Pravice žrtev – po državah

Kako lahko sodelujem na glavni obravnavi?

Kakšne pravice imam kot priča?

Sem mladoletna oseba. Ali imam kakšne dodatne pravice?

Ali lahko dobim pravno pomoč?

Kako lahko dobim zaščito, če sem v nevarnosti?

Kako lahko zahtevam odškodnino od storilca ali prejmem nadomestilo od države?

Ali lahko dosežem poravnavo/spravo ali začnem postopek poravnavanja s storilcem?

Sem tujec. Kako so zaščitene moje pravice in interesi?

Več informacij

Kako lahko sodelujem na glavni obravnavi?

V postopku lahko sodelujete tudi kot tako imenovana civilna stranka. Za to morate pri sodišču vložiti vlogo. Sodišče bo preučilo vašo vlogo in odločilo, ali vam bo dovolilo postati civilna stranka. Kot civilna stranka se lahko udeležujete vseh zasedanj sodišča, tudi tistih, ki niso javna.

Vaše pravice med glavno obravnavo se razlikujejo glede na sodišče, ki obravnava vašo zadevo:

  • če kazenskopravni pregon v vaši zadevi vodi policist na magistratnem sodišču, imate skoraj enak obseg pravic kot obtoženec: vi ali vaš odvetnik lahko predložite dokaze, navzkrižno zaslišujete priče (s postavljanjem vprašanj prek policista, ki vodi kazenskopravni pregon) itd.;
  • če vašo zadevo kazenskopravno obravnava glavni državni tožilec, njegov namestnik ali državni tožilec na kazenskem sodišču, se lahko udeležite obravnave in predložite argumente v zvezi z obsodbo le, če je porota storilca spoznala za krivega.

Med glavno obravnavo je priporočljivo, ni pa obvezno, da uporabite pomoč odvetnika, njegove storitve pa morate plačati. Plačati boste morali tudi vse druge stroške v zvezi z vašim sodelovanjem na glavni obravnavi (npr. potne stroške, neplačan dopust itd.). Malteška zakonodaja ne predvideva povrnitve takih stroškov.

Vaš odvetnik bo lahko pregledal vse dokumente v zadevi in si naredil zapiske ali zaprosil za kopije dokumentov. Če pa bo vaša zadeva obravnavana na kazenskem sodišču in bo sodelovala porota, bo vpogled v spis omogočen le glavnemu državnemu tožilcu, domnevnemu storilcu in njegovemu zagovorniku.

Kakšne pravice imam kot priča?

Med glavno obravnavo boste verjetno pozvani na zaslišanje kot priča. Prejeli boste obvestilo o času in kraju zaslišanja. Obvestilo vam bo izročil policist ali vam bo poslano po pošti. Zaslišanja se vam ni treba udeležiti, je pa to priporočljivo, saj bo sodišče, če bo menilo, da je vaše pričanje pomembno, izvedlo ukrepe, s katerimi bo zagotovilo, da boste pričali na naslednji obravnavi.

Sicer pa vam ni treba odgovarjati na vprašanja oziroma predložiti kakršnih koli dokumentov ali drugih dokaznih materialov, s katerimi bi se sami obtožili.

V nekaterih primerih ste lahko:

  • zaslišani brez neposrednega stika s storilcem;
  • zaslišani na domu in/ali
  • vključeni v program za zaščito prič.

Sem mladoletna oseba. Ali imam kakšne dodatne pravice?

Če ste otrok, mlajši od 16 let, in morate biti zaslišani na sodni obravnavi, lahko zaprosite za zaslišanje prek videokonference. V tem primeru se vam ne bo treba zglasiti na sodišču in biti v sodni dvorani.

Če ste kot otrok odvisni od domnevnega storilca (npr. storilec je eden od vaših staršev), boste nameščeni v varno okolje, običajno v dom ministrstva za socialno solidarnost, kjer boste upravičeni do pomoči socialnih delavcev in psihologov.

Lahko vam pomaga tudi nacionalna agencija za socialno varstvo otrok in družin v stiski Appogg. Pomoč lahko vključuje psihološke storitve, socialno pomoč, svetovanje itd. Te storitve so brezplačne in niso povezane s kazenskim postopkom.

Ali lahko dobim pravno pomoč?

Žrtve med glavno obravnavo niso upravičene do brezplačne pravne pomoči.

Kako lahko dobim zaščito, če sem v nevarnosti?

Če storilcu ni bila odvzeta prostost in se ga bojite, lahko vi ali vaš odvetnik zaprosite policista, odgovornega za vašo zadevo, da storilcu prepove približevanje. Policist bo nato zaprosil sodišče, naj izda tako prepoved. Ko sodišče izda prepoved približevanja, od storilca kot jamstvo zahteva plačilo določenega denarnega zneska (običajno med 100 in 2 300 EUR). Če storilec prekrši sodno prepoved približevanja, se mu ta znesek ne vrne.

Če ste bili pozvani na zaslišanje med sodno obravnavo in se počutite ogroženega, lahko zaprosite za zaslišanje brez neposrednega stika s storilcem. Sodišče lahko to izvede tako, da vas zastre pred storilcem (npr. z neprosojno zaveso) ali vas zasliši prek videokonference brez vaše navzočnosti v sodni dvorani.

Policista, odgovornega za vašo zadevo, lahko še zaprosite, naj vas vključi v program za zaščito prič. Izjaviti morate, da boste med sodno obravnavo pričali zoper storilca. Če je policist prepričan, da so vaše pričanje ali vaši drugi dokazi pomembni za zadevo, bo glavnega državnega tožilca zaprosil, naj vas vključi v program za zaščito prič. V program se lahko vključijo tudi vaši družinski člani in drugi sorodniki. Običajno zajema ukrepe, ki vam zagotavljajo osebno varnost in/ali zaščito vašega premoženja.

Kako lahko zahtevam odškodnino od storilca ali prejmem nadomestilo od države?

V skladu z malteško zakonodajo lahko od storilca zahtevate odškodnino le tako, da pri civilnem sodišču vložite civilni zahtevek. V okviru kazenskega postopka ni mogoče zahtevati odškodnine.

Vendar lahko sodišče, ki obravnava vašo zadevo, v nekaterih primerih odredi storilcu, naj vam povrne povzročeno škodo. To je mogoče v dveh primerih:

  • kadar sodišče obsodi storilca na zaporno kazen, a izvršitev te kazni odloži, mu lahko odredi plačilo odškodnine za kakršno koli izgubo, poškodbo ali škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem;
  • kadar sodišče obsodi storilca na pogojno kazen (obvezni ukrepi brez zaporne kazni), mu lahko odredi plačilo odškodnine za povzročeno škodo v znesku do 1 164,69 EUR.

Če ste žrtev nasilnega kaznivega dejanja, storjenega po 1. januarju 2006, lahko od države zahtevate finančno nadomestilo. Prosimo, da preberete informativni list o odškodnini za žrtve kaznivih dejanj na Malti (kmalu na voljo v angleščini in malteščini) na spletnih straneh Evropske pravosodne mreže.

Ali lahko dosežem poravnavo/spravo ali začnem postopek poravnavanja s storilcem?

Sprava ali začetek postopka poravnavanja s storilcem med glavno obravnavo nista mogoča. Če pa iz nekega razloga ne želite več kazenskopravno preganjati storilca (npr. če ste mu oprostili), lahko med obravnavo na sodišču podate tako izjavo. Ko bo sodišče odločalo o zadevi, bo upoštevalo vašo izjavo.

Sem tujec. Kako so zaščitene moje pravice in interesi?

Če ste tujec, imate vse zgoraj navedene pravice. Malteška zakonodaja ne predvideva brezplačnega tolmačenja ali prevajanja listin med glavno obravnavo. Lahko pa vam pomaga tolmač, če plačate njegove storitve.

Če živite v tujini, ste lahko kot priča zaslišani prek telefonske ali videokonference. Če naj bi dokument prejeli v tujini, vam bo kopija poslana po pošti, in to v jeziku, ki ga razumete, priložena pa bo obrazložitev vaših pravic in obveznosti glede navedenega dokumenta ter kako lahko pridobite izvirnik.

Več informacij:

Zadnja posodobitev: 20/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču