Pravice žrtev – po državah

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

Ali se lahko pritožim zoper naloženo kazen ali razglasitev obtoženca za nedolžnega?

Ali je mogoča nadaljnja pritožba?

Kakšne so moje pravice po pravnomočnosti sodbe sodišča?

Več informacij

Ali se lahko pritožim zoper naloženo kazen ali razglasitev obtoženca za nedolžnega?

Glavna obravnava se konča z obsodilno ali oprostilno sodbo sodišča. Če je obtoženec kriv, mu bo sodnik izrekel kazen. V skladu z malteško zakonodajo imata le obtoženec in glavni državni tožilec pravico do pritožbe zoper obsodbo/oprostitev in/ali kazen, izrečeno na pritožbenem kazenskem sodišču.

Če pa je bila vložena pritožba in ste bili med prvo glavno obravnavo civilna stranka, bo vaš odvetnik lahko pregledal vse zadevne dokumente, povezane s pritožbenim postopkom.

Ali je mogoča nadaljnja pritožba?

Zoper odločitev pritožbenega kazenskega sodišča se ni mogoče pritožiti.

Kakšne so moje pravice po pravnomočnosti sodbe sodišča?

Po pravnomočnosti sodbe boste prejeli kopijo sodne odločbe. Če je bila storilcu izrečena zaporna kazen, lahko policijo zaprosite za več informacij o pogojih, pod katerimi bo storilec prestajal kazen. Policija lahko zavrne razkritje takih informacij, če so postale zaupne zaradi varnostnih pomislekov.

Več informacij:

Zadnja posodobitev: 20/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču