in kje lahko prijavim kaznivo dejanje?

Če ste žrtev kaznivega dejanja, ga lahko prijavite policiji. Namesto vas lahko to stori tudi vaš zakonec, eden od staršev, brat, sestra ali skrbnik. Policiji lahko sporočite tudi, če ste izvedeli za kaznivo dejanje, čeprav niste sami žrtev zadevnega kaznivega dejanja.

Kaznivo dejanje lahko prijavite ustno, ko se zglasite na najbližji policijski postaji, ali pisno, tako da prijavo vložite na policijski postaji ali pošljete po pošti. Če se odločite poslati pisno prijavo, jo lahko sestavite sami ali vam pri tem pomaga odvetnik. Za vložitev prijave ni predpisanega obrazca, mora pa biti zapisana v angleščini ali malteščini. Navesti morate svoje osebne podatke. Anonimne prijave so načeloma dovoljene, vendar bo policija na podlagi take prijave preiskavo začela le, če gre za zelo hudo kaznivo dejanje.

Za prijavo kaznivega dejanja ni predpisanega roka. Vendar zakon navaja, da storilca ni več mogoče kazenskopravno preganjati, če je od storitve kaznivega dejanja preteklo neko obdobje. To obdobje se razlikuje glede na storjeno kaznivo dejanje in traja od treh mesecev za najmanj huda dejanja (npr. ustna razžalitev) do dvajset let za posebej huda kazniva dejanja (npr. umor). Po tem obdobju lahko še vedno vložite prijavo, vendar policija kaznivega dejanja ne bo preiskovala, če pa preiskavo vseeno opravi, bo sodišče storilca oprostilo.

Za nekatera manj huda kazniva dejanja morate na policiji vložiti poseben predlog. Gre za primere, v katerih policija brez takega predloga ne sme začeti preiskave. Predlogi se običajno vložijo v pisni obliki, ni pa nujno. Pri sestavi predloga vam lahko pomaga odvetnik. V njem morate navesti: svoje osebne podatke (ime, naslov, številko osebne izkaznice), informacije o storilcu, opis dogodka in seznam prič, za katere želite, da jih zasliši policija, vključno z njihovimi naslovi. Ni obvezno, je pa priporočljivo, da vključite še sklic na zakonsko določbo, ki jo je po vašem mnenju prekršil storilec.

Kako lahko spremljam ravnanje organov po prijavi kaznivega dejanja?

Ob prijavi kaznivega dejanja boste prejeli referenčno številko. S to številko lahko preverjate napredek vaše zadeve. V praksi lahko stanje preverite tudi na podlagi datuma, ko ste vložili prijavo. Informacije o preiskavi lahko dobite, ko se zglasite na policijski postaji, ali po telefonu.

Kako lahko sodelujem v preiskavi kaznivega dejanja?

Med preiskavo ni nujno imeti odvetnika, vendar je to zaradi zapletenih postopkov priporočljivo. Če želite, da vas zastopa odvetnik, morate njegove storitve plačati.

Če želite, lahko policiji zaupate katere koli informacije, pomembne za vašo zadevo. Ni vam treba dokazovati nobenih vidikov kaznivega dejanja, če pa imate kakršne koli dokaze, ki so po vašem mnenju pomembni za preiskavo, jih lahko sami ali prek odvetnika predložite policistu, odgovornemu za vašo zadevo.

Verjetno boste tudi pozvani na zaslišanje kot priča.

Na splošno se spis v zadevi med preiskavo obravnava kot zaupen in je na voljo le organom, ki obravnavajo vašo zadevo.

Kakšne pravice imam kot priča?

Kot priča lahko zavrnete odgovore na nekatera vprašanja. Vendar je priporočljivo odgovoriti na vsa vprašanja, da se olajša preiskava in se ne vzbuja dvom o prikrivanju informacij.

Sicer pa vam ni treba odgovarjati na vprašanja oziroma predložiti kakršnih koli dokumentov ali drugih dokaznih materialov, s katerimi bi se sami obtožili.

Če ste v nevarnosti, imate pravico do sodelovanja v programu za zaščito prič, ki je namenjen zaščiti vašega življenja in premoženja ter življenja in premoženja vaših družinskih članov ter lahko vključuje določbe o plačilu nadomestil za življenjske stroške v posebnih primerih.

Sem mladoletna oseba. Ali imam kakšne dodatne pravice?

Če ste mladoletni, bo kaznivo dejanje policiji namesto vas prijavil eden od staršev ali skrbnik.

Lahko ste upravičeni tudi do psihološkega svetovanja in druge oblike pomoči, ki jo zagotavlja nacionalna agencija za socialno varstvo otrok in družin v stiski Povezava se odpre v novem oknuAppogg. Storitve so brezplačne in niso odvisne od preiskave kaznivega dejanja.

Če ste otrok in odvisni od domnevnega storilca (npr. če je domnevni storilec eden od staršev), vas lahko namestijo v posebni dom ministrstva za socialno solidarnost, kjer boste upravičeni do pomoči in podpore usposobljenih psihologov in socialnih delavcev.

Katere informacije lahko dobim od policije ali organizacij za pomoč žrtvam med preiskovanjem kaznivega dejanja?

Organi, ki obravnavajo vašo zadevo, vam niso zavezani dajati informacij. Informacije o vaših pravicah in sodelovanju v postopku lahko dobite od svojega odvetnika, če ga imate.

Ali lahko dobim pravno pomoč?

Žrtve med preiskavo kaznivega dejanja niso upravičene do brezplačne pravne pomoči.

Kako lahko dobim zaščito, če sem v nevarnosti?

Če policija ugotovi, da je storilec nevarna oseba in obstaja nevarnost povračilnih ukrepov, bo od sodišča zahtevala, da odredi pridržanje.

Policista, odgovornega za vašo zadevo, lahko tudi zaprosite, da vas vključi v program za zaščito prič. Izjaviti morate, da boste med sodno obravnavo pričali zoper storilca. Če je policist prepričan, da so vaše pričanje ali vaši drugi dokazi pomembni za zadevo, bo glavnega državnega tožilca zaprosil, naj vas vključi v program za zaščito prič. V program se lahko vključijo tudi vaši družinski člani in drugi sorodniki. Običajno zajema ukrepe, ki vam zagotavljajo osebno varnost in/ali zaščito vašega premoženja.

Do katerih storitev in pomoči sem upravičen med preiskovanjem kaznivega dejanja?

Lahko ste upravičeni do medicinske pomoči, vendar boste morali zanjo plačati, če nimate urejenega veljavnega zdravstvenega zavarovanja. Državljani 27 držav članic EU, Islandije, Lihtenštajna, Norveške in Švice lahko izkoristijo Povezava se odpre v novem oknuevropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Po potrebi ste lahko upravičeni tudi do pomoči psihologa ali druge pomoči, vendar morate za te storitve plačati.

Če ste žrtev nasilja v družini, ste lahko upravičeni do brezplačne pomoči Povezava se odpre v novem oknukomisije za nasilje v družini in agencije Povezava se odpre v novem oknuAppogg.

Ali lahko dosežem poravnavo/spravo ali začnem postopek poravnavanja s storilcem?

Sprava ali začetek postopka poravnavanja s storilcem nista mogoča. Mogoč je le dogovor med državnim tožilcem in storilcem za milejšo kazen, vendar v tem postopku ne boste sodelovali. Uspešno dogovarjanje za milejšo kazen se bo končalo z dogovorom med državnim tožilcem in storilcem, ta pa se potem predloži sodišču v odobritev.

Kako se bo postopek nadaljeval po koncu preiskave?

Ob koncu preiskave bo sprejeta odločitev o tem, ali je na voljo dovolj dokazov za glavno obravnavo. Glede na to, za kako hudo kaznivo dejanje gre, sta na voljo dve možnosti:

 • če gre za manj hudo kaznivo dejanje in je preiskavo opravil policist, ta odloči, ali bo zadevo predložil v obravnavo magistratnemu sodišču;
 • če gre za hudo kaznivo dejanje in je preiskavo opravil preiskovalni sodnik, bo na magistratnem sodišču potekala sodna obravnava. Na tej obravnavi bo sodišče preučilo dokaze in v primeru odločitve, da je potrebna glavna obravnava, zadevo predložilo glavnemu državnemu tožilcu, ki jo bo posredoval kazenskemu sodišču, kjer bo potekala glavna obravnava.

Če bo vaša zadeva predložena v glavno obravnavo sodišču, vam bo policija poslala obvestilo. Če sodišče odloči, da vas zasliši kot pričo, bosta v obvestilu navedena tudi čas in kraj zaslišanja.

Ali se lahko pritožim, če se zadeva konča, ne da bi o njej odločalo sodišče?

Če kaznivo dejanje obravnava policist in se odloči zadevo končati, ne da bi o njej odločalo sodišče, se lahko kot žrtev zoper to odločitev pritožite na magistratnem sodišču. Magistratno sodišče bo zahtevalo, da pod prisego potrdite informacije, ki ste jih predložili v prijavi, in izjavite, da ste pripravljeni pričati na sodišču. Plačati boste morali tudi znesek, ki ga sodišče določi kot jamstvo, da je vaša namera kazenskopravnega pregona storilca resna. Magistratno sodišče bo preučilo dokaze in če bo ugotovilo, da so zadostni, bo odredilo policiji, naj nadaljuje pregon.

Sem tujec. Kako so zaščitene moje pravice in interesi?

Če ste tujec in ste žrtev kaznivega dejanja na Malti, imate vse zgoraj navedene pravice. Poleg tega se lahko ob prijavi kaznivega dejanja sporazumevate v maternem jeziku, če ne govorite angleško ali malteško. Policija bo priskrbela tolmača ali uredila vse potrebno, da bo lahko popolnoma razumela prijavo.

Med preiskavo vam lahko pomaga tolmač, vendar morate njegove storitve plačati.

Več informacij:

Zadnja posodobitev: 20/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

2 – MOJE PRAVICE MED GLAVNO OBRAVNAVO

Kako lahko sodelujem na glavni obravnavi?

Kakšne pravice imam kot priča?

Sem mladoletna oseba. Ali imam kakšne dodatne pravice?

Ali lahko dobim pravno pomoč?

Kako lahko dobim zaščito, če sem v nevarnosti?

Kako lahko zahtevam odškodnino od storilca ali prejmem nadomestilo od države?

Ali lahko dosežem poravnavo/spravo ali začnem postopek poravnavanja s storilcem?

Sem tujec. Kako so zaščitene moje pravice in interesi?

Več informacij

Kako lahko sodelujem na glavni obravnavi?

V postopku lahko sodelujete tudi kot tako imenovana civilna stranka. Za to morate pri sodišču vložiti vlogo. Sodišče bo preučilo vašo vlogo in odločilo, ali vam bo dovolilo postati civilna stranka. Kot civilna stranka se lahko udeležujete vseh zasedanj sodišča, tudi tistih, ki niso javna.

Vaše pravice med glavno obravnavo se razlikujejo glede na sodišče, ki obravnava vašo zadevo:

 • če kazenskopravni pregon v vaši zadevi vodi policist na magistratnem sodišču, imate skoraj enak obseg pravic kot obtoženec: vi ali vaš odvetnik lahko predložite dokaze, navzkrižno zaslišujete priče (s postavljanjem vprašanj prek policista, ki vodi kazenskopravni pregon) itd.;
 • če vašo zadevo kazenskopravno obravnava glavni državni tožilec, njegov namestnik ali državni tožilec na kazenskem sodišču, se lahko udeležite obravnave in predložite argumente v zvezi z obsodbo le, če je porota storilca spoznala za krivega.

Med glavno obravnavo je priporočljivo, ni pa obvezno, da uporabite pomoč odvetnika, njegove storitve pa morate plačati. Plačati boste morali tudi vse druge stroške v zvezi z vašim sodelovanjem na glavni obravnavi (npr. potne stroške, neplačan dopust itd.). Malteška zakonodaja ne predvideva povrnitve takih stroškov.

Vaš odvetnik bo lahko pregledal vse dokumente v zadevi in si naredil zapiske ali zaprosil za kopije dokumentov. Če pa bo vaša zadeva obravnavana na kazenskem sodišču in bo sodelovala porota, bo vpogled v spis omogočen le glavnemu državnemu tožilcu, domnevnemu storilcu in njegovemu zagovorniku.

Kakšne pravice imam kot priča?

Med glavno obravnavo boste verjetno pozvani na zaslišanje kot priča. Prejeli boste obvestilo o času in kraju zaslišanja. Obvestilo vam bo izročil policist ali vam bo poslano po pošti. Zaslišanja se vam ni treba udeležiti, je pa to priporočljivo, saj bo sodišče, če bo menilo, da je vaše pričanje pomembno, izvedlo ukrepe, s katerimi bo zagotovilo, da boste pričali na naslednji obravnavi.

Sicer pa vam ni treba odgovarjati na vprašanja oziroma predložiti kakršnih koli dokumentov ali drugih dokaznih materialov, s katerimi bi se sami obtožili.

V nekaterih primerih ste lahko:

 • zaslišani brez neposrednega stika s storilcem;
 • zaslišani na domu in/ali
 • vključeni v program za zaščito prič.

Sem mladoletna oseba. Ali imam kakšne dodatne pravice?

Če ste otrok, mlajši od 16 let, in morate biti zaslišani na sodni obravnavi, lahko zaprosite za zaslišanje prek videokonference. V tem primeru se vam ne bo treba zglasiti na sodišču in biti v sodni dvorani.

Če ste kot otrok odvisni od domnevnega storilca (npr. storilec je eden od vaših staršev), boste nameščeni v varno okolje, običajno v dom ministrstva za socialno solidarnost, kjer boste upravičeni do pomoči socialnih delavcev in psihologov.

Lahko vam pomaga tudi nacionalna agencija za socialno varstvo otrok in družin v stiski Povezava se odpre v novem oknuAppogg. Pomoč lahko vključuje psihološke storitve, socialno pomoč, svetovanje itd. Te storitve so brezplačne in niso povezane s kazenskim postopkom.

Ali lahko dobim pravno pomoč?

Žrtve med glavno obravnavo niso upravičene do brezplačne pravne pomoči.

Kako lahko dobim zaščito, če sem v nevarnosti?

Če storilcu ni bila odvzeta prostost in se ga bojite, lahko vi ali vaš odvetnik zaprosite policista, odgovornega za vašo zadevo, da storilcu prepove približevanje. Policist bo nato zaprosil sodišče, naj izda tako prepoved. Ko sodišče izda prepoved približevanja, od storilca kot jamstvo zahteva plačilo določenega denarnega zneska (običajno med 100 in 2 300 EUR). Če storilec prekrši sodno prepoved približevanja, se mu ta znesek ne vrne.

Če ste bili pozvani na zaslišanje med sodno obravnavo in se počutite ogroženega, lahko zaprosite za zaslišanje brez neposrednega stika s storilcem. Sodišče lahko to izvede tako, da vas zastre pred storilcem (npr. z neprosojno zaveso) ali vas zasliši prek videokonference brez vaše navzočnosti v sodni dvorani.

Policista, odgovornega za vašo zadevo, lahko še zaprosite, naj vas vključi v program za zaščito prič. Izjaviti morate, da boste med sodno obravnavo pričali zoper storilca. Če je policist prepričan, da so vaše pričanje ali vaši drugi dokazi pomembni za zadevo, bo glavnega državnega tožilca zaprosil, naj vas vključi v program za zaščito prič. V program se lahko vključijo tudi vaši družinski člani in drugi sorodniki. Običajno zajema ukrepe, ki vam zagotavljajo osebno varnost in/ali zaščito vašega premoženja.

Kako lahko zahtevam odškodnino od storilca ali prejmem nadomestilo od države?

V skladu z malteško zakonodajo lahko od storilca zahtevate odškodnino le tako, da pri civilnem sodišču vložite civilni zahtevek. V okviru kazenskega postopka ni mogoče zahtevati odškodnine.

Vendar lahko sodišče, ki obravnava vašo zadevo, v nekaterih primerih odredi storilcu, naj vam povrne povzročeno škodo. To je mogoče v dveh primerih:

 • kadar sodišče obsodi storilca na zaporno kazen, a izvršitev te kazni odloži, mu lahko odredi plačilo odškodnine za kakršno koli izgubo, poškodbo ali škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem;
 • kadar sodišče obsodi storilca na pogojno kazen (obvezni ukrepi brez zaporne kazni), mu lahko odredi plačilo odškodnine za povzročeno škodo v znesku do 1 164,69 EUR.

Če ste žrtev nasilnega kaznivega dejanja, storjenega po 1. januarju 2006, lahko od države zahtevate finančno nadomestilo. Prosimo, da preberete informativni list o odškodnini za žrtve kaznivih dejanj na Malti (kmalu na voljo v Povezava se odpre v novem oknuangleščini in Povezava se odpre v novem oknumalteščini) na spletnih straneh Evropske pravosodne mreže.

Ali lahko dosežem poravnavo/spravo ali začnem postopek poravnavanja s storilcem?

Sprava ali začetek postopka poravnavanja s storilcem med glavno obravnavo nista mogoča. Če pa iz nekega razloga ne želite več kazenskopravno preganjati storilca (npr. če ste mu oprostili), lahko med obravnavo na sodišču podate tako izjavo. Ko bo sodišče odločalo o zadevi, bo upoštevalo vašo izjavo.

Sem tujec. Kako so zaščitene moje pravice in interesi?

Če ste tujec, imate vse zgoraj navedene pravice. Malteška zakonodaja ne predvideva brezplačnega tolmačenja ali prevajanja listin med glavno obravnavo. Lahko pa vam pomaga tolmač, če plačate njegove storitve.

Če živite v tujini, ste lahko kot priča zaslišani prek telefonske ali videokonference. Če naj bi dokument prejeli v tujini, vam bo kopija poslana po pošti, in to v jeziku, ki ga razumete, priložena pa bo obrazložitev vaših pravic in obveznosti glede navedenega dokumenta ter kako lahko pridobite izvirnik.

Več informacij:

Zadnja posodobitev: 20/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

3 – MOJE PRAVICE PO (PRVI) OBRAVNAVI

Ali se lahko pritožim zoper naloženo kazen ali razglasitev obtoženca za nedolžnega?

Ali je mogoča nadaljnja pritožba?

Kakšne so moje pravice po pravnomočnosti sodbe sodišča?

Več informacij

Ali se lahko pritožim zoper naloženo kazen ali razglasitev obtoženca za nedolžnega?

Glavna obravnava se konča z obsodilno ali oprostilno sodbo sodišča. Če je obtoženec kriv, mu bo sodnik izrekel kazen. V skladu z malteško zakonodajo imata le obtoženec in glavni državni tožilec pravico do pritožbe zoper obsodbo/oprostitev in/ali kazen, izrečeno na pritožbenem kazenskem sodišču.

Če pa je bila vložena pritožba in ste bili med prvo glavno obravnavo civilna stranka, bo vaš odvetnik lahko pregledal vse zadevne dokumente, povezane s pritožbenim postopkom.

Ali je mogoča nadaljnja pritožba?

Zoper odločitev pritožbenega kazenskega sodišča se ni mogoče pritožiti.

Kakšne so moje pravice po pravnomočnosti sodbe sodišča?

Po pravnomočnosti sodbe boste prejeli kopijo sodne odločbe. Če je bila storilcu izrečena zaporna kazen, lahko policijo zaprosite za več informacij o pogojih, pod katerimi bo storilec prestajal kazen. Policija lahko zavrne razkritje takih informacij, če so postale zaupne zaradi varnostnih pomislekov.

Več informacij:

Zadnja posodobitev: 20/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

4 – POMOČ IN PODPORA ŽRTVAM KAZNIVIH DEJANJ

Nacionalna agencija za socialno varstvo otrok in družin v stiski Appogg

Victim Support Malta

Nacionalna agencija za socialno varstvo otrok in družin v stiski Appogg

Agencija Appogg zagotavlja posredovanja na področju socialnega dela, psihološko svetovanje, pomoč, podporo in svetovanje žrtvam, predvsem ranljivim skupinam, kot so otroci in žrtve nasilja v družini.

Nacionalna agencija za socialno varstvo otrok in družin v stiski Appogg:

 • je vključena v fundacijo za storitve socialnega varstva v okviru ministrstva za družino in socialno solidarnost,
 • zagotavlja stalno posredovanje na področju socialnega dela, psihološko svetovanje, pomoč, podporo in svetovanje žrtvam na splošno, predvsem pa ranljivim skupinam, kot so otroci in žrtve nasilja v družini,
 • nudi brezplačne storitve, ki niso odvisne od kazenskega pregona in obsodbe storilca.

KONTAKTI:

Spletno mesto: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.appogg.gov.mt/

Victim Support Malta

Victim Support Malta žrtvam kaznivih dejanj zagotavlja strokovne, neodvisne, zaupne in nepristranske informacije o njihovih pravicah ter storitvah in podpori, do katerih so lahko upravičeni.

Victim Support Malta:

 • je neodvisna organizacija in ni del policije, sodišč ali katerih koli drugih agencij kazenskega pravosodja,
 • žrtvam kaznivih dejanj zagotavlja strokovne, neodvisne, zaupne in nepristranske informacije o njihovih pravicah ter storitvah in podpori, do katerih so lahko upravičeni,
 • zagotavlja informacije o malteškem sistemu kazenskega pravosodja in kazenskem postopku,
 • nudi brezplačne storitve, ki so na voljo ne glede na to, ali je bilo kaznivo dejanje prijavljeno in kdaj se je zgodilo.

KONTAKTI:

Spletno mesto: Povezava se odpre v novem oknuhttp://victimsupport.org.mt/

Zadnja posodobitev: 20/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.