Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Práva obetí – podľa krajín

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

Som obeťou trestného činu. Na koho sa mám obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

Linka pomoci na podporu obetí

Vnútroštátna linka pomoci na podporu obetí trestných činov a menej závažných trestných činov (116-006) poskytuje emočnú podporu, informácie o právach obetí a usmernenie týkajúce sa orgánov a organizácií, ktoré môžu poskytnúť ďalšie informácie, pomoc a podporu.

Linka pomoci je bezplatná telefonická služba,

dostupná v chorvátskom a anglickom jazyku v pracovných dňoch od 8.00 do 20.00 hod.

Vnútroštátna linka pomoci na podporu obetí trestných činov a menej závažných trestných činov (116-006) je všeobecná podporná služba.

Ďalšie informácie sú dostupné na adrese: http://pzs.hr/

Aj ďalšie špecializované organizácie občianskej spoločnosti poskytujú telefonickú podporu a pomoc obetiam určitých trestných činov a deťom. Ďalšie informácie a zoznamy týchto organizácií podľa okresov sú dostupné na webovom sídle chorvátskeho ministerstva spravodlivosti.

Zoznam organizácií poskytujúcich celoštátnu psychosociálnu a právnu pomoc:

116 006

Vnútroštátna linka pomoci na podporu obetí trestných činov a menej závažných trestných činov

pracovné dni 8.00 – 20.00

116 000

Vnútroštátna horúca linka pre nezvestné deti

Centrum pre nezvestné a týrané deti

24 hodín/7 dní v týždni

116 111

Linka pomoci pre deti Hrabri telefon

pracovné dni 9.00 – 20.00

0800 0800

Linka pomoci pre rodičov Hrabri telefon

pracovné dni 9.00 – 20.00

0800 77 99

Číslo tiesňového volania pre prípady obchodovania s ľuďmi

každý deň 10.00 – 18.00

0800 55 44

Poradenské centrum pre ženské obete násilia

Útulok pre ženy v Záhrebe

pracovné dni 11.00 – 17.00

0800 655 222

Číslo tiesňového volania pre ženské a detské obete násilia

Linka pomoci pre ženy Ženska pomoć sada

24 hodín/7 dní v týždni

0800 200 144

Bezplatná právna pomoc pre obete domáceho násilia B.a.B.e.

pracovné dni 9.00 – 15.00

01 6119 444

Centrum podpory pre obete sexuálneho násilia

Centrum pre sexuálne práva Ženska soba

pracovné dni 10.00 – 17.00

01 48 28 888

Psychologická pomoc

Centrum psychologickej pomoci TESA

pracovné dni 10.00 – 22.00

01 48 33 888

Modrý telefón (Blue Phone)

pracovné dni 9.00 – 21.00

01 4811 320

Bezplatná právna pomoc

Právna klinika právnickej univerzity

pracovné dni 10.00 – 12.00, streda a štvrtok 17.00 – 19.00

Je podpora obetí bezplatná?

Áno.

Aké druhy podpory môžem dostať od štátnych služieb alebo orgánov?

Útvary na podporu obetí a svedkov poskytujú:

  1. emočnú podporu,
  2. informácie o právach,
  3. technické a praktické informácie pre obete, svedkov a ich rodinných príslušníkov,
  4. odkazy na špecializované inštitúcie a organizácie občianskej spoločnosti v závislosti od potrieb obete/svedka.

Útvary na podporu obetí a svedkov na okresných súdoch:

ÚTVARY NA PODPORU OBETÍ A SVEDKOV

Okresný súd Osijek

Adresa:

Europska avenija 7, 31 000 Osijek, Chorvátsko

Tel.:

031 228 500

E-mail:

podrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr

Okresný súd Rijeka

Adresa:

Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka, Chorvátsko

Tel.:

051 355 645

E-mail:

podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr

Okresný súd Sisak

Adresa:

Trg Ljudevita Posavskog 5, 44000 Sisak, Chorvátsko

Tel.:

044 524 419

E-mail:

podrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr

Okresný súd Split

Adresa:

Gundulićeva 29a, 21000 Split, Chorvátsko

Tel.:

021 387 543

E-mail:

podrska-svjedocima-st@pravosudje.hr

Okresný súd Vukovar

Adresa:

Županijska 33, 32000 Vukovar, Chorvátsko

Tel.:

032 452 529

E-mail:

podrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr

Okresný súd Zadar

Adresa:

Borelli 9, 23 000 Zadar, Chorvátsko

Tel.:

023 203 640

E-mail:

podrska-svjedocima@pravosudje.hr

Okresný súd Záhreb

Adresa:

Trg N.Š. Zrinskog 5, 10 000 Záhreb, Chorvátsko

Tel.:

01 4801 062

Samostatná služba pre obete a svedkov chorvátskeho ministerstva spravodlivosti poskytuje informácie o právach a emočnú podporu ako doplnok ku konkrétnym informáciám týkajúcim sa podpory obetí a svedkov. Podpora sa poskytuje aj obetiam a svedkom, ktorí boli vyzvaní, aby podali svedectvo na chorvátskych súdoch prostredníctvom medzinárodného mechanizmu právnej pomoci, a chorvátskym obetiam a svedkom, ktorí boli vyzvaní, aby podali svedectvo na zahraničných súdoch prostredníctvom uvedeného mechanizmu. Samostatná služba posiela obetiam a svedkom informačné listy s kontaktnými informáciami a informuje ich o prepustení páchateľa z väzenia (automatické a podmienečné prepustenie). Služba tiež zodpovedá za stanovenie výšky finančnej náhrady škody priznanej obetiam zločinu.

Aké druhy podpory môžem dostať od mimovládnych organizácií?

V závislosti od druhu organizácie a jej postavenia sú k dispozícii rôzne druhy pomoci a podpory: psychologická, emočná, právna, praktická, lekárska, bezpečnostná, ubytovanie a podpora na súde.

Ďalšie informácie a zoznamy týchto organizácií podľa okresov sú dostupné na webovom sídle chorvátskeho ministerstva spravodlivosti.

V Chorvátsku prebieha proces vytvárania dvanástich probačných úradov. Ich účelom je pridať ľudský rozmer presadzovaniu trestnoprávnych sankcií, zabezpečiť efektívnejšie opätovné začlenenie páchateľov do spoločnosti a poskytnúť pomoc obetiam, poškodeným stranám a ich rodinám.

Národná probačná služba sa bude podieľať na prípravách opätovného zapojenia páchateľov do spoločnosti po ich prepustení z väzenia. Zahŕňa to pomoc páchateľom pri hľadaní ubytovania a práce a prípravu páchateľov, ako aj obetí, poškodených strán a ich rodín na prepustenie páchateľa. Služba tiež robí opatrenia na poskytovanie psychosociálnej podpory obetiam, poškodeným stranám a rodinám obetí a páchateľa.

Ak si páchateľ, ktorý má byť prepustený, odpykáva trest za sexuálny trestný čin, trestný čin proti životu a zdraviu alebo násilný trestný čin, probačná služba je povinná vhodným spôsobom a bez meškania informovať obete, poškodené strany a ich rodiny.

Kontaktné informácie o jednotlivých probačných úradoch a probačnom oddelení ministerstva spravodlivosti sú dostupné tu.

Obete trestného činu sa môžu obrátiť na políciu e-mailom na adrese policija@mup.hr alebo prevencija@mup.hr, alebo telefonicky na čísle 192 (24 hodín/7 dní v týždni) alebo +385 1 3788 111.

Posledná aktualizácia: 09/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom