Pravice žrtev – po državah

Če sem žrtev kaznivega dejanja, na koga se lahko obrnem za podporo in pomoč?

Strukture za podporo žrtvam so opredeljene v imeniku na naslovu: Annuaire des associations d'aide aux victimes (Imenik združenj za podporo žrtvam).

Obrnete se lahko na združenje za podporo žrtvam, ki je najbližje vašemu kraju bivanja.

Telefonska linija za podporo žrtvam

Posebna podpora žrtvam:

  • Otroci v nevarnosti: 119 – 24 ur na dan in sedem dni v tednu
  • Pogrešani otroci: 116 000 – 24 ur na dan in sedem dni v tednu
  • Nasilje nad ženskami: 3919 – sedem dni v tednu – od ponedeljka do petka od 9h do 22h ter ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih od 9h do 18h
  • Posilstvo in spolni napadi: 080 005 95 95 – od ponedeljka do petka od 10h do 19h
  • Rasistična dejanja: 01 40 35 36 55 – v torek, četrtek in petek od 10h30 do 13h30
  • Homofobna dejanja: 01 48 06 42 41 – od ponedeljka do petka od 18h do 22h in od 14h do 16h ter ob sobotah in nedeljah od 18h do 20h
  • Trpinčenje v šoli: 3020 – od ponedeljka do petka od 9h do 20h in ob sobotah od 9h do 18h

Ali je podpora žrtvam brezplačna?

Da, podpora, ki jo nudijo združenja za podporo žrtvam, je popolnoma brezplačna.

Kakšne oblike podpore lahko dobim od državnih služb ali organov?

Zdravstvena pomoč:

Žrtve lahko v bolnišnici obiščejo zdravnika ali pridobijo potrdilo o poškodbah.

Nasilje v družini:

Ne glede na zakonski stan lahko žrtev v primeru nevarnosti vloži nujno vlogo pri sodniku za družinske zadeve (juge aux affaires familiales) okrožnega sodišča (tribunal de grande instance), s katero zaprosi, naj se ji na podlagi sklepa o zaščiti začasno dodeli uporaba svojega domovanja, nasilni partner pa izseli.

Pravna pomoč:

Na vseh okrožnih sodiščih se nahaja urad za podporo, ki ga vodi eno od združenj za podporo žrtvam. Te strukture žrtvam kaznivih dejanj dajejo informacije, jih usmerjajo in spremljajo ter jim dajejo pojasnila glede delovanja pravosodja in tekočih postopkov v zvezi z njimi. Tako lahko žrtve dobijo informacije:

  • o vsakem nujnem zahtevku, na primer o takojšnjem pozivu na sodišče;
  • o poteku kazenskega postopka.

Žrtve so vedno usmerjene v sistem nadomestil, do katerih so upravičene.

Pomoč je brezplačna in zaupna.

Kakšne vrste podpore lahko dobim od nevladnih organizacij?

Združenja za podporo žrtvam pomagajo žrtvam med celotnim postopkom, in sicer jim zagotavljajo brezplačne pravne informacije in informacije o socialnem varstvu ter jim nudijo psihološko podporo. Njihovi zastopniki jim lahko nudijo pomoč ob vložitvi prijave ali premoženjskopravnega zahtevka. Prav tako so lahko prisotni na kazenskih obravnavah ter jim pomagajo razumeti procesne akte in odločitve različnih organov.

Ta združenja so lahko prisotna na postajah žandarmerije ali na policijskih postajah, v bolnišnicah, na sodiščih, v socialnih službah itd. Njihov naslov in telefonska številka sta na voljo na sodiščih ali na postajah žandarmerije ali policijskih postajah ter v imeniku na tej povezavi.

Poleg združenj za splošno podporo žrtvam obstajajo številna združenja, ki niso priznana in delujejo na nekaterih področjih, kot so telesne poškodbe, nasilje v družini, prometne nesreče, zdravniške napake itd. Nekatera združenja, ki so specializirana na področju pomoči ženskam, ki so žrtve nasilja, lahko ženskam in njihovih otrokom dajo na voljo začasno nastanitev.

Zadnja posodobitev: 07/09/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču