Izvirna jezikovna različica te strani hrvaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Pravice žrtev – po državah

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

Če sem žrtev kaznivega dejanja, na koga se lahko obrnem za podporo in pomoč?

Klicni center za podporo žrtvam

Nacionalni klicni center za žrtve kaznivih dejanj in prekrškov (116 006) nudi emocionalno podporo, informacije o pravicah in druge praktične informacije ter napotuje na druge pristojne službe in organizacije, ki lahko zagotovijo dodatne informacije ter pomoč in podporo.

Ta storitev je za klicatelje brezplačna.

Storitev je na voljo vsak delovni dan od 8.00 do 20.00 v hrvaškem in angleškem jeziku.

Nacionalni klicni center za žrtve kaznivih dejanj in prekrškov (116 006) je splošna služba za podporo.

Več informacij vam je na voljo na: http://pzs.hr/

Druge specializirane organizacije civilne družbe zagotavljajo podporo in pomoč žrtvam nekaterih kaznivih dejanj ter otrokom tudi prek telefona. Več informacij lahko najdete na spletni strani Ministrstva za pravosodje, kjer je objavljen seznam organizacij po okrožjih.

Seznam organizacij, ki zagotavljajo psihosocialno in pravno pomoč na celotnem ozemlju Republike Hrvaške

116 006

Nacionalni klicni center za žrtve kaznivih dejanj in prekrškov

ob delavnikih med 8. in 20. uro

116 000

Nacionalna številka za prijavo pogrešanih otrok

Center za pogrešane in spolno zlorabljene otroke

vsak dan neprekinjeno

116 111

Hrabri telefon – telefonska linija za otroke

ob delavnikih med 9. in 20. uro

0800 0800

Hrabri telefon – telefonska linija za starše

ob delavnikih med 9. in 20. uro

0800 77 99

Klic v sili za boj proti trgovini z ljudmi

vsak dan med 10. in 18. uro

0800 55 44

Svetovalnica za ženske žrtve nasilja

Varna hiša za ženske v Zagrebu

ob delavnikih med 11. in 17. uro

0800 655 222

Klic v sili za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja

Ženska pomoć sada klicni center za ženske

vsak dan neprekinjeno

0800 200 144

Brezplačna pravna pomoč za žrtve nasilja v družini

ob delavnikih med 9. in 15. uro

01 6119 444

Center za žrtve spolnega nasilja

Ženska soba

ob delavnikih med 10. in 17. uro

01 48 28 888

Psihološka pomoč

Psihološki center TESA

ob delavnikih med 10. in 22. uro

01 48 33 888

Modri telefon

ob delavnikih med 9. in 21. uro

01 4811 320

Brezplačna pravna pomoč

Pravna klinika Pravne fakultete v Zagrebu

ob delavnikih med 10. in 12. uro ter ob sredah in četrtkih med 17. in 19. uro

Ali je podpora žrtvam brezplačna?

Da, podpora žrtvam je brezplačna.

Kakšne oblike podpore lahko dobim od državnih služb ali organov?

Oddelki za podporo žrtvam in pričam zagotavljajo:

  1. emocionalno podporo,
  2. informacije o pravicah,
  3. tehnične in praktične informacije žrtvam in pričam ter njihovim družinam,
  4. napotke, na katere specializirane institucije in organizacije civilne družbe se lahko obrnejo žrtve in priče glede na svoje potrebe.

Oddelki za podporo žrtvam in pričam pri okrožnih sodiščih (županijski sud):

ODDELKI ZA PODPORO ŽRTVAM IN PRIČAM

Okrožno sodišče v Osijeku

naslov:

Europska avenija 7, 31000 Osijek

telefon:

031 228 500

e-naslov:

podrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr

Okrožno sodišče v Rijeki

naslov:

Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka

telefon:

051 355 645

e-naslov:

podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr

Okrožno sodišče v Sisku

naslov:

Trg Ljudevita Posavskog 5, 44000 Sisak

telefon:

044 524 419

e-naslov:

podrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr

Okrožno sodišče v Splitu

naslov:

Gundulićeva 29a, 21000 Split

telefon:

021 387 543

e-naslov:

podrska-svjedocima-st@pravosudje.hr

Okrožno sodišče v Vukovarju

naslov:

Županijska 33, 32000 Vukovar

telefon:

032 452 529

e-naslov:

podrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr

Okrožno sodišče v Zadru

naslov:

Borelli 9, 23000 Zadar

telefon:

023 203 640

e-naslov:

podrska-svjedocima@pravosudje.hr

Okrožno sodišče v Zagrebu

naslov:

Trg N.Š. Zrinskog 5, 10000 Zagreb

telefon:

01 4801 062

Neodvisna služba za podporo žrtvam in pričam, ki je bila ustanovljena v okviru ministrstva za pravosodje, zagotavlja informacije o pravicah in emocionalno podporo ter specifične informacije, povezane s podporo žrtvam in pričam, vključno s tistimi žrtvami in pričami, ki so prek mednarodne pravne pomoči pozvane iz tujine, da pričajo pred hrvaškimi sodišči, ter s pričami in žrtvami, ki so prek mednarodne pravne pomoči pozvane iz Hrvaške, da pričajo pred sodišči v tujini. Neodvisna služba žrtvam in pričam pošlje informativne dopise s kontaktnimi informacijami ter jih obvesti o odpustu storilca iz zapora (redni in pogojni odpust). Pristojna je tudi za določitev denarnega nadomestila žrtvam kaznivih dejanj.

Kakšne vrste podpore lahko dobim od nevladnih organizacij?

Glede na vrsto organizacije in njeno dejavnost je mogoče pridobiti različne oblike pomoči in podpore: psihološko, emocionalno, pravno, praktično ter zdravstveno pomoč in podporo, pomoč pri nastanitvi ter podporo na sodišču.

Več informacij lahko najdete na spletni strani Ministrstva za pravosodje, kjer je objavljen seznam organizacij po okrožjih.

Na ozemlju Republike Hrvaške je ustanovljenih dvanajst uradov za pogojni odpust. Cilj ustanovitve uradov za pogojni odpust je izvrševanju kazenskopravnih sankcij dodati človeško razsežnost, zagotoviti učinkovito resocializacijo in reintegracijo storilca kaznivega dejanja v družbo ter nudenje pomoči žrtvi, oškodovancu, družini žrtve in družini storilca.

Urad za pogojni odpust sodeluje tudi pri izvajanju pripravljalnih ukrepov za sprejem storilca po odpustu iz zapora, kot so iskanje namestitve, pomoč pri iskanju zaposlitve, priprava žrtve, oškodovanca in družine žrtve na odpust zapornika ter organizacija psihosocialne pomoči žrtvi, oškodovancu ter družini storilca kaznivega dejanja.

V primeru odpusta zapornika, ki prestaja kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in spolno moralo, kaznivega dejanja zoper življenje in telo ali nasilnega kaznivega dejanja, mora urad za pogojni odpust na primeren način in v najkrajšem možnem roku o tem obvestiti žrtev, oškodovanca ali družino.

Kontaktni podatki posameznih uradov za pogojni odpust pri Ministrstvu za pravosodje so na voljo na tukaj.

Žrtve kaznivih dejanj se lahko obrnejo na policijo, in sicer na naslednji elektronski naslov: policija@mup.hr ali prevencija@mup.hr. Lahko tudi pokličejo na telefonsko številko 192 (neprekinjeno) ali 00 38513788111.

Zadnja posodobitev: 09/10/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču