Victims' rights - by country

As a victim of a crime you can benefit from a number of rights, and assistance from national authorities and organisations to advise and help you. These factsheets provide you with a range of information on what you can expect in every country in the European Union.

If you have suffered a crime, of course you will need to think about whether to report it. You may feel reluctant to do this, or worried about it, but if you do not report it, a police investigation is much less likely and the person who committed the crime is unlikely to be brought to account. Reporting the crime may also be important for your own practical reasons such as making an insurance claim.

You may have access to some rights whether you report the crime or not. However, once you have reported the crime you can benefit from a range of rights and additional support which might not otherwise be available to you. These will help to ensure that you can take full part in the proceedings and that you understand what is happening. They also aim at making the process as easy as possible for you.

When you report the crime to the police or as soon as possible thereafter, you might wish to check carefully what specific role(s) you may have in the proceedings - as victim, witness, civil claimant, civil party, private prosecutor, etc.   These roles vary from one country to another and some of them have rights attached to them that may be important later on in the process, for example with regard to whether or not you as a victim can appeal the outcome of a trial. Take note of the roles and deadlines as you read through these factsheets. Check with the police what roles exist and what deadlines – if any - you must respect to get the respective status. You may ask the authorities for clarifications in order to decide how best to protect your rights and legal interests.

Once you have reported a crime, authorities will work to bring justice to you and others. As part of this process, they may require your active cooperation until and perhaps after the end of the criminal proceedings if there is a prosecution. You have an important role in these proceedings and your assistance is very much appreciated.

The police will begin their investigation to establish enough evidence to prosecute the person who committed the crime. If the person is prosecuted and found guilty the judge will also determine the appropriate penalty for the offender.

As a victim, you have a number of legally guaranteed rights within or outside the criminal proceedings. In addition, some of your rights may extend to your family members and relatives. The European Union has taken steps to guarantee a minimum set of rights and certain standards along which Member States should align their laws.

The following factsheets will guide you through the most important steps of criminal proceedings in each Member State, explaining the rights you have and the basic rules you need to follow to exercise them. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Any reference in these fact sheets to a person of the male sex shall be deemed also to constitute a reference to a person of the female sex, and vice versa, unless the context clearly indicates otherwise.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Drepturile victimelor criminalității în cadrul procedurilor penale - Belgia

Sunteți considerat victimă a unei infracțiuni dacă ați suferit un prejudiciu, de exemplu o vătămare corporală sau dacă bunurile v-au fost deteriorate sau furate etc., ca urmare a unei fapte care constituie infracțiune în conformitate cu dreptul belgian. În calitate de victimă a unei infracțiuni, beneficiați prin lege de anumite drepturi individuale anterior, în timpul sau ulterior procedurilor judiciare.

Procedura penală în Belgia constă în faza de cercetare și faza de judecată. În cele mai multe cazuri, cercetarea penală este condusă fie direct, de către procuror, fie, în anumite cazuri mai complexe, de către judecătorul de instrucție. Pe parcursul cercetării, se strâng probe pentru a stabili dacă a fost săvârșită o infracțiune și cine este autorul acesteia.

După cercetare, cazul este fie închis, fie trimis în instanță spre judecată. Pe parcursul procesului, instanța analizează probele strânse pentru a stabili dacă inculpatul este sau nu vinovat. În cazul în care inculpatul este găsit vinovat, acesta este condamnat și primește o pedeapsă. În caz contrar, instanța declară inculpatul nevinovat și îl achită.

Ca victimă, beneficiați de anumite drepturi în toate aceste etape procedurale. Dacă doriți să vă implicați în mod mai activ în procedură, puteți cere să fiți înregistrat ca parte vătămată sau puteți fi parte civilă într-o acțiune civilă pe care o introduceți în cadrul procesului penal. În unele cazuri, puteți demara dumneavoastră procedura penală, prin chemarea autorului infracțiunii în instanță în mod direct sau prin depunerea unei plângeri la judecătorul de instrucție, în paralel cu introducerea unei acțiuni civile. Ca parte civilă, puteți solicita despăgubiri de la inculpat și, dacă sunt îndeplinite anumite condiții (de exemplu, ați fost victima unei infracțiuni violente săvârșite cu intenție, însă prejudiciul care v-a fost cauzat nu poate fi reparat în mod corespunzător de către inculpat sau prin sistemele de asigurare), puteți obține despăgubiri din partea statului.

Următoarele fișe informative prezintă diferitele etape pe care le va parcurge cazul dumneavoastră și descriu drepturile de care beneficiați Linkul se deschide într-o fereastră nouăpe parcursul cercetării infracțiunii, Linkul se deschide într-o fereastră nouăîn timpul procesului sau Linkul se deschide într-o fereastră nouădupă primul proces. De asemenea, puteți citi mai multe informații privind Linkul se deschide într-o fereastră nouăasistența și sprijinul de care puteți beneficia.

Ultima actualizare: 18/12/2015

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

1 – DREPTURILE MELE PE PARCURSUL CERCETĂRII UNEI INFRACȚIUNI

Cum și unde pot sesiza săvârșirea unei infracțiuni?

Cum pot urmări acțiunile autorităților după ce sesizez săvârșirea unei infracțiuni?

Cum mă pot implica în cercetarea infracțiunii?

Care sunt drepturile mele în calitate de martor?

Sunt minor. Beneficiez de drepturi suplimentare?

Ce informații pot primi de la poliție sau de la organizațiile de sprijinire a victimelor pe parcursul cercetării infracțiunii?

Pot primi asistență juridică?

Cum pot obține protecție dacă sunt în pericol?

Ce tipuri de servicii și de asistență pot primi pe parcursul cercetării infracțiunii?

Există posibilități de conciliere/ soluționare a litigiului sau de a începe o procedură de mediere între mine și autorul infracțiunii?

Cum va continua cazul după finalizarea cercetării?

Pot ridica obiecții dacă cazul este închis fără a ajunge în instanță?

Sunt cetățean străin. Cum îmi sunt protejate drepturile și interesele?

Informații suplimentare

Cum și unde pot sesiza săvârșirea unei infracțiuni?

Puteți sesiza săvârșirea unei infracțiuni la poliția locală, de preferință în zona în care a fost comisă aceasta. În situațiile de urgență, puteți apela în orice moment 112 pentru a contacta poliția. În situațiile care nu sunt urgente, vă puteți prezenta la cea mai apropiată secție de poliție. Adresele secțiilor de poliție sunt indicate pe site-ul internet al poliției locale în limbile Linkul se deschide într-o fereastră nouăneeralandeză și Linkul se deschide într-o fereastră nouăfranceză.

Dacă sunteți cetățean belgian sau rezident în Belgia (adică dețineți un permis de ședere permanentă în Belgia), puteți sesiza online săvârșirea unor delicte minore (de exemplu, vandalism, furt din magazine și furtul unei biciclete) în limbile Linkul se deschide într-o fereastră nouăneeralandeză, Linkul se deschide într-o fereastră nouăfranceză sau Linkul se deschide într-o fereastră nouăgermană. În plus, orice persoană, inclusiv turiștii, pot sesiza online săvârșirea unei infracțiuni, pe un site care este disponibil în limbile Linkul se deschide într-o fereastră nouăneerlandeză, Linkul se deschide într-o fereastră nouăfranceză, Linkul se deschide într-o fereastră nouăgermană Linkul se deschide într-o fereastră nouăengleză.

Unele infracțiuni (de exemplu, hărțuirea, calomnia și insulta), pot fi urmărite în justiție numai dacă victima depune o plângere în acest sens.

Nu există obligația de a sesiza săvârșirea unei infracțiuni imediat, însă este în interesul dumneavoastră să faceți acest lucru, astfel ca poliției să îi parvină cât mai repede informații privind faptele și circumstanțele infracțiunii și privind prejudiciul pe care l-ați suferit. Trebuie să aveți în vedere și faptul că după o anumită perioadă de timp va interveni prescripția și autoritățile nu vor mai putea cerceta faptele. Termenele de prescripție sunt prevăzute de lege și diferă în funcție de infracțiune, de la șase luni la cincisprezece ani.

Poliția vă va interoga și va întocmi un proces-verbal. În timpul interviului, aveți anumite drepturi care continuă să se aplice în cazul în care faceți o altă declarație ulterior. Indiferent dacă sunteți interogat în calitate de victimă sau de martor, agentul de poliție trebuie să vă comunice următoarele:

 • puteți solicita ca toate întrebările și răspunsurile să fie înregistrate astfel cum au fost rostite;
 • puteți solicita luarea unei anumite măsuri investigative sau interogarea unei anumite persoane;
 • declarațiile dumneavoastră pot fi folosite ca probe în instanță;
 • puteți solicita o copie a procesului-verbal al audierii dumneavoastră. Puteți solicita copia la sfârșitul audierii. În cele mai multe cazuri veți primi copia imediat.

Dacă vorbiți o altă limbă decât cea în care se desfășoară procedurile, poliția vă pune la dispoziție un interpret profesionist, cu excepția cazului în care agentul de poliție poate consemna declarația în limba pe care o cunoașteți sau vă solicită să scrieți declarația în limba pe care o cunoașteți.

Declarația dumneavoastră va fi inclusă în procesul-verbal, care poate include următoarele informații:

 • numele, adresa, numărul de telefon și o adresă de e-mail;
 • informații referitoare la infracțiune – persoanele implicate, unde și când a fost comisă aceasta, faptele exacte și consecințele lor în ceea ce vă privește;
 • detaliile de contact ale martorilor;
 • descrierea persoanelor implicate, inclusiv înălțimea, constituția și îmbrăcămintea. Informațiile privind vârsta posibilă, culoarea părului și pieptănătura, accentul și orice semne distinctive, cum ar fi negi, cicatrici, tatuaje sau semne din naștere, sunt, de asemenea, foarte utile;
 • prejudiciile care v-au fost aduse (un medic vă poate elibera un certificat medical, pe care îl puteți prezenta poliției chiar și după depunerea plângerii inițiale); puteți cere medicului și un certificat privind eventuala incapacitate de a munci;
 • orice alte prejudicii materiale (fizice) pe care le-ați suferit (este util să faceți fotografii ale prejudiciilor).

Puteți menționa, de asemenea, dacă aveți nevoie de asistență practică, socială, psihologică sau juridică.

Vă rugăm să comunicați poliției copii ale oricăror documente și să păstrați originalele, întrucât este posibil să aveți nevoie de ele mai târziu, de exemplu în cazul în care contactați societatea de asigurare.

În cazul în care sunteți victima violenței sexuale, ori de câte ori este posibil, interviul va avea loc într-o încăpere specială care vă va oferi gradul de confidențialitate necesar.

În majoritatea cazurilor, poliția va trimite procesul-verbal (proces-verbaal/procès-verbal) la parchet (parket/parquet). Procurorul hotărăște dacă poliția trebuie să înceapă sau nu cercetarea penală. Cercetarea poate fi desfășurată fie de către procuror (procureur des Konings/procureur du Roi) [o cercetare penală (opsporingsonderzoek/enquête pénale)] sau, în cazurile mai complexe sau în cazurile în care sunt necesare măsuri mai invazive, cum ar fi perchezițiile la domiciliu, de către un judecător de instrucție [instrucție judiciară (gerechtelijk onderzoek/instruction judiciaire)]. În unele cazuri, poliția poate decide să efectueze o anchetă din proprie inițiativă și trimite un dosar complet la parchet [anchetă din oficiu a poliției (ambtshalve politioneel onderzoek/enquête policière d'office)]. Pentru o serie de infracțiuni minore (cum ar fi furtul unei biciclete) și în funcție de circumstanțe (de exemplu, în cazul în care nu se cunoaște autorul), poliția va întocmi un proces-verbal simplificat [vereenvoudigd proces-verbaal (VPV)/procès-verbal simplifié)]. Acest proces-verbal simplificat va rămâne la secția de poliție și nu va fi transmis la parchet. În fiecare lună, o listă a tuturor proceselor-verbale simplificate care au fost redactate vor fi înaintate parchetului, acesta luând, așadar, cunoștință de cazul dumneavoastră. În cazul în care apar informații noi care pot avea un impact asupra cazului (de exemplu, dacă este identificat autorul infracțiunii), procesul-verbal va fi înaintat parchetului și poliția vă va informa în consecință.

Cum pot urmări acțiunile autorităților după ce sesizez săvârșirea unei infracțiuni?

După ce sesizați săvârșirea unei infracțiuni, veți primi un document care confirmă sesizarea. Acesta va conține numărul de referință al cazului dumneavoastră, numele ofițerului de poliție care v-a ajutat și datele de contact ale parchetului (pe cine puteți contacta pentru a afla vești despre evoluția cercetărilor).

Acest document vă va informa în mod clar dacă sesizarea dumneavoastră va fi tratată ca o cercetare penală, ca o anchetă din oficiu a poliției sau ca un proces-verbal simplificat.

Cum mă pot implica în cercetarea infracțiunii?

În cazul urmăririi penale, dacă nu ați întreprins nicio altă acțiune după sesizarea poliție, veți fi informat de către procuror numai cu privire la data, ora și locul ședinței de judecată.

Dacă doriți să primiți informații despre orice alte acțiuni întreprinse în ceea ce privește sesizarea dumneavoastră aveți dreptul legal de a vă constitui parte vătămată (benadeelde persoon/personne lésée). Puteți depune o declarație ca parte vătămată fie personal, fie prin intermediul unui avocat la agentul de poliție care redactează procesul-verbal sau la secretariatul parchetului ori la secția de poliție, fie sub forma unei scrisori recomandate trimise la secretariatul parchetului. Veți primi, de asemenea, un formular pentru depunerea unei astfel de declarații odată cu confirmarea sesizării.

Ca parte vătămată, veți primi informații în scris cu privire la deciziile luate de procuror (de exemplu, o decizie de clasare a cazului și motivele pentru acest lucru sau o decizie de a începe o anchetă judiciară) și data la care vor avea loc eventualele audieri în fața instanței. De asemenea, veți avea dreptul să adăugați orice document pe care îl considerați util la dosar. Veți avea, în plus, dreptul de a solicita acces la dosar și de a obține o copie a acestuia.

În cazul în care doriți să introduceți o acțiune în despăgubire sau de a beneficia de alte drepturi, trebuie vă constituiți parte civilă în procesul penal (1) (burgerlijke partij/partie civile). Puteți face acest lucru prin prezentarea unei declarații exprese în acest sens, personal sau prin intermediul avocatului dumneavoastră în orice etapă a procedurii. Ca parte civilă puteți solicita accesul la dosar și obține o copie a acestuia, puteți solicita luarea de măsuri de investigare suplimentare, cere despăgubiri, introduce acțiuni în justiție împotriva deciziilor adoptate și puteți fi consultat și informat cu privire la privarea de libertate a făptuitorului.

Ca parte civilă în procesul penal sau ca parte vătămată veți avea dreptul de a fi reprezentat de un avocat în contactele cu autoritățile. Anchetele sunt confidențiale în Belgia și nu puteți fi prezent în timpul desfășurării acesteia (de exemplu, pentru interogarea persoanei suspectate), cu excepția vizitei la locul săvârșirii infracțiunii pentru a realiza o reconstituire, caz în care partea civilă poate fi prezentă.

Nu sunteți obligat să demonstrați existența infracțiunii sau vinovăția autorului.

Nu este posibilă recuperarea prejudiciului sau a daunelor în această etapă a procedurii penale.

Odată ce procesul-verbal a fost transmis parchetului și a început urmărirea penală, nu mai puteți opri procedura penală. Acest lucru este valabil chiar și în cazul în care infracțiunea poate fi urmărită penal numai la sesizarea victimei, de exemplu, în cazul hărțuirii.

Care sunt drepturile mele în calitate de martor?

Pe parcursul cercetării, veți fi probabil interogat ca martor (getuige/témoin).

În cazul în care vă simțiți în pericol ca martor, dumneavoastră (și membrii familiei sau rudele dumneavoastră) puteți beneficia,în anumite situații, de următoarele măsuri de protecție a martorilor:

 • sfaturi privind măsuri preventive și ajutor pentru punerea lor în aplicare;
 • patrule de poliție preventive;
 • înregistrarea apelurilor primite și efectuate;
 • furnizarea unui numărul de telefon secret sau a unui telefon mobil pentru apeluri de urgență și o plăcuță de înmatriculare protejată pentru mașină;
 • protecție fizică și
 • mutarea domiciliului pentru maxim 45 de zile.

În cazuri excepționale, de exemplu în cazul în care sunteți victima sau martorul unei infracțiuni comise de o organizație criminală sau a unei infracțiuni foarte grave cum ar fi răpirea unui minor sau uciderea unei persoane și măsurile enumerate mai sus nu sunt suficiente pentru a vă asigura securitatea, se pot lua măsuri speciale de protecție. Acestea includ:

 • mutarea domiciliului pentru mai mult de 45 de zile și
 • schimbarea identității.

Puteți cere despăgubiri pentru cheltuielile de călătorie și cazare suportate pentru a depune mărturie în cadrul anchetei. Martorii pot solicita, de asemenea, despăgubiri pentru o jumătate de zi pentru perioada în care lipsesc de la serviciu. Aceste costuri sunt plătite din bugetul de stat, însă trebuie să fie rambursate de către inculpat, în cazul în care este găsit vinovat.

Dacă vă aflați sub protecție sau dacă nu vă aflați în țară, puteți fi interogat prin videoconferință sau teleconferință de către procuror sau judecătorul de instrucție.

Sunt minor. Beneficiez de drepturi suplimentare?

Dacă aveți vârsta mai mică de 18 ani și ați fost convocat pentru o audiere, dispuneți de următoarele drepturi suplimentare:

 • să fiți însoțit de un adult la alegerea dumneavoastră și
 • să fiți audiat într-o sală corespunzătoare.

Pentru a nu fi audiat de mai multe ori, audierea dumneavoastră poate fi înregistrată video sau audio. Dacă aveți vârsta mai mică de 12 ani de audierea poate fi înregistrată pe suport video; trebuie să fiți informat de acest lucru. Dacă aveți peste 12 ani, audierea poate fi înregistrată pe suport video numai dacă sunteți de acord cu acest lucru. Astfel de audieri se desfășoară în săli speciale, prevăzute cu echipamentul necesar.

Dacă ați fost victima unei agresiuni sexuale, a prostituției sau a pornografiei, termenul de prescriere nu începe să curgă decât după ce ați împlinit vârsta de 18 ani.

Dacă sunteți minor și ați fost victima unei infracțiuni, poliția vă va trimite într-un centru specializat pentru victimele abuzurilor asupra copiilor.

De asemenea, veți fi protejat împotriva divulgării identității în mass-media, adică nu se vor publica sau difuza imagini, desene și alte materiale care pot dezvălui identitatea dumneavoastră.

Ce informații pot obține de la poliție sau de la organizațiile de sprijinire a victimelor pe parcursul cercetării infracțiunii?

Poliția vă va oferi informații privind:

 • tipul de servicii sau organizații la care puteți apela pentru a obține sprijin;
 • procedurile care vor urma după ce ați sesizat săvârșirea infracțiunii;
 • condițiile pentru obținerea de despăgubiri.

Aceste informații vă pot fi furnizate prin fișe informative și broșuri sau oral. Broșurile sunt disponibile în cele trei limbi oficiale(Linkul se deschide într-o fereastră nouăneerlandeză, Linkul se deschide într-o fereastră nouăfranceză șiLinkul se deschide într-o fereastră nouăgermană). În practică, informațiile oferite oral pot fi furnizate și în alte limbi (de exemplu, engleză).

Este important să știți că veți fi informat de anumite evoluții ale dosarului dumneavoastră numai dacă v-ați constituit ca parte vătămată sau ca parte civilă în cadrul procesului penal (1) Acestea sunt următoarele:

 • decizia procurorului de închidere a cazului și motivele care au stat la baza acestei decizii;
 • decizia procurorului de a înainta cazul unui judecător de instrucție pentru inițierea unei instrucții judiciare;
 • o decizie a procurorului să propună ajungerea la un acord amiabil sau de mediere cu autorul infracțiunii;
 • data la care cazul dumneavoastră va fi judecat în instanță.
 • Ca parte vătămată sau ca parte civilă veți avea, în plus, dreptul de a solicita acces la dosar și de a obține o copie a acestuia. Această cerere trebuie să fie adresată procurorului sau judecătorului de instrucție în cursul anchetei.

Aveți dreptul să faceți copii după dosar, însă trebuie să plătiți pentru acest lucru (un tarif de aproximativ 0,25 - 0,50 EUR / copie). În situația în care cazul dumneavoastră este judecat de curtea cu jurați (hof van assisen/cour d'assises), copiile sunt gratuite.

Pot primi asistență juridică?

Pentru orientări inițiale, puteți solicita asistență juridică preliminară(juridische eerstelijnsbijstand/aide juridique de première ligne), în care avocații oferă consultanță juridică gratuită în anumite momente în anumite zile. Dacă este necesar, avocații respectivi pot să vă îndruma către un serviciu sau o organizație specializată. Consultările sunt organizate la sediul instanțelor judecătorești, la judecătoriile de pace (vredegerecht/Justice de paix), la centrele juridice și la unele administrații municipale etc. Puteți găsi un centru juridic (justitiehuis/Maison de justice) în fiecare circumscripție judiciară (informațiile de contact ale acestora sunt disponibile înLinkul se deschide într-o fereastră nouăfranceză și Linkul se deschide într-o fereastră nouăneerlandeză) sau puteți contacta unul din serviciile de sprijinire a victimelor.

Pentru detalii cu privire la consiliere , asistență și reprezentare juridică, aveți nevoie de un avocat. În funcție de veniturile dumneavoastră, puteți beneficia parțial sau în întregime de asistență gratuită, prin intermediul sistemului de asistență juridică suplimentară (juridische tweedelijnsbijstand/aide juridique de deuxième ligne). Anumite categorii de persoane aflate în situații specifice, cum ar fi minorii sau persoanele cu dizabilități mentale, au întotdeauna dreptul la reprezentare juridică gratuită.

Pentru asistență juridică suplimentară trebuie să mergeți la sediul unui Birou de asistență juridică (bureau voor juridische bijstand/bureau d’aide juridique) (detalii în limbile Linkul se deschide într-o fereastră nouăfranceză și Linkul se deschide într-o fereastră nouăneerlandeză), aflat în fiecare instanță. Va trebui să prezentați documente prin care să justificați faptul că vă încadrați într-una dintre categoriile speciale sau că aveți un nivel scăzut de venit net. Biroul va decide în termen de două săptămâni cu privire la aprobarea cererii dumneavoastră și vă va trimite detaliile de contact ale avocatului care v-a fost desemnat. Există, de asemenea, posibilitatea de a întreba un avocat ales de dumneavoastră dacă este dispus să vă reprezinte în conformitate cu condițiile asistenței judiciare suplimentare. În cazul în care avocatul este de acord cu acest lucru, acesta va contacta biroul în numele dumneavoastră pentru a-i solicita aprobarea cererii pe care ați depus-o.

În cazul în care mijloacele dumneavoastră financiare sunt modeste, în anumite condiții, puteți solicita să fiți scutit de o serie de costurile procedurale (de exemplu, de onorariile executorului judecătoresc și de tarifele care se percep în mod normal pentru copii din dosar) în cadrul asistenței judiciare (rechtsbijstand/assistance judiciaire). În acest sens trebuie să depuneți o cerere la Biroul de asistență juridică al instanței penale care soluționează cauza în care sunteți implicat. În cazul în care v-ați constituit deja parte civilă în procesul penal, puteți trimite această cerere, în scris sau verbal, la instanța penală însărcinată cu cauza respectivă.

De asemenea, sunteți invitați să vă verificați cu atenție contractele de asigurare pentru a vedea dacă aveți o asigurare de protecție juridică. Contactați-vă agentul de asigurare.

Cum pot obține protecție dacă sunt în pericol?

Poliția vă va asigura securitatea imediată prin luarea de măsuri generale în acest sens. În cazul în care vă simțiți în pericol din cauza declarației pe care ați dat-o sau pe care intenționați să o dați și sunteți pregătit să vă confirmați declarația în instanță, Comisia privind protecția martorilor (Getuigenbeschermingscommissie/ Commission de protection des témoins) vă poate oferi protecție suplimentară. În cazul în care procurorul (într-o cercetare penală) sau judecătorul de instrucție (în cadrul unei anchete judiciare) consideră că aveți nevoie de aceste măsuri de protecție, acesta va trimite o cerere Comisiei privind protecția martorilor.

Dacă sunteți victima unui viol sau a unei agresiuni sexuale, vi se va proteja identitatea de eventualele apariții în mass-media. Orice publicare sau diseminare de fotografii, desene sau alte documente care ar putea dezvălui identitatea dumneavoastră constituie o infracțiune.

Dacă sunteți victima violenței domestice și vă este teamă să vă întoarceți la domiciliu, poliția vă poate oferi (dumneavoastră și copiilor dumneavoastră) un adăpost sigur.

De asemenea, puteți cere ofițerului de poliție să nu vă includă datele personale în procesul-verbal, deși trebuie să aibă în vedere faptul că poliția este obligată să furnizeze aceste detalii parchetului în cazul în care i se solicită acest lucru.

Judecătorul de instrucție vă poate garanta anonimatul total sau parțial numai dacă dumneavoastră sau o persoană apropiată ați putea fi într-o poziție extrem de periculoasă ca urmare a depunerii unei declarații (poliția nu are competențe în acest sens). Judecătorul de instrucție de cele mai multe ori va decide din proprie inițiativă să vă garanteze anonimatul, dar puteți și dumneavoastră să faceți o cerere cu acest obiect. Dacă judecătorul de instrucție vă respinge cererea, nu puteți contesta decizia acestuia.

Anonimatul parțial înseamnă că identitatea nu vă va fi dezvăluită în procesul-verbal al audierii. Acest lucru este posibil și în cazul unei cercetări penale, și în cazul unei anchete judiciare.

Anonimatul integral înseamnă că identitatea dumneavoastră va fi menținută secretă pe tot parcursul procedurii penale, ceea ce este posibil numai în următoarele cazuri:

 • se efectuează o anchetă judiciară, condusă de judecătorul de instrucție;
 • anonimatul parțial nu este suficient pentru a vă proteja;
 • considerați că, prin mărturia dumneavoastră, vă veți pune în pericol atât pe dumneavoastră, cât și pe rudele dumneavoastră și acest lucru vă poate face să vă răzgândiți în ceea ce privește depunerea mărturiei;
 • infracțiunea este săvârșită de o organizație criminală sau este de natură gravă (de exemplu, răpire de minori, omor etc.).

Ce tipuri de servicii și de asistență pot primi pe parcursul cercetării infracțiunii?

Toți angajații poliției și autoritățile judiciare sunt obligate să vă ofere toate informațiile necesare și, după caz, să vă îndrume către serviciile specializate. Există diverse servicii specializate care oferă asistență victimelor. Pe parcursul procedurilor penale și după încheierea acestora puteți solicita următoarele servicii:

 • Poliția asigură primirea plângerilor, asistență practică, informații, pregătirea proceselor-verbale și vă îndrumă către serviciile corespunzătoare. În cazul în care agentul de poliție responsabil nu poate să vă ofere sprijinul cel mai adecvat (de exemplu, în situații de urgență sau în situații foarte grave), serviciile specializate pentru victime din cadrul poliției (politionele slachtofferbejegening/assistance policière aux victimes) pot interveni pentru a vă oferi sprijinul necesar.
 • Birourile de primire (slachtofferonthaal/accueil des victimes) din cadrul centrelor juridice vă pot oferi informații specializate cu privire la cazul dumneavoastră. Există un centru juridic în fiecare circumscripție judiciară (informațiile de contact ale acestora sunt disponibile în Linkul se deschide într-o fereastră nouăfranceză și Linkul se deschide într-o fereastră nouăneerlandeză). Aceste birouri vă pot furniza sprijinul și asistența necesare pe parcursul întregii proceduri judiciare. În cazul în care este necesar, și în funcție de problemă, personalul birourilor de primire vă vor îndruma către mai multe servicii specializate. Personalul de la Birourile de primire a victimelor vă poate oferi sprijin în momente dificile din punct de vedere emoțional pe parcursul procedurii, vă poate ajuta să vă accesați dosarul, vă poate acorda asistență în cursul ședințelor de judecată, pentru a depune documente justificative sau în timpul reconstituirii faptelor. Acestea pot, de asemenea, să vă ajute să dați o declarație în calitate de victimă privind aplicarea pedepsei.
 • Serviciile de sprijinire a victimelor (diensten slachtofferhulp/services d'assistance aux victimes) oferă asistență suplimentară pentru a face față consecințelor infracțiunii: sprijin emoțional și psihic, informații (privind drepturile dumneavoastră, recuperarea prejudiciilor, informații procedurale și disponibilitatea asistenței juridice) împreună cu asistența în contactarea unor diferite instituții (cum ar fi societățile de asigurare, poliția, autoritățile judiciare, avocați, spitale etc.). De obicei, sunteți direcționat către aceste servicii de către poliție sau de către asistenții judiciari, dar puteți contacta aceste servicii și dumneavoastră.

Accesul la toate aceste servicii este gratuit și complet opțional.

În cazul în care sunteți o victimă a traficului de persoane, există o serie de organisme private specializate care vă pot furniza sprijin. Coordonarea și cooperarea dintre aceste servicii este în sarcina Linkul se deschide într-o fereastră nouăCentrului pentru egalitatea de șanse și prevenirea rasismului (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding/Centre pour l’Egalité des chances et la lutte contre le racisme ). Veți fi, de asemenea, eligibil pentru o serie de măsuri speciale privind permisele de ședere și de muncă în cazul în care vi se acordă protecție ca victimă a traficului de persoane (2).

Puteți primi asistență medicală, dar este posibil să vi se ceară să plătiți aceste servicii, cu excepția cazului în care dispuneți de asigurări de sănătate (deși puteți include aceste costuri în cererea dumneavoastră de rambursare medicală). Cetățenii din cele 27 de state membre ale UE, precum și cei din Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția pot beneficia de Linkul se deschide într-o fereastră nouăcardul european de asigurări sociale de sănătate.

Există posibilități de conciliere/soluționare a litigiului sau de a începe o procedură de mediere între mine și autorul infracțiunii?

Este posibil să recurgeți la mediere în toate etapele procedurii penale: în etapa cercetărilor efectuate de poliție (mediere facilitată de poliție), la nivelul organelor administrative (privind sancțiunile administrative), în etapa anchetei realizate de parchet, înainte de luarea unei decizii de către procuror (medierea în cazurile penale) și după ce parchetul a decis începerea urmăririi penale (mediere reparatorie). Medierea reparatorie este, de asemenea, posibilă în timpul și după aplicarea pedepsei.

Medierea este disponibilă pentru toate tipurile de infracțiuni. Procurorul, judecătorul de instrucție și completul de judecată trebuie să vă informeze în legătură cu disponibilitatea medierii. De asemenea, puteți solicita și dumneavoastră să recurgeți la mediere.

Medierea în etapa cercetărilor efectuate de poliție (politionele schadebemiddeling/médiation policière) este disponibilă în cazul infracțiunilor minore (de exemplu, graffiti, furturi minore, acte de vandalism) în vederea reparării daunelor materiale. Acest tip de mediere este disponibilă în cadrul secțiilor de poliție din Leuven, Mechelen și Bruxelles. Medierea are loc înainte de transmiterea procesului-verbal la parchet. Procurorul este informat cu privire la rezultatele medierii și, dacă prejudiciul a fost reparat, cazul este, de regulă, închis.

Se poate recurge la mediere privind sancțiunile administrative (3) înainte de impunerea acestora. Aceasta este obligatorie atunci când autorul infracțiunii are o vârstă mai mică de 16 ani. Medierea are drept obiectiv principal repararea daunelor provocate și se realizează de către funcționarii din autoritățile locale.

Medierea în cauzele penale (bemiddeling in strafzaken/médiation pénale) poate fi propusă de către procuror în cazul în care infracțiunea săvârșită este pasibilă de o pedeapsă de până la doi ani de închisoare. Aceasta se desfășoară înainte de luarea deciziei de punere sub urmărire penală și este realizată de personalul din centrele juridice. Ca victimă a unei infracțiuni, principalul dumneavoastră interes va fi ca, în urma medierii, să vi se reparare prejudiciul suferit. Procurorul poate propune una sau mai multe măsuri suplimentare în ceea ce privește autorul infracțiunii (tratament psihologic sau terapie, cursuri de formare sau prestarea de servicii). În cazul în care se ajunge la un acord între autorul infracțiunii și victimă privind repararea prejudiciului și în cazul în care făptuitorul s-a conformat măsurilor suplimentare impuse, urmărire penală va înceta (ceea ce înseamnă că procurorul nu va mai fi în măsură să trimită cazul în instanță). În cazul în care făptuitorul nu respectă condițiile, cazul poate fi trimis în instanță. Acest tip de mediere necesită cooperarea făptuitorului; în cazul în care acesta nu este de acord să coopereze, cazul va fi returnat parchetului, care va adopta o nouă decizie de începere sau de neîncepere a urmăririi penale.

Medierea reparatorie (herstelbemiddeling/médiation réparatrice) se desfășoară separat de procedura penală și nu o înlocuiește. Autoritățile judiciare rămân, prin urmare, responsabile de orice decizie care implică urmărirea penală, condamnarea și aplicarea pedepsei. Totuși, acest lucru nu vă împiedică să inițiați medierea în orice moment: în timpul procedurii, respectiv înainte ca de trimiterea cazului în instanță, în faza de judecată sau după ce instanța a pronunțat pedeapsa. Orice persoană care este afectată în mod direct de un caz penal poate solicita recurgerea la mediere. Acest lucru înseamnă că nu numai victima sau făptuitorul pot cere recurgerea la mediere, ci și, de exemplu, un partener, un membru al familiei sau o rudă. Medierea reparatorie este efectuată de două organizații neguvernamentale, Linkul se deschide într-o fereastră nouăSuggnomè pentru regiunea flamandă și Linkul se deschide într-o fereastră nouăMédiante pentru regiunea valonă. Acestea au secții locale în fiecare circumscripție judiciară. Acordul încheiat în urma medierii reparatorii este confidențial și este transmis instanței doar cu consimțământul ambelor părți. Hotărârea instanței trebuie să precizeze faptul că s-a recurs la mediere reparatorie, dar nu trebuie să țină seama de acordul la care s-a ajuns.

Medierea este disponibilă în cazurile în care sunt implicați minori, iar medierea reparatorie este disponibilă atât în etapa cercetărilor efectuate de parchet, cât și în faza de judecată (instanțele pentru minori). O mediere de grup (herstelgericht groepsoverleg (hergo)/concertation restauratrice en groupe) se poate dispune numai de către instanțele pentru minori. Judecătorul ar trebui să acorde prioritate măsurilor de mediere (și nu condamnării unui infractor minor) și să informeze părțile implicate în conflict cu privire la această posibilitate. În cazul în care medierea reparatorie are ca rezultat încheierea unui acord între victimă și infractor, judecătorul trebuie să aprobe acest acord. Judecătorul nu are dreptul să modifice conținutul acordului, dar îl poate respinge dacă acesta prezintă un pericol pentru siguranța publică. Medierea și medierea de grup sunt organizate de organizații neguvernamentale locale care își desfășoară activitatea în sectorul asistenței pentru minori.

Cum va continua cazul după finalizarea cercetării?

Deciziile luate la încheierea anchetei diferă în funcție de faptul dacă aceasta este o anchetă judiciară sau o cercetare penală.

În cercetarea penală, procurorul poate decide:

 • să închidă cazul;
 • să propună autorului infracțiunii un acord amiabil (minnelijke schikking/résolution à l’aimable) - în cazul în care făptuitorul acceptă propunerea și repară prejudiciul cauzat, cazul va fi închis;
 • să propună medierea în cauzele penale (bemiddeling in strafzaken/médiation dans les affaires pénales);
 • să trimită cazul în instanță.

Ca parte prejudiciată sau parte civilă în procesul penal, veți fi informat în legătură cu decizia parchetului.

În cazul în care are loc o anchetă judiciară, judecătorul de instrucție trebuie să transmită dosarul secției prejudiciare (raadkamer/Chambre du conseil). La secția prejudiciară ședințele de judecată se desfășoară cu ușile închise, fără prezența publicului sau a presei. Acest lucru înseamnă că dumneavoastră și avocatul dumneavoastră puteți fi prezenți, însă rudele și prietenii nu pot participa. Secția prejudiciară poate decide:

 • să claseze dosarul, în cazul în care consideră că nu există suficiente elemente de probă împotriva învinuitului sau că nu s-a comis o infracțiune;
 • să trimită cauza în instanță pentru a fi judecată, în cazul în care consideră că există suficiente probe pentru inculpare;
 • să trimită făptuitorul într-o instituție specializată în tratarea bolilor mintale dacă acesta este grav bolnav mintal sau suferă de deficiențe mentale astfel încât acesta se află în imposibilitatea de a-și controla acte; în acest caz, învinuitul poate solicita o ședință de judecată publică;
 • să suspende judecata: secția prejudiciară poate decide să suspende judecata numai în cazul în care autorul infracțiunii nu a mai fost condamnat la mai mult de șase luni de închisoare; aceasta va stabili o perioadă de probă de cel mult cinci ani, timp în care autorul infracțiunii trebuie să îndeplinească o serie de condiții; în caz de recidivă sau dacă nu se respectă condițiile în perioada de probă, instanța poate decide să redeschidă cazul.

În cazul în care secția prejudiciară decide să trimită persoana învinuită într-o instituție de boli mintale sau să suspende judecata, decizia sa este considerată echivalentă cu o hotărâre a unei instanțe penale și aceasta se va pronunța și cu privire la acțiunea civilă în despăgubire.

Dacă sunteți parte vătămată sau parte civilă în procesul penal (1), vă va fi comunicată data audierii. În ipoteza în care cazul dumneavoastră este trimis în instanța penală, vă va fi comunicată data audierii.

Pot ridica obiecții dacă cazul meu este închis înainte de a ajunge în instanță?

Nu puteți ridica obiecții împotriva deciziei parchetului de a închide cazul. În funcție de faptele și circumstanțele cazului, precum și de motivele care au dus la închiderea acestuia, puteți totuși cere despăgubiri în fața instanței penale (pe lângă acțiunea civilă pe care o puteți iniția):

 • În cazul în care fapta este una minoră (contravention/overtreding) sau de o gravitate medie (délit/wanbedrijf), este posibil să chemați în judecată autorului infracțiunii în mod direct. În acest sens, trebuie să cereți unui executor judecătoresc să trimită o citație autorului infracțiunii.
 • De asemenea, puteți înainta o plângere penală judecătorului de instrucție și să formulați pretenții ca parte civilă în procesul penal (1); judecătorul este obligat astfel să lanseze o anchetă judiciară. Pentru a face acest lucru, trebuie să declarați în mod expres judecătorului de instrucție că faceți o cerere ca parte civilă în procesul penal. Acest lucru se poate face verbal sau în scris. Judecătorul de instrucție întocmește un proces-verbal prin care confirmă că v-ați constituit parte civilă. Trebuie să aveți în vedere că, în acest caz, judecătorul de instrucție vă poate cere să depuneți o garanție pentru a acoperi costul procedurilor. Valoarea acestei garanții se stabilește de către judecător. De asemenea, trebuie să știți că secția prejudiciară a instanței poate decide, la încheierea anchetei, să nu trimită cazul în judecată dacă, de exemplu, nu există suficiente dovezi împotriva învinuitului. La proces trebuie să vă confirmați statutul de parte civilă.

Nu puteți chema în judecată infractorul în mod direct și nici nu puteți depune o plângere ca parte civilă în procesul penal dacă făptuitorul este minor.

Ca parte civilă în procesul penal (1)#note01, puteți ataca toate deciziile luate de secția prejudiciară, inclusiv decizia de a nu începe urmărirea penală împotriva învinuitului, la secția de punere în acuzare a curții de apel (Kamer van inbeschuldigingstelling/Chambre des mises en accusation). Nu puteți ataca decizia camerei de punere în acuzare și nici nu puteți ulterior chema în judecată autorul infracțiunii.

În cazul în care secția prejudiciară pronunță o hotărâre privind daunele (în cazul în care autorul infracțiunii este trimis într-o instituție de boli mintale sau în cazul în care judecata este suspendată) puteți ataca hotărârea privind daunele-interese acordate, dar nu și sentința penală. Trebuie să introduceți calea de atac în termen de cincisprezece zile (sau trei zile, dacă învinuitul este arestat preventiv) la grefa instanței. Camera de punere sub acuzare a curții de apel va soluționa calea de atac introdusă privind acțiunea în despăgubiri.

În cazul în care, indiferent de motiv, nu ați participat la procedura penală, puteți introduce o acțiune civilă. Această posibilitate este valabilă și dacă parchetul decide să nu pună în mișcare acțiunea penală. Puteți introduce acțiunea civilă la instanța civilă, de pildă prin chemarea în judecată a persoanei care a cauzat prejudiciul, cu excepția cazului în care toate părțile sunt dispuse să se înfățișeze în instanță în mod voluntar. În cazul în care există un contract de asigurare (de exemplu în cazul unui accident rutier) puteți să introduceți în proces și societatea de asigurări. Procedura în fața instanțelor civile diferă fundamental de procedura penală. În cazul în care doriți să intentați o acțiune la o instanță civilă (burgerlijke rechtbank/tribunal civil) (de exemplu, dacă nu ați fost implicat în procesul penal sau în cazul în care cazul a fost închis), trebuie să puteți dovedi comiterea unei fapte ilicite. În cazul în care procesul penal este în curs de desfășurare, instanța civilă trebuie să își suspende procedura în așteptarea pronunțării hotărârii penale. Instanța civilă este obligată să respecte concluziile la care a ajuns instanța penală. Introducerea unei acțiuni în fața instanțelor civile presupune, de asemenea, suportarea unor costuri.

Sunt cetățean străin. Cum îmi sunt protejate drepturile și interesele?

Ca străin, aveți toate drepturile explicate mai sus. Veți avea, de asemenea, unele drepturi suplimentare pentru a facilita participarea dumneavoastră în cadrul procedurilor penale.

Aveți dreptul să solicitați serviciile unui interpret în mod gratuit, dacă nu vorbiți limba oficială. De asemenea, vă puteți redacta declarația (sau solicita agentul de poliție să scrie declarația) în limba dumneavoastră maternă. Dacă nu vă aflați în țară, procurorul sau judecătorul de instrucție vă pot audia prin videoconferință sau teleconferință.

Dacă sunteți un solicitant de azil aveți în mod automat dreptul de a solicita numirea unui avocat cu titlu gratuit în temeiul asistenței judiciare suplimentare.

Informații suplimentare:

 • Constituția – în Linkul se deschide într-o fereastră nouăneerlandeză și Linkul se deschide într-o fereastră nouăfranceză
 • Codul judiciar– în Linkul se deschide într-o fereastră nouăneerlandeză și Linkul se deschide într-o fereastră nouăfranceză
 • Codul de procedură penală – în Linkul se deschide într-o fereastră nouăneerlandeză șiLinkul se deschide într-o fereastră nouăfranceză
 • Legii privind forțele de poliție din 5 august 1992 – în Linkul se deschide într-o fereastră nouăneerlandeză și Linkul se deschide într-o fereastră nouăfranceză
 • Legea privind forțele de poliție din 1 august 1985 – în Linkul se deschide într-o fereastră nouăneerlandeză și Linkul se deschide într-o fereastră nouăfranceză
 • Legea privind suspendarea judecății, amânarea aplicării pedepselor și liberarea condiționată din 29 iunie 1964 în limba Linkul se deschide într-o fereastră nouăneerlandeză
 • Circulara GPI 58 din 4 mai 2007 privind tratamentul victimelor în cadrul forțelor de poliție integrată, structurat pe două niveluri - în limba neerlandeză
 • Circulara Colegiului Procurorilor Generali COL 5/2009 privind utilizarea certificatelor uniforme de plângere, orientări privind predarea acestor certificate de către poliție și modificarea COL 8/2005, în vigoare de la 20 decembrie 2012
 • Circulara din 26 septembrie 2008 privind introducerea cooperării multidisciplinare cu privire la victimele traficului de persoane și/sau victimele unor forme grave de trafic uman - în Linkul se deschide într-o fereastră nouăneerlandeză
 • Circulara Col. 16/2012 din 12 noiembrie 2012 - circulară comună din partea Ministrului Justiției, Ministrului Afacerilor Interne și Colegiului procurorilor generali privind condițiile oferite victimelor în parchete și instanțe
 • Circulara Col. 17/2012 din 12 noiembrie 2012 - circulară comună din partea Ministrului Justiției, Ministrului Afacerilor Interne și Colegiului procurorilor generali în ceea ce privește manipularea respectuoasă a persoanelor decedate, anunțarea decesului, curățarea respectuoasă a locului săvârșirii infracțiunii în cazurile în care sunt implicate autoritățile judiciare.
 • Circulara Col. 18/2012 din 20 decembrie 2012 - circulară comună din partea Ministrului Justiției, Ministrului Afacerilor Interne și Colegiului procurorilor generali privind interdicția temporară de întoarcere la domiciliu în cazurile de violență domestică
 • Decretul regal din 18 decembrie 2003 privind condițiile pentru a beneficia total sau parțial de asistență juridică preliminară și suplimentară – înLinkul se deschide într-o fereastră nouăneerlandeză
 • Decretul regal din 16 mai 2004 privind combaterea traficului de persoane și a traficului de migranți- în Linkul se deschide într-o fereastră nouăneerlandeză
 • Decretul regal din 13 iunie 1999 privind organizarea Departamentului privind centrele juridice din Ministerul Justiției – în Linkul se deschide într-o fereastră nouăneerlandeză și Linkul se deschide într-o fereastră nouăfranceză
 • Decretul regal din 28 decembrie 1950 de stabilire a normelor generale privind cheltuielile de judecată în cauzele penale
 • Protocolul privind Acordul din 7 aprilie 1998, dintre stat și Comunitatea de limbă neerlandeză privind asistența acordată victimelor - în Linkul se deschide într-o fereastră nouăneerlandeză
 • Protocolul privind Acordul din 5 iunie 2009 între stat, Comunitatea de limbă neerlandeză, Comunitatea de limbă franceză, Comitetul Comunității valone și Comitetul mixt comunitar pentru asistență acordată victimelor - în limba neerlandeză și franceză
 • Protocolul privind Acordul din 5 iunie 2009 între stat și Comunitatea de limbă franceză și Regiunea Valonă privind asistență acordată victimelor - în limba neerlandeză și franceză
 • Protocolul privind Acordul din 5 iunie 2009 între stat și Comunitatea de limbă germană privind asistența acordată victimelor - în limba neerlandeză, franceză și germană
1. Parte civilă în procesul penal

Puteți introduce o acțiune civilă în fața instanței penale în orice moment în timpul procedurilor penale chiar și în cazul în care nu ați depus o plângere la poliție. În plus față de drepturile obișnuite a victimei, statutul dumneavoastră de parte civilă în procesul penal vă conferă, de asemenea, dreptul:

să solicitați daune;
să fiți audiat în instanță;
să vi se ramburseze costurile suportate la sfârșitul unei proceduri și
să solicitați un interpret în cursul procedurilor judiciare;
În cazul în care o acțiune civilă este considerată admisibilă și întemeiată, beneficiați, de asemenea, de o serie de drepturi în cadrul procedurilor penale, fără a fi nevoie să depuneți o cerere de recunoaștere a statutului de victimă.
Vă puteți înregistra ca parte civilă în procesul penal prin intermediul unei declarații exprese în cazul în care acțiunea penală a fost deja pusă în mișcare de către parchet. Puteți face acest lucru în orice moment în timpul cercetărilor și al procesului efectiv, însă nu și în etapa căilor de atac. În cazul unei contravenții (contravention/overtreding) sau a unei infracțiuni nu foarte grave (délit/wanbedrijf), puteți depune o acțiune civilă în fața judecătorului de instrucție, care este astfel obligat să lanseze o anchetă penală. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, la sfârșitul cercetărilor, secția prejudiciară poate să decidă că nu există probe suficiente pentru ca presupusul autor al infracțiunii să fie trimis în judecată.
În cazul în care doriți să obțineți despăgubiri, va trebui să dovediți că ați suferit un prejudiciu. Instanța va evalua admisibilitatea acțiunii în despăgubiri și o va admite sau respinge.
Ca parte civilă în procesul penal, aveți dreptul de a sesiza secția de punere în acuzare a curții de apel dacă ancheta penală este încă în curs la un an de la declanșare. Această opțiune vă oferă un control indirect asupra anchetei cu privire la progresele înregistrate.
2. Protecția de care beneficiază victimele traficului de persoane
De la începutul anilor 1990, Belgia a oferit victimelor traficului de persoane un sistem prin care acestea beneficiau de statutul de rezident. Următoarele categorii de victime beneficiază de statutul de „victimă a traficului de persoane”:
victimele traficului de persoane (de exemplu, traficul de persoane în scopul unor diverse forme de exploatare sexuală, exploatarea cerșitului, exploatarea economică, prelevarea de organe, acte infracționale);
victime ale traficului de persoane (de exemplu, facilitarea imigrației ilegale în vederea obținerii unui profit) atunci când există circumstanțe agravante. victimele care sunt supuse violenței sau a căror viață se află în pericol au dreptul la acest statut.
Recunoașterea statutului de victimă a traficului de persoane vă conferă dreptul de a beneficia de măsuri speciale în ceea ce privește permisul de ședere și permisul de muncă, dacă:
întrerupeți legătura cu persoanelor suspectate de săvârșirea infracțiunii;
acceptați asistența obligatorie oferită de un centru acreditat specializat în primirea și acordarea de asistență victimelor traficului de persoane;
cooperați cu autoritățile judiciare prin depunerea unei declarații sau depunerea unei plângeri.
3. Sancțiuni administrative
Sancțiunile administrative sunt impuse de către autoritățile locale și nu au caracter penal. Autoritățile locale au competența de a sancționa anumite infracțiuni minore și alte încălcări prin intermediul unor sancțiuni administrative (amenzi, închiderea unor clădiri sau incinte sau suspendarea autorizațiilor sau licențelor). Municipalitatea poate impune sancțiuni pentru încălcarea reglementărilor proprii, în cazul anumitor forme de vandalism etc. Urmărirea penală nu depinde în mod direct de procuror.
Ultima actualizare: 18/12/2015

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

2 – DREPTURILE MELE ÎN TIMPUL PROCESULUI

Cum pot participa în faza de judecată?

Care sunt drepturile mele în calitate de martor?

Sunt minor. Ce alte drepturi am?

Cum pot obține asistenţă juridică?

Cum pot beneficia de protecţie, dacă mă aflu în pericol?

Cum pot obține repararea prejudiciului din partea inculpatului sau compensații financiare din partea statului?

Există posibilitatea reconcilierii sau să demarez procedurile de mediere între mine și pârât?

Sunt cetățean străin. Cum îmi sunt protejate drepturile și interesele?

Mai multe informații

Cum pot participa în faza de judecată?

Dacă sunteți parte vătămată sau parte civilă în procesul penal (1) (partie civile/burgerljke partij), vă va fi comunicată data ședinței de judecată. În cazul în care nu ați făcut deja acest lucru, veți putea introduce o acțiune civilă la instanța penală în această etapă; puteți face acest lucru în orice moment până la depunerea concluziilor finale. Dacă nu dispuneți de reprezentare juridică și doriți să inițiați o acțiune civilă în procesul penal, trebuie să acționați astfel:

 • să ajungeți la timp;
 • să mergeți la grefa instanței (huissier de justice/zittingsdeurwachter) și se verificați dacă sunteți în sala de judecată corectă;
 • să vă prezentați atunci când președintele completului de judecată strigă numele persoanei acuzate de la care doriți să solicitați despăgubiri;
 • să înmânați cererea dumneavoastră judecătorului împreună cu toate documentele necesare care demonstrează prejudiciul suferit;
 • să înmânați o copie a cererii avocatului persoanei învinuite;
 • să păstrați documentele originale;
 • președintele completului de judecată poate solicita informații suplimentare și va lua ulterior notă oficială de cererea de despăgubire.

Ședințele de judecată sunt de obicei deschise publicului larg. Aceasta înseamnă că orice persoană cu vârsta mai mare de 14 poate asista la proces. Prietenii, vecinii și membrii de familie, presa și oricare altă persoană interesată are, prin urmare, dreptul de a fi prezentă în sala de judecată. Numai în circumstanțe excepționale (de exemplu, infracțiuni de natură sexuală) ședințele de judecată se desfășoară cu ușile închise. Acest lucru înseamnă că publicul și mass-media nu sunt admise în sala de judecată. Puteți solicita judecătorului să organizeze o ședință secretă. Legea permite în mod expres acest lucru în cazul în care sunteți o victimă a anumitor tipuri de infracțiuni sexuale, cum ar fi, de exemplu, violul sau violența sexuală. Judecătorul poate dispune, de asemenea, ca ședința de judecată să fie secretă în interesul unui minor sau pentru a proteja viața privată a părților. Cu toate acestea, judecătorul va citi hotărârea întotdeauna în ședință publică.

În cazul în care doriți să obțineți despăgubiri în instanța penală (să introduceți o acțiune civilă în cadrul procesului penal), trebuie să dovediți prejudiciul pe care l-ați suferit. Judecătorul va soluționa acțiunea civilă la încheierea procedurii penale. Trebuie să fiți reprezentat în timpul procesului. În cazul în care doriți să evitați contactul direct cu inculpatul, avocatul dumneavoastră poate participa la ședințele de judecată în numele dumneavoastră (nu există posibilitatea de a i se refuza inculpatului prezența în instanță). Singura dată când trebuie să copăreți în persoană este atunci când sunteți chemat ca martor.

Nu este posibil să inițiați o acțiune separată legată de cazul dumneavoastră împotriva parchetului.

Care sunt drepturile mele în calitate de martor?

Dacă ați făcut o declarație în cursul anchetei, nu înseamnă că veți fi automat invitat să vă confirmați declarația în instanță, cu excepția cazului când dosarul este soluționat de către curtea cu jurați (2) (cour d'assises/hof van assisen).

Dacă însă sunteți invitat să vă înfățișați personal și beneficiați de o măsură de protecție sau dacă nu sunteți în țară, puteți răspunde la întrebări prin videconferință sau teleconferință. Dacă este necesar, se poate folosi un dispozitiv pentru schimbarea vocii și fața vă poate fi ascunsă.

În calitate de martor, aveți dreptul la o indemnizație care constă într-o sumă forfetară (diurnă de înfățișare ca martor) și una pe kilometru (pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare). Pentru a obține această indemnizație trebuie să contactați grefa (Greffe/griffie) instanței unde ați făcut declarația în calitate de martor și să prezentați citația pe care ați primit-o din partea instanței, alături de o dovadă a identității. Puteți obține indemnizația de la grefă imediat, în timpul orelor de program ale acesteia.

Sunt minor. Ce alte drepturi am?

Ca minor, nu vi se poate divulga identitatea. Orice publicare sau diseminare de fotografii, desene sau alte documente care ar putea dezvălui identitatea dumneavoastră constituie o infracțiune.

Dacă ați fost audiat prin mijloace audiovizuale, nu mai sunteți obligat să vă înfățișați în persoană, cu excepția cazului în care instanța decide că acest lucru este necesar pentru a stabili adevărul. În acest caz, instanța vă ordonă să compăreți personal și trebuie să își motiveze această decizie. Cu toate acestea, puteți solicita judecătorului să organizeze o ședință secretă. Legea permite în mod expres acest lucru în cazul în care sunteți o victimă a anumitor tipuri de infracțiuni sexuale, cum ar fi, de exemplu, violul sau violența sexuală. Judecătorul poate dispune de asemenea ca ședința de judecată să fie secretă în interesul unui minor sau pentru a proteja viața privată a părților.

Cum pot obține asistență juridică?

În cazul în care ați introdus o acțiune civilă ca parte civilă în procesul penal, puteți alege să participați la termenele de judecată sau să optați pentru reprezentarea juridică.

Pentru o primă consultație de specialitate puteți face apel la echipa de asistență juridică preliminară (aide juridique de première ligne/juridische eerstelijnsbijstand), ai cărei avocați oferă consiliere gratuită în anumite zile și vă pot îndruma către servicii specializate, după caz. Consultațiile sunt organizate la sediul instanțelor judecătorești, la judecătoriile de pace (vredegerecht/Justiție de paix), la centrele juridice și la unele administrații municipal, etc. Centre juridice (maisons de justice/justitiehuizen) există în fiecare circumscripție judecătoreasă (date de contact disponibile în Linkul se deschide într-o fereastră nouăfranceză sau Linkul se deschide într-o fereastră nouăneerlandeză) sau puteți lua legătura cu serviciile de sprijinire a victimelor.

Pentru detalii cu privire la consiliere, asistență și reprezentare juridică, aveți nevoie de un avocat. În funcție de veniturile dumneavoastră, asistența vă poate fi furnizată în totalitate sau parțial cu titlu gratuit în temeiul acordurilor privind asistența juridică suplimentară. Anumite categorii de persoane aflate în situații specifice, cum ar fi minorii sau persoanele cu dizabilități mentale, au întotdeauna dreptul la reprezentare juridică gratuită.

În cazul în care doriți să solicitați asistență juridică suplimentară, este nevoie să contactați Linkul se deschide într-o fereastră nouăBiroul de asistență juridică (Bureau d’aide juridique/Bureau voor Juridische Bijstand) care se află la sediul fiecărei instanțe. Va trebui să prezentați documente prin care să justificați faptul că vă încadrați într-una dintre categoriile speciale sau că aveți un nivel scăzut de venit net. Biroul va decide în termen de două săptămâni cu privire la aprobarea cererii dumneavoastră și vă va trimite detaliile de contact ale avocatului care v-a fost desemnat. Există, de asemenea, posibilitatea de a întreba un avocat ales de dumneavoastră dacă este dispus să vă reprezinte în conformitate cu condițiile asistenței judiciare suplimentare. În cazul în care avocatul este de acord cu acest lucru, acesta va contacta biroul în numele dumneavoastră pentru a solicita aprobarea cererii dumneavoastră.

În cazul în care aveți mijloace financiare modeste, în anumite condiții, puteți solicita să fiți scutit de anumite costuri procedurale (de exemplu, de onorariile executorului judecătoresc și de tarifele care se percep în mod normal pentru copii din dosar) în cadrul acordurilor privind asistența juridică. În acest sens trebuie să depuneți o cerere la Biroul de asistență juridică al instanței penale care soluționează cauza dumneavoastră. În cazul în care v-ați constituit deja parte civilă în procesul penal (a se vedea mai jos), puteți trimite această cerere, în scris sau verbal, la instanța penală sesizată cu cauza respectivă.

De asemenea, sunteți invitați să vă verificați cu atenție contractele de asigurare pentru a vedea dacă aveți o asigurare de protecție juridică. Contactați-vă societatea de asigurare.

În cursul procedurii judiciare puteți beneficia de asistență oferită de personalul unui centru juridic sau de un serviciu de sprijinire a victimelor.

Cum pot beneficia de protecție, dacă mă aflu în pericol?

În cazul în care vă aflați în pericol pe parcursul procesului penal, iar procurorul v-a asigurat anonimatul parțial sau complet în timpul cercetării penale, puteți răspunde la întrebări în timpul procesului prin teleconferință sau videoconferință. Dacă este necesar, se poate folosi un dispozitiv pentru schimbarea vocii și fața vă poate fi ascunsă.

În cazul în care sunteți invitat să vă înfățișați în instanță ca martor și nu ați prezentat elemente de probă în cursul cercetării penale, judecătorul poate dispune să nu se facă nicio mențiune privind identitatea dumneavoastră în procesul-verbal al ședinței de judecată.

Dacă sunteți victima unui viol sau a unei agresiuni sexuale, vi se va proteja identitatea de eventualele apariții în mass-media. Orice publicare sau diseminare de fotografii, desene sau alte documente care ar putea dezvălui identitatea dumneavoastră constituie o infracțiune.

În cazul în care inculpatul nu se află în detenție preventivă și sunteți îngrijorat cu privire la posibilitatea de a intra în contact direct cu aceasta înainte de începutul ședinței, vă sfătuim să contactați personalul unui centru juridic. Unele clădiri ale instanțelor judecătorești beneficiază de săli de așteptare separate pentru victime, pentru a evita orice contact cu inculpații.

Cum pot obține repararea prejudiciului din partea inculpatului sau compensații financiare din partea statului?

În cazul în care doriți să solicitați despăgubiri în cadrul procesului penal, trebuie să inițiați o acțiune civilă în cadrul procedurilor penale. Acțiunea poate cuprinde toate tipurile de prejudicii suferite, precum vătămările fizice și costurile medicale aferente, prejudicii materiale, prejudicii morale (de exemplu, pierderea de venituri, repetarea unui an de studii, pierderea locului de muncă și pagube legate de deteriorarea autovehiculelor sau a articolelor de îmbrăcăminte), cheltuieli de înmormântare, etc.

În cazul în care inculpatul este găsit vinovat, instanța penală se va pronunța asupra acțiunii civile și va constata că aveți dreptul la despăgubiri. Instanța va evalua conținutul acțiunii în despăgubiri.

În cazul în care, indiferent de motiv, nu ați participat la procedura penală, puteți apela la o instanță civilă. Această posibilitate este valabilă și dacă parchetul decide să nu pună în mișcare acțiunea penală. Puteți introduce acțiunea civilă la instanța civilă, de pildă prin chemarea în judecată a persoanei care a cauzat prejudiciul, cu excepția cazului în care toate părțile sunt dispuse să se înfățișeze în instanță în mod voluntar. În cazul în care există un contract de asigurare (de exemplu în cazul unui accident rutier) puteți să introduceți în proces și societatea de asigurări. Procedura în fața instanțelor civile diferă fundamental de procedura penală. De exemplu, dumneavoastră trebuie să dovediți faptul că partea adversă este răspunzătoare pentru daune, dar puteți face acest lucru prin prezentarea de copii ale probelor din dosarul penal, chiar dacă procedura penală a fost întreruptă. În cazul în care procesul penal este în curs de desfășurare, instanța civilă trebuie să își suspende procedura în așteptarea pronunțării hotărârii penale. Instanța civilă este obligată să respecte concluziile la care a ajuns instanța penală. Nu uitați că inițierea unei acțiuni în fața instanței civile implică, de asemenea, costuri.

Puteți folosi acțiunea civilă pentru a obține despăgubiri din partea autorului infracțiunii și în cazul în care procurorul a abandonat acțiunea penală (pentru o soluționare pe cale amiabilă sau prin mediere penală). De asemenea, puteți obține despăgubiri de la autorul infracțiunii prin mediere. De exemplu, în majoritatea cazurilor, veți primi despăgubiri dacă procurorul propune medierea penală sau o soluționare pe cale amiabilă cu autorul infracțiunii.

Nu este întotdeauna posibil să se obțină despăgubiri din partea autorului infracțiunii (de exemplu, când autorul infracțiunii nu poate fi identificat sau este reținut) sau să se obțină despăgubiri integrale din partea unei societăți de asigurare. În cazul în care ați fost victima unei infracțiuni premeditate săvârșite prin violență, în anumite condiții, puteți obține despăgubiri din partea statului. Pentru mai multe informații privind o posibilă despăgubire din partea statului, vă rugăm să consultați paginile de informații privind despăgubirea victimelor în Belgia pe de Rețeaua Judiciară Europeană (disponibile în Linkul se deschide într-o fereastră nouăfranceză, Linkul se deschide într-o fereastră nouăneerlandeză, Linkul se deschide într-o fereastră nouăgermană și Linkul se deschide într-o fereastră nouăengleză sau în alte limbi).

În cazul în care inculpatul este condamnat, acesta trebuie să ramburseze costurile acțiunii civile, care vor include o parte din onorariul avocatului dumneavoastră. Instanța stabilește nivelul despăgubirilor relevante când pronunță hotărârea în cazul dumneavoastră.

În cazul în care procesul a început pentru că ați chemat în judecată inculpatul direct într-o acțiune civilă sau aceasta a fost inclusă în cadrul unor proceduri penale și inculpatul este găsit nevinovat, instanța vă poate obliga la plata integrală sau parțială a costurilor suportate de stat sau de inculpat.

Există posibilitatea reconcilierii sau să demarez procedurile de mediere între mine și pârât?

De asemenea, puteți solicita mediere reparatorie (médiation réparatrice/herstelbemiddeling) în orice moment în cursul procedurii: înainte de trimiterea cazului în instanță, în faza de judecată sau după ce instanța a pronunțat pedeapsa. Medierea reparatorie se desfășoară separat de procedura penală și nu o înlocuiește. Autoritățile judiciare rămân, prin urmare, responsabile de orice decizie care implică urmărirea penală, condamnarea și aplicarea pedepsei.

Medierea reparatorie nu este exercitată de stat, ci de către două asociații non-profit, Linkul se deschide într-o fereastră nouăSuggnomè în Flandra și Linkul se deschide într-o fereastră nouăMédiante în Valonia. Acestea au secții locale în fiecare circumscripție judiciară.

Un acord obținut ca urmare a medierii reparatorii este confidențial și este transmis instanței doar cu consimțământul ambelor părți. Hotărârea instanței trebuie să precizeze faptul că s-a recurs la mediere reparatorie, dar nu trebuie să țină seama de acordul la care s-a ajuns.

Un judecător de la o instanță pentru minori poate emite o hotărâre judecătorească prin care se dispune recurgerea la mediere reparatorie în grup (concertation restauratrice en groupe/hergo).

Sunt cetățean străin. Cum îmi sunt protejate drepturile și interesele?

În cazul în care sunteți parte civilă în procesul penal1 sau martor, dar nu cunoașteți limba folosită în cadrul procedurii, se va numi un interpret. Cu toate acestea, documentele juridice nu pot fi traduse în mod gratuit.

Mai multe informații:

 • Legea din 1 august 1985 privind fiscalitatea și alte măsuri – în Linkul se deschide într-o fereastră nouăneerlandeză și Linkul se deschide într-o fereastră nouăfranceză
 • Legea din 8 aprilie 1965 privind protecția tinerilor, răspunderea minorilor care comit o faptă care constituie o infracțiune și repararea daunelor cauzate de această faptă - în Linkul se deschide într-o fereastră nouăneerlandeză
 • Constituția – în Linkul se deschide într-o fereastră nouăneerlandeză și Linkul se deschide într-o fereastră nouăfranceză
 • Codul de procedură penală – în Linkul se deschide într-o fereastră nouăneerlandeză, Linkul se deschide într-o fereastră nouăfranceză șiLinkul se deschide într-o fereastră nouăengleză
 • Codul judiciar – în Linkul se deschide într-o fereastră nouăneerlandeză șiLinkul se deschide într-o fereastră nouăfranceză
 • Decretul regal din 28 decembrie 1950 de stabilire a normelor generale privind cheltuielile de judecată în cauzele penale

1. Parte civilă în procesul penal
Puteți introduce o acțiune civilă în fața instanței penale în orice moment în timpul procedurilor penale chiar și în cazul în care nu ați depus o plângere la poliție. În plus față de drepturile obișnuite a victimei, statutul dumneavoastră de parte civilă în procesul penal vă conferă, de asemenea, dreptul:
 • să solicitați daune
 • să fiți audiat în instanță
 • să vi se ramburseze costurile suportate la sfârșitul unei proceduri
 • să solicitați un interpret în cursul procedurilor judiciare
 • În cazul în care o acțiune civilă este considerată admisibilă și întemeiată, beneficiați, de asemenea, de o serie de drepturi în cadrul procedurilor penale, fără a fi nevoie să depuneți o cerere de recunoaștere a statutului de victimă
Vă puteți constitui parte civilă în procesul penal prin intermediul unei declarații exprese în cazul în care acțiunea penală a fost deja pusă în mișcare de către parchet. Puteți face acest lucru în orice moment în timpul cercetărilor și al procesului efectiv, însă nu și în etapa căilor de atac. În cazul unei contravenții (contravention/overtreding) sau a unei infracțiuni nu foarte grave (délit/wanbedrijf), puteți depune o acțiune civilă în fața judecătorului de instrucție, care este astfel obligat să inițieze o anchetă penală. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, la sfârșitul cercetărilor, camera preliminară poate să decidă că nu există probe suficiente pentru ca presupusul autor al infracțiunii să fie trimis în judecată.
În cazul în care doriți să obțineți despăgubiri, va trebui să dovediți că ați suferit un prejudiciu. Instanța va evalua admisibilitatea acțiunii în despăgubiri și o va admite sau respinge.
Ca parte civilă în procesul penal, aveți dreptul de a sesiza camera de instrucție din cadrul instanței dacă ancheta penală este încă în curs la un an de la declanșare. Această opțiune vă oferă un control indirect asupra anchetei cu privire la progresele înregistrate.

2. Curtea cu jurați
Curtea cu jurați (datele de contact disponibile în Linkul se deschide într-o fereastră nouăneerlandeză și Linkul se deschide într-o fereastră nouăfranceză) este o instanță penală temporară care poate fi convocată în orice provincie sau în Bruxelles. Curțile cu jurați au competențe în cazuri privind toate infracțiunile grave (crimes/misdaden, adică omorul și alte forme grave de infracțiuni care se pedepsesc cu închisoarea de la cinci ani până la detenția pe viață), infracțiunile politice și delictele de presă (cu excepția celor cu caracter rasist sau xenofob). Spre deosebire de o instanță penală permanentă, Curtea cu jurați trebuie să se constituie pentru fiecare caz nou. Președintele său este un judecător de la o instanță de apel. Președintele este asistat de doi judecători din cadrul unei instanțe de prim grad de jurisdicție. Juriul este format din 12 membri ai publicului larg, selectați prin tragere la sorți, cu cerința ca nu mai mult de două treimi din membrii inițiali să fie de același sex. Membrii juriului trebuie să aibă dreptul să voteze și să se bucure de toate drepturile civile și politice, să aibă vârsta cuprinse între 28 și 65 de ani, să știe să citească și să scrie și să nu aibă condamnări penale la o pedeapsă privativă de libertate de mai mult de patru luni sau la servicii în folosul comunității de mai mult de 60 de ore. Juriul decide singur dacă inculpatul este vinovat sau nevinovat. Pentru a lua această decizie, juriul deliberează alături de judecători de profesie. Hotărârile Curții cu jurați pot fi atacate numai pe motive de drept la Curtea de Casație.
Ultima actualizare: 18/12/2015

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

3 – DREPTURILE MELE DUPĂ (PRIMUL) PROCES

Pot face apel dacă nu sunt mulțumit de sentință sau dacă inculpatul nu este găsit vinovat?

Pot face apel din nou?

Ce drepturi am după intrarea în vigoare a sentinței judecătorești?

Mai multe informații

Pot face apel dacă nu sunt multumit de sentință sau dacă inculpatul nu este găsit vinovat?

În cazul în care v-ați constituit parte civilă în procesul penal (partie civile/burgerlijke partij), puteți introduce o cale de atac dacă instanța vă respinge cererea de despăgubire sau în cazul în care considerați că despăgubirile acordate sunt prea mici. Nu puteți contesta hotărârea prin care inculpatul este găsit nevinovat și nici dacă apreciați că pedeapsa impusă acestuia este prea blândă. (Doar Ministerul Public poate introduce o cale de atac din aceste motive.)

Trebuie să vă hotărâți repede, deoarece de obicei în cauzele penale orice cale de atac trebuie introdusă în termen de 15 de zile. Căile de atac trebuie depuse la grefa (greffe/griffie) instanței care a pronunțat hotărârea atacată. Puteți obține informații suplimentare pe site-ul grefei. În cazul în care se depune o cale de atac, cazul va fi reanalizat de o instanță superioară. Veți fi informat despre locul și data ședinței în care se va rejudeca dosarul. Procedura de atac este foarte asemănătoare cu cea a soluționării fondului. Nu trebuie să vă reconstituiți parte civilă în proces, însă nu vă puteți constitui parte civilă pentru prima dată în etapa căilor de atac.

Apelul (appel/hoger beroep), în cadrul căruia se pot invoca chestiuni de fapt și de drept, nu poate fi formulat împotriva hotărârii unei curți cu jurați; aceasta poate face doar obiectul unui recurs (pourvoi/voorziening) în fața Curții de Casație pe motive de drept.

Pot face apel din nou?

O hotărâre pronunțate în apel (appel/hoger beroep) nu mai poate fi atacată printr-un nou apel.

Împotriva unei hotărârii pronunțate de o curte cu jurați nu se poate depune apel, ci doar recurs la Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea de casație.

Curtea de Casație nu va examina situația de fapt, ci se va limita să analizeze dacă nu a existat o încălcare de procedură și dacă legislația a fost aplicată incorect sau interpretată greșit. Curtea de Casație poate doar să confirme sau să caseze hotărârea. Aceasta nu poate admite alte probe sau judeca fondul din nou. În cazul în care se casează hotărârea, aceasta se trimite spre rejudecare de o altă instanță de același grad de jurisdicție ca instanța care a pronunțat hotărârea inițială. Decizia Curții de Casație nu este obligatorie pentru noua instanță.

Ce drepturi am după intrarea în vigoare a sentinței judecătorești?

Este important să știți că, în calitate de victimă, nu veți fi informat în mod automat cu privire la hotărârea instanței (cu excepția cazului în care v-ați constituit parte civilă în procesul penal). În cazul în care dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră nu ați fost prezenți la pronunțarea hotărârii în instanță, trebuie să contactați din proprie inițiativă autoritățile judiciare sau să solicitați personalului unui centru juridic (maison de justiție/justitiehuis) să vă informeze în acest sens.

Ca victimă, puteți, în anumite condiții, să cereți să fiți informat sau audiat cu privire la modul în care va fi executată pedeapsa care va fi impusă autorului infracțiunii, de exemplu în ceea ce privește permisiunea de ieșire din penitenciar, detenția limitată, supravegherea electronică, punerea în libertate provizorie în vederea trimiterii sau predării într-o altă țară sau liberarea condiționată.

În cazul în care aveți câștig de cauză în acțiunea civilă, puteți, în anumite condiții, să cereți să fiți informat sau audiat dacă persoanei condamnate i se acordă condiții speciale pentru executarea pedepsei.

În caz contrar, puteți solicita să vă fie recunoscut statutul de victimă adresându-vă Tribunalului pentru aplicarea pedepselor (tribunal d’application des peines/strafuitvoeringsrechtbank). Cererea dumneavoastră va fi aprobată dacă tribunalul stabilește că aveți un interes legitim.

În anumite condiții aveți următoarele drepturi în calitate de victimă:

 • de a primi informații privind hotărârile legate de executarea pedepsei (inclusiv permisiunea de ieșire din penitenciar, supravegherea electronică, eliberarea condiționată etc.);
 • de a propune condiții specifice care pot fi impuse făptuitorului;
 • de a fi audiat privind condițiile specifice care pot fi impuse făptuitorului în interesul dumneavoastră.

Exemple

 • Puteți cere să fiți audiat de Tribunalul pentru aplicarea pedepselor cu privire la condițiile care ar putea fi impuse autorului infracțiunii în cazul în care supravegherea electronică este permisă;
 • puteți solicita instanței să vă fie adus la cunoștință faptul că autorul infracțiunii beneficiază de liberare condiționată;
 • puteți solicita să fiți informat în cazul în care Ministerul Justiției îi aprobă cererea autorului infracțiunii de ieșire din penitenciar.

Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, trebuie să completați un formular de declarație a victimei și să îl depuneți sau să îl trimiteți la grefa Tribunalului pentru aplicarea pedepselor sau la un centru juridic.

La ședințele de judecată ale Tribunalului pentru aplicarea pedepselor puteți întotdeauna să fiți asistat sau reprezentat de un avocat. De asemenea, puteți solicita ajutorul uneia dintre organizațiile de asistență a victimelor recunoscute oficial sau unui serviciu de sprijinire a victimelor ori birourilor de primire a victimelor care există la sediul instanțelor, de exemplu, în cazul în care intenționați să participați la o ședință de judecată.

Puteți obține mai multe informații de la centrele juridice, de la birourile de primire a victimelor sau de la avocatul dumneavoastră.

În timpul și după aplicarea pedepsei, indiferent dacă autorul infracțiunii execută pedeapsa în închisoare sau în afara acesteia, puteți recurge la mediere.

Mai multe informații:

 • Legea privind statutul juridic extern al persoanelor condamnate la o pedeapsă privativă de libertate și privind drepturile recunoscute ale victimelor în cadrul modalităților de executare a pedepselor - în Linkul se deschide într-o fereastră nouăfranceză sau neerlandeză.
Ultima actualizare: 18/12/2015

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

4 – ASISTENȚĂ ȘI SPRIJIN PENTRU VICTIMELE INFRACȚIUNILOR

Poliția locală și federală

Serviciul Public Federal pentru Justiție

Comisia pentru asistența financiară a victimelor unor acte deliberate de violență

Centrele de ajutor social

Serviciile laice de asistență pentru justițiabili

Centrul de asistență socială și psihologică

Centrele pentru copii

Echipele SOS copiii

Serviciul de asistență pentru tineri

Poliția locală și federală

Poliția locală și cea federală sunt subordonate Ministerului de Interne. Poliția locală are atribuțiile de bază ale poliției și acționează în cadrul filosofiei „poliției comunitare”. Poliția federală are atribuții polițienești specializate.

Poliția locală și cea federală

 • primesc victimele în mod politicos și respectuos;
 • oferă asistență practică victimelor criminalității, le furnizează informații și le îndrumă către serviciile adecvate;
 • se asigură că în declarațiile pe care le iau de la victime sunt incluse datele de identitate ale acestora și le spun acestora că au dreptul de a fi informate cu privire la procedurile penale;
 • pot contacta victima la scurt timp după ce se face o plângere.

DATE DE CONTACT:

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăibznet@ibz.fgov.be

Serviciul Public Federal pentru Justiție

Serviciul Public Federal pentru Justiție are mai multe departamente și comitete care apără interesele victimelor, inclusiv Direcția generală pentru legislație, drepturi și libertăți fundamentale și Direcția generală a centrelor juridice.

Direcția generală pentru legislație, drepturi și libertăți fundamentale

 • pregătește și elaborează legislația;
 • consiliază ministrul justiției și alți actori, întocmește proiecte de răspunsuri la întrebări parlamentare și participă la negocieri internaționale;
 • conlucrează îndeaproape cu celelalte servicii, precum Direcția generală a centrelor juridice, precum și cu persoane din exterior.

Direcția generală a centrelor juridice

 • administrează cele 28 de centre juridice (maisons de justice/justitiehuizen) aflate sub autoritatea Ministerului de Justiție (Flandra și Valonia au fiecare câte 13 centre juridice, iar în Bruxelles există două astfel de centre, unul francofon și unul neerlandofon);
 • în fiecare centru juridic există personal specializat care constituie un birou de recepție a victimelor.

DATE DE CONTACT:

Serviciul justiției federale publice Site internet: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://justitie.belgium.be

Pentru datele de contact ale centrelor juridice faceți clic Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Comisia pentru asistența financiară a victimelor unor acte deliberate de violență

Comisia pentru asistența financiară a victimelor unor acte deliberate de violență (Commission pour l’aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden) a fost instituită printr-o lege adoptată la 1 august 1985. Aceasta joacă un rol important în acordarea de ajutor financiar public victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență.

Comisia

 • oferă sprijin financiar victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență și, în anumite cazuri, familiilor acestora;
 • prevede o procedură de ajutor financiar pentru victimele infracțiunilor săvârșite în alt stat membru al Uniunii Europene;
 • poate oferi asistență chiar dacă agresorul este necunoscut sau nu răspunde de faptele sale;
 • nu poate acorda asistență dacă infracțiunea este rezultă din imprudență sau din neglijență.

DATE DE CONTACT:

Site internet: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://justice.belgium.be/fr

Centre de ajutor social

În Flandra și Bruxelles există 11 de centre de ajutor social (Centra Algemeen Welzijnswerk — CAWs), fiecare având un departament care oferă asistență victimelor infracționalității.

Centrele

 • prin intermediul organismului numit Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, sunt membre ale Victim Support Europe (organizația europeană de spijinire a victimelor);
 • sunt deschise oricărei persoane care are o întrebare sau problemă;
 • oferă victimelor servicii de asistență în Flandra și Bruxelles;
 • oferă asistență psihologică victimelor și familiilor acestora, membrilor de familie supraviețuitori ai persoanelor care s-au sinucis, victimelor dezastrelor și familiilor acestora, precum și victimelor accidentelor rutiere și familiilor acestora;
 • oferă victimelor asistență psihologică, de ordin practic și juridic.

DATE DE CONTACT:

Site internet: http://Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.archipel.be/

Pentru datele de contact ale celor 25 de centre de ajutor social faceți clic Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Servicii laice de asistență pentru justițiabili

În Valonia, serviciile laice de asistență pentru justițiabili (Services Laïques d'Aide aux Justiciables) ajută nu numai victimele, ci și, de exemplu, foștii și actualii deținuți.

Aceste servicii

 • sunt împărțite în cinci sucursale locale, una în fiecare provincie din Valonia;
 • sunt finanțate de Comunitatea vorbitorilor de limbă franceză;
 • furnizează asistență psihologică, psihică și socială persoanelor suspectate de săvârșirea unei infracțiuni aflate în libertate sau în arest, infractorilor condamnați, victimelor și familiilor persoanelor din aceste grupuri;
 • dețin personal calificat care lucrează în echipe disciplinare combinate.

DATE DE CONTACT:

Site internet: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.ulb.ac.be/

Pentru datele de contact ale filialelor locale faceți clic Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Centrul de asistență socială și psihologică

Centrul de asistență socială și psihologică (Sozial-Psychologisches Zentrum - SPZ) este o organizație care își desfășoară activitatea în partea vorbitoare de limba germană a țării și care oferă asistență victimelor infracțiunilor.

Centrul

 • este o organizație neguvernamentală care își desfășoară activitatea în partea vorbitoare de limba germană a Belgiei;
 • are sucursale în St. Vith și Eupen;
 • oferă sprijin individual tuturor victimelor infracțiunilor printr-o echipă multidisciplinară formată din psihologi, terapeuți, asistenți sociali și un psihiatru

DATE DE CONTACT:

SPZ Eupen: Linkul se deschide într-o fereastră nouăinfo.eupen@spz.be

SPZ St. Vith: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.ulb.ac.be/

Centrele pentru copii

Centrele pentru copii (Vertrouwenscentra Kindermishandeling) sunt centre specializate, înființate de autoritățile flamande, care au proceduri proprii ce urmăresc să garanteze siguranța și bunăstarea copiilor.

Centrele

 • au o sucursală în fiecare provincie din Flandra și în Bruxelles;
 • sunt formate din echipe multidisciplinare cu funcții psihosociale, educaționale și sociale;
 • furnizează consultanță și asistență în cazul în care există suspiciuni de abuz asupra copiilor;
 • oferă asistență gratuită și informații;
 • pot acționa în orice situație în care un copil este victima activă sau pasivă a violenței fizice, psihologice sau sexuale;
 • pot redacta un raport anonim privind orice incident de abuz asupra copiilor.

DATE DE CONTACT:

Site internet: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.kindinnood.org/

Pentru datele de contact ale centrelor faceți clic Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Echipele SOS copiii

Federația echipelor SOS copiii (Fédération des Équipes SOS-Enfants) oferă sprijin specializat victimelor infracțiunilor de abuz asupra minorilor în Valonia.

Echipele SOS copiii

 • previn și tratează cazuri individuale de abuz asupra copiilor;
 • efectuează evaluări multidisciplinare ale copiilor și ale mediul în care trăiesc aceștia;
 • oferă sprijin psihiatric, psihologic și social copiilor și familiilor acestora;
 • sunt dispuse să furnizeze cunoștințe în domeniul tratării și prevenirii situațiilor de abuz.

DATE DE CONTACT:

Site internet: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.federationsosenfants.be/

Serviciul de asistență pentru tineri

Serviciul de asistență pentru tineri (Jugendhilfedienst— JHD) oferă sprijin specializat minorilor care sunt victime ale unor infracțiuni în partea vorbitoare de germană a Belgiei.

Serviciul

 • oferă consiliere și asistență în cazurile de abuz de minori;
 • oferă sprijin copiilor, tinerilor și părinților în partea vorbitoare de germană a Belgiei;
 • poate sesiza parchetul sau instanțele pentru minori, dacă acest lucru este necesar.

DATE DE CONTACT:

Site internet: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-300/537_read-3830/

Ultima actualizare: 18/12/2015

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Drepturile victimelor criminalității în cadrul procedurilor penale - Republica Cehă

Se consideră că sunteți „parte vătămată” [poškozený - termen utilizat în Codul de Procedură Penală (trestní řád) pentru a desemna victima unei infracțiuni] dacă ați suferit un prejudiciu în urma unei acțiuni considerate a fi o infracțiune (trestní zákon) conform Codului Penal. Acest prejudiciu poate lua diverse forme, de exemplu, provocarea unor daune sau furtul unui obiect. În calitate de parte vătămată aveți anumite drepturi legale înainte, în timpul și după încheierea procedurilor judiciare.

Procedurile penale din Republica Cehă încep cu verificarea faptelor și efectuarea unei anchete. În această etapă a procedurii, poliția desfășoară anchete sub supravegherea Ministerului Public. În cazul în care în această etapă a procedurii sunt colectate suficiente probe care să demonstreze că a fost săvârșită o infracțiune și că aceasta a fost săvârșită de o anumită persoană, procurorul emite o decizie de începere a urmăririi penale, iar, ulterior, dosarul este trimis în instanță. În cadrul procedurii judiciare, care este o etapă a procedurii penale, instanța examinează probele și, pe baza acestora, stabilește dacă pârâtul este vinovat sau nevinovat. În cazul în care instanța constată că pârâtul este vinovat de săvârșirea infracțiunii, aceasta îi impune pârâtului o sancțiune. În cazul în care instanța constată nevinovăția pârâtului, acesta este achitat. Procedura penală poate continua pe baza recursului introdus în fața unei instanțe superioare, în cazul în care ați formulat o cerere pentru acordarea de despăgubiri.

Dacă sunteți parte vătămată, puteți participa la procedurile penale în orice etapă.

Faceți clic pe link-urile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

Linkul se deschide într-o fereastră nouă1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Linkul se deschide într-o fereastră nouă2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Linkul se deschide într-o fereastră nouă3 - Drepturile pe care le am după proces

Linkul se deschide într-o fereastră nouă4 - Despăgubiri

Linkul se deschide într-o fereastră nouă5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Ultima actualizare: 16/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Ce informații voi primi din partea autorităților (de exemplu, poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte de denunțarea acesteia?

De la primul dumneavoastră contact cu poliția, veți primi informații care vă vor permite să vă exercitați drepturile în mod corespunzător. Mai exact, veți primi informații cu privire la:

 • autoritatea la care puteți depune o plângere penală - și veți primi datele de contact ale autorității respective;
 • persoanele pe care le puteți contacta cu o solicitare de asistență profesională și în ce condiții asistența profesională este gratuită; veți primi, de asemenea, datele de contact ale specialiștilor care oferă asistență;
 • condițiile în care aveți dreptul să beneficiați de măsuri menite să vă garanteze siguranța;
 • locul de unde puteți obține informații suplimentare cu privire la cazul în care dumneavoastră sunteți victima;
 • etapele procedurilor penale și rolul dumneavoastră în cadrul acestora;
 • autoritatea de la care puteți solicita mai multe informații; veți primi, de asemenea, datele de contact ale autorității respective;
 • condițiile în care aveți dreptul la asistență financiară;
 • cele mai apropiate adăposturi, centre de intervenție sau alte facilități similare pe care le puteți contacta;
 • cel mai apropiat furnizor de asistență medicală pe care îl puteți contacta;
 • modalitatea în care puteți solicita reparații în cazul în care drepturile dumneavoastră au fost încălcate de către o autoritate publică;
 • măsurile pe care le puteți solicita pentru a vă proteja interesele dacă aveți reședința într-un alt stat membru al UE;
 • ce alte drepturi aveți în temeiul Legii privind victimele infracțiunilor.

Nu locuiesc în țara din UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

Vi se garantează aceleași drepturi precum cetățenilor Republicii Cehe și persoanelor care au reședința în Republica Cehă. În cazul în care declarați că nu vorbiți limba cehă, vi se vor oferi informații privind drepturile dumneavoastră într-o limbă pe care o înțelegeți sau în limba oficială a statului al cărui cetățean sunteți.

În cazul în care denunț o infracțiune, ce informații voi primi?

Dacă doriți să depuneți o plângere la poliție, trebuie să vi se ofere toate informațiile care este obligatoriu să fie furnizate în momentul primului dumneavoastră contact cu poliția, astfel cum se specifică mai sus.

În cazul în care depuneți o plângere penală în fața unui procuror, trebuie să primiți întotdeauna informații cu privire la:

 • locul de unde puteți solicita asistență profesională și condițiile în care asistența profesională este gratuită; veți primi, de asemenea, datele de contact ale specialiștilor care oferă asistență;
 • condițiile în care aveți dreptul la măsuri menite să vă garanteze siguranța;
 • locul de unde se pot obține informații suplimentare cu privire la cazul în care dumneavoastră sunteți victima.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

Atunci când aveți contacte cu autoritățile de asigurare a respectării legii și nu vorbiți limba cehă, puteți utiliza limba dumneavoastră maternă sau o limbă pe care ați indicat că o vorbiți.

În cazul în care este posibil, traducerea deciziei definitive de încheiere a procedurii vă va fi înmânată la cerere. În măsura în care este necesar pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră în cadrul procedurilor, o traducere a altor documente vă poate fi pusă la dispoziție, de asemenea, la cererea dumneavoastră motivată.

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul copiilor sau al persoanelor care suferă de un handicap)

Autoritățile au obligația de a informa victimele într-un mod ușor de înțeles, ținând cont de vârsta acestora, de starea de maturitate intelectuală și volițională, de alfabetizarea și de sănătatea acestora, inclusiv starea lor psihică. Dacă este posibil, interogatoriile copiilor și ale persoanelor cu handicap trebuie să fie efectuate de către o persoană cu pregătire specială în acest sens.

Servicii de sprijin pentru victime

Ce entități oferă sprijin pentru victime?

Sprijinul acordat victimelor este furnizat de mai multe grupuri de entități. Printre acestea se numără centrele de stat ale Serviciului de probațiune și mediere, precum și entități private acreditate de Ministerul Justiției pentru a furniza informații juridice și/sau programe de reabilitare și entități autorizate prin Legea privind serviciile sociale pentru a oferi servicii de consiliere psihologică și socială. Asistența juridică acordată victimelor este furnizată de unii avocați. Aceste entități sunt înscrise în registrul furnizorilor de asistență acordată victimelor, care este administrat de Ministerul Justiției și este accesibil de pe pagina de internet a Ministerului Justiției la următoarea adresă: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.justice.cz/.

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de sprijin pentru victime?

Da, veți fi informat automat cu privire la sprijinul acordat victimelor în timpul primului dumneavoastră contact cu poliția. Veți primi datele de contact ale autorităților care acordă asistență.

Cum mi se protejează confidențialitatea?

În general, autoritățile de asigurare a respectării legii nu sunt autorizate să publice informații care nu sunt direct legate de activitatea infracțională. În procedura premergătoare procesului, nu trebuie divulgată nicio informație care ar putea conduce la dezvăluirea identității dumneavoastră. Se acordă o protecție specială protejării vieții private a persoanelor cu vârsta sub 18 ani. În cazul în care depuneți o cerere în acest sens, informațiile privind viața dumneavoastră privată (reședința și adresa de livrare, locul de muncă sau de afaceri și situația dumneavoastră personală, familială și patrimonială) vor fi păstrate astfel încât acestea să poată fi accesate doar de către autoritățile de asigurare a respectării legii, ofițerii de poliție și ofițerii Serviciului de probațiune și mediere implicați în cauză. Acestea pot fi puse la dispoziție numai dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopului procedurilor penale sau pentru persoana împotriva căreia se desfășoară procedurile penale, pentru ca aceasta să își exercite în mod adecvat dreptul la apărare.

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de sprijin pentru victime?

Nu, asistența profesională este disponibilă înainte de începerea procedurii penale. Chiar și înainte de denunțarea infracțiunii, puteți primi asistență profesională în cazul în care aceasta este necesară și oportună.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

Există o serie de opțiuni pentru protecția victimelor.

Poliția vă poate oferi „protecție pe termen scurt” în cazul în care sunteți susceptibil să fiți expus riscului de vătămare corporală sau unui alt risc grav. O astfel de protecție poate să includă protecția fizică, schimbarea reședinței sau activități de consiliere și de prevenire. Poliția poate dispune, de asemenea, ca persoana acuzată să părăsească gospodăria în care locuiți împreună și vecinătatea acesteia pentru o perioadă de 10 zile în cazul în care există un risc de atac la adresa vieții sau a sănătății dumneavoastră.

În cazul în care siguranța victimei este în pericol, ofițerul de polițe întreprinde acțiuni sau ia măsuri pentru a garanta siguranța victimei. Ofițerii Serviciului penitenciar, ofițerii poliției militare și ofițerii poliției municipale au aceeași obligație.

În situații mai grave, sunteți eligibil, în anumite condiții, să beneficiați de protecția specială care este oferită martorilor și altor persoane care sunt susceptibile de a fi expuse riscului de vătămare corporală sau unui alt risc grav în legătură cu procedurile penale. O astfel de protecție include protecția personală, schimbarea domiciliului și asistență cu incluziunea socială într-un mediu nou, ascunderea identității reale etc. Aceasta este o măsură foarte serioasă, care ar trebui să fie folosită numai atunci când este necesar.

Protecția oferită de instanțele de judecată sau de procurori ia forma unor măsuri preventive utilizate în procedurile penale, de exemplu interdicția impusă persoanei acuzate de a contacta victima sau de a intra în gospodăria comună unde locuiește victima. Măsuri preventive similare pot fi dispuse, de asemenea, de o instanță în cadrul unei proceduri civile. În cazul în care protejarea dumneavoastră, în calitate de victimă sau de parte prejudiciată, necesită arestarea preventivă a persoanei acuzate, aceasta poate fi arestată preventiv dacă există motive să se creadă că persoana acuzată va repeta infracțiunea, va finaliza infracțiunea sau va săvârși o infracțiune pe care aceasta a pregătit-o sau amenința că o va săvârși.

În plus, aveți dreptul de a solicita luarea de măsuri în cadrul procedurilor penale pentru a evita să intrați în contact cu presupusul autor al infracțiunii.

La cererea dumneavoastră, aveți dreptul de a primi informații cu privire la eliberarea sau evadarea persoanei acuzate din arestul preventiv, din închisoare sau dintr-un centru de detenție de siguranță, precum și alte informații similare.

Dacă aveți calitatea de martor, puteți depune mărturie fiindu-vă ascunsă identitatea în anumite condiții.

O instanță judecătorească poate, de asemenea, să emită un ordin european de protecție pentru protecția dumneavoastră.

Ce entități îmi pot oferi protecție?

Protecția este oferită de autoritățile menționate mai sus, în special de poliție și de instanțe, prin deciziile adoptate de acestea.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea autorului infracțiunii?

Situația este evaluată întotdeauna de către autoritățile de asigurare a respectării legii. În cazul în care se constată vreun pericol, acestea vor adopta măsurile necesare.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea sistemului de justiție civilă (în timpul cercetării sau al procesului)?

Autoritățile de asigurare a respectării legii trebuie să acționeze întotdeauna astfel încât să împiedice producerea unor alte prejudicii victimei ca urmare a infracțiunii sau a unor prejudicii secundare.

În cazul în care o autoritate de asigurare a respectării legii v-a încălcat drepturile sau nu ați fost în măsură să vă exercitați drepturile pe deplin, aveți dreptul de a solicita reparații. În special, aveți dreptul să solicitați o revizuire a comportamentului autorității polițienești sau să introduceți o acțiune pentru a solicita despăgubiri pentru daune sau o satisfacție echitabilă pentru daunele morale cauzate de o autoritate publică în exercitarea competențelor sale.

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

Printre victimele vulnerabile în mod special se numără copiii, persoanele în vârstă sau persoanele cu handicap și victimele unor infracțiuni cum ar fi traficul de persoane, atacurile teroriste, infracțiunile sexuale comise împotriva demnității umane sau anumite infracțiuni săvârșite prin violență. Victimele deosebit de vulnerabile pot, în mod firesc, să beneficieze de toate posibilitățile de protecție menționate anterior și se întâmplă adesea ca autoritatea competentă să fie, în principiu, obligată să accepte cererea unei victime deosebit de vulnerabile. Domeniul de aplicare a drepturilor victimelor deosebit de vulnerabile este în general mai amplu; acesta nu se aplică însă în mod direct protecției victimelor, care depinde mai mult de faptul dacă victima este expusă riscului de a suferi vătămări corporale sau unui alt risc major.

Sunt minor – am drepturi speciale?

Da, în calitate de copil (o persoană cu vârsta mai mică de 18 ani), sunteți o victimă deosebit de vulnerabilă și aveți drepturi speciale. Printre acestea se numără dreptul la asistență juridică gratuită în cadrul procedurilor penale, dreptul ca interogatoriile dumneavoastră să fie realizate într-un mod deosebit de sensibil de către o persoană instruită, dreptul de a se limita interogatoriile repetate sau dreptul de a se împiedica contactul vizual imediat cu autorul infracțiunii, precum și limitarea derogărilor acordate de la anumite alte drepturi aparținând tuturor victimelor.

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni – ce drepturi am?

În cazul în care suferiți prejudicii ca urmare a decesului unui membru al familiei rezultat în urma unei infracțiuni, sunteți considerat o victimă și dispuneți de drepturile conferite de statutul de victimă.

Un membru al familiei mele a fost victima unei infracțiuni – ce drepturi am?

În acest caz, nu sunteți considerat o victimă. Cu toate acestea, puteți deveni persoana de încredere a victimei, în cazul în care victima vă alege pe dumneavoastră ca atare. Victima are dreptul de a fi însoțită de o persoană de încredere pe parcursul procedurilor penale și atunci când oferă explicații. O persoană de încredere poate fi exclusă numai în cazuri excepționale.

Pot avea acces la mediere? În ce condiții? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Da. Serviciul de probațiune și mediere, care este unul dintre furnizorii de asistență destinată victimelor, oferă servicii de mediere. Medierea este gratuită și este bazată pe acordul ambelor părți, și anume victima și autorul infracțiunii. Medierea este efectuată de un expert în soluționarea conflictelor care menține o abordare amiabilă și echilibrată în raport cu ambele părți și contribuie la identificarea unei soluții. Serviciul de probațiune și mediere este o unitate organizațională de stat a cărei misiune este, printre altele, de a media o soluționare eficace și benefică din punct de vedere social a conflictelor legate de infracțiuni și care, ca atare, este în măsură să asigure securitatea victimei pe parcursul negocierilor în vederea medierii.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează drepturile pe care le am?

Dispozițiile principale sunt cele prevăzute în Legea nr. 45/2013 privind victimele infracțiunilor. Colecția legislativă poate fi consultată în zilele lucrătoare la orice autoritate municipală și regională (inclusiv Primăria orașului Praga). La fel ca alte acte legislative, această lege este disponibilă, de asemenea, online, de exemplu Linkul se deschide într-o fereastră nouăpe portalul administrației publice sau pe pagina de internet a Ministerului de Interne.

Ultima actualizare: 16/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Cum pot denunța săvârșirea unei infracțiuni?

Puteți depune o plângere penală la orice organ de poliție sau procuror, în scris, verbal, printr-un raport, sau pe cale electronică. În plângerea penală, ar trebui să demonstrați ceea ce considerați a fi probe ale săvârșirii infracțiunii.

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

În cazul în care solicitați acest lucru în plângerea penală, autoritatea competentă trebuie să vă informeze cu privire la măsurile luate în termen de o lună de la depunerea plângerii. În calitate de victimă, sunteți, în principiu, partea prejudiciată și, ca atare, aveți dreptul de a consulta dosarul. De asemenea, puteți solicita informații privind stadiul procedurilor. Aceste informații trebuie să vă fie furnizate de către autoritatea competentă; acest lucru nu se aplică în cazul în care astfel de informații ar putea fi prejudiciabile pentru scopul procedurilor penale.

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul cercetării sau al procesului)? În ce condiții?

Da. Puteți primi asistență juridică chiar înainte de inițierea procedurilor penale și puteți beneficia de aceasta pe parcursul procedurilor, precum și după încheierea acestora. Asistența juridică este oferită de către avocați. Victimele deosebit de vulnerabile pot beneficia gratuit de asistență juridică în cadrul procedurilor penale. În plus, aceasta poate fi furnizată gratuit sau la un cost redus unei victime care a suferit prejudicii grave ca urmare a unei infracțiuni intenționate sau unui urmaș al victimei care a decedat ca urmare a unei infracțiuni; aceste persoane trebuie să demonstreze că nu dispun de fonduri suficiente. Alte victime au dreptul la asistență juridică în schimbul unei taxe.

Pot să cer să mi se ramburseze cheltuielile (aferente participării la cercetări/proces)? În ce condiții?

În cazul în care sunteți partea prejudiciată în cadrul procedurilor penale și solicitați despăgubiri pentru daune sau prejudicii morale sau restituirea îmbogățirii fără justă cauză, iar în această cerere vi se acordă câștig de cauză cel puțin parțial, persoana condamnată este obligată să vă despăgubească pentru cheltuielile necesare pentru exercitarea rezonabilă a acestei cereri în cadrul procedurilor. În cazul în care depuneți o moțiune pentru astfel de despăgubiri, instanța poate să le acorde în continuare chiar dacă ați căzut în pretenții în cererea dumneavoastră.

Dacă aveți calitatea de martor, aveți dreptul la o taxă de martor. Trebuie să solicitați această taxă în termen de 3 zile de la data interviului.

Dacă cercetările au fost finalizate și cazul nu a fost înaintat instanței, pot să introduc o cale de atac?

Puteți să contestați acest lucru prin depunerea unei plângeri. Plângerea este o cale de atac împotriva deciziilor luate de autoritatea de poliție și împotriva unora dintre deciziile procurorului public în procedura premergătoare procesului care iau forma unei rezoluții. Astfel, dumneavoastră, în calitate de parte prejudiciată, vă puteți opune, de exemplu, rezoluției de închidere a cazului și rezoluției de încetare a urmăririi penale.

Pot să mă implic în proces?

Da. Dumneavoastră (în calitate de parte prejudiciată) veți fi informat cu privire la momentul în care va fi derulată procedura principală în instanță.

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat sau pot să aleg să fiu: victimă, martor, parte civilă, acuzator privat?

Ordinea juridică cehă face distincție între termenul „victimă” și termenul „parte prejudiciată”. O parte prejudiciată este una dintre părțile la procedura penală. În principiu, termenul vizează toate victimele, cu excepția celor care sunt victime în virtutea unei relații de familie cu o persoană care a decedat ca urmare a unei infracțiuni.

Prin urmare, în sistemului judiciar ceh, veți fi victimă și parte prejudiciată (și, prin urmare, parte la procedurile penale; acest lucru nu se aplică în cazul menționat mai sus) – în calitate de victimă, puteți solicita despăgubiri pentru daune, prejudicii morale sau restituirea îmbogățirii fără justă cauză. În principiu, veți fi, de asemenea, martor. Nu există în ordinea juridică cehă acțiuni juridice private; prin urmare, nu puteți fi acuzator privat.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

Drepturile victimelor sunt reglementate în special de Legea privind victimele infracțiunilor și sunt descrise în alte răspunsuri.

Partea prejudiciată are o serie de drepturi în temeiul Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegii nr. 141/1961, Codul de procedură penală, inclusiv posibilitatea de a solicita despăgubiri pentru daune și prejudicii morale cauzate de o infracțiune sau restituirea îmbogățirii fără justă cauză sau posibilitatea de a contesta dispozitivul deciziei privind despăgubirea în caz de daune, prejudicii sau restituirea îmbogățirii fără justă cauză. De asemenea, partea prejudiciată are dreptul de a depune propuneri de probe suplimentare, de a consulta dosarele, de a participa la proces, de a participa la ședința publică privind căile de atac, de a-și exprima opinia cu privire la cauză înainte de încheierea procedurii, de a participa la negocierea acordului cu privire la vinovăție și pedeapsă și de a participa la ședința publică privind aprobarea acestuia, dreptul de a fi reprezentat de un reprezentant și dreptul de a depune contestații și cereri în cazuri specificate.

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții? Care sunt condițiile?

Da, puteți face o declarație privind impactul infracțiunii asupra vieții dumneavoastră în orice etapă a procesului penal, atât verbal, cât și în scris. În calitate de victimă, și anume în calitate de parte la procedură, puteți căuta, prezenta și propune probe.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

La cererea dumneavoastră, veți primi informații:

 • referitoare la faptul că procedurile penale nu au fost inițiate;
 • cu privire la stadiul procedurilor penale;
 • cu privire la încadrarea faptei de care este acuzată persoana respectivă;
 • privind data și locul audierii publice în cauza aflată pe rolul instanței;

de asemenea, vi se va furniza decizia definitivă de încheiere a procedurii.

Voi putea să am acces la dosarele instanței?

Da, în calitate de parte prejudiciată, aveți dreptul de a consulta dosarul. Cu toate acestea, dacă există motive serioase, procurorul sau autoritatea de poliție vă pot refuza accesul în cadrul procedurii premergătoare procesului.

Ultima actualizare: 16/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

3 - Drepturile pe care le am după proces

Pot să atac hotărârea pronunțată?

Da, însă, în calitate de parte vătămată, puteți introduce o cale de atac împotriva hotărârii numai în ceea ce privește despăgubirea pentru prejudiciul suferit sau pentru daune morale ori pentru restituirea unui profit necuvenit.

Ce drepturi am după pronunțarea hotărârii?

A se vedea celelalte răspunsuri.

Am dreptul la sprijin sau la protecție după terminarea procesului? Cât timp?

Dacă acest lucru este considerat util, puteți beneficia de asistență sau de ajutor specializat chiar și după finalizarea procedurii judiciare. Protecția specială (menționată mai sus) poate însemna adesea o schimbare durabilă a stilului de viață și este deci acordată, prin definiție, chiar și după încheierea procedurii penale.

Ce informații îmi vor fi comunicate în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat?

La cerere, veți primi hotărârea definitivă de condamnare ce cuprinde informații privind durata condamnării și modul de executare a pedepsei. Dacă, în calitate de parte vătămată, ați solicitat despăgubiri pentru prejudiciul suferit sau pentru daune morale ori pentru restituirea unui profit necuvenit, instanța vă ca comunica întotdeauna hotărârea.

În plus, unitatea penitenciară sau instituția în care se execută pedeapsa sau tratamentul obligatoriu vă va oferi anumite alte informații, la cerere:

 • privind eliberarea sau evadarea persoanei care execută o pedeapsă privativă de libertate sau care este supusă unui tratament obligatoriu;
 • privind suspendarea executării pedepsei cu închisoarea;
 • privind extrădarea persoanei condamnate în alt stat sau transferul acesteia într-un stat membru al UE.

Dacă autorul infracțiunii a fost eliberat sau a evadat și, ca urmare, sunteți expus unui pericol în calitate de martor, autoritățile competente sunt obligate să informeze imediat poliția, care va lua măsurile necesare pentru a vă asigura siguranța și vă va oferi informații actualizate.

Voi fi informat în caz de eliberare (inclusiv anticipată sau condiționată) sau în caz de evadare a autorului infracțiunii?

Da, a se vedea mai sus.

Voi fi implicat în luarea deciziei de punere în libertate sau de liberare condiționată? De exemplu, voi putea să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

Aveți dreptul, în orice moment al procedurii penale, să faceți declarații cu privire la impactul pe care l-a avut infracțiunea asupra vieții dumneavoastră.

Cu toate acestea, nu aveți dreptul de a contesta decizia de liberare condiționată sau raportul de bună conduită.

Ultima actualizare: 16/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 - Despăgubiri

Care este procedura pentru a solicita despăgubiri din partea autorului infracțiunii? (de exemplu, intervenție în instanță, constituirea ca parte civilă sau o acțiune civilă)

O victimă poate solicita despăgubiri pentru daune de la autorul infracțiunii prin intermediul unei acțiuni civile; victima poate alătura, de asemenea, cererea de despăgubiri la urmărirea penală a autorului infracțiunii („procedura de constituire ca parte civilă în procesul penal”).

Instanța a obligat autorul infracțiunii la plata de despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubiri?

În cazul în care autorul infracțiunii în mod deliberat nu îndeplinește obligația de reparare a prejudiciului impusă de instanță, persoana care solicită despăgubiri (victima) are dreptul să solicite instanței executarea obligației. O lege, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2018, îndreptățește, de asemenea, victimele infracțiunilor să solicite ca dreptul lor la despăgubiri pentru daune să fie satisfăcut de către stat din fondurile pe care acesta le-a recuperat de la autorul infracțiunii sub formă de sancțiuni de natură patrimonială.

În cazul în care acesta nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans? Care sunt condițiile?

Republica Cehă nu plătește avansuri pentru executarea pedepselor care decurg din obligația autorului infracțiunii de a furniza despăgubiri pentru daunele cauzate prin săvârșirea infracțiunii. Sistemul juridic ceh separă în mod strict dreptul victimei la despăgubiri pentru daunele cauzate de către autorul infracțiunii, considerat a fi o răspundere delictuală, și dreptul victimei la asistență financiară în conformitate cu Legea nr. 45/2013 privind victimele infracțiunilor, care servește drept prestație în numerar de la stat furnizată pentru atenuarea impactului social al statutului de victimă.

Am dreptul la despăgubiri de la stat?

Astfel cum s-a menționat mai sus, statul nu plătește despăgubiri în sensul strict al cuvântului (nu interferează cu obligațiile patrimoniale ale autorului infracțiunii și nu și le asumă), însă oferă victimelor infracțiunilor asistență financiară. În conformitate cu Legea nr. 45/2013 privind victimele infracțiunilor, asistența financiară poate fi acordată victimelor care au suferit prejudicii minime legale la adresa sănătății ca urmare a unei infracțiuni, victimelor infracțiunilor de natură sexuală împotriva demnității umane, copiilor torturați și urmașilor (dintr-un grup definit prin lege) persoanelor care au decedat ca urmare a unei infracțiuni. Această asistență este acordată cel mai adesea sub forma unor sume cuprinse între 10 000 CZK (aproximativ 370 EUR) și 200 000 CZK (aproximativ 7 400 EUR) și se calculează fie la o rată forfetară legală, fie corespunde cuantumului dovedit al veniturilor pierdute și al costului tratamentului sau, după caz, cuantumului costurilor terapiei specializate la care s-a recurs pentru a atenua prejudiciile morale suferite. Ministerul Justiției decide cu privire la cererile de plată a asistenței financiare, care trebuie depuse în termen de 2 ani de la data la care victima a luat cunoștință de prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii și nu mai târziu de 5 ani de la data săvârșirii infracțiunii.

Am dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu este condamnat?

Despăgubirile pentru daunele cauzate de un autor al unei infracțiuni (și anume, răspunderea delictuală) nu pot fi solicitate în cazul în care autorul infracțiunii nu a fost condamnat, pentru simplul fapt că acesta este necunoscut, și anume nu există nicio persoană răspunzătoare sau răspunderea delictuală a acesteia nu a fost probată, sau autorul infracțiunii nu poartă răspunderea penală pentru acțiunile sale, și anume persoana acuzată nu poate fi făcută răspunzătoare pentru niciun prejudiciu cauzat de acte pe care nu le-a săvârșit, care nu prezintă caracterul unei infracțiuni sau pentru care persoana acuzată nu este răspunzătoare. Dimpotrivă, o persoană poate dobândi dreptul la asistență financiară din partea statului (a se vedea mai sus), chiar și înainte de condamnarea autorului infracțiunii; victima are un astfel de drept inclusiv în cazul în care autorul infracțiunii este necunoscut sau în cazul în care acesta nu poartă răspunderea penală pentru acțiunile sale, cu condiția să nu existe nicio îndoială că victima a suferit un prejudiciu prin săvârșirea unor acte care prezintă caracterul unei infracțiuni (sau ca ruda victimei să fi decedat ca urmare a infracțiunii).

Am dreptul la o plată de urgență până mi se soluționează cererea de despăgubiri?

Legea nr. 45/2013 privind victimele infracțiunilor nu permite Ministerului Justiției să acorde avansuri pentru asistența financiară în privința căreia este așteptată o decizie; nevoile vitale urgente ale victimelor sunt abordate în alt mod, prin intermediul sistemului public de sprijin sau asistență socială.

Ultima actualizare: 16/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Pe cine pot contacta pentru a beneficia de sprijin și asistență dacă sunt victima unei infracțiuni?

Entitățile pe care le puteți contacta sunt repertoriate în Registrul furnizorilor de asistență pentru victimele infracțiunilor. Registrul este accesibil pe site-ul Ministerului Justiției Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753.

Registrul cuprinde patru părți în care există informații privind toate tipurile de entități care oferă asistență victimelor, și anume:

 1. furnizori de servicii sociale;
 2. entități autorizate care oferă informații juridice sau care pun în aplicare programe reparatorii;
 3. avocați;
 4. centre de probațiune și de mediere.

Registrul conține date relativ detaliate privind furnizorii de asistență pentru victimele infracțiunilor și în acesta se pot efectua căutări după nume sau după locul în care aceste entități își desfășoară activitatea, precum și căutări avansate folosind alte criterii.

Linie telefonică de urgență dedicată victimelor

(+420) 116 006 (Număr pentru victime — număr universal utilizat și în alte state membre ale UE)

Asistența acordată victimelor este gratuită?

Ajutoarele specializate sunt oferite gratuit, într-un cadru bine definit, victimelor deosebit de vulnerabile. Aceste victime au dreptul, gratuit, și la asistență judiciară în limitele stabilite de lege. Alte tipuri de victime nu au dreptul la ajutoare specializate, însă astfel de ajutoare pot fi acordate gratuit pe baza unei evaluări efectuate de către furnizor. Cu toate acestea, asistența din partea centrelor de probațiune și de mediere este întotdeauna gratuită.

Ce tipuri de asistență pot primi de la serviciile sau autoritățile publice?

Serviciul de probațiune și de mediere, care este un organism public, oferă victimelor informații juridice, sprijin psihologic și programe reparatorii, cum ar fi medierea, prin care vă puteți rezolva problema fără să apelați la instanțe, pe cale amiabilă cu autorul infracțiunii. Serviciul de probațiune și de mediere are 74 de centre pe întreg teritoriul Republicii Cehe și furnizează servicii gratuite.

Ce tipuri de asistență pot primi de la serviciile sau autoritățile neguvernamentale?

În funcție de natura lor, organizațiile neguvernamentale și persoanele fizice oferă informații juridice, consiliere psihologică și socială, asistență juridică sau programe reparatorii.

Ultima actualizare: 16/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Drepturile victimelor criminalității în cadrul procedurilor penale - Estonia

Veți fi considerat victimă a unei infracțiuni (parte vătămată) dacă ați suferit în mod direct un prejudiciu fizic, material sau moral ca urmare a săvârșirii unei fapte ilegale, de exemplu dacă ați suferit vătămări sau dacă bunurile dumneavoastră au fost deteriorate sau furate etc., ca urmare a săvârșirii unei fapte care constituie infracțiune în conformitate cu dreptul intern eston. Ca victimă a unei infracțiuni, legea vă conferă anumite drepturi înainte de inițierea procedurilor judiciare (a procesului), pe parcursul acestora și după încheierea lor.

Procedurile judiciare penale în Estonia încep cu faza de cercetare, care este desfășurată în general de către poliție și procuror și pe parcursul căreia se strâng probe în legătură cu fapta săvârșită și cu presupusul făptuitor. Dacă există probe suficiente, dosarul este trimis în instanță. Procesul se finalizează cu hotărârea instanței prin care inculpatul este condamnat sau achitat. În cazul unei condamnări, instanța se pronunță și în legătură cu acțiunea civilă intentată de victimă împotriva inculpatului pentru obținerea de despăgubiri, dar în cazul achitării, acțiunea civilă este respinsă. În acest caz se pot cere despăgubiri în cadrul unei acțiuni civile. Instanța poate decide să admită acțiunea civilă – parțial sau total – și să acorde despăgubiri sau să o respingă. Dacă nu sunteți de acord cu hotărârea instanței, o puteți ataca la o instanță superioară.

Faceți clic pe link-urile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

Linkul se deschide într-o fereastră nouă1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Linkul se deschide într-o fereastră nouă2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Linkul se deschide într-o fereastră nouă3 - Drepturile pe care le am după proces

Linkul se deschide într-o fereastră nouă4 - Despăgubiri

Linkul se deschide într-o fereastră nouă5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Ultima actualizare: 01/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Ce informații voi primi din partea autorităților (de ex. poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte de denunțarea acesteia?

Autoritățile vă vor oferi informații privind:

 • modul de denunțare a infracțiunii și
 • orice servicii de sprijin pentru victime care sunt disponibile chiar înainte de a denunța infracțiunea.

Există, de asemenea, îndrumări pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăPoliției și al Poliției de Frontieră.

Nu locuiesc în statul membru al UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

Drepturile dumneavoastră vor fi protejate indiferent de statul membru din UE în care s-a săvârșit infracțiunea. Puteți să denunțați infracțiunea și, dacă este necesar, să beneficiați de serviciile de sprijinire a victimelor atât în țara în care a avut loc infracțiunea, cât și în țara în care locuiți.

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

Atunci când denunțați o infracțiune, aveți dreptul de a primi următoarele informații:

 • la cererea dumneavoastră, o confirmare scrisă a faptului că ați denunțat o infracțiune;
 • o notificare, în termen de zece zile, privind decizia de inițiere sau de neinițiere a acțiunii penale;
 • în cazul în care este inițiată acțiunea penală, veți fi interogat(ă) în calitate de victimă și întrebat(ă) dacă doriți să primiți informații cu privire la arestarea și eliberarea suspectului, precum și cu privire la data și locul procesului; în plus,
 • atunci când se încheie faza de urmărire penală în dosar, procurorul vă va anunța că aveți dreptul să examinați conținutul dosarului penal.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

Orice persoană care nu înțelege sau nu vorbește limba estonă are dreptul la interpretare pe parcursul procesului. Aveți dreptul, la cerere, să primiți o traducere a oricărui text care este esențial pentru înțelegerea hotărârii privind încheierea acțiunii penale sau a hotărârii judecătorești ori pentru a se asigura caracterul echitabil al procesului.

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul copiilor sau în cazul în care am un handicap)?

Autoritățile trebuie să se asigure că înțelegeți ce vi se explică și că vă faceți înțeles/înțeleasă. În acest scop, la secția de poliție sau la parchet puteți consulta fișe informative într-un limbaj ușor de înțeles și vă stau la dispoziție specialiști în domeniu. De asemenea, aveți întotdeauna dreptul la un interpret în limbaj mimico-gestual.

Servicii de sprijin pentru victime

Ce entități oferă sprijin pentru victime?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăComitetul Național al Asigurărilor Sociale din Estonia oferă servicii de sprijin pentru victime.

În cazul în care sunteți o victimă a violenței împotriva femeilor, puteți apela, de asemenea, la Linkul se deschide într-o fereastră nouăcentrele de refugiu pentru femei pentru ajutor.

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de sprijin pentru victime?

Poliția vă va informa cu privire la serviciile de sprijin pentru victime și vă va îndruma către un lucrător asistent pentru victime, dacă este necesar. În multe secții de poliție există un lucrător asistent pentru victime disponibil în orice moment.

Cum mi se protejează confidențialitatea?

Toate informațiile colectate în cursul acțiunii penale sunt confidențiale și nu vor fi divulgate public înainte de proces. Instanța poate să declare, de asemenea, că procesul va avea loc cu ușile închise, caz în care informațiile discutate în cadrul procesului nu vor fi accesibile publicului.

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de sprijin pentru victime?

Nu, orice persoană are acces la serviciul general de sprijin pentru victime, indiferent dacă aceasta a denunțat sau nu o infracțiune. Cu toate acestea, există anumite servicii de sprijin pentru victime, cum ar fi despăgubirea acordată victimelor violenței sau indemnizația pentru asistență psihologică, la care aveți acces doar după ce ați denunțat o infracțiune.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

Puteți ruga procurorul să solicite instanței să emită un ordin de restricție provizoriu împotriva suspectului. Un ordin de restricție provizoriu impune suspectului să stea departe de locurile menționate de către instanță și să nu se apropie sau să comunice cu persoanele indicate de instanță.

De asemenea, puteți fi protejat(ă) și prin măsuri de protecție a martorilor aplicate de către poliție la cererea parchetului.

Ce entități îmi pot oferi protecție?

Dacă sunteți în pericol, contactați poliția, iar aceasta vă va asigura siguranța.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea autorului infracțiunii?

Poliția trebuie să evalueze fiecare caz pentru a se asigura că nu se vor mai produce vătămări.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea sistemului de justiție penală (în cursul investigării sau al procesului)?

Toate autoritățile competente sunt obligate să aibă în vedere interesele dumneavoastră și să vă ferească de suferința victimizării secundare în cursul acțiunii penale.

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni grave, vi se poate permite să nu fiți interogat(ă) în instanță; în mod alternativ, poate fi permisă desfășurarea unei ședințe de judecată prin teleconferință sau se poate utiliza un perete despărțitor pentru a vă feri de privirile acuzatului atunci când sunteți interogat(ă) în instanță.

Sunt minor(ă) – am drepturi speciale?

Autoritatea competentă poate solicita prezența unui funcționar pentru protecția copilului, unui asistent social sau unui psiholog pentru audierea unei victime minore. Acest lucru este obligatoriu în cazurile grave, în cazul în care judecătorul sau procurorul nu a beneficiat de o formare adecvată.

În cazul în care sunteți minor și interesele dumneavoastră în calitate de victimă sunt în contradicție cu cele ale reprezentantului sau părinților dumneavoastră, autoritatea competentă vă poate desemna un avocat gratuit, ca asistență judiciară.

Minorii cu tulburări mintale și toți copiii sub vârsta de 10 ani, precum și copiii sub vârsta de 14 ani victime ale violenței domestice sau sexuale nu vor fi audiați în instanță. Audierea minorului de către poliție va fi înregistrată video și va putea fi folosită ca probă în instanță.

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni – ce drepturi am?

În cazul în care un membru al familiei dumneavoastră a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni, dispuneți de toate drepturile unei victime în cursul procedurii.

Un membru al familiei mele a fost victima unei infracțiuni – ce drepturi am?

În cazul în care un membru al familiei dumneavoastră a fost victimă a unei infracțiuni, aveți dreptul, dacă este necesar, de a beneficia de servicii de sprijin pentru victime, în mod similar victimei.

Pot avea acces la mediere? Care sunt condițiile? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Cu consimțământul dumneavoastră și al suspectului, parchetul poate decide încetarea acțiunii penale prin conciliere (mediere). Serviciul de conciliere este asigurat de către un asistent pentru victime.

Aveți dreptul de a vă retrage din procedura de conciliere în orice moment.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează drepturile pe care le am?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură penală

Linkul se deschide într-o fereastră nouăActul privind sprijinul acordat victimelor

Ultima actualizare: 01/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Cum pot denunța săvârșirea unei infracțiuni?

Puteți denunța săvârșirea unei infracțiuni apelând numărul de urgență 112 al poliției (dacă aveți, de asemenea, nevoie urgent de asistență din partea poliției), depunând un denunț în scris la cea mai apropiată secție de poliție sau transmițând un denunț prin e-mail la secția de poliție corespunzătoare. Mai multe informații despre modalitatea de a denunța o infracțiune sunt disponibile Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

După ce ați denunțat o infracțiune, veți fi contactat(ă) și informat(ă) cu privire la procedura ulterioară (de exemplu, vi se va cere să depuneți mărturie, să furnizați informații privind eventuali martori, să ajutați la colectarea probelor etc.). Dacă este necesar, veți primi, de asemenea, informații cu privire la un posibil sprijin acordat victimelor și la alte măsuri de protecție.

După audierea dumneavoastră, notați numărul dosarului penal și al anchetatorului responsabil de caz. Astfel vă va fi mai ușor să solicitați informații din partea poliției la o dată ulterioară.

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul investigării sau al procesului)? În ce condiții?

Aveți dreptul de a beneficia de prezența unui avocat în cursul procesului. În cazul în care nu dispuneți de mijloacele necesare pentru a angaja unul, puteți solicita instanței asistență judiciară.

Toate victimele care sunt minori ale căror interese sunt în contradicție cu cele ale reprezentanților lor legali au dreptul la asistență judiciară gratuită.

Pot să cer să mi se ramburseze cheltuielile (aferente participării la cercetări/proces)? În ce condiții?

Victimele și martorii au dreptul la despăgubiri pentru cheltuielile ocazionate sau veniturile pierdute din cauza procesului penal. De exemplu, puteți solicita să vi se ramburseze cheltuielile de călătorie sau contravaloarea câștigurilor pierdute ca urmare a deplasării în vederea prezentării de probe. Pentru a solicita rambursarea cheltuielilor, anunțați autoritatea care v-a transmis o citație și veți primi instrucțiuni cu privire la depunerea cererii.

Dacă dosarul a fost închis înainte să fie deferit instanței, pot să introduc o cale de atac?

La încheierea procesului penal, vi se va transmite imediat dumneavoastră sau reprezentantului dumneavoastră o copie a hotărârii relevante. În calitate de victimă, puteți solicita accesul la dosarul penal în termen de 10 zile de la primirea hotărârii de încheiere a procesului penal. În acest termen de 10 zile, aveți, de asemenea, dreptul de a solicita parchetului revizuirea hotărârii.

Pot să mă implic în proces?

În calitate de victimă, sunteți parte la proces în condiții de egalitate cu celelalte părți și aveți dreptul de a fi implicat în proces.

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat(ă) sau pot să aleg să fiu: victimă, martor, parte civilă, acuzator privat?

Dacă a fost săvârșită o infracțiune împotriva dumneavoastră, atunci sunteți victimă în cadrul procesului penal. Însă aveți, de asemenea, dreptul de a vă constitui parte civilă în cadrul aceleiași proceduri, penale, pentru a recupera prejudiciul suferit. În Estonia nu există conceptul de acuzare privată.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

În temeiul Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodului de procedură penală, o victimă are următoarele drepturi:

 1. să conteste refuzul de a iniția procedura penală sau încetarea acesteia;
 2. să intenteze o acțiune civilă pentru recuperarea unui prejudiciu prin intermediul organului de urmările penală sau al parchetului;
 3. să depună sau să refuze să depună mărturie împotriva persoanelor apropiate acesteia;
 4. să depună probe;
 5. să depună cereri și plângeri;
 6. să examineze procesele-verbale ale procedurii și să facă declarații cu privire la condițiile, desfășurarea, rezultatele și procesele-verbale ale procedurii (declarațiile dumneavoastră vor fi luate în scris);
 7. să examineze conținutul dosarului penal după încheierea fazei de urmărire penală;
 8. să participe la ședința de judecată;
 9. să își dea acordul sau să refuze să își dea acordul cu privire la inițierea unei proceduri extrajudiciare de soluționare a litigiului și să emită o opinie cu privire la costuri, pedeapsă, valoarea daunelor prevăzute în actul de acuzare și în acțiunea civilă pentru recuperarea prejudiciului;
 10. să își dea acordul cu privire la executarea unui ordin de restricție provizoriu și să solicite aplicarea unui ordin de restricție;
 11. să solicite să fie audiată de către o persoană de același sex în cazul în care este victima unei violențe sexuale, a violenței de gen sau a unei infracțiuni săvârșite în cadrul unei relații apropiate, cu excepția cazului în care audierea este desfășurată de către un procuror sau un judecător sau dacă acest lucru ar împiedica desfășurarea procedurii.

O victimă are obligația:

 1. să se prezinte atunci când este citată de către un organ de urmărire penală, parchet sau instanță;
 2. să participe la acte de procedură și să urmeze instrucțiunile organului de urmărire penală, ale parchetului și ale instanței.

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții?

Aveți dreptul să faceți declarații și să vă exprimați opinia în timpul procesului. Aveți dreptul să depuneți mărturie în instanță dacă acuzarea solicită să fiți audiat(ă).

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

Instanța vă va informa cu privire la data și locul de desfășurare a ședințelor de judecată și veți fi informat(ă), de asemenea, cu privire la pronunțarea hotărârii judecătorești, care vă va fi trimisă, cu excepția cazului în care sunteți prezent(ă) în persoană în instanță la pronunțarea hotărârii.

Voi putea avea acces la dosarele instanței?

Aveți dreptul să examinați dosarele instanței la sediul parchetului după încheierea urmăririi penale sau a procesului penal. Parchetul vă va informa cu privire la acest drept și vă va oferi instrucțiuni privind modul în care puteți să examinați dosarele.

Ultima actualizare: 01/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

3 - Drepturile pe care le am după proces

Pot să atac hotărârea pronunțată?

În calitate de parte la proces, aveți dreptul de a exercita o cale de atac împotriva hotărârii la instanța districtuală (ringkonnakohus) în termen de 30 zile de la pronunțarea acesteia.

Ce drepturi am după pronunțarea hotărârii?

În cursul procedurii, aveți dreptul să cereți să fiți informat cu privire la eventuala eliberare anticipată a autorului infracțiunii.

Am dreptul la sprijin sau la protecție după terminarea procesului? Cât timp?

Recurgerea la serviciile de sprijinire a victimelor nu se limitează la durata procedurii penale, ci puteți beneficia de astfel de servicii și după încheierea procesului penal, fără să existe un termen precis în această privință.

Ce informații îmi vor fi comunicate în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat?

Veți fi informat cu privire la hotărârea instanței în care se menționează pedeapsa la care este condamnat autorul infracțiunii. Dacă doriți, veți fi informat, de asemenea, cu privire la eventuala eliberare anticipată a autorului infracțiunii.

Voi fi informat în caz de eliberare (inclusiv anticipată sau condiționată) sau în caz de evadare a autorului infracțiunii?

Dacă ați depus o cerere în acest sens, veți fi informat cu privire la eliberarea sau evadarea persoanei condamnate.

Voi fi implicat în luarea deciziei de punere în libertate sau de liberare condiționată? De exemplu, voi putea să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

Pe durata procedurii de eliberare anticipată este posibil să vi se solicite opinia, dar nu veți avea dreptul de a contesta decizia.

Ultima actualizare: 01/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 - Despăgubiri

Care este procedura pentru a solicita despăgubiri autorului infracțiunii? (de exemplu, acțiune în instanță, o procedură civilă, constituirea ca parte civilă)

Aveți dreptul de a intenta o acțiune civilă pentru recuperarea unui prejudiciu împotriva acuzatului pentru a solicita despăgubiri în cadrul procesului penal. Puteți intenta o acțiune civilă pentru recuperarea unui prejudiciu în termen de 10 zile de la data la care ați examinat dosarul penal. De asemenea, puteți solicita ca parchetul să prelungească acest termen-limită.

Instanța a ordonat infractorului să îmi plătească despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubiri?

În cazul în care autorul infracțiunii condamnat nu plătește suma impusă acestuia prin hotărârea judecătorească, aveți dreptul să apelați la un executor judecătoresc, care va iniția și derula procedura de executare silită.

În cazul în care autorul infracțiunii nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans? În ce condiții?

Nu, statul nu plătește despăgubiri datorate de către un autor al infracțiunii condamnat.

Am dreptul la despăgubiri din partea statului?

Puteți solicita despăgubiri din partea statului pentru următoarele tipuri de prejudicii, în cazul în care sunteți o persoană apropiată persoanei care a decedat ca urmare a unei infracțiuni sau în cazul în care sunteți o victimă a unei infracțiuni săvârșite cu violență și ați avut o problemă de sănătate care a durat cel puțin patru luni din cauza infracțiunii:

 1. prejudiciile rezultate din incapacitatea de muncă sau din reducerea capacității de muncă;
 2. cheltuielile ocazionate de problemele de sănătate ale victimei;
 3. prejudiciile rezultate ca urmare a decesului victimei;
 4. deteriorarea ochelarilor, a protezelor dentare, a lentilelor de contact sau a altor aparate care înlocuiesc funcțiile organismului sau deteriorarea articolelor de îmbrăcăminte;
 5. cheltuielile pentru înmormântarea victimei.

Pentru a fi eligibil(ă) pentru despăgubiri, trebuie să denunțați infracțiunea la poliție în termen de 15 zile de la săvârșirea acesteia sau de la momentul în care aveți ocazia de a o denunța.

Cererea de despăgubire trebuie să fie depusă la Comitetul Național de Asigurări Sociale din Estonia în decurs de trei ani de la data săvârșirii infracțiunii sau de la data la care victima a decedat, cu excepția cazului în care:

 1. persoana aflată în întreținere a luat cunoștință de decesul victimei la mai mult de un an de la data decesului, iar cererea este depusă în termen de trei ani de la data la care a luat cunoștință de decesul victimei;
 2. persoana care solicită despăgubiri a suferit din cauza unei probleme de sănătate care a durat mai mult de un an, iar transmiterea în timp util a cererii nu a fost posibilă din cauza stării sale de sănătate, și cererea este depusă în decurs de trei ani de la îmbunătățirea stării sale de sănătate;
 3. se solicită despăgubiri pentru o infracțiune sexuală săvârșită împotriva unui minor, iar cererea este depusă în termen de trei ani de la data la care victima a ajuns la vârsta majoratului, cu excepția cazului în care motivul desfășurării procesului penal a devenit evident înainte ca aceasta să ajungă la vârsta majoratului.

Am dreptul la despăgubiri dacă infractorul nu este condamnat?

Puteți solicita despăgubiri din partea statului dacă în cadrul procedurii penale nu se identifică persoana care a comis infracțiunea a cărei victimă sunteți.

În cazul în care persoana acuzată de infracțiune este achitată în instanță, dar credeți în continuare că aceasta a cauzat prejudiciul, puteți intenta o acțiune civilă pentru recuperarea prejudiciului.

Am dreptul la o plată de urgență până mi se soluționează cererea de despăgubiri?

Decizia privind acordarea de despăgubiri unei victime a violenței poate fi amânată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești de către instanța regională în cazul în care:

 1. dreptul solicitantului de a primi despăgubiri de la persoana răspunzătoare pentru prejudiciul cauzat prin infracțiune este incert sau
 2. este evident că persoana răspunzătoare pentru prejudiciul cauzat prin infracțiune este de acord și are posibilitatea de a oferi despăgubiri pentru prejudiciul respectiv.

În cazul în care acordarea de despăgubiri este amânată, Comitetul Național de Asigurări Sociale din Estonia poate face o plată în avans, pe baza unei cereri din partea solicitantului pentru acordarea de despăgubiri, dacă solicitantul este în mod clar eligibil pentru a primi despăgubiri și se află într-o situație economică dificilă.

Ultima actualizare: 01/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Pe cine pot contacta pentru a beneficia de sprijin și asistență dacă sunt victima unei infracțiuni?

 1. Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul de sprijin pentru victime din cadrul Agenției estoniene de securitate socială (Sotsiaalkindlustusamet)
 2. Linkul se deschide într-o fereastră nouăCentrele de sprijin pentru femei
 3. Linkul se deschide într-o fereastră nouăPoliția

Linie telefonică de urgență dedicată victimelor

 1. Linie telefonică de urgență dedicată victimelor: 612 1360 sau 16106 (de luni până vineri, între 9 și 17)
 2. Linie telefonică de urgență dedicată copiilor: 16111 (pentru raportarea cazurilor de copii care au nevoie de asistență, 24h/24)

Asistența acordată victimelor este gratuită?

Serviciile de sprijinire a victimelor sunt gratuite.

Ce tipuri de asistență pot primi de la serviciile sau autoritățile publice?

Serviciul public de sprijinire a victimelor oferă următoarele servicii:

 1. oferirea de consiliere victimelor;
 2. sprijinirea victimelor în raportul acestora cu autoritățile naționale și locale, precum și cu persoanele juridice;
 3. asigurarea cazării în condiții de siguranță;
 4. asigurarea hranei;
 5. accesul la serviciile de sănătate necesare;
 6. ajutorul material necesar;
 7. ajutorul psihologic necesar;
 8. accesul la serviciile de traducere și interpretariat necesare în raporturile cu organismele de sprijinire a victimelor;
 9. alte servicii necesare pentru restabilirea stării fizice și psihosociale a victimei.

Ce tipuri de asistență pot primi de la serviciile sau autoritățile neguvernamentale?

Serviciul public de sprijinire a victimelor vă poate îndruma către organizațiile neguvernamentale corespunzătoare.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCentre de cazare pentru femei

Ultima actualizare: 01/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Drepturile victimelor criminalității în cadrul procedurilor penale - Grecia

Veți fi considerat victimă a unei infracțiuni dacă ați suferit prejudicii, și anume dacă ați fost rănit sau bunurile dumneavoastră au fost deteriorate ori furate ca urmare a unui incident care constituie infracțiune în temeiul legislației elene. Ca victimă a unei infracțiuni, legea vă acordă anumite drepturi individuale înainte, în timpul și după încheierea procesului.

În Grecia, procedura penală începe cu cercetarea (dierévnisi) infracțiunii. Uneori, cercetarea este împărțită în cercetarea prealabilă (prokatarktikí exétasi) și cercetarea judiciară (anákrisi). Scopul cercetării preliminare este acela de a analiza circumstanțele cauzei și de a stabili dacă ar trebui sau nu începută procedura penală.

Cercetarea este realizată de poliție și de agenții judiciari — procurorul (eisangeléas), judecătorul de instrucție (anakritís) sau ambii. La sfârșitul cercetării, funcționarul poliției responsabil în dosar transmite procurorului toate elementele de probă colectate. Procurorul examinează apoi activitatea desfășurată până în acel moment și transmite dosarul instanței, împreună cu recomandările sale privind modul în care ar trebui să continue procedura.

După examinarea dosarului și a recomandărilor procurorului, instanța va dispune judecarea cauzei sau închiderea acesteia.

În cursul procesului, instanța ia în considerare toate elementele de probă colectate și decide dacă inculpatul este sau nu este vinovat. În cazul în care inculpatul este găsit vinovat, acesta este condamnat și primește o pedeapsă. În cazul în care inculpatul nu este găsit vinovat, acesta este achitat.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați următoarele linkuri:

Linkul se deschide într-o fereastră nouă1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Linkul se deschide într-o fereastră nouă2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Linkul se deschide într-o fereastră nouă3 - Drepturile pe care le am după proces

Linkul se deschide într-o fereastră nouă4 - Despăgubiri

Linkul se deschide într-o fereastră nouă5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Ultima actualizare: 24/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Ce informații voi primi din partea autorităților (de exemplu poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, dar înainte ca eu să denunț respectiva infracțiune?

De la primul contact cu poliția sau cu altă autoritate competentă, veți primi, fără întârzieri nejustificate și prin orice mijloace disponibile, informații cu privire la termenii și condițiile de admisibilitate a plângerii penale, precum și cu privire la dreptul de a vă constitui parte civilă care solicită despăgubiri într-o acțiune civilă (politikós enágon); cu privire la modul și condițiile în care puteți obține asistență judiciară, puteți introduce o cerere pentru acordarea de despăgubiri sau puteți obține servicii de traducere și interpretariat; cu privire la justiția reparatorie disponibilă, precum și la autoritățile care pot acționa în vederea acoperirii prejudiciilor prin organizarea unei medieri între dumneavoastră și autorul infracțiunii; cu privire la modul și condițiile în care pot fi rambursate cheltuielile suportate ca urmare a participării dumneavoastră la procedura penală; cu privire la modul în care puteți depune o plângere împotriva unei autorități în cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră nu au fost respectate.

Pe lângă drepturile pe care le aveți în cadrul procedurii penale, veți fi de asemenea informat

cu privire la accesul la asistență medicală și la orice tip de asistență specializată, inclusiv asistență psihologică și cazare alternativă, precum și cu privire la modul și condițiile în care se pot aplica măsuri de protecție.

Dacă locuiți în alt stat membru, vi se vor oferi informații specifice cu privire la modul și condițiile în care vă puteți exercita drepturile.

Sfera și conținutul informațiilor furnizate vor varia în funcție de cerințele specifice și de situația personală, precum și în funcție de tipul și natura infracțiunii. În cursul procedurii, vor fi furnizate informații suplimentare și mai detaliate, la latitudinea autorității competente, în funcție de nevoile dumneavoastră [articolul 57 din Legea nr. 4478/2017, privind dreptul de a primi informații încă de la primul contact cu o autoritate competentă (articolul 4 din Directiva 2012/29/UE)].

Nu locuiesc în țara din UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni ai Uniunii și cetățeni ai unei țări din afara Uniunii). Cum îmi sunt protejate drepturile?

Dacă locuiți într-un alt stat membru al UE decât cel în care a fost săvârșită infracțiunea, vi se va cere să faceți o declarație imediat după ce ați denunțat infracțiunea. Acest lucru poate fi realizat în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură penală (Kódikas Poinikís Dikonomías — denumit în continuare „KPD”), care permite utilizarea tehnologiei comunicațiilor, de exemplu prin videoconferință, telefon sau internet [articolul 233 alineatul (1) din KPD].

În cazul în care locuiți în Grecia, iar infracțiunea a fost săvârșită în alt stat membru, puteți depune o plângere penală la parchetul de pe lângă tribunalul magistraților (eisangeléas plimmeleiodikón) de la locul dumneavoastră de reședință, care va transmite plângerea autorității competente de aplicare a legii din statul membru respectiv, fără întârzieri nejustificate, prin intermediul parchetului de pe lângă curtea de apel (eisangeléas efetón), cu excepția cazului în care instanțele din Grecia sunt competente în acest sens. Procurorul nu are obligația de a transmite plângerea dumneavoastră statului membru în care a fost săvârșită infracțiunea, dacă este aplicabilă legea elenă și procedura penală este introdusă în Grecia. În acest caz, pentru a vă asigura că veți primi informații adecvate și pentru a promova asistența judiciară reciprocă, procurorul de pe lângă tribunalul magistraților care instrumentează cazul va notifica acest lucru autorității competente de aplicare a legii din statul membru în care a fost săvârșită infracțiunea, fără întârzieri nejustificate, prin intermediul procurorului de pe lângă curtea de apel.

[Articolul 64 din Legea nr. 4478/2017, privind drepturile victimelor care au reședința în alt stat membru (articolul 17 din Directiva 2012/29/UE)]

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

Atunci când depuneți o plângere penală, funcționarul responsabil are obligația de a vă informa că puteți obține o copie a plângerii dumneavoastră.

[Articolul 58 din Legea nr. 4478/2017, privind drepturile victimelor în momentul formulării unei plângeri (articolul 5 din Directiva 2012/29/UE)]

Atunci când se depune o plângere penală, acesteia i se atribuie un număr unic de înregistrare a plângerii (arithmós vivlíou mínysis). Acest număr vă permite să monitorizați cursul cauzei dumneavoastră verificându-l în registrul ținut la parchet sau contactând biroul de plângeri responsabil. De asemenea, puteți să solicitați și să obțineți un certificat privind progresul cauzei (pistopoiitikó poreías), care indică stadiul actual al procedurii (de exemplu, are loc o cercetare pentru a se stabili validitatea plângerii sau o cercetare preliminară) și descrie rezultatele obținute în fiecare stadiu [de exemplu, procurorul a suspendat procedura; au fost formulate acuzații penale, iar autorul infracțiunii a fost trimis în judecată, caz în care veți fi informat cu privire la data și locul în care se va desfășura judecata și cu privire la natura acuzațiilor aduse; este în curs de desfășurare o cercetare judiciară anterioară judecății (kyría anákrisi) sau a fost pronunțat un ordin de respingere a acuzațiilor sau de încetare a urmăririi penale; a fost pronunțată o hotărâre judecătorească, dacă v-ați constituit parte civilă care solicită despăgubiri în procedura penală].

[articolul 59 din Legea nr. 4478, privind dreptul victimelor de a primi informații cu privire la propria cauză (articolul 6 din Directiva 2012/29/UE)]

În cazul în care cauza intră în competența Tribunalului de Primă Instanță din Atena (Protodikeío Athinón), avocatul dumneavoastră poate monitoriza progresele înregistrate în cauză atunci când aceasta ajunge în instanță pe site-ul web al Asociației Barourilor din Atena (Dikigorikós Sýllogos AthinónLinkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.dsa.gr/). Această opțiune nu este disponibilă pentru victime, întrucât este necesar să se utilizeze acreditări.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

În cazul în care nu înțelegeți sau nu vorbiți limba greacă, puteți depune o plângere penală într-o limbă pe care o înțelegeți sau puteți să primiți asistența lingvistică necesară, în toate cazurile în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în Codul de procedură penală sau în orice legi penale speciale — veți fi informat în consecință de către funcționarii responsabili. Puteți solicita traducerea gratuită a plângerii dumneavoastră.

[Articolul 58 din Legea nr. 4478, privind drepturile victimelor în momentul formulării unei plângeri (articolul 5 din Directiva 2012/29/UE)]

Dacă trebuie să fiți examinat în calitate de martor în orice stadiu al procedurii și nu sunteți în măsură să vorbiți sau să înțelegeți suficient de bine limba greacă, veți primi fără întârziere serviciile unui interpret. Dreptul la servicii de interpretare include asigurarea unei asistențe adecvate persoanelor cu deficiențe de auz și de vorbire. Dacă este cazul, pot fi utilizate tehnologii de comunicare precum videoconferința, telefonul sau internetul, cu excepția cazului în care prezența fizică a interpretului este considerată imperativă de către persoana care vă examinează [articolul 233 alineatul (1) din KPD].

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles? (în cazul copiilor sau al persoanelor care suferă de un handicap)

La primul contact cu dumneavoastră, poliția sau alte autorități vor comunica cu dumneavoastră într-un limbaj simplu și accesibil, fie oral, fie în scris, ținând seama de caracteristicile dumneavoastră personale, cum ar fi, în principal, vârsta, gradul de maturitate, competențele intelectuale și mentale, educația, competențele lingvistice, orice deficiențe de auz sau de vorbire sau dacă vă aflați într-o stare emoțională gravă care vă afectează capacitatea de a înțelege sau de a fi înțeles. Un ghid al drepturilor dumneavoastră este disponibil în scris în limbile cel mai frecvent vorbite și în alfabetul Braille [articolul 56 alineatul (2) din Legea nr. 4478/2017 (articolul 3 din Directiva 2012/29/UE)]. În plus, în cazul în care aveți o deficiență de auz sau de vorbire, veți primi asistență adecvată din partea unui interpret [articolul 233 alineatul (1) din KPD].

Sunt minor – am drepturi speciale?

Dacă sunteți minor (nu ați împlinit 18 ani), reprezentantul dumneavoastră legal (părinte sau tutore) poate denunța infracțiunea în numele dumneavoastră. Dacă aveți peste 12 ani, puteți denunța infracțiunea împreună cu reprezentantul dumneavoastră legal [articolul 118 alineatul (2) din Codul penal (Poinikós Kódikas — denumit în continuare „PK”)].

Dacă aveți drepturi speciale în cadrul procedurii penale depinde de natura infracțiunii. De exemplu, dacă sunteți victima unei încălcări a libertății dumneavoastră personale sau sexuale, a traficului de persoane, a turismului sexual, a răpirii sau a unei infracțiuni sexuale, aveți următoarele drepturi:

 • de a vă consulta propriul dosar, chiar dacă nu v-ați constituit parte civilă în procedura penală (articolul 108A din KPD);
 • de a obține înregistrarea interogatoriului dumneavoastră, astfel încât respectiva înregistrare să poată fi utilizată în cadrul procedurii penale ulterioare și să nu mai fie nevoie ca dumneavoastră să vă prezentați din nou în fața procurorului sau a instanței (articolul 226A din KPD);
 • de a obține asistență din partea unui psiholog sau a unui psihiatru pentru copii în momentul examinării dumneavoastră ca martor;
 • de a fi informat dacă autorul infracțiunii a fost eliberat (articolul 108A din KPD);
 • de a solicita un ordin de restricție împotriva autorului infracțiunii prin care acestuia i se interzice să vă contacteze sau să se apropie de locuința dumneavoastră.
 • În plus, aveți în orice caz dreptul:
 • la o evaluare individuală, pentru a se stabili dacă ar trebui aplicate măsuri de protecție speciale atunci când există un risc de victimizare repetată [articolul 68 din Legea nr. 4478/2017, privind evaluarea individuală a victimelor pentru identificarea nevoilor de protecție specifice (articolul 22 din Directiva 2012/29/UE)];
 • de a solicita organelor de urmărire penală sau autorităților judiciare să desemneze un tutore legal pentru minori (epimelitís anilikón), care să vă reprezinte în orice stadiu al procedurii penale, dacă părinții dumneavoastră nu vă pot reprezenta sau dacă sunteți neînsoțit sau separat de familia dumneavoastră [articolul 69 alineatul (7) din Legea nr. 4478/2017, privind dreptul la protecție în cursul procedurilor penale de care beneficiază victimele cu nevoi specifice de protecție (articolele 23 și 24 din Directiva 2012/29/UE)];
 • de a solicita să participați la procedură în calitate de parte civilă care solicită despăgubiri, asistat de reprezentantul dumneavoastră legal [articolul 82 alineatul (2) din KPD].

Ce informații pot să obțin de la poliție sau de la organizațiile de sprijin pentru victime pe parcursul cercetării infracțiunii?

Puteți obține informații despre stadiul actual al procedurilor de la parchet, dacă dosarul (dikografía) a fost transmis procurorului.

Dacă v-ați constituit parte civilă în procedura penală, puteți consulta conținutul dosarului și puteți primi copii ale documentelor din acesta imediat după ce acuzatul a fost invitat să prezinte o declarație în apărare (apología) sau după ce a fost emis un mandat de arestare (éntalma sýllipsis) sau un mandat de înfățișare (éntalma viaías prosagogís) (articolul 108 din KPD) ori după ce o persoană suspectată a fi fost citată de autorități pentru a da explicații. Până atunci, procedura este confidențială.

Serviciile de sprijin și de protecție pentru victime pot oferi informații, consiliere și sprijin cu privire la modul în care vă puteți exercita drepturile, inclusiv dreptul de a solicita despăgubiri pentru prejudiciul pe care l-ați suferit ca urmare a infracțiunii, precum și cu privire la rolul dumneavoastră în procedura penală în calitate de parte civilă sau de martor [articolul 62 din Legea nr. 4478/2017, privind sprijinul din partea serviciilor de sprijinire a victimelor (articolul 9 din Directiva 2012/29/UE)].

Care sunt drepturile mele în calitate de martor?

În cazul în care urmează să fiți examinat în calitate de martor, vi se va notifica sau comunica o citație de către procuror sau funcționarul poliției care efectuează cercetarea prealabilă ori de către un judecător al tribunalului penal districtual (ptaismatodíkis) sau de către judecătorul de instrucție (anakritís). Imediat după primirea citației, sunteți obligat să vă prezentați în fața acestora și să depuneți mărturie. Vi se va cere să descrieți ceea ce s-a întâmplat și, eventual, să răspundeți la câteva întrebări suplimentare. Dacă aveți legături familiale cu persoana suspectată, puteți refuza să depuneți mărturie (articolul 222 din KPD).

În cazul în care aveți o deficiență de auz sau de vorbire, examinarea poate fi efectuată în scris. Dacă nu vorbiți limba greacă, aveți dreptul la serviciile unui interpret în mod gratuit.

Dacă sunteți victima traficului de persoane, aparțineți unui grup special de martori: În prealabil, veți primi asistență din partea unui psiholog sau a unui psihiatru, care vor colabora cu funcționarul poliției care efectuează cercetarea sau cu agenții judiciari și vor utiliza metode de diagnosticare adecvate pentru a vă stabili capacitatea intelectuală și starea psihologică. În cursul examinării, va fi prezent psihologul sau psihiatrul. De asemenea, puteți fi însoțit de reprezentantul dumneavoastră legal, cu excepția cazului în care judecătorul de instrucție emite un ordin motivat prin care îi interzice acestuia participarea.

Mărturia dumneavoastră va fi scrisă și înregistrată audiovizual, dacă este posibil, astfel încât să fie prezentată instanței în format electronic, caz în care nu este nevoie să fiți prezent fizic în niciun stadiu ulterior al procedurii.

În cazul în care cauza privește violența domestică și sunteți membru al familiei, mărturia dumneavoastră nu va fi luată sub jurământ. Dacă sunteți minor, nu vi se va cere să depuneți mărturie în calitate de martor în instanță. În schimb, puteți prezenta o declarație scrisă care va fi citită în sala de judecată, cu excepția cazului în care prezența dumneavoastră fizică este considerată imperativă.

În urma examinării dumneavoastră, puteți solicita rambursarea oricăror cheltuieli pe care le-ați suportat (cheltuieli de transport sau de cazare) din partea autorității care v-a citat pentru a depune mărturie (articolul 288 din KPD).

Cum pot obține protecție în cazul în care sunt în pericol?

Sunt disponibile diferite tipuri de protecție, în funcție de natura infracțiunii și de rolul dumneavoastră în cadrul procedurii penale.

În cazul în care sunteți victima criminalității organizate sau a unor acte de terorism și ați fost citat pentru a depune mărturie în calitate de martor principal, ca parte a unei cercetări judiciare anterioare care vizează activități infracționale, puteți solicita protecție specială împotriva unor eventuale răzbunări sau intimidări. În funcție de caz, tipul de protecție disponibil poate include protecția poliției, protecția anonimatului (numele dumneavoastră, locul nașterii, adresa de domiciliu și de la locul de muncă, profesia, vârsta etc. vor fi eliminate din toate înregistrările scrise) sau chiar o modificare a identității și transferul în altă țară. Puteți solicita să depuneți mărturie prin intermediul tehnologiei audiovizuale. Dacă lucrați pentru o agenție publică, puteți solicita un transfer provizoriu sau permanent într-un alt loc de muncă. Măsurile de protecție vor face obiectul consimțământului dumneavoastră și vă vor limita libertatea numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru propria dumneavoastră siguranță; ele pot fi suspendate dacă formulați în acest sens o cerere în scris sau dacă nu reușiți să cooperați în vederea asigurării succesului acestora (articolul 9 din Legea nr. 2928/2001, privind protecția martorilor).

Dacă sunteți victima violenței domestice, funcționarii poliției care se ocupă de cazul dumneavoastră nu pot, sub nicio formă, să divulge identitatea dumneavoastră, identitatea autorului infracțiunii, adresa dumneavoastră de domiciliu sau orice alte informații care ar putea dezvălui identitatea dumneavoastră (articolul 20 din Legea nr. 3500/2006).

În calitate de victimă, puteți solicita în scris măsuri care să prevină orice contact dintre dumneavoastră sau membrii familiei dumneavoastră cu autorul infracțiunii în locurile în care se desfășoară procedura penală. Cererea dumneavoastră va fi soluționată de instanța formată din trei magistrați (trimelés plimmeleiodikeío) din circumscripția în care se desfășoară procedura penală, în orice stadiu al procedurii, în conformitate cu procedura accelerată pentru infracțiunile săvârșite in flagrante delicto

[articolul 65 din Legea nr. 4478/2017, privind dreptul la evitarea contactului dintre victimă și autorul infracțiunii (articolul 19 din Directiva 2012/29/UE)].

Ultima actualizare: 24/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Cum pot denunța săvârșirea unei infracțiuni?

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni, puteți denunța infracțiunea către procuror sau poliție, prin formularea unei plângeri penale (énklisi sau mínysi). [În sens strict, énklisi reprezintă plângerea penală formulată chiar de către victimă. În anumite situații, procedura penală va fi inițiată numai dacă există o astfel de plângere (de exemplu, în caz de infracțiuni împotriva onoarei și reputației unei persoane). Mínysi reprezintă plângerea penală sau denunțul formulat de o altă parte decât victima, în cazul unei infracțiuni pe care autoritățile o pot urmări în justiție din proprie inițiativă, indiferent dacă victima formulează sau nu formulează o plângere în acest sens. Cu toate acestea, termenul mínysi este utilizat în practică pentru a face referire la ambele tipuri de plângeri. Astfel, atunci când oricare dintre cele două tipuri de plângeri penale este depusă la parchet, aceasta primește un număr unic de înregistrare a plângerii, cunoscut sub denumirea arithmós vivlíou minýseon – utilizându-se termenul minýsi].

De asemenea, puteți solicita unei alte persoane să denunțe infracțiunea în numele dumneavoastră. În acest caz, trebuie să semnați o declarație scrisă (dílosi sau exousiodótisi), indicând persoana care urmează să depună plângerea în numele dumneavoastră. Această declarație nu se prezintă într-o formă standardizată, dar trebuie semnată în fața unui funcționar al unei autorități guvernamentale centrale sau locale ori în fața unui avocat (inclusiv în fața propriului dumneavoastră avocat, dacă aveți deja unul), care vă vor autentifica semnătura. Persoana care denunță infracțiunea în numele dumneavoastră poate fi un avocat sau o altă persoană în care aveți încredere. În cazul în care cauza este o procedură penală care impune formularea unei plângeri penale de către victimă, iar victima a decedat, dreptul de a depune plângerea revine soțului supraviețuitor și copiilor victimei sau părinților acesteia [articolul 118 alineatul (4) din Codul de procedură penală (Kódikas Poinikís Dikonomías – denumit în continuare „KPD”)]. În cazul în care victima a decedat ca urmare a infracțiunii, aceste persoane pot, de asemenea, să participe la procedura penală în nume propriu în calitate de părți civile care solicită despăgubiri pentru durerea și suferința care le-au fost provocate.

Puteți denunța o infracțiune fie oral, fie în scris. Dacă alegeți să denunțați o infracțiune oral, funcționarul care primește plângerea va întocmi un raport în care va consemna plângerea dumneavoastră.

Trebuie să plătiți o taxă pentru a vă depune plângerea; cuantumul taxei este ajustat periodic printr-o decizie comună a ministrului de finanțe și a ministrului justiției, transparenței și drepturilor omului. În situații excepționale, veți avea dreptul de a plăti taxa după depunerea plângerii, dar, în orice caz, trebuie să faceți acest lucru în termen de trei zile. În cazul în care nu plătiți taxa, plângerea dumneavoastră va fi respinsă ca inadmisibilă. Nu este obligatoriu să plătiți taxa dacă aveți dreptul la asistență judiciară. Nu sunteți obligat să plătiți taxa în cazul în care sunteți victima unei infracțiuni contra libertății sexuale sau a exploatării financiare a vieții sexuale, a violenței domestice sau a discriminării pe criterii de rasă [articolele 81A și 361B din Codul penal (Poinikós Kódikas – denumit în continuare „PK”)] sau în cazul în care a existat o încălcare a egalității de tratament [articolul 46 alineatul (2) din KPD)].

În cazul infracțiunilor care pot fi urmărite penal la inițiativa autorităților, indiferent dacă victima a cerut sau nu a cerut acest lucru, nu există termene pentru denunțarea infracțiunii, cu excepția cazului infracțiunilor de gravitate medie (plimmelímata), care se prescriu după cinci ani. Cu toate acestea, în anumite cazuri, infracțiunea nu poate fi urmărită penal decât în cazul în care victima care a suferit un prejudiciu din cauza acesteia solicită începerea procedurii penale. În aceste situații, trebuie să depuneți o plângere penală (énklisi) în termen de trei luni de la data la care ați luat cunoștință de infracțiune și de identitatea autorului infracțiunii (în cazul în care știți cine este autorul infracțiunii).

Nu există niciun formular standard pe care să îl puteți folosi pentru depunerea unei plângeri.

Plângerea dumneavoastră trebuie să includă următoarele informații:

 • datele dumneavoastră de identificare complete;
 • autorul infracțiunii și datele de contact ale acestuia, dacă le cunoașteți;
 • o descriere detaliată a faptelor;
 • orice documente justificative disponibile care să susțină plângerea dumneavoastră;
 • orice martori pe care sugerați că ar putea fi examinați;
 • datele avocatului dumneavoastră, dacă ați numit un astfel de avocat.

În cazul în care nu înțelegeți sau nu vorbiți limba greacă, puteți depune o plângere penală într-o limbă pe care o înțelegeți sau puteți să primiți asistența lingvistică necesară, în toate cazurile în conformitate cu termenele și condițiile prevăzute în Codul de procedură penală sau în oricare alte legi penale speciale. Puteți solicita traducerea gratuită a documentului [articolul 58 din Legea nr. 4478/2017, privind drepturile victimelor în momentul formulării unei plângeri (articolul 5 din Directiva 2012/29/UE)].

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

Atunci când se depune o plângere penală, i se atribuie un număr unic de înregistrare a plângerii. Acest număr vă permite să urmăriți evoluția cauzei dumneavoastră, cu ajutorul registrului ținut de parchet sau de biroul de plângeri responsabil. De asemenea, puteți să solicitați și să obțineți un certificat privind progresul cauzei (pistopoiitikó poreías), care indică stadiul actual al procedurii.

În cazul în care cauza intră în competența Tribunalului de Primă Instanță din Atena (Protodikeío Athinón), avocatul dumneavoastră poate monitoriza progresele înregistrate în cauză – atunci când aceasta ajunge în instanță – pe site-ul web al Asociației Barourilor din Atena (Dikigorikós Sýllogos AthinónLinkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.dsa.gr/). Această opțiune nu este disponibilă pentru victime, întrucât este necesar să se utilizeze acreditări.

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul cercetării sau al procesului)? În ce condiții?

În timpul procesului, puteți avea un avocat, însă trebuie să plătiți pentru serviciile sale.

În cazul în care veniturile dumneavoastră familiale anuale sunt mai mici de două treimi din venitul personal minim anual definit în contractul colectiv de muncă general la nivel național, vi se va pune la dispoziție un avocat în mod gratuit, care va întocmi și va depune o plângere penală și vă va reprezenta în calitate de parte civilă în toate stadiile procedurii, cu condiția să fiți victima uneia dintre următoarele infracțiuni: tortură sau o altă infracțiune împotriva demnității umane [articolul 137 literele (A) și (B) din Codul penal]; discriminare sau inegalitate de tratament, o infracțiune împotriva vieții, a libertății personale sau a libertății sexuale; exploatarea financiară a vieții sexuale; infracțiune contra patrimoniului sau contra drepturilor de proprietate; vătămare corporală; sau o infracțiune legată de căsătorie sau de familie. Infracțiunea trebuie să fie o infracțiune gravă (kakoúrgima) sau o infracțiune de gravitate medie (plimmélima) care intră în competența instanței cu complet de trei judecători (trimeloús plimmeleiodikeío) și care atrage o pedeapsă minimă de șase luni de închisoare [Legea nr. 3226/2004 (Monitorul Oficial nr. 24/Α/4/4.2.2004), astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 4274/2014]. Persoana care evaluează cererea dumneavoastră de asistență judiciară într-o cauză penală este președintele completului de judecată al instanței pe rolul căreia cauza este pendinte sau al instanței în fața căreia s-a formulat o cale de atac.

Avocatul care acționează pentru dumneavoastră vă va ajuta să pregătiți și să prezentați documentația necesară pentru a vă putea constitui parte civilă în procedură și vă va oferi asistență pe tot parcursul procedurii.

Dacă cercetările au fost finalizate și cazul nu a fost înaintat instanței, pot să introduc o cale de atac?

În cazul în care procurorul de pe lângă tribunalul magistraților (eisangeléas plimmeleiodikón) emite un ordin de respingere a plângerii dumneavoastră întrucât este lipsită de temei juridic, este în mod evident nefondată sau nu poate fi evaluată de către o instanță, puteți contesta acest ordin în fața procurorului responsabil de pe lângă curtea de apel (eisangeléas efetón) (articolele 47 și 48 din KPD) în termen de trei luni de la data ordinului – acest termen nu poate fi prelungit pentru niciun motiv. Pentru a contesta ordinul, va trebui să plătiți o taxă, care vă va fi rambursată în cazul în care procurorul admite contestația dumneavoastră.

Pot să mă implic în proces?

Puteți participa la proces numai dacă sunteți parte civilă (politikó enágon) care solicită instanței despăgubiri pentru prejudicii patrimoniale sau morale sau pentru durerea și suferința provocate de săvârșirea infracțiunii. Puteți solicita să vă constituiți parte civilă în procedura penală formulând o cerere în acest sens în fața procurorului competent, fie în cadrul plângerii dumneavoastră penale, fie într-un document separat, până la sfârșitul cercetării anterioare judecății (articolul 308 din KPD), personal sau prin intermediul unui avocat care deține o împuternicire generală sau specială în acest sens. Cererea în materie civilă este înregistrată într-un raport însoțit de împuternicirea avocatului (articolul 83 din KPD). Dacă nu ați solicitat să fiți tratat ca parte civilă în plângerea penală, puteți să solicitați acest lucru și în fața instanței penale (articolul 82 din KPD), înainte ca instanța să înceapă evaluarea elementelor de probă.

Cererea de a vă constitui parte civilă în procedură vă va fi respinsă ca inadmisibilă dacă nu includeți o scurtă descriere a cauzei, motivele cererii și, în cazul în care nu sunteți rezident permanent în circumscripția care intră în competența teritorială a instanței, numirea unui mandatar în cadrul circumscripției menționate. Mandatarul va avea dreptul să accepte notificarea sau comunicarea tuturor documentelor sau avizelor care vă sunt adresate în calitate de parte civilă (articolul 84 din KPD). Pentru a fi audiat în calitate de parte civilă în instanța penală, trebuie să desemnați un avocat autorizat și să plătiți o taxă forfetară în favoarea statului, care acoperă întreaga procedură până în momentul pronunțării unei hotărâri care nu mai poate face obiectul unei căi de atac. Cuantumul taxei este ajustat periodic printr-o decizie comună a ministrului economiei și finanțelor și a ministrului justiției.

În calitate de parte civilă, sunteți parte la procedură, cu o serie de drepturi. Puteți participa la toate ședințele de judecată, inclusiv la ședințele care nu sunt publice, și aveți acces la toate documentele în cauză. Aveți dreptul să vorbiți în fața instanței pentru a vă prezenta cererile și puteți, de asemenea, să prezentați observații după ce un martor a fost examinat ori să prezentați concluzii sau să furnizați explicații cu privire la orice mărturie depusă sau elemente de probă prezentate (articolul 358 din KPD). Puteți adresa întrebări, prin intermediul avocatului dumneavoastră, autorului infracțiunii, martorilor și celorlalți participanți (de exemplu, experților tehnici numiți în cauză). Vi se va solicita să depuneți mărturie în calitate de martor (deși nu sub jurământ) și puteți, de asemenea, să propuneți martori, cu condiția ca instanța să fie notificată cu privire la acest lucru în timp util. Aveți dreptul să solicitați suspendarea ședinței sau înlocuirea unui judecător.

În orice caz, ca victimă, puteți fi convocat de instanță în calitate de martor. În acest caz, sunteți obligat să vă prezentați în instanță. Atunci când sunteți examinat ca martor, veți avea posibilitatea de a explica instanței faptele constitutive ale infracțiunii. De asemenea, judecătorul poate să vă adreseze o serie de întrebări suplimentare.

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat sau pot să aleg să fiu: victimă, martor, parte civilă, acuzator privat?
Ce drepturi și obligații am în această calitate?

Puteți alege să participați la procedura penală în calitate de parte civilă, ceea ce vă face parte la întreaga procedură, cu drepturi procedurale substanțiale, sau să depuneți mărturie în calitate de martor principal, având în vedere că procedura penală se desfășoară, în special, ca urmare a infracțiunii săvârșite împotriva dumneavoastră. Conceptul de acuzator privat nu există în sistemul judiciar elen.

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții?

Puteți prezenta documente, care vor fi citite în instanță (articolul 364 din KPD) și care vor fi incluse în dosar și puteți de asemenea să convocați martori și să informați instanța în consecință [articolul 326 alineatul (2-1) din KPD].

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

Puteți participa la ședințele publice pe tot parcursul procedurii, la administrarea probelor, la prezentarea memoriului în apărare al inculpatului, la prezentarea pledoariilor avocaților și la pronunțarea hotărârii instanței.

Voi putea să am acces la dosarele instanței?

În calitate de parte civilă, aveți acces la conținutul dosarului și puteți obține copii ale hotărârii instanței.

Ultima actualizare: 24/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

3 - Drepturile pe care le am după proces

Pot să introduc o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate?

La sfârșitul procesului, instanța va condamna sau va achita inculpatul, în funcție de elementele de probă prezentate. În cazul în care constată că inculpatul nu este vinovat, instanța respinge capetele de acuzare împotriva acestuia, iar dacă v-ați constituit parte civilă (politikós enágon) în procedură, nu se va pronunța cu privire la cererea dumneavoastră pentru acordarea de despăgubiri sau de compensații financiare pentru prejudiciul moral sau durerea și suferința cauzate de săvârșirea infracțiunii. Într-un astfel de caz, inculpatul are dreptul să formuleze împotriva dumneavoastră o cerere reconvențională prin care să solicite despăgubiri și orice cheltuieli pe care le-a suportat în legătură cu cauza [articolul 71 din Codul de procedură penală (Kódikas Poinikís Dikonomías – denumit în continuare „KPD”)]. În cazul în care instanța constată că inculpatul este vinovat, va stabili o pedeapsă și se va pronunța cu privire la cuantumul despăgubirii pe care trebuie să o primiți din partea acestuia în temeiul acțiunii dumneavoastră civile.

În cazul în care instanța achită inculpatul, puteți introduce o cale de atac împotriva hotărârii numai dacă ați fost condamnat să plătiți despăgubiri și cheltuieli inculpatului și numai pentru aceasta, în temeiul articolului 486 alineatul (1) litera (b) din KPD. În plus, dacă sunteți parte civilă, puteți introduce o cale de atac împotriva părții hotărârii prin care vi s-a respins cererea ca nefondată în drept sau împotriva părții prin care vi s-au acordat daune materiale sau compensații financiare (articolul 488 din KPD).

În mod alternativ, puteți solicita procurorului să introducă o cale de atac împotriva hotărârii.

Care sunt drepturile mele după pronunțarea sentinței?

În general, după intrarea în vigoare a sentinței pronunțate de instanță, rolul dumneavoastră în cadrul procedurii penale se încheie. Legislația elenă nu oferă victimelor infracțiunilor niciun alt drept în momentul începerii executării pedepsei. Există o singură excepție: în cazul în care sunteți minor și victimă a unei infracțiuni contra libertății personale și sexuale, aveți toate drepturile asociate, chiar dacă nu v-ați constituit parte civilă în procedură, inclusiv dreptul de a fi informat de către procuror dacă autorul infracțiunii este eliberat, provizoriu sau permanent, și cu privire la orice permisie acordată acestuia din închisoare (articolul 108A din KPD).

Am dreptul la sprijin sau la protecție după terminarea procesului? Pe ce durată?

În calitate de victimă, aveți dreptul la servicii de sprijin și de îngrijire confidențiale și gratuite, generale sau specializate, în funcție de nevoile dumneavoastră, înainte, în timpul și pentru un interval rezonabil de timp după încheierea procedurii penale. Aceste drepturi se pot extinde și la membrii familiei dumneavoastră, în funcție de nevoile lor și de gravitatea prejudiciilor pe care le-au suferit ca urmare a infracțiunii comise împotriva dumneavoastră. Poliția sau orice altă autoritate competentă care primește plângerea dumneavoastră vă poate furniza, la cerere, informații sau vă poate îndruma către: serviciile sociale ale autorităților guvernamentale locale de prim și de al doilea grad; infrastructuri în domeniul sănătății mintale; centre comunitare (Kéntra Koinótitas), centrele de consiliere (symvoulevtiká kéntra) ale Secretariatului general pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați; structurile de sprijin ale Centrului național pentru solidaritate socială (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis); oficiile independente de protecție a victimelor minore (Avtotelí Grafeía Prostasías Anílikon Thymáton) ale Ministerului Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului; sau organisme private și asociații profesionale și voluntare. Dacă sunteți femeie și victima unei infracțiuni împotriva libertății dumneavoastră personale sau sexuale sau victima exploatării financiare a vieții sexuale, a violenței domestice, a traficului de persoane, a proxenetismului sau a infracțiunilor pe criterii de rasă, copiii dumneavoastră au de asemenea dreptul de a beneficia de sprijin și de servicii de îngrijire [articolul 61 din Legea nr. 4478/2017 privind dreptul de acces la serviciile de sprijinire și de îngrijire a victimelor (articolul 8 din Directiva 2012/29/UE)].

Serviciile generale de sprijin și de îngrijire vă pot oferi, printre altele, informații și consiliere cu privire la drepturile care vă revin în calitate de victimă și la dreptul dumneavoastră de a solicita despăgubiri în caz de daune penale; informații privind modul în care puteți participa la procedura penală, în calitate de parte civilă sau de martor; informații cu privire la sau trimiterea directă către orice servicii specializate de sprijin relevante existente; sprijin emoțional și psihologic; consiliere privind aspectele financiare și practice subsecvente infracțiunii; sau consiliere referitoare la prevenirea victimizării secundare și repetate, precum și a intimidării și răzbunării.

Serviciile de asistență și de îngrijire de specialitate vor orienta victimele către adăposturi sau vor asigura altă cazare provizorie adecvată pentru victimele care au nevoie de un loc sigur din cauza unui risc iminent de victimizare secundară sau repetată ori de intimidare sau răzbunare și pot oferi sprijin integrat, inclusiv sprijin și consiliere în caz de traume pentru victimele cu nevoi specifice, cum ar fi victimele violenței cu caracter rasist sau sexual, victimele violenței pe bază de identitate sau de gen, precum și victimele violențelor în cadrul unor relații apropiate [articolul 62 din Legea nr. 4478/2017, privind sprijinul din partea serviciilor de sprijinire a victimelor (articolul 9 din Directiva 2012/29/UE)].

Ce informații voi primi în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat?

În calitate de victimă, veți fi informat cu privire la evoluția procedurii penale și, dacă solicitați acest lucru, hotărârea judecătorească vă va fi comunicată fără întârzieri nejustificate, în conformitate cu dispozițiile relevante ale Codului de procedură penală, cu condiția să vă fi constituit parte civilă în procedura penală. Dacă v-ați constituit parte civilă în procedura penală, vi se pot furniza informații cu privire la procedură prin e-mail, personal sau prin intermediul avocatului dumneavoastră [articolul 59 din Legea nr. 4478/2017, privind dreptul victimelor de a primi informații cu privire la propria cauză (articolul 6 din Directiva 2012/29/UE)].

Voi fi informat dacă autorul infracțiunii este eliberat (inclusiv eliberat înainte de termen sau condiționat) sau a evadat din detenție?

Aveți dreptul de a fi informat dacă un ordin de detenție temporară este revocat sau modificat de organismul judiciar competent sau dacă autorul infracțiunii este eliberat în mod permanent ori a evadat din închisoare sau i s-a acordat permisie de către ofițerii responsabili ai centrului de detenție, inclusiv dreptul de a fi informat cu privire la orice măsuri care pot fi luate pentru a vă proteja în cazul în care autorul infracțiunii a fost eliberat sau a evadat din închisoare. Aceste informații trebuie să vă fie puse la dispoziție, sub rezerva autorizării de către procuror, în cazul în care există un pericol real sau potențial pentru siguranța dumneavoastră, cu condiția să nu existe riscul producerii vreunui prejudiciu pentru autorul infracțiunii ca urmare a divulgării unor astfel de informații [articolul 59 din Legea nr. 4478/2017, privind dreptul victimelor de a primi informații cu privire la propria cauză (articolul 6 din Directiva 2012/29/UE)].

Voi fi implicat în luarea deciziei de punere în libertate sau de liberare condiționată? De exemplu, pot să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

Nu. Cu toate acestea, instanța poate solicita repararea prejudiciului suferit de victima actului infracțional [articolul 100 alineatul (3a) din Codul penal (Poinikós Kódikas, PK”)] ca alternativă sau condiție prealabilă pentru suspendarea pedepsei, sub rezerva unei perioade de probă sau a supravegherii din partea unui funcționar în domeniul asistenței sociale (epimelitís koinonikís arogís)(articolul 100 din PK). Respectarea de către autorul infracțiunii a cerințelor instanței este monitorizată de către funcționarul în domeniul asistenței sociale, iar în caz de nerespectare a obligațiilor, procurorul competent poate solicita instanței care a dispus suspendarea să revoce ordinul de suspendare.

Ultima actualizare: 24/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 - Despăgubiri

Puteți solicita despăgubiri de la autorul infracțiunii prin introducerea unei acțiuni de drept civil. Puteți depune cererea dumneavoastră civilă ca parte a procedurii penale, în cursul cercetării sau în timpul procesului. Prin depunerea cererii, vă constituiți parte civilă în procedura penală (politikós enágon). Puteți solicita compensații financiare pentru prejudiciul patrimonial suferit și/sau pentru prejudiciul moral și durerea și suferința cauzate de săvârșirea infracțiunii. Puteți anexa la cerere toate cheltuielile pe care le-ați suportat în legătură cu cauza (onorariile avocaților, onorariile executorilor judecătorești, cheltuielile de deplasare etc.).

Dacă instanța constată că autorul infracțiunii este vinovat, aceasta îl va obliga să vă plătească despăgubiri. În practică, această despăgubire este de cele mai multe ori simbolică și este mai mică decât prejudiciul efectiv pe care l-ați suferit. Pentru restul, trebuie să formulați o acțiune separată într-o instanță civilă.

De asemenea, puteți introduce cererea direct la instanța civilă. Instanța civilă va dispune ca autorul infracțiunii să plătească o despăgubire care corespunde prejudiciului real pe care l-ați suferit.

Dacă ați formulat o cerere care este pendinte în fața unei instanțe civile, puteți să depuneți din nou această cerere în cadrul procedurii penale; în acel moment, cauza aflată pe rolul instanței civile va fi închisă.

Dacă sunteți victima unei infracțiuni de violență săvârșite cu intenție, aveți dreptul la despăgubiri din partea statului. Vă rugăm să consultați fișa informativă privind despăgubirea victimelor infracțiunilor în Grecia (disponibilă în limbile engleză, greacă și în alte limbi) a Rețelei Judiciare Europene (justiția reparatorie).

Ultima actualizare: 24/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Secretariatul general pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon), care este în subordinea Ministerului de Interne, administrează centre de consiliere pentru femeile care sunt victime ale violenței.

Acesta a instituit o rețea integrată de 62 de structuri pentru a ajuta aceste femei.

Rețeaua cuprinde o linie de asistență telefonică 24/7 (SOS 15900), 40 de centre de consiliere și 21 de cămine pentru femei și pentru copiii lor.

Linia de asistență telefonică SOS15900 poate fi contactată de asemenea la adresa de e-mail Linkul se deschide într-o fereastră nouăsos15900@isotita.gr. Aceasta funcționează pe o bază 24/7, 365 de zile pe an, atât în limba greacă, cât și în limba engleză. Pentru apeluri, se percep tarifele aplicabile apelurilor telefonice naționale.

Centrele de consiliere oferă în mod gratuit sprijin psihosocial și consiliere juridică. Domeniul de aplicare al serviciilor oferite se extinde în prezent pentru a include ocuparea forței de muncă în rândul femeilor și femeile care suportă mai multe forme de discriminare (sprijin pentru refugiați, pentru părinții singuri, pentru membrii comunității rome etc.). Datele de contact ale centrelor de consiliere sunt disponibile la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.womensos.gr/ și pe Facebook: WomenSOS.gr

DATE DE CONTACT:

Site-ul web al Secretariatului general pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.isotita.gr/

Centrul de cercetare pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas, „KEThI”)

Centrul de cercetare pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați oferă sprijin psihologic și asistență juridică pentru victimele violenței domestice și administrează un cămin pentru femeile care sunt victime ale violenței și copiii lor.

Centrul de cercetare pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați

 • este un organism de drept privat, care a fost înființat în 1994 și face obiectul supravegherii Secretariatului general pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați
 • include servicii regionale și locale care oferă sprijin psihologic și asistență juridică victimelor violenței domestice
 • oferă sprijin psihologic și asistență juridică gratuită
 • oferă informații, consiliere și sprijin pentru femeile care se confruntă cu probleme legate de ocuparea forței de muncă și de excluziunea socială
 • în cooperare cu Prefectura Atena, administrează un cămin pentru femei care sunt victime ale violenței și pentru copiii lor începând din 1993.
 • DATE DE CONTACT:

Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://kethi.gr/

Centrul național pentru solidaritate socială (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis, „EKKA”)

Centrul național pentru solidaritate socială operează o rețea care oferă servicii de asistență socială persoanelor, familiilor și grupurilor sociale care se confruntă cu dificultăți psihosociale sau care au nevoie de sprijin social imediat.

Centrul național pentru solidaritate socială

 • este un organism de drept privat cu sediul în Atena și se află sub supravegherea Ministerului Muncii, Securității Sociale și Solidarității Sociale;
 • acesta cuprinde următoarele servicii:
 • linia de asistență socială directă 197 pentru toți cetățenii funcționează pe o bază 24/7; apelurile sunt gratuite;
 • linia telefonică națională de urgență pentru protecția copiilor 1107, destinată întrebărilor referitoare la copii, funcționează pe o bază 24/7
 • centre de asistență socială în Atena, în Pireu și în Salonic
 • cămine pentru cetățenii care se confruntă cu probleme sociofinanciare grave în regiunea Attica
 • administrează adăposturi pentru femei expuse riscului și copiii acestora în Attica și în Salonic
 • sfera serviciilor oferite:
 • consiliere și informare privind aspecte legate de bunăstarea socială
 • sprijin social și psihologic pentru persoane și familii, oferirea de adăposturi femeilor expuse riscului și copiilor lor (în principal victime ale violenței domestice și ale traficului de persoane)
 • cazare pe termen scurt pentru persoanele care trec printr-o criză sau printr-o situație socială de urgență
 • cooperarea și medierea pentru a facilita accesul la serviciile de solidaritate socială oferite de alte organizații;
 • în sfârșit, Centrul dispune de echipe de intervenție rapidă de sprijin psihosocial, care sunt formate în principal din psihologi și asistenți sociali, în situații de dezastre naturale (cutremure, inundații, incendii), de accidente sau de naufragii care implică un număr mare de victime, precum și în situația oricărei crize care implică un număr mare de oameni, când prezența acestor echipe este considerată a fi necesară.

DATE DE CONTACT:

Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.ekka.org.gr/

Centrul de reabilitare medicală pentru victimele torturii (Iatrikó Kéntro Apokatástasis Thymáton Vasanistiríon)

Centrul de reabilitare medicală pentru victimele torturii oferă un centru de reabilitare pentru persoanele care au fost torturate și familiile lor; acesta asigură formarea profesioniștilor din domeniul sănătății din Grecia și din străinătate în materia examinării și tratării victimelor torturii, desfășoară activități de cercetare științifică și oferă stimulente pentru cercetarea torturii și a consecințelor acesteia.

Centrul de reabilitare medicală pentru victimele torturii

 • oferă un centru de reabilitare pentru persoanele care au fost torturate și familiile lor
 • asigură formarea profesioniștilor din domeniul sănătății din Grecia și din străinătate în materia examinării și tratării victimelor torturii
 • contribuie la diseminarea pe scară largă a cunoștințelor legate de actele de tortură și de diferitele sale forme și posibilitatea de reabilitare a victimelor torturii
 • desfășoară activități de cercetare științifică și oferă stimulente pentru cercetarea torturii și a consecințelor sale
 • întreține și dezvoltă un centru de informații (documentație)
 • contribuie la prevenirea torturii prin urmărirea acestor obiective.

DATE DE CONTACT:

Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.mrct.org/

Centrul de cercetare și de sprijin pentru victimele maltratării și ale excluziunii sociale (Kéntro Érevnas kai Ypostírixis Thymáton Kakopoíisis kai Koinonikoú Apokleismoú, „EKYThKKA”)

Centrul de cercetare și de sprijin pentru victimele maltratării și ale excluziunii sociale oferă sprijin medical, psihologic, social și juridic victimelor torturii și ale violenței organizate, ale maltratării și ale excluziunii sociale.

Centrul de cercetare și de sprijin pentru victimele maltratării și ale excluziunii sociale

 • este o asociație non-profit, reglementată de dreptul civil
 • oferă sprijin medical, psihologic, social și juridic victimelor torturii și ale violenței organizate, ale maltratării și ale excluziunii sociale
 • sensibilizează cu privire la chestiuni legate de drepturile omului și diseminează cunoștințe privind existența manifestărilor de violență și a excluziunii sociale și metode pentru a combate aceste probleme atât în Grecia, cât și în străinătate
 • oferă asistență umanitară grupurilor sociale care au fost supuse unor acte de violență organizată, tortură, maltratare și excluziune socială atât în Grecia, cât și în străinătate
 • desfășoară activități de cercetare științifică privind violența, tortura, maltratarea și excluziunea socială
 • contribuie la prevenirea torturii, a maltratării și a excluziunii sociale.


DATE DE CONTACT:

Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.cvme.gr/

Consiliul elen pentru refugiați (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Consiliul elen pentru refugiați este o organizație neguvernamentală care sprijină refugiații și solicitanții de azil din Grecia, prin intermediul unei game largi de servicii psihosociale și juridice.

Consiliul elen pentru refugiați

 • este o organizație neguvernamentală înființată în 1989 pentru a sprijini refugiații și solicitanții de azil în Grecia
 • îi ajută pe refugiați să se integreze armonios în Grecia prin intermediul unei game largi de servicii psihosociale și juridice
 • este singura organizație neguvernamentală elenă non-profit care se ocupă exclusiv de persoanele care solicită azil în Grecia și care sunt considerate refugiați
 • este înregistrat la Ministerul Afacerilor Externe și la Ministerul Sănătății și Solidarității Sociale ca organizație caritabilă specială
 • este una dintre cele șase organizații neguvernamentale care protejează drepturile omului în Grecia și este membră a Comisiei naționale a drepturilor omului (Ethnikí Epitropí gia ta Dikaiómata tou Anthrópou)
 • este partener executiv al înaltului comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru refugiați și membru al Consiliului european pentru refugiați și exilați.

DATE DE CONTACT:

Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.gcr.gr/

Monitorul elen din Helsinki (Ellinikó Paratiritírio ton Symfonión tou Elsínki)

Monitorul elen din Helsinki monitorizează, publică articole și desfășoară activități de lobby în probleme legate de drepturile omului din Grecia.

Monitorul elen din Helsinki

 • a fost înființat în 1992
 • este membrul elen al Federației Internaționale a Drepturilor Omului din Helsinki
 • monitorizează, publică și desfășoară activități de lobby în probleme legate de drepturile omului din Grecia și, ocazional, din Balcani
 • a participat la și a coordonat în mod frecvent monitorizarea mass-mediei elene și balcanice în ceea ce privește stereotipurile și discursurile de incitare la ură și a pregătit rapoarte anuale detaliate, rapoarte paralele/neoficiale către organismele ONU instituite în temeiul tratatelor, precum și rapoarte specializate cu privire la maltratare și la comunitățile etnice, etno-lingvistice, religioase și de imigranți.

DATE DE CONTACT:

Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://greekhelsinki.wordpress.com/

Amnesty International – secțiunea elenă (Diethnís Amnistía Ellinikó Tmíma)

Amnesty International se adresează guvernelor, organizațiilor interguvernamentale, grupurilor politice armate, societăților comerciale și altor actori nestatali și investighează în mod sistematic și imparțial cazuri individuale și modele de abuzuri ale drepturilor omului.

Amnesty International

 • este o mișcare mondială și independentă de voluntari care luptă pentru protecția drepturilor omului
 • apără prizonierii de conștiință și victimele violenței și ale sărăciei
 • face eforturi pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor
 • face eforturi să elimine pedeapsa cu moartea, tortura și limitările libertății impuse în numele „războiului împotriva terorii”
 • combate discriminarea refugiaților, a imigranților, a minorităților și a apărătorilor drepturilor omului.

DATE DE CONTACT:

Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.amnesty.org.gr/

Ultima actualizare: 24/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Drepturile victimelor criminalității în cadrul procedurilor penale - Spania

În conformitate cu Legea nr. 4/2015 din 27 aprilie 2015, sunt considerate a fi victimele unei infracțiuni persoanele fizice, indiferent de cetățenia, vârsta sau statutul lor legal de ședere, care au suferit prejudicii de pe urma unor infracțiuni comise sau urmărite penal în Spania.

a) o victimă directă este persoana fizică care a suferit prejudicii aduse persoanei sau activelor sale, în special, daune corporale, psihice sau emoționale ori un prejudiciu economic cauzat direct de comiterea infracțiunii;

b) o victimă indirectă este persoana fizică care a suferit prejudicii, în caz de deces sau dispariție a altei persoane, ca rezultat direct al unei infracțiuni, cu excepția cazului în care este chiar ea autorul infracțiunii, de exemplu:

1) soțul/soția care nu separat(ă) legal sau în fapt de victimă sau copiii acestora, care, la momentul decesului sau al dispariției victimei trăiau sub același acoperiș; persoana care, până la momentul decesului sau al dispariției victimei, a avut o relație afectivă comparabilă cu căsătoria sau copiii acestora care, la momentul decesului sau dispariției victimei, trăiau sub același acoperiș; părinții sau membrii de familie în linie directă sau colaterală până la gradul al treilea inclusiv, pe care victima îi avea în întreținere, sau persoanele aflate sub tutela sau curatela acesteia.

2) În cazul în care nu există legăturile de familie menționate mai sus, rudele în linie directă, frații și surorile, precum și, de preferat, printre acestea, persoana responsabilă cu reprezentarea legală a victimei.

 • Drepturile fundamentale ale victimelor: orice victimă are dreptul la protecție, informații, sprijin, asistență și îngrijire, precum și dreptul de a participa activ în cadrul procedurii penale; de asemenea, are dreptul de a fi tratată respectuos, profesionist și nediscriminatoriu, încă de la primul contact cu autoritățile competente sau cu funcționarii, atunci când interacționează cu serviciile de asistență și sprijin pentru victime și de justiție reparatorie, pe durata procedurii penale și pentru o perioadă adecvată după încheierea acesteia, indiferent dacă se cunoaște sau nu identitatea autorului infracțiunii și indiferent de rezultatul procedurii.
 • Puncte de contact: birourile de asistență pentru victime

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni, legea vă garantează anumite drepturi înainte, pe parcursul și după desfășurarea procedurilor penale (a procesului).

În Spania, procedura penală începe cu o anchetă privind infracțiunea, derulată de poliția judiciară sub supravegherea judecătorului de instrucție. La sfârșitul anchetei, judecătorul de instrucție trimite cauza procurorului, care decide asupra acțiunilor ulterioare. În cazul în care nu există motive suficiente pentru a iniția urmărirea penală împotriva autorului infracțiunii și în cazul în care procurorul nu începe efectiv această etapă procedurală, judecătorul de instrucție va decide clasarea cazului. În caz contrar, cazul va fi înaintat instanței competente spre judecată.

În cursul procesului, instanța examinează dovezile și decide dacă acuzatul este vinovat sau nu. În cazul în care este găsit vinovat, instanța va pronunța o pedeapsă. Hotărârea pronunțată poate fi atacată la o instanță superioară.

În calitate de victimă, puteți participa ca martor la procedura penală sau puteți avea un rol mai activ în cadrul unei acuzări penale private, caz în care beneficiați de drepturi suplimentare în calitate de parte la procedură. În orice caz, în temeiul articolului 124 din Constituția spaniolă, procurorul va apăra interesele victimei sau victimelor pe parcursul întregii proceduri.

Victimele infracțiunilor legate de violența bazată pe gen vor beneficia de sprijinul unui avocat începând cu primele măsuri procedurale. După reforma introdusă prin Legea organică nr. 7/2015 privind puterea judecătorească, vor fi sesizate și instanțele specializate în infracțiunile de violență împotriva femeilor în caz de încălcare a vieții private, a dreptului la imagine și onoare al femeii, precum și în caz de nerespectare a pedepsei sau a măsurii de protecție.

Faceți clic pe link-urile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

Linkul se deschide într-o fereastră nouă1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Linkul se deschide într-o fereastră nouă2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Linkul se deschide într-o fereastră nouă3 - Drepturile pe care le am după proces

Linkul se deschide într-o fereastră nouă4 - Despăgubiri

Linkul se deschide într-o fereastră nouă5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Ultima actualizare: 11/03/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Ce informații voi primi din partea autorităților (de exemplu, poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte de denunțarea acesteia?

În general, în calitate de victimă, de la primul contact cu autoritățile sau funcționarii și în timpul intervenției serviciilor de asistență și de sprijin furnizate de administrațiile publice, inclusiv înainte de denunțarea săvârșirii infracțiunii, aveți dreptul de a primi protecție, informații, sprijin, asistență și îngrijire.

Puteți solicita autorităților sau funcționarilor pe care îi contactați inițial să vă îndrume către Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito), unde veți fi asistat gratuit și confidențial, chiar dacă nu ați denunțat înainte săvârșirea infracțiunii.

De asemenea, de la primul contact cu autoritățile și funcționarii publici puteți să fiți însoțit de o persoană aleasă de dumneavoastră.

În plus, în calitate de victimă, aveți dreptul de a înțelege și de a fi înțeles în orice acțiune care trebuie efectuată după denunțarea săvârșirii infracțiunii, inclusiv în ceea ce privește informațiile anterioare depunerii denunțului, asigurându-se servicii de interpretariat și în limbajul semnelor recunoscut din punct de vedere juridic și sprijin pentru comunicarea orală în cazurile în care acestea sunt necesare.

Toate comunicările, atât scrise, cât și orale, vor avea loc într-un limbaj clar, simplu și accesibil și vor ține seama de caracteristicile și nevoile dumneavoastră personale, în special în cazul în care aveți un handicap senzorial, intelectual sau mintal sau dacă sunteți minor.

Informațiile la care aveți dreptul în calitate de victimă și care vă vor fi puse la dispoziție de la primul contact cu autoritățile și funcționarii sau în timpul intervenției serviciilor de asistență și de sprijin se referă, în principal, la:

 • procedura de denunțare a infracțiunii și obținerea de consiliere și de asistență din partea unui avocat și, dacă este cazul, condițiile în care acestea pot fi obținute gratuit;
 • măsurile de asistență și sprijin care vă stau la dispoziție, indiferent dacă acestea sunt de natură medicală, psihologică sau materială și procedura de obținere a acestora;
 • posibilitatea de a solicita măsuri de protecție și, dacă este cazul, procedura de solicitare a acestora;
 • despăgubirile la care aveți dreptul și, dacă este cazul, procedura de solicitare a acestora;
 • serviciile de justiție reparatorie disponibile, în cazurile în care acest lucru este posibil din punct de vedere legal;
 • cazurile în care vi se pot rambursa cheltuielile judiciare și, dacă este cazul, procedura de solicitare a acestora.

Dacă vă sunt necesare, puteți primi, de asemenea, informații cu privire la serviciile de interpretariat și de traducere, precum și la ajutoarele și serviciile de comunicare disponibile.

În cazul în care nu sunteți rezident în Spania, aveți dreptul să primiți informații cu privire la procedura prin care vă puteți exercita drepturile.

Nu locuiesc în țara din UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni și sunteți rezident în Spania, veți putea să denunțați autorităților spaniole infracțiuni care au fost săvârșite în alte țări ale Uniunii Europene.

În cazul în care autoritățile spaniole decid să nu continue ancheta din motive de lipsă de competență, acestea vor transmite imediat denunțul autorităților competente din statul în care au fost săvârșite faptele și vă vor informa în această privință în calitate de reclamant.

În cazul în care sunteți cetățean al unui stat membru al UE și aveți reședința obișnuită în Spania, iar infracțiunea a cărei victimă sunteți a fost săvârșită într-un alt stat membru al UE decât Spania (victimă a unei infracțiuni în situații transfrontaliere), puteți apela la Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor, care vă pot furniza informații cu privire la procedurile legale de urmat în țara în care a fost săvârșită infracțiunea și la despăgubirile la care aveți dreptul. În cazul în care este vorba despre o infracțiune de terorism, ar trebui să contactați Direcția Generală Sprijinirea victimelor terorismului din cadrul Ministerului de Interne (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior).

Dacă sunteți un cetățean care nu este rezident în Spania, aveți dreptul de a beneficia de serviciile unui interpret în mod gratuit în cazul în care nu vorbiți limba spaniolă sau limba regională respectivă. Poliția vă poate pune la dispoziție un formular în limba dumneavoastră pentru a denunța săvârșirea infracțiunii, precum și acces la serviciile unui interpret, prin telefon sau personal. Instanțele au un serviciu de interpretariat, care va asigura coordonarea cu Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor. În plus, în cazul în care nu sunteți rezident în Spania, aveți dreptul de a primi informații cu privire la procedura prin care vă puteți exercita drepturile.

În cazul în care sunteți beneficiarul unui ordin de protecție emis într-un stat membru, puteți să solicitați un ordin european de protecție. Prin folosirea unei proceduri simplificate și accelerate, vi se va acorda protecție printr-o nouă măsură de protecție adoptată de statul membru în care călătoriți sau vă mutați.

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

În momentul denunțării unei infracțiuni, aveți dreptul să primiți o copie certificată a denunțului. De asemenea, veți avea dreptul la asistență lingvistică gratuită și la o traducere scrisă a copiei denunțului pe care îl depuneți, în cazul în care nu înțelegeți sau nu vorbiți niciuna dintre limbile oficiale din locul în care este denunțată infracțiunea

De asemenea, veți avea dreptul să primiți informații cu privire la următoarele:

 • măsurile de îngrijire și de sprijin care vă stau la dispoziție, de natură medicală, psihologică sau materială, și procedura de obținere a acestora, inclusiv, în cazul în care este necesar și adecvat, informații cu privire la posibilitățile de a obține cazare alternativă;
 • dreptul de a prezenta probe autorităților responsabile cu ancheta;
 • posibilitatea de a solicita măsuri de protecție și, dacă este cazul, procedura de solicitare a acestora;
 • despăgubirile la care aveți dreptul și, dacă este cazul, procedura de solicitare a acestora;
 • serviciile de interpretariat și de traducere disponibile;
 • orice ajutoare și servicii de comunicare disponibile;
 • procedurile prin care vă puteți exercita drepturile în cazul în care locuiți în afara Spaniei;
 • căile de atac pe care le puteți introduce împotriva oricăror hotărâri pe care le considerați a fi incompatibile cu drepturile dumneavoastră;
 • datele de contact ale autorității competente și canalele de comunicare pe care le puteți utiliza cu aceasta;
 • serviciile de justiție reparatorie disponibile, în cazurile în care acest lucru este posibil din punct de vedere legal;
 • cazurile în care vi se pot rambursa cheltuielile judiciare și, dacă este cazul, procedura de solicitare a acestora;
 • dreptul de a înainta o cerere generală de a fi notificat cu privire la anumite decizii în cadrul procedurii, cum ar fi, printre altele, decizia de a nu iniția o procedură penală, hotărârea definitivă pronunțată, deciziile de plasare în arest sau de eliberare ulterioară a autorului infracțiunii, precum și eventuala evadare a autorului infracțiunii din arest și deciziile oricărei autorități judiciare sau ale serviciului penitenciar care afectează persoanele condamnate pentru infracțiuni comise prin violență sau intimidare care prezintă un risc pentru siguranța dumneavoastră.

În plus, veți fi informat cu privire la data, ora și locul procesului, precum și cu privire la conținutul acuzațiilor împotriva autorului infracțiunii.

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni de violență bazată pe gen, veți fi notificat cu privire la deciziile de plasare în arest sau de eliberare ulterioară a autorului infracțiunii, precum și cu privire la eventuala evadare a autorului infracțiunii din închisoare, în plus față de deciziile de aprobare a măsurilor preventive personale sau de modificare a măsurilor deja convenite, atunci când acestea sunt luate pentru siguranța dumneavoastră, fără a fi nevoie să solicitați dumneavoastră acest lucru, cu excepția cazurilor în care vă exprimați dorința de a nu primi aceste notificări.

Veți avea, de asemenea, posibilitatea de a accesa serviciile de asistență și de sprijin din partea Birourilor de sprijin pentru victimele infracțiunilor, în mod gratuit și confidențial. Puteți fi îndrumat către aceste birouri atunci când este necesar, în funcție de gravitatea infracțiunii, sau atunci când solicitați acest lucru.

În cazul în care infracțiunile în cauză au cauzat daune deosebit de grave, administrațiile publice și Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor pot extinde la membrii familiei dumneavoastră dreptul de acces la serviciile de asistență și de sprijin. În acest scop, membrii familiei sunt definiți ca persoane legate de dumneavoastră prin căsătorie sau o relație similară și rudele până la gradul doi (bunici, frați și surori și nepoți).

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretariat sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul anchetei și al procesului)?

Dacă sunteți un cetățean care nu este rezident în Spania, aveți dreptul de a beneficia de serviciile unui interpret în mod gratuit în cazul în care nu vorbiți limba spaniolă sau limba regională respectivă. Poliția vă poate pune la dispoziție un formular în limba dumneavoastră pentru a denunța săvârșirea infracțiunii, precum și acces la serviciile unui interpret, prin telefon sau personal. Instanțele au un serviciu de interpretariat care va asigura coordonarea cu Biroul de sprijin pentru victimele infracțiunilor.

Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vă vor oferi informații cu privire la dreptul dumneavoastră de a beneficia de asistență lingvistică gratuită și de o traducere scrisă a copiei denunțului în cazul în care nu înțelegeți sau nu vorbiți niciuna dintre limbile oficiale din locul în care denunțați săvârșirea infracțiunii.

În special, aveți dreptul:

 • să fiți asistat în mod gratuit de un interpret care vorbește o limbă pe care o înțelegeți atunci când prezentați probe judecătorului, procurorului sau agenților de poliție în cursul anchetei sau atunci când vă înfățișați în calitate de martor la proces sau la orice ședință de judecată publică.

Acest drept se aplică, de asemenea, în cazul în care aveți deficiențe de auz și de vorbire;

 • traducerea gratuită a anumitor decizii în cadrul procedurii, cum ar fi, printre altele, decizia de a nu iniția o procedură penală, hotărârea definitivă pronunțată, decizia de plasare în arest sau de eliberare ulterioară a autorului infracțiunii, precum și eventuala evadare a autorului infracțiunii din arest și deciziile oricărei autorități judiciare sau ale serviciului penitenciar care afectează persoanele condamnate pentru infracțiuni comise prin violență sau intimidare care prezintă un risc pentru siguranța dumneavoastră, precum și decizia de încheiere a anchetei.

Puteți solicita ca traducerea să includă un scurt rezumat al motivării deciziei luate;

 • traducerea gratuită a tuturor informațiilor care sunt esențiale pentru ca dumneavoastră să puteți participa la procedurile penale. În acest scop, puteți depune o cerere motivată pentru ca un document să fie considerat esențial;
 • să fiți informat, într-o limbă pe care o înțelegeți, cu privire la data, ora și locul procesului.

Asistența din partea unui interpret poate fi furnizată prin videoconferință sau orice suport de telecomunicații, cu excepția cazului în care judecătorul sau instanța, din oficiu sau la cererea uneia dintre părți, este de acord ca interpretul să fie prezent fizic pentru a vă garanta drepturile.

Traducerea scrisă a documentelor poate fi înlocuită în mod excepțional cu un rezumat oral al conținutului acestora într-o limbă pe care o înțelegeți pentru a garanta caracterul echitabil al procedurilor.

În cazul în care ați dori furnizarea unor servicii de interpretariat sau de traducere cu privire la acțiuni ale poliției, iar acestea nu sunt oferite, puteți face apel la judecătorul de instrucție. Apelul este considerat depus din momentul în care v-ați exprimat dezacordul cu privire la faptul că v-au fost refuzate serviciile de interpretariat sau traducere solicitate.

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul copiilor sau al persoanelor cu handicap)?

În general, în calitate de victimă, de la primul contact cu autoritățile sau funcționarii și în timpul intervenției serviciilor de asistență și de sprijin furnizate de administrațiile publice, inclusiv înainte de denunțarea săvârșirii infracțiunii, aveți dreptul de a primi protecție, informații, sprijin, asistență și îngrijire.

Puteți solicita autorităților sau funcționarilor pe care îi contactați inițial să vă îndrume către Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor, care vă vor acorda sprijin gratuit și confidențial, chiar dacă nu ați denunțat înainte săvârșirea infracțiunii.

De asemenea, puteți să fiți însoțit de o persoană aleasă de dumneavoastră de la primul contact cu autoritățile și funcționarii publici.

În plus, aveți dreptul de a înțelege și de a fi înțeles în orice acțiune care trebuie efectuată după denunțarea săvârșirii infracțiunii, inclusiv în ceea ce privește informațiile anterioare depunerii denunțului, asigurându-se servicii de interpretariat în limbajul semnelor recunoscut din punct de vedere juridic, și sprijin pentru comunicarea orală în cazurile în care acestea sunt necesare.

Toate comunicările, atât scrise, cât și orale, vor avea loc într-un limbaj clar, simplu și accesibil și vor ține seama de caracteristicile și nevoile dumneavoastră personale, în special în cazul în care aveți un handicap senzorial, intelectual sau mintal sau dacă sunteți minor.

Serviciile de sprijin pentru victime

Ce entități oferă sprijin pentru victime?

Dacă sunteți victimă a unei infracțiuni, aveți dreptul, gratuit și confidențial, la serviciile de asistență și de sprijin furnizate de administrațiile publice și de Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor.

Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor reprezintă un serviciu multidisciplinar public, înființat de Ministerul de Justiție și furnizat gratuit pentru a veni în întâmpinarea nevoilor victimelor.

Există birouri în toate Linkul se deschide într-o fereastră nouăcomunitățile autonome, în aproape toate capitalele provinciilor, precum și în alte orașe.

Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vă vor oferi sprijin cuprinzător, coordonat și specializat în calitate de victimă a infracțiunii, venind în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră juridice, psihologice și sociale specifice.

În cazul în care sunteți o victimă a terorismului, puteți contacta Biroul de informare și sprijinire a victimelor terorismului al Înaltei Curți Naționale (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) sau puteți contacta Biroul de sprijin pentru victimele infracțiunilor din provincia dumneavoastră, dacă doriți. Biroul de sprijin pentru victimele infracțiunilor va asigura ulterior coordonarea cu Biroul de informare și sprijinire a victimelor terorismului al Înaltei Curți Naționale (Audiencia Nacional).

Dreptul de acces continuă în timpul intervenției serviciilor de asistență și de sprijin și, dacă este cazul, a serviciilor de justiție reparatorie, pe tot parcursul procedurii penale și pentru o perioadă de timp corespunzătoare după încheierea acestora, indiferent dacă se cunoaște identitatea autorului infracțiunii și de rezultatul procedurilor, inclusiv în perioada anterioară denunțării infracțiunii.

În cazul în care infracțiunile în cauză au cauzat daune deosebit de grave, administrațiile publice și Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor pot extinde la membrii familiei dumneavoastră dreptul de acces la serviciile de asistență și de sprijin. În acest scop, membrii familiei sunt definiți ca persoane legate de dumneavoastră prin căsătorie sau o relație similară și rudele până la gradul doi (bunici, frați și surori și nepoți).

Dacă aveți copii minori sau sunteți un minor sub tutela sau în custodia unei femei victimă a violenței bazate pe gen sau a unor persoane care sunt victime ale violenței domestice, veți avea dreptul la măsurile de asistență și de protecție specifice instituite prin lege.

În plus, în cazul în care sunteți o victimă a unor infracțiuni de terorism sau a violenței bazate pe gen sau sunteți minor, veți avea, de asemenea, drepturile recunoscute de legislația specifică pentru fiecare tip de infracțiune.

Poliția mă va îndruma în mod automat către un serviciu de sprijin pentru victime?

Funcționarii poliției de stat și, dacă este cazul, agenții de poliție ai comunității autonome în care a fost săvârșită infracțiunea vor efectua o evaluare individuală inițială a situației dumneavoastră atunci când denunțați săvârșirea infracțiunii, pentru a stabili nevoile dumneavoastră de protecție și pentru a vă identifica, dacă este cazul, drept victimă vulnerabilă. În cursul acestei evaluări inițiale, veți primi informații privind posibilitatea de a apela la un Birou de sprijin pentru victimele infracțiunilor.

Orice autoritate sau funcționar care intră în contact cu dumneavoastră trebuie să vă îndrume către Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor dacă acest lucru este necesar, în funcție de gravitatea infracțiunii, sau în cazul în care solicitați acest lucru.

Cum îmi este protejată confidențialitatea?

Accesul la serviciile de asistență și de sprijin furnizate de administrațiile publice, precum și la cele furnizate de Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor va fi în toate cazurile confidențial.

Informațiile pe care le furnizați agenților de poliție sau oricărei autorități sau oricărui funcționar care vă acordă asistență din primul moment pot fi transmise altor servicii de asistență și de sprijin, cum ar fi Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor, doar cu consimțământul dumneavoastră prealabil și în cunoștință de cauză.

Serviciile de sprijin pentru victime pot să furnizeze informațiile pe care le-au primit despre dumneavoastră către terți doar cu consimțământul dumneavoastră prealabil și în cunoștință de cauză.

În ceea ce privește domeniul judiciar, judecătorii, instanțele, procurorii și alte autorități și funcționari însărcinați cu cercetarea penală, precum și orice alte părți care sunt implicate în orice fel sau care participă la procedură vor lua măsurile necesare, în conformitate cu legislația, pentru a proteja confidențialitatea de care beneficiați dumneavoastră și membrii familiei dumneavoastră și, în special, pentru a preveni difuzarea oricăror informații care ar putea să vă dezvăluie identitatea în cazul în care sunteți o victimă minoră sau o persoană cu handicap care are nevoie de protecție specială.

În plus, autoritatea judiciară poate interzice obținerea, comunicarea sau publicarea de imagini cu dumneavoastră sau cu membrii familiei dumneavoastră, în special dacă sunteți o victimă minoră sau o persoană cu handicap care are nevoie de protecție specială.

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de sprijin pentru victime?

Fiecare victimă are drept de acces la serviciile de asistență și de sprijin din partea Birourilor de sprijin pentru victimele infracțiunilor în mod gratuit și confidențial.

Accesul la serviciile de asistență și de sprijin nu va fi condiționat de denunțarea săvârșirii infracțiunii în prealabil.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

Autoritățile și funcționarii responsabili cu cercetarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor vor lua măsurile necesare instituite prin lege pentru a proteja viața victimei și a membrilor familiei acesteia, bunăstarea lor mentală și fizică, libertatea, securitatea, libertatea sexuală și integritatea, precum și pentru a proteja în mod adecvat viața privată și demnitatea acestora, în special atunci când fac declarații sau trebuie să depună mărturie în instanță.

Procurorul va asigura, în mod special, respectarea acestui drept la protecție în cazul victimelor minore, luând măsurile corespunzătoare în interesul superior al acestora, dacă este necesar, pentru a preveni sau a reduce prejudiciile pe care le-ar putea suferi în urma desfășurării procedurii.

În cazul în care sunteți o victimă minoră sau o victimă cu handicap (victime care au nevoie de protecție specială), există posibilitatea ca elementele de probă să fie examinate înainte de proces de către experți, iar audierea dumneavoastră, de către o echipă cu pregătire specială într-o cameră specială, să fie înregistrată.

Ce entități îmi pot oferi protecție?

Vor fi evaluate circumstanțele dumneavoastră specifice pentru a se stabili măsurile de protecție care trebuie luate.

Următoarele persoane sunt responsabile atât pentru evaluarea, cât și pentru stabilirea acestor tipuri de măsuri:

 • pe parcursul cercetării infracțiunii, judecătorul de instrucție sau judecătorul care se ocupă de violența împotriva femeilor, fără a aduce atingere evaluării provizorii efectuate și deciziei luate de către:
 • procuror, în timpul investigațiilor sale sau în cadrul procedurilor privind victimele minore, sau
 • agenții de poliție implicați în faza inițială a cercetărilor;
 • în timpul procesului, judecătorul sau instanța competentă pentru judecarea cauzei.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea autorului infracțiunii?

Da, pentru că circumstanțele dumneavoastră specifice vor fi întotdeauna evaluate mai întâi pentru a se stabili măsurile de protecție care trebuie luate.

Agenții poliției de stat și, dacă este cazul, agenții de poliție ai comunității autonome în care a fost săvârșită infracțiunea vor efectua o evaluare individuală inițială a situației dumneavoastră atunci când denunțați săvârșirea infracțiunii, pentru a stabili nevoile dumneavoastră de protecție și pentru a vă identifica, dacă este cazul, drept victimă vulnerabilă. În cursul acestei evaluări inițiale, veți primi informații privind posibilitatea de a apela la un Birou de sprijin pentru victimele infracțiunilor.

În cazul în care primiți asistență în cadrul unui Birou de sprijin pentru victimele infracțiunilor, acest serviciu va efectua, de asemenea, o evaluare individuală a cazului dumneavoastră. Informațiile colectate în cadrul evaluării realizate de poliție pot fi transmise biroului dacă vă dați acordul în acest sens.

Evaluarea individuală va lua în considerare nevoile exprimate de dumneavoastră, precum și dorințele dumneavoastră și vă va respecta pe deplin integritatea fizică, mintală și morală.

În special, aceasta va lua în considerare următoarele:

 • caracteristicile dumneavoastră personale, situația, nevoile imediate, sexul, handicapul și nivelul de maturitate și va evalua, în special, dacă sunteți o persoană cu un handicap sau dacă aveți o relație de dependență cu autorul prezumtiv al infracțiunii, dacă sunteți o victimă minoră sau dacă aveți nevoie de protecție specială sau dacă există alți factori de vulnerabilitate deosebită;
 • natura infracțiunii a cărei victimă sunteți și gravitatea daunelor provocate, precum și riscul de reapariție a infracțiunii. Nevoile dumneavoastră de protecție vor fi evaluate în mod special în cazul în care sunteți victima unei infracțiuni de terorism, a unor infracțiuni săvârșite de o organizație criminală, a violenței bazate pe gen și a violenței domestice, a infracțiunilor contra libertății sexuale și integrității, a traficului de persoane, a disparițiilor forțate și a infracțiunilor săvârșite din motive rasiste, antisemite sau alte motive privind ideologia, religia sau convingerile, situația familială, apartenența la o etnie, rasă sau națiune, originea națională, genul, orientarea sexuală sau identitatea sau din motive de gen, de boală sau de handicap;
 • circumstanţele infracțiunii, în special în cazul infracțiunilor săvârșite prin violență.

Dacă sunteți minor sau aveți un handicap și aveți nevoie de protecție specială, opiniile și interesele dumneavoastră vor fi luate în considerare, de asemenea, precum și situația dumneavoastră personală și, în special, vor fi respectate principiile privind interesul superior al minorului sau al persoanei cu handicap care are nevoie de protecție specială, precum și dreptul acestora la informare, nediscriminare, dreptul la confidențialitate, protecția vieții private și dreptul de a fi protejat.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea sistemului de justiție penală (în timpul cercetării sau al procesului)?

Da, pe parcursul cercetării infracțiunii, judecătorul de instrucție sau judecătorul care se ocupă de violența împotriva femeilor sau, în cazul unei infracțiuni de violență bazată pe gen, procurorul sau agenții de poliție implicați în faza inițială a investigațiilor sunt cei care vor evalua și vor stabili măsurile de protecție care ar putea fi adecvate pentru dumneavoastră.

Dacă sunteți în pericol, veți beneficia de protecție din partea poliției.

Probele dumneavoastră vor fi prezentate prin videoconferință din motive de siguranță, ordine publică, utilitate sau pentru a vă proteja demnitatea.

Dacă sunteți victimă a anumitor infracțiuni specifice care conduc la acordarea unor măsuri speciale de protecție victimelor acestora, cum ar fi violența bazată pe gen, violența domestică, traficul de persoane în scopul exploatării sexuale și prin muncă, vătămare, infracțiuni împotriva libertății persoanei, tortură, infracțiuni împotriva persoanei, contra libertății sexuale, vieții private, dreptului la imaginea de sine, inviolabilității domiciliului, onoarei și ordinii socioeconomice, aveți dreptul la una dintre următoarele interdicții impuse agresorului dacă acest lucru este strict necesar pentru protecția dumneavoastră: interzicerea locuirii sau deplasării într-un anumit loc, cartier, oraș sau regiune, interzicerea apropierii sau comunicării cu anumite persoane.

Următoarele măsuri pot fi luate în cursul anchetei pentru protecția dumneavoastră:

 • puteți prezenta probe în facilități special concepute sau adaptate, în fața unor profesioniști cu o pregătire specială;
 • în cazul în care trebuie să prezentați probe de mai multe ori, acestea vor fi luate de către aceeași persoană, cu excepția cazului în care acest lucru ar putea pune în mod semnificativ în pericol desfășurarea procedurii sau probele dumneavoastră trebuie să fie prezentate direct în fața unui judecător sau a unui procuror;
 • în cazul în care sunteți o victimă a violenței pe criterii de gen, a violenței domestice, a unei infracțiuni contra libertății sexuale sau integrității, vă puteți prezenta probele în fața unei persoane de același sex, dacă solicitați acest lucru, cu excepția cazului în care acest lucru ar putea pune în mod semnificativ în pericol desfășurarea procedurii sau probele trebuie să fie prezentate direct în fața unui judecător sau a unui procuror.

Dacă sunteți citat pentru a depune mărturie și judecătorul consideră că sunteți expus la risc grav sau libertatea, proprietatea ori familia dumneavoastră se află în pericol, acesta poate să întreprindă următoarele acțiuni:

 • să vă protejeze identitatea, adresa, profesia și locul de muncă, neutilizând aceste informații în cadrul procedurii;
 • să interzică să fiți văzut în instanță și să stabilească adresa instanței ca adresă de comunicare;
 • să interzică înregistrarea sub orice formă a imaginii dumneavoastră;
 • să dispună protecție din partea poliției în timpul procedurilor și după desfășurarea acestora;
 • să vă ofere transport către instanță cu automobile oficiale;
 • în instanță, să vă plaseze în săli de așteptare păzite de poliție;
 • în circumstanțe excepționale, să vă ofere o nouă identitate și ajutor financiar pentru a vă schimba locul de reședință sau de muncă.

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni de violență bazată pe gen sau a violenței domestice, puteți obține un ordin de protecție care include măsuri preventive generale împotriva agresorului (interzicerea locuirii sau deplasării într-un anumit loc, cartier, oraș sau regiune, interzicerea apropierii sau comunicării cu anumite persoane).

Pe parcursul procedurii judiciare, judecătorul sau președintele instanței poate dispune o ședință de judecată privată (limitând prezența mass-mediei audiovizuale la ședințele de judecată și interzicând înregistrarea unora sau a tuturor audierilor) pentru protejarea moralei, a ordinii publice și a dumneavoastră în calitate de victimă și/sau a familiei dumneavoastră. De asemenea, aceștia pot interzice divulgarea identității experților sau a oricărei alte persoane care participă la proces.

În calitate de acuzator privat, puteți solicita o audiere privată.

Pe parcursul procedurii, pot fi luate următoarele măsuri pentru protecția dumneavoastră:

 • măsuri care previn contactul vizual cu presupusul autor al infracțiunii și care garantează faptul că puteți fi audiat fără a fi prezent în sala de judecată; în acest scop, pot fi utilizate tehnologiile de comunicare (amplasarea unui ecran în sala de judecată și depunerea declarațiilor prin videoconferință);
 • măsuri pentru a preveni adresarea de întrebări legate de viața privată care nu prezintă nicio relevanță pentru fapta penală care este cercetată, cu excepția cazului în care, în mod excepțional, judecătorul sau instanța consideră că acestea trebuie să primească un răspuns;
 • organizarea audierii cu ușile închise, cu toate că judecătorul sau președintele instanței poate să autorizeze prezența persoanelor care pot dovedi că au un interes special în cauză.

De asemenea, pe parcursul investigației, pot fi luate măsuri de prevenire a contactului vizual cu presupusul autor al infracțiunii și a adresării de întrebări legate de viața dumneavoastră privată.

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

În cazul victimelor vulnerabile, cum ar fi victimele minore și victimele cu handicap care au nevoie de o protecție specială, în plus față de măsurile stabilite în secțiunea „Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea sistemului de justiție penală (în timpul cercetării sau al procesului)?”, următoarele măsuri vor fi aplicabile pe parcursul procedurii:

 • declarațiile obținute vor fi înregistrate prin mijloace audiovizuale și pot fi reproduse în cadrul procesului în cazurile și în condițiile stabilite prin lege;
 • declarația poate fi obținută cu ajutorul unor experți.

În cazul în care sunteți o victimă minoră sau o victimă cu handicap (victime care au nevoie de protecție specială), există posibilitatea ca elementele de probă să fie examinate înainte de proces de către experți, iar audierea dumneavoastră, de către o echipă cu pregătire specială într-o cameră specială, să fie înregistrată.

În plus, la cererea procurorului, poate fi posibil să se numească un tutore ad litem în cazul în care sunteți o victimă deosebit de vulnerabilă și în anumite cazuri, de exemplu dacă există un conflict de interese cu reprezentantul dumneavoastră legal sau cu unul dintre părinți, cu condiția ca celălalt părinte să nu fie în măsură să își îndeplinească în mod adecvat îndatoririle de reprezentare și de asistență a victimei. 

Sunt minor – am drepturi speciale?

Dacă sunteți minor, în cursul etapei de cercetare a infracțiunii veți fi tratat în conformitate cu protocoale care sunt special create pentru a vă proteja. Se vor lua măsuri de precauție speciale atunci când trebuie să prezentați probe. Procurorul, care are sarcina specifică de a proteja minorii, trebuie să fie întotdeauna prezent. Contactul vizual între dumneavoastră și agresor trebuie să fie evitat prin folosirea oricăror mijloace tehnice.

Veți fi intervievat de o echipă special instruită, într-o cameră specială, care nu vă va părea amenințătoare, existând posibilitatea ca elementele de probă să fie examinate înainte de proces de către experți și audierea să fie înregistrată.

Puteți să prezentați probele o singură dată, în prezența judecătorului de instrucție, a grefierului și a tuturor părților la procedură, și nu de mai multe ori pe parcursul procesului.

Pe parcursul procedurii judiciare, dacă sunteți un minor care prezintă probe, contactul vizual între dumneavoastră și inculpat va fi evitat prin orice mijloc tehnic posibil.

Confruntarea este, de asemenea, restricționată.

În plus față de măsurile menționate în secțiunea „Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea sistemului de justiție penală (în timpul cercetării sau al procesului)?”, următoarele măsuri vor fi aplicabile pe parcursul procedurii:

 • declarațiile obținute vor fi înregistrate prin mijloace audiovizuale și pot fi reproduse în cadrul procesului în cazurile și în condițiile stabilite prin lege;
 • declarația poate fi obținută cu ajutorul unor experți.

În plus, la cererea procurorului, poate fi posibil să se numească un tutore ad litem în cazul în care sunteți o victimă deosebit de vulnerabilă și în anumite cazuri, de exemplu dacă există un conflict de interese cu reprezentantul dumneavoastră legal sau cu unul dintre părinți, cu condiția ca celălalt părinte să nu fie în măsură să își îndeplinească în mod adecvat îndatoririle de reprezentare și de asistență a victimei. 

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni – ce drepturi am?

În cazul în care un membru al familiei a decedat ca urmare a unei infracțiuni, dumneavoastră veți fi o victimă indirectă a infracțiunii cauzate membrului familiei dumneavoastră (victimă directă) în cazul în care vă aflați în anumite situații prevăzute de lege (excluzând în toate cazurile persoana responsabilă de infracțiune), precum și în cazul în care ați fost soțul/soția victimei directe și nu erați separați legal sau nu locuiați separat. în cazul în care ați fost copilul victimei directe sau al soțului/soției care nu era separat(ă) legal sau care nu locuia separat și locuiați împreună cu aceștia; în cazul în care ați fost legat de victima directă printr-o relație similară și locuiați cu aceasta, printre alte situații.

Nu uitați că toate victimele au dreptul de a introduce o acțiune penală și o acțiune civilă în conformitate cu legea și de a se prezenta în fața autorităților însărcinate cu ancheta pentru a le furniza elementele de probă și informațiile considerate relevante pentru clarificarea situației de fapt.

În calitate de victimă indirectă, veți avea acces confidențial, în mod gratuit, la serviciile de asistență și de sprijin furnizate de administrațiile publice, precum și la cele furnizate de Birourile de sprijin pentru victime, în măsura în care s-a considerat adecvată extinderea acestui drept la membrii de familie ai victimei directe având în vedere că infracțiunile au cauzat daune deosebit de grave. În acest scop, membrii familiei sunt definiți ca persoane legate de dumneavoastră prin căsătorie sau o relație similară și rudele până la gradul doi (bunici, frați și surori și nepoți).

În calitate de victimă indirectă, puteți primi informații privind măsurile de asistență și de sprijin disponibile, de natură medicală, psihologică sau materială, și procedura de obținere a acestora, precum și privind despăgubirile la care aveți dreptul și, dacă este cazul, privind procedura de solicitare a acestora.

Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vă vor oferi recomandări privind drepturile economice aferente procedurilor, în special în ceea ce privește ajutorul financiar pentru prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii și procedura de solicitare a acestuia, și vă vor oferi sprijinul emoțional și asistența terapeutică de care aveți nevoie, asigurându-vă astfel asistența psihologică adecvată pentru a depăși consecințele traumatice ale infracțiunii.

În ceea ce privește ajutorul financiar la care aveți dreptul în calitate de victimă indirectă a unei infracțiuni, în Spania există un sistem de ajutor de stat în beneficiul victimelor indirecte ale infracțiunilor intenționate și ale celor săvârșite cu violență în Spania și care au ca rezultat decesul sau prejudicii grave pentru sănătatea dumneavoastră mintală.

Trebuie să îndepliniți anumite cerințe pentru a fi considerat victimă indirectă în scopul beneficierii de ajutor financiar (beneficiar):

 • să fiți cetățean spaniol sau cetățean al oricărui stat membru al Uniunii Europene sau, dacă niciunul dintre aceste cazuri nu se aplică în situația dumneavoastră, trebuie să aveți reședința obișnuită în Spania sau să fiți cetățean al unui alt stat care acordă ajutoare similare pentru cetățenii spanioli pe teritoriul său. În caz de deces, cetățenia sau reședința obișnuită a defunctului nu contează;
 • să fiți soțul/soția persoanei decedate, fără să fi fost separați legal sau să fi locuit separat, sau persoana care a trăit cu defunctul permanent într-o relație similară pentru o perioadă de cel puțin doi ani înainte de deces, cu excepția cazului în care ați avut copii împreună, caz în care doar coabitarea este suficientă. Aceasta include, de asemenea, copiii persoanelor menționate, chiar dacă aceștia nu au fost copiii persoanei decedate, cu condiția să fi fost dependenți financiar de persoana respectivă și să fi locuit cu aceasta;
 • beneficiarii nu vor include, în niciun caz, persoanele condamnate pentru omor săvârșit cu intenție sub orice formă, în cazul în care defunctul a fost soțul/soția sau persoana cu care acestea erau sau fuseseră legate stabil printr-o relație similară;
 • să fiți copilul persoanei decedate, dependent financiar de persoana respectivă și să fi locuit cu aceasta, presupunând că acei copii care sunt minori sau adulții cu handicap sunt dependenți din punct de vedere financiar;
 • în cazul în care sunteți părintele persoanei decedate și ați fost dependent financiar de persoana respectivă, cu condiția să nu existe nicio altă persoană în situațiile de mai sus;
 • părinții minorilor care au decedat ca o consecință directă a infracțiunii sunt considerați, de asemenea, victime indirecte în scopul beneficierii de asistența financiară stabilită de legislația spaniolă.

Trebuie să depuneți cererea de ajutor în termen de un an de la data la care a fost săvârșită infracțiunea. În cazul în care decesul a survenit ca o consecință directă a vătămării corporale sau a daunelor asupra sănătății, un nou termen cu durată egală va fi stabilit pentru a solicita acordarea ajutorului.

Ca regulă generală, acordarea ajutorului este condiționată de pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive prin care se încheie procedura penală.

Ajutorul nu poate fi cumulat cu despăgubirea stabilită prin hotărâre, chiar dacă ajutorul, integral sau parțial, va fi plătit în cazul în care persoana găsită vinovată de săvârșirea infracțiunii a fost declarată parțial insolventă, sau cu despăgubirea sau ajutorul din asigurarea privată în cazul în care suma este mai mare decât cuantumul stabilit în hotărâre, sau cu prestația de securitate socială care ar putea fi acordată ca urmare a incapacității temporare a victimei.

Cuantumul ajutorului nu poate depăși în niciun caz valoarea despăgubirii stabilită în hotărâre.

Pot avea acces la servicii de mediere? În ce condiții? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

În calitate de victimă, aveți dreptul de a primi informații cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor prin utilizarea, după caz, a medierii și a altor măsuri de justiție reparatorie și cu privire la serviciile de justiție reparatorie disponibile, în cazurile în care acest lucru este posibil din punct de vedere legal. Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vă vor furniza aceste informații.

În plus, Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vor putea să propună organismului judiciar recurgerea la medierea penală în cazul în care acest lucru este considerat benefic pentru dumneavoastră și vă vor furniza sprijin pentru a beneficia de serviciile de justiție reparatorie și de alte proceduri extrajudiciare de soluționare a litigiilor instituite prin lege.

Puteți accesa serviciile de justiție reparatorie pentru a obține despăgubirile adecvate pentru pierderile materiale și morale rezultate în urma infracțiunii, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele cerințe:

 • autorul infracțiunii a recunoscut faptele principale din care rezultă răspunderea acestuia;
 • v-ați dat acordul, după ce ați primit informații complete și imparțiale cu privire la conținutul acestor servicii, rezultatele posibile și procedurile instituite pentru a se asigura respectarea conformității;
 • autorul infracțiunii și-a dat acordul;
 • procedura de mediere nu implică un risc pentru siguranța dumneavoastră și nu există niciun pericol ca efectuarea acestea să vă cauzeze noi pierderi materiale sau morale;
 • nu este interzisă prin lege pentru infracțiunea săvârșită.

Discuțiile purtate ca parte a procedurii de mediere vor fi confidențiale și nu pot fi diseminate fără consimțământul dumneavoastră și fără consimțământul autorului infracțiunii.

Mediatorii și alți profesioniști care participă la procedura de mediere vor fi supuși secretului profesional în ceea ce privește acțiunile și declarațiile de care au luat cunoștință în exercițiul funcțiilor lor.

Atât dumneavoastră, cât și autorul infracțiunii veți fi în măsură să vă retrageți din procesul de mediere în orice moment.

Medierea are loc, de regulă, în cazul infracțiunilor mai puțin grave.

În domeniul justiției juvenile (tineri cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani), medierea este prevăzută în mod expres ca mijloc de reeducare a minorilor. În acest domeniu, medierea este efectuată de echipele care susțin serviciul de urmărire penală a minorilor, deși aceasta poate fi efectuată, de asemenea, de agențiile din comunitățile autonome și de alte entități, cum ar fi anumite asociații specializate.

În domeniul justiției pentru adulți, medierea este inclusă ca parte a serviciilor de justiție reparatorie, diferite programe-pilot fiind instituite deja de mai mulți ani.

În ceea ce privește siguranța medierii pentru dumneavoastră, veți beneficia, în orice moment, de orice măsuri de protecție fizică necesare și orice alte măsuri impuse de circumstanțe care pot fi acordate de către autoritatea judiciară.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează drepturile pe care le am?

 • Código Penal (Codul penal spaniol) – Linkul se deschide într-o fereastră nouăîn spaniolă
 • Código Civil (Codul de procedură civilă spaniol) – Linkul se deschide într-o fereastră nouăîn spaniolă
 • Ley de Enjuiciamiento Criminal (Normele de procedură penală) – Linkul se deschide într-o fereastră nouăîn spaniolă
 • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (Legea 4/2015 din 27 aprilie 2015 privind statutul victimelor infracțiunilor) – Linkul se deschide într-o fereastră nouăîn spaniolă
 • Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (Decretul regal 1109/2015 din 11 decembrie 2015 de punere în aplicare a Legii 4/2015 din 27 aprilie 2015 privind statutul victimelor infracțiunilor și de reglementare a Birourilor de sprijin pentru victimele infracțiunilor) – Linkul se deschide într-o fereastră nouăîn spaniolă
 • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y Ley 26/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y de la adolescencia (Legea organică 8/2015 din 22 iulie 2015 și Legea 26/2015 din 22 iulie 2015 de modificare a sistemului de protecție a copiilor și adolescenților) – Linkul se deschide într-o fereastră nouăîn spaniolă
 • Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (Legea 23/2014 din 20 noiembrie 2014 privind recunoașterea reciprocă a hotărârilor în materie penală în Uniunea Europeană) – Linkul se deschide într-o fereastră nouăîn spaniolă
 • Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011 (Decretul regal 671/2013 din 6 septembrie 2013 de stabilire a modalităților detaliate de punere în aplicare a Legii 29/2011) – Linkul se deschide într-o fereastră nouăîn spaniolă
 • Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo (Legea 29/2011 din 22 septembrie 2011 privind recunoașterea și protecția cuprinzătoare a victimelor terorismului) – Linkul se deschide într-o fereastră nouăîn spaniolă
 • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Legea organică 1/2004 din 28 decembrie 2004 privind măsurile de protecție cuprinzătoare împotriva violenței bazate pe gen) – Linkul se deschide într-o fereastră nouăîn spaniolă
 • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (Legea organică 5/2000 din 12 ianuarie 2000 de reglementare a răspunderii penale a minorilor) – Linkul se deschide într-o fereastră nouăîn spaniolă
 • Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (Legea organică 1/1996 din 15 ianuarie 1996 privind protecția juridică a copilului) – Linkul se deschide într-o fereastră nouăîn spaniolă
 • Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (Legea 1/1996 din 10 ianuarie 1996 privind asistența juridică) – Linkul se deschide într-o fereastră nouăîn spaniolă
 • Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (Legea 35/1995 din 11 decembrie 1995 privind ajutorul și asistența acordate victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență și ale infracțiunilor contra libertății sexuale) – Linkul se deschide într-o fereastră nouăîn spaniolă
 • Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (Decretul regal 738/1997 din 23 mai 1997 de aprobare a Regulamentului privind ajutoarele acordate victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență și ale infracțiunilor contra libertății sexuale) – Linkul se deschide într-o fereastră nouăîn spaniolă
 • Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales (Legea organică 19/1994 din 23 decembrie 1994 privind protecția martorilor și a experților în cauze penale) – Linkul se deschide într-o fereastră nouăîn spaniolă
Ultima actualizare: 11/03/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Cum pot denunța săvârșirea unei infracțiuni?

În cazul în care sunteți o victimă a unei infracțiuni aveți dreptul, de la primul contact cu autoritățile, de a primi informații cu privire la dreptul dumneavoastră de a denunța săvârșirea infracțiunii și, dacă este cazul, la procedura pentru a face acest lucru.

Puteți să denunțați săvârșirea infracțiunii la poliție și să deveniți martor în cadrul procedurii care va fi declanșată. De asemenea, puteți solicita poliției să vă îndrume către Biroul de sprijin pentru victimele infracțiunilor corespunzător (Oficina de asistencia a las Víctimas del delito), unde vi se vor furniza informații cu privire la modalitatea în care puteți să denunțați săvârșirea unei infracțiuni.

Accesul la serviciile de îngrijire și de sprijin, cum ar fi Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor, este gratuit și confidențial; nu este necesar să se denunțe mai întâi săvârșirea infracțiunii.

În calitate de persoană care denunță săvârșirea unei infracțiuni, aveți următoarele drepturi:

 • să obțineți o copie a denunțului, certificată în mod corespunzător;
 • să primiți asistență lingvistică gratuită și o traducere scrisă a copiei denunțului pe care îl depuneți, în cazul în care nu înțelegeți sau nu vorbiți niciuna dintre limbile oficiale din locul în care este depus denunțul. Dacă nu vorbiți sau nu înțelegeți limba spaniolă sau limba oficială utilizată în cadrul procedurilor în cauză, aveți dreptul de a fi asistat gratuit de un interpret care vorbește o limbă pe care o înțelegeți atunci când prezentați probe în cursul etapei de cercetare în fața judecătorului, a procurorului sau a agenților de poliție;
 • în cazul în care ați solicitat să primiți notificări cu privire la anumite decizii precum decizia de a nu se iniția o procedură penală sau hotărârea finală pronunțată de instanță, aveți dreptul de a fi informat cu privire la data, ora și locul procesului, precum și cu privire la conținutul acuzațiilor împotriva autorului infracțiunii.

De asemenea, puteți să introduceți o acțiune împotriva autorului infracțiunii și să deveniți o parte în proces în calitate de acuzator privat, cu drepturi foarte asemănătoare celor ale procurorului.

În afară de cazurile obișnuite, în care procurorul formulează acuzațiile împotriva autorului infracțiunii, există două tipuri de infracțiuni în care rolul dumneavoastră este foarte important pentru inițierea procedurilor:

 • procedura pentru infracțiuni semi-publice necesită ca dumneavoastră să denunțați săvârșirea infracțiunii sau să introduceți o acțiune în vederea inițierii acesteia; ulterior, procurorul își asumă responsabilitatea pentru acuzațiile împotriva autorului infracțiunii. Cu toate acestea, procedura împotriva infracțiunilor private (de exemplu, calomnia) depinde în totalitate de dumneavoastră: procurorul nu are nicio responsabilitate în ceea ce privește acuzațiile împotriva autorului infracțiunii și vă puteți retrage denunțul în orice moment, încheind procedura.

Puteți să denunțați infracțiunea în orice limbă și, în cazul în care nu vorbiți limba spaniolă sau niciuna dintre limbile regionale respective, aveți dreptul la serviciile unui interpret în mod gratuit. În practică, dacă nicio persoană de la secția de poliție nu vorbește limba dumneavoastră, poliția vă va oferi următoarele:

 • dacă infracțiunea nu este gravă, veți putea să o denunțați utilizând un formular în limba dumneavoastră;
 • dacă infracțiunea este gravă, veți beneficia de serviciile unui interpret prin telefon sau în persoană.

Există interpreți pentru limbile engleză, franceză și germană în unele secții de poliție, în special în timpul verii.

Nu există nicio limită de timp pentru denunțarea săvârșirii infracțiunii, însă există termene după care nu va fi posibilă urmărirea penală a infracțiunii: între 10 și 20 de ani, în funcție de gravitatea infracțiunii. Autoritățile nu impun o modalitate specifică de denunțare a săvârșirii unei infracțiuni. Puteți denunța infracțiunea în scris sau oral, caz în care autoritatea competentă va lua notă de denunț. Trebuie să vă indicați numele, adresa, numărul cărții de identitate, numărul de telefon etc. și trebuie să semnați denunțul.

La momentul denunțării infracțiunii, în cazul în care sunteți victima unei infracțiuni de violență bazată pe gen sau de violență domestică, puteți solicita un ordin de protecție din partea poliției. De asemenea, puteți solicita un ordin de protecție direct de la autoritatea judiciară sau de la procuror, de la Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor sau de la serviciile sociale sau instituțiile de îngrijire de pe lângă administrațiile publice.

În toate cazurile, vă vor fi înmânate formulare pentru solicitarea ordinului de protecție și vi se vor oferi informații cu privire la acest ordin.

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

Atunci când depuneți un denunț, primiți o copie certificată cu un număr de referință.

În calitate de victimă, puteți obține informații din partea poliției cu privire la evoluția procedurii, cu excepția cazului în care acest lucru ar putea fi în detrimentul desfășurării anchetei. În practică, este mai bine să sunați la secția de poliție respectivă și să solicitați informații.

În general, aveți dreptul - în cazul în care ați formulat solicitarea în cauză - să primiți informații cu privire la data, ora și locul procesului și cu privire la conținutul acuzațiilor împotriva autorului infracțiunii, precum și să fiți notificat cu privire la următoarele decizii:

 • decizia de a nu se iniția o procedură penală;
 • hotărârea finală pronunțată de instanță;
 • deciziile de plasare în arest sau de eliberare a autorului infracțiunii, precum și eventuala evadare a autorului infracțiunii din arest și deciziile de adoptare de măsuri preventive pentru protecția dumneavoastră.

În cazul în care ați solicitat să fiți îndrumat către Biroul de sprijin pentru victimele infracțiunilor sau primiți asistență din partea unuia dintre aceste birouri, aveți dreptul de a primi informații cu privire la datele de contact ale autorității competente și la canalele de comunicare cu această autoritate, precum și informații privind data, ora și locul procesului și conținutul acuzațiilor împotriva autorului infracțiunii.

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni de violență bazată pe gen, aveți dreptul de a fi informat cu privire la situația procedurală a agresorului și la măsurile preventive luate fără a fi nevoite să solicitați acest lucru. Puteți în orice moment să vă exprimați dorința de a nu primi aceste informații.

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni violente contra libertății sexuale, aveți dreptul de a primi informații cu privire la compensația de stat de care puteți beneficia în cazul în care agresorul nu plătește cuantumul compensației sau dacă aceasta nu este suficientă.

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul cercetării sau al procesului)? În ce condiții?

De la primul contact cu autoritățile, aveți dreptul de a primi informații privind procedura prin care puteți beneficia, eventual gratuit de consiliere și protecție juridică. Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vă vor oferi, de asemenea, aceste informații.

Veți putea depune o cerere de recunoaștere a dreptului la asistență juridică la funcționarul sau autoritatea care v-a furnizat informațiile în acest sens. Funcționarul sau autoritatea o va transmite, împreună cu documentația furnizată, la baroul relevant.

Cererea dumneavoastră poate fi transmisă, de asemenea, Birourilor de sprijin pentru victimele infracțiunilor ale administrației în domeniul justiției, care o vor transmite baroului relevant.

În general, puteți beneficia de servicii de îndrumare juridică care oferă tuturor cetățenilor informații cu privire la legislație. Aceste servicii sunt organizate de către barourile din fiecare circumscripție judiciară.

Trebuie să completați un formular care este disponibil la instanțe, la Ministerul Justiției și la alte birouri de stat și să demonstrați că mijloacele dumneavoastră de întreținere sunt insuficiente. Trebuie să depuneți cererea la baroul din circumscripția instanței respective sau la instanța din zona în care aveți reședința, în cazul în care procedura penală nu a început încă.

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni de violență bazată pe gen, nu este necesar să demonstrați mai întâi că mijloacele dumneavoastră sunt insuficiente pentru a obține asistență judiciară.

În cazul în care sunteți o victimă a terorismului, puteți, de asemenea, să obțineți asistență judiciară.

Puteți solicita asistență judiciară în Spania în cazul în care vă aflați într-una dintre situațiile următoare, printre altele:

 • dacă sunteți cetățean al oricărui stat membru al UE și puteți dovedi că resursele dumneavoastră sunt insuficiente;
 • dacă sunteți cetățean al unei țări terțe și rezident în mod legal în Spania sau cu un drept recunoscut în acordurile internaționale (de exemplu, acordurile privind răpirea internațională de copii). În acest caz, veți putea avea acces la asistență judiciară în Spania în aceleași condiții ca cetățenii UE;
 • indiferent de existența resurselor pentru intentarea unor acțiuni în instanță, vă va fi recunoscut dreptul la asistență judiciară, iar această asistență vă va fi oferită imediat în cazul în care sunteți victima violenței de gen, a terorismului sau a traficului de persoane în orice proceduri care sunt legate, care derivă din sau sunt un rezultat al statutului dumneavoastră de victimă sau dacă sunteți minor sau prezentați un handicap de învățare sau o boală psihică atunci când sunteți victima unei situații de abuz sau de rele tratamente.

Acest drept se aplică, de asemenea, succesorilor în cazul decesului victimei, cu condiția ca aceștia să nu fi fost implicați în faptele respective.

În scopul acordării de asistență judiciară, veți fi considerat o victimă atunci când este depus un denunț sau se introduce o acțiune sau atunci când se începe acțiunea penală pentru oricare dintre infracțiunile menționate și veți păstra acest statut atât timp cât se derulează procedura penală sau în cazul în care se pronunță un verdict de vinovăție în urma încheierii procedurii.

Dreptul la asistență judiciară se va pierde atunci când o hotărâre de achitare rămâne definitivă sau, în urma suspendării temporare sau a respingerii acțiunii deoarece faptele penale nu sunt dovedite, fără obligația de a plăti costul beneficiilor primite cu titlu gratuit până la momentul respectiv.

În diferitele proceduri care pot fi inițiate ca urmare a statutului dumneavoastră de victimă a infracțiunilor identificate, în special în procedurile aferente violenței bazate pe gen, avocatul este cel care trebuie să vă asiste, cu condiția ca dreptul dumneavoastră la apărare să fie astfel garantat în mod corespunzător.

Aveți dreptul la asistență judiciară în cazul în care venitul dumneavoastră anual și venitul pe familie nu depășesc:

 • dublul indicelui public de venituri (indicador público de renta de efectos múltiples – IPREM) în vigoare la data depunerii cererii, în cazul în care persoanele în cauză nu fac parte dintr-o unitate familială. IPREM este un indice care este stabilit anual pentru a determina valoarea anumitor prestații sau pragul pentru a beneficia de anumite prestații, drepturi sau servicii publice;
 • de două ori și jumătate valoarea indicelui IPREM în vigoare la data depunerii cererii, în cazul în care persoanele în cauză fac parte dintr-o unitate familială cu mai puțin de patru membri;
 • de trei ori valoarea indicelui IPREM în cazul în care unitățile familiale în cauză sunt formate din patru sau mai mulți membri.

Valoarea indicelui IPREM anual pentru anul 2016 este de 6 390,13 EUR.

În cazul în care vi se acordă asistență judiciară, nu veți fi nevoit să achitați următoarele costuri:

 1. consiliere juridică preliminară;
 2. onorariul avocatului și al reprezentantului în instanță (procurador);
 3. costurile care rezultă din publicarea anunțurilor în ziarele oficiale;
 4. taxele necesare pentru introducerea anumitor căi de atac;
 5. onorariile experților;
 6. veți beneficia de o reducere cu 80 % a taxelor notariale și a taxelor aferente certificatelor eliberate de registrul funciar și registrul comerțului.

Pot să cer să mi se ramburseze cheltuielile (aferente participării la investigație/proces)? În ce condiții?

În general, în cazul în care, în calitate de victimă a unei infracțiuni, ați luat parte la procedură, veți avea dreptul să vi se ramburseze costurile aferente exercitării drepturilor și cheltuielile judiciare pe care le-ați suportate, cu prioritate față de plata cheltuielilor care au fost suportate de stat.

În acest scop, plata trebuie să fie dispusă prin hotărârea judecătorească de condamnare și, în plus, inculpatul trebuie să fi fost condamnat în urma cererii dumneavoastră, formulată în calitate de victimă, pentru infracțiuni pentru care procurorul nu a formulat o acuzație sau să fi fost condamnat după ce a fost revocată decizia de clasare a cauzei ca urmare a unei căi de atac pe care ați depus-o în calitate de victimă.

Serviciile de asistență și de sprijin, în special Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor, vă vor oferi informații privind cazurile în care vi se pot rambursa cheltuielile judiciare și, atunci când este posibil, procedura de solicitare a acestora.

Pot să introduc o cale de atac în situația în care cazul meu este închis înainte de a fi înaintat instanței?

Dacă sunteți victimă și nu v-ați prezentat în cadrul procedurii, iar procurorul hotărăște să retragă acuzațiile împotriva autorului infracțiunii, judecătorul poate să vă informeze asupra acestui lucru, invitându-vă să introduceți o acțiune și să deveniți acuzator privat în termen de 15 zile. În cazul unei proceduri accelerate, instanța este obligată să vă informeze și să vă invite în acest sens.

În cazul în care procurorul aduce acuzații împotriva autorului infracțiunii, nu puteți face nimic în calitate de victimă pentru ca procedura să înceteze, cu excepția infracțiunilor private.

În cazul în care v-ați prezentat deja în cadrul procedurii și sunteți acuzator privat, puteți să solicitați deschiderea procedurii orale și să formulați acuzații împotriva autorului infracțiunii. În cazul în care judecătorul de instrucție hotărăște să închidă cazul, puteți face apel.

Dacă procurorul formulează acuzații împotriva autorului infracțiunii, puteți să solicitați închiderea cazului și să vă retrageți din rolul de acuzator privat. Procurorul poate continua, cu toate acestea, dacă decide acest lucru.

Pot să mă implic în proces?

La prima dumneavoastră înfățișare în instanță, avocatul vă va informa cu privire la drepturile dumneavoastră în procedura penale în calitate de victimă și vă va oferi posibilitatea de a lua parte la procedură în calitate de parte privată, utilizând un limbaj clar, simplu și inteligibil, luând în considerare caracteristicile și nevoile dumneavoastră.

În calitate de victimă a unei infracțiuni, în cadrul procedurilor penale aveți dreptul:

 • să introduceți acțiuni civile și penale în conformitate cu dispozițiile legislației penale în vigoare;
 • să vă înfățișați în fața autorităților însărcinate cu ancheta pentru a le oferi probe și informații relevante pentru clarificarea faptelor.

În plus, la această primă înfățișare, veți fi întrebat dacă doriți să primiți comunicările sau notificările stabilite prin lege, situație în care va trebui să furnizați o adresă de e-mail sau, în lipsa acesteia, adresa de domiciliu sau o adresă poștală.

Indiferent de rolul dumneavoastră în cadrul procedurii penale, în general puteți fi prezent la audieri, chiar dacă acestea nu sunt publice. Veți avea obligația de a participa doar pentru a depune mărturie în calitate de martor.

Dacă aveți calitatea de victimă și nu v-ați prezentat în cadrul procedurii penale, veți fi informat cu privire la data și locul procesului. Rolul dumneavoastră principal va fi să depuneți mărturie în calitate de martor. Ca să puteți fi informat cu privire la data și ora procesului, trebuie să comunicați orice schimbare a adresei dumneavoastră în cursul procedurii.

Puteți să vă înfățișați în cadrul procedurii în calitate de acuzator privat înainte de pregătirea punerii sub acuzare, și anume înainte de începerea procedurii orale, cu excepția cazului în care procedura penală este inițiată împotriva unui minor. Procurorul, acuzatorul privat, dacă există, și avocatul apărării pregătesc punerea sub acuzare. Acest document include încadrarea juridică a infracțiunii și sancțiunea recomandată. În practică, fiecare parte are la dispoziție cinci zile pentru a-și prezenta poziția în scris.

În general, veți fi reprezentat de avocatul dumneavoastră, care vă va apăra cauza, și de către reprezentantul dumneavoastră în instanță (procurador), care vă va reprezenta în mod oficial în cadrul procedurii.

În cazul în care există mai multe victime, acestea vor putea să se prezinte separat, deși judecătorul poate impune ca acestea să fie grupate în una sau mai multe grupări de apărare. Asociațiile victimelor vor putea, de asemenea, să se prezinte în cadrul procedurii penale, cu condiția ca acestea să aibă permisiunea dumneavoastră în calitate de victimă a infracțiunii.

Dacă sunteți deja acuzator privat, avocatul dumneavoastră va avea acces la rezumat și la celelalte documente ale cauzei, precum și alte drepturi, similare celor ale procurorului, inclusiv următoarele:

 • să solicite obținerea mai multor probe;
 • să propună noi martori sau experți în sprijinul cauzei dumneavoastră;
 • să propună confruntări etc.

În cazul în care inculpatul este condamnat, instanța poate dispune ca acesta să vă plătească următoarele costuri: onorariile avocaților, ale reprezentanților în instanță și ale experților, taxele aferente eliberării de certificate de către registrele publice și taxele notariale etc.

Ca parte a procedurilor penale, puteți introduce o acțiune civilă (parte civilă) în cazul în care solicitați restituirea unei proprietăți, repararea unor daune sau despăgubiri pentru daune, atât materiale, cât și morale, cauzate de infracțiune. În acest caz, veți fi reprezentat de avocatul dumneavoastră, care vă va apăra cauza, și de reprezentantul dumneavoastră în instanță, care vă va reprezenta în mod oficial în cadrul procedurii.

În cazul în care se decide închiderea anchetei, decizia de a închide cazul va fi comunicată victimelor directe ale infracțiunii care au denunțat faptele, precum și celorlalte victime directe ale căror identități și locuri de reședință sunt cunoscute. În cazurile de deces sau de dispariție a unei persoane ca rezultat direct al unei infracțiuni, decizia va fi comunicată victimelor indirecte ale infracțiunii.

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat sau pot alege să fiu: victimă, martor, parte civilă sau acuzator privat?

În calitate de victimă a unei infracțiuni, în cadrul procedurilor penale aveți dreptul:

 • să introduceți acțiuni civile și penale în conformitate cu dispozițiile legislației penale în vigoare;
 • să vă înfățișați în fața autorităților însărcinate cu ancheta pentru a le oferi probe și informații relevante pentru clarificarea faptelor.

Diferitele roluri pe care le puteți avea în cadrul sistemului de justiție sunt:

 • victimă directă sau indirectă: în funcție de infracțiunea denunțată sau, în cazul în care solicitați acces la serviciile de asistență și de sprijin destinate victimelor, fără a fi denunțat înainte infracțiunea, întrucât accesul la aceste servicii nu este condiționat de depunerea unui denunț;
 • martor: în cazul în care există un denunț. Implicarea dumneavoastră în procedură are loc din momentul în care primiți citația;
 • acuzator privat: în cazul în care decideți să vă prezentați în cadrul procedurii penale în calitate de acuzator privat, dacă introduceți o acțiune împotriva autorului infracțiunii (infracțiuni semi-publice și private) și înainte de pregătirea punerii sub acuzare, și anume înainte de începerea procedurii orale, cu excepția cazului în care procedura penală este inițiată împotriva unui minor;
 • parte civilă: în general, în cazul în care decideți să introduceți o acțiune civilă în cadrul procedurii penale, și anume solicitați restituirea unei proprietății, repararea unor daune sau despăgubiri pentru daune, atât materiale, cât și morale, cauzate de infracțiune.

În general trebuie să fiți prezent la audieri, chiar dacă acestea nu sunt publice. Veți avea obligația de a participa doar pentru a depune mărturie în calitate de martor.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

În general, în calitate de victimă, de la primul contact cu autoritățile și în timpul activității serviciilor de asistență și de sprijin furnizate de administrațiile publice, inclusiv înainte de a denunța săvârșirea infracțiunii, aveți dreptul de a primi protecție, informații, sprijin, asistență și îngrijire.

Puteți să solicitați autorităților sau funcționarilor pe care îi contactați inițial să vă îndrume către Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor, care vă vor răspunde în mod gratuit și confidențial, chiar dacă nu ați denunțat înainte infracțiunea.

De asemenea, puteți să fiți însoțit de o persoană aleasă de dumneavoastră de la primul contact cu autoritățile.

În plus, în calitate de victimă, aveți dreptul de a înțelege și de a fi înțeles în orice acțiune care trebuie efectuată după ce infracțiunea a fost denunțată, inclusiv informațiile anterioare depunerii denunțului. Vor fi furnizate servicii de interpretariat în limbajul semnelor recunoscut din punct de vedere juridic, precum și sprijin pentru comunicarea orală în cazurile în care acestea sunt necesare.

Toate comunicările, atât scrise, cât și orale, vor avea loc într-un limbaj clar, simplu și accesibil și vor ține seama de caracteristicile și nevoile dumneavoastră personale, în special în cazul în care aveți un handicap senzorial, intelectual sau mintal sau dacă sunteți minor.

În calitate de victimă, aveți dreptul de a primi informații în special cu privire la următoarele:

 • măsurile de asistență și de sprijin disponibile, indiferent dacă acestea sunt de natură medicală, psihologică sau materială și procedura de obținere a acestora. După caz, aceste măsuri vor include informații cu privire la posibilitățile de a obține cazare alternativă;
 • dreptul de a denunța infracțiunea și, dacă este cazul, procedura pentru a face acest lucru și dreptul de a furniza probe autorităților responsabile cu ancheta;
 • procedura de urmat pentru a obține consiliere și protecție juridică și, dacă este cazul, condițiile în care acestea pot fi obținute în mod gratuit;
 • posibilitatea de a solicita măsuri de protecție și, dacă este cazul, procedura pentru a face acest lucru;
 • despăgubirile la care aveți dreptul și, dacă este cazul, procedura de solicitare a acestora;
 • serviciile de interpretariat și de traducere disponibile;
 • ajutorul auxiliar și serviciile de comunicare disponibile;
 • procedura prin care puteți să vă exercitați drepturile în cazul în care locuiți în afara Spaniei;
 • aveți posibilitatea de a contesta orice decizie pe care o considerați a fi incompatibilă cu drepturile dumneavoastră;
 • datele de contact ale autorității competente și canalele de comunicare cu aceasta;
 • serviciile de justiție reparatorie disponibile, în cazurile în care acest lucru este posibil din punct de vedere legal;
 • cazurile în care vi se pot rambursa cheltuielile judiciare și, dacă este posibil, procedura de solicitare a acestora;
 • dreptul de a formula o cerere de notificare cu privire la anumite decizii în cadrul procedurii, cum ar fi, printre altele, decizia de a nu iniția o procedură penală, hotărârea finală pronunțată etc.

Indiferent de rolul dumneavoastră în cadrul procedurii penale, în general puteți fi prezent la audieri, chiar dacă acestea nu sunt publice. Veți avea obligația de a participa doar pentru a depune mărturie în calitate de martor.

Dacă aveți calitatea de victimă și nu v-ați prezentat în cadrul proceduri penale, veți fi informat cu privire la data și locul procesului. Rolul dumneavoastră principal va fi să depuneți mărturie în calitate de martor. Pentru a putea fi notificat cu privire la data și ora procesului, trebuie să comunicați orice schimbare a adresei dumneavoastră în cursul procedurii.

Puteți să vă prezentați în cadrul procedurilor în calitate de acuzator privat înainte de pregătirea punerii sub acuzare, și anume înainte de începerea audierilor orale, cu excepția cazului în care procedura penală este inițiată împotriva unui minor. Veți fi reprezentat de avocatul dumneavoastră, care vă va apăra cauza, și de către reprezentantul dumneavoastră în instanță, care vă va reprezenta în mod oficial în cadrul procedurii.

Dacă sunteți deja acuzator privat, avocatul dumneavoastră va avea acces la rezumat și la celelalte documente ale cauzei, precum și alte drepturi, similare celor ale procurorului, inclusiv următoarele:

 • să solicite obținerea mai multor probe;
 • să propună noi martori sau experți în sprijinul cauzei dumneavoastră;
 • să propună confruntări etc.

În cazul în care inculpatul este condamnat, instanța poate dispune ca acesta să vă plătească următoarele costuri: onorariile avocaților, ale reprezentanților în instanță și ale experților, taxele aferente eliberării de certificate de către registrele publice și taxele notariale etc.

În calitate de martor, aveți dreptul de a beneficia de serviciile unui interpret în mod gratuit, în cazul în care nu vorbiți limba spaniolă sau limba regională respectivă, însă nu și de servicii de traducere a documentelor. Deși, în general, este dificil să se evite contactul vizual cu inculpatul, iar clădirile instanțelor judecătorești nu au, de regulă, săli de așteptare diferite pentru martori, în cazul în care ați fost victima unei agresiuni sexuale puteți:

 • să beneficiați de un ecran amplasat în sala de judecată, sau
 • să depuneți mărturie prin videoconferință.

În cazul în care urmează să depuneți mărturie și sunteți în pericol, președintele instanței poate să dispună organizarea unei audieri private pentru protejarea moralei, a ordinii publice și a dumneavoastră în calitate de victimă și/sau a familiei dumneavoastră. În calitate de acuzator privat, ați putea solicita o audiere privată.

Dacă sunteți citat pentru a depune mărturie și judecătorul consideră că sunteți expus unui risc grav sau libertatea, proprietatea sau familia dumneavoastră se află în pericol, acesta poate să întreprindă următoarele acțiuni:

 • să vă protejeze identitatea, adresa, profesia și locul de muncă, neutilizând aceste informații în cadrul procedurii;
 • să interzică să fiți văzuți în instanță și să stabilească adresa instanței ca adresă de comunicare;
 • să interzică înregistrarea imaginii dumneavoastră prin folosirea oricărui mijloc;
 • să dispună să beneficiați de protecția poliției în timpul procedurii și după desfășurarea acesteia;
 • să vă ofere transport către instanță cu automobile oficiale;
 • în instanță, să vă plaseze în săli de așteptare păzite de poliție;
 • în circumstanțe excepționale, să vă ofere o nouă identitate și ajutoare financiare pentru a vă schimba locul de reședință sau de muncă.

Dacă sunteți un minor care depune o declarație, contactul vizual între dumneavoastră și inculpat va fi evitat folosindu-se orice suport tehnic posibil. Confruntările sunt, de asemenea, restricționate. Dacă există un conflict de interese între dumneavoastră și reprezentanții legali și nu se poate garanta faptul că vă vor fi apărate în mod adecvat interesele în cadrul anchetei sau al procedurii penale, sau dacă există un conflictul cu unul dintre părinții dumneavoastră, iar celălalt părinte nu este în măsură să își îndeplinească în mod adecvat îndatoririle sale de a vă reprezenta pe sau de a vă asista, printre alte cazuri, procurorul va solicita judecătorului sau instanței să vă desemneze un tutore at litem, care va avea obligația de a vă reprezenta în cadrul anchetei și al procedurii penale.

Dacă sunteți cetățean străin, puteți beneficia de serviciile unui interpret în mod gratuit, în cazul în care nu vorbiți limba spaniolă sau limba regională respectivă. Poliția vă poate oferi un formular în limba dumneavoastră pentru denunțarea infracțiunii și acces la serviciile unui interpret, prin telefon sau în persoană. Instanțele au un serviciu de interpretariat care va asigura coordonarea cu Biroul de sprijin pentru victimele infracțiunilor.

În cazul în care doriți să introduceți o acțiune civilă în cadrul procedurii penale (parte civilă), trebuie să vă înfățișați cu un avocat și un reprezentant în instanță în momentul în care vi se oferă posibilitatea de a introduce acțiunea ca parte privată și întotdeauna înainte ca infracțiunea să fie încadrată juridic. În acest caz, veți fi reprezentat de avocatul dumneavoastră, care vă va apăra cauza, și de reprezentantul dumneavoastră în instanță, care vă va reprezenta în mod oficial în cadrul procedurii.

Dacă ați obținut subvenții sau ajutoare în baza statutului dumneavoastră de victimă și ați făcut obiectul unei măsuri de protecție prevăzută de lege, aveți obligația să rambursați subvenția sau ajutorul în cauză în cazurile de condamnare pentru denunțare calomnioasă sau pentru simularea unei infracțiuni, precum și obligația să plătiți costurile suportate de administrație pentru măsurile de examinare, protecție și sprijin și pentru serviciile furnizate, fără a aduce atingere răspunderii civile sau penale care ar putea fi antrenate.

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții?

Indiferent de rolul dumneavoastră în cadrul procedurii penale, în general puteți fi prezent la audieri, chiar dacă acestea nu sunt publice. Veți avea obligația de a participa doar pentru a depune mărturie în calitate de martor.

În timp ce luați parte la procedură, puteți să beneficiați în continuare de serviciile Birourilor de sprijin pentru victimele infracțiunilor.

Dacă aveți calitatea de victimă și nu v-ați prezentat în cadrul procedurii penale, veți fi informat cu privire la data și locul procesului. Rolul dumneavoastră principal va fi să depuneți mărturie în calitate de martor. Ca să puteți fi informat cu privire la data și ora procesului, trebuie să comunicați orice schimbare a adresei dumneavoastră în cursul procedurii.

Puteți să vă prezentați în cadrul procedurii în calitate de acuzator privat înainte de pregătirea punerii sub acuzare, și anume înainte de începerea procedurii orale, cu excepția cazului în care procedura penală este inițiată împotriva unui minor. Veți fi reprezentat de avocatul dumneavoastră, care vă va apăra cauza, și de către reprezentantul dumneavoastră în instanță, care vă va reprezenta în mod oficial în cadrul procedurii.

Dacă sunteți deja acuzator privat, avocatul dumneavoastră va avea acces la rezumat și la celelalte documente ale cauzei, precum și alte drepturi, similare celor ale procurorului, inclusiv următoarele:

 • să solicite obținerea mai multor probe;
 • să propună noi martori sau experți în sprijinul cauzei dumneavoastră;
 • să propună confruntări etc.

În cazul în care inculpatul este condamnat, instanța poate dispune ca acesta să vă plătească următoarele costuri: onorariile avocaților, ale reprezentanților în instanță și ale experților, taxele aferente eliberării de certificate de către registrele publice și taxele notariale etc.

În calitate de martor, aveți dreptul de a beneficia de serviciile unui interpret în mod gratuit, în cazul în care nu vorbiți limba spaniolă sau limba regională respectivă, însă nu și de servicii de traducere a documentelor. Deși, în general, este dificil să se evite contactul vizual cu inculpatul, iar clădirile instanțelor judecătorești nu au, de regulă, săli de așteptare diferite pentru martori, în cazul în care ați fost victima unei agresiuni sexuale puteți:

 • să beneficiați de un ecran amplasat în sala de judecată, sau
 • să depuneți mărturie prin videoconferință.

În cazul în care urmează să depuneți mărturie și sunteți în pericol, președintele instanței poate să dispună organizarea unei audieri private pentru protejarea moralei, a ordinii publice și a dumneavoastră în calitate de victimă și/sau a familiei dumneavoastră. În calitate de acuzator privat, ați putea solicita o audiere privată.

Dacă sunteți citat pentru a depune mărturie și judecătorul consideră că sunteți expus unui risc grav sau libertatea, proprietatea sau familia dumneavoastră se află în pericol, acesta poate să întreprindă următoarele acțiuni:

 • să vă protejeze identitatea, adresa, profesia și locul de muncă, neutilizând aceste informații în cadrul procedurii;
 • să interzică să fiți văzut în instanță, stabilind adresa instanței ca adresă pentru transmiterea notificărilor;
 • să interzică înregistrarea imaginii dumneavoastră prin folosirea oricărui mijloc;
 • să dispună să beneficiați de protecția poliției în timpul procedurii și după desfășurarea acesteia;
 • să vă ofere transport către instanță cu automobile oficiale;
 • în instanță, să vă plaseze în săli de așteptare păzite de poliție;
 • în circumstanțe excepționale, să vă ofere o nouă identitate și ajutoare financiare pentru a vă schimba locul de reședință sau de muncă.

Dacă sunteți un minor care depune o declarație, contactul vizual între dumneavoastră și inculpat va fi evitat folosindu-se orice suport tehnic posibil. Confruntările sunt, de asemenea, restricționate. Dacă există un conflict de interese între dumneavoastră și reprezentanții legali și nu se poate garanta faptul că vă vor fi apărate în mod adecvat interesele în cadrul anchetei sau al procedurii penale, sau dacă există un conflictul cu unul dintre părinții dumneavoastră, iar celălalt părinte nu este în măsură să își îndeplinească în mod adecvat îndatoririle sale de a vă reprezenta pe sau de a vă asista, printre alte cazuri, procurorul va solicita judecătorului sau instanței să vă desemneze un tutore at litem, care va avea obligația de a vă reprezenta în cadrul anchetei și al procedurii penale.

Dacă sunteți cetățean străin, puteți beneficia de serviciile unui interpret în mod gratuit, în cazul în care nu vorbiți limba spaniolă sau limba regională respectivă. Instanțele au un serviciu de interpretariat care va asigura coordonarea cu Biroul de sprijin pentru victimele infracțiunilor.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

Aveți dreptul - în cazul în care ați formulat o solicitare în acest sens - să primiți informații cu privire la data, ora și locul procesului și cu privire la conținutul acuzațiilor împotriva autorului infracțiunii, precum și să fiți notificat cu privire la următoarele decizii:

 • decizia de a nu se iniția o procedură penală;
 • hotărârea finală pronunțată de instanță;
 • deciziile de plasare în arest sau de eliberare a autorului infracțiunii, precum și posibila evadare a autorului infracțiunii din arest;
 • deciziile de adoptare de măsuri preventive personale sau de modificare a celor deja convenite, în cazul în care acestea sunt instituite pentru a se asigura siguranța dumneavoastră;
 • deciziile oricărei autorități judiciare sau ale serviciului penitenciar care afectează persoanele condamnate pentru infracțiuni comise cu violență sau intimidare și care prezintă un risc pentru siguranța dumneavoastră;
 • deciziile care implică participarea dumneavoastră în calitate de victimă la executarea pedepsei și care sunt pronunțate în mediul penitenciar, cum ar fi cele care afectează încadrarea deținutului condamnat într-un regim de detenție deschis de gradul 3, reducerea pedepsei, permisiunea de ieșire pe termen scurt, eliberarea condiționată etc.

Atunci când solicitați să fiți notificat cu privire la deciziile menționate anterior, trebuie să desemnați o adresă de e-mail sau, în caz contrar, o adresă de domiciliu sau o adresă poștală, la care autoritatea va trimite comunicările și notificările.

În mod excepțional, în cazul în care nu dispuneți de o adresă de e-mail, acestea vor fi trimise prin curier poștal la adresa pe care ați furnizat-o.

Dacă sunteți un cetățean cu reședința în afara Uniunii Europene și nu aveți un e-mail sau o adresă poștală la care să poată fi trimise comunicările, acestea vor fi trimise birourilor diplomatice sau consulare spaniole din țara dumneavoastră de reședință pentru publicare.

Printre notificările pe care le puteți primi se numără, cel puțin, dispozitivul deciziei și temeiul juridic al acesteia.

În cazul în care, în calitate de victimă, v-ați prezentat în mod oficial în cadrul procedurii, deciziile vor fi notificate reprezentantul dumneavoastră în instanță și vă vor fi comunicate, de asemenea, la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o.

Puteți în orice moment să vă exprimați dorința de a nu fi informat cu privire la deciziile menționate mai sus, iar cererea depusă va deveni în consecință inoperantă.

În cazul în care ați solicitat să fiți îndrumați către un Birou de sprijin pentru victimele infracțiunilor sau primiți îngrijire prin intermediul unuia dintre aceste birouri, aveți dreptul de a primi informații cu privire la datele de contact ale autorității competente și canalele de comunicare cu această autoritate, precum și informații cu privire la data, ora și locul ședințelor de judecată și conținutul acuzațiilor împotriva autorului infracțiunii.

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni de violență bazată pe gen, aveți dreptul de a fi informat cu privire la situația procedurală a agresorului și la măsurile preventive luate fără a fi nevoite să solicitați acest lucru. Puteți în orice moment să vă exprimați dorința de a nu primi aceste informații.

Voi putea să am acces la dosarele instanței?

Dacă sunteți deja acuzator privat, avocatul dumneavoastră va avea acces la rezumat și la celelalte documente ale cauzei.

Activitățile cotidiene ale avocaților includ accesarea informațiilor juridice și a documentelor, în special în cazurile în care clientul lor nu este parte la procedură.

În conformitate cu legislația spaniolă, părțile care se prezintă pot fi informate cu privire la procedură și participă la toate formalitățile procedurale.

Ultima actualizare: 11/03/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

3 - Drepturile pe care le am după proces

Pot să introduc o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate?

Dacă doriți să introduceți o cale de atac împotriva hotărârii în cazul în care inculpatul este declarat nevinovat, țineți cont de faptul că, dacă nu ați fost parte la procedură, nu puteți contesta hotărârea.

Dacă ați fost parte la procedură și sunteți acuzator privat, puteți introduce o cale de atac după cum urmează:

 • apel împotriva hotărârii, în termen de zece zile de la data la care hotărârea v-a fost comunicată; există mai multe motive pentru introducerea unui apel și este posibil să se reexamineze elementele de probă. Acesta este o cale de atac ordinară.
 • recurs în casație, în termen de cinci zile de la data la care hotărârea v-a fost comunicată; motivele sunt încălcarea legii sau a Constituției spaniole sau motive procedurale. Acesta este o cale de atac extraordinară.

În calitate de parte civilă, puteți introduce un recurs în casație numai în ceea ce privește aspectele referitoare la despăgubirile pe care le solicitați.

În ceea ce privește posibilitățile de introducere a altor căi de atac, dacă ați introdus mai întâi o cale de atac ordinară, puteți depune un recurs în casație ca o a doua cale de atac. Curtea Supremă se pronunță cu privire la recursul în casație.

Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vă vor oferi informații cu privire la căile de atac pe care le puteți introduce împotriva hotărârilor pe care le considerați a fi incompatibile cu drepturile dumneavoastră.

Care sunt drepturile mele după pronunțarea sentinței?

În cazul în care ați formulat o solicitare în acest sens, aveți dreptul de a fi informat cu privire la următoarele decizii:

 • decizia de a nu iniția o procedură penală;
 • hotărârea definitivă pronunțată;
 • deciziile de plasare în arest sau de eliberare a autorului infracțiunii, precum și eventuala evadare a autorului infracțiunii din arest;
 • deciziile de adoptare a unor măsuri preventive personale sau de modificare a celor deja convenite, în cazul în care acestea sunt instituite pentru a vi se asigura siguranța;
 • deciziile oricărei autorități judiciare sau ale serviciului penitenciar care afectează persoanele condamnate, pentru infracțiuni comise prin violență sau intimidare și care prezintă un risc pentru siguranța dumneavoastră;
 • deciziile care implică participarea dumneavoastră la executarea pedepsei și care sunt pronunțate cu privire la aspecte legate de regimul penitenciar, precum și cele care afectează încadrarea persoanei condamnate într-un regim de detenție deschis de gradul 3, reducerea pedepsei, permisiunea de ieșire pe termen scurt, liberarea condiționată etc.

Principalele drepturi pe care le aveți în timpul punerii în executare a hotărârii sunt dreptul la informare privind condamnarea inculpatului. În general, informațiile privind eliberarea sa din închisoare vor fi considerate parte a vieții sale private și nu vă vor putea fi comunicate.

În mod excepțional, în cazul în care ați fost victima unei infracțiuni de violență bazată pe gen, veți primi informații cu privire la statutul procedural al inculpatului și la modul în care acesta își execută pedeapsa, atât timp cât ordinul de protecție sau de restricție rămâne în vigoare.

În cazul în care ați fost acuzator privat în cadrul procedurii, puteți participa la decizia privind suspendarea executării pedepsei aplicate inculpatului. Executarea unei pedepse cu închisoarea mai mică de doi ani poate fi suspendată în cazul în care nu sunt comise alte infracțiuni pe parcursul unei anumite perioade de timp. După această perioadă, pedeapsa se consideră executată. Instanța decide cu privire la suspendarea pedepsei și veți fi audiat de către judecător înainte de pronunțarea hotărârii.

Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vă vor furniza informații cu privire la posibilitatea pe care o aveți, în calitate de victimă, de a participa la executarea pedepsei cu închisoarea și vor efectua toate activitățile de asistență necesare astfel încât să vă puteți exercita drepturile recunoscute prin lege.

În cazul în care sunteți o victimă a terorismului, Biroul de informare și sprijinire a victimelor terorismului al Înaltei Curți Naționale (Audiencia Nacional) vă va oferi canalele de informare necesare astfel încât să puteți afla toate informațiile legate de executarea pedepsei cu închisoarea până la executarea integrală a acesteia, în special în cazurile în care se reduce pedeapsa sau persoanele condamnate sunt eliberate.

Am dreptul la sprijin sau la protecție după terminarea procesului? Pe ce durată?

În cazul în care hotărârea este executată și acest lucru este necesar, puteți fi protejat în continuare dacă judecătorul decide astfel. Puteți beneficia de protecția poliției sau, în cazuri excepționale, de o nouă identitate sau de ajutor financiar pentru a schimba locul de reședință sau locul de muncă.

Pentru anumite infracțiuni, cum ar fi violența bazată pe gen sau violența domestică, puteți solicita un ordin de protecție a cărui valabilitate temporară va fi stabilită prin decizia autorității judiciare.

Ordinul de protecție poate fi solicitat direct de la autoritatea judiciară sau de la procuror, de la funcționari ai unei instituții de asigurare a respectării legii (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), de la Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor sau de la serviciile sociale sau instituțiile de îngrijire ale administrațiilor publice.

Ordinul de protecție reprezintă un statut de protecție integrală ce include măsurile preventive civile și penale prevăzute de lege și orice alte măsuri de asistență și de protecție socială instituite în sistemul juridic.

Acordarea unui ordin de protecție va implica obligația de a vă menține informat în mod constant cu privire la situația procedurală a persoanei suspectate sau acuzate, precum și în ceea ce privește sfera și valabilitatea măsurilor preventive luate. În special, veți fi informat în orice moment cu privire la situația încarcerării presupusului agresor. În acest scop, ordinul de protecție va fi transmis administrației penitenciarelor.

De asemenea, puteți fi protejat prin anumite sancțiuni sau măsuri de securitate aplicate autorului infracțiunii: ordine de restricție, decăderea din drepturile părintești sau tutelă, decăderea din dreptul de a deține și de a utiliza arme etc. În plus, în cazul în care pedeapsa este suspendată înainte de intrarea în închisoare, judecătorul poate să interzică autorului infracțiunii să meargă în anumite locuri sau să se apropie de dumneavoastră, poate să-l oblige să ia parte la programe educaționale specifice etc.

În calitate de victimă, aveți dreptul:

a) să solicitați ca persoanei eliberate condiționat să i se impună măsuri de natură comportamentală sau să i se aplice normele prevăzute de lege și considerate necesare pentru a vi se asigura siguranța, în cazul în care persoana respectivă a fost condamnată pentru fapte din care ar putea rezulta, în mod rezonabil, o situație periculoasă pentru dumneavoastră;

b) să oferiți judecătorului sau instanței toate informațiile relevante pentru a se pronunța cu privire la executarea sancțiunii impuse, răspunderea civilă care decurge din infracțiune sau confiscarea asupra căreia s-a convenit.

Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vor coopera și vor asigura coordonarea cu organismele, instituțiile și serviciile implicate în acordarea de asistență victimelor: sistemul judiciar, parchetul, agențiile de aplicare a legii, în special în cazul victimelor vulnerabile, cu risc ridicat de victimizare. În plus, în cazul în care sunteți o victimă care necesită măsuri speciale de protecție, acestea vă vor analiza cazul pentru a stabili ce măsuri de protecție, asistență și sprijin ar trebui să fie luate, de exemplu:

 • acordarea de sprijin psihologic sau asistență pentru a face față tulburărilor cauzate de infracțiune, utilizând cele mai adecvate metode psihologice pentru îngrijirea dumneavoastră;
 • însoțirea la proces;
 • informații privind resursele psihosociale și de îngrijire disponibile și îndrumarea către aceste servicii, dacă solicitați acest lucru;
 • orice măsuri de sprijin speciale care ar putea fi necesare în cazul în care sunteți o victimă care are nevoie de protecție specială;
 • îndrumarea către servicii de sprijin de specialitate.

Pe ce durată?

Măsurile de protecție de natură judiciară vor fi valabile pentru perioada de timp stabilită în decizia aferentă pronunțată de autoritatea judiciară.

Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vă vor monitoriza situația din perspectiva calității de victimă, în special în cazul în care sunteți o victimă vulnerabilă, pe tot parcursul procedurii penale și pentru o perioadă de timp corespunzătoare după încheierea acesteia, indiferent dacă identitatea autorului infracțiunii și rezultatul procedurilor sunt cunoscute.

Ce informații voi primi în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat?

Principalele drepturi pe care le aveți în timpul punerii în executare a hotărârii sunt dreptul la informare privind condamnarea inculpatului. În general, informațiile privind eliberarea sa din închisoare vor fi considerate parte a vieții sale private și nu vă vor putea fi comunicate.

În mod excepțional, în cazul în care ați fost victima unei infracțiuni de violență bazată pe gen, veți primi informații cu privire la statutul procedural al inculpatului și la modul în care acesta își execută pedeapsa, atât timp cât ordinul de protecție sau de restricție rămâne în vigoare, cu excepția cazului în care vă exprimați dorința de a nu primi nicio notificare în acest sens.

Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vă vor furniza informații cu privire la posibilitatea pe care o aveți, în calitate de victimă, de a participa la executarea pedepsei cu închisoarea și vor efectua toate activitățile de asistență necesare astfel încât să vă puteți exercita drepturile recunoscute prin lege.

În cazul în care sunteți o victimă a terorismului, Biroul de informare și sprijinire a victimelor terorismului al Înaltei Curți Naționale (Audiencia Nacional) vă va oferi canalele de informare necesare astfel încât să puteți afla toate informațiile legate de executarea pedepsei cu închisoarea până la executarea integrală a acesteia, în special în cazurile în care se reduce pedeapsa sau persoanele condamnate sunt eliberate.

Voi fi informat dacă autorul infracțiunii este eliberat (inclusiv eliberat înainte de termen sau condiționat) sau dacă acesta evadează din detenție?

În cazul în care ați formulat o solicitare în acest sens, aveți dreptul de a fi informat cu privire la următoarele decizii, printre altele:

 • deciziile de plasare în arest sau de eliberare a autorului infracțiunii, precum și eventuala evadare a autorului infracțiunii din arest;
 • deciziile oricărei autorități judiciare sau ale serviciului penitenciar care afectează persoanele condamnate, pentru infracțiuni comise prin violență sau intimidare și care prezintă un risc pentru siguranța dumneavoastră;
 • deciziile care implică participarea dumneavoastră la executarea pedepsei și care sunt pronunțate cu privire la aspecte legate de regimul penitenciar, precum și cele care afectează încadrarea persoanei condamnate într-un regim de detenție deschis de gradul 3, reducerea pedepsei, permisiunea de ieșire pe termen scurt, liberarea condiționată etc.

Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vă vor furniza informații cu privire la posibilitatea pe care o aveți, în calitate de victimă, de a participa la executarea pedepsei cu închisoarea și vor efectua toate activitățile de asistență necesare astfel încât să vă puteți exercita drepturile recunoscute prin lege.

În cazul în care sunteți o victimă a terorismului, Biroul de informare și sprijinire a victimelor terorismului al Înaltei Curți Naționale (Audiencia Nacional) vă va oferi canalele de informare necesare astfel încât să puteți afla toate informațiile legate de executarea pedepsei cu închisoarea până la executarea integrală a acesteia, în special în cazurile în care se reduce pedeapsa sau persoanele condamnate sunt eliberate.

Voi fi implicat în luarea deciziei de punere în libertate sau de eliberare condiționată?

În calitate de victimă a infracțiunii, veți avea dreptul:

 • să solicitați ca persoanei eliberate condiționat să i se impună măsuri de natură comportamentală sau să i se aplice normele prevăzute de lege și considerate necesare pentru a vi se asigura siguranța, în cazul în care persoana respectivă a fost condamnată pentru fapte din care ar putea rezulta, în mod rezonabil, o situație periculoasă pentru dumneavoastră;
 • să oferiți judecătorului sau instanței toate informațiile relevante pentru a se pronunța cu privire la executarea sancțiunii impuse, răspunderea civilă care decurge din infracțiune sau confiscarea asupra căreia s-a convenit.

Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vă vor furniza informații cu privire la posibilitatea pe care o aveți, în calitate de victimă, de a participa la executarea pedepsei cu închisoarea și vor efectua toate activitățile de asistență necesare astfel încât să vă puteți exercita drepturile recunoscute prin lege.

În cazul în care sunteți o victimă a terorismului, Biroul de informare și sprijinire a victimelor terorismului al Înaltei Curți Naționale (Audiencia Nacional) vă va oferi canalele de informare necesare astfel încât să puteți afla toate informațiile legate de executarea pedepsei cu închisoarea până la executarea integrală a acesteia, în special în cazurile în care se reduce pedeapsa sau persoanele condamnate sunt eliberate.

De exemplu, pot să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

În cazul în care ați solicitat să primiți notificări referitoare la anumite decizii pronunțate cu privire la aspecte legate de regimul penitenciar, precum și cele care afectează încadrarea persoanei condamnate într-un regim de detenție deschis de gradul 3, reducerea pedepsei, permisiunea de ieșire pe termen scurt, eliberarea condiționată etc., puteți introduce o cale de atac împotriva acestora, chiar dacă nu ați fost parte la procedură. Trebuie să aduceți la cunoștința grefierului competent dorința dumneavoastră de a introduce o cale de atac, fără a fi necesar să fiți asistat de un avocat în acest scop, în termen de maxim cinci zile de la data la care vi s-a comunicat hotărârea și să introduceți calea de atac în termen de cincisprezece zile de la această comunicare.

Pentru a contesta eventuala încadrare a persoanei condamnate într-un regim de detenție deschis de gradul 3, trebuie să fiți victimă a uneia dintre următoarele infracțiuni:

 • omor;
 • avort;
 • vătămare corporală;
 • infracțiuni împotriva libertății;
 • infracțiuni de tortură și infracțiuni împotriva integrității morale;
 • infracțiuni contra libertății sexuale și despăgubiri;
 • infracțiuni de furt săvârșite prin violență sau intimidare;
 • infracțiuni de terorism;
 • infracțiunile de trafic de ființe umane.

Înainte ca serviciul penitenciar să emită oricare dintre deciziile menționate mai sus, decizia în cauză vă va fi comunicată astfel încât să puteți prezenta observațiile pe care le considerați adecvate, cu condiția să fi formulat solicitarea de a fi notificat cu privire la astfel de decizii.

Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vă vor oferi toate informațiile de care aveți nevoie cu privire la căile de atac pe care le puteți introduce împotriva hotărârilor pe care le considerați a fi incompatibile cu drepturile dumneavoastră.

Ultima actualizare: 11/03/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 - Despăgubiri

Care este procedura pentru solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii? (de exemplu, acțiune în justiție independentă, acțiune civilă, proceduri civile și penale comune)

În calitate de acuzator privat, puteți să solicitați despăgubiri pentru daune prin intermediul unei acțiuni civile în cadrul acțiunii penale sau să amânați această acțiune până după încheierea procedurilor penale. Dacă cele două acțiuni sunt separate, acțiunea civilă trebuie să aștepte până când procedura penală s-a încheiat.

Puteți, de asemenea, să vă prezentați în cadrul procedurii numai în calitate de parte civilă fără nicio calitate în cadrul procesului penal. În cazul în care nu vă prezentați în calitate de parte civilă pentru a solicita despăgubiri, procurorul va susține acțiunea civilă în numele dumneavoastră. În cazul în care instanța declară inculpatul nevinovat sau nu vă oferă despăgubiri, puteți cere despăgubiri printr-o procedură civilă.

Răspunderea civilă a inculpatului se referă la restituirea bunurilor, repararea daunelor și despăgubiri pentru prejudicii, inclusiv cele cauzate partenerului dumneavoastră și copiilor dumneavoastră.

De asemenea, puteți obține despăgubiri din partea statului.

Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor reprezintă autoritatea de asistență destinată victimelor infracțiunilor în situații transfrontaliere, în cazurile în care infracțiunea pe care ați suferit-o a fost săvârșită într-un alt stat membru al Uniunii Europene decât Spania și aveți reședința obișnuită în Spania. În cazurile de infracțiuni de terorism în situații transfrontaliere, Ministerul de Interne este autoritatea de asistență, prin intermediul Direcției Generale Sprijinirea victimelor terorismului.

În general, cu excepția infracțiunilor de terorism, autoritatea de asistență va coopera în ceea ce privește inițierea și derularea procedurii de acordare a ajutorului de către statul membru al Uniunii Europene în care a fost săvârșită infracțiunea, astfel încât dumneavoastră, în calitate de solicitant, să puteți primi în Spania despăgubirile din partea statului pe al cărui teritoriu a fost săvârșită infracțiunea.

În acest scop, Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vă vor oferi, în calitate de solicitant al ajutorului, următoarele informații:

 • informații cu privire la posibilitatea de a cere ajutor financiar sau despăgubiri, procedura și formularele necesare, inclusiv modul în care acestea trebuie să fie completate și documentele justificative care ar putea fi necesare;
 • îndrumări generale cu privire la modul de completare a cererilor de informații suplimentare.

În plus, în calitate de autoritate de asistență, Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor trebuie să facă următoarele:

 • să transmită cererea dumneavoastră și documentele justificative, precum și orice documente care pot fi solicitate ulterior, după caz, către autoritatea de decizie desemnată de statul pe teritoriul căruia a fost săvârșită infracțiunea;
 • să coopereze cu autoritatea de decizie în cazul în care, în conformitate cu legislația sa națională, autoritatea respectivă decide să audieze solicitantul sau oricare altă persoană.

Autoritatea de decizie este Direcția Generală Costuri de personal și pensii de stat din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda), atunci când cererea de obținere a ajutorului de stat instituit în mod legal este soluționată prin intermediul autorității de asistență a statului în care solicitantul își are reședința obișnuită.

Autoritatea de decizie trebuie să vă comunice următoarele informații atât dumneavoastră, în calitate de solicitant al ajutorului, cât și autorității de asistență:

 • primirea cererii de ajutor de stat, organismul care inițiază procedura, termenul pentru emiterea unei decizii și, dacă este posibil, data preconizată pentru emiterea deciziei;
 • decizia de încheiere a procedurii.

Pentru infracțiunile de terorism, Ministerul de Interne (Direcția Generală Sprijinirea victimelor terorismului) va acționa în calitate de autoritate de asistență în cazurile în care locul unde a fost săvârșită infracțiunea este un alt stat membru al Uniunii Europene decât Spania, iar dumneavoastră, în calitate de solicitant al ajutorului, aveți reședința obișnuită în Spania, astfel încât să puteți primi în Spania despăgubirile corespunzătoare, după caz, din partea statului pe al cărui teritoriu a fost săvârșită infracțiunea. Acțiunile care trebuie întreprinse de Direcția Generală Sprijin pentru victime în calitate de autoritate de asistență sau de decizie sunt echivalente celor care țin de Direcția Generală Costuri de personal și pensii de stat din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor.

Instanța a obligat autorul infracțiunii la plata de despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubiri?

Statul va plăti integral sau parțial ajutorul în cazul în care autorul infracțiunii a fost declarat parțial insolvent.

Statul se va subroga, până la valoarea totală a ajutorului provizoriu sau final care v-a fost acordat în calitate de victimă sau de beneficiar, în drepturile dumneavoastră împotriva părții responsabile civilmente pentru infracțiune.

Statul poate iniția o acțiune în regres, de recuperare, împotriva părții responsabile civilmente pentru fapta penală pentru a solicita rambursarea totală sau parțială a ajutorului acordat.

Această acțiune va fi efectuată, după caz, prin intermediul procedurii administrative de recuperare și se va aplica în cazurile următoare, printre altele:

 • în cazul în care se constată în hotărârea judecătorească definitivă că nu s-a săvârșit nicio infracțiune;
 • în cazul în care, după efectuarea plății, atât dumneavoastră în calitate de victimă, cât și beneficiarii dumneavoastră ați obținut, în baza oricăror motive, despăgubiri complete sau parțiale pentru daunele suferite pe o perioadă de trei ani de la acordarea ajutorului;
 • în cazul în care ajutorul a fost obținut pe baza furnizării de informații false sau în mod deliberat incomplete sau prin orice alte mijloace frauduloase ori prin omiterea deliberată a circumstanțelor care ar conduce la refuzarea sau reducerea ajutorului solicitat;
 • în cazul în care cuantumul despăgubirilor acordate în hotărâre este mai mic decât cel al ajutorului provizoriu.

Această acțiune va fi introdusă prin participarea statului în procedura penală sau civilă derulată, fără a aduce atingere acțiunilor civile care pot fi introduse de către procuror.

În cazul în care autorul infracțiunii nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans? În ce condiții?

Statul va plăti integral sau parțial ajutorul în cazul în care persoana condamnată pentru infracțiune a fost declarată parțial insolventă.

Ajutorul provizoriu poate fi acordat înainte de pronunțarea hotărârii judecătorești definitive de încetare a procedurilor penale, atât timp cât a fost demonstrată situația economică precară în care ați fost lăsat în calitate de victimă sau beneficiar.

Ajutorul provizoriu poate fi solicitat din momentul în care ați denunțat evenimentele autorităților competente sau în cazul în care sunt derulate proceduri penale din oficiu pe baza acestor evenimente.

Am dreptul la despăgubiri din partea statului?

Puteți obține despăgubiri din partea statului.

În Spania, există un sistem de ajutor destinat victimelor infracțiunilor intenționate și violente, săvârșite în Spania, care au ca rezultat decesul, vătămarea corporală gravă sau daune grave aduse sănătății fizice sau psihice. Ajutorul este acordat, de asemenea, victimelor infracțiunilor contra libertății sexuale, chiar și atunci când aceste infracțiuni sunt săvârșite fără violență.

În general, puteți beneficia de ajutorul financiar prevăzut prin lege în cazul în care, la data săvârșirii infracțiunii, sunteți cetățean spaniol sau cetățean al oricărui alt stat membru al Uniunii Europene sau, dacă niciuna dintre situațiile de mai sus nu se aplică în cazul dumneavoastră, aveți reședința obișnuită în Spania sau sunteți cetățean al unui alt stat care acordă ajutoare similare pentru cetățenii spanioli pe teritoriul său.

În caz de deces, cerințele privind cetățenia sau rezidența menționate mai sus trebuie să fie îndeplinite de către beneficiari, nu de către persoana decedată.

În caz de vătămări corporale grave sau daune grave aduse sănătății fizice sau psihice, victimele directe, și anume cele care au suferit vătămările sau daunele, vor fi beneficiarii.

În caz de deces, beneficiarii sunt victimele indirecte, și anume următoarele persoane:

 • soțul/soția persoanei decedate, în cazul în care aceștia nu erau separați legal, sau persoana care a trăit cu defunctul în permanență în cadrul unei relații similare căsătoriei, pe o perioadă de cel puțin doi ani înainte de deces, cu excepția cazului în care aceștia au avut copii împreună, situație în care simpla coabitare este suficientă; copiii persoanelor menționate sunt de asemenea incluși, chiar dacă nu au fost copiii persoanei decedate, atât timp cât aceștia au fost dependenți financiar de persoana respectivă și a existat coabitare;

printre beneficiari nu se pot număra, în niciun caz, persoanele condamnate pentru omor săvârșit cu intenție sub orice formă, în cazul în care defunctul a fost soțul/soția sau persoana cu care acestea se aflau sau s-au aflat într-o relație stabilă similară căsătoriei;

 • copilul persoanei decedate care depindea de persoana respectivă și care locuia împreună cu aceasta, presupunând că acei copii care sunt minori sau adulții cu handicap sunt dependenți din punct de vedere financiar;
 • părintele persoanei decedate, care a fost dependent financiar de persoana respectivă, dacă nu există nicio altă persoană în una dintre situațiile de mai sus;
 • părinții unui minor care a decedat ca o consecință directă a infracțiunii sunt considerați, de asemenea, victime indirecte în scopul acordării ajutorului financiar stabilit de legislația spaniolă.

Vătămările care dau dreptul victimelor de a primi ajutor financiar sunt cele care afectează integritatea corporală sau sănătatea fizică sau psihică a acestora și care au ca efect o incapacitate temporară, pentru o perioadă mai mare de șase luni, sau o incapacitate permanentă, cu un grad de invaliditate de cel puțin 33 %.

Ca regulă generală, acordarea ajutorului este condiționată de pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de încheiere a procedurilor penale. Ținând seama de termenele de soluționare a cauzelor penale, înainte de pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de încheiere a procedurilor penale legea prevede posibilitatea de a acorda ajutor provizoriu, luând în considerare situația economică precară a victimei infracțiunii sau a beneficiarilor acestuia. Ajutorul provizoriu poate fi solicitat din momentul în care victima a denunțat evenimentele autorităților competente sau când au fost inițiate proceduri penale de către organismele competente, fără a fi nevoie de un denunț.

Cuantumul ajutorului nu poate depăși în niciun caz valoarea despăgubirilor stabilită în hotărâre.

În caz de deces al unui minor sau al unei persoane cu handicap ca o consecință directă a infracțiunii, părinții sau tutorii legali ai minorului vor avea dreptul numai la ajutorul constând în despăgubiri pentru cheltuielile de înmormântare pe care le-au plătit efectiv, până la limita stabilită legal.

În cazul infracțiunilor contra libertății sexuale care provoacă victimei daune la adresa sănătății sale psihice, cuantumul ajutorului va acoperi costurile tratamentului terapeutic ales de victimă, cu un maxim stabilit prin lege.

În general, termenul pentru solicitarea ajutorului este de un an calculat de la data săvârșirii infracțiunii. Acest termen se suspendă atunci când începe procedura penală și se va relua atunci când hotărârea judecătorească definitivă a fost pronunțată și adusă la cunoștința victimei.

Primirea de ajutor este incompatibilă cu:

 • despăgubirea stabilită prin hotărâre. Cu toate acestea, ajutorul va fi plătit integral sau parțial în cazul în care autorul infracțiunii a fost declarat parțial în insolvent;
 • despăgubirea sau ajutorul din asigurarea privată, precum și cu prestația de asigurări sociale care ar putea fi aplicabilă ca urmare a incapacității temporare a victimei. Cu toate acestea, ajutorul va fi plătit beneficiarului de asigurare privată în cazul în care valoarea despăgubirilor care urmează să fie primite în cadrul asigurării respective este mai mică decât valoarea stabilită în hotărâre;
 • primirea acestui ajutor nu va fi compatibilă, în niciun caz, cu despăgubirile pentru daunele suferite acordate victimelor infracțiunilor grupărilor armate și ale teroriștilor.

Primirea de ajutor este compatibilă cu:

 • în caz de invaliditate permanentă sau deces al victimei, primirea oricărei pensii de stat pe care beneficiarul are dreptul să o primească;
 • asistența socială prevăzută la articolul 27 din Legea organică 1/2004 din 28 decembrie 2004 privind măsurile de protecție cuprinzătoare împotriva violenței bazate pe gen (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género).

Ajutorul pentru invaliditate permanentă va fi incompatibil cu ajutorul pentru invaliditate temporară.

Competența de a prelucra și de a soluționa cererile de ajutor de stat legal îi revine Direcției Generale Costuri de personal și pensii de stat din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, pentru victimele oricăror tipuri de infracțiuni, cu excepția victimelor terorismului, caz în care va fi competent Ministerul de Interne (Direcția Generală Sprijinirea victimelor terorismului).

În cazul în care sunteți o victimă a terorismului, există o serie de ajutoare de stat destinate victimelor terorismului pentru a compensa daunele provocate de aceste tipuri de infracțiuni, cu condiția să existe o legătură exclusivă între actul terorist și daunele suferite.

Următoarele daune sunt eligibile pentru acordarea de despăgubiri:

 • vătămări corporale, atât fizice, cât și mentale, precum și cheltuielile pentru tratamente medicale, proteze și intervenții chirurgicale.

Aceste cheltuieli vor fi plătite persoanei afectate numai în cazul în care nu sunt complet sau parțial acoperite de un sistem de protecție socială public sau privat;

 • daune materiale cauzate locuințelor persoanelor fizice, sau cele care se produc în unități comerciale și industriale, la sediul partidelor politice, al sindicatelor și al organizațiilor sociale;
 • costurile de cazare provizorie pe parcursul efectuării lucrărilor de reparație a reședințelor obișnuite ale persoanelor fizice;
 • daunele cauzate vehiculelor private, precum și cele suferite de vehicule utilizate pentru transportul de persoane sau mărfuri, cu excepția vehiculelor aflate în proprietate publică.

Despăgubirile pentru daunele indicate, cu excepția vătămărilor corporale, vor fi subsidiare celor stabilite pentru aceleași cazuri de orice alt organism public sau celor care decurg din contractele de asigurări. În aceste cazuri, sumele primite corespund diferenței dintre ceea ce a fost plătit de respectivele administrații publice sau entități de asigurare și evaluarea oficială.

Valoarea despăgubirilor va fi stabilită în funcție de prejudiciile produse (gravitatea vătămărilor și tipul de dizabilitate pe care acestea o provoacă, deces etc.).

Alte ajutoare:

 • pentru studii: în cazul în care un act terorist conduce la vătămări corporale care au o importanță deosebită pentru un elev, părinții sau tutorii acestuia sau aceste vătămări îi fac inapți pentru exercitarea profesiei lor obișnuite;
 • asistență psihologică imediată și consiliere, atât pentru victime, cât și pentru membrii familiei;
 • ajutor extraordinar pentru atenuarea, în mod excepțional, a situațiilor de necesitate personală sau familială ale victimelor, care nu sunt acoperite sau sunt acoperite într-un mod categoric insuficient de ajutorul obișnuit.

Beneficiari ai ajutorului:

 • dacă există vătămări corporale, persoanele vătămate;
 • în caz de deces:
  • soțul/soția persoanei decedate;
  • partenerul necăsătorit cu care defunctul a locuit împreună timp de cel puțin doi ani;
  • partenerul necăsătorit cu care defunctul a avut copii;
  • părinții persoanei decedate, în cazul în care aceștia au fost dependenți financiar de persoana respectivă. În absența părinților și în această ordine, nepoții, frații și surorile și bunicii persoanei decedate care au fost dependenți financiar de persoana respectivă;
  • în cazul în care nu există niciuna dintre persoanele de mai sus, copiii și, în absența acestora, părinții care nu au fost dependenți financiar de persoana decedată.

În general, termenul pentru depunerea cererilor de despăgubire pentru daune personale sau materiale va fi de un an calculat de la data la care s-au produs daunele.

Oficiul de informare și sprijinire a victimelor terorismului din cadrul Înaltei Curți Naționale (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), în colaborare cu Direcția Generală Sprijinirea victimelor terorismului din cadrul Ministerului de Interne vă vor ajuta să solicitați despăgubiri dacă sunteți victimă a terorismului, pentru: obținerea unei dovezi privind caracterul definitiv al hotărârii judecătorești, a unei hotărâri privind neexecutarea obligațiilor aferente răspunderii civile și a altor documente necesare pentru procesarea cererii de ajutor.

Am dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu este condamnat?

Hotărârea penală definitivă, care nu este supusă căilor de atac, trebuie să dovedească faptul că decesul, vătămarea corporală și daunele grave la adresa sănătății fizice sau psihice sunt rezultatul săvârșirii unei infracțiuni intenționate și violente și, în consecință, să stabilească despăgubirile adecvate.

Pentru a depune cererea de ajutor financiar, trebuie să anexați la cerere o copie a hotărârii judecătorești penale definitive, fie că este vorba despre o hotărâre, o hotărâre în lipsă sau o decizie de a închide cazul ca urmare a decesului autorului infracțiunii sau o decizie de a respinge cazul.

Valoarea ajutorului acordat nu poate depăși în niciun caz valoarea despăgubirilor stabilite în hotărâre.

Am dreptul la o plată de urgență până mi se soluționează cererea de despăgubiri?

Poate fi acordat ajutor provizoriu înainte de pronunțarea hotărârii judecătorești penale definitive, atât timp cât sunt furnizate dovezi ale situației economice precare în care vă aflați dumneavoastră, în calitate de victimă, sau beneficiarii dumneavoastră.

Ajutorul provizoriu poate fi solicitat din momentul în care ați denunțat evenimentele autorităților competente sau în cazul în care sunt derulate proceduri penale din oficiu pe baza acestor evenimente.

Ultima actualizare: 11/03/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Sunt victima unei infracțiuni. Pe cine pot contacta pentru a beneficia de sprijin și asistență?

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni, puteți apela la un birou de sprijin pentru victimele infracțiunilor (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor reprezintă un serviciu multidisciplinar public, gratuit, pentru abordarea nevoilor victimelor, administrat de Ministerul Justiției.

Există birouri în toateLinkul se deschide într-o fereastră nouăcomunitățile autonome, în aproape toate capitalele de provincie, precum și în alte orașe.

Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vă vor oferi sprijin specializat, coordonat și cuprinzător în calitate de victimă a unei infracțiuni, venind în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră juridice, psihologice și sociale specifice.

În cazul în care sunteți o victimă a terorismului, puteți contacta Biroul de informare și sprijinire a victimelor terorismului al Înaltei Curți Naționale (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) sau vă puteți adresa, dacă doriți, Biroului de sprijin pentru victimele infracțiunilor din provincia dumneavoastră. Biroul de sprijin pentru victimele infracțiunilor va asigura coordonarea cu Biroul de informare și sprijinire a victimelor terorismului al Înaltei Curți Naționale (Audiencia Nacional).

Îngrijirea și sprijinul oferite de Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor sunt furnizate în mai multe etape:

 • Etapa de primire și de orientare: în etapa de orientare, biroul vă oferă informații cuprinzătoare cu privire la acțiunile pe care trebuie să le întreprindeți, problemele cărora trebuie să le faceți față și eventualele consecințe. Această etapă are loc, de regulă, prin intermediul unui interviu, fie față în față, fie prin telefon, în care vă veți explica problemele și nevoile. Pe baza explicațiilor dumneavoastră, vi se va oferi îndrumare, se va evalua posibilitatea unor intervenții din alte surse și se vor face sesizări, dacă este necesar.
 • Etapa de informare: în calitate de victimă, de la primul contact cu autoritățile, chiar înainte de depunerea unei plângeri, aveți dreptul de a primi informații adecvate pentru situația dumneavoastră, privind natura infracțiunii a cărei victimă ați fost și prejudiciile suferite în urma săvârșirii acesteia. Aceste informații se referă la anumite aspecte cum ar fi:
 • Modalitatea de formulare a unei plângeri și procedura de depunere a acesteia.
 • Serviciile de specialitate și resursele psihosociale și de îngrijire disponibile, indiferent dacă este sau nu depusă o plângere, precum și modul în care pot fi accesate acestea.
 • Măsurile de îngrijire și de sprijin (de natură medicală, psihologică sau materială) disponibile și procedura de obținere a acestora, inclusiv, dacă este cazul, informații privind posibilitățile de a obține cazare alternativă.
 • Procedura de urmat pentru a obține consiliere și protecție juridică și, dacă este cazul, condițiile în care pot fi obținute acestea în mod gratuit.
 • Posibilitatea de fi însoțit, pe întreaga durată a procedurii, la proces, în cazul în care solicitați acest lucru, și/sau la diferitele autorități penale.
 • Posibilitatea pe care o aveți de a solicita măsuri de protecție și, după caz, procedura pentru a face acest lucru.
 • Consiliere privind drepturile pecuniare, în special cu privire la ajutoarele și despăgubirile la care aveți dreptul în urma prejudiciilor cauzate de infracțiune și, după caz, procedura care ar trebui utilizată pentru a le solicita.
 • Procedura pe care trebuie să o urmați pentru a vă exercita drepturile în calitate de victimă a unei infracțiuni în cazul în care locuiți în afara Spaniei.
 • Datele de contact ale autorității care se ocupă cu procedura și canalele de comunicare cu aceasta, precum și informații cu privire la data, ora și locul procesului și la conținutul acuzațiilor împotriva autorului infracțiunii.
 • Serviciile de justiție reparatorie (de exemplu, mediere) disponibile, în cazurile în care acest lucru este posibil din punct de vedere legal.
 • Cazurile în care vi se pot rambursa cheltuielile judiciare și, dacă este posibil, procedura aplicabilă pentru solicitarea acestora etc.
 • Etapa de intervenție: intervenția Birourilor de sprijin pentru victimele infracțiunilor are loc în diferite domenii:
 • intervenții juridice: birourile vă vor oferi asistența juridică de care aveți nevoie și, în mod specific, acestea vă vor oferi informații cu privire la tipul de asistență pe care o puteți primi în contextul procedurilor judiciare, drepturile pe care vi le puteți exercita în cadrul procedurilor, modul și condițiile în care puteți avea acces la consultanță juridică și tipurile de servicii sau organizațiile pe care le puteți contacta pentru a beneficia de sprijin.

În toate cazurile, asistența juridică va fi de natură generală în ceea ce privește modul în care sunt desfășurate procedurile și modul de exercitare a diferitelor drepturi, întrucât avocatul dumneavoastră este responsabil în ceea ce privește consilierea și asistența juridică în fiecare caz în parte.

 • Intervenții medicale și psihologice: asistența psihologică oferită de birouri constă în evaluarea și tratarea situației dumneavoastră pentru a reduce criza cauzată de infracțiune și a face față procedurilor judiciare, precum și în oferirea de îndrumare pe parcursul procedurilor și în consolidarea strategiilor și capacităților dumneavoastră, astfel încât anturajul să vă poată ajuta.

Birourile vor crea un plan de sprijin psihologic în cazul în care sunteți o victimă deosebit de vulnerabilă sau care are nevoie de protecție specială.

 • Intervenții economice: în ceea ce privește ajutorul economic la care aveți dreptul în cazul în care ați fost victima unei infracțiuni violente sau a unei infracțiuni contra libertății sexuale, birourile îndeplinesc, în principal, un rol de informare și pot contribui la gestionarea cererilor.
 • Intervenții de ordin medical și social: în acest domeniu, birourile se coordonează în ceea ce privește serviciile de îngrijire pe care vi le oferă și, dacă este cazul, acestea vă vor îndruma către alte servicii sociale, instituții sau organizații de îngrijire disponibile care să vă asigure cazare sigură, asistență medicală imediată și orice ajutor financiar la care ați putea avea dreptul, acordând o atenție deosebită nevoilor care decurg din situații de invaliditate, spitalizare, deces și cele cauzate de o posibilă situație de vulnerabilitate.
 • Etapa de monitorizare: birourile vă vor monitoriza cazul, în special dacă sunteți o victimă vulnerabilă, pe parcursul întregului proces penal și pentru o perioadă de timp corespunzătoare după încheierea procesului. În această etapă, birourile vă vor analiza situația legală, medicală și psihologică, socială și de îngrijire și situația economică în urma infracțiunii, în perioade diferite. Momentul adecvat pentru monitorizare va fi determinat pe baza situației dumneavoastră.

În cazul în care sunteți o victimă a terorismului, principalele funcții ale Biroului de informare și sprijinire a victimelor terorismului al Înaltei Curți Naționale (Audiencia Nacional) sunt următoarele:

 • să vă ofere informații privind stadiul în care se află procedurile judiciare care vă privesc din perspectiva infracțiunii săvârșite;
 • să vă consilieze cu privire la toate măsurile legate de procedurile penale și administrative care vă pot afecta;
 • să vă însoțească la procesele desfășurate în ceea ce privește actele teroriste și care vă pot afecta;
 • să vă ofere sprijin emoțional și terapeutic, fără a aduce atingere competențelor Ministerului de Interne;
 • să promoveze protecția securității și a vieții dumneavoastră private în calitate de victimă a infracțiunii în cadrul participării la procedurile judiciare;
 • să vă informeze cu privire la principalele despăgubiri pentru victimele terorismului, în toate cazurile îndrumându-vă către Direcția Generală Sprijinirea victimelor terorismului din cadrul Ministerului de Interne;
 • să vă notifice toate elementele legate de executarea pedepsei cu închisoarea, până când pedeapsa a fost executată în totalitate, în special în cazurile în care li s-a redus pedeapsa persoanelor condamnate sau acestea au fost eliberate.

Pentru victimele terorismului, Direcția Generală Sprijinirea victimelor terorismului din cadrul Ministerului de Interne va funcționa ca un ghișeu unic pentru toate procedurile care pot fi inițiate de către persoanele și familiile afectate de acțiuni teroriste în fața Administrației Centrale de Stat, trimițând orice solicitare organismului competent și asumându-și relația cu persoana în cauză.

În plus, această direcție generală va colabora cu organismele competente ale Administrației Centrale de Stat și cu celelalte administrații publice în ceea ce privește asistența și sprijinul pentru victimele terorismului, pentru a garanta o protecție cuprinzătoare a victimelor.

Direcția Generală Sprijinirea victimelor terorismului va fi responsabilă de gestionarea, administrarea și redactarea deciziilor privind ajutoarele și despăgubirile pentru persoanele afectate de infracțiuni de terorism.

Linia telefonică de urgență dedicată victimelor

În etapa de primire și orientare, puteți fi asistat personal sau prin telefon de Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor.

Pentru anumite infracțiuni, cum ar fi violența bazată pe gen, există în Spania servicii telefonice pentru asistență și îndrumare, de exemplu Serviciul telefonic pentru informații și consiliere juridică privind violența bazată pe gen 016 (Servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género).

În cazul victimelor deosebit de vulnerabile, cum ar fi minorii, există servicii specifice, cum ar fi Linia telefonică de urgență a Fundației ANAR Ajutor pentru copii și adolescenți aflați în situație de risc (Servicio de atención telefónica de la Fundación ANAR), care vizează copiii și tinerii, adulții și rudele minorilor și rudele în cazul minorilor dispăruți.

Serviciul telefonic pentru informații și consiliere juridică privind violența bazată pe gen 016 oferă asistență profesională gratuită 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an. Datele persoanelor care utilizează acest serviciu rămân, în mod garantat, confidențiale în orice moment.

Asistența este oferită în 51 de limbi. Mai precis, se oferă asistență 24 de ore din 24 în limbile spaniolă, catalană, galiciană, bască, engleză și franceză și, prin intermediul unui serviciu de teletraducere, pentru apeluri în limbile germană, portugheză, mandarină, rusă, arabă, română și bulgară. Asistența în celelalte limbi este oferită prin intermediul unui serviciu de teletraducere.

Accesibilitatea serviciului pentru persoanele cu deficiențe de auz și/sau de vorbire este garantată prin următoarele mijloace:

 • text telefon (TTY) la 900 116 016;
 • Serviciul Telesor prin intermediul site-ului web Telesor (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.telesor.es/). Este necesară o conexiune la internet în acest caz;
 • telefon mobil sau PDA. În ambele cazuri, este necesar să se instaleze o aplicație gratuită respectându-se etapele indicate pe site-ul Telesor.

Acest serviciu oferă asistență pentru orice persoană care are întrebări referitoare la cazuri specifice de violență bazată pe gen: femeile victime ale violenței bazate pe gen, persoanele care apropiate unei femei victimă a violenței bazate pe gen (rude, prieteni, vecini etc.), personalul care asistă o femeie victimă a violenței bazate pe gen sau care au cunoștință de o situație care implică acest tip de violență, etc.

Informațiile furnizate se referă la resursele și drepturile care vă sunt puse la dispoziție în calitate de victimă a acestui tip de infracțiune, în ceea ce privește ocuparea unui loc de muncă, serviciile sociale, sprijin financiar și resursele în materie de informații, asistență, primire și consiliere juridică.

În cazul primirii unui apel de urgență, acesta este redirecționat imediat către numărul de urgență 112 al comunității autonome respective.

În cazul în care sunteți o victimă minoră a violenței bazată pe gen, toate apelurile dumneavoastră către serviciul 016 vor fi redirecționate către Serviciul telefonic de urgență pentru ajutor pentru copii și adolescenți al ANAR (900 20 20 10).

Linia telefonică de urgență a Fundației ANAR Ajutor pentru copii și adolescenți aflați în situație de risc (900 20 20 10) este un serviciu gratuit, confidențial și anonim, disponibil 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an, care cuprinde, în principal, trei linii de ajutor:

 • Linia telefonică de urgență a ANAR pentru ajutor pentru copii și adolescenți, al cărei scop principal este de a oferi apelanților copii sau adolescenți sprijinul și îndrumarea necesare atunci când aceștia întâmpină probleme sau se află într-o situație de risc.
 • Linia telefonică de urgență a ANAR pentru adulți și familii, destinată adulților care au nevoie de îndrumări cu privire la aspecte legate de minori.
 • Linia telefonică de urgență a ANAR 116 000 pentru cazurile de minori dispăruți (numărul armonizat la nivelul Uniunii, de interes social, pentru abordarea acestor cazuri).

Acest serviciu va redirecționa apelurile către serviciul 016 dacă sunteți un adult de sex feminin și victimă a violenței de gen sau un adult care are cunoștință de un caz de violență de acest tip.

Asistența acordată victimelor este gratuită?

Da. Accesul la serviciile de asistență și de sprijin destinate victimelor infracțiunilor, cum ar fi Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor, este gratuit și confidențial; nu este necesar să se depună mai întâi o plângere.

Ce tipuri de sprijin pot primi de la serviciile sau autoritățile publice?

Puteți apela la Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor aflate în toate Linkul se deschide într-o fereastră nouăcomunitățile autonome, în aproape fiecare capitală de provincie și în alte orașe.

Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vă vor oferi sprijin specializat, coordonat și cuprinzător în calitate de victimă a unei infracțiuni, venind în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră juridice, psihologice și sociale specifice.

În special, Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vă vor oferi informații cu privire la serviciile de specialitate și resursele psihosociale și de îngrijire disponibile, indiferent dacă depuneți sau nu o plângere, precum și cu privire la modul în care puteți accesa aceste servicii.

Acestea vă vor oferi, de asemenea, informații privind măsurile de îngrijire și de sprijin (de natură medicală, psihologică sau materială) disponibile și procedura de obținere a acestora, inclusiv, dacă este cazul, informații privind posibilitățile de a obține cazare alternativă.

În plus, acestea vă vor oferi îndrumări cu privire la modul în care puteți face o plângere și obține, eventual gratuit, consiliere și protecție juridică.

Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vor fi în măsură să vă îndrume către serviciile juridice, psihologice și sociale de specialitate, în funcție de nevoile dumneavoastră, cum ar fi, de exemplu, serviciile municipale, de protecție socială, sănătate, educație și ocuparea forței de muncă; asociații, fundații și alte entități fără scop lucrativ; serviciile psihosociale din cadrul administrației în domeniul justiției; și, în cazul în care sunteți victimă a violenței bazate pe gen, către Unitățile de coordonare pentru combaterea violenței împotriva femeilor (Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer) și către Unitățile pentru femei (Unidades sobre la Mujer) din fiecare comunitate autonomă și provincie.

Ce tipuri de sprijin pot primi de la organizațiile neguvernamentale?

Organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) pot oferi sprijin victimelor unor infracțiuni specifice prin stabilirea de parcursuri personalizate în funcție de nevoile și caracteristicile fiecărei victime. Funcția de asistență cuprinde, în principal, consiliere juridică, informații cu privire la diversele tipuri de resurse și ajutor disponibile, precum și sprijin psihologic și emoțional.

Ultima actualizare: 11/03/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Drepturile victimelor criminalității în cadrul procedurilor penale - Franţa

Veți fi considerat victima unei infracțiuni dacă ați suferit prejudicii (de exemplu, dacă ați fost rănit sau vi s-au furat ori deteriorat bunuri personale etc.) ca urmare a unui incident care constituie o infracțiune în temeiul dreptului francez. Ca victimă a unei infracțiuni, legea vă garantează anumite drepturi înainte, în timpul și după desfășurarea procesului.

În Franța, procedura penală are două faze: ancheta și judecata. Există două tipuri de anchetă, în funcție de tipul de infracțiune: ancheta poliției, realizată de poliția judiciară aflată sub autoritatea Procurorului Republicii și ancheta judiciară (instrucția), efectuată sub autoritatea judecătorului de instrucție de către poliția judiciară sau chiar de către judecătorul de instrucție.

La sfârșitul anchetei, în funcție de probele colectate, cazul poate fi închis sau, dimpotrivă, trimis spre judecare la instanța competentă. În acest din urmă caz, instanța va examina probele colectate și va decide cu privire la vinovăția presupusului autor al infracțiunii. Dacă acesta este găsit vinovat, instanța îl va condamna și îi va impune o pedeapsă. În caz contrar, autorul prezumat este declarat nevinovat și achitat.

Faceți clic pe link-urile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

Linkul se deschide într-o fereastră nouă1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Linkul se deschide într-o fereastră nouă2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Linkul se deschide într-o fereastră nouă3 - Drepturile pe care le am după proces

Linkul se deschide într-o fereastră nouă4 - Despăgubiri

Linkul se deschide într-o fereastră nouă5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Ultima actualizare: 21/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Ce informații voi primi din partea autorităților (de ex. poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte de denunțarea acesteia?

Dacă infracțiunea nu este denunțată și nu este adusă în atenția autorităților judiciare sau a poliției sau a jandarmeriei, nu vi se vor furniza informații, deoarece autoritățile nu vor avea cunoștință de existența infracțiunii.

Dacă infracțiunea este adusă în atenția autorităților judiciare sau a poliției sau a jandarmeriei prin orice mijloace (altele decât o plângere din partea dumneavoastră în calitate de victimă), veți fi convocat(ă) să oferiți detalii cu privire la prejudiciul pe care l-ați suferit și la circumstanțele infracțiunii și veți fi informat(ă) cu privire la drepturile de care beneficiați în acel moment.

Dacă denunțați personal infracțiunea la poliție sau jandarmerie sau la autoritățile judiciare, veți fi, de asemenea, audiat(ă) de îndată ce faptele sunt denunțate și veți fi informat(ă) cu privire la drepturile de care beneficiați.

Nu locuiesc în țara din UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

Dacă sunteți resortisant francez, puteți depune o plângere la orice secție de poliție sau la orice unitate de jandarmerie din Franța. Plângerea dumneavoastră va fi tratată în Franța dacă autoritățile franceze sunt competente în acest sens sau va fi transmisă autorităților competente din statul în care a avut loc infracțiunea.

Dacă sunteți resortisant străin care a fost victima unei infracțiuni comise în Franța, puteți depune o plângere la orice secție de poliție sau orice unitate de jandarmerie din Franța. În timpul audierii sau al depunerii plângerii, puteți fi asistat de un interpret. Veți fi informat asupra rezultatului prin orice mijloace adecvate iar drepturile dumneavoastră vor fi protejate în același mod ca și drepturile resortisanților francezi, deoarece legea stabilește aceleași reguli privind informarea victimelor și protejarea drepturilor acestora, fără nicio deosebire pe motive de naționalitate.

Aveți dreptul la asistență juridică dacă sunteți resortisant al unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat care a semnat un acord internațional cu Franța.

În cele din urmă, victimele care depun o plângere sau depun mărturie împotriva unei persoane pentru proxenetism sau trafic de persoane au dreptul să obțină o autorizație provizorie de ședere în Franța, care le dă dreptul la muncă, cu excepția cazului în care prezența lor constituie o amenințare la adresa ordinii publice.

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

Atunci când denunțați săvârșirea unei infracțiuni, vi se vor lua datele de contact pentru a putea fi contactat(ă) pe parcursul desfășurării cercetării. Veți fi, de asemenea, informat(ă) cu privire la drepturile dumneavoastră și la modalitățile prin care le puteți exercita.

Informarea victimei cu privire la stadiul cercetării

Puteți solicita poliției sau jandarmeriei, procurorului sau judecătorului de instrucție (dacă este sesizat) informații referitoare la stadiul cercetării referitoare la dumneavoastră.

În cazul unei infracțiuni și pentru anumite delicte, dacă v-ați constituit parte civilă, sunteți informat(ă) de către judecătorul de instrucție, la fiecare șase luni, cu privire la stadiul desfășurării procedurii.

Informarea victimei cu privire la rezultatul unei cercetări

La încheierea cercetării, sunteți informat(ă) cu privire la decizia luată: respingere, alternativă la urmărirea penală, citarea pârâtului în instanță. Dacă urmează să aibă loc un proces, veți fi informat(ă) cu privire la acuzațiile formulate împotriva suspectului, la data și locul audierii.

Informarea victimei atunci când este sesizat un judecător de instrucție

La deschiderea unei anchete judiciare, cercetarea este încredințată de către procuror unui judecător de instrucție. Judecătorul de instrucție are obligația de a vă informa că a fost deschisă o anchetă judiciară, că aveți dreptul de a vă constitui parte civilă și ce proceduri există pentru exercitarea acestui drept. Dacă sunteți minor, aceste informații sunt furnizate reprezentanților dumneavoastră legali.

În înștiințarea adresată victimei, judecătorul de instrucție vă va informa, de asemenea, că aveți dreptul, dacă vă constituiți parte civilă, să fiți asistat(ă) de un avocat la alegerea dumneavoastră sau numit la cererea dumneavoastră de către președintele uniunii barourilor, precizând că costurile vor fi suportate de dumneavoastră, cu excepția cazului în care aveți acces la asistență juridică (a se vedea condițiile) sau asigurare de protecție juridică.

Informarea victimei cu privire la situația suspectului

Nu sunteți în mod necesar informat(ă) dacă presupusul autor este ținut în arest preventiv sau dacă a fost eliberat din închisoare.

Pe de altă parte, sunteți întotdeauna informat(ă) cu privire la plasarea sub control judiciar a presupusului autor dacă a fost emis un ordin de restricție pentru a vă proteja.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

Dacă nu vorbiți sau nu înțelegeți suficient de bine limba franceză, un interpret va fi solicitat de unitatea de poliție sau jandarmerie la care denunțați săvârșirea infracțiunii. Interpretul va fi prezent pe durata audierilor dumneavoastră dar și pe durata oricăror interviuri pe care le puteți avea cu un avocat, precum și pe parcursul procesului.

Pe parcursul cercetării, puteți solicita judecătorului responsabil de caz o traducere a părților esențiale ale dosarului. Această traducere va fi gratuită dacă se referă la documente importante dar va fi supusă plății dacă se referă la alte documente.

Unele documente referitoare la drepturile victimelor au fost deja traduse în limbile cel mai des utilizate și vă sunt astfel înmânate de poliție sau de jandarmerie.

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul copiilor sau al persoanelor care suferă de un handicap)

Dacă aveți un handicap care vă limitează comunicarea, veți fi asistat(ă) de un interpret solicitat de anchetatori sau de judecători. Interpretul vă va însoți pe durata audierilor, a interviurilor cu un avocat sau pe parcursul procesului.

Dacă nu puteți citi, documentele vă vor fi citite.

Dacă sunteți minor, audierea va fi adaptată vârstei și nivelului dumneavoastră de maturitate și va fi efectuată de anchetatori cu pregătire specială, uneori însoțiți de un psiholog. Ori de câte ori este posibil, atunci când este necesară mai mult de o audiere, veți fi audiat(ă) de același anchetator.

În unele secții de poliție există săli speciale pentru a crea un mediu adaptat copiilor și pentru a face audierea mai puțin formală.

În cadrul unei audieri, puteți solicita întotdeauna să fiți însoțit de un adult la alegerea dumneavoastră.

În cele din urmă, dacă cercetarea se referă la fapte grave și, în special, la toate infracțiunile de natură sexuală, audierile dumneavoastră vor fi filmate sau cel puțin înregistrate.

Servicii de sprijin pentru victime

Ce entități oferă sprijin pentru victime?

Serviciile de sprijin pentru victime sunt oferite de asociațiile de sprijinire a victimelor. Scopul acestor asociații este de a oferi îndrumare, asistență socio-juridică sau sprijin psihologic tuturor victimelor infracțiunilor, indiferent dacă iau sau nu parte la un proces penal.

Asociațiile conduc birourile de sprijinire a victimelor din cadrul fiecărui tribunal regional, pentru a oferi asistență și sprijin victimelor afectate de procedurile în curs.

În plus, asociațiile specializate pot oferi sprijin adecvat victimelor unor infracțiuni specifice (de exemplu violența domestică).

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de sprijin pentru victime?

Veți fi informat(ă) prin orice mijloace adecvate cu privire la dreptul dumneavoastră de a fi asistat(ă) de un serviciu din cadrul unei autorități publice sau de o asociație de sprijinire a victimelor, ale căror date de contact vă vor fi furnizate. Legea nu prevede ca serviciile de poliție sau jandarmerie să contacteze în mod direct asociațiile de sprijinire a victimelor, în schimb, atunci când lucrătorii sociali (asistenți sociali sau psihologi) sunt prezenți la sediu, fie pentru că au fost solicitați să participe, fie pentru că asigură un serviciu de permanență, aceștia vă pot asista în cadrul demersului dumneavoastră.

Fiecare direcție departamentală de securitate publică are angajat un funcționar departamental responsabil cu sprijinirea victimelor. Acesta are sarcina de a menține relații cu asociațiile, de a îmbunătăți modul în care sunt primite victimele, de a centraliza informațiile utile victimelor și de a urmări desfășurarea proceselor penale pentru a furniza informații cu privire la evoluția cercetărilor.

Fiecare unitate de jandarmerie departamentală are angajat un ofițer de „prevenire/parteneriat/contact” responsabil cu sprijinirea victimelor.

Ori de câte ori se depune o plângere împotriva X pentru infracțiuni grave, un formular de sprijin pentru victime este în mod automat înmânat reclamantului de către ofițerul de poliție, pentru a-l informa cu privire la acțiunile Institutului național de sprijin pentru victime și de mediere (INAVEM) și pentru a furniza datele de contact ale asociațiilor de sprijinire a victimelor sau ale serviciilor sociale.

Ulterior, procurorul poate îndruma victima unei infracțiuni direct către o asociație de sprijinire a victimelor.

În cazul unui accident care implică un număr mare de persoane (accident în masă sau act de terorism), asociațiile de sprijinire a victimelor pot accesa lista victimelor și le pot contacta direct.

Cum mi se protejează confidențialitatea?

În cursul unei anchete, aveți dreptul, cu autorizația procurorului, de a nu vă dezvălui adresa privată și de a declara adresa brigăzii de jandarmi sau a secției de poliție sau, cu acordul său expres, adresa unei terțe părți.

În cele din urmă, puteți solicita un proces cu ușile închise, pe care judecătorii nu îl pot refuza dacă ați fost victima unor acte de viol, tortură sau acte de cruzime însoțite de agresiune sexuală. În celelalte cazuri, procesul va avea loc cu ușile închise numai dacă nu vă opuneți nici dumneavoastră, nici altă parte civilă.

În orice caz, identitatea dumneavoastră nu poate apărea în mass-media, cu excepția cazului în care ați acordat o autorizație în acest sens.

În plus, serviciile furnizate de asociațiile de sprijinire a victimelor și datele pe care le colectează sunt complet confidențiale.

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de sprijin pentru victime?

Nu este necesar să depuneți o plângere pentru a beneficia de sprijinul unei asociații de sprijinire a victimelor.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

Dacă ați fost victimă a violenței domestice, agresorul poate fi forțat să părăsească domiciliul familial, poate fi împiedicat să se deplaseze în anumite locuri sau poate fi obligat să se supună unui tratament medical sau psihologic.

Dacă ați fost victimă a violenței comise de către fostul dumneavoastră soț sau fostul dumneavoastră concubin și, în cazul unei amenințări grave la adresa dumneavoastră, procurorul vă poate aloca un dispozitiv de teleprotecție (telefon SOS). O victimă a violenței domestice poate, de asemenea, să se adreseze tribunalului familiei pentru un ordin de restricție care prevede anumite restricții autorului infracțiunii în cazul în care există motive întemeiate să se considere că presupusa violență a fost comisă și că victima este în pericol.

Instanța poate, de asemenea, să vă protejeze pe dumneavoastră și familia dumneavoastră împotriva eventualelor amenințări sau presiuni din partea presupusului autor al infracțiunii prin luarea de măsuri pentru a interzice orice contact, cum ar fi arestarea preventivă, controlul judiciar sau alte restricții judiciare.

Ce entități îmi pot oferi protecție?

Protecția victimelor este responsabilitatea autorității judiciare care ia în considerare riscurile și nevoile victimelor în cadrul adoptării anumitor decizii, cum ar fi interzicerea contactului sau interzicerea deplasării în anumite locuri, cum ar fi locuința victimei. Deciziile care prevăd aceste interdicții sunt transmise secțiilor de poliție și brigăzilor de jandarmi, care sunt apoi responsabile pentru asigurarea respectării acestora. Dacă persoana care a fost acuzată sau găsită vinovată încalcă interdicția, aceasta poate fi arestată, deoarece încălcarea poate justifica încarcerarea sau poate defini o nouă infracțiune.

Dacă vi s-a acordat un dispozitiv special de protecție (telefon SOS), puteți contacta cu ușurință un serviciu de apeluri, care avertizează imediat cel mai apropiat serviciu de poliție sau jandarmerie, astfel încât acesta să se poată deplasa pentru a vă ajuta atunci când vă aflați în pericol.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea autorului infracțiunii?

Ofițerul de poliție judiciară care efectuează audierea dumneavoastră este responsabil de colectarea informațiilor inițiale pentru o evaluare personalizată a situației dumneavoastră și a necesităților dumneavoastră de protecție. Ofițerul transmite aceste informații autorității judiciare responsabile de procedură care decide, dacă consideră necesar, efectuarea unei evaluări aprofundate de către o asociație de sprijinire a victimelor. Unul dintre scopurile acestei evaluări personalizate este de a determina riscul de intimidare sau de represalii din partea autorului infracțiunii.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea sistemului de justiție civilă (în timpul cercetării sau al procesului)?

Evaluarea descrisă mai sus este, de asemenea, menită să determine riscul de victimizare secundară ca urmare a participării dumneavoastră la procesul penal.

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

Victimele deosebit de vulnerabile beneficiază de o evaluare și de sprijin din partea unei asociații de sprijinire a victimelor.

În plus, sunt prevăzute diverse măsuri de protecție în funcție de nevoile victimei, cum ar fi:

 • limitarea numărului de audieri și de examinări medicale la cele strict necesare pentru cercetare;
 • opțiunea de a fi audiat de către un anchetator de același sex, în caz de violență sexuală sau violență bazată pe gen;
 • audierea în spații adecvate, de către anchetatori instruiți și, pe cât posibil, de către aceiași anchetatori la fiecare audiere.

Sunt minor – am drepturi speciale?

O victimă minoră nu numai că are aceleași drepturi ca și adulții dar se bucură și de drepturi specifice legate de vârsta sa. Prin urmare, atunci când părinții (sau reprezentanții legali) nu sunt în măsură să asigure protecția intereselor minorului, autoritatea judiciară desemnează un administrator ad-hoc (o rudă a copilului sau o persoană autorizată) care este responsabil de reprezentarea minorului și exercitarea drepturilor sale.

De asemenea, un avocat este numit în mod automat pentru a apăra interesele copilului și trebuie să fie prezent la fiecare audiere a minorului.

Pentru anumite infracțiuni, în special cele de natură sexuală, minorul poate fi supus unei examinări medicale sau psihologice, în cursul etapei de cercetare, pentru a evalua natura și amploarea vătămării suferite și pentru a stabili dacă minorul are nevoie de tratamente sau îngrijiri corespunzătoare. Audierile unui minor care este victima anumitor infracțiuni, în special a celor de natură sexuală, sunt filmate în mod obligatoriu, pentru a evita audierea minorului de mai multe ori.

În cele din urmă, pentru fiecare audiere, indiferent de natura faptelor suferite, minorul poate fi însoțit de persoana pe care a desemnat-o personal (un membru apropiat al familiei, un reprezentant legal, medic sau psiholog).

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni – ce drepturi am?

O persoană care nu este victimă directă a unei infracțiuni poate totuși să fie considerată victimă indirectă și să beneficieze de anumite drepturi.

O victimă indirectă care consideră că a suferit un prejudiciu, chiar dacă nu este material, se poate constitui parte civilă în etapa de cercetare sau atunci când cauza se află pe rolul judecătorului de instrucție sau, în cursul audierii, dacă un presupus autor compare în fața unei instanțe judecătorești.

Pe de altă parte, spre deosebire de victimele directe ale unei infracțiuni, victimele indirecte nu vor fi în mod necesar citate sau informate referitor la audieri dacă nu au formulat anterior o cerere în acest sens.

În cele din urmă, victima va trebui să precizeze natura prejudiciului suferit, astfel încât judecătorul să poată stabili dacă statutul său de parte civilă poate fi acceptat, adică dacă acesta poate fi considerat legitim.

Un membru al familiei mele a fost victima unei infracțiuni – ce drepturi am?

O persoană care nu este victimă directă a unei infracțiuni poate totuși să fie considerată victimă indirectă și să beneficieze de anumite drepturi.

O victimă indirectă care consideră că a suferit un prejudiciu, chiar dacă nu este material, se poate constitui parte civilă în etapa de cercetare sau atunci când cauza se află pe rolul judecătorului de instrucție sau, în cursul audierii, dacă un presupus autor compare în fața unei instanțe judecătorești.

Pe de altă parte, spre deosebire de victimele directe ale unei infracțiuni, victimele indirecte nu vor fi în mod necesar citate sau informate referitor la audieri dacă nu au formulat anterior o cerere în acest sens.

În cele din urmă, victima va trebui să precizeze natura prejudiciului suferit, astfel încât judecătorul să poată stabili dacă statutul său de parte civilă poate fi acceptat, adică dacă acesta poate fi considerat legitim.

Pot avea acces la mediere? În ce condiții? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Medierea este o măsură judiciară care poate fi pusă în aplicare în cazul în care poate oferi măsuri reparatorii pentru prejudiciul cauzat victimei, poate pune capăt perturbării care rezultă din săvârșirea infracțiunii sau poate contribui la reabilitarea făptuitorului.

Medierea poate fi decisă de procuror cu acordul victimei sau la cererea victimei.

Atunci când violența a fost săvârșită de către soțul sau fostul soț al unei victime, un partener civil sau fost partener civil, un concubin sau fost concubin, medierea se desfășoară numai dacă victima a solicitat acest lucru în mod expres. În acest caz, autorul actului de violență va primi, de asemenea, un avertisment.

În cazul în care, după mediere, alte acte de violență sunt comise de către soțul sau fostul soț al unei victime, un partener civil sau fost partener civil, un concubin sau fost concubin după mediere, nu este posibilă recurgerea la o nouă mediere.

Medierea, care poate fi încredințată unui ofițer de poliție judiciară, unui delegat al procurorului sau unui mediator, constă în punerea victimei în contact cu autorul, garantând în același timp siguranța victimei, care trebuie să consimtă la principiul și mijloacele de punere în aplicare. Victima nu poate fi confruntată cu autorul împotriva voinței sale și în niciun caz nu va fi lăsată singură cu acesta.

În plus, această măsură nu este utilizată dacă se constată că punerea în contact a autorului cu victima reprezintă un pericol pentru aceasta din urmă.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează drepturile pe care le am?

Întreaga legislație franceză poate fi găsită pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul web. Drepturile victimelor sunt enumerate în Codul de procedură penală, în special la articolele 10-2 – 10-5 și D1-2 – D1-12.

Ultima actualizare: 21/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Cum pot denunța săvârșirea unei infracțiuni?

Puteți depune o plângere la poliție sau la jandarmerie, care o va transmite procurorului din locul în care a fost săvârșită infracțiunea sau locul de reședință sau de arest al autorului infracțiunii.

De asemenea, puteți să vă adresați procurorului în mod direct, prin scrisoare simplă, explicând prejudiciul pe care l-ați suferit, indicând datele și locurile infracțiunilor și precizând numele și adresa dumneavoastră.

Orice persoană care nu este victimă poate, de asemenea, să denunțe săvârșirea unei infracțiuni în aceleași condiții.

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

Informarea victimei cu privire la stadiul cercetării

O victimă poate solicita poliției sau jandarmeriei, procurorului sau judecătorului de instrucție (dacă este sesizat) informații referitoare la stadiul cercetării care o privește.

În cazul unei infracțiuni și pentru anumite delicte, o victimă care s-a constituit parte civilă în cadrul procedurii va fi informată, la fiecare șase luni, de către judecătorul de instrucție, cu privire la stadiul desfășurării procedurii.

Informarea victimei cu privire la rezultatul unei cercetări

La încheierea cercetării, victima este informată cu privire la decizia luată: respingere, o alternativă la urmărirea penală, deschiderea unei anchete judiciare, citarea pârâtului în instanță. Dacă urmează să aibă loc un proces, victima este informată cu privire la acuzațiile formulate împotriva suspectului, precum și la data și locul audierii.

Informații pentru reclamant

Orice persoană care a denunțat săvârșirea unei infracțiuni este informată de către procuror cu privire la acțiunile întreprinse ulterior.

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul cercetării sau al procesului)? În ce condiții?

Dacă nu aveți un avocat, puteți obține informații cu privire la drepturile și obligațiile dumneavoastră adresându-vă instanțelor, centrelor juridice (maisons de la justice et du droit), punctelor de informare juridică (points d'accès au droit), primăriilor și centrelor comunitare în cadrul cărora asociațiile de sprijinire a victimelor organizează sesiuni de consultare. De asemenea, puteți beneficia de consultanță juridică gratuită, indiferent de vârstă, naționalitate sau mijloace financiare, furnizată de profesioniști din domeniul dreptului, inclusiv avocați, în aceste locații.

Puteți beneficia de asistență juridică dacă îndepliniți următoarele condiții:

 • sunteți resortisant francez sau resortisant al unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat care a semnat o convenție internațională cu Franța sau dacă aveți în mod obișnuit reședința în Franța și vă aflați în țară în mod legal (această condiție nu se aplică dacă sunteți minor sau parte civilă);
 • resursele dumneavoastră financiare [1] nu depășesc un prag maxim stabilit de Legea finanțelor. Această condiție nu se aplică dacă sunteți victima unei infracțiuni deosebit de grave (atentat intenționat contra vieții dumneavoastră, tortură sau acte de cruzime, acte de terorism, viol etc.), dacă beneficiați de venitul de solidaritate activă (revenu de solidarité active – RSA) sau de alocația de solidaritate pentru persoanele în vârstă și nu dețineți alte surse de venit, sau dacă situația dumneavoastră pare deosebit de importantă în raport cu obiectul litigiului sau cu costurile probabile ale procedurii.

Asistența juridică acoperă:

 • onorariul avocatului;
 • onorariul executorului judecătoresc, dacă este cazul;
 • taxele aferente expertizelor etc.;
 • orice depozit pe care puteți fi obligat să îl achitați.

Asistența juridică poate fi totală sau parțială. Este important să solicitați asistență juridică la începutul procedurii deoarece costurile suportate înainte de depunerea cererii de asistență juridică nu vor fi rambursate.

Puteți obține informații și formularul de cerere de asistență juridică de la avocatul dumneavoastră, la un centru juridic, la primărie, la instanța din localitatea în care aveți reședința sau la instanța sesizată să se pronunțe asupra cauzei. Formularul poate fi descărcat și de la următorul link: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444.[1] Condiții privind resursele financiare pentru obținerea asistenței juridice:
Pentru a vă evalua nevoile de asistență juridică, autoritățile iau în considerare resursele pe care le-ați primit în perioada 1 ianuarie-31 decembrie din anul anterior cererii dumneavoastră. Aceste resurse includ venituri de orice tip, cu excepția prestațiilor familiale și a anumitor prestații sociale. De asemenea, sunt luate în considerare resursele soțului, partenerului, copilului/copiilor dumneavoastră aflat/aflați în întreținere, precum și ale tuturor persoanelor care locuiesc în mod obișnuit sub acoperișul dumneavoastră.

Pot să cer să mi se ramburseze cheltuielile (aferente participării la cercetări/proces)? În ce condiții?

Cheltuielile aferente anumitor proceduri pot fi acoperite, în anumite condiții, de asigurarea dumneavoastră de protecție juridică dacă aceasta acoperă o parte din sau toate taxele judiciare, onorariile executorilor judecătorești, cheltuielile de judecată sau taxele aferente tranzacțiilor sau expertizelor.

În caz contrar, atunci când se pronunță sentința și în cursul soluționării prejudiciului de către instanță, aceste cheltuieli sunt suportate de partea condamnată, la cererea dumneavoastră.

Dacă cercetările au fost finalizate și cazul nu a fost înaintat instanței, pot să introduc o cale de atac?

În cazul în care procurorul decide să claseze cauza la încheierea cercetării, puteți introduce o cale de atac adresându-vă procurorului general de pe lângă curtea de apel în raza căreia se află instanța care a respins cauza.

În cazul în care procurorul general consideră că este necesară o procedură judiciară, acesta poate dispune procurorului să înceapă urmărirea penală. În cazul în care procurorul general consideră că cererea dumneavoastră este nefondată, veți fi informat(ă) că nu se va întreprinde nicio altă acțiune în privința căii dumneavoastră de atac.

De asemenea, dacă o plângere depusă la procuror a fost respinsă sau dacă a trecut o perioadă de trei luni de la această plângere, puteți depune o plângere direct la judecătorul de instrucție competent, constituindu-vă parte civilă.

În cele din urmă, puteți cita presupusul autor în mod direct în fața instanței, solicitând unui executor judecătoresc să îi înmâneze o citație, caz în care va trebui să plătiți un depozit a cărui valoare este stabilită de instanță în funcție de resursele dumneavoastră financiare.

Pot să mă implic în proces?

Vi s-a adus la cunoștință data procesului și puteți participa la audiere. În unele cazuri, procesul nu este public și nu veți putea rămâne în sală decât pe durata mărturiei dumneavoastră. Nu veți avea dreptul să participați la întregul proces dacă acesta nu este public (cu ușilor închise), cu excepția cazului în care v-ați constituit parte civilă în cadrul procedurii.

Aveți dreptul necondiționat de a fi asistat(ă) de-a lungul procesului de către o asociație de sprijinire a victimelor. Membrii acestor asociații vă pot ajuta în momentul depunerii cererii dumneavoastră de a vă constitui parte civilă, pot fi prezenți pe parcursul diferitelor audieri și vă pot ajuta să înțelegeți actele și deciziile magistraților.

Un interpret va fi convocat pentru dumneavoastră dacă aveți dificultăți de înțelegere sau de exprimare în limba franceză.

În cadrul audierii, partea civilă poate convoca martori sau se poate opune audierii anumitor martori.

Victima sau partea civilă poate adresa întrebări martorilor și inculpatului/pârâtului prin intermediul președintelui instanței.

În cele din urmă, puteți formula concluzii (observații scrise) cu privire la aspectele tehnice ale procedurii, legea și/sau faptele cauzei, la care judecătorul trebuie să răspundă;

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat sau pot să aleg să fiu: victimă, martor, parte civilă, acuzator privat?

Odată ce faptele au fost aduse în atenția sistemului de justiție sau a poliției și a jandarmeriei, victima este contactată pentru a fi audiată.

Victima nu este responsabilă pentru găsirea inculpatului și nici pentru dovedirea vinovăției acestuia, acest rol îi revine procurorului. Cu toate acestea, victimei i se poate solicita să furnizeze orice detalii sau probe care să ajute la stabilirea adevărului (certificate medicale, identitatea martorilor etc.)

Victima poate alege să se constituie parte civilă, ceea ce îi conferă dreptul de a solicita compensații financiare pentru prejudiciul suferit și de a fi asistată de un avocat.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

De îndată ce o anchetă este transmisă poliției sau jandarmeriei, aceasta va audia victima. Cu această ocazie, aceasta o va informa întotdeauna cu privire la dreptul său:

 • de a obține despăgubiri sau alte compensații corespunzătoare pentru prejudiciul suferit, inclusiv, dacă este cazul, o măsură de justiție restaurativă;
 • de a se constitui parte civilă, fie în contextul unei acțiuni inițiate de procuror, fie printr-o citație directă a autorului în fața unei instanțe competente sau printr-o plângere prezentată în fața judecătorului de instrucție;
 • dacă dorește să se constituie parte civilă, dreptul de a fi asistată de un avocat ales de aceasta sau numit, la cererea sa, de către președintele uniunii barourilor de pe lângă instanța competentă, costurile fiind suportate de victimă, cu excepția cazului în care îndeplinește condițiile pentru accesul la asistență juridică sau deține o asigurare de protecție juridică;
 • de a fi asistată de un serviciu din cadrul uneia sau mai multor autorități publice sau de o asociație autorizată de sprijinire a victimelor;
 • de a sesiza, după caz, comisia de despăgubire a victimelor infracțiunilor, în cazul anumitor infracțiuni;
 • de a fi informată cu privire la măsurile de protecție de care poate să beneficieze, inclusiv ordinele de protecție. Victimele sunt, de asemenea, informate cu privire la pedepsele aplicate autorilor actelor de violență și la condițiile de executare a eventualelor condamnări care pot fi impuse;
 • pentru victimele care nu înțeleg limba franceză, dreptul de a beneficia de serviciile unui interpret și de o traducere a informațiilor esențiale pentru exercitarea drepturilor lor;
 • de a fi însoțită, la cererea sa, pe parcursul tuturor etapelor procedurii, de reprezentantul său legal și de un adult la alegerea sa, cu excepția cazului în care autoritatea judiciară competentă decide altfel în mod rezonabil;
 • de a declara ca adresă de domiciliu adresa unei terțe părți, sub rezerva acordului expres al acesteia din urmă.

Victima trebuie să se prezinte în instanță și să depună mărturie dacă este citată în calitate de martor.

Nu este necesar ca o parte civilă să fie prezentă personal dacă este reprezentată de un avocat. Cu toate acestea, în cazul în care o parte civilă este absentă și nu este reprezentată, se va presupune că a renunțat la plângere, cu excepția cazului în care s-a adresat în scris instanței pentru a-și indica reclamația.

O parte civilă și o victimă convocate să depună mărturie în fața instanței pot solicita rambursarea costurilor ocazionate de participarea la audiere, dacă formulează cererea pe parcursul procesului.

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții?

Puteți face declarații în cadrul audierii și puteți prezenta probe; totuși, acestea trebuie să respecte principiul contradictorialității și să fie transmise în prealabil apărării (presupusul autor și/sau avocatul său), precum și procurorului.

Vă puteți constitui parte civilă fie în mod independent, fie cu ajutorul unui avocat.

Trebuie să cuantificați cererea dumneavoastră de daune-interese (sumă de bani destinată să repare prejudiciul material, suferința, timpul pierdut ca urmare a faptelor a căror victimă ați fost). O asociație de sprijinire a victimelor vă poate îndruma în cadrul acestui proces.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

Pe parcursul procesului, victima este informată cu privire la dreptul său de a se constitui parte civilă, de a beneficia de asistența unui avocat și de a beneficia, în anumite condiții, de asistență juridică, precum și la posibilitatea de a fi însoțită de o asociație de sprijinire a victimelor.

O victimă care s-a constituit parte civilă va fi informată că, în anumite cazuri, poate depune o cerere la comisia de despăgubire a victimelor infracțiunilor (CIVI) pentru plata de daune și dobânzi, dacă instanța a pronunțat o hotărâre în acest sens.

Voi putea să am acces la dosarele instanței?

La Curtea penală și la Tribunalul de poliție, nu veți putea avea acces direct la dosare; trebuie să obțineți mai întâi acordul procurorului.

Cu toate acestea, dacă v-ați constituit parte civilă, puteți să le consultați direct sau prin intermediul avocatului dumneavoastră, după caz, sau să solicitați o copie a acestora.

La Curtea cu jurați (Cour d’Assises), puteți obține copii gratuite ale proceselor-verbale de constatare a infracțiunii, ale declarațiilor scrise ale martorilor și ale rapoartelor de expertiză și puteți obține copii ale celorlalte documente referitoare la procedură.

Ultima actualizare: 21/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

3 - Drepturile pe care le am după proces

Pot să introduc o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate?

Nu puteți introduce o cale de atac împotriva hotărârii judecătorești dacă nu ați solicitat participarea la procedura penală în calitate de parte civilă care solicită despăgubiri deoarece, doar în calitate de victimă a infracțiunii, nu sunteți parte la proces.

Dacă într-adevăr ați solicitat participarea la procedura penală în calitate de parte civilă și instanța a acceptat cererea dumneavoastră, nu veți putea să introduceți o cale de atac împotriva deciziei de stabilire a vinovăției sau a nevinovăției sau împotriva sentinței pronunțate. Puteți contesta numai acele părți din hotărâre care se referă la dumneavoastră.

Care sunt drepturile mele după pronunțarea sentinței?

În toate cazurile, aveți dreptul:

 • de a fi informat(ă) cu privire la orice decizie care interzice autorului infracțiunii să intre în contact cu dumneavoastră;
 • de a fi informat(ă) cu privire la executarea condamnării (eliberarea persoanei condamnate, reducerea pedepsei, adresa la care locuiește persoana condamnată etc.) fie prin intermediul unei asociații de sprijinire a victimelor (association d’aide aux victimes), fie direct de către Serviciul penitenciar de integrare și de probațiune (Linkul se deschide într-o fereastră nouăService Pénitentiaire d’Insertion et de Probation — SPIP);
 • de a solicita judecătorului să îi interzică autorului infracțiunii să vă întâlnească sau să vă contacteze, dacă acesta este eliberat temporar sau condiționat sau dacă pedeapsa acestuia este redusă sau modificată;
 • de a fi notificat(ă) dacă, după condamnare, autorul evadează și există un pericol pentru dumneavoastră sau pentru cei din jurul dumneavoastră;
 • de a fi asistat(ă) de o asociație de sprijinire a victimelor infracțiunilor;
 • de a se ține cont de interesele dumneavoastră înainte de orice decizie de eliberare a persoanei condamnate și de a prezenta observații scrise înainte de luarea oricărei decizii, în termen de cincisprezece zile de la data solicitării.

Dacă v-ați constituit parte civilă, aveți, de asemenea, dreptul:

 • de a fi informat(ă) de către instanță cu privire la dreptul dumneavoastră de a vă adresa comisiei de despăgubire a victimelor infracțiunilor (Linkul se deschide într-o fereastră nouăcommission d’indemnisation des victimes d’infractions — CIVI);
 • de a fi reprezentat(ă) de un avocat și/sau de a beneficia de asistență juridică;
 • de a fi notificat(ă) cu privire la hotărâre (vi se va trimite o copie).

Pe perioada executării pedepsei, aveți dreptul:

1. de a sesiza autoritatea judiciară (autorité judiciaire, include procurorul) referitor la orice acțiune care aduce atingere intereselor dumneavoastră;

2. de a obține repararea prejudiciului suferit, sub formă de despăgubiri sau alte compensații corespunzătoare; după caz, vi se poate propune o măsură de justiție restaurativă;

3. de a fi informat(ă), dacă doriți acest lucru, cu privire la încheierea executării unei pedepse privative de libertate, în cazurile și în condițiile prevăzute de Codul de procedură penală (Code de procédure pénale — CPP);

4. dacă este necesar, ca nevoia de garantare a liniștii și siguranței dumneavoastră să fie luată în considerare.

Autoritatea judiciară are obligația de a garanta toate aceste drepturi de-a lungul executării pedepsei, indiferent prin ce modalități.

Am dreptul la sprijin sau la protecție după terminarea procesului? Pe ce durată?

După proces, puteți fi asistat(ă) de un avocat care vă poate oferi consiliere cu privire la oportunitatea unei căi de atac sau la modalitatea de a apela la serviciile unui executor judecătoresc.

De asemenea, puteți obține asistență din partea unei asociații de sprijinire a victimelor, fără nicio limită în privința duratei.

Ce informații voi primi în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat?

Dacă autorul infracțiunii este condamnat, sentința vă va fi adusă la cunoștință dacă aceasta conține dispoziții care interzic autorului să vă contacteze sau să se apropie de domiciliul dumneavoastră.

Dacă v-ați constituit parte civilă, veți primi o copie a hotărârii de pronunțare a pedepsei.

În cazul în care autorul infracțiunii se află în închisoare, puteți fi notificat(ă) cu privire la orice propunere de liberare condiționată și vi se va solicita să vă exprimați opinia.

Voi fi informat dacă autorul infracțiunii este eliberat (inclusiv eliberat înainte de termen sau condiționat) sau a evadat din detenție?

Atunci când o persoană a fost condamnată pentru anumite infracțiuni (viol, omor sau tentativă de omor, precum și majoritatea infracțiunilor de natură sexuală) și dacă ați solicitat acest lucru în calitate de victimă sau de parte civilă, veți fi informat(ă), direct sau prin intermediul avocatului dumneavoastră, cu privire la eliberarea autorului infracțiunii la expirarea pedepsei.

În caz de evadare, veți fi informat(ă) de către procuror.

Voi fi implicat în luarea deciziei de punere în libertate sau de liberare condiționată? De exemplu, pot să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

În cazul în care există pericolul ca o persoană condamnată să intre în contact cu victima sau cu partea civilă și astfel de contacte ar trebui evitate, instanțele învestite cu executarea pedepselor, în cazul în care decid ca persoana condamnată să fie eliberată temporar sau definitiv, vor interzice persoanei condamnate să intre în contact cu victima sau cu partea civilă și, dacă este necesar, să se afle în vecinătatea domiciliului sau a locului de muncă al acesteia (articolul 712-16-2 primul paragraf, CPP).

O astfel de interdicție trebuie să fie impusă – cu excepția cazului în care, din motive justificate, se adoptă o decizie contrară – dacă persoana a fost condamnată pentru una dintre infracțiunile menționate la articolul 706-47 CPP (care include majoritatea infracțiunilor de natură sexuală, articolul 712-16-2 al doilea paragraf, CPP).

În astfel de cazuri, victima sau partea civilă este informată cu privire la măsură și la consecințele pe care le suferă autorul infracțiunii dacă nu respectă interdicția (articolul 712-16-2 al treilea paragraf, CPP, a se vedea mai jos).

Dacă o parte civilă solicită acest lucru, avocatul acesteia – dar nu al unei victime care nu s-a constituit parte civilă – poate asista și prezenta observații cu ocazia examinării, de către instanță, a cererii de liberare condiționată a unei persoane condamnate la o pedeapsă cu închisoarea (emprisonnement sau réclusion) de cinci ani sau mai mult.

În plus, instanțele învestite cu executarea pedepselor pot, înainte de a lua o decizie, să informeze victima sau partea civilă, în mod direct sau prin intermediul avocatului acesteia, referitor la faptul că își pot prezenta observațiile în scris în termen de 15 zile de la data notificării în acest sens. Victima sau partea civilă își poate trimite observațiile instanței prin orice mijloace preferă.

O victimă nu poate introduce o cale de atac împotriva deciziilor privind executarea pedepsei persoanei condamnate. Victima poate depune o nouă plângere dacă autorul comite infracțiuni noi. În cazul în care persoana condamnată comite orice încălcare a obligațiilor sau a interdicțiilor sale, de exemplu prin nerespectarea interdicției de a intra în contact cu victima, aceasta din urmă poate semnala problema judecătorului care monitorizează condițiile de liberare condiționată sau procurorului.

Ultima actualizare: 21/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 - Despăgubiri

Care este procedura pentru a solicita despăgubiri din partea autorului infracțiunii? (de exemplu, intervenție în instanță, constituirea ca parte civilă sau o acțiune civilă)

Legislația în vigoare permite oricărei persoane care se consideră victimă:

 • să solicite judecătorului de instrucție responsabil cu soluționarea cauzei constituirea ca parte civilă (constitution de partie civile);
 • să introducă o cerere de măsuri provizorii (action en référé) sau o acțiune pe fond în fața instanțelor civile (action devant le juge civil au fond).

1) Există o serie de modalități prin care o acțiune civilă poate fi introdusă în fața instanțelor penale:

-            Urmărirea penală (action) declanșată atunci când acțiunea penală nu a fost demarată de către ministerul public (aceasta are drept efect declanșarea acțiunii penale).

Sunt posibile două modalități:

 • citația directă (citation directe), pentru contravenții (contraventions) sau delicte (délits);
 • constituirea ca parte civilă în cadrul procesului penal [pentru delicte sau infracțiuni grave (crimes)].

-            Intervenție (intervention), atunci când a fost deja introdusă o acțiune penală.

-            Constituirea ca parte civilă în cadrul procesului penal.

O victimă poate solicita constituirea ca parte civilă în cadrul ședinței dar și prin trimiterea unei cereri către președintele instanței penale, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin fax, menționând că solicitantul dorește să se constituie parte civilă care solicită daune-interese și indicând valoarea daunelor-interese solicitate. Acest lucru se poate face și prin intermediul unui avocat.

2) Acțiunea civilă poate fi introdusă în fața instanțelor civile conform dreptului comun al răspunderii civile.

Dacă victima introduce o acțiune în despăgubiri la instanțele civile, aceasta nu va putea sesiza apoi instanțele penale. Însă dacă victima solicită constituirea ca parte civilă în cadrul procesului penal, aceasta nu va fi împiedicată să sesizeze instanțele civile în acest sens.

Instanța a obligat autorul infracțiunii la plata de despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubiri?

În cazul în care o victimă întâmpină dificultăți în recuperarea valorii despăgubirii, aceasta poate recurge la proceduri civile de executare făcând apel la serviciile unui executor judecătoresc (huissier de justice). Cererea trebuie trimisă prin poștă președintelui tribunalului regional (tribunal de grande instance) de la domiciliul principal (domicile) al persoanei condamnate sau, în cazul în care aceasta se află în închisoare, al tribunalului regional de la locul în care se află închisoarea. Pot fi confiscate următoarele:

- o parte din salariul rămas disponibil al persoanei condamnate;

- fonduri din contul său bancar;

- anumite bunuri care îi se pot afla în posesia sa.

În cazul în care acesta nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans? În ce condiții?

În cazul în care persoana condamnată nu despăgubește victima în mod voluntar, victima poate sesiza Serviciul de asistență pentru recuperarea sumelor alocate victimelor infracțiunilor (Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions — SARVI). Este suficient ca victima să demonstreze că i s-au acordat daune-interese printr-o hotărâre judecătorească definitivă în materie penală (împotriva căreia nu este posibilă nicio altă cale de atac).

Substituindu-se persoanei responsabile, SARVI îi plătește victimei întreaga valoare a daunelor-interese până la suma de 1 000 EUR; în afară de această sumă, acesta mai plătește un avans de 30 %, până la un plafon de 3 000 EUR. După plata unui avans, SARVI plătește soldul datorat în funcție de sumele pe care le obține de la persoana condamnată.

Pentru a sesiza SARVI, victima trebuie să obțină un formular de cerere de asistență pentru recuperarea sumelor acordate (formulaire de demande d’aide au recouvrement) de la tribunalul regional [de exemplu, de la ghișeul unic de grefă al tribunalului (guichet unic de greffe), grefa judecătorului delegat în relația cu victimele (greffe du juge délégué aux victimes), biroul de executare (bureau d’execution) sau biroul de sprijinire a victimelor (bureau d’aide aux victimes)] sau de la un centru juridic (maison de la justice et du droit), un punct de informare juridică (point d’accès au droit), primărie sau alte structuri similare, care vor transmite, de asemenea, formularul completat către SARVI.

Cererea adresată SARVI trebuie formulată într-un termen cuprins între două luni și un an de la data la care hotărârea de acordare a daunelor-interese devine definitivă.

Am dreptul la despăgubiri de la stat?

Fondul de garantare pentru victimele actelor de terorism și ale altor infracțiuni (Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions — FGTI) despăgubește victimele actelor de terorism în conformitate cu o procedură specială. De asemenea, acesta despăgubește:

- victimele actelor de viol, agresiune sexuală, furt, fraudă, abuz de încredere, extorcare de fonduri sau distrugere sau deteriorare a bunurilor;

- victimele unei infracțiuni care a condus la handicap permanent sau incapacitate totală de muncă;

- rudele victimelor actelor de omor sau ucidere din culpă.

Pentru a primi despăgubiri din partea Fondului, o victimă care îndeplinește anumite condiții trebuie să depună o cerere direct la comisia de despăgubire a victimelor infracțiunilor (CIVI) la tribunalul regional de la domiciliul principal al solicitantului sau de la locul instanței penale învestite cu judecarea infracțiunii.

Cererea trebuie adresată comisiei în termen de trei ani de la data comiterii infracțiunii. Această perioadă se prelungește cu un an de la data ultimei hotărâri penale.

Dacă infracțiunea a fost comisă în Franța, se pot acorda despăgubiri:

- persoanelor de cetățenie franceză;

- resortisanților unui stat membru al Uniunii Europene.

Dacă infracțiunea a avut loc în străinătate, pot fi despăgubiți doar resortisanții francezi.

1) În caz de vătămare corporală gravă:

Victima poate obține repararea integrală a prejudiciului suferit în urma vătămării corporale în cazul în care infracțiunea a condus la deces, mutilare sau invaliditate permanentă sau la incapacitate totală de muncă egală cu sau mai mare de o lună sau dacă infracțiunea a fost una de viol, agresiune sexuală sau trafic de ființe umane.

Comisia va ține cont de prestațiile plătite de organismele de protecție socială, societățile mutuale de asigurări de sănătate, societățile de asigurări etc. Prejudiciile asupra articolelor de îmbrăcăminte sau cele materiale nu fac obiectul despăgubirii.

2) În caz de vătămare corporală minoră și de prejudicii materiale rezultate din furt, fraudă, abuz de încredere, extorcare de fonduri sau distrugere sau deteriorare a bunurilor:

Dacă victima a suferit o vătămare corporală care a condus la incapacitate totală de muncă de mai puțin de o lună sau la un prejudiciu material ca urmare a uneia dintre aceste infracțiuni, despăgubirea disponibilă este supusă unor condiții stricte și este limitată de un plafon.

Pentru a beneficia de o astfel de despăgubire, victima trebuie să îndeplinească următoarele condiții suplimentare:

- resursele victimei nu trebuie să depășească de 1,5 ori plafonul stabilit pentru asistența juridică parțială (ajustat pentru cheltuielile familiale);

- victima trebuie să se afle în imposibilitatea de a obține o despăgubire efectivă și suficientă pentru prejudiciul provocat de la o societate de asigurări, un organism de protecție socială sau orice alt organism care ar putea fi răspunzător;

- numai în cazul prejudiciului material, victima trebuie să se afle într-o situație materială sau psihologică gravă ca urmare a infracțiunii.

Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, victima poate beneficia de o despăgubire plafonată la 4 500 EUR.

Am dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu este condamnat?

În cazul în care autorul nu este condamnat, puteți introduce o acțiune civilă solicitând despăgubiri pentru prejudiciul dumneavoastră în fața unei instanțe civile. Trebuie să demonstrați că autorul infracțiunii este responsabil pentru prejudiciul pe care l-ați suferit.

Procedura în fața comisiei de despăgubire a victimelor infracțiunilor (CIVI) este independentă de orice procedură în fața instanțelor penale, iar o victimă poate sesiza comisia chiar dacă nu există nicio hotărâre sau sentință pronunțată de o instanță penală și chiar dacă acuzatul este achitat.

Am dreptul la o plată de urgență până mi se soluționează cererea de despăgubiri?

În cadrul procedurii în fața comisiei de despăgubire a victimelor infracțiunilor, puteți solicita o plată intermediară dacă dreptul dumneavoastră la despăgubire nu este contestat și dacă prejudiciul dumneavoastră nu poate fi stabilit definitiv deoarece nu puteți calcula suma totală sau deoarece organele de protecție socială nu v-au comunicat încă sumele pe care le vor rambursa. Dacă nu îndepliniți aceste condiții, o plată intermediară vă poate fi acordată, cu toate acestea, la discreția președintelui comisiei.

Ultima actualizare: 21/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Pe cine pot contacta pentru a beneficia de sprijin și asistență dacă sunt victima unei infracțiuni?

Structurile de sprijinire a victimelor sunt enumerate într-un anuar al asociațiilor de sprijinire a victimelor: Linkul se deschide într-o fereastră nouăAnnuaire des associations d’aide aux victimes.

Puteți contacta asociația de sprijinire a victimelor cea mai apropiată de locul de reședință.

Linia telefonică de urgență dedicată victimelor

Asistență specifică pentru victime:

 • Copii în pericol: 119 — 24 h/24, 7 zile din 7
 • Copii dispăruți: 116 000 — 24 h/24, 7 zile din 7
 • Violență împotriva femeilor: 3919 — 7 zile din 7, de luni până vineri, orele 9.00-22.00 și în zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale, orele 9.00-18.00
 • Viol și agresiune sexuală: 0 800 05 95 95 — de luni până vineri, orele 10.00-19.00
 • Acte cu caracter rasist: 01 40 35 36 55 — marți, joi și vineri, orele 10.30-13.30
 • Acte homofobe: 01 48 06 42 41 — de luni până vineri, orele 18.00-22.00, sâmbătă, orele 14.00-16.00 și duminică, orele 18.00-20.00
 • Linkul se deschide într-o fereastră nouăHărțuire la școală: 3020 — de luni până vineri, orele 9.00-20.00 și sâmbătă orele 9.00-18.00

Asistența acordată victimelor este gratuită?

Da, ajutorul oferit de asociațiile de sprijinire a victimelor este complet gratuit.

Ce tipuri de asistență pot primi de la serviciile sau autoritățile publice?

Asistență medicală:

victima poate consulta un medic și obține certificate de constatare a rănilor sale deplasându-se la un spital.

Violență domestică:

indiferent de starea civilă, în caz de pericol, victima poate sesiza de urgență un judecător cu atribuții în materie de dreptul familiei (juge aux affaires familiales) din cadrul tribunalului regional (tribunal de grande instance) pentru a obține un ordin de protecție prin care să i se atribuie în mod provizoriu locuința familială și prin care partenerul violent să fie evacuat.

Asistență juridică:

în cadrul fiecărui tribunal regional funcționează un birou de sprijinire a victimelor (bureau d’aide aux victimes) condus de o asociație de sprijinire a victimelor. Aceste birouri informează, îndrumă și însoțesc victimele infracțiunilor și le explică funcționarea instanțelor, precum și orice procedură în curs care le privește. Acest lucru permite victimelor să fie informate cu privire la:

 • orice măsuri luate în regim de urgență, cum ar fi înfățișarea imediată (comparution immédiate);
 • stadiul procesului penal.

Victimele vor fi întotdeauna îndrumate către orice mecanism de despăgubire de care pot beneficia.

Asistența acordată este gratuită și confidențială.

Ce tipuri de asistență pot primi de la organizațiile neguvernamentale?

Asociațiile de sprijinire a victimelor asistă victimele pe parcursul procedurii furnizându-le în mod gratuit informații de ordin juridic, social, precum și sprijin psihologic. Reprezentanții acestora pot asista victimele în momentul depunerii unei plângeri sau al constituirii ca parte civilă în procesul penal. Aceștia pot participa și la audierile penale și pot ajuta victima să înțeleagă etapele procedurale și deciziile luate de diferitele autorități.

Asociațiile de sprijinire a victimelor pot fi prezente în jandarmerii și secții de poliție, spitale, tribunale, birouri de asistență socială etc. Adresele și numerele de telefon ale acestora sunt disponibile la instanțele de judecată și la jandarmerii și secții de poliție, precum și în anuarul care poate fi accesat la acest Linkul se deschide într-o fereastră nouălink.

Pe lângă aceste asociații generale de sprijinire a victimelor, există numeroase alte asociații neacreditate, specializate în anumite domenii, cum ar fi vătămarea corporală, violența domestică, accidentele rutiere, erorile medicale etc. Unele asociații specializate în sprijinirea femeilor victime ale violenței pot oferi cazare temporară femeilor și copiilor lor.

Ultima actualizare: 21/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini croată a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Drepturile victimelor criminalității în cadrul procedurilor penale - Croaţia

Victimele infracțiunilor au o serie de drepturi în cadrul fazei de urmărire penală și al acțiunii penale, o protecție specială fiind acordată copiilor și victimelor infracțiunilor contra libertății sexuale și ale traficului de ființe umane

Victima unei infracțiuni are dreptul:

 • de acces la informațiile pe care poliția, anchetatorul, parchetul (državno odvjetništvo) și instanța au obligația de a le furniza;
 • de a beneficia de asistență și de sprijin de specialitate eficace, de natură psihologică sau de altă natură, din partea organismelor, a organizațiilor și a instituțiilor care acordă sprijin victimelor infracțiunilor;
 • de a se constitui parte vătămată în cadrul unei proceduri penale;
 • de a primi o notificare din partea procurorului (državni odvjetnik) cu privire la modul în care s-a dat curs sesizării făcute, precum și dreptul de a depune o plângere la un procuror-șef (viši državni odvjetnik);
 • de a beneficia de consiliere de specialitate, finanțată de la bugetul de stat, în cazul în care victima suferă prejudicii psihosomatice foarte severe sau în cazul în care suportă consecințele foarte grave ale infracțiunii;
 • de a introduce o acțiune în despăgubiri conexă;
 • de a beneficia de despăgubiri în conformitate cu o lege distinctă, în cazul în care victima a suferit o vătămare corporală gravă sau o deteriorare gravă a stării de sănătate ca urmare a unei infracțiuni săvârșite prin violență.

Victima unei infracțiuni contra libertății sexuale sau a unei infracțiuni legate de traficul de ființe umane are, pe lângă drepturile menționate mai sus, următoarele drepturi:

 • de a discuta cu un avocat înainte de a fi audiată, costul aferent acestui demers urmând să fie acoperit de la bugetul de stat;
 • de a beneficia de asistență judiciară, finanțată de la bugetul de stat;
 • de a fi audiată de o persoană de același sex, la secția de poliție sau la parchet;
 • de a fi însoțită de o persoană de încredere pe parcursul audierii;
 • de a refuza să răspundă la întrebări fără relevanță privind viața sa personală;
 • de a solicita audierea prin intermediul unui dispozitiv audiovizual;
 • de a beneficia de confidențialitatea datelor cu caracter personal;
 • de a solicita excluderea publicului de la audiere;
 • de a fi informată, înaintea primei audieri, de către instanță, procuror sau poliție cu privire la aceste drepturi.

În cazul în care un copil este victima unei infracțiuni, acesta are, pe lângă drepturile menționate mai sus, și următoarele drepturi:

 • de a beneficia de asistență judiciară, finanțată de la bugetul de stat;
 • de a fi însoțit de o persoană de încredere atunci când participă la acte procedurale;
 • de a beneficia de confidențialitatea datelor cu caracter personal;
 • de a fi audiat la domiciliu sau în alt loc special echipat, și nu în instanță;
 • de a solicita ca publicul să nu participe la audiere;
 • de a solicita ca interogatoriul să fie realizat cu ajutorul unor dispozitive audiovizuale operate de către un asistent judiciar profesionist, fără ca judecătorul sau părțile să fie prezente în aceeași încăpere în care se află copilul;
 • de a beneficia de o atenție deosebită în timpul audierii, astfel încât sănătatea mintală a copilului să nu fie afectată negativ.

Copii sunt toate persoanele cu vârsta mai mică de 18 ani.

Martorii și victimele copii sunt audiați de un judecător de instrucție în cadrul audierii preliminare, iar citația le este transmisă martorilor copii prin intermediul părinților sau al tutorilor legali.

Plângere penală (privatna tužba)

Atunci când se denunță o infracțiune, procurorul va declanșa, în majoritatea cazurilor, urmărirea penală din oficiu.

Pentru unele infracțiuni, acțiunea penală se pune în mișcare dacă se depune în prealabil o plângere penală. Plângerea penală trebuie formulată în termen de trei luni de la data la care persoana fizică sau juridică autorizată a aflat despre infracțiune și despre autorul infracțiunii.

Acțiunea în despăgubiri conexă

Victima unei infracțiuni este, de asemenea, parte vătămată, având dreptul de a formula o acțiune în despăgubiri conexă în fața instanței.

În cadrul unei astfel de acțiuni se pot solicita următoarele:

 • despăgubiri pentru prejudiciile suferite, care pot fi corporale sau necorporale (durere suportată, teamă);
 • restituirea de bunuri – dacă partea vătămată poate dovedi că era proprietarul sau titularul legal al acestora;
 • anularea unei tranzacții specifice – în cazul în care infracțiunea a avut ca rezultat o tranzacție imobiliară (dacă pârâtul a obligat victima să încheie un contract).

Se poate formula o acțiune în despăgubiri conexă în cadrul unei acțiuni penale sau al unei acțiuni civile distincte împotriva pârâtului. În cazul în care acțiunea este intentată în cadrul unui proces penal, o condiție prealabilă pentru ca aceasta să fie admisă este ca instanța să se pronunțe în sensul vinovăției inculpatului.

Acest lucru nu reprezintă o garanție că acțiunea civilă intentată este admisă.

Drepturile părților vătămate pe parcursul cercetării și acțiunii penale

În timpul cercetării penale, victimele unei infracțiuni, în calitate de autori ai plângerii penale și de părți vătămate, au dreptul de a prezenta faptele și de a aduce elementele de probă care sunt utile pentru stabilirea infracțiunii, pentru identificarea infractorului (infractorilor) și pentru determinarea pretențiilor victimelor în cadrul acțiunii în despăgubiri conexe.

O victimă care se constituie parte vătămată în cadrul unei acțiuni penale are dreptul:

 • de a se exprima în limba sa maternă, inclusiv în limbajul semnelor pentru persoanele surde și surdomute; victima respectivă are, de asemenea, dreptul la asistență din partea unui interpret în cazul în care nu înțelege sau nu se exprimă în limba croată sau dreptul la asistență din partea unui traducător sau a unui interpret al limbajului semnelor în cazul în care este surdă sau surdomută;
 • de a se exprima în limba sa maternă;
 • de a introduce o acțiune în despăgubiri conexă, precum și cereri în vederea adoptării de măsuri temporare;
 • de a avea un reprezentant;
 • de a prezenta faptele și de a aduce elemente de probă;
 • de a participa la audierea preliminară;
 • de a participa la procedură și la audierea preliminară, precum și de a face o declarație finală;
 • de a consulta dosarul cauzei;
 • de a solicita o notificare din partea procurorului cu privire la modul în care s-a dat curs sesizării făcute, precum și dreptul de a depune o plângere la un procuror-șef;
 • de a depune o cale de atac;
 • de a înainta o cerere de începere a urmăririi penale sau de a depune o plângere penală;
 • de a primi o notificare privind respingerea unei acuzații în materie penală sau privind decizia luată de procuror de a nu începe urmărirea penală;
 • de a derula urmărirea penală în locul procurorului;
 • de a solicita restabilirea situației anterioare;
 • de a primi o notificare privind rezultatul procedurii penale.

Parchetul și instanța au obligația de a examina, atât înaintea începerii procedurii penale, cât și pe parcursul fiecărei etape a acesteia, dacă există vreo posibilitate ca persoana acuzată să aducă reparații părții vătămate pentru prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii. Acestea au, de asemenea, obligația de a informa partea vătămată cu privire la anumite drepturi stabilite prin lege (dreptul părții vătămate de a se exprima în limba sa maternă, dreptul de a înainta o acțiune în despăgubiri conexă etc.).

Dreptul la despăgubiri

Legea privind despăgubirile acordate victimelor infracțiunilor [Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela) (Narodne Novine (NN; Monitorul Oficial al Republicii Croația) nr. 80/08 și nr. 27/11] prevede dreptul la despăgubiri pentru victimele infracțiunilor care presupun acte de violență săvârșite cu intenție pe teritoriul Republicii Croația sau pentru rudele acestora, în condițiile prevăzute în legea respectivă.

Aceasta stabilește dreptul la despăgubiri pentru victimele unor infracțiuni violente săvârșite cu intenție și precizează condițiile prealabile necesare și procedura prin care se poate exercita dreptul la despăgubiri, organismele care iau decizii în acest sens și participă la procesul de luare a deciziilor referitor la dreptul la despăgubiri, precum și organismele responsabile de cazuri transfrontaliere și procedurile aplicate în astfel de cazuri.

Victimele unor infracțiuni violente săvârșite cu intenție au dreptul la despăgubiri din bugetul național.

Poliției, parchetului și instanțelor judecătorești li se solicită să ofere informații asupra dreptului la despăgubiri, precum și să furnizeze formularele de cerere necesare, având, de asemenea, obligația de a oferi, la cererea victimei, indicații și informații generale despre modalitatea de completare a cererii și despre documentele justificative necesare.

Cererile de despăgubire trebuie să fie depuse la Ministerul Justiției prin formularul care poate fi descărcat de pe site-ul web al Ministerului.

Formular de cerere de despăgubire pentru victimele infracțiunilor_hr PDF(223 Kb)hr

Aceste cereri trebuie să fie depuse în termen de șase luni de la data la care a fost comisă infracțiunea. Dacă există motive legitime pentru incapacitatea unei victime de a depune o astfel de cerere în termenul impus, victima în cauză trebuie să facă acest demers în termen de trei luni de la data la care respectivele motive încetează să mai existe și, în orice caz, în termen de trei ani de la data la care a fost comisă infracțiunea.

În cazul în care victima este un minor sau o persoană care a fost privată de capacitatea de exercițiu, iar reprezentantul său legal nu a depus o cerere în termen de șase luni de la data comiterii infracțiunii, perioada de șase luni începe să se deruleze de la data la care persoana a împlinit optsprezece ani sau din ziua în care a fost lansată procedura penală după ce victima a împlinit vârsta de optsprezece ani sau din ziua în care i s-a restabilit capacitatea de exercițiu.

Persoane care au dreptul la despăgubiri:

 • victimele unei infracțiuni săvârșite prin violență, care sunt cetățeni ai Republicii Croația, cetățeni ai unui stat membru al UE sau persoane care sunt rezidenți permanenți pe teritoriul Uniunii Europene, cu condiția ca infracțiunea să fi fost săvârșită pe teritoriul Croației;
 • victima unei vătămări corporale grave sau a cărei stare de sănătate s-a deteriorat ca urmare a comiterii infracțiunii respective asupra sa (o astfel de persoană are dreptul la compensarea costurilor ocazionate de tratamentul medical, cu condiția ca acestea să nu fie acoperite de asigurarea de sănătate obligatorie, care să nu depășească cuantumul rambursat de asigurarea de sănătate în Republica Croația, precum și dreptul la compensarea pierderii veniturilor în limita sumei de 35 000 HRK);
 • o persoană care este o rudă apropiată cu victima decedată [soț, soție sau partener(ă), copil, părinte, părinte adoptiv, copil adoptat, părinte vitreg, copil vitreg, partener de același sex, bunic(ă) și nepot (nepoată) în cazul în care aceste persoane au făcut parte din aceeași gospodărie ca și victima] (o astfel de persoană are dreptul la despăgubiri pentru încetarea obligației legale de întreținere de până la 70 000 HRK);
 • în cazul decesului unei victime, persoana care a suportat cheltuielile de înmormântare are dreptul la despăgubiri de până la 5 000 HRK;
 • în cazul în care o infracțiune este denunțată sau înregistrată de către poliție sau de parchet în termen de șase luni de la data la care a fost comisă, indiferent dacă infractorul este cunoscut sau nu.

La stabilirea cuantumului despăgubirii, se ține seama de comportamentul victimei în timpul și după comiterea infracțiunii sau de contribuția sa la provocarea unor prejudicii și de amploarea respectivelor prejudicii, precum și de următoarele criterii: persoana este o victimă imediată, a denunțat infracțiunea în fața autorităților competente și când a făcut acest lucru. În plus, se evaluează modul în care victima cooperează cu poliția și cu autoritățile competente pentru a aduce infractorul în fața justiției, ținându-se seama de eventualul rol al victimei imediate la cauzarea prejudiciului sau la accentuarea acestuia; în oricare dintre aceste cazuri, compensația la care are dreptul victima va fi redusă în consecință. O cerere de despăgubire va fi refuzată sau cuantumul său va fi redus dacă se constată că victima este implicată în criminalitatea organizată sau într-o organizație criminală. Compensația poate fi refuzată sau cuantumul său poate fi redus și în cazul în care acordarea compensației integrale ar contraveni principiului echității, moralității și politicii publice.

Notificarea privind eliberarea infractorului

Atunci când un pârât este condamnat la închisoare, Serviciul autonom pentru sprijinirea victimelor și a martorilor din cadrul Ministerului Justiției va informa victima cu privire la data eliberării deținutului în cauză (eliberarea necondiționată și cea condiționată).

Obligația statutară de a informa victimele cu privire la eliberarea deținuților

În conformitate cu dispozițiile prin care Legea privind executarea pedepselor cu închisoarea (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazne zatvora) a fost modificată, Serviciul autonom pentru sprijinirea victimelor și a martorilor din cadrul Ministerului Justiției are obligația de a informa victima, partea vătămată sau familia acestora cu privire la eliberarea unui deținut care și-a executat pedeapsa.

Victimele sunt informate cu privire la eliberarea unui deținut în cazul infracțiunilor contra libertății sexuale și a moralității sexuale, contra vieții și a integrității fizice, precum și în cazul infracțiunilor care presupun acte de violență.

Informațiile de mai sus trebuie să fie furnizate victimei, părții vătămate sau familiilor acestora, indiferent dacă deținutul este eliberat în mod necondiționat sau dacă face obiectul unei eliberări condiționate.

Mai mult, atunci când se ia o decizie referitoare la oportunitatea de a autoriza eliberarea unui deținut din închisoare pentru a-i permite să se întoarcă în locul în care locuiește permanent sau temporar, penitenciarele/închisorile pot să solicite serviciului de probațiune să stabilească atitudinea victimei sau a familiei victimei față de infracțiunea care a fost săvârșită. Serviciul autonom pentru sprijinirea victimelor și a martorilor întocmește rapoarte pentru serviciul de probațiune pe baza discuțiilor purtate cu victima.

Sprijinirea victimelor și a martorilor

Sprijinirea victimelor și a martorilor pe teritoriul Republicii Croația este coordonată de Serviciul autonom pentru sprijinirea victimelor și a martorilor (Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima) din cadrul Ministerului Justiției.

Victimele și martorii pot obține sprijin și informații cu privire la drepturile lor și la procedurile aplicate de la unitatea pentru victime și martori din cadrul unei instanțe.

Astfel de unități au fost create în cadrul a șapte instanțe regionale (županijski sudovi), și anume la Zagreb, Zadar, Osijek, Vukovar, Split, Sisak și Rijeka. Aceste unități oferă victimelor (și martorilor) și persoanelor care le însoțesc sprijin emoțional, informații practice și informații referitoare la drepturile lor. Sprijinul este furnizat, de asemenea, de către unități ale instanțelor municipale și ale instanțelor corecționale competente (općinski și prekršajni sudovi).

Victimele pot, de asemenea, să obțină informații despre drepturile lor și despre tipurile de asistență de care pot beneficia apelând Centrul național de intermediere telefonică pentru victimele infracțiunilor și ale delictelor la numărul de telefon gratuit 116 006 (a se vedea site-ul web al Centrului național de apel).

Ministerul Justiției oferă, de asemenea, victimelor și martorilor sprijin și informații cu privire la drepturile lor, iar eventuale întrebări pot fi trimise prin e-mail la adresa: Linkul se deschide într-o fereastră nouăzrtve.i.svjedoci@pravosudje.hr sau pe site-ul web al Ministerului Justiției din Croația: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://pravosudje.gov.hr/

Sprijin acordat victimelor și martorilor în cazuri transfrontaliere

Serviciul autonom pentru sprijinirea victimelor și a martorilor, care a fost instituit în cadrul Ministerului Justiției, oferă sprijin și informații atât martorilor, cât și victimelor care sunt convocate în justiție prin acordarea unei asistențe juridice internaționale (inclusiv martorilor și victimelor crimelor de război).

Martorilor care sunt convocați să depună mărturie în fața instanțelor din Republica Croația sau martorilor croați care sunt convocați să se înfățișeze în fața unor instanțe străine li se trimit scrisori de informare.

Martorii crimelor de război beneficiază de protecție fizică, dacă este cazul, precum și de ajutor pentru a-și pregăti călătoria și compariția în fața organului judiciar competent (în cazul martorilor și al altor părți care sunt convocate pentru a fi audiate în cadrul unei proceduri penale privind crime de război în fața organelor judiciare competente din Republica Croația sau în afara Republicii Croația atunci când sprijinul respectiv vizează o cerere de asistență juridică internațională).

Faceți clic pe link-urile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

Linkul se deschide într-o fereastră nouă1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Linkul se deschide într-o fereastră nouă2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Linkul se deschide într-o fereastră nouă3 - Drepturile pe care le am după proces

Linkul se deschide într-o fereastră nouă4 - Despăgubiri

Linkul se deschide într-o fereastră nouă5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Ultima actualizare: 08/10/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Ce informații voi primi din partea autorităților (de ex. poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte de denunțarea acesteia?

Codul de Procedură Penală nu prevede ce informații i se pot furniza victimei după ce infracțiunea a avut loc și înainte de denunțarea acesteia. Orice persoană are dreptul și posibilitatea de a contacta parchetul, unde aceasta poate denunța o infracțiune ori depune o declarație sau un document cu privire la o problemă care este de competența procurorului. Persoanele care contactează parchetul respectiv vor primi informații cu privire la modul de denunțare a infracțiunii și alte informații de bază cu privire la drepturile și obligațiile ce le revin.

Agenții de poliție sunt obligați să înregistreze denunțarea infracțiunilor care sunt urmărite penal din oficiu.

În plus, orice persoană are dreptul la protecție adecvată din partea poliției în cazul în care există motive rezonabile pentru acordarea unei astfel de protecții.

Serviciile de sprijinire a victimelor și a martorilor, care au fost constituite în cadrul a șapte instanțe județene, oferă sprijin emoțional și informații victimelor cu privire la drepturile ce le revin (inclusiv informații tehnice și practice). De asemenea, oferă sprijin și informații martorilor și membrilor de familie atât ai victimelor, cât și ai martorilor. Se furnizează informații și se acordă sprijin indiferent de stadiul procedurilor. Victimele primesc informații și sprijin chiar dacă nu denunță infracțiunea. De asemenea, serviciile respective îndrumă victimele și martorii către instituții și organizații specializate ale societății civile, în funcție de nevoile lor.

Nu locuiesc în țara din UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

Dispozițiile care reglementează drepturile victimelor și ale părților civile se aplică în aceeași măsură și fără a ține seama de cetățenie, deoarece legislația penală croată se aplică oricărei persoane care săvârșește o infracțiune în Croația. Părțile și participanții la procedură au dreptul să își folosească limba maternă.

Poliția, parchetul și instanțele au obligația, în temeiul Codului de Procedură Penală și al Legii privind victimele infracțiunilor (daune materiale), de a furniza victimelor infracțiunilor informații cu privire la drepturile ce le revin în temeiul actelor respective. Aceasta înseamnă că parchetul și instanțele au obligația de a examina posibilitățile, atât înainte de începerea procedurii penale, cât și în oricare dintre etapele acesteia, ca persoana acuzată să despăgubească partea civilă pentru orice pierderi/vătămări pe care aceasta le-a suferit ca urmare a infracțiunii, de a informa partea vătămată asupra dreptului său de a-și utiliza limba maternă și de a depune o cerere de despăgubire, pe cale orală într-o limbă pe care victima o înțelege, și în scris, în limba croată sau în limba engleză. De asemenea, parchetul și instanțele judecătorești au obligația de a oferi victimei, la cerere, instrucțiuni generale și informații privind modul de completare a cererii și documentele justificative pe care trebuie să le prezinte. Fișele informative care conțin informații referitoare la dreptul victimei la despăgubiri, precum formularul de cerere pentru acordarea de despăgubiri, sunt disponibile în limbile croată și engleză. Versiunile în limbile croată și engleză ale acestor documente pot fi descărcate de pe site-ul Ministerului Justiției din Croația.

Orice victimă care denunță o infracțiune primește de la poliție informații privind drepturile sale. După informarea verbală a victimei, agentul de poliție furnizează victimei informații în scris cu privire la drepturile acesteia, precum și orice informații disponibile privind serviciile de protejare și sprijinire a victimelor, inclusiv linia de asistență telefonică gratuită pentru sprijinirea victimelor.

Pentru persoanele care nu cunosc limba croată, poliția pune la dispoziție o fișă informativă privind drepturile victimelor în alte limbi.

Voluntarii din cadrul Centrului național de intermediere telefonică pentru victimele infracțiunilor și delictelor (116-006) oferă sprijin psihologic, informații cu privire la drepturi și informații practice. De asemenea, aceștia îndrumă victimele către alte servicii și organizații competente pentru a se asigura că acestea primesc informații suplimentare și alte forme de sprijin și asistență. Această linie de asistență telefonică gratuită este deschisă de la ora 8.00 la ora 20.00 în zilele lucrătoare și personalul poate prelua apeluri în limbile croată și engleză.

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

a) Victima și partea vătămată au dreptul, în termen de două luni de la data depunerii plângerii sau a denunțării unei infracțiuni, de a solicita parchetului informații cu privire la măsurile luate ca răspuns la acuzarea/denunțarea formulată. Acestea sunt informate de către parchet cu privire la măsurile luate într-un termen rezonabil, în cel mult treizeci de zile de la data primirii solicitării, cu excepția cazului în care solicitarea respectivă compromite eficacitatea procedurii. Decizia de a nu divulga astfel de informații trebuie să fie comunicată victimei sau părții vătămate care a înaintat solicitarea.

b) Procurorul va suspenda ancheta printr-o decizie:

 • în cazul în care infracțiunea de care este învinuită persoana respectivă nu este o infracțiune pentru care se impune urmărirea penală din oficiu;
 • în cazul în care circumstanțele exclud vinovăția persoanei învinuite, cu excepția cazului în care a fost săvârșit un act ilicit în stare de incapacitate mintală;
 • în cazul în care termenul de prescripție a expirat pentru infracțiunea respectivă sau infracțiunea face obiectul unei amnistii sau al unei grațieri, sau dacă există alte circumstanțe care interzic urmărirea penală; precum și
 • în cazul în care nu există dovezi că persoana învinuită ar fi săvârșit infracțiunea.

Decizia de suspendare a investigării este trimisă părții vătămate și persoanei învinuite, care va fi eliberată imediat în cazul în care a fost plasată în arest sau în arest preventiv. Pe lângă decizie, partea vătămată primește informații, în conformitate cu articolul 55 din Codul de Procedură Penală, cu privire la modalitatea de continuare a urmăririi penale pe cont propriu.

c) După ce a examinat denunțul și a efectuat verificări în sistemul informatic al parchetului, procurorul va respinge denunțul printr-o decizie motivată în cazul în care din acesta rezultă în mod clar următoarele:

 • infracțiunea nu este o infracțiune pentru care se poate impune urmărirea penală din oficiu;
 • termenul de prescripție a expirat pentru infracțiunea respectivă sau infracțiunea face obiectul unei amnistii sau al unei grațieri sau infracțiunea a fost deja soluționată de către instanță printr-o hotărâre definitivă sau există alte circumstanțe care interzic urmărirea penală;
 • circumstanțele exclud vinovăția;
 • nu există nicio îndoială rezonabilă că persoana învinuită a săvârșit infracțiunea denunțată; sau
 • informațiile din denunț sugerează că denunțul nu este credibil.

Nu se permite introducerea unei căi de atac împotriva deciziei procurorului de a respinge un denunț.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Codul de Procedură Penală, procurorul va informa victima cu privire la decizia sa de a respinge denunțul și îi va prezenta acesteia motivele în acest sens în termen de opt zile. Procurorul va furniza, de asemenea, informații cu privire la modul în care victima poate începe urmărirea penală pe cont propriu. Procurorul va informa de îndată persoana care a făcut denunțul și persoana învinuită cu privire la decizia sa de a respinge denunțul, dacă acest lucru este solicitat de către oricare dintre părți.

În cazul în care procurorul nu poate evalua credibilitatea acuzațiilor din denunț sau dacă informațiile din denunț nu justifică în mod suficient luarea deciziei de inițiere a unei investigații sau de administrare a probelor, procurorul va desfășura propriile cercetări sau va ordona organelor de poliție să acționeze în acest sens.

d) Autoritatea de supraveghere a persoanelor din arest trebuie să elibereze de îndată persoana arestată sau reținută:

 • dacă primește un ordin în acest sens din partea procurorului;
 • dacă persoana arestată nu a fost interogată în termenul legal sau
 • dacă reținerea a fost anulată.

e) Procurorul poate cita martori sau experți pentru a ajuta la administrarea probelor. Citațiile pot fi trimise și de către anchetator, cu acordul procurorului. Instanța poate cita martori și experți pentru a depune mărturie în cadrul unei audieri probatorii sau pentru a participa la o ședință de judecată. Organismul competent stabilește în prealabil ora și locul unde vor fi administrate probele. Persoana convocată este avertizată cu privire la consecințele neprezentării.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

O victimă care participă la o procedură penală ca parte vătămată are dreptul:

 • să utilizeze limba sa maternă, inclusiv limbajul semnelor, și să solicite asistență din partea unui interpret dacă nu înțelege sau nu are cunoștințe suficiente de limbă croată, sau din partea unui interpret în limbaj mimico-gestual în cazul în care partea vătămată este surdă sau surdomută.

Cum se asigură autoritatea că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul copiilor; în cazul în care am un handicap)?

Cu excepția cazului în care se prevede altfel printr-o lege specială, judecătorul de instrucție poate audia orice copil cu vârsta sub 14 ani care este martor. Audierea are loc fără ca judecătorul sau părțile să fie prezente în aceeași încăpere cu copilul, prin intermediul unui dispozitiv audio-video operat de un asistent profesionist. La audiere asistă un psiholog, specialist în domeniul educației școlare, sau un alt profesionist în domeniu. De asemenea, la audiere poate participa un părinte sau tutore, cu excepția cazului în care acest lucru este contrar interesului investigației sau al copilului. Părțile pot adresa întrebări copiilor care sunt martori prin intermediul unui profesionist, sub rezerva aprobării de către judecătorul de instrucție. Ședința de judecată este înregistrată cu ajutorul unui dispozitiv de înregistrare audio-video, iar înregistrarea se sigilează și se anexează la procesul-verbal al ședinței. Copilul care este martor poate fi citat pentru a doua audiere doar în condiții excepționale, urmându-se aceeași procedură.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel printr-o lege specială, judecătorul de instrucție poate audia ca martori și copii cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani. Interogarea copilului, în special în cazul în care acesta este victima infracțiunii, trebuie tratată cu atenție pentru a se asigura faptul că aceasta nu îi afectează sănătatea mintală în mod negativ. Se acordă o atenție deosebită protecției copilului.

Orice martor care nu poate răspunde unei citații din motive de vârstă înaintată, boală sau handicap poate să fie audiat în propria locuință sau la o altă adresă. Astfel de martori pot fi audiați prin intermediul unui dispozitiv audio-video operat de către un profesionist. Dacă audierea este condiționată de starea de sănătate a martorului, aceasta va fi desfășurată în așa fel încât să permită părților să îi adreseze întrebări fără ca aceștia să fie prezenți în aceeași încăpere cu martorul. Dacă este necesar, audierea este înregistrată cu ajutorul unui dispozitiv de înregistrare audio-video, iar înregistrarea se sigilează și se anexează la procesul-verbal. La cererea victimei, aceeași procedură de audiere a martorului poate fi urmată în cazul în care este vorba de victima unei infracțiuni contra libertății sau integrității sexuale, a unei infracțiuni de trafic de persoane sau a unei infracțiuni domestice. Un astfel de martor poate fi citat pentru o a doua audiere doar în condiții excepționale, în cazul în care acest lucru este considerat necesar de către instanță.

Servicii de asistență pentru victime

Ce entități oferă sprijin pentru victime?

Serviciile de sprijinire a victimelor și a martorilor, care au fost constituite în cadrul a șapte instanțe regionale (Zagreb, Osijek, Split, Rijeka, Sisak, Zadar și Vukovar) oferă sprijin victimelor și martorilor care prezintă probe în fața acestor instanțe și în fața instanțelor municipale ale acestor orașe. De asemenea, aceste servicii acordă sprijin în cadrul tribunalelor corecționale în cazurile de violență domestică și îndrumă victimele și martorii către instituții și organizații specializate ale societății civile, în funcție de nevoile lor.

Informații și sprijin se acordă prin telefon și atunci când victima/martorul intră în clădirea instanței. Se furnizează informații, de asemenea, prin e-mail.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați următoarea Linkul se deschide într-o fereastră nouăpagină a Ministerului Justiției din Croația.

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de asistență pentru victime?

Atunci când informează victima cu privire la drepturile ce îi revin, agentul de poliție furnizează informații în scris și cu privire la drepturile acesteia, precum și orice informații disponibile privind serviciile de sprijinire a victimelor, inclusiv o linie de asistență telefonică gratuită pentru sprijinirea victimelor. Fișa cu informații privind drepturile include datele de contact ale:

 • departamentului competent pentru sprijinirea victimelor și a martorilor;
 • organizațiilor societății civile din țara relevantă;
 • centrului național de intermediere telefonică pentru victimele infracțiunilor și delictelor (116-006);

Cum mi se protejează confidențialitatea?

Autoritățile competente pot colecta informații personale doar în scopurile prevăzute prin lege, în cadrul atribuțiilor ce le revin, prevăzute în Codul de Procedură Penală.

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate doar atunci când sunt prevăzute printr-o lege sau altă dispoziție legală, iar o astfel de prelucrare trebuie să fie limitată la scopul pentru care au fost colectate informațiile. Se permite prelucrarea ulterioară a acestor informații, cu excepția cazului în care acest lucru este contrar scopului pentru care au fost colectate informațiile și cu condiția ca organismele competente să fie autorizate să prelucreze astfel de informații în alt scop prevăzut prin lege și ca prelucrarea ulterioară să fie necesară și proporțională cu celălalt scop.

Informațiile cu caracter personal referitoare la starea de sănătate sau viața sexuală a unei persoane pot fi prelucrate doar în cazuri excepționale, atunci când infracțiunea, pentru care se impune pedeapsa cu închisoarea de cel puțin cinci ani, nu a putut fi constatată sau urmărită penal în niciun alt mod, sau când constatarea/urmărirea penală ar fi îngreunată de dificultăți disproporționate.

Nu se permite prelucrarea informațiilor cu caracter personal legate de rasă sau origine etnică, convingeri politice, convingeri religioase sau filozofice ori apartenența sindicală.

Informațiile cu caracter personal colectate în scopul procedurilor penale pot fi înaintate organelor guvernamentale în conformitate cu o lege specială, precum și altor entități juridice, numai dacă parchetul sau instanța constată că are nevoie de astfel de informații pentru un scop prevăzut prin lege. Atunci când sunt transmise astfel de informații, li se reamintește entităților juridice obligația de a proteja datele referitoare la persoanele în cauză.

Datele cu caracter personal pot fi utilizate, în conformitate cu normele aplicabile, în cadrul altor proceduri penale, al altor proceduri desfășurate în Croația privind acte care se pedepsesc, al procedurilor de asistență în domeniul justiției penale internaționale, precum și în cadrul eforturilor de cooperare polițienească la nivel internațional.

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de asistență pentru victime?

Victima primește informații și asistență din partea departamentului de sprijinire a victimelor și martorilor din cadrul instanței relevante sau a organizațiilor societății civile, chiar dacă aceasta nu denunță infracțiunea.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

În conformitate cu articolul 99 din Legea privind sarcinile și competențele polițienești, cu excepția cazului în care se prevede altfel printr-o lege specială, și pentru perioada de timp în care există motive rezonabile pentru o astfel de acțiune, poliția asigură o protecție adecvată victimei și oricărei alte persoane care a furnizat sau ar putea furniza informații relevante cu privire la procesul penal, sau oricărei persoane apropiate, în cazul în care sunt puse în pericol de infractor sau de alte persoane implicate în procedura penală. Asigurarea protecției victimelor de către poliție înseamnă o protecție fizică în regim permanent.

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

În conformitate cu articolul 130 din Legea privind delictele, poliția poate dispune, cu titlu temporar și pentru o perioadă de maxim opt zile, o măsură asigurătorie împotriva persoanei care este suspectată în mod rezonabil de săvârșirea infracțiunii. În practică, aceasta se traduce, de regulă, prin ordine de încetare care interzic suspectului să viziteze un anumit loc sau zonă (sau dispun evacuarea din locuința victimei), să se apropie de o anumită persoană sau să stabilească ori să păstreze legătura cu o anumită persoană. În termen de opt zile, poliția depune plângere la instanța competentă în soluționarea delictelor, care va lua ulterior o hotărâre în sensul suspendării sau prelungirii măsurii asigurătorii. În plus, în cursul procedurii de soluționare a delictelor, instanța poate, în temeiul Legii privind protecția împotriva violenței domestice, să dispună următoarele măsuri care trebuie luate împotriva autorului:

 1. tratament psihologic obligatoriu;
 2. un ordin de încetare prin care se interzice acestuia să se apropie, să hărțuiască sau să urmărească victima violenței domestice;
 3. evacuarea din domiciliul comun;
 4. un tratament obligatoriu pentru abuz de substanțe.

În temeiul Legii privind delictele, instanța poate, de asemenea, să aplice și alte măsuri preventive și asigurătorii astfel încât victima să nu fie abordată sau hărțuită de către suspect.

În plus, în conformitate cu Codul de Procedură Penală, instanța și parchetul pot dispune, în locul arestării preventive a persoanei învinuite, una sau mai multe măsuri asigurătorii, printre care un ordin de încetare prin care se interzice autorului să viziteze un anumit loc sau zonă, să se apropie de o anumită persoană, să stabilească sau să păstreze legătura cu o anumită persoană, sau un ordin de încetare prin care se interzice acestuia să urmărească sau să hărțuiască victima sau o altă persoană, sau se dispune evacuarea din locuința victimei.

Ce entități îmi pot oferi protecție?

Victima poate obține informații din partea poliției cu privire la toate drepturile sale, inclusiv informații privind dreptul său la protecție, tipurile de protecție oferite, precum și privind măsurile care trebuie întreprinse de către poliție pentru protecția victimei.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea infractorului?

După încheierea investigației și după ce documentele relevante au fost transmise organelor competente în materie de justiție penală, poliția nu mai efectuează nicio evaluare suplimentară a nevoilor victimei, cu excepția aplicării oricăror măsuri de protecție sau asigurătorii dispuse. În cazul în care se primesc denunțuri privind circumstanțe noi care indică o nouă amenințare din partea autorului, poliția va lua noi măsuri de protecție a victimei în concordanță cu evaluarea sa și cu situația de fapt a speței.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea sistemului de justiție penală (în timpul cercetării și al procesului)?

Sistemul de justiție penală (în cursul investigării și al acțiunilor în justiție) funcționează în așa fel încât să respecte drepturile victimei și statutul acesteia în cadrul procedurilor penale, în conformitate cu Codul de Procedură Penală. Înainte de a audia victima, organul de urmărire penală care desfășoară cercetările realizează o evaluare individuală a situației victimei în cooperare cu organele, organizațiile sau instituțiile care oferă sprijin și asistență victimelor infracțiunilor. Evaluarea individuală include stabilirea necesității de a aplica măsuri speciale de protecție în beneficiul victimei. În cazul în care există o astfel de necesitate, organul de urmărire penală stabilește măsurile de protecție care vor fi aplicate (măsuri speciale de interogare a victimei, utilizarea tehnologiilor de comunicare pentru a preveni contactul vizual între victimă și infractor, precum și alte măsuri prevăzute prin lege). În cazul în care victima unei infracțiuni este un copil, se prezumă necesitatea de a aplica măsuri speciale de protecție și se stabilesc măsuri speciale de protecție. Evaluarea individuală ține seama, în special, de caracteristicile personale ale victimei, de tipul și natura infracțiunii și de circumstanțele în care a fost săvârșită infracțiunea. Se acordă o atenție deosebită victimelor care au suferit daune semnificative din cauza gravității infracțiunii, victimelor unei infracțiuni săvârșite din cauza caracteristicilor personale specifice ale victimei, precum și victimelor a căror relație cu infractorul determină vulnerabilitatea deosebită a acestora.

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

Sistemul de justiție penală (în cursul investigării și al acțiunilor în justiție) funcționează în așa fel încât să respecte drepturile victimei și statutul acesteia în cadrul procedurilor penale, în conformitate cu Codul de Procedură Penală. Înainte de a audia victima, organul de urmărire penală care desfășoară cercetările realizează o evaluare individuală a situației victimei în cooperare cu organele, organizațiile sau instituțiile care oferă sprijin și asistență victimelor infracțiunilor. Evaluarea individuală include stabilirea necesității de a aplica măsuri speciale de protecție în beneficiul victimei. În cazul în care există o astfel de necesitate, organul de urmărire penală stabilește măsurile de protecție care vor fi aplicate (măsuri speciale de interogare a victimei, utilizarea tehnologiilor de comunicare pentru a preveni contactul vizual între victimă și infractor, precum și alte măsuri prevăzute prin lege). În cazul în care victima unei infracțiuni este un copil, se prezumă necesitatea de a aplica măsuri speciale de protecție și se stabilesc măsuri speciale de protecție. Evaluarea individuală ține seama, în special, de caracteristicile personale ale victimei, de tipul și natura infracțiunii și de circumstanțele în care a fost săvârșită infracțiunea. Se acordă o atenție deosebită victimelor care au suferit daune semnificative din cauza gravității infracțiunii, victimelor unei infracțiuni săvârșite din cauza caracteristicilor personale specifice ale victimei, precum și victimelor a căror relație cu infractorul determină vulnerabilitatea deosebită a acestora.

Sunt minor(ă) – am drepturi speciale?

Copiii victime ale infracțiunilor beneficiază de următoarele drepturi suplimentare:

 1. dreptul la un reprezentant plătit de stat;
 2. dreptul ca informațiile sale cu caracter personal să fie tratate în regim de confidențialitate;
 3. dreptul la o procedură cu ușile închise.

Un copil este orice persoană care nu a împlinit 18 ani.

Un copil care este martor sau victimă este audiat de către judecătorul de instrucție în cadrul unei audieri probatorii, iar citația este trimisă părinților sau tutorilor copilului.

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni – ce drepturi am?

În temeiul Legii privind victimele infracțiunilor (privind compensațiile financiare), atunci când victima directă decedează ca urmare a unei infracțiuni săvârșite prin violență, victima indirectă (soț/soție, partener, părinte, copil adoptiv, părinte adoptiv, mamă vitregă, tată vitreg sau copilul soțului/soției victimei directe ori persoana cu care victima directă a trăit într-o relație între persoane de același sex) are dreptul la o compensație financiară.

În cazul în care victima indirectă a fost întreținută de către victima (directă) decedată, aceasta are dreptul la despăgubiri de cel mult 70 000 HRK, ca urmare a pierderii întreținerii legale, și la despăgubiri de cel mult 5 000 HRK pentru cheltuieli obișnuite de înmormântare suportate.

Orice persoană al cărei membru de familie și-a pierdut viața ca victimă a unei infracțiuni are dreptul, în calitate de parte vătămată, de a participa la procedura penală și de a solicita despăgubiri (în cadrul unui proces penal sau civil).

Un membru al familiei mele a fost victima unei infracțiuni – ce drepturi am?

„Victimă indirectă” înseamnă soțul/soția, partenerul, copilul, părintele, copilul adoptiv, părintele adoptiv, mama vitregă, tatăl vitreg sau copilul soțului/soției victimei directe ori persoana cu care victima directă a trăit în cadrul unei relații între persoane de același sex.

Bunicii și nepoții pot fi, de asemenea, victime indirecte, dacă una dintre ele este victima directă și aceștia locuiau permanent împreună cu bunicii care îi înlocuiesc pe părinți.

Relațiile de concubinaj și între parteneri de același sex sunt tratate în conformitate cu legislația croată.

În cazul în care victima unei infracțiuni își pierde viața, victimele indirecte au dreptul la despăgubiri (pentru pierderea întreținerii legale și pentru cheltuielile obișnuite de înmormântare).

Pot avea acces la mediere? Care sunt condițiile? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Croația aplică modelul de mediere între victimă și infractor în procedurile premergătoare procedurii penale pentru infractorii minori și tineri, în conformitate cu principiul oportunității condiționale. Procedând astfel, se respectă dispozițiile din Legea privind tribunalele corecționale care reglementează obligația specială pentru delincvenții minori și tineri adulți de a se implica în procesul de mediere prin soluționare extrajudiciară. Cu alte cuvinte, în cazul în care delincventul minor respectă această obligație, acesta nu va mai fi adus în fața instanței.

Începând din anul 2013, Croația are un număr total de 60 de mediatori care au beneficiat de formare în cadrul unui program de 170 de ore de predare (cuprinzând conferințe, teme, exerciții pe roluri și de îndrumare practică și supraveghere). Aceștia sunt singurii profesioniști din Croația autorizați să administreze justiția reparatorie în cauzele penale. Mediatorii au primit certificate din partea Ministerului Politicii Sociale și Tineretului din Croația, a Asociației de Soluționare Extrajudiciară și a UNICEF.

Ca urmare, în capitala fiecărui județ croat funcționează un serviciu propriu de soluționare extrajudiciară a litigiilor.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează drepturile pe care le am?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de Procedură Penală
Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind victimele infracțiunilor (privind compensațiile financiare)

Ultima actualizare: 08/10/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Cum pot denunța săvârșirea unei infracțiuni?

Infracțiunile pot fi denunțate în scris, verbal sau în alt mod, la parchetul competent.

Persoanele care denunță o infracțiune verbal sunt avertizate cu privire la consecințele depunerii unei plângeri false. În cazul denunțurilor verbale se întocmește un raport scris, iar denunțurile depuse prin telefon sau prin alte mijloace de telecomunicații sunt înregistrate electronic, dacă este posibil, și se întocmește o notă oficială.

Victimele care denunță o infracțiune primesc o confirmare scrisă, care conține detaliile de bază referitoare la infracțiunea raportată. Victimele care nu vorbesc sau nu înțeleg limba utilizată de autorități pot denunța infracțiunea în limba lor maternă și li se pune la dispoziție un interpret sau o altă persoană care vorbește și înțelege atât limba utilizată de autoritatea competentă, cât și limba în care se exprimă victima. Victimele care nu vorbesc sau nu înțeleg limba utilizată de autorități pot solicita traducerea confirmării în limba lor maternă în mod gratuit.

În cazul în care un denunț privind săvârșirea unei infracțiuni este depus la o instanță judecătorească, la poliție sau la parchetul din afara jurisdicției, acestea îi confirmă primirea și îl transmit de îndată parchetului competent.

Procurorul înregistrează imediat denunțul privind săvârșirea infracțiunii în registrul denunțurilor, în afară de cazurile exceptate în temeiul legii.

În cazul în care procurorul doar află informații cu privire la săvârșirea unei infracțiuni sau primește un denunț din partea victimei, acesta întocmește o notă oficială, o înregistrează în registrul de cazuri infracționale diverse și procedează conform legii.

În cazul în care denunțul nu conține detalii cu privire la infracțiune, și anume dacă procurorul nu poate identifica infracțiunea denunțată, acesta o înregistrează în registrul de cazuri infracționale diverse și solicită persoanei care denunță infracțiunea să îi furnizeze informații suplimentare în termen de 15 zile.

În cazul în care persoana denunțătoare nu răspunde solicitării de informații suplimentare, procurorul întocmește o notă oficială în acest sens. După expirarea termenului pentru prezentarea de informații suplimentare, procurorul trebuie să semnaleze acest lucru unui procuror de rang superior în termen de opt zile. Procurorul de rang superior poate dispune ca denunțul privind săvârșirea infracțiunii să fie înregistrat în registrul denunțurilor.

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

În termen de două luni de la depunerea unei plângeri penale sau de la denunțarea unei infracțiuni, victima sau partea vătămată poate trimite procurorului o solicitare de informații cu privire la măsurile întreprinse ca răspuns la plângere/denunț. Procurorul trebuie să răspundă într-un termen rezonabil, dar în cel mult 30 de zile de la data primirii solicitării scrise, cu excepția cazului în care un astfel de răspuns ar putea afecta desfășurarea procedurii. În cazul în care procurorul hotărăște să nu furnizeze aceste informații, acesta trebuie să informeze victima/partea vătămată în acest sens.

O victimă care participă la procedura penală ca parte vătămată are dreptul de a fi informată cu privire la rezultatul procedurii.

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul investigării sau al procesului)? În ce condiții?

În plus față de cele menționate anterior, înainte de a fi audiate, victimele infracțiunilor sexuale și ale traficului de persoane au dreptul să se consulte gratuit cu un consilier juridic și pot beneficia de un reprezentant. Costurile aferente consilierului/reprezentantului sunt suportate de către stat.

Copiii care sunt victime au toate drepturile menționate anterior, precum și dreptul la un reprezentant plătit de stat.

Victimele infracțiunilor au dreptul la asistență judiciară primară și secundară. O astfel de asistență este gratuită pentru victimele infracțiunilor săvârșite prin violență, care solicită despăgubiri pentru prejudiciile pe care le-au suferit ca victime ale infracțiunii.

Legea privind asistența judiciară gratuită prevede acordarea de asistență judiciară primară și secundară.

Asistența judiciară primară include informații juridice generale, consiliere juridică, depunerea de documente la organismele publice, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, precum și la organizațiile internaționale, în conformitate cu tratatele internaționale și cu regulamentul intern de procedură, reprezentarea în cadrul acțiunilor desfășurate în fața organismelor publice și asistență judiciară în soluționarea extrajudiciară a litigiilor.

Se poate acorda asistență judiciară primară în orice chestiune juridică, sub rezerva următoarelor:

 • solicitantul nu dispune de cunoștințele sau capacitățile necesare pentru a-și exercita drepturile;
 • solicitantul nu a beneficiat de asistență judiciară în temeiul unor reglementări speciale;
 • cererea depusă nu este în mod vădit nefondată;
 • situația economică a solicitantului este de așa natură încât plata asistenței judiciare profesionale ar periclita întreținerea acestuia sau a membrilor din locuința sa.

Solicitanții care doresc să obțină asistență judiciară primară ar trebui să contacteze direct un furnizor de asistență judiciară primară.

Asistența judiciară secundară include consiliere juridică, depunerea de documente în cadrul unei proceduri pentru protejarea drepturilor lucrătorilor în fața angajatorului sau a unei alte proceduri judiciare, reprezentarea în cadrul unor proceduri judiciare, asistență judiciară în soluționarea litigiilor pe cale amiabilă și scutirea de la plata cheltuielilor de judecată.

Se poate acorda asistență judiciară secundară sub rezerva următoarelor:

 1. procedurile sunt complexe;
 2. solicitantul nu se poate reprezenta personal;
 3. situația economică a solicitantului este de așa natură încât plata asistenței judiciare profesionale ar periclita întreținerea acestuia sau a membrilor din locuința sa;
 4. litigiul nu este neîntemeiat;
 5. solicitantului nu i-a fost respinsă cererea în ultimele șase luni pentru faptul că a furnizat în mod intenționat informații incorecte și
 6. solicitantul nu a beneficiat de asistență judiciară în temeiul unor reglementări speciale.

Asistența judiciară secundară este aprobată fără o evaluare prealabilă a situației economice a solicitantului, în cazul în care solicitantul este:

 1. un copil care participă la o procedură de stabilire a obligației de întreținere;
 2. o victimă a unei infracțiuni săvârșite prin violență, care solicită despăgubiri pentru prejudiciile suferite ca urmare a infracțiunii;
 3. un beneficiar al unor plăți pentru întreținere în temeiul unor norme speciale privind drepturile de securitate socială sau
 4. un beneficiar al unei alocații pentru subzistență în temeiul Legii privind drepturile veteranilor din Războiul de independență din Croația și ale membrilor familiilor acestora, precum și al Legii privind protecția veteranilor de război militari și civili.

Solicitanții care doresc să obțină asistență judiciară secundară trebuie să depună cererea la biroul competent, pe baza unui formular specific.

Pot să cer să mi se ramburseze cheltuielile (aferente participării la cercetări/proces)? În ce condiții?

Instanța dispune ca pârâții găsiți vinovați să acopere cheltuielile de judecată, cu excepția cazului în care acestea sunt eligibile pentru o derogare totală sau parțială.

Atunci când procedura penală este suspendată sau atunci când instanța achită pârâtul sau renunță la acuzații, hotărârea/decizia instanței trebuie să prevadă faptul că statul va suporta costurile legate de procedura penală în temeiul articolului 145 alineatul (2) punctele 1-5 din această lege, costurile inevitabile suportate de către pârât și de către avocatul apărării, precum și onorariile datorate acestuia, cu excepția cazului în care legea prevede altfel.

Dacă dosarul a fost închis înainte să fie deferit instanței, pot să introduc o cale de atac?

Victimele ale căror plângeri penale au fost respinse pot desfășura urmărirea penală pe cont propriu.

Dacă procurorul constată că nu există un temei pentru urmărirea penală a unei infracțiuni pasibile de urmărirea penală ex officio sau a unei persoane denunțate, acesta trebuie să informeze victima cu privire la acest lucru în termen de opt zile și să transmită victimei că aceasta poate desfășura urmărirea penală pe cont propriu. Același lucru trebuie să fie realizat de către o instanță care a încetat acțiunea, deoarece procurorul a renunțat la urmărirea penală în alte cauze.

Pot să mă implic în proces?

În temeiul acestei legi, partea vătămată în cadrul unei proceduri penale are dreptul:

 • să utilizeze limba sa maternă, inclusiv limbajul semnelor, și să solicite serviciile unui interpret dacă nu vorbește sau nu înțelege limba croată, sau ale unui interpret în limbaj mimico-gestual în cazul în care partea vătămată este surdă sau surdomută;
 • să introducă o acțiune asociată în despăgubire și moțiuni pentru ordine de încetare temporară;
 • la reprezentare legală;
 • să prezinte faptele și să administreze probele;
 • să asiste la audierea probatorie;
 • să participe la proces, să ia parte la procedura probatorie și să dea o declarație de încheiere;
 • să solicite accesul la dosarul cauzei în temeiul articolului 184 alineatul (2) din această lege;
 • să solicite să fie informată de către procuror cu privire la măsurile întreprinse pe baza denunțului său și să depună o plângere la un procuror de rang superior;
 • să depună contestații;
 • să solicite restabilirea situației anterioare;
 • să fie informată cu privire la rezultatul procedurii penale.

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat sau pot să aleg să fiu: victimă, martor, parte vătămată sau reclamant persoană fizică?

Victimele infracțiunilor sunt persoane fizice care au suferit vătămări fizice sau psihice, prejudicii materiale sau cărora li s-au încălcat grav drepturile și libertățile fundamentale ca o consecință directă a infracțiunii. Victime ale infracțiunii sunt considerate și soțul/soția, partenerul, partenerul de viață, partenerul de viață informal, descendentul (descendenții) persoanei al cărei deces este direct imputabil infracțiunii sau, în absența acestuia (acestora) din urmă, ascendentul (ascendenții) sau fratele sau sora (frații sau surorile) persoanei în cauză. Orice persoană (persoane) întreținută (întreținute) legal de către defunct este considerată, de asemenea, a fi o victimă a infracțiunii respective.

O parte vătămată este o victimă a unei infracțiuni sau o persoană juridică ce a suferit prejudicii ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni și participă la procedura penală în respectiva calitate.

Calitatea unei părți sau a unui participant la procedură nu depinde de voința persoanei respective, ci de rolul pe care l-a avut persoana respectivă în fapta penală. Oricine poate apărea în oricare dintre rolurile de mai sus, în funcție de circumstanțele prevăzute de lege; alegerea pe care o au la dispoziție se referă la drepturile pe care doresc să le exercite în calitate de parte vătămată sau victimă a infracțiunii.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

Victima unei infracțiuni are dreptul:

 • la serviciile de sprijin pentru victimele infracțiunilor;
 • la asistență psihologică și la alte tipuri de asistență profesională efectivă din partea organelor, organizațiilor și instituțiilor care oferă sprijin victimelor infracțiunilor, în conformitate cu legea;
 • la protecție împotriva actelor de intimidare și represalii;
 • la protecția demnității sale atunci când este audiată în calitate de martor;
 • să fie audiată fără întârzieri nejustificate după depunerea unei plângeri penale și, ulterior, să fi audiată nu mai mult decât este absolut necesar în scopul procedurii penale;
 • să fie însoțită de o persoană de încredere indiferent de acțiunile la care participă;
 • să facă obiectul unor proceduri medicale minimale și numai dacă acestea sunt absolut necesare în scopul procedurii penale;
 • să înainteze o cerere de urmărire penală sau să introducă o acțiune în nume propriu în temeiul Codului penal, să participe la procedurile penale în calitate de parte vătămată, să fie informată cu privire la respingerea unei plângeri penale [articolul 206 alineatul (3) din lege] și la decizia procurorului de a nu lua nicio măsură, precum și să desfășoare urmărirea penală individual, fără procuror;
 • să fie informată de către procuror cu privire la acțiunile întreprinse pe baza plângerii sale (articolul 206a din lege) și să depună o plângere la un procuror de rang superior (articolul 206b din această lege);
 • să solicite și să primească informații fără întârzieri nejustificate cu privire la eliberarea infractorului din închisoare sau din arestul preventiv, la evadarea sau eliberarea din închisoare a infractorului, precum și la măsurile luate pentru a asigura protecția victimei;
 • să solicite și să primească informații cu privire la orice hotărâre definitivă de încetare a procedurii penale;
 • la alte drepturi prevăzute prin lege.

O victimă care participă la procesul penal ca parte vătămată are dreptul:

 • să utilizeze limba sa maternă, inclusiv limbajul semnelor, și să solicite serviciile unui interpret dacă nu vorbește sau nu înțelege limba croată, sau ale unui interpret în limbaj mimico-gestual în cazul în care partea vătămată este surdă sau surdomută;
 • să introducă o acțiune în despăgubire și moțiuni pentru ordine de încetare temporară;
 • la reprezentare legală;
 • să prezinte faptele și să administreze probele;
 • să asiste la audierea probatorie;
 • să participe la proces, să ia parte la procedura probatorie și să dea o declarație de încheiere;
 • să solicite accesul la dosarul cauzei în conformitate cu codul;
 • să solicite să fie informată de către procuror cu privire la măsurile întreprinse pe baza denunțului său și să depună o plângere la un procuror de rang superior;
 • să depună contestații;
 • să solicite restabilirea situației anterioare;
 • să fie informată cu privire la rezultatul procedurii penale.

În plus față de drepturile victimelor în temeiul acestei legi, copiii care sunt victime beneficiază de următoarele drepturi:

 1. reprezentant pus la dispoziție în mod gratuit,
 2. protecția datelor cu caracter personal,
 3. desfășurarea procedurilor cu ușile închise. [articolul 44 alineatul (1) din Codul de procedură penală]

În plus față de drepturile victimelor menționate la articolul 43 din această lege, victimele infracțiunilor sexuale și ale traficului de persoane beneficiază de următoarele drepturi:

 1. consultare gratuită înainte de desfășurarea interogatoriului,
 2. reprezentant din oficiu,
 3. posibilitatea de a fi interogate, la poliție sau la parchet, de o persoană de același sex și, dacă este posibil, de aceeași persoană în cazul repetării procedurii,
 4. dreptul de a nu răspunde la întrebări care nu au legătură cu infracțiunea, ci se referă la viața privată a victimei,
 5. dreptul de a solicita ca interogatoriul să se desfășoare cu ajutorul mijloacelor audiovizuale [articolul 292 alineatul (4) din această lege],
 6. protecția datelor cu caracter personal,
 7. desfășurarea procedurilor cu ușile închise. [articolul 44 alineatul (4) din Codul de procedură penală]

În etapa de investigare, victimele infracțiunilor care sunt reclamanți persoane fizice sau părți vătămate pot să atragă atenția asupra tuturor faptelor și să prezinte probe care sunt importante pentru constatarea infracțiunii, identificarea infractorului (infractorilor) și stabilirea pretențiilor acestuia (acestora) în acțiunea în despăgubire conexă.

Atât înainte, cât și în orice moment pe parcursul procedurii penale, parchetul și instanța trebuie să ia în considerare dacă există posibilitatea ca pârâtul să despăgubească partea vătămată pentru pierderile cauzate prin săvârșirea infracțiunii. De asemenea, acestea trebuie să informeze partea vătămată cu privire la anumite drepturi în temeiul legii (de exemplu, dreptul părții vătămate de a folosi limba sa maternă, dreptul de a introduce o acțiune în despăgubire etc.).

Persoanele care ar putea deține informații despre infracțiune, infractor sau alte împrejurări pertinente pot fi citate ca martori.

Părțile vătămate, părțile vătămate în calitate de reclamant și reclamanți persoane fizice pot fi interogate în calitate de martori.

Un reclamant persoană fizică are aceleași drepturi ca și procurorul, cu excepția drepturilor care aparțin exclusiv unei autorități de stat.

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții?

În temeiul acestei legi, partea vătămată are dreptul:

 1. să atragă atenția asupra faptelor și să prezinte probe;
 2. să asiste la audierea probatorie;
 3. să participe la proces, să ia parte la procedura probatorie și să dea o declarație de încheiere [articolul 51 alineatul (1) din Codul de procedură penală].

O victimă care solicită urmărirea penală are aceleași drepturi ca și procurorul, cu excepția drepturilor care aparțin exclusiv unei autorități de stat.

Un reclamant persoană fizică are aceleași drepturi ca și procurorul, cu excepția drepturilor care aparțin exclusiv unei autorități de stat. Reclamanții persoane fizice sunt supuși acelorași dispoziții procedurale care se aplică părților vătămate și reclamanților.

În cadrul audierii, judecătorul de ședință invită toate părțile să precizeze elementele de probă pe care intenționează să le prezinte în cadrul audierii principale. Fiecare parte este invitată să își prezinte observațiile cu privire la declarațiile celeilalte părți.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

În etapa de investigare, victimele infracțiunilor care sunt reclamanți persoane fizice sau părți vătămate pot să atragă atenția asupra tuturor faptelor și să prezinte probe care sunt importante pentru constatarea infracțiunii, identificarea infractorului (infractorilor) și stabilirea pretențiilor acestuia (acestora) în acțiunea în despăgubire.

O victimă care participă la procesul penal ca parte vătămată are dreptul:

 • să solicite să fie informată de către procuror cu privire la măsurile întreprinse pe baza denunțului său și să depună o plângere la un procuror de rang superior;
 • să fie informată cu privire la faptul că plângerea penală a fost respinsă sau că procurorul a decis să nu ia nicio măsură;
 • să fie notificată cu privire la rezultatul procedurilor penale.

Voi putea avea acces la dosarele instanței?

O victimă care participă la procedurile penale ca parte vătămată poate avea acces la dosarul cauzei.

Ultima actualizare: 08/10/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

3 - Drepturile pe care le am după proces

Pot să introduc o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate?

Victimele care participă la procedurile penale ca părți vătămate pot introduce o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate.

Persoanele autorizate pot introduce o cale de atac împotriva unei hotărâri pronunțate în primă instanță în termen de 15 zile de la data notificării sau comunicării unei copii a hotărârii respective.

O cale de atac poate fi introdusă de către oricare dintre justițiabili, avocatul apărării sau partea vătămată.

Partea vătămată poate introduce o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate cu privire la atribuirea cheltuielilor de judecată sau la acordarea de despăgubiri. Însă, dacă procurorul a preluat acțiunea de urmărire penală de la persoana vătămată care a acționat în calitate de acuzator privat, acesta din urmă poate introduce o cale de atac din orice motiv pentru care ar putea fi contestată o hotărâre.

Care sunt drepturile mele după pronunțarea sentinței?

Victimele care participă la procedurile penale ca părți vătămate pot introduce o cale de atac și pot solicita restabilirea situației anterioare.

Am dreptul la sprijin sau la protecție după terminarea procesului? Pe ce durată?

Victimele și martorii pot apela la serviciile specializate ale instanțelor regionale pentru informații și sprijin în orice moment al procedurilor penale (sau delictuale), dar înainte de pronunțarea hotărârii.

În cazul în care victimele sau martorii apelează la aceste servicii de sprijinire a victimelor și martorilor după pronunțarea hotărârii, serviciile le vor furniza acestora informații conform sferei lor de competență și îi vor îndruma către alte organisme și servicii specializate.

Serviciul independent de sprijinire a victimelor și martorilor din cadrul Ministerului de Justiție oferă victimelor, părților vătămate sau familiilor acestora informații cu privire la eliberarea infractorului din închisoare (eliberare automată sau condiționată). Aceste informații sunt puse la dispoziția tuturor victimelor și persoanelor vătămate în urma unor infracțiuni grave, cum ar fi infracțiunile împotriva vieții și a integrității fizice, infracțiunile sexuale, infracțiunile săvârșite prin violență sau crimele de război.

În cazuri excepționale, atunci când serviciul constată că o victimă a violenței domestice sau împotriva femeilor pe durată extinsă necesită sprijin suplimentar coordonat, aceasta informează coordonatorul echipei regionale pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice cu privire la audierea desfășurată cu victima și la problemele cu care aceasta se confruntă și solicită ca echipa regională să ia măsurile corespunzătoare. Dacă este cazul, aceste informații sunt transmise, de asemenea, secției de poliție competente și centrului de asistență socială, dacă victima (copil/persoană) nu deține o calitate legală, sau biroului de probațiune competent, în cazul în care infractorul a fost eliberat condiționat și trebuie să se prezinte periodic la biroul de probațiune.

În cazuri excepționale, atunci când serviciul concluzionează, pe baza informațiilor adunate de la victimă (o victimă a unei alte infracțiuni decât cele menționate mai sus), că victima are nevoie neapărat de sprijin suplimentar și protecție, acesta poate solicita secției de poliție competente să ia măsuri sub rezerva acordului victimei.

Se acordă, de asemenea, sprijin victimelor de către organizații ale societății civile imediat după săvârșirea infracțiunii, pe parcursul procedurilor penale și după încheierea procesului, mai exact, înainte sau după pronunțarea unei hotărâri definitive. Sprijinul și asistența asigurată de organizațiile societății civile depind de sfera lor de competență.

Ce informații voi primi în cazul în care infractorul este condamnat?

O hotărâre scrisă, cu instrucțiuni privind căile de atac legale, este notificată sau comunicată reclamantului, pârâtului și avocatului apărării, părții vătămate (în cazul în care aceasta din urmă are dreptul la o cale de atac), părții a cărei proprietate a fost confiscată în temeiul hotărârii și entității juridice de la care urmează a fi confiscate produsele provenite din săvârșirea infracțiunii.

Hotărârea îi va fi notificată sau comunicată unei părți vătămate, care nu are dreptul la o cale de atac, astfel cum este prevăzută prin lege, împreună cu o notă privind dreptul acesteia de a cere restabilirea situației anterioare. Hotărârea definitivă este notificată sau comunicată părții vătămate la cerere.

Voi fi informat(ă) dacă infractorul este eliberat (inclusiv eliberat înainte de termen sau condiționat) sau a evadat din închisoare?

În temeiul Codului de procedură penală, victima care a solicitat acest lucru are dreptul să fie informată de către poliție, fără întârziere, cu privire la încheierea perioadei de detenție sau de arest preventiv a infractorului, cu excepția cazului în care o astfel de divulgare ar putea expune infractorul unor riscuri. Victima va fi informată, de asemenea, cu privire la măsurile luate pentru a o proteja, în cazul în care au fost dispuse astfel de măsuri.

Penitenciarele și închisorile nu informează serviciul de sprijinire a victimelor și martorilor cu privire la prizonierii evadați, ci transmit doar poliției o notificare cu privire la evadarea infractorului, însă aceste prevederi urmează să fie modificate în curând.

Victimele au dreptul de a fi informate fără întârziere, atunci când au solicitat acest lucru, cu privire la eliberarea infractorului din detenție sau din arestul preventiv, la evadarea sau eliberarea acestuia din închisoare, precum și la măsurile luate în interesul siguranței victimei.

Victimele unor infracțiuni grave, mai exact, ale unor infracțiuni împotriva vieții și a integrității fizice, ale unor infracțiuni sexuale, ale unor infracțiuni săvârșite cu violență și ale unor crime de război sunt informate cu privire la eliberarea automată sau condiționată a infractorului.

Voi fi implicat în luarea deciziei de punere în libertate sau de liberare condiționată? De exemplu, pot să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

Orice declarație făcută de victima unei infracțiuni săvârșite prin violență și alte informații relevante referitoare la victimă sunt luate în considerare atunci când se decide eventuala eliberare din închisoare a infractorului la sfârșit de săptămână. Declarația victimei face parte din dosarul de liberare condiționată. Însă normele în vigoare nu prevăd implicarea victimei într-o decizie de liberare condiționată și/sau introducerea unei căi de atac împotriva deciziei respective.

Ultima actualizare: 08/10/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 - Despăgubiri

Care este procedura pentru a solicita despăgubiri infractorului? (de exemplu, acțiune în instanță, o procedură civilă, constituirea ca parte civilă)

În conformitate cu reglementările specifice, victimele infracțiunilor pasibile de pedeapsa cu închisoarea de cel puțin cinci ani, care au suferit traume psihofizice grave sau au fost grav afectate de infracțiunea respectivă, au dreptul la un consilier înainte de a depune mărturie în cadrul procedurii penale sau de a depune o cerere pentru acordarea de despăgubiri; onorariul consilierului este suportat de către stat.

Pot depune cereri pentru acordarea de despăgubiri în cadrul acțiunii penale persoanele autorizate să introducă astfel de cereri în cadrul unei acțiuni civile.

Victimele unor infracțiuni care depun o cerere pentru acordarea de despăgubiri trebuie să precizeze dacă au obținut despăgubiri sau au depus o cerere pentru acordarea de despăgubiri.

Instanța a ordonat infractorului să îmi plătească despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubiri?

După ce hotărârea privind o cerere pentru acordarea de despăgubiri a devenit definitivă și executorie, partea vătămată poate solicita instanței care a pronunțat hotărârea în primă instanță să îi elibereze o copie certificată a hotărârii respective, în care să se precizeze că aceasta din urmă prezintă titlu executoriu.

În cazul în care hotărârea nu prevede un termen pentru conformare, obligația impusă prin hotărârea respectivă trebuie să fie îndeplinită în termen de 15 zile de la data la care hotărârea a devenit definitivă. După acest termen, îndeplinirea obligației devine obiectul executării silite.

În cazul în care infractorul nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans? În ce condiții?

O victimă a unei infracțiuni comise cu intenție ar putea fi despăgubită de la bugetul de stat în temeiul unui act legislativ specific. În cazul în care victimei i s-a aprobat o cerere pentru acordarea de despăgubiri, cuantumul despăgubirii depinde de suma atribuită; instanța care se pronunță asupra cererii pentru acordarea de despăgubiri va lua aceleași măsuri în cazul în care victima a fost deja despăgubită de la bugetul de stat, instanța judecătorească.

Am dreptul la despăgubiri din partea statului?

Victimele infracțiunilor săvârșite prin violență și cu intenție pe teritoriul Croației după 1 iulie 2013 sunt eligibile pentru a primi despăgubiri:

 • dacă sunt cetățeni sau rezidenți ai Croației sau ai unui alt stat membru al UE;
 • dacă au suferit vătămări corporale grave sau deteriorarea gravă a sănătății ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni;
 • dacă infracțiunea este denunțată sau înregistrată de către poliție sau parchet în termen de șase luni de la data săvârșirii acesteia, indiferent dacă infractorul este cunoscut;
 • dacă acestea au depus o cerere folosind formularul oficial, împreună cu documentele justificative necesare (formularul poate fi obținut de la orice secție de poliție, parchet sau instanță municipală sau județeană; de asemenea, acesta este disponibil online, pe site-ul al Ministerului Justiției, al Ministerului de Interne, al Ministerului Public și al instanțelor municipale și județene.

Victima are dreptul de a fi despăgubită:

 • pentru costurile tratamentului medical conform plafoanelor naționale; aceste despăgubiri se acordă numai atunci când victima nu poate fi despăgubită în baza unei asigurări de sănătate;
 • cu suma de maxim 35 000 HRK pentru pierderea de câștiguri.

Am dreptul la despăgubiri dacă infractorul nu este condamnat?

Victima poate fi despăgubită chiar dacă făptuitorul este necunoscut sau dacă procedura penală nu a fost inițiată.

Am dreptul la o plată de urgență până mi se soluționează cererea de despăgubiri?

Legislația croată nu prevede efectuarea de plăți în regim de urgență.

Ultima actualizare: 08/10/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 - Dreptul la sprijin și asistență

Pe cine pot contacta pentru a beneficia de sprijin și asistență dacă sunt victima unei infracțiuni?

Linia telefonică de informare a victimelor

Linia telefonică națională de informare a victimelor infracțiunilor și ale delictelor (116-006) oferă sprijin emoțional, informații privind drepturile victimelor, informații practice și îndrumări privind organismele și organizațiile care pot oferi mai multe informații, asistență și sprijin.

Linia telefonică de informare este un serviciu gratuit,

disponibil în limbile croată și engleză, de luni până vineri, de la ora 8.00 la 20.00.

Linia telefonică națională de informare a victimelor infracțiunilor și delictelor (116-006) este un serviciu de asistență general.

Mai multe informații sunt disponibile la: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://pzs.hr/

Există și alte organizații specializate ale societății civile care acordă telefonic sprijin și asistență victimelor anumitor infracțiuni sau copiilor. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Justiției din Croația, unde puteți găsi lista acestor organizații, pentru fiecare regiune, și informații privind organizațiile societății civile care fac parte din Rețeaua de sprijin și cooperare pentru victimele și martorii infracțiunilor (Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela).

Lista organizațiilor care oferă asistență juridică și psihosocială la nivel național:

116 006

Linia telefonică națională de informare a victimelor infracțiunilor și ale delictelor

În zilele săptămânii între 8.00 și 20.00

116 000

Linia telefonică de urgență la nivel național pentru copii dispăruți

Centrul pentru copii dispăruți și abuzați

Permanent

116 111

Hrabri telefon - Linia telefonică de informare pentru copii

În zilele săptămânii între 9.00 și 20.00

0800·0800

Hrabri telefon - Linia telefonică de informare pentru părinți

În zilele săptămânii între 9.00 și 20.00

0800 77 99

Numărul de urgență pentru traficul de persoane

În fiecare zi între 10.00 și 18.00

0800 55 44

Centru de consiliere pentru femeile care sunt victime ale violenței

Adăpostul pentru femei din Zagreb

În zilele săptămânii între 11.00 și 17.00

0800 655 222

Numărul de urgență pentru femeile și copiii care sunt victime ale violenței

Ženska pomoć sada - Linia telefonică de informare pentru femei

Permanent

0800 200 144

B.a.B.e. - un serviciu de asistență juridică gratuită pentru victimele violenței domestice

În zilele săptămânii între 9.00 și 15.00

01 6119 444

Centru de asistență pentru victimele violenței sexuale

Ženska soba - Centrul pentru drepturi sexuale

În zilele săptămânii între 10.00 și 17.00

01 48 28 888

Asistență psihologică

Centrul TESA pentru asistență psihologică

În zilele săptămânii între 10.00 și 22.00

01 48 33 888

Plavi - linie telefonică

În zilele săptămânii între 9.00 și 21.00

01 4811 320

Asistență judiciară gratuită

Clinica juridică a Facultății de Drept din Zagreb

În timpul săptămânii între 10.00 și 12.00, miercuri și joi între 17.00 și 19.00

Sprijinul acordat victimelor este gratuit?

Da.

De ce tipuri de sprijin pot beneficia din partea serviciilor sau a autoritățile publice?

Serviciile de asistență a victimelor și martorilor asigură:

 1. sprijin psihologic;
 2. informații cu privire la drepturi;
 3. informații tehnice și practice destinate victimelor, martorilor și membrilor familiilor acestora;
 4. trimiterea la instituții specializate și organizații ale societății civile, în funcție de nevoile victimei/martorului.

Serviciile de sprijinire a victimelor și martorilor din cadrul instanțelor regionale asigură:

SERVICII DE SPRIJINIRE A VICTIMELOR ȘI A MARTORILOR

Instanța regională din Osijek

Adresa:

Europska avenija 7, 31 000 Osijek, Croația

Tel.:

031/228-500

e-mail:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăpodrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr

Instanța regională din Rijeka

Adresa:

Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka, Croația

Tel.:

051/355-645

e-mail:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăpodrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr

Instanța regională din Sisak

Adresa:

Trg Ljudevita Posavskog 5, 44000 Sisak, Croația

Tel.:

044/524-419

e-mail:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăpodrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr

Instanța regională din Split

Adresa:

Gundulićeva 29a, 21000 Split, Croația

Tel.:

021/387-543

e-mail:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăpodrska-svjedocima-st@pravosudje.hr

Instanța regională din Vukovar

Adresa:

Županijska 33, 32000 Vukovar, Croația

Tel.:

032/452-529

e-mail:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăpodrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr

Instanța regională din Zadar

Adresa:

Borelli 9, 23 000 Zadar, Croația

Tel.:

023/203-640

e-mail:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăpodrska-svjedocima@pravosudje.hr

Tribunalul municipal din Zagreb

Adresa:

Trg N.Š. Zrinskog 5, 10 000 Zagreb, Croația

Tel.:

01/4801-062


Serviciul de sprijin pentru victimele și martorii infracțiunilor (Služba za podršku žrtvama i svjedocima) din cadrul Ministerului Justiției din Croația:

De ce tipuri de sprijin pot beneficia din partea organizațiilor neguvernamentale?

În funcție de tipul organizației și de atribuțiile sale, sunt disponibile diverse tipuri de asistență și sprijin: sprijin psihologic, emoțional, juridic, practic, cazare, asistență medicală, securitate, și sprijin în instanță.

Mai multe informații și lista acestor organizații pe județ sunt disponibile pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului de Justiție al Croației.

Douăsprezece birouri de probațiune sunt în curs de a fi constituite în Croația. Scopul este de a adăuga o dimensiune umană la aplicarea sancțiunilor penale, de a asigura reintegrarea mai eficace a infractorilor în societate și de a oferi asistență victimelor, părților vătămate și familiilor victimelor și infractorilor.

Serviciul național de probațiune participă la pregătirile pentru reintegrarea infractorilor în comunitate după ce au fost eliberați din închisoare. Aceasta include sprijinirea lor pentru a-și găsi cazare și un loc de muncă și pregătirea acestora, precum și a victimelor, a părților vătămate și a familiilor victimelor pentru eliberarea autorului infracțiunii. De asemenea, serviciul ia măsuri pentru acordarea de sprijin psihosocial victimelor, părților vătămate și familiilor victimelor și autorului infracțiunii.

În cazul în care autorul infracțiunii care urmează să fie eliberat ispășește o pedeapsă pentru o infracțiune sexuală, o infracțiune contra vieții și integrității corporale sau o infracțiune violentă, serviciul de probațiune are obligația de a informa victimele, persoanele vătămată sau familiile acestora în mod corespunzător și fără întârziere.

Datele de contact ale birourilor de probațiune individuale și Departamentul de probațiune din cadrul Ministerului Justiției sunt disponibile Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Victimele infracțiunilor pot contacta poliția prin e-mail la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăpolicija@mup.hr sau Linkul se deschide într-o fereastră nouăprevencija@mup.hr sau la numerele 192 (24/7) sau +385 1 3788 111.

Ultima actualizare: 08/10/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Drepturile victimelor criminalității în cadrul procedurilor penale - Italia

Sunteți considerat(ă) victima unei infracțiuni sau „parte vătămată”, dacă vi s-a încălcat un drept legal protejat de legislația penală prin săvârșirea unei fapte care constituie o infracțiune în temeiul dreptului național, și anume, ați suferit prejudiciul care face parte din esența faptei penale.

Se consideră că ați suferit un prejudiciu în dreptul civil, ca urmare a comiterii unei infracțiuni, atunci când ați suferit daune (materiale sau morale, dar în orice caz pagube care pot fi evaluate în bani) ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni. De obicei, partea vătămată în dreptul penal este identică cu persoana prejudiciată în dreptul civil, cu excepția, de exemplu, cazurilor de omor, când părțile prejudiciate sunt membrii familiei persoanei ucise care au dreptul să ceară în instanță despăgubiri pentru prejudiciile pe care le-au suferit.

În temeiul dreptului penal și al dreptului civil, o victimă beneficiază de diferite drepturi înainte, în timpul și după desfășurarea procesului.

În Italia, procedura penală începe cu cercetări preliminare. Poliția și parchetul investighează cazul. La finalul acestor investigații, procurorul poate formula acuzații sau solicita judecătorului care se ocupă de ancheta preliminară să închidă cazul. Pentru unele infracțiuni, acțiunea penală poate începe numai în cazul în care victima depune o plângere la poliție sau parchet.

În cursul judecății, instanța examinează dovezile și se pronunță asupra vinovăției acuzatului. Procesul se încheie atunci când inculpatul este condamnat sau achitat de instanță; hotărârea pronunțată poate fi atacată la o instanță superioară.

Victima poate avea un rol important în procedura penală și, prin urmare, are o serie de drepturi pe care și le poate exercita. Victima poate participa la proces fără un statut juridic specific sau poate să joace un rol mai activ prin introducerea unei acțiuni civile împotriva autorului infracțiunii.

Faceți clic pe link-urile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

Linkul se deschide într-o fereastră nouă1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Linkul se deschide într-o fereastră nouă2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Linkul se deschide într-o fereastră nouă3 - Drepturile pe care le am după proces

Linkul se deschide într-o fereastră nouă4 - Despăgubiri

Linkul se deschide într-o fereastră nouă5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Ultima actualizare: 13/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Ce informații voi primi din partea autorităților (de ex. poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte de denunțarea acesteia?

Parchetul și departamentul de investigare (CID), după ce au fost informate cu privire la infracțiune, trebuie să vă aducă la cunoștință faptul că, în calitate de parte vătămată, aveți dreptul să numiți un avocat pentru exercitarea drepturilor care vă sunt conferite, și că aveți dreptul de a avea acces la asistență judiciară din partea statului italian [articolul 101 din Codul de procedură penală al Italiei (Codice di procedura penale sau c.p.p.)]

În urma primului contact cu autoritățile de urmărire penală, veți primi, într-o limbă pe care o înțelegeți, informații cu privire la:

 • procedurile pentru înregistrarea unui denunț sau depunerea unei plângeri, rolul pe care îl veți avea în procesul de investigare și de judecată, dreptul dumneavoastră de a fi informat cu privire la data și locul procesului, precum și la acuzație și, dacă v-ați constituit ca parte civilă în proces, la dreptul dumneavoastră de a vi se comunica sau notifica hotărârea, inclusiv sumarul acesteia
 • dreptul dumneavoastră la consultanță juridică și la asistență judiciară, finanțate de statul italian
 • modul de exercitare a dreptului dumneavoastră la servicii de interpretare și la traducerea documentelor din dosar
 • orice măsuri de protecție care vă pot fi puse la dispoziție
 • drepturile dumneavoastră recunoscute prin lege, dacă locuiți într-un stat membru al UE diferit de cel în care a fost săvârșită infracțiunea
 • modul de rambursare a cheltuielilor suportate ca urmare a participării în cadrul procesului penal
 • posibilitatea de a solicita despăgubiri pentru prejudicii sau daune suferite ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni
 • posibilitatea unor proceduri de soluționare prin retragerea plângerii sau prin mediere
 • drepturile pe care le veți avea în cadrul procedurilor în cazul în care pârâtul solicită suspendarea acestora cu probațiune sau al celor în care scutirea de pedeapsă se aplică datorită caracterului minor al infracțiunii
 • unități medicale la nivel local, spații rezidențiale, refugii și adăposturi

(articolul 90-bis din codul de procedură penală)

Nu locuiesc în statul membru al UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

Dacă nu vorbiți sau nu înțelegeți limba italiană, aveți dreptul de a utiliza o limbă pe care o cunoașteți atunci când înregistrați un denunț sau depuneți o plângere la parchet, în cadrul tribunalului de primă instanță (tribunale). În același mod, aveți dreptul, la cerere, să beneficiați de traducerea confirmării de primire a denunțului sau a plângerii dumneavoastră într-o limbă pe care o cunoașteți (articolul 107-ter din Ghidul de punere în aplicare a codului de procedură penală (Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale or disp.att.).

În cazul în care aveți reședința sau domiciliul în Italia, parchetul va trimite denunțurile sau plângerile referitoare la infracțiuni săvârșite în alte state membre ale Uniunii Europene la procurorul general de pe lângă Curtea de Apel (Corte di appello), pentru ca acesta să poată să le transmită autorității judiciare competente (articolul 108-ter disp.att.).

A se vedea, de asemenea:

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

În urma primului contact cu autoritățile de urmărire penală, veți primi, într-o limbă pe care o înțelegeți, informații cu privire la:

 • dreptul dumneavoastră de a primi informații referitoare la stadiul procedurilor și la înregistrările în Registrul oficial al infracțiunilor denunțate
 • dreptul dumneavoastră de a fi informat(ă) cu privire la o cerere de închidere a procedurilor
 • modul în care puteți contesta orice încălcare a drepturilor dumneavoastră
 • autoritățile de la care puteți obține informații cu privire la dosarul dumneavoastră
 • modul de rambursare a cheltuielilor suportate ca urmare a participării în cadrul procesului penal

În cadrul procedurilor privind infracțiuni săvârșite cu violență împotriva unei persoane, în cazul în care solicitați acest lucru, veți fi informat(ă) de îndată, prin intermediul CID, cu privire la pregătirile pentru emiterea sau încheierea unei măsuri privative de libertate și veți fi informat(ă), de asemenea, în timp util și în același mod, în cazul în care pârâtul se sustrage de la arestarea preventivă sau de la încarcerare și dacă acesta nu respectă, în mod intenționat, o măsură privativă de libertate, cu excepția cazului în care acest lucru ar expune autorul infracțiunii unui risc efectiv (articolul 90-ter din Codul de procedură penală).

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

Autoritatea de urmărire penală va desemna un traducător atunci când trebuie să fie tradus un document într-o limbă străină sau într-un dialect care nu poate fi ușor înțeles ori un interpret atunci când doriți să faceți o declarație și nu vorbiți limba italiană. Declarația poate fi făcută, de asemenea, în scris și introdusă în dosarul denunțului, împreună cu traducerea asigurată de un traducător.

Autoritatea va desemna un interpret, din oficiu, dacă este cazul, în cazul în care nu vorbiți sau nu înțelegeți limba italiană și este necesară audierea probelor dumneavoastră, și în cazurile în care doriți să participați la o audiere și ați solicitat asistența unui interpret.

Dacă este posibil, asistența unui interpret poate fi asigurată, de asemenea, prin utilizarea tehnologiei de comunicare la distanță, cu condiția ca interpretul să nu fie obligat să fie prezent în persoană, pentru a vă permită să vă exercitați în mod corect drepturile sau să înțelegeți pe deplin procedurile.

Dacă nu vorbiți sau nu înțelegeți limba italiană, aveți dreptul la traducerea gratuită a documentelor sau a unor părți din acestea, care conțin informații referitoare la exercitarea drepturilor dumneavoastră. Traducerile pot fi furnizate verbal sau sub formă de rezumat în cazul în care autoritatea de urmărire penală nu consideră că acest lucru va aduce atingere drepturilor dumneavoastră (articolul 143-bis din Codul de procedură penală).

Dacă nu vorbiți sau nu înțelegeți limba italiană, aveți dreptul de a utiliza o limbă pe care o cunoașteți atunci când înregistrați un denunț sau depuneți o plângere la parchet, în cadrul tribunalului de primă instanță. În același mod, aveți dreptul, la cerere, să beneficiați de traducerea confirmării de primire a denunțului sau a plângerii dumneavoastră într-o limbă pe care o cunoașteți (articolul 107-ter disp.att).

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul copiilor sau în cazul în care am un handicap)?

Autoritatea de urmărire penală va desemna un traducător atunci când trebuie să fie tradus un document într-o limbă străină sau într-un dialect care nu poate fi ușor înțeles ori un interpret atunci când doriți să faceți o declarație și nu vorbiți limba italiană. 

Dacă sunteți minor, judecătorul poate dispune întocmirea unui raport de expertiză, inclusiv din proprie inițiativă, în cazul în care există o incertitudine cu privire la vârsta dumneavoastră (prin aceasta înțelegându-se faptul că, în caz de îndoială, se va prezuma că sunteți minor(ă) în scopul aplicării orientărilor procedurale). Același raport de expertiză poate fi utilizat, de asemenea, pentru a stabili dacă aveți un handicap.

Articolul 351 alineatul (1-ter) din Codul de procedură penală

În cadrul unei proceduri privind infracțiunile care intră sub incidența articolelor 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies și 612-bis din Codul penal italian, în cazul în care CID solicită probe sumare din partea minorilor, acesta trebuie să solicite asistența unui psiholog sau psihiatru pediatru calificat desemnat de către parchet. Același lucru este valabil atunci când sunt solicitate probe sumare din partea adulților aflați într-o situație deosebit de vulnerabilă. În fiecare caz este garantat faptul că, în cazul în care sunt necesare probe sumare, persoanele deosebit de vulnerabile nu vor avea niciun contact cu persoana cercetată și nu li se va solicita în mod repetat să prezinte probe sumare, cu excepția cazului în care acest lucru s-ar dovedi absolut necesar pentru investigare.

Articolul 362 alineatul (1-bis) din Codul de procedură penală.

În cadrul unor proceduri privind infracțiunile care intră sub incidența articolului 351 alineatul (1-ter), parchetul trebuie să solicite asistența unui expert în psihologie sau psihiatrie pediatrică atunci când colectează probe de la minori. Același lucru este valabil atunci când sunt solicitate probe sumare din partea adulților aflați într-o situație deosebit de vulnerabilă. În fiecare caz este garantat faptul că, în cazul în care sunt necesare probe sumare, persoanele deosebit de vulnerabile nu vor avea niciun contact cu persoana cercetată și nu li se va solicita în mod repetat să prezinte probe sumare, cu excepția cazului în care acest lucru s-ar dovedi absolut necesar pentru investigare.

Articolul 498 alineatele (4)-(4-quater) din Codul de procedură penală.

4. Examinarea minorilor în calitate de martori, inclusiv sesiunea de întrebări și obiecții ale părților, este desfășurată de către președintele completului de judecată. Atunci când desfășoară examinarea, președintele completului de judecată poate solicita asistența uneia dintre rudele minorului sau a unui psiholog pediatru. După audierea părților, în cazul în care președintele completului de judecată consideră că minorul nu ar fi pus în dificultate prin interogarea directă, acesta va dispune ca procesul de depunere a mărturiei să se desfășoare în modul descris în secțiunile anterioare. Ordinul poate fi revocat în cursul interogatoriului.

(4-bis) În cazul în care una dintre părți solicită acest lucru sau dacă președintele completului de judecată consideră că este necesar, se aplică procedurile prevăzute la articolul 398 alineatul (5-bis).

4-ter În proceduri privind infracțiuni care intră sub incidența articolelor 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies și 612-bis din Codul penal italian, victimele infracțiunii (infracțiunilor) care sunt minori sau adulți care suferă de o boală psihică vor fi interogate, la cererea acestora sau la cererea avocatului lor, prin intermediul unui geam oglindă și al unui sistem de interfon.

4-quater. Fără a aduce atingere secțiunilor anterioare, dacă partea vătămată este deosebit de vulnerabilă și trebuie să fie interogată, judecătorul, dacă victima sau avocatul acesteia solicită acest lucru, va dispune luarea unor măsuri de protecție.

Articolul 398 alineatul (5-quater) din Codul de procedură penală
Fără a aduce atingere secțiunii (5-ter), în cazul în care partea vătămată este deosebit de vulnerabilă și trebuie să fie interogată, se aplică dispozițiile articolului 498 alineatul (4-quater).

Servicii de asistență pentru victime

Ce entități oferă sprijin pentru victime?

Se acordă sprijin victimelor infracțiunilor prin intermediul centrelor medicale din regiune, al unităților de locuit, al refugiilor, al adăposturilor și al altor structuri gestionate de organizații locale și regionale. În general, multe regiuni dispun de o rețea de asociații care cuprind organizații locale, parchetele, judecătorii și servicii de sănătate care oferă asistență gratuită victimelor oricăror infracțiuni.

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de asistență pentru victime?

Da. În special în cazul în care sunteți victima unor anumite tipuri de infracțiuni (de exemplu, traficul de persoane, abuz în familie sau violență sexuală), există organizații consacrate care sunt în legătură cu serviciile de aplicare a legii și care vă poate furniza informații despre refugii sau spații de locuit disponibile pentru a avea grijă de dumneavoastră.

Cum mi se protejează confidențialitatea?

Dacă sunteți o persoană deosebit de vulnerabilă, este garantat, în fiecare caz, faptul că, atunci când sunt necesare probe sumare, nu veți avea niciun contact cu persoana cercetată și nu veți fi solicitat(ă) în mod repetat pentru a prezenta probe sumare, cu excepția cazului în care acest lucru ar trebui să se dovedească a fi absolut necesar pentru investigare.

În plus, Decretul legislativ nr. 196 din 30 iunie 2003 (Codul privind protecția datelor cu caracter personal) conține norme specifice de prelucrare a datelor judiciare, care sunt menite să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. În afară de aceasta, se consideră că odată ce dumneavoastră, în calitate de victimă, vă considerați parte vătămată în procesul penal, vi se va cere să prezentați probe în instanță. Codul prevede norme referitoare la modul în care trebuie să fie prezentate probele, care sunt menite a preveni situația în care dumneavoastră trebuie să repetați prezentarea probelor de mai multe ori (audierea preliminară - incidente probatorio) și norme care protejează dreptul dumneavoastră ca victimă de a nu avea niciun contact cu partea cercetată/inculpatul. În cazul în care sunteți o victimă cu vârsta sub 18 ani, nici fotografia dumneavoastră, nici numele dumneavoastră nu trebuie să apară în presă. Al doilea punct se aplică, de asemenea, victimelor în vârstă de peste 18 ani inclusiv. Scopul sistemului este de a împiedica diseminarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și a informațiilor care ar putea determina identificarea dumneavoastră.

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de sprijin pentru victime?

Accesul la serviciile de sprijin pentru victime nu depinde de denunțarea infracțiunii.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

În anumite circumstanțe, astfel cum sunt prevăzute prin lege (articolele 273 și 274 din codul de procedură penală), care pot include, într-adevăr, inter alia, situația periculoasă în care v-ați putea afla, ca parte vătămată, (pericol determinat în special de posibilitatea ca autorul infracțiunii să manifeste în continuare un comportament ilegal), autoritățile judiciare pot dispune ca autorul să fie supus unor măsuri de supraveghere. De exemplu, acesta poate fi scos imediat din locuința familiei; acestuia i se poate interzice să meargă în locurile pe care dumneavoastră le frecventați și i se poate interzice să locuiască în anumite locuri. În alte situații, acesta poate fi plasat în arest la domiciliu sau în arest preventiv.

Aveți dreptul de a fi informat(ă) cu privire la cereri de revocare sau înlocuire a măsurilor de supraveghere aplicate autorului infracțiunii, de a depune memorii în apărare în opoziție în decurs de două zile sau de a vă face cunoscut punctul de vedere (articolul 299 din codul de procedură penală). De asemenea, aveți dreptul să fiți informat(ă) cu privire la ordine judecătorești de schimbare, revocare sau înlocuire a măsurilor de supraveghere instituite împotriva suspectului.

În special în cazul în care sunteți deosebit de vulnerabil(ă), minor(ă) sau victimă a anumitor infracțiuni, ar putea fi dispuse, de asemenea, precauții procedurale suplimentare.

 • dacă sunteți o persoană deosebit de vulnerabilă, este garantat, în fiecare caz, faptul că, atunci când sunt necesare probe sumare, nu veți avea niciun contact cu persoana cercetată și nu veți fi solicitat(ă) în mod repetat pentru a prezenta probe sumare, cu excepția cazului în care acest lucru ar trebui să se dovedească a fi absolut necesar;
 • dacă sunteți minor(ă) și CID solicită probe sumare din partea dumneavoastră, acesta trebuie să solicite asistența unui psiholog sau a unui psihiatru pediatru calificat, desemnat de către parchet [articolul 351 alineatul (1-ter) din Codul de procedură penală];
 • dacă sunteți minor și parchetul vă solicită probe, acesta trebuie să solicite asistența unui psiholog sau a unui psihiatru pediatru calificat. Dacă sunteți o persoană deosebit de vulnerabilă, este garantat, în fiecare caz, faptul că, atunci când sunt necesare probe sumare, nu veți avea niciun contact cu persoana cercetată și nu veți fi solicitat(ă) în mod repetat pentru a prezenta probe sumare, cu excepția cazului în care acest lucru ar trebui să se dovedească a fi absolut necesar pentru investigare [articolul 362 alineatul (1-bis) din Codul de procedură penală];
 • Examinarea minorilor în calitate de martori este desfășurată de către președintele completului de judecată, iar acesta poate solicita asistența uneia dintre rudele minorului sau a unui psiholog pediatru calificat. (articolul 498 din Codul de procedură penală);
 • În cazul în care una dintre părți solicită acest lucru sau dacă președintele completului de judecată consideră că este necesar, în cazul în care una din părțile care urmează să prezinte probe este minoră, instanța poate emite un ordin pentru stabilirea locului, a momentului și a procedurilor specifice audierii preliminare, în cazul în care acest lucru este necesar și adecvat pentru protecția persoanelor implicate. Audierea poate avea loc în altă parte decât în sala de judecată în primă instanță, instanța putând să recurgă la unități specializate sau, dacă acestea nu sunt disponibile, la locuința persoanei care prezintă probe;
 • declarațiile martorilor trebuie să fie înregistrate în întregime utilizându-se mijloace fonografice sau audiovizuale. În cazul în care nu există aparatură de înregistrare sau personal tehnic disponibil, se prezintă rapoarte de expertiză sau se asigură consultanță tehnică;
 • în cauzele privind infracțiuni săvârșite cu violență, victimele infracțiunilor care sunt fie minori, fie adulți care suferă de o boală psihică vor fi interogate, la solicitarea acestora sau la a avocatului lor, printr-un geam oglindă și un sistem de interfon.

Ce entități îmi pot oferi protecție?

(A se vedea mai sus)

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea autorului infracțiunii?

În cazul în care se impun cerințe privind protecția specială, legea prevede ca victimele unei infracțiuni să fie supuse unei evaluări individuale pentru a se stabili dacă și în ce măsură acestea vor beneficia de măsuri speciale în cadrul procedurilor. Se va acorda o atenție specială dacă sunteți minor(ă) și/sau deosebit de vulnerabil(ă). Judecătorul va fi cel care va stabili dacă veți beneficia de măsuri de protecție adecvate în cadrul procesului penal. În timpul anchetei, interviurile cu dumneavoastră trebuie să aibă loc în locuri adecvate și să fie desfășurate de către profesioniști calificați. În cazul în care victimele includ minori, instanța pentru minori trebuie să fie informată pentru a evalua situația și măsurile de protecție. Pentru a vă proteja de alte infracțiuni, pot fi impuse restricții în primă instanță cu privire la libertatea autorului infracțiunii (plasarea în detenție, interdicția de a merge în locurile pe care le frecventați, scoaterea din locuința familiei). Aplicarea unor astfel de măsuri trebuie să vă fie comunicată dumneavoastră (articolul 282-quater din Codul de procedură penală). De asemenea, puteți solicita judecătorului, atunci când dispune scoaterea autorului infracțiunii din locuința familiei, sau ulterior, să dispună ca autorul infracțiunii să plătească o alocație de întreținere (articolul 282-bis din Codul de procedură penală). Secția de poliție relevantă la nivel provincial (Questura) va dispune de un birou care exercită competențe similare.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea sistemului de justiție civilă (în timpul cercetării sau al procesului)?

Victimele infracțiunilor săvârșite cu violență, dacă sunt minori sau sunt deosebit de vulnerabile, au dreptul de a prezenta probe prin aplicarea de măsuri de protecție. În mod specific, ar putea fi luate măsuri pentru ca dumneavoastră să nu intrați în contact cu autorul infracțiunii pe parcursul cercetării sau al procesului. În plus, în cazul în care sunteți deosebit de vulnerabil(ă), va fi posibilă înregistrarea audiovizuală a declarațiilor dumneavoastră, chiar dacă acest lucru nu este absolut necesar.

Orientări privind sesizarea 
(articolul 413 din Codul de procedură penală): Depunerea cererii de către persoana cercetată sau de către victima infracțiunii

 1. Persoana cercetată sau victima infracțiunii poate solicita procurorului general să emită o sesizare în temeiul articolului 412 alineatul (1) (dacă parchetul nu va începe urmărirea penală în dosar sau nu solicită închiderea dosarului în termenul prevăzut prin lege sau prelungit de către judecător).
 2. Dacă se dispune emiterea sesizării, procurorul general va desfășura cercetările preliminare necesare și va înainta orice solicitări în termen de treizeci de zile de la depunerea cererii, astfel cum este prevăzut la articolul 412 alineatul (1).

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

Se poate deduce o stare de vulnerabilitate deosebită a unei victime, în afară de vârstă și orice infirmitate sau deficiențe psihologice, din tipul infracțiunii, precum și din procedurile și circumstanțele dosarului în cauză. Pentru a evalua vulnerabilitatea, se va lua în considerare dacă în cauză este vorba despre o infracțiune săvârșită cu violență împotriva persoanei sau o infracțiune motivată de ură rasială, dacă aceasta este legată de crima organizată sau terorism, inclusiv la nivel internațional, sau de traficul de persoane, dacă aceasta a apărut ca urmare a discriminării și dacă victima este dependentă emoțional, psihologic sau economic de autorul infracțiunii (articolul 90 quater din Codul de procedură penală).

Dacă sunteți deosebit de vulnerabil(ă), va fi permisă în orice caz înregistrarea audiovizuală a declarațiilor dumneavoastră, chiar și în cazul în care acest lucru nu este absolut necesar.

CERINȚE PROBATORII ÎN CAUZE SPECIFICE - În cauze privind infracțiuni de abuz împotriva membrilor familiei și a partenerilor, reducerea la sau menținerea în sclavie, prostituția infantilă, pornografia infantilă, pornografia virtuală, inițiativele turistice care vizează exploatarea prostituției infantile, a traficului de ființe umane, a cumpărării și vânzării de sclavi, a agresiunii sexuale, a infracțiunilor agravate, a actelor sexuale cu un minor, a agresiunii sexuale în grup, a ademenirii copiilor în scopuri sexuale și a hărțuirii, dacă sunteți deosebit de vulnerabil(ă) și există o cerere pentru ca dumneavoastră să depuneți mărturie, dacă ați făcut deja declarații în cursul audierii preliminare sau în cadrul unui contrainterogatoriu cu persoana împotriva căreia vor fi utilizate aceste declarații, sau dacă există înregistrări scrise ale declarațiilor dumneavoastră, vi se va cere să depuneți mărturie doar dacă aceasta se referă la fapte și la împrejurări diferite de cele discutate în declarațiile dumneavoastră anterioare sau dacă judecătorul sau una dintre părți consideră că aceasta este necesară pe baza unor cerințe specifice.

PROBE SUMARE - în cazul în care CID solicită probe sumare din partea victimelor care sunt deosebit de vulnerabile, chiar dacă acestea au peste 18 ani, acesta trebuie să solicite asistența unui psiholog sau psihiatru pediatru calificat desemnat de către parchet. În fiecare caz este garantat faptul că, în cazul în care sunt necesare probe sumare, persoanele deosebit de vulnerabile nu vor avea niciun contact cu persoana cercetată și nu vor fi solicitate în mod repetat să prezinte probe sumare, cu excepția cazului în care acest lucru ar trebui să se dovedească a fi absolut necesar pentru investigare [articolul 35 alineatul (1-ter)].

COLECTAREA PROBELOR - în cazul în care parchetul solicită probe sumare din partea victimelor care sunt deosebit de vulnerabile, chiar dacă acestea au peste 18 ani, acesta trebuie să solicite asistența unui psiholog sau psihiatru pediatru calificat. În fiecare caz este garantat faptul că, în cazul în care sunt necesare probe sumare, persoanele deosebit de vulnerabile nu vor avea niciun contact cu persoana cercetată și nu vor fi solicitate în mod repetat să prezinte probe sumare, cu excepția cazului în care acest lucru ar trebui să se dovedească a fi absolut necesar pentru investigare [articolul 362 (1-bis)].

EXAMINAREA MARTORILOR: Audierea dumneavoastră ca martor, inclusiv sesiunile privind întrebări și cereri reconvenționale ale părților, vor fi desfășurate de către președintele completului de judecată. Atunci când desfășoară audierea martorilor, președintele completului de judecată poate solicita asistența uneia dintre rudele dumneavoastră sau a unui psiholog pediatru calificat. După audierea părților, președintele completului de judecată va dispune ca procesul de depunere a mărturiei să se desfășoare în modul descris în secțiunile anterioare dacă acesta consideră că nu ați fi pus în dificultate prin interogarea directă. Ordinul poate fi revocat în cursul interogatoriului (articolul 498 din Codul de procedură penală).

În cazul în care una dintre părți solicită acest lucru sau dacă președintele completului de judecată consideră că este necesar, se aplică procedurile prevăzute la articolul 398 alineatul (5-bis) (audierea preliminară cu prezentarea de probe, a se vedea mai jos).

AUDIEREA PRELIMINARĂ PENTRU PREZENTAREA DE PROBE - [articolul 398 alineatul (5-bis)] În cazul în care una dintre părți solicită acest lucru sau dacă președintele consideră că este necesar se aplică următoarele proceduri: în cazul investigațiilor referitoare la infracțiuni de abuz împotriva membrilor familiei sau a partenerilor, reducerea la sau menținerea în sclavie, prostituția infantilă, pornografia infantilă, pornografia virtuală, inițiativele turistice care vizează exploatarea prostituției infantile, traficul de ființe umane, cumpărarea și vânzarea de sclavi, agresiunile sexuale, infracțiunile agravate, actele sexuale cu un minor, agresiunea sexuală în grup, ademenirea copiilor în scopuri sexuale sau hărțuirea acestora, dacă există adulți deosebit de vulnerabili printre cei care prezintă probe, instanța poate emite un ordin prin care stabilește locul, ora și procedurile specifice privind audierea pentru prezentarea de probe, în cazul în care acest lucru este necesar și adecvat pentru protecția persoanelor implicate. Audierea poate avea loc în altă parte decât în sala de judecată în primă instanță, instanța putând să apeleze la unități specializate sau, dacă acestea nu sunt disponibile, la locuința persoanei care prezintă probe. Declarațiile martorilor trebuie să fie înregistrate în întregime utilizându-se mijloace audio sau audiovizuale. În cazul în care nu există aparatură de înregistrare sau personal tehnic disponibil, se prezintă rapoarte de expertiză sau se asigură consultanță tehnică. De asemenea, va fi întocmit un raport scris al audierii, în formă sintetică. O transcriere a înregistrării va fi pusă la dispoziție numai la cererea părților.

Dacă sunteți deosebit de vulnerabil(ă) și se impune interogarea dumneavoastră, judecătorul va dispune luarea de măsuri de protecție dacă dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră solicitați acest lucru [articolul 498 alineatul (4-quater) din Codul de procedură penală].

În procedurile referitoare la infracțiunile menționate anterior, parchetul, inclusiv la cererea dumneavoastră sau a persoanei cercetate, vă poate solicita să prezentați probe în etapa de audiere preliminară, chiar și în cazurile în care acest lucru nu este indicat ca fiind necesar. Dacă sunteți deosebit de vulnerabil(ă), parchetul, inclusiv la cererea dumneavoastră sau a persoanei cercetate, vă poate solicita să prezentați probe în etapa de audiere preliminară (articolul 392 din Codul de procedură penală).

Colectarea de probe care presupune participarea victimelor deosebit de vulnerabile poate fi asigurată prin intermediul procedurii sigure privind audierea preliminară, un instrument care vizează, printre altele, asigurarea faptului că nu veți mai suferi alte prejudicii (victimizare secundară) din cauza implicării permanente în procesul juridic.

ASISTENȚĂ JUDICIARĂ - În cazul în care sunteți victima unor infracțiuni privind abuzul membrilor familiei și al partenerilor, mutilarea genitală a femeilor, violența sexuală, acte sexuale cu un minor, violența sexuală în grup și hărțuirea, veți avea întotdeauna dreptul la asistență judiciară gratuită, chiar și în cazul în care veniturile dumneavoastră sunt mai mari decât limita stabilită prin lege pentru a avea dreptul la aceasta. Dacă sunteți minor, același lucru este valabil dacă sunteți victima unor infracțiuni legate de reducerea la sau menținerea în servitute sau sclavie, prostituția infantilă, pornografia infantilă, inițiativele turistice care vizează exploatarea prostituției infantile, a traficului de ființe umane, a cumpărării și vânzării de sclavi, precum și a coruperii de minori.

Sunt minor. Am drepturi speciale?

(A se vedea mai sus)

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni - ce drepturi am?

În cazul în care victima infracțiunii este decedată, cele mai apropiate rude ale victimei exercită drepturile care îi sunt conferite acesteia prin lege.

[articolul 90 alineatul (3) din Codul de procedură penală).

Un membru al familiei mele a fost victima unei infracțiuni – ce drepturi am?

(A se vedea mai sus)

Pot avea acces la mediere? Care sunt condițiile? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Medierea în materie penală își are temeiul în Decretul legislativ nr. 274/2000, care permite unei victime să formuleze o acțiune directă împotriva autorului infracțiunii pentru a solicita despăgubiri pentru prejudicierea intereselor sale. Această competență poate fi exercitată numai în legătură cu infracțiuni împotriva cărora puteți introduce o plângere (infracțiuni mai puțin grave).

Pentru a iniția și a desfășura medierea în materie penală, este necesar acordul părților pentru a se ajunge la un acord satisfăcător. Pe parcursul procedurii, judecătorul de pace trebuie să promoveze concilierea între părți, în măsura în care acest lucru este posibil. Printre infracțiunile care sunt de competența unui judecător de pace și care, prin natura lor, sunt adecvate pentru mediere se află: defăimarea, calomnia, atacul comun, violența, vătămările corporale minore, actele de vandalism.

În plus, părțile la procesul penal sau avocații acestora se pot adresa direct Oficiului de mediere pentru definirea alternativă a procesului penal sub jurisdicția unui judecător de pace, astfel cum este prevăzut la articolul 35 din Decretul legislativ nr. 274/2000, sau în vederea pronunțării unei hotărâri în sensul că infracțiunea a fost stinsă ca urmare a măsurilor compensatorii luate de către autorul infracțiunii.

Pentru infracțiuni cu privire la care puteți depune o plângere, vi se permite să solicitați emiterea unei citații care să impună persoanei suspectate de săvârșirea infracțiunii să se prezinte în fața unui judecător de pace. Cererea trebuie să fie semnată de către dumneavoastră în calitate de parte vătămată sau de către reprezentantul dumneavoastră legal, precum și de către avocatul dumneavoastră. Semnătura dumneavoastră este atestată de către avocatul dumneavoastră. Dacă sunteți minor cu vârsta sub 14 ani, suferiți de o boală sau incapacitate mintală, cererea trebuie să fie semnată de către părintele, tutorele cu drepturi depline, tutorele cu drepturi limitate sau tutorele dumneavoastră special. Depunerea cererii are aceleași efecte ca și introducerea unei plângeri (articolul 21).

Depunerea cererii: cererea trebuie să fie trimisă în prealabil Ministerului Public prin livrare la secretariatul acestuia, și este ulterior introdusă de către solicitant, însoțită de dovada livrării menționate anterior, la biroul grefierului instanței pentru judecătorul de pace local, în termen de trei luni de la denunțarea săvârșirii infracțiunii. În cazul în care ați introdus deja o plângere cu privire la același incident, trebuie să menționați acest lucru în cerere, să anexați o copie a plângerii și să depuneți o altă copie la secretariatul Ministerului Public. În acest caz, judecătorul de pace va dispune dobândirea plângerii inițiale (articolul 22).

Constituirea ca parte civilă în proces Dacă doriți să vă constituiți ca parte civilă în proces, trebuie să faceți acest lucru, sub sancțiunea confiscării, atunci când este introdusă cererea. Cererea motivată pentru despăgubiri sau daune cuprinsă în cererea introductivă este echivalentă, în esență, cu constituirea ca parte civilă în proces (articolul 23).

Cererea va fi inadmisibilă:

 1. dacă este depusă în afara termenului;
 2. dacă este formulată în alte cauze decât cele prevăzute;
 3. dacă nu conține informațiile necesare sau nu este semnată;
 4. dacă descrierea incidentului sau identificarea surselor de probe este insuficientă;
 5. dacă nu există dovezi privind faptul că parchetul a fost informat în acest sens.

Solicitări din partea parchetului (articolul 25): În termen de zece zile de la data depunerii cererii, parchetul va prezenta solicitările sale la biroul grefierului instanței judecătorului de pace. Dacă acesta consideră că cererea este inadmisibilă sau vădit nefondată sau că este prezentată unui judecător de pace fără competență în regiune, parchetul nu va accepta citația sau, în caz contrar, va prezenta acuzațiile care confirmă sau modifică acuzarea din cererea de recurs.

Odată ce termenul-limită a trecut, judecătorul de pace va continua chiar și în cazul în care parchetul nu a prezentat cereri. În cazul în care acesta nu consideră că cererea este inadmisibilă sau vădit nefondat și aceasta este de competența sa, judecătorul de pace va emite un decret care convoacă părțile la o audiere în termen de 20 de zile de la data depunerii cererii.

Depunerea unei cereri de către unul sau mai multe părți vătămate nu împiedică celelalte părți să participe la proceduri, cu asistența avocatului și având aceleași drepturi ca și solicitantul principal. Părțile vătămate implicate se pot constitui ca părți civile înainte de declararea deschiderii audierii. În cazul în care la audiere nu participă părțile vătămate cărora decretul le-a fost notificat sau comunicat în mod corespunzător, acest fapt este echivalent cu renunțarea la dreptul de a depune o plângere sau cu retragerea plângerii, dacă aceasta a fost deja depusă.

Audierea în instanță: Cu cel puțin șapte zile înainte de data prevăzută pentru audierea în instanță, parchetul, sau dumneavoastră ca parte vătămată, va depune o cerere de chemare în judecată la biroul grefierului instanței judecătorului de pace, cu notificările relevante.

Judecătorul, atunci când infracțiunea este una în legătură cu care poate fi introdusă o plângere, va promova concilierea între părți. În acest caz, în cazul în care acest lucru ar fi avantajos pentru conciliere, judecătorul poate amâna audierea pentru o perioadă de maxim două luni și, dacă este cazul, poate recurge, de asemenea, la măsuri de mediere asigurate de centre și unități publice sau private din regiune. În orice caz, declarațiile făcute de părți în cursul procesului de conciliere nu pot fi utilizate în niciun fel în scopul deliberării (articolul 29).

Dacă se ajunge la o înțelegere, se întocmește un raport care confirmă retragerea plângerii sau renunțarea la cerere și acceptarea aferentă. Renunțarea la cerere are aceleași efecte ca și retragerea plângerii.

Medierea ar putea conduce la retragerea de către dumneavoastră a plângerii, ceea ce va avea ca rezultat o declarație conform căreia se renunță la cauză din lipsa unei cauze a acțiunii. În plus, o soluție pozitivă a medierii, deoarece poate conduce la o despăgubire pentru prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii, poate determina pronunțarea unei hotărâri prin care infracțiunea se stinge ca urmare a acordării de despăgubiri de către autorul infracțiunii înaintea audierii în instanță sau a caracterului minor al infracțiunii.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează drepturile pe care le am?

Norme privind protecția victimelor se găsesc în Codul de procedură penală, în Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecretul legislativ nr. 212 din 15 decembrie 2015, de punere în aplicare a Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității, în Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecretul legislativ nr. 204 din 9 noiembrie 2007, în Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecretul nr. 222 din 23 decembrie 2008 (de punere în aplicare a Decretului legislativ nr. 204/2007), în articolul 11 din Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea nr. 122 din 7 iulie 2016 - dreptul Uniunii din perioada 2015-2016 (despăgubiri acordate victimelor infracțiunilor săvârșite cu violență) și într-o serie de alte măsuri de reglementare privind victimele anumitor tipuri de infracțiuni.

Ultima actualizare: 13/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Cum pot denunța săvârșirea unei infracțiuni?

 • Se depune un denunț atunci când o persoană, care are cunoștință despre o infracțiune în legătură cu care poate fi introdusă o acțiune publică informează parchetul sau ofițerul CID cu privire la aceasta. Denunțarea unei infracțiuni este opțională, însă devine obligatorie în mai multe cazuri expres prevăzute prin lege. Denunțul conține informațiile esențiale ale incidentului și indică data la care ați luat cunoștință de infracțiune și de sursele probelor deja menționate. În plus, acesta conține, dacă este posibil, datele personale, datele privind reședința și orice alte detalii care ar putea contribui la identificarea persoanei suspectate de săvârșirea infracțiunii, precum și datele dumneavoastră cu caracter personal în calitate de parte vătămată și detalii privind orice altă persoană care ar putea fi în măsură să furnizeze informații pertinente pentru a ajuta la stabilirea faptelor. În cazul în care nu sunt furnizate detalii utile care ar putea contribui la identificarea persoanei suspectate de săvârșirea infracțiunii, acest lucru nu împiedică inițierea procesului penal, deoarece puteți depune un denunț împotriva unor persoane necunoscute, acesta trebuind să fie depus la parchetul relevant de către autoritățile de poliție, împreună cu detalii privind orice măsuri de investigare desfășurate pentru identificarea autorilor infracțiunii.
 • O plângere este o declarație prin intermediul căreia o persoană care a fost victima unei infracțiuni (sau reprezentantul legal al acesteia) își exprimă dorința ca autorul infracțiunii să fie urmărit penal. Aceasta se referă la infracțiuni în legătură cu care nu pot fi introduse acțiuni publice. Declarația trebuie să descrie infracțiunea săvârșită și trebuie să exprime în mod clar dorința reclamantului de a se iniția procedura privind acuzațiile și ca partea vinovată să fie pedepsită. Puteți retrage o reclamație depusă anterior, cu excepția cazurilor de violență sexuală sau acte sexuale săvârșite cu un minor. Pentru a se renunța la reclamație, retragerea trebuie să fie acceptată de către persoana care face obiectul plângerii și care, dacă este nevinovată, poate dori, în schimb, să demonstreze într-un proces că nu a avut nicio legătură cu infracțiunea.
 • În cazul neînțelegerii dintre persoane fizice, se poate depune o petiție pentru a solicita intervenția autorităților de aplicare a legii de către una sau ambele părți implicate. Ca urmare a unei cereri de intervenție oficială, organul de aplicare a legii invită părțile la o întâlnire pentru a încerca o conciliere și întocmește un raport. Dacă se stabilește că a fost săvârșită o infracțiune, organul de aplicare a legii trebuie să informeze autoritățile judiciare dacă este vorba despre o infracțiune în legătură cu care se poate introduce o acțiune publică; dacă este vorba despre o infracțiune în legătură cu care se poate introduce o acțiune prin intermediul unei plângeri, acesta poate să întreprindă, la cerere, o acțiune de soluționare preliminară a litigiului, ceea ce nu aduce atingere dreptului dumneavoastră de a introduce ulterior o plângere.

Denunțurile, plângerile și petițiile trebuie să fie depuse la sediul unei sucursale a autorităților de aplicare a legii [sediul central al poliției provinciale, secțiile locale de poliție și birourile poliției militare (Carabinieri)]. Un denunț sau o petiție poate fi depus(ă) și la procuror.

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

După ce ați depus un denunț, veți primi informații cu privire la: autoritățile pe care le puteți contacta dacă doriți să obțineți informații în legătură cu dosarul, rolul pe care îl veți avea în procesul de investigare și de judecată, dreptul dumneavoastră de a fi informat cu privire la data și locul procesului, precum și la acuzație și, dacă vă constituiți ca parte civilă în proces, în legătură cu dreptul dumneavoastră de a vi se comunica sau notifica hotărârea, inclusiv sub formă de rezumat. În plus, puteți primi informații actualizate referitoare la stadiul procedurilor și la înregistrările în Registrul oficial al infracțiunilor denunțate; veți fi informat cu privire la orice cerere de închidere a cazului și la modul în care să contestați orice încălcare a drepturilor dumneavoastră fundamentale și puteți soluționa cauza prin retragerea plângerii, dacă este posibil, sau prin mediere [articolul 90-bis din Codul de procedură penală (Codice di procedura penale sau c.p.p.)].

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul cercetării sau al procesului)? În ce condiții?

În urma primelor contacte cu autoritățile de urmărire penală, veți primi, într-o limbă pe care o înțelegeți, informații cu privire la dreptul dumneavoastră la consultanță juridică și la asistență judiciară, cheltuielile aferente fiind plătite de statul italian (articolul 90-bis). Puteți depune o cerere pentru asistență judiciară finanțată de stat în conformitate cu dispozițiile legii privind ajutorul acordat persoanelor defavorizate (articolul 98 din Codul de procedură penală). De asemenea, puteți avea acces la asistență judiciară finanțată de stat în cazul în care veniturile dumneavoastră nu depășesc limita prevăzută de lege. Pentru a fi eligibil(ă) pentru asistență judiciară finanțată de stat va trebui să depuneți cererea relevantă la instanța de prim grad de jurisdicție în perioada imediat următoare depunerii denunțului. După încheierea primei etape a procedurii, la care avocatul apărării are dreptul să participe, și, în orice caz, înainte de a lansa invitația de a veni la audieri, sau, cel mai târziu, în același timp cu notificarea încheierii investigațiilor preliminare, parchetul trebuie să notifice sau să comunice persoanei cercetate, în scris, faptul că i s-a desemnat un avocat al apărării de către instanță, în caz contrar orice acte ulterioare vor fi nule și neavenite (articolul 369-bis din Codul de procedură penală).

Această notificare sau comunicare trebuie să conțină:

a) informația că este obligatoriu ca persoana respectivă să aibă un avocat profesionist pentru apărare în procesul penal, cu informații privind drepturile conferite prin lege unei persoane cercetate;

b) numele avocatului apărării numit din oficiu, adresa și numărul de telefon al acestuia;

c) informații privind dreptul persoanei acuzate de a-și numi propriul avocat al apărării, cu informarea că, în caz contrar, acesta va fi reprezentat în cursul investigării de către avocatul numit din oficiu;

d) precizarea faptului că acesta va trebui să plătească avocatul apărării numit din oficiu, dacă acesta nu îndeplinește cerințele pentru a obține asistență judiciară finanțată de stat, precum și avertismentul că în cazul în care acesta este declarat în stare de insolvență, va fi inițiată procedura de executare silită;

d-bis) informații privind dreptul la un interpret și la traducerea documentelor importante;

e) informații privind cerințele pentru a fi eligibil(ă) pentru asistență judiciară finanțată de stat.

Asistența judiciară gratuită constituie o instituție întemeiată pe dreptul la apărare consacrat prin articolul 24 din Constituția italiană, pe baza căruia orice persoană are dreptul la asistență în orice etapă și la orice nivel al sistemului de justiție, și permite persoanelor aflate în dificultăți financiare, nu doar să obțină, pe cheltuiala statului, asistență din partea unui avocat și a specialiștilor, inclusiv consultanți tehnici, ci și să nu trebuiască să plătească cheltuielile de judecată. Asistența judiciară gratuită este disponibilă pentru cauze penale și cauzele civile legate de cauze penale, pentru măsuri suplimentare, cum ar fi executarea silită în materie penală, securitatea, proceduri de prevenire și supraveghere și, în sfârșit, pentru cauzele civile provenite din procesul penal.

Eligibilitatea pentru acces la asistență judiciară gratuită nu este disponibilă numai cetățenilor italieni, ci și resortisanților străini, chiar și atunci când aceștia fac obiectul unor proceduri de expulzare administrativă, nu au reședința în Italia sau sunt apatrizi care locuiesc în Italia.

Toate părțile la procedură pot solicita asistență judiciară gratuită, dar dacă sunteți victima unor anumite infracțiuni sexuale, limitele de venit prevăzute de lege nu se aplică.

Statul protejează, de asemenea, minorii, aceștia putând beneficia de asistență judiciară gratuită, la fel ca și persoanele care fac obiectul unei investigații preliminare dacă sunt arestate, deținute sau fac obiectul unor măsuri de arest preventiv.

Pentru a fi eligibil(ă) pentru asistență judiciară gratuită, veniturile dumneavoastră nu trebuie să depășească valoarea maximă fixată prin lege, echivalentul a 11 369,24 EUR, luând în considerare o creștere de 1 032,90 EUR pentru fiecare altă persoană care locuiește cu dumneavoastră.

Pot să cer să mi se ramburseze cheltuielile (aferente participării la cercetări/proces)? În ce condiții?

Asistența judiciară gratuită, o instituție întemeiată pe dreptul la apărare consacrat prin articolul 24 din Constituția italiană, permite oricărei persoane care îndeplinește cerințele (în legătură cu dificultățile financiare) să beneficieze de asistență în orice etapă și la orice nivel al sistemului de justiție, din partea unui avocat și a specialiștilor, inclusiv a consultanților tehnici, pe cheltuiala statului; aceasta permite, de asemenea, scutirea de la plata cheltuielilor de judecată.

Dacă cercetările au fost finalizate și cazul nu a fost înaintat instanței, pot să introduc o cale de atac?

În cazul în care depuneți o contestație la o cerere de finalizare a cercetărilor, solicitați continuarea investigațiilor preliminare. Trebuie să indicați obiectul investigațiilor suplimentare și să prezentați elemente de probă corespunzătoare, în caz contrar contestația va fi declarată inadmisibilă. În cazul în care contestația dumneavoastră este inadmisibilă, iar notificarea sau comunicarea infracțiunii este nefondată, judecătorul va dispune printr-un decret motivat finalizarea cercetărilor și trimite înapoi documentele la parchet. În cazul în care cererea nu este acceptată, judecătorul va stabili o dată pentru o ședință cu ușile închise, informând parchetul cu privire la aceasta, pentru dumneavoastră și pentru persoana care face obiectul anchetei. De asemenea, judecătorul va informa procurorul general de pe lângă Curtea de Apel (Corte di Appello) cu privire la faptul că a fost programată ședința. În urma audierii, judecătorul, în cazul în care consideră că sunt necesare investigații suplimentare, va indica acest lucru într-un ordin transmis parchetului, în care stabilește un termen nenegociabil pentru finalizarea aceste cercetări. Dacă judecătorul nu acceptă cererea pentru finalizarea cercetărilor, acesta va ordona parchetului să formuleze o acuzație în termen de zece zile. În termen de două zile de la formularea acuzației, judecătorul va emite un decret pentru a fixa audierea preliminară.

Dacă sunteți victima unei infracțiuni săvârșite cu violență împotriva persoanei, în plus, veți avea întotdeauna dreptul de a fi informat(ă) în cazul în care există o cerere de finalizare a cercetărilor, chiar dacă nu solicitați în mod explicit să fie informat(ă), și veți avea la dispoziție 20 de zile de la primirea acestei notificări sau comunicări pentru a vizualiza documentele și a prezenta o cerere motivată pentru continuarea investigațiilor preliminare [articolul 408 alineatul (3-bis) din Codul de procedură penală].

Pot să mă implic în proces?

Ca victimă a infracțiunii, puteți numi un avocat care să exercite drepturile conferite dumneavoastră. Pentru a vă asigura că primiți comunicările la care aveți dreptul prin lege și pentru a vă exercita drepturile specifice trebuie să vă înregistrați și să indicați o adresă pentru notificare sau comunicare. De asemenea, trebuie să comunicați orice modificare a adresei respective în cursul procesului penal. În cazul în care ați numit un avocat, nu va trebui să furnizați aceste informații, deoarece toate notificările sau comunicările îi vor fi trimise acestuia.

Aveți dreptul de a depune memorii și de a indica elemente de probă, atât în etapa de investigare, cât și în timpul procesului (articolul 90-bis din Codul de procedură penală). De asemenea, puteți verifica înregistrările din Registrul oficial al infracțiunilor denunțate (articolul 335 din Codul de procedură penală). Trebuie să fiți informat(ă) atunci când evaluările experților, care nu pot fi repetate, au fost încheiate (articolul 360 din Codul de procedură penală). De asemenea, puteți depune o cerere la parchet pentru colectarea de probe în etapa de audiere preliminară. Puteți solicita să vi se transmită o notificare sau comunicare cu privire la orice cerere de amânare sau finalizare a cercetărilor, atât imediat, la formularea denunțului, cât și ulterior. Trebuie să solicitați în mod specific să fiți informat(ă) cu privire la o cerere de amânare a cercetărilor (articolul 406 din Codul de procedură penală) și la o cerere de finalizare a cercetărilor (articolul 408 din Codul de procedură penală). În cazul în care este desfășurat un proces, aveți dreptul de a fi informat(ă) cu privire la locul, data și ora primei ședințe; pentru ședințele ulterioare nu vi se va transmite o notificare sau comunicare și trebuie să aflați personal datele de suspendare a ședințelor de la instanța de prim grad de jurisdicție. Nu sunteți obligat(ă) să participați la ședințe, cu excepția ședinței în cadrul căreia vă prezentați probele. După finalizarea cercetărilor, aveți dreptul să consultați toate documentele referitoare la cauză și să faceți copii ale acestora. Însă, în cursul desfășurării cercetărilor, nu puteți face acest lucru, de regulă, deși parchetul poate autoriza aceasta dacă există motive specifice de interes.

Atunci când are loc un proces în materie penală și ați fost afectat(ă) de infracțiunea săvârșită, puteți să solicitați despăgubiri și să participați la proces, constituindu-vă ca parte civilă în proces.

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat(ă) sau pot să aleg să fiu: victimă, martor, parte civilă, acuzator privat?

Victima, care este persoana afectată de infracțiune, are toate drepturile menționate mai sus. În plus, puteți fi audiat(ă) ca martor în proces și, dacă aveți dreptul la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii, puteți introduce o acțiune civilă în procesul penal constituindu-vă ca parte civilă în proces.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

Fără a aduce atingere celor prezentate anterior în legătură cu drepturile și interesele dumneavoastră ca parte vătămată, dacă acționați, de asemenea, în calitate de martor, se aplică următoarele reguli:

În calitate de martor, trebuie să vă prezentați în fața judecătorului și să urmați instrucțiunile care vă sunt date de către acesta în ceea ce privește cerințele procedurale, precum și să răspundeți cu sinceritate la întrebările care vă sunt adresate. Nu sunteți obligat(ă) să dezvăluiți niciun element care ar putea conduce la începerea urmăririi penale împotriva dumneavoastră. Dacă se întâmplă ca, în ziua ședinței, să apară o problemă care vă pune în imposibilitatea de a participa, trebuie să comunicați acest lucru în timp util, indicând motivul absenței dumneavoastră. În acest caz, dacă judecătorul consideră că absența dumneavoastră este justificată, acesta va emite o altă citație pentru o ședință ulterioară. Dacă sunteți citat(ă) de mai multe ori și nu vă prezentați fără un motiv legitim, este posibil să vi se stabilească o escortă obligatorie și, de asemenea, este posibil să fiți obligat(ă) să plătiți o amendă la Biroul de amenzi (cassa delle ammende) și să suportați costurile ocazionate de neprezentarea dumneavoastră, în sensul articolului 133 din Codul de procedură penală. Aveți obligația de a răspunde cu sinceritate la întrebările care vă sunt adresate. Articolul 372 din Codul de procedură penală prevede pedepsirea martorilor care refuză să răspundă, care fac declarații false sau care nu declară ceea ce știu. Dacă nu sunteți dispus să cooperați sau nu cooperați în calitate de martor, puteți fi pedepsit(ă) prin aplicarea unei pedepse cu închisoarea. Un martor nu poate fi reținut în timpul unei ședințe. În cazul în care retrageți o declarație falsă sau confirmați adevărul înainte ca hotărârea să fie pronunțată, nu puteți fi acuzat(ă) de o infracțiune. Nu va fi aplicată nicio pedeapsă dacă depuneți mărturii false pentru a vă salva pe dumneavoastră sau o rudă apropiată de la o condamnare penală (articolul 384 din Codul de procedură penală).

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții?

În calitate de victimă a infracțiunii, puteți să vă prezentați, de asemenea, în calitate de martor. Declarațiile dumneavoastră pot fi utilizate ca elemente de probă pentru a condamna persoana acuzată dacă, atunci când sunt examinate, acestea prezintă atât credibilitate obiectivă, cât și credibilitate subiectivă. Judecătorul poate evalua liber mărturia dumneavoastră și chiar este posibil ca doar probele dumneavoastră să justifice condamnarea inculpatului. Trebuie să spuneți adevărul, deși nu sunteți obligat(ă) să vă incriminați (dreptul de a păstra tăcerea). Rudele apropiate ale persoanei acuzate nu sunt obligate să se prezinte ca martori, cu excepția cazului în care acestea sunt cele care depun denunțul sau plângerea sau în cazurile în care acestea sau o rudă apropiată sunt victime ale infracțiunii care face obiectul procedurii. De asemenea, puteți refuza să răspundeți la întrebări care ar putea dezvălui un secret profesional. În cazul în care faceți declarații în timpul cercetărilor preliminare, ați putea avea dreptul la diferite măsuri de protecție.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

(A se vedea mai sus)

Voi putea să am acces la dosarele instanței?

Parchetul va introduce imediat în registrul corespunzător ținut de biroul său, înștiințarea oricărei infracțiuni de care acesta a fost informat sau pe care a descoperit-o din proprie inițiativă și, în același timp, sau de îndată ce este disponibil, numele persoanei suspectate de săvârșirea infracțiunii. În cazul în care, în cursul unor cercetări preliminare, se schimbă încadrarea juridică a faptei sau se dovedește existența unor detalii diferite, parchetul va actualiza înregistrările. Înregistrările vor fi comunicate persoanei acuzate de săvârșirea infracțiunii, dumneavoastră ca victimă și avocaților respectivi, dacă se solicită acest lucru. În cazul în care se formulează o cerere de informații privind înregistrările din Registrul oficial al infracțiunilor denunțate, secretariatul procurorului va furniza informațiile solicitate, în cazul în care au fost efectuate astfel de înregistrări și nu există nimic care să împiedice furnizarea unui răspuns. În caz contrar, acesta va declara că nu există înregistrări cu privire la care să fie furnizate informații. În cazul în care există cerințe specifice relevante pentru investigare, parchetul, atunci când decide cu privire la îndeplinirea cererii, poate dispune, în virtutea unui decret motivat, ca înregistrările să rămână secrete pentru o perioadă de maximum trei luni, care nu poate fi prelungită (articolul 335 din Codul de procedură penală).

Parchetul, în cazul în care nu va solicita finalizarea cercetărilor, atunci când cauza se referă la abuzul membrilor familiei și al partenerilor sau hărțuirea, va transmite, de asemenea, o notificare sau comunicare reprezentantului dumneavoastră legal sau, în cazul în care nu dispuneți de unul, dumneavoastră, cu privire la faptul că cercetările preliminare au fost finalizate (articolul 415-bis din Codul de procedură penală).

Ultima actualizare: 13/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

3 - Drepturile pe care le am după proces

Pot să introduc o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate?

Numai o victimă care s-a constituit ca parte civilă în proces are un drept autonom de introducere a unei căi de atac, iar acesta este în orice caz limitat la protecția intereselor dumneavoastră civile.

În conformitate cu Legea italiană nr. 46/2006, o parte civilă nu mai dispune de un drept general de a introduce o cale de atac. Puteți introduce o cale de atac doar la Curtea de Casație (Corte di Cassazione).

Puteți introduce o cale de atac în următoarele cazuri:

 • împotriva unor aspecte ale condamnării care se referă la acțiunea civilă;
 • împotriva unei hotărâri de achitare referitoare exclusiv la aspectele civile ale dosarului;
 • împotriva aspectelor hotărârii prin care sunteți condamnat la plata de daune și la suportarea costurilor.

Care sunt drepturile mele după pronunțarea sentinței?

În ceea ce privește reexaminarea, dacă dumneavoastră, în calitate de victimă, v-ați constituit ca parte civilă în procesul care s-a finalizat prin hotărârea a cărei reexaminare doriți să o solicitați, aveți dreptul ca, după începerea etapei de audiere, să interveniți cu privire la admisibilitatea cererii în sine. Acest lucru este valabil chiar și în cazurile în care ați introdus o cale de atac extraordinară împotriva unei sentințe pronunțate în condițiile recunoașterii vinovăției, recunoscându-se într-o hotărâre specială că este posibil să se solicite și să se obțină o dispoziție care obligă autorul infracțiunii să ramburseze cheltuielile de judecată.

Am dreptul la sprijin sau la protecție după terminarea procesului? Pe ce durată?

Decretul legislativ nr. 9 din 11 februarie 2015 stabilește normele de punere în aplicare a Directivei 2011/99/UE, care este întemeiată pe principiul recunoașterii reciproce și care reglementează ordinul european de protecție pentru a garanta că măsurile adoptate pentru a proteja o persoană împotriva unei fapte penale, care ar putea vătăma persoana respectivă sau pune în pericol viața, sănătatea fizică sau psihică, demnitatea, libertatea personală sau integritatea sexuală acesteia, sunt menținute chiar și în cazul în care persoana respectivă se mută într-un alt stat membru. Directiva prevede că un ordin european de protecție poate fi emis numai atunci când în statul emitent a fost deja adoptată o măsură de protecție care impune persoanei care reprezintă un pericol una sau mai multe dintre următoarele interdicții sau restricții: interdicția de a se deplasa în anumite localități, locuri sau zone definite în care își are reședința persoana protejată sau pe care aceasta le vizitează; o interdicție sau o reglementare a contactului cu persoana protejată; o interdicție sau o reglementare a apropierii de persoana protejată la o distanță mai mică decât cea prevăzută. La primirea unui ordin european de protecție, autoritatea competentă a statului membru de executare trebuie să recunoască ordinul fără întârziere nejustificată și să adopte orice măsuri care ar fi disponibile în temeiul dreptului său intern în cazuri similare, pentru a asigura protecția persoanei protejate.

Ce informații voi primi în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat?

După încheierea deliberărilor, președintele completului de judecată va elabora și va semna dispozitivul hotărârii și va fi întocmit un sumar cu motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază hotărârea. Hotărârea va fi făcută publică în ședință, unde se prezintă dispozitivul acesteia prin citire. Citirea expunerii de motive și a dispozitivului hotărârii este echivalentă cu notificarea sau comunicarea hotărârii către părțile prezente sau care ar trebui să fie prezente la ședință. Judecătorul va pronunța o sentință de condamnare în cazul în care inculpatul este vinovat de săvârșirea infracțiunii dincolo de orice îndoială rezonabilă. Împreună cu hotărârea, judecătorul va detalia sentința aplicată și orice măsuri de prevenire (misure di sicurezza). În cazul în care infractorul condamnat este insolvabil, judecătorul va dispune ca reprezentantul civil al acestuia să plătească sancțiunea financiară. În plus, hotărârea va obliga infractorul condamnat la plata cheltuielilor de judecată. Publicarea sentinței de condamnare în ziare va fi dispusă de către judecător la cererea părții civile și va fi realizată pe cheltuiala infractorului condamnat și, dacă este necesar, și pe cheltuiala reprezentantul civil al acestuia.

Hotărârea va conține:

 1. titlul ‘in nome del popolo italiano’ [„în numele poporului italian”] și menționarea autorității care a pronunțat-o;
 2. datele personale ale autorului infracțiunii și alte informații cu caracter personal care servesc la identificarea acestuia, precum și date generale privind alte părți private la proces;
 3. acuzația;
 4. indicarea celor susținute de către părți;
 5. explicarea concisă a motivelor de fapt și de drept pe care este întemeiată hotărârea, cu precizarea elementelor de probă care argumentează hotărârea și a motivelor pentru care judecătorul consideră că dovezile contrare nu sunt fiabile;
 6. dispozitivul, cu precizarea articolelor din legile aplicate;
 7. data și semnătura judecătorului.

Hotărârea va fi depusă la biroul grefierului instanței după data publicării. În cazul în care aceasta nu este publicată în termen de treizeci de zile sau într-un alt termen care nu poate depăși 90 de zile de la pronunțarea acesteia, notificarea sau comunicarea privind faptul că hotărârea a fost pronunțată va fi transmisă parchetului și părților private care au dreptul să introducă o cale de atac, precum și avocatului care a apărat autorul infracțiunii la pronunțarea hotărârii.

Voi fi informat dacă autorul infracțiunii este eliberat (inclusiv eliberat înainte de termen sau condiționat) sau a evadat din detenție?

Articolul 90-ter din Codul de procedură penală italian (Codice di procedura penale) prevede că, în ceea ce privește infracțiunile săvârșite cu violență împotriva persoanei, trebuie să fiți informat(ă) imediat, dacă ați solicitat acest lucru, despre pregătirile de eliberare sau de încheiere a unei măsuri privative de libertate, precum și dacă pârâtul se sustrage de la măsura arestului preventiv sau de încarcerare și dacă infractorul condamnat se opune măsurilor în mod intenționat.

Voi fi implicat în luarea deciziei de punere în libertate sau de liberare condiționată? De exemplu, pot să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

Consultarea victimei înainte de luarea acestor decizii nu este o practică general.

Ultima actualizare: 13/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 - Despăgubiri

Care este procedura pentru a solicita despăgubiri din partea autorului infracțiunii? (de exemplu, intervenție în instanță, constituirea ca parte civilă sau o acțiune civilă)

Săvârșirea unei infracțiuni și condamnarea ulterioară înseamnă că partea vătămată poate solicita despăgubiri. Dreptul italian prevede două metode prin care puteți obține despăgubiri pentru prejudiciul pe care l-ați suferit:

 • Vă puteți constitui ca parte civilă în procesul penal împotriva autorului infracțiunii.
 • Puteți introduce o acțiune civilă în mod independent.

Aceasta este alegerea dumneavoastră, întrucât legislația prevede separarea celor două proceduri: procesul penal și procesul civil.

Doar după ce ați introdus o cerere pentru punerea în mișcare a acțiunii penale cu privire la dosar sau după punerea în mișcare a acțiunii penale puteți să vă constituiți ca parte civilă, asistat de avocatul dumneavoastră, și, astfel, să deveniți o parte efectivă la proces, cu drepturi depline de reprezentare. La stabilirea sentinței, instanța de drept penal vă va acorda o sumă, așa-numita sumă intermediară, care este executorie imediat, deferind unei instanțe civile decizia cu privire la suma totală și finală a despăgubirii, aceasta fiind fixată numai după ce hotărârea judecătorească în materie penală a dobândit autoritate de lucru judecat.

Ca alternativă la constituirea ca parte civilă în proces, puteți introduce o acțiune civilă independentă pentru a solicita despăgubiri pentru prejudiciile suferite ca urmare a comportamentului autorului infracțiunii.

Instanța a obligat autorul infracțiunii la plata de despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubirile acordate?

Atunci când instanța obligă autorul infracțiunii la plata de despăgubiri pentru vătămări sau prejudicii provocate unei victime care s-a constituit ca parte civilă în proces, acest lucru se poate realiza prin una dintre următoarele trei acțiuni: dispunerea plății daunelor, emiterea unui ordin general de despăgubire sau emiterea unei ordonanțe de plată pentru efectuarea unei plăți intermediare. 
Cea mai bună opțiune pentru victimă este atunci când hotărârea dispune plata definitivă a daunelor: în acest caz, de fapt, este posibil ca autorul infracțiunii să fie informat cu privire la hotărâre și la ordonanța de plată (atto di precetto - o înștiințare de plată care trebuie emisă înainte de începerea procedurii de executare), stabilind astfel obligația de plată a sumei datorate și prima măsură necesară pentru emiterea măsurilor de executare silită în caz de refuz persistent al plății din partea autorului infracțiunii (în acest caz, este întotdeauna de preferat să se desfășoare cercetări preliminare cu privire la activele care ar putea fi pretinse).

Cu excepția cazului în care decizia de acordare de despăgubiri a fost declarată în mod expres ca fiind executorie cu titlu provizoriu, executarea silită este condiționată de neanularea hotărârii, și anume de situația în care nu se introduce nicio cale de atac în termenul stabilit.

Prin urmare, ordonanța de plată poate fi comunicată împreună cu hotărârea, inclusiv în cazurile în care aceasta din urmă dispune plata unei sume intermediare care, în plus, este întotdeauna declarată a fi cu titlu executoriu imediat. Însă acest lucru nu va fi întotdeauna satisfăcător în ochii victimei. Prin urmare, în cazul în care considerați că măsura este insuficientă, trebuie să aduceți o acțiune civilă independentă, prin care se pot confirma orice daune reziduale și se poate impune autorului infracțiunii o sancțiune nouă, diferită.

Procesul civil este întotdeauna necesar în al treilea scenariu posibil, atunci când instanța penală emite doar o ordonanță generală pentru a obliga autorul infracțiunii să plătească despăgubiri, fără stabilirea unei sume din cauza faptului că nu există suficiente probe în acest sens.

În cazul în care acesta nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans? În ce condiții?

Statul, în temeiul Directivei 2004/80/CE, care este pusă în aplicare în Italia prin dispozițiile menționate anterior, trebuie să garanteze cetățenilor și resortisanților străini care sunt victime ale infracțiunilor săvârșite prin violență și cu intenție (omor, vătămare corporală gravă cu intenție, violență sexuală) pe teritoriul italian o despăgubire echitabilă și corespunzătoare de fiecare dată când autorul infracțiunii nu este identificat sau nu este adus în fața justiției sau, în orice caz, nu dispune de suficiente resurse financiare pentru a despăgubi victimele pentru prejudiciile provocate de acesta victimei sau, în cazul în care victima a decedat, familiei acesteia.

Am dreptul la despăgubiri de la stat?

(A se vedea mai sus)

Am dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu este condamnat?

În cazul în care pârâtul este găsit nevinovat în procesul penal, acest lucru nu vă împiedică să introduceți o acțiune în despăgubire în instanța civilă, cu excepția cazului în care ați renunțat la acest drept constituindu-vă ca parte civilă în procesul penal.

Am dreptul la o plată de urgență până când mi se soluționează cererea de despăgubiri?

În cazul în care vă constituiți ca parte civilă în procesul penal pentru a solicita rambursarea și despăgubirea pentru prejudiciile suferite, la pronunțarea hotărârii instanța se va pronunța, de asemenea, cu privire la aspectele civile ale cauzei, în temeiul articolului 533 din Codul de procedură penală. În cauzele în care există probe că au fost suferite prejudicii ca urmare a săvârșirii infracțiunii (an debeatur), însă fără o măsură a prejudiciilor (quantum debeatur), instanța va pronunța o hotărâre generală în legătură cu răspunderea civilă și va deferi părțile unei instanțe civile pentru stabilirea sumei (articolul 539 din Codul de procedură penală). O parte civilă poate însă solicita instanței penale acordarea unei despăgubiri intermediare, în limitele prejudiciilor deja probate. Hotărârea provizorie, mai precis, va obliga autorul infracțiunii și reprezentantul civil al acestuia să plătească o sumă cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate, înainte de calcularea definitivă a acestora, iar acest lucru prezintă titlu executoriu imediat. Acesta este un instrument care, la solicitarea dumneavoastră expresă, asigură justificarea emiterii ordonanței de plată a unei sume provizorii pe numele autorului infracțiunii, în cazul în care instanța consideră că există deja dovezi concrete privind răspunderea, în limita sumei în legătură cu care este aprobată acordarea sumei intermediare; în fapt, chiar în procesul penal, „nu este necesar, pentru calcularea sumei provizorii, să se prezinte probe privind valoarea prejudiciilor efective, ci este suficient să existe certitudinea că au fost suferite astfel de prejudicii, până la suma acordată (divizia de cauze penale din cadrul Curții de Casație, nr. 12634/2001).

Ultima actualizare: 13/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Pe cine pot contacta pentru a beneficia de sprijin și asistență dacă sunt victima unei infracțiuni?

În urma primului contact cu autoritățile de urmărire penală, în calitate de parte vătămată, veți primi, într-o limbă pe care o înțelegeți, informații cu privire la: unitățile medicale de la nivel local, spațiile rezidențiale, refugiile și adăposturile. În cazul în care printre victime se numără minori, instanța pentru minori trebuie să fie informată pentru a evalua situația și măsurile de protecție. În cazul în care solicitați acest lucru, autoritățile de aplicare a legii au obligația de a vă pune în legătură, în orice moment, cu următoarele organizații:

 • servicii de asistență pentru victime
 • autorități specializate de asistență juridică
 • consilii ale barourilor (Consigli dell’Ordine)
 • organizații neguvernamentale (ONG-uri)
 • clinici juridice și departamente de criminalistică
 • autorități publice implicate în asistență judiciară (Ministerul Justiției, Ministerul de Interne)

Servicii de sprijin pentru victime

Organizații neguvernamentale - asociații implicate în acordarea de asistență juridică victimelor infracțiunilor:

 1. organizații sindicale: Confederația Generală a Muncii din Italia (Confederazione Generale Italiana del Lavoro; CGIL) - Confederația Italiană a Organizațiilor Sindicale (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; CISL) - Organizația Sindicală din Italia (Unione Italiana del Lavoro; UIL)
 2. Asociația Libera [organizație anti-mafia] - 0832 683429-683430
 3. Refugiul pentru femei din Roma - 06 6840 172006
 4. asociații ale consumatorilor
 5. Rețeaua Națională de Asociații pentru Drepturile Persoanelor Vârstnice (Associazioni per i Diritti degli Anziani; ADA) - 06 48907327
 6. Rețeaua Dafne (sprijin pentru victimele violenței) - 011 5683686

Linie telefonică gratuită împotriva traficului de persoane - 800 290 290

Linie telefonică gratuită împotriva violenței - 1522

Linie telefonică gratuită împotriva discriminării - 800 90 10 10

Linie telefonică gratuită pentru victimele mutilării genitale - 800 300 558

Linie telefonică gratuită pentru victimele terorismului și crimei organizate - 06.46548373 - 06.46548374 - 06.46548375

Linie telefonică gratuită pentru victimele infracțiunilor având legătură cu mafia - 800 191 000

Linie telefonică gratuită pentru victimele extorcării și ale cametei - 800-999-000

Linie telefonică gratuită în toate limbile pentru raportarea incidentelor de discriminare și rasism - 800 90 10 10

Linie telefonică gratuită pentru minori - 114

Asistența acordată victimelor este gratuită?

Asistența acordată victimelor este gratuită.

Ce tipuri de asistență pot primi de la serviciile sau autoritățile publice?

Infracțiunile săvârșite cu violență pot avea efecte traumatice asupra victimei și, ca atare, puteți solicita asistență din partea serviciilor publice corespunzătoare asigurate de autoritatea publică locală din domeniul sănătății (Azienda Sanitaria Locale; ASL), precum centrele de consiliere familială (consultorio familiare), și de municipalitatea locală (servicii sociale). În cazul în care printre victime se numără minori, instanța pentru minori trebuie să fie informată pentru a evalua situația și măsurile de protecție. În cazul în care solicitați acest lucru, autoritățile de poliție [poliția militară (Carabinieri), poliția de stat, poliția municipală etc.] au obligația de a vă pune în legătură, în orice moment, cu aceste organizații. Unele refugii dispun de locuințe sigure în care, în cazuri mai grave, puteți fi adăpostit(ă) pentru a nu fi supus(ă) în continuare unor acte de violență. Pentru a obține informații și/sau a intra în legătură cu refugiile din zona dumneavoastră, puteți apela, de asemenea, numărul gratuit 1522, operat de biroul prim-ministrului italian. În cazul în care aveți dificultăți personale, puteți solicita, de asemenea, asistență de la un administrator de sprijin (Amministratore di Sostegno), o persoană care lucrează sub îndrumarea Secției de tutelă din cadrul instanței civile și are responsabilitatea de a ajuta gratuit persoanele care se află în dificultate, inclusiv în dificultate temporară, pentru a le satisface nevoile. Puteți depune o cerere direct la instanța civilă sau să explicați dificultățile pe care le întâmpinați serviciilor sociale ale municipalității locale, pentru ca acestea să poată informa oficiul de afaceri civile al parchetului, care poate dispune luarea de măsuri cu privire la dumneavoastră.

De ce tipuri de sprijin pot beneficia din partea organizațiilor neguvernamentale?

Organizațiile neguvernamentale oferă diferite tipuri de sprijin, inclusiv asistență psihologică, cazare temporară în unități precum refugii, asistență și consiliere juridică, sprijin material, asigurarea necesarului etc.

Ultima actualizare: 13/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Drepturile victimelor criminalității în cadrul procedurilor penale - Cipru

Sunteți considerat victima unei infracțiuni în cazul în care ați suferit prejudicii (de exemplu, dacă ați fost rănit sau dacă vi s-au deteriorat sau furat bunuri personale etc.) ca urmare a unui incident care constituie o infracțiune în conformitate cu legislația națională. Conform legii, aveți anumite drepturi ca victimă a unei infracțiuni înainte, în timpul și după desfășurarea procesului.

În Cipru, procedura penală începe cu o anchetă a poliției privind infracțiunea comisă. După încheierea anchetei, cazul este trimis Procurorului General al Republicii care decide dacă să inițieze urmărirea penală. În cazul în care există suficiente dovezi împotriva presupusului făptuitor, Procurorul General va trimite cauza în instanță pentru judecată. După examinarea dovezilor, instanța va decide dacă acuzatul este vinovat, caz în care îl va condamna, sau dacă este nevinovat, caz în care îl va achita.

Faceți clic pe link-urile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

Linkul se deschide într-o fereastră nouă1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Linkul se deschide într-o fereastră nouă2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Linkul se deschide într-o fereastră nouă3 - Drepturile pe care le am după proces

Linkul se deschide într-o fereastră nouă4 - Despăgubiri

Linkul se deschide într-o fereastră nouă5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Ultima actualizare: 31/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Ce informații voi primi din partea autorităților (de ex. poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte ca eu să o denunț?

Poliția vă va informa, fără întârziere, cu privire la dreptul dumneavoastră de a obține următoarele informații privind:

 1. secția sau departamentul de poliție unde puteți depune o plângere;
 2. tipul de sprijin de care puteți beneficia și din partea cui, inclusiv, dacă este cazul, informații de bază privind accesul la asistență medicală, orice tip de asistență specializată, inclusiv asistență psihologică și cazare alternativă;
 3. cum și în ce condiții vi se asigură protecție, inclusiv măsurile de protecție;
 4. cum și în ce condiții puteți cere despăgubiri;
 5. cum și în ce condiții vă pot fi rambursate cheltuielile suportate ca urmare a participării la procesul penal;
 6. cum și în ce condiții aveți dreptul la servicii de interpretare și traducere;
 7. procedurile disponibile pentru depunerea unei plângeri în cazul în care departament implicat nu vă respectă drepturile;
 8. datele de contact ale agentului de poliție care vă instrumentează cauza, în scopuri de comunicare.

Nu locuiesc în statul membru al UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

În cazul în care locuiți într-un alt stat membru, poliția din Cipru vă va lua o declarație după ce veți fi denunțat săvârșirea infracțiunii, pentru a reduce dificultățile legate de modul de organizare a procedurii.

În cazul în care infracțiunea a fost săvârșită pe teritoriul Republicii Cipru și locuiți într-un alt stat membru, puteți depune un denunț la autoritățile competente din statul membru de reședință în măsura în care nu puteți sau, în eventualitatea unei infracțiuni grave, nu doriți să faceți acest lucru în Cipru.

Dacă depuneți o plângere pentru o infracțiune săvârșită într-un alt stat membru al UE la poliția din Cipru, aceasta din urmă trebuie să o transmită autorității competente din statul membru în care a fost săvârșită infracțiunea, în cazul în care nu are competența de a demara cercetările.

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

Atunci când denunțați o infracțiune la poliție, veți obține următoarele informații în funcție de stadiul procedural în care se află plângerea dumneavoastră:

 1. datele agentului de poliție care instrumentează dosarul dumneavoastră;
 2. orice decizie întemeiată de a nu continua sau de a încheia cercetările sau de a nu începe urmărirea penală împotriva infractorului;
 3. ora și locul procesului, precum și natura acuzațiilor împotriva infractorului;
 4. informații care vă permit să fiți la curent cu desfășurarea procesului penal. În situații excepționale, în cazul în care instrumentarea corespunzătoare a cazului ar putea fi afectată negativ prin divulgarea unor astfel de informații, acestea pot să nu fie divulgate, în urma unui aviz motivat al Procurorului General al Republicii Cipru.
 5. Informații privind dreptul dumneavoastră de a fi informat dacă persoana aflată în detenție provizorie, urmărită penal sau condamnată pentru infracțiunea care are legătură cu dumneavoastră este eliberată sau a evadat. Informațiile de mai sus pot să nu fie divulgate în cazul în care există un risc potențial sau identificat de prejudiciere pentru infractor.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

Dacă doriți să denunțați o infracțiune, dar nu înțelegeți sau nu vorbiți limba greacă, puteți depune o plângere într-o limbă pe care o înțelegeți, cu asistența lingvistică necesară.

În plus, poliția trebuie să se asigure că vi se oferă:

 • servicii de interpretare gratuite în timpul anchetei în cazul în care nu înțelegeți limba greacă sau nu vorbiți limba greacă;
 • traducerea gratuită a tuturor informațiilor colectate în timpul anchetei, la cererea dumneavoastră scrisă, în măsura în care astfel de informații sunt esențiale pentru ca dumneavoastră să vă exercitați drepturile.

Cum se asigură autoritatea că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul copiilor; în cazul în care am un handicap)?

 • Poliția va utiliza un limbaj simplu și inteligibil pentru a comunica cu dumneavoastră, luând în considerare situația dumneavoastră personală, inclusiv orice handicap care poate afecta capacitatea dumneavoastră de a înțelege sau de a vă face înțeles. Comunicarea, atât cea orală, cât și cea scrisă, este într-o formă accesibilă pentru persoanele cu handicap, inclusiv, dacă este cazul, în limbajul Braille sau limbajul semnelor.
 • Dacă aveți vârsta sub 18 ani, veți fi evaluat în funcție de vârstă, nivel de maturitate, opinii, nevoi și preocupări, pentru a verifica dacă puteți să înțelegeți și să vă faceți înțeles/înțeleasă. Părintele, tutorele sau un alt reprezentant legal va fi informat cu privire la orice drepturi care v-ar putea viza.
 • La primul contact cu poliția, puteți să fie însoțit(ă) de o persoană aleasă de dumneavoastră, cu excepția cazului în care acest lucru este în detrimentul intereselor dumneavoastră sau al desfășurării procesului. Dacă aveți un handicap, puteți fi însoțit(ă) de o persoană aleasă de dumneavoastră pe parcursul cercetărilor în cauză.

În plus, dacă sunteți minor(ă), vă vor fi furnizate informații de către serviciile de protecție socială (prin intermediul unui interpret, dacă este necesar) într-o limbă pe care o înțelegeți și ținând seama în mod corespunzător de vârsta și de nivelul dumneavoastră de maturitate. Dacă aveți un handicap, veți primi informații în așa fel încât să le puteți înțelege (de exemplu, în limbajul semnelor).

Servicii de asistență pentru victime

Următoarele organizații furnizează servicii de asistență pentru victime:

 • serviciile medicale,
 • serviciile de protecție socială,
 • serviciile de sănătate mintală,
 • serviciul de psihologie educațională din cadrul Ministerului Educației și Culturii,
 • organizații neguvernamentale

Serviciile de protecție socială din cadrul Ministerului Ocupării Forței de Muncă, Protecției și Securității Sociale oferă sprijin grupurilor vulnerabile, inclusiv victimelor infracțiunii, prin:

 • sprijinirea familiei, pentru a permite membrilor acesteia să își îndeplinească în mod eficace rolurile și responsabilitățile; soluționarea litigiilor familiale care amenință unitatea familiei; protejarea siguranței și bunăstării copiilor; prevenirea comportamentului delincvent și a violenței domestice și încurajarea reabilitării persoanelor implicate în comportamentul antisocial și delincvență;
 • sprijinirea grupurilor vulnerabile;
 • asistarea comunităților locale în identificarea și gestionarea nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile;
 • punerea în contact a victimelor cu alte autorități competente și ONG-uri care pot furniza servicii și sprijin suplimentar.

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de asistență pentru victime?

Poliția vă va trimite la serviciile guvernamentale sau la alte servicii de sprijin și asistență, în cazul în care acest lucru este considerat necesar, și vă va informa în legătură cu serviciile existente menționate mai sus:

Cum mi se protejează confidențialitatea?

Agenții de poliție trebuie să respecte cerințele din Constituție, legislația aplicabilă și Codul de conduită al poliției, care garantează respectarea dreptului dumneavoastră la viața privată și de familie, precum și protejarea corespunzătoare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Conform legislației, numele și conținutul declarațiilor dumneavoastră nu pot fi, în niciun caz, publicate sau divulgate în orice condiții.

Prelucrarea datelor este reglementată de o legislație specială care asigură protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de asistență pentru victime?

Da. După ce ați depus o plângere la poliție, serviciile de protecție socială se vor asigura că vi se oferă servicii de asistență gratuite, în funcție de nevoile pe care le aveți, inclusiv din partea ONG-urilor care pot să ofere asistență specială.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol.

Poliția va lua toate măsurile necesare pentru a vă proteja siguranța, în special dacă se stabilește faptul că aveți nevoi de protecție speciale. Astfel, în funcție de natura/circumstanțele infracțiunii, situația dumneavoastră personală și orice nevoi de protecție speciale, pot fi aplicate măsuri de protecție specifice în diferitele etape ale procesului penal, după cum urmează:

(1) Integrarea victimelor în programele de protecție a martorilor, sub supravegherea și controlul procurorului general

Prin decizia procurorului general, puteți fi integrat(ă) într-un program de protecție a martorilor care implică măsuri ale poliției pentru a vă proteja siguranța personală și siguranța familiei dumneavoastră, dacă este necesar.

(2) Protecția victimelor pe parcursul investigării:

Pe parcursul investigării:

 • Veți fi audiat de către poliție, fără întârzieri nejustificate, de îndată ce veți fi depus o plângere;
 • Numărul audierilor este cât mai redus posibil acestea având loc numai dacă este imperios necesar pentru desfășurarea procesului penal;
 • Puteți fi însoțit(ă) de reprezentantul dumneavoastră legal sau de o persoană aleasă de dumneavoastră, cu excepția cazului în care s-a adoptat o decizie motivată în sens contrar în legătură cu oricare sau cu ambele persoane;
 • Examinările medicale sunt menținute la un nivel minim și sunt desfășurate doar atunci când acest lucru este imperios necesar pentru desfășurarea procesului penal.

(3) Dreptul la protecție al victimelor cu nevoi de protecție specifice în cursul procesului penal:

În cazul în care sunteți identificat(ă) ca victimă cu nevoi de protecție specifice, vă sunt disponibile următoarele opțiuni:

 • Toate audierile se desfășoară în spații proiectate sau adaptate în acest scop;
 • Toate audierile se desfășoară de către profesioniști instruiți în mod corespunzător în acest scop;
 • Toate audierile se efectuează de către aceeași persoană, cu excepția cazului în care acest lucru contravine bunei administrări a justiției și
 • În cazul în care sunteți o victimă a violenței sexuale, a violenței bazate pe gen sau a violenței în cadrul unor relații apropiate, veți fi audiat(ă) de către o persoană de același sex cu dumneavoastră, dacă doriți, cu condiția să nu fie periclitată desfășurarea anchetei.

În mod specific:

În cazul în care sunteți o victimă a violenței domestice:

 • este interzisă publicarea informațiilor cu caracter personal pe care le-ați furnizat în declarație;
 • puteți fi îndrumat(ă) către un adăpost gestionat de Asociația pentru prevenirea și tratarea cazurilor de violență în familie;
 • instanța poate dispune privarea de libertate a pârâtului până când cazul este deferit instanței sau eliberarea acestuia, cu condiția să nu viziteze sau să hărțuiască vreun membru al familiei sale în vreun fel.

În cazul în care sunteți o victimă a abuzului sexual sub vârsta legală:

 • este interzisă publicarea datelor cu caracter personal pe care le-ați furnizat în declarație;
 • Serviciile de protecție socială din cadrul Ministerului Ocupării Forței de Muncă, Protecției și Securității Sociale vor lua toate măsurile necesare pentru a vă proteja siguranța, în cazul în care interesele dumneavoastră sunt contrare celor ale părinților dumneavoastră.

În cazul în care sunteți o victimă a traficului de persoane și a exploatării persoanelor:

 • este interzisă publicarea informațiilor cu caracter personal pe care le-ați furnizat în declarație;
 • Cazul dumneavoastră trebuie să fie raportat la serviciile de protecție socială de către orice funcționar guvernamental care cunoaște situația dumneavoastră - serviciile de protecție socială trebuie să vă informeze cu privire la drepturile dumneavoastră;
 • Aveți dreptul la protecție, fără discriminare, indiferent de statutul dumneavoastră juridic sau de orice formă de cooperare pe care ați putea să o aveți cu poliția.

Ce entități îmi pot oferi protecție?

Poliția este responsabilă, în primul rând, pentru a vă oferi protecție. Dacă este necesar, poliția va coopera cu alte organisme competente din sectorul public sau privat pentru a vă asigura protecția în mod eficace.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea infractorului?

Poliția vă va analiza cazul pentru:

(a) a identifica eventualele nevoi de protecție specifice și

(b) a stabili dacă și în ce măsură puteți beneficia de măsuri speciale în cursul procesului penal din cauza riscului deosebit de victimizare secundară și repetată, intimidare și represalii.

Va fi efectuată o evaluare individuală cu implicarea dumneavoastră strânsă, în care se va ține seama de dorințele dumneavoastră, inclusiv de a nu beneficia de măsuri speciale.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea sistemului de justiție penală (în cursul investigării sau al procesului)?

Evaluarea individuală include o evaluare a expunerii dumneavoastră la riscul de victimizare secundară și repetată, pentru a se exclude orice posibilitate ca dumneavoastră să suportați o victimizare secundară și/sau repetată din partea organelor de justiție penală.

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

Victimelor foarte vulnerabile li se oferă următoarele tipuri de protecție:

(1) Integrarea victimelor în programele de protecție a martorilor, sub supravegherea și controlul procurorului general.

Prin decizia procurorului general, puteți fi integrat(ă) într-un program de protecție a martorilor care implică măsuri ale poliției pentru a vă proteja siguranța personală și siguranța familiei dumneavoastră, dacă este necesar.

(2) Protecția victimelor pe parcursul investigării:

Pe parcursul investigării:

 • Veți fi audiat de către poliție, fără întârzieri nejustificate, de îndată ce veți fi depus o plângere;
 • numărul interviurilor este limitat la minimum, acestea având loc numai dacă este imperios necesar pentru desfășurarea procesului penal;
 • puteți fi însoțit(ă) de reprezentantul dumneavoastră legal sau de o persoană aleasă de dumneavoastră, cu excepția cazului în care s-a adoptat o decizie motivată în sens contrar în legătură cu oricare sau cu ambele persoane;
 • examinările medicale cerute sunt menținute la un nivel minim și sunt desfășurate doar atunci când acest lucru este imperios necesar pentru desfășurarea procesului penal.

(3) Protecția victimelor cu nevoi de protecție specifice în cursul procesului penal:

În cazul în care sunteți identificat(ă) ca victimă cu nevoi de protecție specifice, aveți următoarele drepturi:

 • toate audierile se desfășoară în spații proiectate sau adaptate în acest scop;
 • toate audierile se desfășoară de către profesioniști instruiți în mod corespunzător în acest scop;
 • toate audierile se efectuează de către aceeași persoană, cu excepția cazului în care acest lucru contravine bunei administrări a justiție și
 • În cazul în care sunteți o victimă a violenței sexuale, a violenței bazate pe gen sau a violenței în cadrul unor relații apropiate, veți fi audiat(ă) de către o persoană de același sex cu dumneavoastră, dacă doriți, cu condiția să nu fie periclitată desfășurarea anchetei.

Sunt minor(ă) – am drepturi speciale?

Dacă sunteți minor(ă), vă sunt protejate interesele, care sunt evaluate de la caz la caz, ținând cont de vârsta, nivelul de maturitate, opiniile, nevoile și preocupările dumneavoastră.

Ca minor aveți anumite drepturi suplimentare:

 • pe parcursul procedurii, puteți fi însoțit(ă) de părinții dumneavoastră sau de către un funcționar al serviciilor de protecție socială, dacă vă aflați în grija acestor servicii.
 • în cazul în care sunteți o victimă a violenței domestice, poate fi depusă o plângere în numele dumneavoastră de către directorul serviciilor sociale din cadrul serviciilor de protecție socială și pot fi aplicate toate măsurile necesare pentru siguranța dumneavoastră.
 • în cazul în care sunteți o victimă a abuzului sexual, poate fi depusă o plângere în numele dumneavoastră de către orice reprezentant al statului și pot fi aplicate toate măsurile necesare pentru siguranța dumneavoastră.
 • dacă sunt neînsoțit(ă), veți fi plasat(ă) în grija directorului serviciilor de protecție socială și veți avea acces la drepturile dumneavoastră, de exemplu dreptul dumneavoastră la educație, servicii de sănătate etc., precum și dreptul la reîntregirea familiei.
 • Dreptul la viața privată Poliția va lua toate măsurile legale necesare pentru a preveni diseminarea publică a oricăror informații care ar putea conduce la identificarea dumneavoastră.
 • Nevoi de protecție specifice. Poliția:
  • trebuie să se asigure că cercetările și urmărirea penală se desfășoară indiferent dacă ați depus o plângere oficială, direct sau prin intermediul reprezentantului dumneavoastră, și că procesul penal poate fi continuat chiar și în cazul în care vă retrageți declarația;
  • continuă urmărirea penală chiar și după ce ați împlinit vârsta majoratului;
  • poate să înregistreze audierile cu dumneavoastră în cadrul investigării.

În timpul audierilor, puteți fi însoțit(ă) de reprezentantul dumneavoastră legal sau de către un adult ales de dumneavoastră, cu excepția cazului în care s-a adoptat o decizie motivată în sens contrar în legătură cu persoana respectivă.

Audierile se vor desfășura:

 • fără întârzieri nejustificate de la momentul raportării incidentelor la poliție;
 • dacă este necesar, în spații special proiectate sau adaptate în acest scop;
 • dacă este necesar, de către sau prin intermediul unui profesionist care este instruit în mod corespunzător în acest scop;
 • numai în măsura în care sunt necesare pentru investigare/procedură, iar numărul acestor interviuri va fi limitat pe cât posibil;
 • în caz de abuz sexual, audierile vor fi efectuate de către profesioniști instruiți, de același sex cu copilul.

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni – ce drepturi am?

Puteți solicita sprijin din partea următoarelor servicii de asistență pentru victime:

 • serviciile medicale de stat,
 • serviciile de sănătate mintală,
 • serviciile de protecție socială,
 • serviciile educaționale psihologice (în cazul unui minor);
 • Asociația pentru prevenirea și tratarea cazurilor de violență în familie - operează o linie telefonică de urgență (1440) (pentru victimele violenței domestice);
 • ONG-urile implicate în activități de sprijinire a victimelor.

Legislația vă permite să depuneți o cerere pentru acordarea de despăgubiri împotriva infractorului. De asemenea, vă puteți adresa serviciilor de protecție socială pentru a obține informații cu privire la dreptul dumneavoastră de a solicita despăgubiri.

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni – ce drepturi am?

Puteți solicita sprijin din partea următoarelor servicii de asistență pentru victime:

 • serviciile medicale de stat,
 • serviciile de sănătate mintală,
 • serviciile de protecție socială,
 • serviciile educaționale psihologice (în cazul unui minor);
 • Asociația pentru prevenirea și tratarea cazurilor de violență în familie - operează o linie telefonică de urgență (1440) (pentru victimele violenței domestice);
 • ONG-urile implicate în activități de sprijinire a victimelor.
  • Legislația vă permite să depuneți o cerere pentru acordarea de despăgubiri împotriva infractorului. De asemenea, vă puteți adresa serviciilor de protecție socială pentru a obține informații cu privire la dreptul dumneavoastră de a solicita despăgubiri.

Un membru al familiei mele a fost victima unei infracțiuni – ce drepturi am?

Puteți solicita sprijin din partea următoarelor servicii de asistență pentru victime:

 • serviciile medicale de stat,
 • serviciile de sănătate mintală,
 • serviciile de protecție socială,
 • serviciile educaționale psihologice (în cazul unui minor);
 • Asociația pentru prevenirea și tratarea cazurilor de violență în familie - operează o linie telefonică de urgență (1440) (pentru victimele violenței domestice);
 • ONG-urile implicate în activități de sprijinire a victimelor.

Pot avea acces la mediere? Care sunt condițiile? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

În Cipru, nu există niciun cadru legislativ care să reglementeze serviciile de mediere.

Unde pot găsi acte legislative care reglementează drepturile pe care le am?

Actele legislative care reglementează drepturile dumneavoastră sunt

 • Legea din anii 2000-2015 privind violența domestică (prevenirea și protecția victimelor).
 • Legea din 2014 privind prevenirea și controlarea abuzului sexual, a abuzului sexual asupra copiilor și a pornografiei infantile.

Puteți accesa legislația care reglementează drepturile dumneavoastră pe site-ul Baroului din Cipru: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.cylaw.org/

Ultima actualizare: 31/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Cum pot denunța săvârșirea unei infracțiuni?

Puteți depune o plângere la orice secție de poliție. Poliția vă va instrumenta cazul de îndată ce ați depus o plângere oficială și ați dat o declarație scrisă.

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

Puteți obține informații cu privire la evoluția dosarului dumneavoastră de la agentul de poliție (anchetatorul) căruia i-a fost alocat dosarul dumneavoastră. De îndată ce dosarul dumneavoastră a fost deferit instanței, puteți obține informații cu privire la desfășurarea procesului de la persoana din serviciul juridic care vă soluționează cauza.

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul investigării sau al procesului)? În ce condiții?

Puteți obține asistență judiciară gratuită pentru acțiunile care intră sub incidența Legii privind furnizarea de asistență judiciară gratuită, în cadrul unei proceduri legate de anumite tipuri de încălcări ale drepturilor omului.

„proceduri legate de anumite tipuri de încălcări ale drepturilor omului” înseamnă orice:

(a) acțiuni penale pendinte în fața unei instanțe, în orice etapă, inițiate împotriva Republicii Cipru pentru recuperarea unui prejudiciu cauzat unei persoane ca urmare a unor încălcări ale drepturilor omului sau

(b) proceduri penale inițiate de către orice persoană, în cazul în care cererea se referă la anumite tipuri de încălcări ale drepturilor omului.

Forma asistenței judiciare disponibile în temeiul legii menționate anterior:

(a) constă în servicii de consiliere, asistență și reprezentare juridică, în cazul acțiunilor penale introduse împotriva Republicii sau în cazul procedurilor penale și

(b) constă exclusiv în consiliere, în cazul unei acțiuni penale inițiate împotriva Republicii Cipru.

Drepturile omului protejate în temeiul legii menționate anterior sunt cele garantate prin:

(a) secțiunea II din Constituția Republicii Cipru;

(b) Legea din 1962 de ratificare a Convenției europene privind drepturile omului;

(c) legile din perioada 1967-1995 de ratificare a Convenției internaționale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială;

(d) Legea din 1969 de ratificare a pacturilor internațional (Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale; Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice);

(e) Legea din 1989 de ratificare a Convenției europene pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante;

(f) legile din anii 1990 și 1993 de ratificare a Convenției împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

(g) Legea din 1985 de ratificare a Convenției ONU asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei;

(h) Legea din 1990 de ratificare a Convenției cu privire la drepturile copilului.

Asistența judiciară gratuită este disponibilă:

 • oricărei persoane care este victimă a traficului de persoane, în cadrul procedurii desfășurate înaintea unei instanțe districtuale pentru acordarea de despăgubiri în temeiul Legii privind prevenirea și gestionarea traficului de persoane și a exploatării persoanelor, precum și protecția victimelor;
 • oricărei persoane minore care este victimă a traficului de persoane, în cadrul procedurii desfășurate înaintea unei instanțe districtuale pentru acordarea de despăgubiri în temeiul Legii privind prevenirea și gestionarea traficului de persoane și a exploatării persoanelor, precum și protecția victimelor;
 • oricărei persoane minore care este victimă a ademenirii în scopuri sexuale, a pornografiei infantile, a exploatării sexuale și/sau a abuzului sexual, în contextul procedurii pendinte înaintea unei instanțe districtuale pentru acordarea de despăgubiri în temeiul Legii privind prevenirea și controlarea abuzurilor sexuale, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile.

În plus, orice copil care este victimă a oricăreia din infracțiunile descrise în Legea privind prevenirea și controlarea abuzurilor sexuale, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile, indiferent dacă acesta este dispus să coopereze cu autoritățile de urmărire penală în scopul investigării, al urmăririi penale sau al procesului, are acces direct la consiliere gratuită în temeiul Legii privind organizarea profesiei de avocat, în orice etapă a procedurii, precum și la asistență judiciară gratuită, în cazul în care acesta nu dispune de resursele necesare, indiferent de dispozițiile Legii privind asistența judiciară.

În cazul în care copilul-victimă are dreptul la reprezentare, acesta poate beneficia de asistență judiciară și poate fi numit un reprezentant legal care să acționeze în numele lui, în procedura în care există, sau ar putea exista, un conflict de interese între copilul-victimă și titularii răspunderii părintești.

Orice persoană care este victimă a oricăreia dintre infracțiunile descrise în Legea privind prevenirea și controlarea traficului de persoane și a exploatării persoanelor, precum și protecția victimelor, indiferent dacă aceasta este dispusă să coopereze cu autoritățile de urmărire penală în scopul investigării, al urmăririi penale sau al procesului, are acces direct la consiliere gratuită în temeiul Legii privind organizarea profesiei de avocat, precum și la asistență judiciară gratuită, în cazul în care aceasta nu dispune de resursele necesare, în conformitate cu Legea privind asistența judiciară.

Pentru acordarea asistenței judiciare gratuite, trebuie să se depună o cerere scrisă la instanța unde se află pe rol dosarul dumneavoastră. Instanța poate emite un ordin de asistență judiciară gratuită pe baza:

(a) unui raport socio-financiar al Oficiului de protecție socială, în care se descrie situația dumneavoastră financiară și cea a familiei dumneavoastră, venitul dumneavoastră regulat sau orice alte venituri provenite din munca dumneavoastră sau din orice alte surse, cheltuielile dumneavoastră standard pentru trai, precum și cele ale familiei dumneavoastră, și orice alte datorii sau nevoi pe care le-ați putea avea;

(b) gravității situației sau a oricăror alte circumstanțe, pentru a stabili dacă ar fi în interesul justiției să vi se acorde asistență judiciară gratuită în pregătirea și instrumentarea dosarului dumneavoastră.

Beneficiarii asistenței judiciare au dreptul de a alege avocatul care le va oferi asistență judiciară gratuită, dintre cei care doresc să ofere aceste tipuri de servicii conform legislației aplicabile. Dacă un beneficiar nu reușește să numească un avocat la alegerea sa, instanța va numi un avocat de pe o listă întocmită de Uniunea Barourilor din Cipru conform reglementărilor aplicabile.

Pot să cer să mi se ramburseze cheltuielile (aferente participării la cercetări/proces)? În ce condiții?

Republica Cipru vă va deconta toate cheltuielile prevăzute de lege. Informații privind modul și condițiile în care puteți solicita decontarea cheltuielilor sunt disponibile la organele de urmărire penală districtuale din cadrul forțelor de poliție.

Dacă dosarul a fost închis înainte să fie deferit instanței, pot să introduc o cale de atac?

Puteți solicita o decizie motivată din partea poliției, în cazul în care nu au fost inițiate sau încheiate cercetările sau urmărirea penală.

Pot să mă implic în proces?

Puteți să participați la proces în calitate de martor al acuzării și să depuneți mărturie în fața instanței.

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat sau pot să aleg să fiu: victimă, martor, parte civilă, acuzator privat?

În contextul procedurii penale, rolul dumneavoastră este acela al unui martor al acuzării. Dacă depuneți o cerere pentru acordarea de despăgubiri împotriva infractorului, deveniți reclamant în acțiunea civilă pentru recuperarea unui prejudiciu.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

Ca martor al acuzării, sunteți obligat(ă) să depuneți mărturie în fața instanței care judecă speța. În cazul în care ați depus o cerere pentru acordarea de despăgubiri, puteți obține informații despre drepturile și obligațiile dumneavoastră de la avocatul care se ocupă de dosarul dumneavoastră în fața instanțelor civile.

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții?

În cursul oricărei proceduri în care sunteți martor al acuzării, puteți să citiți și să adoptați declarația dată la poliție sau să prezentați dovezile pe care le-ați pus la dispoziția poliției pe parcursul anchetei. În cazul în care doriți să faceți o declarație sau să mărturisiți ceva în plus față de declarația inițială sau față de dovezile pe care le-ați pus la dispoziția poliției, trebuie să vă adresați directorului serviciul juridic care vă soluționează cauza.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

Pe parcursul procesului, procurorul vă va informa cu privire la momentul și modul în care trebuie să se desfășoare ședințele de judecată, precum și la natura acuzațiilor aduse infractorului. De asemenea, puteți solicita să fiți informat(ă) cu privire la orice hotărâre judecătorească definitivă pronunțată în cursul procedurii.

Voi putea avea acces la dosarele instanței?

Nu aveți niciun drept de acces la dosarele instanței.

Ultima actualizare: 31/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

3 - Drepturile pe care le am după proces

Pot să introduc o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate?

Nu aveți dreptul să introduceți o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate în primă instanță. Procurorul General al Republicii are dreptul de a introduce o cale de atac.

Care sunt drepturile mele după pronunțarea sentinței?

Avocatul dumneavoastră poate folosi hotărârea pentru a depune o cerere pentru acordarea de despăgubiri împotriva infractorului.

Am dreptul la sprijin sau la protecție după terminarea procesului? Pe ce durată?

Aveți dreptul la asistență și/sau protecție după proces pentru o perioadă de timp rezonabilă, în funcție de nevoile dumneavoastră la momentul respectiv.

Ce informații voi primi în cazul în care infractorul este condamnat?

La cerere, puteți fi informat de către poliție cu privire la pedeapsa impusă infractorului de către instanță.

Voi fi informat(ă) dacă infractorul este eliberat (inclusiv eliberat înainte de termen sau condiționat) sau a evadat din închisoare?

La cerere, puteți fi informat(ă):

(a) în cazul în care persoana aflată în detenție provizorie, urmărită penal sau condamnată pentru o infracțiune care are legătură cu dumneavoastră este eliberată sau a evadat din închisoare;

(b) despre orice măsuri relevante adoptate pentru protecția dumneavoastră în cazul în care o persoană aflată în detenție provizorie este eliberată sau evadează, este urmărită penal sau condamnată pentru infracțiunile care au legătură cu dumneavoastră.

Se precizează că informațiile de mai sus pot să nu fie divulgate în cazul în care există un risc potențial sau identificat de prejudiciere pentru infractor.

Voi fi implicat în luarea deciziei de punere în libertate sau de liberare condiționată? De exemplu, pot să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

Nu aveți dreptul să fiți implicat(ă) în nicio decizie privind eliberarea sau liberarea condiționată a infractorului.

Ultima actualizare: 31/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 - Despăgubiri

Care este procedura pentru a solicita despăgubiri din partea autorului infracțiunii? (de exemplu, acțiune în instanță, o procedură civilă, constituirea ca parte civilă)

Aveți dreptul de a intenta o acțiune în instanță împotriva autorului infracțiunii pentru infracțiuni comise împotriva dumneavoastră. De asemenea, puteți contacta serviciile de protecție socială pentru a obține informații cu privire la dreptul dumneavoastră de a solicita despăgubiri.

Minorii cu vârsta sub 18 ani au dreptul de a depune o cerere pentru acordarea de despăgubiri de la toate părțile răspunzătoare, pentru infracțiunile prevăzute în Legea privind prevenirea și controlarea abuzurilor sexuale, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile, precum și pentru încălcări ale drepturilor omului. Autorul infracțiunii poartă răspunderea civilă aferentă de a plăti despăgubiri pentru toate prejudiciile specifice sau generale suportate de către victimă (victime).

Orice persoană care are calitatea de victimă în sensul Legii privind prevenirea și controlarea traficului de persoane și exploatării persoanelor și privind protecția victimelor are dreptul de a depune o cerere pentru acordarea de despăgubiri de la toate părțile răspunzătoare, pentru orice infracțiuni comise împotriva acestora în conformitate cu legea menționată anterior, precum și pentru încălcări ale drepturilor omului. Autorul infracțiunii poartă răspunderea civilă aferentă de a plăti despăgubiri pentru toate prejudiciile specifice sau generale suportate de victimă (victime), inclusiv penalități datorate victimei (victimelor) ca urmare a angajării sale (lor) forțate.

Instanța a obligat autorul infracțiunii la plata de despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubiri?

În cazul în care autorul infracțiunii nu reușește să vă plătească despăgubirile acordate de către instanță, avocatul dumneavoastră poate cere instanței să emită un ordin pe numele autorului infracțiunii pentru a plăti despăgubirile care v-au fost acordate; în cazul în care acesta nu se conformează, acesta este arestat și încarcerat imediat

În cazul în care autorul infracțiunii nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans? În ce condiții?

Legea nu prevede acordarea unui avans victimelor de către stat.

Am dreptul la despăgubiri din partea statului?

Despăgubirile pot fi acordate de către stat în forma prevăzută în Legea din 1997 privind despăgubirea victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență [Legea 51 (I)/97] pentru victimele acestor infracțiuni sau pentru persoanele aflate în întreținerea acestora, în cazul în care:

(a) victima sau persoanele aflate în întreținerea sa nu poate/pot obține despăgubiri din partea autorului infracțiunii din orice motiv și

(b) nu sunt disponibile despăgubiri din alte surse sau astfel de despăgubiri au o valoare mai mică decât cea prevăzută în legea menționată anterior:

Despăgubirile prevăzute prin legea menționată anterior se plătesc chiar și în cazurile în care autorul infracțiunii nu poate fi urmărit penal sau condamnat:

În cazul în care despăgubirile disponibile din alte surse au o valoare mai mică decât cea prevăzută în legea susmenționată, statul plătește diferența.

De asemenea, legea stabilește condițiile în care sunt refuzate despăgubirile și, în plus, ceea ce include valoarea despăgubirilor de plată.

„Infracțiune săvârșită prin violență” înseamnă orice infracțiune săvârșită cu intenție în Republica Cipru, care implică violență și provoacă decesul, vătămarea corporală gravă sau o stare de sănătate precară ca urmare directă, inclusiv oricare dintre următoarele infracțiuni, cu condiția să genereze rezultatele menționate anterior:

omor cu premeditare: (articolele 203 și 204), tentativă de omor: (articolul 214), viol: (articolul 144), tentativă de viol: (articolul 146), răpire: (articolul 148), răpirea unei persoane de sex feminin cu vârsta sub 16 ani: (articolul 149), acte săvârșite cu intenție care au ca rezultat vătămarea corporală gravă: (articolul 228), vătămare corporală gravă: (articolul 231), tentativă de vătămare corporală prin folosirea de explozivi: (articolul 232), administrarea intenționată de otravă: (articolul 233), vătămare: (articolul 234), atac ce provoacă vătămarea corporală: (articolul 243), alte atacuri: (articolul 244), infracțiuni împotriva libertății persoanei: (articolele 245-254), incendierea cu intenție: (articolul 315).

O cerere pentru acordarea de despăgubiri în conformitate cu legea menționată anterior trebuie să fie transmisă directorului serviciilor de securitate socială într-un interval de timp rezonabil, în orice caz, în termen de doi ani de la provocarea vătămării corporale, a apariției bolii sau a survenirii decesului, după caz.

Cererea trebuie să fie însoțită de un raport al poliției, un certificat medical și orice alt tip de document care poate fi util pentru soluționarea acesteia. Directorul serviciilor de securitate socială are dreptul discreționar de a solicita dovezi suplimentare după caz, inclusiv dovada că nu a fost sau va fi plătită nicio despăgubire din alte surse, inclusiv o declarație pe proprie răspundere din partea solicitantului.

Am dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu este condamnat?

Acordarea de despăgubiri victimelor nu este condiționată de condamnarea autorul infracțiunii. Instanța pronunță o hotărâre privind acordarea de despăgubiri în cadrul procedurii privind cererea pentru acordarea de despăgubiri, care este în mod clar diferită de rezultatul procedurii penale.

Am dreptul la o plată în regim de urgență până la pronunțarea hotărârii privind cererea pentru acordarea de despăgubiri?

Nu puteți primi nicio plată în regim de urgență, deoarece legea nu prevede o astfel de plată.

Ultima actualizare: 31/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Pe cine pot contacta pentru a beneficia de sprijin și asistență dacă sunt victima unei infracțiuni?

Poliția......... 199/1460

Serviciile de prim ajutor din cadrul spitalului de stat

Serviciile regionale de protecție socială

Serviciul de psihologie educațională

Serviciile de sănătate mintală

O linie telefonică de asistență a victimelor

Organizații neguvernamentale

Următoarele linii telefonice de asistență sunt disponibile în Republica Cipru:

1460 - linia telefonică de urgență pentru cetățeni

1440 - linia telefonică de urgență privind violența domestică

1498 - linia telefonică de informare și asistență cu privire la droguri

116111 - linia telefonică de asistență pentru copii și adolescenți

116000 - linia telefonică de urgență din Cipru pentru copii dispăruți

Sprijinul acordat victimelor este gratuit?

Sprijinul acordat victimelor de către agențiile guvernamentale și ONG-uri este gratuit.

De ce tipuri de sprijin pot beneficia din partea serviciilor sau a autorităților publice?

Din partea serviciilor publice puteți beneficia de următoarele tipuri de sprijin:

 • servicii de asistență medicală în cadrul serviciilor medicale
 • sprijin psihologic în cadrul serviciilor de sănătate mintală și al serviciului de psihologie educațională
 • protecție din partea serviciilor de asistență socială pe baza unor mandate emise împotriva infractorului și/sau a unor garanții de protecție a victimelor
 • adoptarea unor măsuri polițienești speciale pe parcursul investigării, pentru a preveni victimizarea repetată
 • protecție efectivă din partea poliției pentru a preveni intimidarea sau represaliile din partea infractorului și/sau a oricăror alte persoane
 • măsuri judiciare pronunțate în cadrul audierilor pentru protejarea victimelor cu nevoi de protecție speciale (de exemplu, copii, victime cu handicap psihosocial).

În cazul în care sunteți o victimă a violenței domestice, un copil-victimă a abuzului sexual sau o victimă a traficului de ființe umane, serviciile de protecție socială vă vor informa cu privire la drepturile dumneavoastră și vă vor oferi sprijin. De asemenea, acestea vă vor pot pune în legătură cu toate agențiile de stat competente și ONG-uri care vor trata cazul dumneavoastră și vă vor oferi sprijin. În cazul în care interesele dumneavoastră sunt contrare celor ale părinților dumneavoastră, directorul serviciilor de protecție socială va lua toate măsurile necesare pentru a vă proteja.

De ce tipuri de sprijin pot beneficia din partea organizațiilor neguvernamentale?

Din partea organizațiilor neguvernamentale puteți beneficia de următoarele tipuri de sprijin:

 • sprijin psihologic;
 • cazare în adăposturi de sprijinire a victimelor.
Ultima actualizare: 31/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Drepturile victimelor criminalității în cadrul procedurilor penale - Luxemburg

Veți fi considerat victimă a unei infracțiuni dacă ați suferit un prejudiciu, de exemplu dacă ați fost vătămat sau bunurile dumneavoastră au fost deteriorate sau furate etc., ca urmare a unui incident care constituie infracțiune în conformitate cu legislația națională din Luxemburg. Ca victimă a unei infracțiuni, legea vă conferă anumite drepturi individuale anterior, pe parcursul și ulterior desfășurării procedurilor judiciare în instanță (procesului).

Procedura judiciară penală în Luxemburg cuprinde două etape: cercetarea penală și procesul. Poliția și/sau judecătorul de instrucție conduc, de regulă, cercetarea penală. După finalizarea acesteia, dosarul cazului este înaintat camerelor de consiliu. Camerele decid trimiterea cazului spre judecată în instanță sau închiderea cazului în această etapă.

În situația în care cazul este trimis spre judecată, instanța organizează o ședință de judecată pentru analizarea probelor administrate și decide dacă inculpatul este sau nu vinovat. Dacă inculpatul este găsit vinovat, instanța îl va condamna și va stabili o pedeapsă. Dacă probele strânse sunt insuficiente pentru stabilirea vinovăției inculpatului, instanța îl va achita.

Faceți clic pe link-urile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

Linkul se deschide într-o fereastră nouă1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Linkul se deschide într-o fereastră nouă2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Linkul se deschide într-o fereastră nouă3 - Drepturile pe care le am după proces

Linkul se deschide într-o fereastră nouă4 - Despăgubiri

Linkul se deschide într-o fereastră nouă5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Ultima actualizare: 08/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Ce informații voi primi din partea autorităților (de exemplu, poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte de denunțarea acesteia?

Poliția sau parchetul informează victimele cu privire la următoarele aspecte, fără întârziere și în conformitate cu articolul 3 alineatul (7) din Codul de procedură penală, într-o limbă înțeleasă de acestea:

 • tipul de sprijin pe care victimele îl pot primi și din partea cui, inclusiv, în cazul în care este relevant, informații de bază privind accesul la asistență medicală, orice tip de asistență specializată, inclusiv asistență psihologică și cazare alternativă;
 • procedurile pentru formularea unei plângeri cu privire la o infracțiune și rolul lor în legătură cu aceste proceduri;
 • modul și condițiile în care acestea pot obține protecție;
 • modul și condițiile în care victimele pot avea acces la avocați și asistență judiciară în condițiile prevăzute de lege, precum și orice altă formă de consiliere;
 • modul și condițiile în care victimele pot avea acces la despăgubiri;
 • modul și condițiile în care victimele își pot exercita dreptul la interpretare și traducere;
 • procedurile disponibile pentru depunerea plângerilor în cazul în care drepturile victimelor nu sunt respectate;
 • datele de contact pentru comunicările cu privire la cauza lor;
 • oportunități privind medicamentele și serviciile de justiție reparatorie;
 • modul și condițiile în care cheltuielile suportate ca urmare a participării lor la procedurile penale pot fi rambursate;
 • dreptul acestora la o evaluare individuală de către serviciul de sprijinire a victimelor pentru verificarea necesității unei instrumentări specifice în vederea prevenirii victimizării secundare;
 • în funcție de necesitățile proprii, detalii suplimentare vor fi furnizate, de asemenea, victimei, după caz, în fiecare etapă a procedurii;
 • dreptul victimelor de a fi însoțite de o persoană aleasă de acestea atunci când, ca urmare a impactului infracțiunii, acestea au nevoie de asistență pentru a înțelege sau a se face înțelese.

În plus, Serviciul juridic de primire și informare, Serviciul de sprijin pentru victime al Serviciului central de asistență socială și Ministerul Justiției oferă, de asemenea, ajutor și consiliere.

Nu locuiesc în țara din UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

În cazul în care victimele sunt cetățeni străini (cetățeni europeni și din țări terțe), acestea pot beneficia de drepturile menționate mai sus și sunt informate cu privire la modalitatea de exercitare a drepturilor lor atunci când își au reședința într-un alt stat membru al UE, de exemplu dreptul lor de a depune o plângere la autoritățile de poliție din Luxemburg.

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

Victimele au dreptul, în special:

 • să fie informate automat atunci când dosarul lor este închis, precum și cu privire la motivele care stau la baza acestei decizii;
 • la cerere, să fie informate atunci când dosarul lor face obiectul unei anchete judiciare;
 • la cerere, să fie informate cu privire la stadiul procedurilor penale;
 • să fie informate în mod automat de către parchet cu privire la data ședinței în cadrul căreia va fi judecată cauza acestora;
 • la cerere, să obțină informații privind orice hotărâre definitivă în ceea ce privește urmărirea penală.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

În calitate de victime sau de părți civile care nu vorbesc sau nu înțeleg limba în care au loc procedurile, victimele au dreptul la asistență gratuită din partea unui interpret, într-o limbă pe care acestea o înțeleg, precum și dreptul la o traducere gratuită a tuturor documentelor care vor fi notificate sau comunicate sau la care acestea au drept de acces.

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul copiilor sau al persoanelor care suferă de un handicap)

În cazul în care victimele nu vorbesc sau nu înțeleg limba în care se desfășoară procedurile, acestea au dreptul la asistență gratuită din partea unui interpret. În cazul în care victimele prezintă deficiențe de vorbire sau de auz, acestea sunt asistate de un interpret în limbaj mimico-gestual sau de către orice persoană calificată care are un limbaj, o metodă sau un dispozitiv care permite comunicarea cu acestea.

În cazul în care victimele sunt copii, acestea au dreptul de a fi însoțite de către reprezentantul lor legal sau de către o persoană aleasă de acestea.

Servicii de sprijin pentru victime

Ce entități oferă sprijin pentru victime?

Victimele au dreptul de a fi asistate de mai multe servicii de sprijinire a victimelor. Asistența este asigurată de către stat, prin intermediul serviciului central de asistență al parchetului, care va primi victima și îi va oferi asistență juridică, psihologică și socială, în mod gratuit. Există, de asemenea, ONG-uri care oferă ajutor victimelor în cazul în care victima este o femeie sau un copil victimă a violenței, o persoană vulnerabilă etc.

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de sprijin pentru victime?

Este de datoria poliției să informeze victimele cu privire la drepturile lor și să depună eforturi pentru a acționa ca un intermediar pentru asociațiile de sprijinire a victimelor. Poliția va furniza în mod sistematic și obligatoriu o broșură informativă intitulată „Informații și asistență pentru victime” (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/flyer-aide-victime-fr.pdf) disponibilă în limbile luxemburgheză, franceză, germană, engleză și portugheză, precum și o fișă informativă „Infodroit”. (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/infodroit-victime.pdf).

Cum mi se protejează confidențialitatea?

Viața privată a victimelor este protejată de Constituția luxemburgheză. Articolul 11 alineatul (3) prevede că „statul garantează protecția vieții private, cu excepțiile prevăzute de lege”.

Poliția și sistemul judiciar au obligația de a oferi protecție victimelor în caz de amenințări sau acte de răzbunare comise de autorul infracțiunii, printre altele. Această protecție ar trebui să fie disponibilă de la începutul cercetării și pe întreaga durată a acesteia. De asemenea, victimele au dreptul de a fi protejate împotriva oricărei intruziuni în viața lor privată și, în orice caz, imediat după săvârșirea infracțiunii.

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de sprijin pentru victime?

Serviciul de asistență a victimelor este destinat tuturor victimelor (copii, adolescenți, adulți) care au suferit vătămări fizice și/sau mentale în urma unei infracțiuni. Echipa oferă consiliere psihologică și psihoterapeutică și informează victimele cu privire la drepturile lor și le poate însoți în cursul procedurilor judiciare. Serviciul oferă, de asemenea, terapie de grup pentru victimele violenței domestice. De asemenea, serviciul oferă servicii tuturor celor care, având în vedere relația lor cu victima, au trebuit să îi împărtășească suferința, sau martorilor infracțiunilor. Persoanele în cauză nu au obligația de a depune o plângere pentru a avea acces la serviciile de asistență a victimelor.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

Reținerea acuzatului în arest preventiv

 • în cazul în care infracțiunea este pasibilă de o pedeapsă maximă de cel puțin doi ani de închisoare;
 • în cazul în care există riscul ca persoana acuzată să recidiveze;
 • în cazul în care există un risc de sustragere.

Ce entități îmi pot oferi protecție?

Poliția din Luxemburg poate proteja victimele.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea autorului infracțiunii?

Diferitele elemente sunt luate în considerare atunci când se ia o decizie cu privire la posibila reținere în arest preventiv a autorului infracțiunii.

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

În temeiul articolului 48 alineatul (1) din Codul de procedură penală, victimele minore beneficiază de următoarea protecție:

 • Audierea unui martor sau a oricărui copil poate fi înregistrată audio sau video, cu autorizarea procurorului public.
 • Înregistrările sunt efectuate după obținerea consimțământului din partea martorilor sau a copiilor, în cazul în care aceștia au discernământul necesar, iar în caz contrar, după obținerea consimțământului reprezentantului legal al copilului. În cazul în care există un risc de conflict de interese stabilit în mod corespunzător între reprezentantul legal al copilului și copil, înregistrarea nu poate fi efectuată decât cu consimțământul tutorelui ad litem (administrateur ad hoc) dacă a fost numit un astfel de tutore pentru copil sau, în cazul în care nu a fost desemnat un tutore ad litem, doar cu autorizația expresă și motivată corespunzător a procurorului.
 • Prin derogare de la cele menționate anterior, în cazul în care un copil este victima infracțiunilor menționate la articolele 354-360, 364, 365, 372-379, 382 alineatele (1) și (2), 385, 393, 394, 397, 398-405, 410 alineatul (1), 410 alineatul (2) sau 442 alineatul (1) din Codul penal sau atunci când un copil este martor la infracțiunile menționate la articolele 393-397, 400-401a din Codul penal, trebuie efectuată o înregistrare în modul menționat la alineatul (1) , cu excepția cazului în care, din moment ce copilul sau reprezentantul său legal sau, după caz, tutorele ad litem se opune realizării unei astfel de înregistrări, procurorul decide că nu este necesar să facă acest lucru.
 • Înregistrarea servește drept probă. Originalul este plasat sub sigiliu. Copiile sunt inventariate și adăugate la dosar. Înregistrările pot fi ascultate sau vizionate, fără a fi mutate, de către părți și de către un expert cu autorizarea procurorului și într-un loc desemnat de acesta.
 • Orice copil menționat la alineatul (3) are dreptul de a fi însoțit de un adult, la alegerea sa, în cadrul audierii, cu excepția cazului în care procurorul decide altfel printr-o decizie motivată în ceea ce privește persoana în cauză, adoptată în interesul copilului sau pentru stabilirea adevărului.

Victimele traficului de ființe umane sau ale violenței domestice beneficiază de protecție specială, în anumite condiții.

Sunt minor – am drepturi speciale?

Victimele care sunt copii au o serie de drepturi suplimentare:

 • la un termen de prescripție, și anume perioada de timp după care infracțiunile nu mai pot fi urmărite penal, care nu începe să curgă până în ziua în care acestea împlinesc 18 ani pentru infracțiuni cum ar fi atentatul la pudoare, violul și traficul de persoane, exploatarea sexuală, omorul, lovirea și vătămările corporale, abuzul și administrarea de droguri săvârșite împotriva victimei;
 • la numirea unui reprezentant special numit un administrator ad hoc (tutore ad litem) de către procuror sau de către judecătorul de instrucție în cazul în care interesele lor nu sunt pe deplin protejate de către cel puțin unul dintre reprezentanții lor legali. Acest reprezentant special protejează interesele victimei și exercită drepturile acesteia în calitate de parte civilă;
 • să fie informate cu privire la deschiderea procedurilor penale și la dreptul de a introduce o acțiune civilă în procesul penal prin reprezentantul lor legal sau tutorele ad litem;
 • să se efectueze o înregistrare video sau audio a audierilor lor pentru a evita traumatizarea lor prin repetarea unor declarații de mai multe ori în cursul procedurii, cu autorizarea procurorului și după obținerea consimțământului victimelor sau al reprezentanților legali sau al tutorilor ad litem ai acestora. Înregistrarea este obligatorie pentru infracțiunile legate de atentat la pudoare și viol, prostituție, exploatarea și traficul de ființe umane, crimă, omucidere voluntară, lovire și vătămare corporală, cu excepția cazului în care, întrucât victima sau reprezentantul victimei formulează obiecții, procurorul decide să nu facă o astfel de înregistrare;
 • să fie însoțite în cadrul audierilor de reprezentantul lor legal sau de o persoană aleasă de acestea.

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii infracțiunii – ce drepturi am?

Orice persoană a cărei rudă a decedat ca urmare a unei infracțiuni și care susține că a fost vătămată are dreptul de a depune o plângere prin introducerea unei acțiuni civile în procesul penal în fața judecătorului de instrucție competent.

În acest caz, acestea au dreptul, în special:

 • de a solicita despăgubiri de la acuzat;
 • de a fi implicate în cercetarea derulată de judecătorul de instrucție;
 • de a solicita judecătorului de instrucție să dispună anchete suplimentare;
 • de a contesta anumite anchete care au un impact asupra intereselor lor civile în fața unei camere a instanței;
 • de a fi audiate numai dacă doresc acest lucru;
 • de a fi aduse față în față cu persoanele acuzate, dacă este necesar;
 • de a avea acces la dosar la cabinetul judecătorului de instrucție după primul interogatoriu al acuzatului și în ziua de dinaintea fiecărei anchete pentru care este necesară asistență juridică;
 • de a solicita judecătorului de instrucție o copie a dosarului atunci când cercetarea a fost finalizată;
 • de a solicita un raport de expertiză, audierea martorilor și restituirea bunurilor confiscate;
 • de a participa la inspecția locului faptei.

Un membru al familiei mele a fost victima unei infracțiuni – ce drepturi am?

O parte terță afectată de o infracțiune săvârșită împotriva unei rude are dreptul:

 • să solicite din partea parchetului o copie a raportului în care este precizată infracțiunea care afectează această persoană în calitate de parte terță;
 • să fie informată automat de către parchet cu privire la data ședinței în cadrul căreia va fi judecată cauza;
 • să solicite hotărârea care a fost pronunțată în cauză din registrul camerei instanței districtuale sau al tribunalului de poliție, după caz.

Pot avea acces la mediere? În ce condiții? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Medierea penală este o alternativă la urmărirea penală; în principiu, aceasta permite soluționarea unui litigiu fără intervenția instanțelor judecătorești. Medierea dintre autorul infracțiunii și victimă este posibilă doar înaintea inițierii procedurilor penale. Procurorul poate decide să recurgă la procedura de mediere în cazul în care este de opinie că aceasta este de natură să asigure repararea prejudiciilor care au fost cauzate sau să pună capăt perturbărilor generate de infracțiune sau să contribuie la reabilitarea autorului infracțiunii. Medierea este exclusă în cazul în care autorul infracțiunii este o persoană cu care victima se află într-o situație de coabitare. Această opțiune necesită atât acordul autorului infracțiunii, cât și cel al victimei.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează drepturile pe care le am?

În Codul de procedură penală, disponibil pe Legilux.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale
Ultima actualizare: 08/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Cum pot denunța săvârșirea unei infracțiuni?

Victimele unei infracțiuni pot să denunțe săvârșirea unei infracțiuni (să depună o plângere):

 • la poliția din Luxemburg;
 • la procurorul competent pentru zona în cauză.

Cu toate că oricine poate denunța săvârșirea unei infracțiuni, în cazul în care victimele doresc să ia parte la proces în calitate de parte civilă, acestea trebuie să depună o plângere fie personal, fie prin intermediul avocatului lor.

Victimele pot, de asemenea, să citeze direct autorul infracțiunii în fața tribunalului de poliție sau a camerei corecționale a instanței districtuale.

Plângerea trebuie să fie depusă în una dintre limbile oficiale din Luxemburg, și anume luxemburgheză, franceză sau germană. Victimele care nu vorbesc niciuna dintre aceste trei limbi au dreptul la serviciile unui interpret în mod gratuit. Plângerea trebuie să fie făcută de preferință în scris, fără a fi nevoie să se respecte o formă specială, și trebuie să indice:

 • numele, prenumele, data și locul nașterii, profesia și domiciliul reclamantului;
 • fapta care a provocat prejudiciul suferit;
 • natura prejudiciului.

Perioada în care victima trebuie să depună o plângere depinde, în special, de termenul de prescripție a infracțiunii. Această perioadă variază între unu și zece ani.

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

Victimele au dreptul:

 • să fie informate automat atunci când dosarul lor este închis, precum și cu privire la motivele care au stat la baza acestei decizii;
 • la cerere, să fie informate atunci când dosarul lor face obiectul unei anchete judiciare;
 • la cerere, să fie informate cu privire la stadiul procedurilor penale;
 • să fie informate automat de către parchet cu privire la data ședinței în cadrul căreia va fi judecată cauza acestora;
 • la cerere, să obțină informații privind orice hotărâre definitivă în ceea ce privește urmărirea penală.

În cazul în care plângerea este înaintată procurorului, în termen de 18 luni de la primirea plângerii sau a acuzației procurorul va informa victima cu privire la orice măsură luată în continuarea acestei acțiuni, inclusiv, după caz, închiderea cazului și motivul care stă la baza acestei decizii.

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul cercetării sau al procesului)? În ce condiții?

Pentru a asigura accesul la justiție în cazul în care victimele nu dispun de resurse suficiente, în special în ceea ce privește venitul minim garantat, acestea au dreptul să primească servicii complete de asistență juridică gratuită pentru apărarea intereselor lor. Acest ajutor este oferit de Consiliul Asociației Baroului, în cazul în care victimele solicită ajutorul și dacă acestea sunt:

 • cetățeni luxemburghezi,
 • resortisanți străini cu drept de ședere în țară,
 • resortisanți ai unui stat membru al Uniunii Europene (UE),
 • resortisanți străini asimilați cetățenilor luxemburghezi în materie de asistență judiciară în temeiul unui tratat internațional.

În vederea stabilirii resurselor financiare, sunt luate în considerare venitul brut total și averea, precum și veniturile persoanelor care locuiesc în aceeași gospodărie. În plus față de cazul unor resurse limitate, victimele pot, de asemenea, să beneficieze de asistență judiciară în cazul în care motive serioase legate de situația lor socială, familială sau materială justifică eligibilitatea acestora.

Cererea de asistență judiciară trebuie să fie formulată utilizându-se un chestionar disponibil la Serviciul central de asistență socială (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/service-central-assistance-sociale/index.html), semnat de victimă și trimis președintelui cu competență teritorială al Asociației Baroului (din Diekirch sau Luxemburg).

Chestionarul care trebuie completat va conține, în special:

 • identitatea (numele, prenumele, data și locul nașterii, profesia, domiciliul, starea civilă, cetățenia) victimei;
 • natura litigiului pentru care este solicitată asistență judiciară;
 • situația familială a victimei;
 • Linkul se deschide într-o fereastră nouăsituația financiară a victimei.

Victimele pot indica, de asemenea, numele avocatului (avocaților) care doresc să le fie atribuit în cadrul sistemului de asistență judiciară sau, dacă este cazul, pot să indice numele avocatului care le este atribuit în prezent.

Documentele pe care victimele trebuie să le anexeze cererii:

 • o copie a documentului lor de identitate;
 • un Linkul se deschide într-o fereastră nouăcertificat de înregistrare la Centrul comun de securitate socială (Centre Commun de la Sécurité Sociale - CCSS), precum și pentru persoanele care aparțin gospodăriilor lor;
 • pentru persoana în cauză și fiecare membru al gospodăriei: fluturași de salariu (sau un certificat privind venitul eliberat de CCSS), adeverințe privind venitul minim garantat, ajutorul de șomaj sau cupoane de pensie sau alte adeverințe de venituri pe ultimele trei luni care indică sumele brute (extrasele bancare nu sunt suficiente);
 • un certificat cu sold zero din partea Fondului Național de Solidaritate (Fonds national de solidarité) pentru fiecare membru al gospodăriei, în cazul în care gospodăria nu încasează nimic din fond;
 • în cazul în care gospodăria primește sau plătește o alocație de întreținere, un document care indică suma plătită sau încasată (extrase de cont pe ultimele trei luni, de exemplu);
 • un certificat de deținere în posesie a unor bunuri imobiliare sau de nedeținere în posesie a unor bunuri imobiliare eliberat de Administrația fiscală din Luxemburg (Administration des contributions directes) pentru fiecare membru al gospodăriei;
 • dacă este cazul, documentele justificative pentru proprietatea asupra unor bunuri imobile situate în străinătate;
 • documente justificative pentru bunuri mobile (numerar, conturi de economii, acțiuni, obligațiuni etc.);
 • în cazul în care gospodăria este o locuință cu chirie, o copie a contractului de închiriere și chitanțe pentru plata chiriei pentru ultimele trei luni;
 • în cazul în care gospodăria rambursează un credit ipotecar, dovada efectuării plății sumei lunare;
 • documente justificative privind veniturile provenite din bunuri imobile și bunuri mobile;
 • documentele referitoare la cazul în discuție.

Pot să cer să mi se ramburseze cheltuielile (aferente participării la cercetări/proces)? În ce condiții?

După ce a fost verificată insuficiența resurselor, acordarea sau refuzarea acordării asistenței judiciare va fi notificată de către președintele Consiliului Baroului sau membrul delegat de către președinte în acest scop, prin scrisoare obișnuită în cazul în care aceasta a fost acordată și prin scrisoare recomandată în cazul în care acordarea de asistență judiciară a fost refuzată. Președintele numește avocatul pe care victima l-a ales în mod liber sau, în cazul în care nu s-a făcut nicio alegere sau președintele consideră alegerea făcută ca fiind necorespunzătoare, un avocat desemnat.

Notarii și executorii judecătorești sunt numiți ex officio de către instanța care instrumentează cauza în cadrul asistenței judiciare.

În cazul în care se acordă asistență judiciară în cursul procedurilor, costurile suportate de victimă vor fi rambursate.

Costuri nerambursate

În cazul în care victima primește asistență judiciară și este obligată la plata cheltuielilor de judecată, acestea vor fi suportate de către stat.

În cauzele penale, asistența judiciară nu acoperă cheltuielile de judecată și amenzile impuse persoanelor care au fost condamnate.

Dacă cercetările au fost finalizate și cazul nu a fost înaintat instanței, pot să introduc o cale de atac?

Dacă cercetările au fost finalizate și cazul nu a fost înaintat instanței, înștiințarea precizează condițiile în care victimele pot iniția proceduri prin citarea directă a autorului infracțiunii sau prin introducerea unei cereri de a se constitui parte civilă.

În cazul în care sancțiunile pentru infracțiuni sunt sancțiuni penale sau sancțiuni corecționale, înștiințarea include informația că victimele pot apela la Procurorul general, care are dreptul de a instrui procurorul să dispună urmărirea penală.

În cazul în care consiliul judiciar (Chambre du conseil) hotărăște să nu trimită cauza penală unei instanțe care să decidă cu privire la vinovăția presupusului autor al infracțiunii, victimele pot introduce o cale de atac la consiliul judiciar al Curții de Apel. Prin urmare, acestea au dreptul de a depune cereri și observații în fața acestui consiliu.

În cazul în care consiliul judiciar decide să nu continue procedura inițiată din motive de fapt și nu din motive de drept, victimele pot în continuare să inițieze o acțiune în fața unei instanțe civile pentru a obține repararea prejudiciilor.

Pot să mă implic în proces?

La fel ca în timpul anchetei/cercetării, victimele pot participa la proceduri fără a avea vreun statut special sau în calitate de parte civilă.

Victimele pot participa la audierile publice și nepublice, dar numai în cazul în care acestea sunt citate în calitate de martori. De asemenea, acestea pot fi citate în calitate de martori la prezentarea memoriilor orale. În acest scop, ele primesc o citație scrisă din partea procurorului și trebuie să răspundă atât întrebărilor instanței, cât și întrebărilor adresate de avocatul părții adverse. Pe parcursul procesului, victimele sunt așezate în spatele sălii de judecată pentru a se evita ca acestea să se afle în contact direct cu persoanele acuzate.

Părțile civile primesc o citație scrisă la ședința de prezentare a memoriilor orale. De asemenea, acestea au dreptul de a participa la audierile publice și nepublice și trebuie să fie prezente pentru a-și depune cererile. În principiu, acestea intervin după audierea martorilor. În plus, ele pot beneficia de susținerea cauzei lor cu privire la toate aspectele care privesc interesele lor civile și pot să depună mărturie cu privire la fapte.

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat sau pot să aleg să fiu: victimă, martor, parte civilă, acuzator privat?

Rolul dumneavoastră oficial în sistemul judiciar este cel de victimă fără un statut special. Victimele au dreptul de a participa la proceduri în calitate de părți civile.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

Victimele au în special dreptul:

 • să utilizeze o limbă înțeleasă de acestea sau, în caz contrar, să recurgă la un interpret în cazul unei plângeri adresate serviciilor de poliție;
 • să primească, în mod gratuit, o copie a plângerii și a documentelor prezentate în sprijinul plângerii;
 • să obțină o confirmare într-o limbă înțeleasă de acestea în care se precizează numărul dosarului, precum și data și locul depunerii plângerilor lor, să obțină o confirmare de primire a plângerilor lor formulate în fața procurorului;
 • să fie asistate sau reprezentate de un avocat;
 • să fie informate automat atunci când cazul lor este închis, precum și cu privire la motivele care au stat la baza acestei decizii;
 • la cerere, să fie informate atunci când cazul lor se află în curs de cercetare judiciară;
 • la cerere, să fie informate cu privire la stadiul procedurilor penale;
 • să fie informate automat de către serviciile de urmărire penală cu privire la data ședinței în cadrul căreia va fi judecată cauza acestora;
 • la cerere, să obțină informații privind orice hotărâre definitivă în ceea ce privește urmărirea penală;
 • să solicite judecătorului care instrumentează cererile de măsuri provizorii să dispună o plată provizorie, cu condiția ca existența răspunderii celeilalte părți să nu poată fi serios contestată.

Părțile civile au, de asemenea, dreptul:

 • să solicite despăgubiri de la persoana acuzată;
 • să fie implicate în cercetarea dispusă de către judecătorul de instrucție;
 • să solicite judecătorului de instrucție să dispună anchete suplimentare;
 • să introducă căi de atac împotriva anumitor anchete care au un impact asupra intereselor lor civile în fața unei secții a instanței;
 • să fie audiate numai în cazul în care doresc acest lucru;
 • să fie aduse față în față cu persoanele acuzate, dacă este necesar;
 • să aibă acces la dosar, la cabinetul judecătorului de instrucție după primul interogatoriu al acuzatului și în ziua dinaintea fiecărei anchete pentru care este necesară asistență judiciară;
 • să solicite judecătorului de instrucție o copie a dosarului atunci când investigația a fost finalizată;
 • să solicite un raport de expertiză, audierea martorilor și restituirea bunurilor confiscate;
 • să participe la inspecția locului faptei.

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții?

Martorii pot să asiste la audieri și să dezvăluie judecătorului sub jurământ tot ceea ce știu cu privire la fapte. Martorii trebuie să răspundă atât întrebărilor formulate de instanță, cât și întrebărilor adresate de avocatul părții adverse.

Părțile civile pot beneficia de susținerea cauzei lor cu privire la toate aspectele care privesc interesele lor civile și pot să depună mărturie cu privire la fapte; un avocat pentru o parte civilă poate adresa întrebări experților, precum și martorilor citați pentru apărare.

În principiu, toate probele sunt admise, cu condiția să se recunoască în mod întemeiat și din experiență că acest lucru poate determina judecătorul să pronunțe o condamnare. Elementele de probă pot fi prezentate cu condiția ca părțile să fi avut posibilitatea de a face schimb de opinii și de argumente cu privire la acestea.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

Următoarele informații vor fi comunicate victimei:

 • la cerere: stadiul procedurilor penale;
 • automat: data ședinței în cadrul căreia va fi judecată cauza acesteia;
 • la cerere: orice hotărâre definitivă pronunțată în ceea ce privește urmărirea penală.

Voi putea să am acces la dosarele instanței?

Atunci când este depusă o plângere la poliție, reclamanții primesc gratuit o copie a plângerii, fie imediat, fie în termen de o lună de la data depunerii plângerii. Reclamanții pot solicita, de asemenea, ca instanța care se ocupă de cauza lor să efectueze anumite etape procedurale.

În cazul în care reclamanții au aderat la procedură în calitate de părți civile, aceștia au dreptul de a avea acces la dosarul cauzei, în cabinetul judecătorului de instrucție, după primul interogatoriu al persoanei acuzate și în ziua dinaintea fiecărei anchete pentru care este necesară asistență judiciară;

Atunci când procedurile sunt finalizate, judecătorul de instrucție comunică procurorului dosarul cauzei. În calitate de parte civilă, aveți dreptul de a consulta dosarul, cu cel puțin opt zile lucrătoare înaintea examinării cauzei de către consiliul judiciar.

Părțile civile și persoanele care pot demonstra un interes personal legitim au dreptul de a primi o copie a dosarului cauzei, cu excepția actelor și documentelor confiscate, într-un termen rezonabil, înainte de data stabilită pentru audiere. În acest scop, acestea trebuie să trimită o cerere către procuror.

Ultima actualizare: 08/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

3 - Drepturile pe care le am după proces

Pot să introduc o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate?

Orice hotărâre definitivă dobândește autoritate de lucru judecat de îndată ce este pronunțată. Ca atare, se consideră că aceasta reprezintă adevărul atât timp cât nu este anulată prin exercitarea unei căi de atac prevăzute de lege. În mod normal, judecătorul se pronunță cu privire la acțiunile penale și civile în cadrul aceleiași hotărâri.

În virtutea dreptului la un proces echitabil, autoritatea de lucru judecat se aplică doar celor care au fost părți la procesul penal și elementelor deciziei cu privire la care părțile au fost în măsură să își precizeze poziția. În calitate de victimă, puteți ataca hotărârea doar dacă ați fost parte la procedură, aderând la aceasta în calitate de parte civilă.

În această calitate, aveți posibilitatea să introduceți o cale de atac, dar numai în ceea ce privește interesele dumneavoastră civile și dacă aveți un interes în a introduce acțiunea, și anume în cazul în care instanța v-a respins cererea de despăgubire sau în cazul în care considerați că suma acordată este insuficientă.

Prin urmare, nu puteți introduce o cale de atac pentru că nu sunteți de acord cu pedeapsa impusă sau pentru că instanța l-a achitat pe inculpat. Numai procurorul poate formula o cale de atac în ceea ce privește aspectul penal al procedurii.

Consultați-vă cu avocatul dumneavoastră pentru a stabili dacă este oportun să introduceți o cale de atac. Dacă avocații dumneavoastră au răspuns afirmativ, calea de atac trebuie introdusă în termen de 40 de zile la grefa instanței care a pronunțat hotărârea.

Care sunt drepturile mele după pronunțarea sentinței?

După pronunțarea hotărârii, puteți primi o copie a acesteia.

Puteți introduce o cale de atac, dar numai în cazul în care ați fost parte la procedură, aderând la aceasta în calitate de parte civilă și numai în ceea ce privește interesele dumneavoastră civile (a se vedea punctul 1).

În cazul în care este planificată o liberare condiționată, puteți informa procurorul general, care este responsabil de executarea pedepsei împotriva căreia formulați obiecții.

Puteți continua să fiți reprezentat de un avocat.

Am dreptul la sprijin sau la protecție după terminarea procesului? Pe ce durată?

În calitate de parte civilă, aveți dreptul la asistență judiciară pentru orice chestiune legată de executarea hotărârii.

În calitate de victimă a unei infracțiuni intenționate care are drept rezultat vătămări corporale, puteți, în anumite condiții, să depuneți o cerere la Ministerul Justiției solicitând despăgubiri care urmează să fie plătite de stat, atunci când nu puteți fi despăgubit de către autorul infracțiunii.

Poliția și sistemul judiciar au obligația de a vă oferi protecție în calitatea dumneavoastră de victimă. Orice decizie privind liberarea condiționată a unei persoane condamnate poate face obiectul unor condiții specifice, care se referă în special la protecția societății și a victimei.

Ce informații voi primi în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat?

La cerere, aveți dreptul să obțineți informații cu privire la orice hotărâre definitivă în ceea ce privește urmărirea penală.

În ceea ce privește pedeapsa impusă autorului infracțiunii, vă rugăm să țineți seama de faptul că hotărârea de condamnare trebuie să menționeze dispozițiile legii care sunt aplicate, fără însă a relua termenii, faptele care constituie infracțiunea de care este acuzată persoana acționată în justiție sau pedeapsa ori pedepsele impuse (articolul 195 din Codul de procedură penală). Pentru orice alte întrebări cu privire la executarea pedepselor, puteți contacta Serviciul de executare a pedepselor al Parchetului General.

În Luxemburg, o persoană condamnată în procedura finală va fi încarcerată fie la Penitenciarul Schrassig, fie la Penitenciarul Givenich.

Voi fi informat dacă autorul infracțiunii este eliberat (inclusiv eliberat înainte de termen sau condiționat) sau dacă a evadat din detenție?

În temeiul articolului 4 alineatul (1) din Codul de procedură penală, puteți, în baza unei cereri specifice depuse la Parchetul General, să fiți informat cu privire la eliberarea sau evadarea unui autor al unei infracțiuni, în cazul în care există un pericol sau un risc identificat de prejudiciu la adresa dumneavoastră, cu excepția cazului în care această notificare implică un risc privind identitatea în prejudiciul autorului infracțiunii.

Voi fi implicat în luarea deciziei de punere în libertate sau de liberare condiționată? De exemplu, pot să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

Nu.

Ultima actualizare: 08/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 - Despăgubiri

Care este procedura pentru a solicita despăgubiri din partea autorului infracțiunii? (de exemplu, intervenție în instanță, constituirea ca parte civilă sau o acțiune civilă)

În majoritatea cazurilor, instanța competentă pentru judecarea autorului infracțiunii este cea care, în cazul în care constată că inculpatul este vinovat, stabilește cuantumul pentru daune-interese acordate victimelor drept compensație pentru pierderile pe care le-au suferit.

Pentru ca instanța să fie invitată să se pronunțe cu privire la despăgubiri, este imperativ ca victimele să se constituie părți civile în procesul penal. Victimele se pot constitui părți civile în orice moment în cursul cercetării. Victimele nu sunt obligate să se înfățișeze la audiere. Acestea pot fi reprezentate de un avocat și își pot formula solicitările în scris, înainte de ședință.

În cazul în care victimele nu se constituie părți civile sau nu depun nicio cerere, instanța nu va putea să acorde daune-interese victimelor din oficiu.

Victimele care nu se constituie părți civile în timpul audierii penale nu își pierd dreptul la despăgubire.

De fapt, victimele vor putea, în continuare, să introducă o acțiune împotriva autorului infracțiunii în fața instanțelor civile, cu condiția ca acestea să acționeze înainte de expirarea termenului de prescripție în temeiul dreptului civil și să demonstreze că faptele în cauză constituie o încălcare de natură civilă.

Instanța a obligat autorul infracțiunii la plata de despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubiri?

Rolul instanței penale este de a cuantifica prejudiciul pe care victimele l-au suferit, însă aceasta nu intervine în procesul de recuperare a daunelor-interese acordate.

Este la latitudinea victimelor, odată ce s-a pronunțat o hotărâre definitivă, să ia măsuri pentru a obține plata acestor despăgubiri de la autorul infracțiunii.

Cel mai frecvent, avocatul este cel care se va ocupa de supravegherea acțiunii de recuperare a daunelor-interese, pe cale amiabilă la început, prin contactarea avocatului persoanei condamnate ori prin depunerea unei cereri la un executor judecătoresc în vederea executării hotărârii.

În cazul în care instanța care pronunță decizia de condamnare aplică o pedeapsă cu suspendare care implică obligația de plată a unor despăgubiri, Parchetul General, care este responsabil de executarea pedepselor, va verifica dacă persoanele condamnate își îndeplinesc obligațiile.

În cazul în care autorul infracțiunii nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans? În ce condiții?

În cursul procesului, instanța poate acorda o plată intermediară în așteptarea rezultatului unui raport de expertiză, de exemplu. În cazul în care autorul infracțiunii refuză sau nu poate să facă această plată, Ministerul Justiției poate prelua această plată într-un caz de necesitate dovedită.

Am dreptul la despăgubiri de la stat?

Legea modificată din 12 martie 1984 privind despăgubirea anumitor victime care au suferit vătămări corporale ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni creează un drept la despăgubire care cade în sarcina bugetului de stat în favoarea anumitor victime ale infracțiunilor. Aceasta este o măsură importantă pentru victime în cazul în care:

autorul atacului nu a fost identificat; autorul infracțiunii de agresiune, deși identificat, nu poate fi găsit; autorul infracțiunii este în insolvență.

Pentru a exercita acest drept, victimele trebuie să depună o cerere la Ministerul Justiției, care va lua o decizie cu privire la cererile de despăgubire în termen de șase luni. Cererile trebuie să fie redactate în limba franceză, germană sau luxemburgheză și trebuie să menționeze data, locul și natura exactă a faptelor. Documentele justificative ale faptelor și ale prejudiciilor suferite de victimă trebuie să fie anexate la această scrisoare în susținerea cererii.

Dreptul la despăgubiri este supus anumitor condiții pe care victimele trebuie să le îndeplinească:

Victimele trebuie fie să își aibă în mod regulat și obișnuit reședința în Marele Ducat al Luxemburgului, fie să fie resortisanți ai unui stat membru al Uniunii Europene sau al Consiliului Europei. În plus, la momentul săvârșirii infracțiunii, victimele trebuie să fi avut actele pe deplin în ordine în Marele Ducat al Luxemburgului sau să fie victime ale infracțiunii menționate la articolul 382 alineatul (1) din Codul penal [Trafic de ființe umane];

Daunele suferite trebuie să rezulte din acte intenționate care prezintă caracterul unei infracțiuni.

Daunele trebuie să includă vătămare corporală și nu doar daune materiale (ceea ce exclude, de exemplu, despăgubirile în cazul unui simplu furt).

Prejudiciul trebuie să conducă la o perturbare gravă a condițiilor de trai, care poate antrena o pierdere sau o reducere de venituri, o creștere a cheltuielilor excepționale sau incapacitatea de a desfășura o activitate profesională, pierderea unui an de școlarizare, vătămare corporală sau mentală sau daune morale sau estetice, precum și suferință fizică sau mentală. Victimele unei infracțiuni în temeiul articolelor 372-376 din Codul penal sunt exceptate de la obligația de a prezenta dovezi ale vătămării fizice sau psihice, care se presupune că există.

Despăgubirea este datorată de către stat doar în cazul în care victima nu poate obține despăgubiri eficace și suficiente în niciun fel (de exemplu, din partea autorului infracțiunii, din partea sistemului de securitate socială sau în temeiul asigurării personale).

Este important să se știe că despăgubirea poate fi refuzată sau redusă ca urmare a comportamentului victimelor la momentul faptelor sau a relației acestora cu autorul infracțiunii.

În cazul în care statul despăgubește victimele, acestea pot în continuare să se constituie parte civilă și să solicite sume suplimentare din partea autorului infracțiunii în cazul în care consideră că despăgubirea este insuficientă. În acest caz, victimele trebuie să informeze instanța cu privire la faptul că au depus o cerere de despăgubiri din partea statului sau că au obținut astfel de despăgubiri din partea statului, după caz.

Am dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu este condamnat?

Victimele au dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu este condamnat, cu condiția ca acestea să fie victime ale unei infracțiuni penale, iar autorul atacului să nu fie identificat sau dacă autorul atacului a fost identificat, însă nu poate fi găsit, sau în cazul în care autorul infracțiunii este în insolvență.

În cazul în care nu există un proces și, prin urmare, nu există o cuantificare a despăgubirilor de către instanță, Ministerul Justiției poate acorda o sumă fixă și/sau poate dispune o expertiză, pe cheltuiala sa, pentru a determina cuantumul despăgubirii care trebuie acordată victimei.

Am dreptul la o plată de urgență până mi se soluționează cererea de despăgubiri?

În cazul unei necesități justificate în mod corespunzător, Ministerul Justiției poate acorda o plată în timp ce cererea se află în curs de examinare.

Ultima actualizare: 08/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Pe cine pot contacta pentru a beneficia de sprijin și asistență dacă sunt victima unei infracțiuni?

- În calitate de victimă a unei infracțiuni, puteți contacta următoarele servicii principale de sprijinire a victimelor:

A. Serviciul guvernamental:

Serviciul central de asistență socială (SCAS) - Serviciile de sprijinire a victimelor (Service central d’assistance sociale (SCAS) – Services d’Aide aux Victimes (SAV))SAV din Luxemburg

Tipuri de sprijin:

 • Consiliere psihologică și psihoterapeutică
 • Serviciu de informații juridice
 • Terapie de grup pentru victimele violenței domestice.
 • Însoțirea victimelor pe durata întregului proces juridic

DATE DE CONTACT:

Plaza Liberty Building, Entrance C
12-18 rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 58 21-627
(+352) 47 58 21-628
GSM: (+352) 621 32 65 95

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăscas-sav@justice.etat.lu
Site-ul web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

B. Organizații non-guvernamentale (ONG-uri):

1. Sprijin pentru victimele infracțiunilor (Aide aux Victimes de la Criminalité) - Wäisse Rank Lëtzebuerg Asbl

Tipuri de sprijin:

 • Servicii de consiliere juridică
 • Sprijin moral, financiar și material

DATE DE CONTACT:

84 rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg

Tel.: (+352) 40 20 40

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăwrl@pt.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212

2. Servicii de sprijin pentru victimele recunoscute ale violenței domestice

Există trei astfel de servicii:

- SAVVD în Luxemburg din cadrul asociației non-profit Femei în dificultate (Femmes en détresse) asbl

Tipuri de sprijin:

 • Consultanță psihosocială
 • Informații și asistență juridică
 • Informații juridice, administrative și sociale și sprijin după ce procurorul a evacuat autorul violenței
 • Planificarea de măsuri juridice
 • Însoțirea victimelor, printre altele, în instanță, la biroul avocatului, la medic
 • Orientări
 • Consultanță și măsuri de protecție împotriva hărțuirii
 • Stabilirea unui plan pentru protecția victimelor

DATE DE CONTACT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 18 62
Fax: (+352) 26 48 18 63

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăcontact@savvd.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://fed.lu/wp/services/savvd/

- PSY EA- în Luxemburg din cadrul asociației non-profit Femei în dificultate (Femmes en détresse)

Pentru copiii care sunt victime directe și indirecte ale violenței domestice în legătură cu un ordin de evacuare.

Tipuri de sprijin:

 • Îngrijirea copiilor și a adolescenților care sunt victime ale violenței domestice în legătură cu o măsură de evacuare
 • Sub formă de servicii psihologice pentru copii și adolescenți victime ale violenței domestice Sprijin psihologic pentru copiii și adolescenții care sunt victime ale violenței domestice și pentru familiile acestora

DATE DE CONTACT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 20 50
Fax: (+352) 26 48 18 63

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăcontact@psyea.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://fed.lu/wp/services/psyea/

- ALTERNATIVES în Dudelange din cadrul Fundației Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Serviciu de sprijin pentru copiii care sunt victime directe și indirecte ale violenței domestice în legătură cu un ordin de evacuare.

Tipuri de sprijin:

 • Îngrijirea copiilor și a adolescenților care sunt victime ale violenței domestice în legătură cu o măsură de evacuare

DATE DE CONTACT:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 51 72 72 89

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăalternatives@profamilia.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

3. Servicii de consultanță pentru femeile care sunt victime recunoscute ale violenței

Tipuri de sprijin:

 • Consultanță prin telefon
 • Consultanță psihosocială
 • Informații juridice, administrative și sociale și sprijin
 • Planificarea de măsuri juridice
 • Femeile sunt însoțite la alte servicii profesionale: avocat, instanță de judecată, poliție
 • Interviul de primire la un centru de adăpost pentru femei
 • Formare și prelegeri privind violența domestică
 • Seminare și grupuri de discuție

Există patru astfel de grupuri:

- VISAVI (Trăiește fără violență)[VISAVI (Vivre Sans Violence)] în Luxembourg din cadrul asociației non-profit Femei în dificultate(Femmes en détresse)

Centru de consultanță pentru femeile care sunt victime ale violenței domestice

DATE DE CONTACT:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 08 77-1
Fax: (+352) 26 48 26 82

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăfeminfo@visavi.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://fed.lu/wp/services/visavi/

- CENTRUL SUD (FOYER SUD) în Esch-sur-Alzette al Consiliului Național al Femeilor din Luxemburg (Conseil national des femmes du Luxembourg)

Centru de consultanță pentru femeile aflate în dificultate, inclusiv victime ale violenței.

DATE DE CONTACT:

41, rue de Luxembourg
L-4220 Esch sur Alzette

Tel.: (+352) 54 55 77 / 26 53 03 26 / 54 57 57
Fax: (+352) 54 57 57 57

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăfoyersud@pt.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.cnfl.lu/site/foyersud.html

- Centrul OZANAM în Luxemburg

- Centrul OZANAM Nord (Centre OZANAM Nord) în Wiltz din cadrul Fundației Casa Ușilor Deschise (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Centru de consultanță pentru femeile aflate în dificultate, inclusiv victime ale violenței.

DATE DE CONTACT:

Ozanam Luxembourg
64, rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg

Tel.: (+352) 48 83 47

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăozanam@fmpo.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam/

DATE DE CONTACT:

Ozanam Nord
49, Grand-Rue
L-9530 Wiltz

Tel.: (+352) 26 95 39 59

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăozanam.nord@fmpo.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/

- PROFAMILIA în Dudelange din cadrul Fundației Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Centru de consultanță pentru femeile aflate în dificultate, inclusiv victime ale violenței.

DATE DE CONTACT:

5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange

Tel.: (+352) 51 72 72-41
Fax: (+352) 52 21 88

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăfemmes@profamilia.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.cnfl.lu/

4. Centru de consultanță pentru copiii și adolescenții care sunt victime înregistrate ale violenței

Acestea sunt în număr de patru:

- PSY EA în Luxembourg din cadrul asociației non-profit Femei în dificultate (Femmes en détresse)

Servicii psihologice pentru copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 3 ani și 21 de ani care sunt victime ale violenței domestice sau martori ai violenței domestice, precum și pentru familiile lor.

Tipuri de sprijin:

 • Sprijin psihologic pentru copii și adolescenți care sunt victime ale violenței domestice și pentru familiile lor.

DATE DE CONTACT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 20 50
Fax: (+352) 26 48 18 63

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăcontact@psyea.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://fed.lu/wp/services/psyea/

- ALTERNATIVES în Dudelange din cadrul Fundației Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Servicii de consultanță pentru copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 0 ani și 27 de ani care sunt victime sau martori ai violenței domestice, precum și pentru familiile lor.

Tipuri de sprijin:

 • Sprijin psihologic pentru copii și pentru familiile lor
 • Sprijin pentru relații de familie calde, respect reciproc
 • Activități de sensibilizare și de prevenire a violenței

DATE DE CONTACT:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 DudelangeL-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 51 72 72 89

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăalternatives@profamilia.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

- OXYGENE în Dudelange din cadrul Asociației Femei în dificultate (Femmes en détresse) fără scop lucrativ

Servicii de consultanță și informare pentru fete (cu vârste cuprinse între 12-21 de ani) aflate în dificultate care sunt victime ale violenței fizice, mentale sau sexuale.

Tipuri de sprijin:

 • Interviuri individuale
 • Sprijin pentru procedurile administrative
 • Ajutor pentru căutarea unei locuințe supravegheate
 • Ajutor pentru o posibilă primire în cadrul adăpostului Meederchershaus

DATE DE CONTACT:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 41 49
Fax: (+352) 27 12 59 89

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăinfofilles@pt.lu
Site-ul web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://fed.lu/wp/services/oxygene/

- ALUPSE DIALOGUE în Luxemburg din cadrul asociației non-profit Alupse

Servicii de terapie și consultanță psihologică pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 ani și 21 de ani care sunt victime ale violenței fizice, mentale și sexuale și pentru familiile lor.

DATE DE CONTACT:

8, rue Tony Bourg
L- 1278 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 18 48-1
Fax: (+352) 26 19 65 55

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăalupse@pt.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.alupse.lu/fr/lassociation-alupse/

5. Centrul acreditat de consultanță, informare și asistență pentru bărbați și băieți aflați în dificultate care sunt victime ale violenței - infoMann în Luxemburg din cadrul asociației non-profit Asociația actTogether

Tipuri de sprijin:

 • Sprijin psihologic și social și consultări
 • Servicii de informare și documentare
 • Sensibilizare și formare
 • Însoțește și sprijină bărbații în vederea primirii lor într-un adăpost pentru bărbați

DATE DE CONTACT:

5, Cour du Couvent
L-1362 Luxemburg

Tel.: (+352) 27 49 65
Fax: (+352) 27 49 65 65

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăinfo@infomann.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.infomann.lu/

6. Centrul acreditat de consultanță și asistență pentru autorii actelor de violență, inclusiv violență domestică - Riicht eraus în Luxemburg al Crucii Roșii din Luxemburg

Tipuri de sprijin:

 • Consultanță, atenție, sprijin, asistență și însoțire a autorilor infracțiunilor (bărbați și femei) de violență domestică în legătură cu o evacuare, fie executată judiciar, fie pe bază voluntară
 • Încurajarea conștientizării și a responsabilizării în rândul autorilor infracțiunilor
 • Protecția pe termen scurt a victimelor
 • Gestionarea conflictelor și încredere în sine
 • Sprijinirea persoanelor angajate să se schimbe
 • Ajutor pentru dezvoltarea de strategii practice care să permită o modificare de lungă durată în atitudinea și comportamentul autorilor infracțiunilor
 • Sprijin pentru persoanele care doresc să își modifice comportamentul violent
 • Grup de discuții

DATE DE CONTACT:

73 rue Adolph Fischer
L-1520 Luxembourg

Tel.: (+352) 27 55-5800
Red Cross Helpline: (+352) 27 55
Fax: (+352) 27 55-5801

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăriichteraus@croix-rouge.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.croix-rouge.lu/riichteraus/

7. Serviciu de asistență pentru victimele recunoscute ale traficului de persoane

Servicii de îngrijire medicală ambulatorii și spitalicești pentru toate victimele traficului de persoane, femei, bărbați și copii.

Există două servicii, care sunt coordonate:

- SAVTEH în Luxemburg din cadrul Asociației Femei în dificultate (Femmes en détresse) asbl

- COTEH în Luxemburg al Fundației Casa Ușilor Deschise (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Tipuri de sprijin:

 • Consultanță prin telefon sau față în față
 • Sprijin psihosocial și supraveghere
 • Sprijin psihologic și stabilizare
 • Organizarea de consiliere sau asistență medicală
 • Însoțirea victimei la departamentul de cercetări penale în scopuri de identificare
 • Sprijinirea cooperării victimei cu poliția și Parchetul
 • Însoțirea victimelor pe parcursul procedurilor juridice, administrative și sociale în special
 • Coordonarea asistenței spitalicești și organizarea cazării victimelor în funcție de sex și de vârstă
 • Asistență materială și financiară
 • Informare privind drepturile victimelor traficului de persoane, procedurile judiciare și administrative, prestațiile acordate
 • Contactarea ONG-urilor din țările de origine pe durata unei întoarceri voluntare

DATE DE CONTACT:

SAVTEH
BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 26 31
Fax: (+352) 26 48 26 82
GSM: (+352) 621 316 919

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouătraite.humains@visavi.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://fed.lu/wp/services/savteh/

COTEH

Tel.: (+352) 24 87 36 22
GSM: (+352) 621 351 884

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăcoteh@fmpo.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://fmpo.lu/services/service-dassistance-aux-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/

C. Poliția:

Poliția Luxemburg
Direcția Generală
(Police Grand-Ducale Direction Générale) L-2957 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 97-1
Linia telefonică de urgență: 113
Fax: (+352) 49 97-20 99

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăcontact@police.public.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/

D. Autorități locale:

Serviciul de primire și informare juridică (Service d’accueil et d’information juridique):

-DIEKIRCH

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 Diekirch

Tel.: (+352) 80 23 15

-ESCH-SUR-ALZETTE

Justice de Paix
Place Norbert Metz
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 54 15 52

-LUXEMBOURG

Cité judiciaire
Building BC
L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 22 18 46

Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/

Serviciul de informare juridică „Drepturile femeilor”:

PARCHETUL GENERAL (PARQUET GÉNÉRAL)

Cité judiciaire
Clădirea BC sau CR
L-2080 Luxembourg

Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/droits-femme/index.html

E. Ministere:

- Ministerul Justiției (Ministère de la Justice)

13 rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tel.: (+352) 247-84537
Fax: (+352) 26 68 48 61

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăinfo@mj.public.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.mj.public.lu/

Misiune:

 • Cauze civile
 • Cauze penale: Despăgubiri acordate victimelor, asistență judiciară, mediere penală
 • Cauze comerciale
 • Organizare judiciară
 • Coordonarea generală a litigiilor administrative în fața instanțelor administrative
 • Penitenciare

- Ministerul de Interne (Ministère de l’Intérieur)

BP 10
L-2010 Luxembourg

Tel.: (+352) 247-84600
Fax: (+352) 22 11 25

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăinfo@miat.public.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.mi.public.lu/

Misiuni în conformitate cu Decretul Marelui Ducat din 28 ianuarie 2015:

 • Coordonarea serviciilor de urgență
 • Colaborarea cu ONG-urile

- Ministerul Securității Interne (Ministère de la Sécurité intérieure)

19-21 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Tel.: (+352) 247-84659
Fax: (+352) 22 72 76

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăsecretariat@msi.etat.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.gouvernement.lu/3313529/minist_securite_interieure

Sprijinirea victimelor în conformitate cu Decretul din 28 ianuarie 2015 din Luxemburg:

 • Poliția Luxemburg, Inspectoratul General de Poliție (Police Grand-Ducale, Inspection générale de la Police), Politica europeană de justiție și afaceri interne, politica în materie de cooperare polițienească internațională

- Ministerul Egalității de Șanse (MEGA) (Ministère de l’Égalité des Chances)

6A, bd. F. D. Roosevelt
Hôtel Terres Rouges
L-2921 Luxembourg

Tel.: (+352) 247-85806
Fax: (+352) 24 18 86

E-mail : Linkul se deschide într-o fereastră nouăinfo@mega.public.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.mega.public.lu/fr/index.html

Misiuni:

 • Violența domestică
 • Comitetul pentru cooperare între specialiștii în lupta împotriva violenței
 • Parteneriate și management, cu ONG-uri acreditate de MEGA, pentru serviciile de îngrijire medicală ambulatorii și cu internare pentru victime și autori de infracțiuni de violență domestică, femei și bărbați aflați în dificultate, violență bazată pe gen și trafic de ființe umane
 • Parteneriate și colaborare cu ONG-urile aprobate de stat pentru îngrijirea persoanelor aflate în dificultate care sunt victime ale violenței.

Linia telefonică de urgență dedicată victimelor

- Poliția Luxemburg

Linie telefonică de urgență: 113

de luni până vineri, 24 de ore pe zi

Crucea Roșie Luxemburg

Linie telefonică de urgență: 2755

de luni până vineri, de la 7.00 la 22.00

-Fraentelefon (Femei în dificultate)

Linie telefonică de urgență: (+352) 44 81 81

de luni până vineri, 24 de ore pe zi

-Fraentelefon (Femei în dificultate)

Linie telefonică de urgență: (+352) 44 81 81

de luni până vineri, de la 9.00 la 15.00

Asistența acordată victimelor este gratuită?

Ce tipuri de asistență pot primi de la serviciile sau autoritățile publice?

Da, sprijinul acordat victimelor este gratuit.

Ce tipuri de asistență pot primi de la organizațiile neguvernamentale?

A se vedea răspunsul la prima întrebare de la punctul B.

Ultima actualizare: 08/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Drepturile victimelor criminalității în cadrul procedurilor penale - Ungaria

Sunteți considerat victima unei infracțiuni în cazul în care ați suferit prejudicii, de exemplu, dacă ați fost rănit sau dacă vi s-au deteriorat sau furat bunuri personale, ca urmare a unei fapte care constituie o infracțiune în conformitate cu legislația ungară. Ca victimă a unei infracțiuni, aveți mai multe drepturi în temeiul dreptului ungar înainte, în timpul și după încheierea procedurii judiciare (procesul). Puteți solicita informații privind drepturile și obligațiile dumneavoastră în cadrul procedurii penale din partea autorităților competente, care sunt fie parchetul, fie instanța, în funcție de stadiul procedurii.

În Ungaria, procedura penală începe cu o anchetă. Aceasta este efectuată de obicei de către poliție, sub supravegherea unui procuror. După finalizarea anchetei, dacă există suficiente elemente de probă, procurorul decide să formuleze în mod oficial acuzații, trimițând cazul în instanță sau, dacă nu există suficiente elemente de probă, a intervenit prescripția ori nu se poate antrena răspunderea penală, cazul este închis.

În instanță, judecătorul va examina elementele de probă colectate și se va pronunța în legătură cu vinovăția acuzatului. În procedura penală ungară (cu excepția anumitor tipuri de proceduri), instanța poate, de asemenea, să administreze direct probe în cadrul unei audieri publice, deci puteți fi citat în instanță și audiat ca martor. Dacă este găsit vinovat, inculpatul va fi condamnat la executarea unei pedepse. Dacă este găsit nevinovat, inculpatul va fi achitat.

Faceți clic pe link-urile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie:

Linkul se deschide într-o fereastră nouă1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Linkul se deschide într-o fereastră nouă2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Linkul se deschide într-o fereastră nouă3 - Drepturile pe care le am după proces

Linkul se deschide într-o fereastră nouă4 - Despăgubiri

Linkul se deschide într-o fereastră nouă5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Ultima actualizare: 08/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Ce informații voi primi din partea autorităților (de ex. poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, dar chiar înainte ca eu să o denunț?

Legea privind procedura penală impune ca instanțele, parchetele și organele de urmărire penală să informeze persoanele care fac obiectul măsurilor de asigurare a respectării legii în legătură cu drepturile și obligațiile lor înainte de orice act procedural.

Infracțiunile pot fi denunțate la parchet sau la un organ de urmărire penală, verbal sau în scris. Denunțul poate fi acceptat, de asemenea, de către o altă autoritate sau instanță, care îl va transmite organului de urmărire penală. Legea nu prevede formalități pentru denunțarea unei infracțiuni; infracțiunile pot fi denunțate prin scrisoare, trimisă prin poștă sau e-mail, ori personal.

Procedurile penale se desfășoară în limba maghiară, însă o victimă care nu vorbește limba maghiară are posibilitatea de a se exprima în limba maternă sau în orice altă limbă, la alegerea sa. Chiar dacă victima vorbește limba maghiară, aceasta se poate exprima în limba sa maternă în cadrul procedurii penale. Cheltuielile cu traducerea și interpretarea nu sunt suportate de victimă, nici măcar parțial sau sub formă de avans.

Au dreptul de a primi asistență din partea serviciului de sprijinire a victimelor persoanele fizice care au fost victime ale unor infracțiuni împotriva proprietății săvârșite pe teritoriul Ungariei și persoanele fizice care au suferit vătămări corporale ca o consecință directă a unor infracțiuni împotriva proprietății săvârșite pe teritoriul Ungariei, în special vătămări corporale sau emoționale, șocuri mentale sau prejudicii economice, cu condiția ca acestea să fie: cetățeni maghiari, cetățeni ai oricărui stat membru al UE, cetățeni ai oricărei țări terțe care locuiesc în mod legal pe teritoriul Uniunii Europene, apatrizi care locuiesc în mod legal pe teritoriul Ungariei, victime ale traficului de ființe umane sau orice alte persoane considerate eligibile în temeiul tratatelor internaționale încheiate între țările lor respective de cetățenie și Ungaria sau pe bază de reciprocitate.

Statul oferă victimelor servicii de sprijinire după ce le evaluează nevoile, de exemplu: le facilitează demersurile prin care își protejează interesele în calitate de victime, le acordă ajutor financiar imediat, îi ajută să își dovedească statutul de victimă, protejează martorii și le acordă cazare în condiții de protecție. În cazul în care îndeplinește condițiile definite prin lege, victima are dreptul, de asemenea, la despăgubiri din partea statului.

În plus, se poate dispune protecția personală a victimelor dacă există indicii că este probabil să se comită sau chiar se comit acte de violență sau infracțiuni care prezintă un pericol public în scopul de a se împiedica sau a se îngreuna participarea la procedura penală sau exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor care le revin. Cererile pot fi depuse sau înregistrate la sediul instanței, la parchet sau la organul de urmărire penală.

Pentru a se asigura prevenirea sau întreruperea comiterii de infracțiuni împotriva integrității fizice sau a libertății persoanei, protecția personală presupune și protecția locuinței victimei și asigurarea unor rute de transport sigure, precum și participarea în siguranță la actele procedurale și la alte acte oficiale.

Protecția personală presupune folosirea de: servicii de patrulare periodică, mijloace tehnice, legături de comunicare permanente, îmbrăcăminte de protecție și, în cazul în care alte metode de protecție personală sunt ineficiente, personal de pază care poate fi asigurat la locul pe care organul de asigurare a respectării legii autorizat îl folosește pentru a asigura protecția prin personal specializat.

O victimă căreia nu i se poate asigura protecția prin mijloace de protecție personală și care este în pericol poate fi inclusă într-un program de protecție a martorilor și astfel poate beneficia de măsuri de protecție specială dacă procedura penală care o privește vizează o infracțiune deosebit de gravă și dacă aceasta cooperează cu autoritățile; există și alte condiții suplimentare care trebuie îndeplinite.

În anumite cazuri, victima are dreptul la reprezentare în cadrul procesului prin intermediul unui avocat, cu titlul de asistență judiciară și, dacă aceasta acționează în calitate de acuzator privat supleant, are dreptul la asistență juridică. Ca o regulă generală, condiția este ca victima să aibă nevoie de asistență, și anume, ținând seama de veniturile persoanelor care trăiesc sub același acoperiș, venitul lunar net al victimei să nu depășească cuantumul minim al pensiei legale stabilite pe baza unui contract de muncă (28 500 HUF în 2017) și să nu aibă active prin valorificarea cărora să se poată acoperi serviciile juridice.

Victima are dreptul, în orice etapă a procedurii penale, să introducă o acțiune civilă pentru a cere de la autorul faptei recuperarea prejudiciilor provocate prin săvârșirea infracțiunii. Pentru a garanta executarea pretenției civile, victima poate cere punerea sub sechestru a bunurilor inculpatului, care va fi dispusă de către instanță dacă există motive întemeiate să se presupună că se va împiedica satisfacerea pretenției civile. Instanța decide cu privire la pretenția civilă în cadrul hotărârii, acceptând sau respingând cererea de despăgubiri. În cazul în care acest lucru ar întârzia considerabil încheierea procedurii sau, în cazul în care inculpatul este achitat sau soluționarea pe fond a acțiunii penale este împiedicată din alte cauze, instanța dispune soluționarea cererii de despăgubiri pe alte căi juridice.

Victima are dreptul de a participa la o procedură de mediere împreună cu inculpatul, în anumite condiții specifice. Procedura de mediere nu se poate desfășura fără acordul victimei și, chiar și în cazul în care victima își dă acordul, medierea nu este automată și depinde de mulți alți factori.

Cheltuielile directe ale victimei și ale reprezentantului acesteia realizate în speță constituie costuri aferente procedurii penale, la fel ca și costurile suportate de victimă în legătură cu înfățișarea sa în calitate de martor. În timp ce primul tip de cheltuieli nu sunt acoperite de stat, ultimele sunt rambursate după încheierea acțiunii. Inculpatul va suporta costurile procedurii penale dacă este declarat vinovat.

Nu locuiesc în țara din UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

Legea privind procedura penală prevede că drepturile exercitate în cadrul unor proceduri de competența Ungariei, indiferent de cetățenia și de locul de reședință al părților, trebuie protejate. Serviciile de sprijinire a victimelor oferă aceleași servicii resortisanților statelor membre ale UE ca cetățenilor maghiari.

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

Victimei i se notifică sau comunică personal decizia de inițiere a procedurii de investigare doar dacă infracțiunea nu a fost denunțată de către victimă. În plus, Legea privind procedura penală definește situațiile și deciziile care trebuie să îi fie notificate sau comunicate victimei.

Victima are dreptul de a fi informată, la cerere, în legătură cu următoarele acțiuni legate de infracțiunea în speță: eliberarea sau evadarea persoanei aflate în arest provizoriu, eliberarea condiționată sau definitivă, evadarea sau întreruperea executării pedepsei de către condamnatul la o pedeapsă privativă de libertate, eliberarea sau fuga persoanei dintr-o instituție unde urmează un tratament medical obligatoriu, părăsirea fără permisiune și eliberarea ca măsură de adaptare a persoanei aflate sub tratament medical obligatoriu; în cazul tinerilor delincvenți plasați în instituții de învățământ speciale, victima are dreptul de a fi informată în legătură cu eliberarea lor temporară sau permanentă, părăsirea instituției fără permisiune și întreruperea educației acestora.

Victimei trebuie să i se notifice sau comunice în special următoarele decizii: numirea unui expert, suspendarea investigației, încheierea investigației, întreruperea anchetei, punerea în mișcare a acțiunii penale, neînceperea punerii în mișcare a acțiunii penale pentru anumite capete de acuzare, renunțarea la acuzații și adoptarea oricăror decizii ce vizează direct victima, precum și adoptarea unei hotărâri definitive.

Victima trebuie să fie informată cu privire la locul și data tuturor actelor procedurale la care aceasta poate participa. Printre aceste acte se numără audierea unui expert în timpul cercetării penale, inspecții la fața locului, reconstituiri ale derulării infracțiunii, prezentări pentru identificare a suspecților, precum și audieri și ședințe de judecată publice în cursul procedurii judiciare.

În timpul investigației, victima poate consulta și, contra cost, obține copii ale avizelor experților privind acțiunile de investigare la care, potrivit legii, poate fi prezentă, și poate obține copii ale altor documente, în cazul în care acest lucru nu este contrar interesului investigației. După încheierea investigației, victima are dreptul să examineze orice documente referitoare la infracțiunea săvârșită împotriva sa.

În cursul investigației, victima poate să introducă o cale de atac sau să depună o plângere împotriva tuturor deciziilor ce o privesc în mod direct. Printre altele, victima poate depune o plângere împotriva deciziei prin care nu se dă curs denunțului sau a deciziei de suspendare sau întrerupere a investigației.

În cazul în care nu se dă curs denunțului, se decide încetarea investigației sau, în anumite cazuri în care s-a pus în mișcare acțiunea penală pentru anumite capete de acuzare, dar fără a se obține rezultatul dorit de victimă, aceasta poate acționa în calitate de acuzator privat supleant în termenul prevăzut prin lege în acest sens. De asemenea, victima poate acționa în calitate de acuzator privat supleant în cazul în care procurorul nu a constatat, în urma investigației, existența unei infracțiuni care să poată fi urmărită penal sau dacă procurorul, în cadrul unei proceduri de acuzare privată, a decis să nu își exercite funcția de acuzare. O victimă care acționează în calitate de acuzator privat supleant poate transmite, prin intermediul avocatului său, o propunere de urmărire penală și, prin urmare, poate pune în mișcare acțiunea penală pe cont propriu împotriva inculpatului.

În timpul procedurii judiciare, victima poate contesta numai fondul hotărârii privind cerea civilă de despăgubiri, nu și hotărârea penală pe fond. În timpul procedurii judiciare, victima poate acționa în calitate de acuzator privat supleant dacă procurorul a renunțat la acuzații.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

Procedurile penale se desfășoară în limba maghiară, însă necunoașterea limbii maghiare nu constituie un motiv de discriminare. În cadrul procedurii penale, puteți utiliza, atât verbal, cât și în scris, limba dumneavoastră maternă, o limbă regională sau minoritară sau o altă limbă pe care precizați că o vorbiți. În aceste cazuri, aveți dreptul, în mod gratuit, la un interpret și la traducerea actelor oficiale care vă sunt adresate.

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul copiilor sau al persoanelor care suferă de un handicap)

Autoritatea va depune eforturi pentru a comunica cu dumneavoastră într-un mod simplu și ușor de înțeles, atât verbal, cât și în scris. Informații despre drepturile dumneavoastră și avertismente cu privire la obligațiile dumneavoastră vă vor fi comunicate într-un mod ușor de înțeles, ținând seama de situația și de abilitățile dumneavoastră personale. În cadrul comunicării verbale, autoritatea este obligată, de asemenea, să verifice dacă ați înțeles informațiile care v-au fost comunicate și, dacă nu, autoritatea vă va explica aceste informații sau avertismente. Dacă sunteți minor(ă) sau o persoană cu handicap, autoritatea trebuie să acorde o atenție specială atunci când comunică cu dumneavoastră. În cazul în care sunteți o persoană deficientă de auz, surdo-mută sau cu deficiențe de vorbire, puteți solicita un interpret în limbaj mimico-gestual sau puteți depune o declarație scrisă în locul unei audieri.

Servicii de asistență pentru victime

Ce entități oferă sprijin pentru victime?

La nivel de stat, funcțiile de protecție a victimelor și de asistență judiciară sunt exercitate de birourile guvernamentale din capitală și din cele 19 departamente. În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni, agențiile guvernamentale vă oferă asistență personalizată cu titlu gratuit, în cadrul căreia vi se asigură:

 • informații despre drepturile pe care le aveți și acțiunile la care puteți recurge;
 • sprijin psihologic;
 • asistență practică și consiliere juridică în cazurile simple;
 • confirmarea statutului de victimă;
 • Puteți primi ajutor financiar imediat pe baza unei cereri depuse în termen de 5 zile de la data săvârșirii infracțiunii.

Ca parte a asistenței judiciare, oficiile guvernamentale oferă consultanță juridică gratuită dacă situația de fapt este relativ clară, iar dacă vă aflați într-o situație de necesitate financiară, beneficiați de servicii juridice extrajudiciare (de exemplu, redactarea de documente) și, în cadrul procedurii penale, de reprezentare prin intermediul unui avocat.

Puteți afla detaliile de contact ale oficiilor guvernamentale din Budapesta și ale celor regionale la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.kormanyhivatal.hu/, iar informații suplimentare cu privire la sprijinirea victimelor și asistența judiciară la adresele Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat și Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://igazsagugyihivatal.gov.hu/jogi-segitsegnyujtas.

În afară de organizațiile de sprijinire a victimelor, puteți apela, de asemenea, la o serie de organizații ale societății civile dacă sunteți victimă a unei infracțiuni, de exemplu:

 • Asociația de caritate WHITE RING, membră a organizației Victim Support Europe, oferă asistență financiară, juridică, psihologică și alte tipuri de ajutor, precum și sprijin victimelor infracțiunilor și familiilor acestora, în special persoanelor cu nevoi din cauza situației lor sociale (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://fehergyuru.eu/),
 • Serviciul național de informare telefonică în situații de criză (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat) oferă sprijin victimelor violenței domestice, abuzului asupra copiilor, prostituției și traficului de ființe umane și, dacă este necesar, se poate ocupa de cazarea acestora (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://bantalmazas.hu/),
 • Fundația și dispensarul ESZTER (ESZTER Alapítvány és Ambulancia) asigură cu titlu gratuit tratament psihologic și reabilitarea copiilor și adulților abuzați și traumatizați și oferă informații și consiliere juridică (http://eszteralapitvany.hu/) (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://eszteralapitvany.hu/),
 • ONG-ul Asociația pentru Drepturile Femeilor - NANE operează o linie telefonică gratuită și oferă asistență juridică personală, precum și consiliere psihologică și socială pentru adulți și minori care sunt victime ale violenței domestice (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://nane.hu/).

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de asistență pentru victime?

În cazul în care vă adresați poliției în calitate de victimă a unei infracțiuni, veți primi o notificare scrisă a serviciilor relevante de sprijinire a victimelor din partea poliției și veți fi informat(ă) cu privire la posibilitatea de a primi ajutor și, la cerere, poliția vă va elibera certificatul necesar care vă va fi înmânat personal sau transmis serviciului de sprijinire a victimelor.

Cum mi se protejează confidențialitatea?

În timpul procedurii penale, drepturile dumneavoastră privind personalitatea și dreptul la respect al celor implicați trebuie să fie respectate și este interzisă orice divulgare inutilă a datelor privind viața privată. În acest scop, în cazul în care trebuie să depuneți mărturie, puteți solicita ca datele dumneavoastră să fie tratate în mod confidențial, acestea fiind divulgate, de la acel moment, numai autorității care se ocupă de dosar.

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de asistență pentru victime?

Denunțarea infracțiunii nu constituie o condiție generală pentru a beneficia de sprijin ca victimă; însă aveți dreptul să beneficiați de ajutor financiar (despăgubiri, ajutor financiar imediat) doar dacă aveți o dovadă scrisă privind începerea procedurii penale.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Puteți beneficia de protecție personală după începerea procedurii penale. Dacă vă aflați în pericol din cauza participării la o procedură penală, puteți solicita autorității care se ocupă de dosar să vi se asigure dumneavoastră, în calitate de victimă sau martor, precum și membrilor familiei și rudelor dumneavoastră, protecție personală. Protecția personală poate fi dispusă de către parchet, de către organele de urmărire penală sau de către instanță, iar decizia va fi pusă în aplicare de către organul de poliție.

Dacă urmează să fiți audiat(ă) în calitate de martor și mărturia dumneavoastră se referă la circumstanțele semnificative ale unui caz deosebit de grav, puteți fi declarat(ă) ca fiind sub protecție specială dacă dovezile preconizate în mărturia dumneavoastră nu pot fi înlocuite și în cazul în care expunerea identității dumneavoastră în cadrul procedurii penale ar periclita grav viața, integritatea corporală sau libertatea personală a dumneavoastră sau a rudelor dumneavoastră.

Judecătorul de instrucție va decide cu privire la protecția specială a martorului, care poate fi propusă de către organele de urmărire penală, așadar trebuie să cereți o astfel de protecție la organele de urmărire penală. În cazul în care sunteți declarat ca fiind martor sub protecție specială, puteți fi interogat(ă) doar de către judecătorul de instrucție, nu puteți fi citat în instanță, iar numele dumneavoastră, datele dumneavoastră cu caracter personal și locul dumneavoastră de reședință vor fi tratate în mod confidențial și nu vor fi comunicate inculpatului și nici apărătorului acestuia.

De asemenea, puteți fi protejat în cadrul unui program de protecție specială. Dacă participați în cadrul unui astfel de program, puteți să fiți citat(ă) sau informat(ă) cu privire la actele procedurale sau vi se pot transmite documente numai prin intermediul organului responsabil de protecția dumneavoastră, iar adresa organului respectiv va fi indicată ca fiind locul dumneavoastră de reședință. Copii ale documentelor care conțin informații despre dumneavoastră nu pot fi oferite niciunei persoane, nici autorităților, cu excepția cazului în care organul responsabil de protecția dumneavoastră permite acest lucru. În acest caz, puteți refuza să depuneți mărturie dacă acest lucru presupune furnizarea de informații despre noua identitate sau locul dumneavoastră de reședință.

În cazul în care ați suferit vătămări în urma săvârșirii unei infracțiuni pasibile de închisoare, puteți cere instanței să emită un ordin de restricție, în temeiul căruia inculpatul nu are voie să se apropie de dumneavoastră pentru o perioadă de zece până la șaizeci de zile.

Ce tipuri de protecție sunt disponibile? Ce entități îmi pot oferi protecție?

În cursul procedurii penale, instanța, procurorul și organele de urmărire penală vor examina în mod constant dacă sunteți o victimă care are nevoie de protecție specială pe baza faptelor și împrejurărilor care vă caracterizează personalitatea, a condițiilor de trai și a naturii sau circumstanțelor infracțiunii. Practic, în acest caz, instanța, parchetul sau organele de urmărire penală care desfășoară procedura penală pot dispune măsuri care să vă asigure protecția personală, cu precizarea că protecția personală și programul de protecție definite la punctul 7 se asigură de către poliție, iar instanța judecătorească este cea care pronunță ordinul de restricție.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea infractorului?

Da. Funcția fundamentală a instanței, a parchetului și a organelor de urmărire penală este de a preveni comiterea altor infracțiuni de către infractor. Acest obiectiv este realizat prin măsuri coercitive care îl vizează pe inculpat, implicând pierderea sau restrângerea libertății (de exemplu, un ordin de reținere, un ordin de arest la domiciliu) și, pe de altă parte, prin măsuri care vă asigură îngrijirea și protecția cuvenită în calitate de victimă, pe baza examinării speciale a intereselor dumneavoastră.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea sistemului de justiție penală (în cursul investigării sau al procesului)?

Da. În cadrul procedurii penale, actele procedurale care implică participarea dumneavoastră ca martor trebuie să fie pregătite și desfășurate de către instanță, organele de urmărire penală și autoritatea de investigare în așa fel încât să nu fie repetate în mod nejustificat și dumneavoastră să nu vă întâlniți cu inculpatul în mod inutil. În acest scop, de exemplu, puteți cere să nu fiți confruntat cu inculpatul sau acest lucru se poate decide din oficiu, inculpatul poate fi scos din sala de judecată pe durata interogării dumneavoastră și puteți fi interogat(ă) prin intermediul mijloacelor de telecomunicații (chiar și cu distorsionarea elementelor dumneavoastră faciale sau a vocii dumneavoastră).

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

Dacă aveți nevoie de o protecție specială pe baza faptelor și împrejurărilor care vă caracterizează personalitatea, a condițiilor de trai sau a naturii ori împrejurărilor infracțiunii, procedura penală va fi desfășurată cu cea mai mare atenție pentru dumneavoastră și orice act procedural care vă afectează (ținând seama de interesul procedurii) va fi derulat și pus în aplicare ținându-se seama, în măsura posibilului, de nevoile dumneavoastră.

Sunt minor(ă) – am drepturi speciale?

În conformitate cu Convenția cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, sistemul juridic maghiar consideră că o persoană este un copil dacă are vârsta sub 18 ani.

În cadrul procedurii penale care afectează victimele copii, autoritățile și organismele judiciare trebuie să asigure respectarea deplină a drepturilor copilului prevăzute în convențiile internaționale, în special a principiului conform căruia se acordă atenție cu prioritate interesului superior al copilului în deciziile care afectează minori.

În cadrul procedurii penale, victimele minori au drepturi suplimentare în comparație cu adulții și beneficiază de protecție suplimentară. În cazul în care victima are sub 18 ani la momentul punerii în mișcare a acțiunii penale, aceasta va fi considerată a fi o victimă cu nevoi speciale, fără a se depune o cerere separată în acest sens.

În cazul victimelor cu nevoi speciale, regula generală este că actele procedurale sunt elaborate și puse în aplicare cu cea mai mare atenție pentru victimă și ținându-se seama, în măsura posibilului, de necesitățile acesteia.

Victimele cu vârsta de sub 18 ani beneficiază de drepturi speciale suplimentare față de adulți:

 1. În cazul infracțiunilor săvârșite împotriva vieții, a integrității fizice sau a sănătății ori a libertății sexuale și în cazul infracțiunilor sexuale, precum și al infracțiunilor săvârșite împotriva intereselor copiilor și ale familiei sau în cazul infracțiunilor violente săvârșite împotriva altor persoane, în cazul în care interesul superior al copilului justifică încheierea procedurii penale cât mai curând posibil, procedura penală trebuie să fie desfășurate cu celeritate. Celeritatea este justificată mai ales atunci când dezvoltarea fizică, mentală sau morală a victimei a fost compromisă semnificativ sau atunci când inculpatul are sarcina de a crește, a supraveghea sau a îngriji victima la momentul desfășurării procedurii sau dacă acesta locuiește în mediul victimei.
 2. Ar trebui să se acorde o atenție suplimentară în orice comunicare scrisă și verbală efectuată cu victima minor. Minorii trebuie informați cu privire la drepturile și obligațiile lor într-un mod adecvat vârstei și maturității lor și, dacă este necesar, acestora trebuie să li se ofere clarificări și explicații speciale.
 3. Citația trebuie să îi fie notificată sau comunicată tutorelui, acesta solicitându-i-se să se asigure că minorul va fi prezent în instanță.
 4. Reprezentantul legal, persoana care are minorul în îngrijire sau tutorele minorului poate fi prezent(ă) la examinarea minorului în calitate de martor. Persoana care însoțește martorul are dreptul la rambursarea acelorași cheltuieli ca și cele ale martorului.
 5. Mărturia unui minor nu poate fi verificată prin echipamente de testare a credibilității (poligraful).
 6. Dacă legea nu prevede obligația de cooperare personală, drepturile minorului pot fi exercitate, de asemenea, de către reprezentantul legal al acestuia.
 7. Se poate dispune ca examinarea să aibă loc prin intermediul unui sistem de comunicații cu circuit închis (videoconferință). În acest caz, victima este introdusă într-un spațiu separat, iar aceasta poate comunica cu cei care sunt prezenți la locul de desfășurare a procesului prin intermediul unui dispozitiv cu transmitere simultană video și audio (videoconferință).
 8. Din oficiu sau la cerere, instanța poate exclude publicul de la proces pentru a proteja minorul care participă la procedură.
 9. În cazul în care procurorul dorește să interogheze o victimă cu nevoi speciale în calitate de martor în cadrul procedurii penale desfășurate ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni împotriva libertății sexuale, a unei infracțiuni sexuale sau a unei infracțiuni săvârșite împotriva persoanei unei rude, victima poate fi examinată numai de către o persoană de același sex, cu condiția ca acest lucru să fie solicitat de către victimă și să nu afecteze în mod negativ interesele procedurilor.

Victimele cu vârsta sub 14 ani beneficiază de drepturi speciale în plus față de cele menționate anterior:

 1. Victima poate fi audiată ca martor doar dacă dovezile care sunt prevăzute ca urmare a depunerii mărturiei nu pot fi înlocuite. Victima trebuie să participe la confruntare doar dacă acest lucru nu îi va produce acesteia o stare de anxietate.
 2. Citațiile și notificările sau comunicările privind examinarea martorului trebuie să îi fie transmise prin intermediul tutorelui. Acțiunea de a emite citația și notificarea sau comunicarea trebuie adusă la cunoștința reprezentantului legal al minorului.
 3. Înainte de punerea în mișcare a acțiunii penale, judecătorul de instrucție va audia minorul dacă există motive întemeiate să se presupună că interogarea în cadrul unei audieri publice ar afecta în mod negativ dezvoltarea personală a minorului. Audierea martorului de către judecătorul de instrucție poate fi propusă procurorului de către reprezentantul legal, tutorele sau avocatul care acționează în numele martorului. În măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, procurorul va propune audierea minorului în acest mod. Inculpatul și avocatul acestuia nu pot fi prezenți la audierea desfășurată de către judecătorul de instrucție.
 4. Locul de desfășurare a audierii martorului este o sală special prevăzută pentru audierea minorilor. Se permite derogarea de la aceasta numai în cazuri excepționale. De asemenea, se poate ca examinarea să aibă loc prin intermediul unui sistem de comunicații cu circuit închis (videoconferință).
 5. Audierea unui martor cu vârsta sub 14 ani trebuie să fie înregistrată cu ajutorul unui dispozitiv de înregistrare video sau audio. În cazul minorilor cu vârsta de peste 14 ani, acest lucru este permis doar cu condiția să se acorde un avans pentru costurile aferente.
 6. Minorul nu poate fi citat să se prezinte la o ședință publică dacă acesta a fost audiat de către judecătorul de instrucție înainte de punerea în mișcare a acțiunii penale.
 7. În cazul în care minorul nu a fost ascultat de către judecătorul de instrucție înainte de punerea în mișcare a acțiunii penale, dar ulterior audierea în calitate de martor devine necesară, minorul poate fi audiat doar în afara ședințelor de judecată. În cazul în care minorul a împlinit vârsta de 14 ani în cursul desfășurării procesului, acesta poate fi, de asemenea, audiat de către instanță în cadrul ședinței de judecată într-un caz special justificat. Notificarea sau comunicarea inculpatului și a avocatului acestuia poate fi omisă în ambele cazuri.

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni – ce drepturi am?

Victimele care au decedat, fie înainte, fie după inițierea procedurii penale pot fi înlocuite cu o rudă pe linie directă, cu soțul/soția, partenerul de viață, fratele sau sora, reprezentantul legal sau o persoană dependentă întreținută pe baza unui acord sau a legislației care poate exercita drepturile victimei.

În cazul în care există mai multe persoane autorizate în acest sens, persoanele vizate pot desemna o persoană care să exercite drepturile victimei. În absența unui astfel de acord, prima persoană care a acționat în cadrul procedurii poate exercita drepturile victimei.

Un membru al familiei mele a fost victima unei infracțiuni – ce drepturi am?

Dacă legea nu prevede obligația de cooperare personală, drepturile victimei pot fi exercitate, de asemenea, de către reprezentantul legal al acesteia. Un avocat sau o rudă majoră poate acționa ca reprezentant pe baza unei autorizații.

În cazul în care se formulează o plângere verbală, o persoană majoră desemnată de către reclamant poate fi prezentă la ședința de judecată pentru a oferi sprijin (inclusiv sprijin lingvistic), cu condiția ca prezența persoanei respective să nu afecteze în mod negativ interesele procedurii.

În cazul actelor de investigație în cadrul cărora prezența dumneavoastră este obligatorie sau unde ați putea fi prezent(ă), reprezentantul dumneavoastră, persoana care vă întreține și, dacă aceasta nu încalcă interesul procedurii, o persoană majoră desemnată de dumneavoastră poate fi prezentă, de asemenea, alături de dumneavoastră. Regula de mai sus se aplică în cazul audierii victimei și examinării victimei în calitate de martor.

În caz de deces al acuzatorului privat supleant, acesta poate fi înlocuit, în termen de treizeci de zile, de o rudă pe linie directă, soțul/soția, partenerul de viață, fratele sau sora, reprezentantul legal sau o persoană dependentă aflată în întreținere pe baza unui acord sau a legislației.

Pot avea acces la mediere? În ce condiții? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Obiectivul principal al unei proceduri de mediere este de a asigura repararea consecințelor infracțiunii de către inculpat într-un mod care este acceptabil și pentru victimă. Așadar, în cadrul procedurii de mediere ar trebui să se depună eforturi pentru a se ajunge la un acord între inculpat și victimă pentru repararea daunelor.

În măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, procurorul sau - în cazul în care cauza se află în instanță - judecătorul poate să amâne procedura pentru o perioadă de maxim șase luni și să dispună medierea.

Medierea poate fi dispusă dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • este propusă de către inculpat sau de către victimă sau aceștia au convenit voluntar să facă acest lucru;
 • s-a inițiat procedura penală pentru o infracțiune săvârșită împotriva vieții, integrității fizice sau a sănătății, a demnității umane și a altor drepturi fundamentale ale omului, o infracțiune rutieră sau o infracțiune săvârșită împotriva drepturilor de proprietate sau a drepturilor de proprietate intelectuală, iar infracțiunea se pedepsește cu închisoarea de până la cinci ani;
 • în conformitate cu Codul penal, în urma încheierii cu succes a unei proceduri de mediere, procedura penală poate fi încheiată sau pedeapsa poate fi redusă fără limită;
 • suspectul și-a recunoscut vinovăția înainte de a fi pus sub acuzare și a fost de acord și este în măsură să ofere despăgubiri prin mijloace și la un nivel acceptat de către victimă;
 • procedura penală poate fi omisă având în vedere natura infracțiunii, modul în care a fost săvârșită aceasta și situația personală a inculpatului, sau dacă există motive întemeiate care să indice că instanța va evalua asigurarea despăgubirii oferite de către inculpat în cadrul impunerii pedepsei.

Victima poate propune dispunerea medierii în orice etapă a procedurii. Însă o procedură de mediere poate fi dispusă o singură dată într-o cauză, astfel că dacă procesul de mediere este încheiat fără succes, indiferent de motiv, acesta nu poate fi reluat.

Un mediator format în acest scop și angajat de către stat este responsabil de buna desfășurare a procedurii de mediere. În procedura de mediere, victima poate alege să se întâlnească cu inculpatul exclusiv în prezența mediatorului, și, în acest sens, persoana mediatorului oferă o garanție adecvată pentru securitatea personală a victimei.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează drepturile pe care le am?

 • Legea nr. XIX din 1998 privind procedurile penale;
 • Legea C din 2012 privind Codul penal;
 • Legea nr. LXIV din 1991 privind promulgarea Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, semnată la New York la 20 noiembrie 1989;
 • Legea nr. CXXXV din 2005 privind sprijinirea victimelor infracțiunilor și despăgubirile acordare de stat;
 • Legea nr. LXXX din 2003 privind asistența judiciară;
 • Legea nr. LXXXV din 2001 privind programul de protecție pentru persoanele care participă la o procedură penală și jurisdicția de acordare a sprijinului;
 • Legea nr. CXXIII din 2006 privind activitățile de mediere aplicabile în cauzele penale;
 • Decretul nr. 64/2015 al Ministrului de Interne din 12 decembrie 2015 privind sarcinile poliției de sprijinire a victimelor;
 • Decretul guvernamental nr. 34/1999 din 26 februarie 1999 privind condițiile pentru dispunerea și asigurarea efectivă a protecției personale a persoanelor care participă la o procedură penală și a membrilor autorităților implicate în procedură;
 • Decretul comun nr. 23/2003 al Ministrului de Interne și al Ministrului Justiției din 24 iunie 2003 privind normele metodologice ale investigațiilor realizate de autoritățile competente din cadrul Ministerului de Interne și privind normele de înregistrare a actelor de cercetare prin alte mijloace decât procesul-verbal;
 • Decretul nr. 25/2016 al Ministrului Justiției din 23 decembrie 2016 cu privire la rambursarea de către stat a cheltuielilor directe ale inculpatului și ale apărătorului acestuia, precum și la cheltuielile și onorariile persoanelor care participă la procedurile penale;
 • Decretul nr. 14/2008 al Ministrului Justiției și Aplicării Legii din 27 iunie 2008 privind rambursarea cheltuielilor suportate de către martori;
 • Decretul comun nr. 21/2003 al Ministrului Justiției, al Ministrului de Interne și al Ministrului Finanțelor din 24 iunie 2003 privind plata unui avans aferent cheltuielilor de judecată;
 • Ordinul nr. 2/2013 al Departamentului Național al Poliției din 31 ianuarie 2013 privind sarcinile poliției de sprijinire a victimelor.
Ultima actualizare: 08/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Cum pot denunța săvârșirea unei infracțiuni?

Oricine poate denunța o infracțiune.

Denunțul se face, în general, la parchet sau la organele de urmărire penală:

 • personal (în scris sau verbal) – denunțurile verbale sunt înregistrate de către un reprezentant al organului de urmărire penală, care vă va întreba despre împrejurările săvârșirii infracțiunii a cărei victimă sunteți, despre identitatea infractorului și despre eventualele dovezi în acest sens;
 • prin telefon – poliția pune la dispoziția martorilor și victimelor, de asemenea, o linie telefonică gratuită denumită Telefonul martorului („Telefontanú”), pentru denunțuri anonime. Numărul liniei telefonice de urgență este 003680555111 și funcționează 24 de ore pe zi, iar denunțurile sunt preluate de către colaboratorii Departamentului de Poliție din Budapesta. Mai multe informații cu privire la linia telefonică de urgență sunt disponibile în limba maghiară pe site-ul oficial al Poliției maghiare la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.police.hu/en;
 • prin orice alte mijloace de comunicare, la numărul de urgență valabil pe tot teritoriul UE: 112

Alte autorități sau instanțe pot primi denunțuri, fiind obligate să le transmită organelor de urmările penală. În cazul în care denunțul impune luarea unor măsuri imediate, acesta trebuie acceptat.

Toate denunțurile depuse sunt înregistrate imediat.

Puteți formula un denunț anonim, în sensul că nu este obligatoriu să vă comunicați detaliile de identificare sau de contact. Denunțul dumneavoastră trebuie să conțină detalii referitoare la infracțiune. Nu există un formular special solicitat de către autorități pentru denunțarea infracțiunilor,

și nici un termen-limită prevăzut în mod expres pentru denunțarea unei infracțiuni, însă autoritățile vor respinge denunțul dumneavoastră în cazul în care este formulat după o anumită perioadă. Această perioadă (așa numitul termen de prescripție) este echivalentă, de obicei, cu perioada maximă în care o anumită infracțiune poate fi sancționată și este de cel puțin 5 ani.

În cazul anumitor infracțiuni, puteți depune, de asemenea, o acțiune personală, care reprezintă o declarație în care solicitați în mod expres ca autorul să fie pedepsit și pentru acest lucru aveți la dispoziție 30 de zile de la data la care ați aflat identitatea infractorului.

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

Reclamantul sau, în cazul în care denunțul nu a fost depus de către victimă, dar aceasta este cunoscută, victima este informată cu privire la deschiderea anchetei.

Decizia de a nu lua măsuri în urma denunțului trebuie să i se notifice sau comunice reclamantului și părții civile.

În ceea ce privește măsurile care țin de competența instanței, acestea vă vor fi aduse la cunoștință și sunt următoarele:

 • respingerea cererii dumneavoastră de a deveni acuzator privat supleant,
 • clasarea cazului în cazul în care investigația dispusă pe baza denunțului prezentat de dumneavoastră în calitate de acuzator privat nu a avut succes.

În cursul investigației, organele de poliție sau procurorul vă pot informa cu privire la:

 • măsurile investigative,
 • numirea unui expert în cauză,
 • emiterea unui ordin de restricție împotriva infractorului.

Ca victimă a unei infracțiuni, aveți dreptul să obțineți informații privind investigarea, astfel că:

 • puteți fi prezent(ă) (dar prezența dumneavoastră nu este obligatorie) la audierea experților, la inspecția locului unde a avut loc infracțiunea sau a unui obiect, la experimente probatorii și acțiuni de identificare a autorului dintr-un grup de persoane, însă o astfel de notificare sau comunicare poate fi omisă în cazul în care este justificată de caracterul urgent al actului de investigare și trebuie să fie omisă în cazul în care nu se poate asigura în alt mod protecția persoanei implicate în proceduri,
 • puteți consulta procesul-verbal al oricărei măsuri investigative la care puteți fi prezent(ă), precum și alte dosare numai în cazul în care acest lucru nu este contrar interesului investigației,
 • în cazul măsurilor investigative în cadrul cărora prezența dumneavoastră este obligatorie sau la care puteți fi prezent(ă), reprezentantul dumneavoastră, persoana care vă întreține și, dacă acest lucru nu încalcă interesul procedurii, o persoană majoră desemnată de către dumneavoastră poate fi, de asemenea, prezentă alături de dumneavoastră; dacă sunteți audiat(ă) ca martor, o persoană majoră desemnată de către dumneavoastră poate fi, de asemenea, prezentă alături de dumneavoastră, pe lângă avocatul care vă reprezintă interesele,
 • aveți dreptul de a fi informat, la depunerea cererii dumneavoastră, în legătură cu infracțiunea care vă privește, despre:
  • eliberarea sau evadarea pârâtului aflat în arest preventiv,
  • eliberarea condiționată sau definitivă ori evadarea, precum și întreruperea executării pedepsei cu închisoarea a persoanei condamnate la pedeapsa cu închisoarea,
  • eliberarea sau evadarea persoanei condamnate la pedeapsa cu închisoarea, precum și întreruperea executării pedepsei cu închisoarea,
  • eliberarea sau evadarea persoanei aflate sub tratament medical involuntar temporar,
  • eliberarea, părăsirea fără permisiune și eliberarea pentru adaptare a persoanei aflate sub tratament medical involuntar temporar,
  • în cazul tinerilor delincvenți școlarizați, eliberarea temporară sau permanentă, părăsirea instituției fără permisiune și întreruperea educației acestora,
 • puteți obține copii ale avizelor și dosarelor experților privind măsurile investigative la care puteți participa în mod legal; se pot obține și copii ale altor documente, în cazul în care acest lucru nu este contrar interesului investigației și numai după ce ați depus mărturie în calitate de martor; după încheierea investigației, puteți primi copii ale tuturor documentelor redactate de către poliție sau de către procuror la cerere,
 • puteți să examinați dosarele cauzei după încheierea investigației, să depuneți cereri și să formulați observații.

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul investigării sau al procesului)? În ce condiții?

Da.

În cadrul procedurii penale, statul acordă următoarele tipuri de sprijin cu titlul de asistență judiciară:

 • scutirea personală de la plata cheltuielilor judiciare pentru acuzatorii privați supleanți,
 • reprezentarea prin intermediul unui avocat, cu titlul de asistență judiciară, pentru părțile vătămate, procurori privați, justițiabili și alte părți interesate, precum și pentru acuzatorii privați supleanți.

Aveți dreptul la un astfel de ajutor în cazul în care se consideră că vă aflați în dificultate în conformitate cu dispozițiile Legii privind asistența judiciară, dar dreptul la reprezentare prin intermediul unui avocat, cu titlul de asistență judiciară, este acordat numai victimelor, procurorilor privați și altor persoane interesate care au nevoie de acesta dacă, din cauza complexității cauzei, a lipsei de expertiză juridică a acestora sau a altor circumstanțe personale, acestea nu ar fi în măsură să își exercite în mod efectiv drepturile procedurale dacă s-ar reprezenta singuri în cadrul procedurii.

Cererile de ajutor pot fi depuse la serviciul de asistență judiciară prin completarea formularului prevăzut în acest scop și depunerea acestuia într-un singur exemplar. Împreună cu formularul se depun și documentele și/sau certificatele oficiale care fac dovada îndeplinirii condițiilor pentru primirea ajutorului sau se prezintă cardul oficial care atestă îndeplinirea acestor condiții.

Cererile de ajutor se pot depune la serviciul de asistență judiciară și în faza de judecată, până cel târziu la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Dacă serviciul de asistență judiciară vă admite cererea de asistența judiciară, puteți selecta un furnizor de asistență judiciară dintr-un registru prevăzut în acest scop.

Pot să cer să mi se ramburseze cheltuielile (aferente participării la cercetări/proces)? În ce condiții?

Da.

În cazul în care participați la procedură în calitate de victimă, acuzator privat, acuzator privat supleant sau parte civilă, vă vor fi rambursate următoarele cheltuieli, pe care le-ați suportat dumneavoastră sau reprezentantul dumneavoastră:

 • cheltuielile de deplasare și de cazare,
 • onorariile experților pe care i-ați convocat, cu acordul organelor de urmărire penală/instanței,
 • cheltuielile aferente înregistrării video sau audio integrale sau parțiale a procedurii/stenografierii,
 • cheltuielile aferente obținerii unui exemplar al dosarului cauzei,
 • cheltuielile de comunicare (telefon, fax, poștă, altele),
 • onorariul reprezentanților.

Trebuie să suportați cheltuielile dumneavoastră directe și pe cele ale reprezentantului dumneavoastră, inclusiv onorariul acestuia, indiferent de calitatea pe care o aveți în cadrul procedurii.

Cheltuielile suportate ca urmare a participării dumneavoastră la proces în calitate de martor (cheltuieli de călătorie, cheltuieli de cazare, cheltuieli cu masa, cheltuieli aferente luării unor zile libere) vă vor fi rambursate, la cerere.

Cheltuieli de călătorie: cheltuielile suportate efectiv în legătură cu călătoria dus-întors de la locul de reședință al martorului la locul de desfășurare a ședinței de judecată.

Cheltuieli de cazare: dacă audierea martorului este programată la o oră la care este necesar să se înceapă călătoria de la locul de reședință la locul de desfășurare a audierii în timpul nopții, se vor rambursa cheltuielile de cazare pentru martor în unitățile de cazare cu scop comercial sau într-o unitate de cazare familială.

Cheltuieli cu masa: cheltuielile cu masa vor fi rambursate martorului în cazul în care acesta are dreptul la o rambursare a cheltuielilor de cazare sau în cazul în care întreaga durată a călătoriei de la locul de reședință la locul de desfășurare a audierii și călătoria de întoarcere, plus audierea, depășesc 6 ore în decursul unei zile.

Cheltuielile aferente luării unor zile libere: un martor care nu are dreptul la plată pentru perioada de absență în zilele libere luate pentru audiere are dreptul la o rambursare de 1,5 % din pensia minimă pe oră pentru perioada liberă, inclusiv durata călătoriei.

Pentru rambursare, martorul care a fost prezent la efectuarea expertizei trebuie să trimită documentele justificative autorității sau instanței care a dispus expertiza, care va determina valoarea rambursării după primirea avizului expertului.

În cazul în care vă constituiți parte civilă într-o acțiune penală, instanța va obliga inculpatul la plata cheltuielilor dumneavoastră directe, precum și a cheltuielilor directe și a onorariilor reprezentantului dumneavoastră în cazul în care hotărârea instanței admite acțiunea civilă. În cazul în care acțiunea este admisă doar în parte, inculpatul va fi obligat să plătească o valoare proporțională a costurilor.

În cazul în care sunteți un acuzator privat supleant, instanța va obliga inculpatul la plata cheltuielilor dumneavoastră directe, precum și a cheltuielilor directe și a onorariilor reprezentantului dumneavoastră în cazul în care acuzarea este reprezentată de un acuzator privat supleant și instanța constată vinovăția inculpatului.

Dacă dosarul a fost închis înainte să fie deferit instanței, pot să introduc o cale de atac?

Victima poate introduce o cale de atac, în cazurile prevăzute de lege, dacă organul de urmărire penală sau parchetul nu a dat curs denunțului sau a închis investigația. Decizia de a nu lua măsuri în urma denunțului poate fi atacată de victimă doar dacă aceasta a formulat denunțul.

Decizia de a nu lua măsuri în urma denunțului sau decizia de închidere a investigației poate fi contestată în termen de opt zile de la comunicarea acesteia. În cazul în care organul de urmărire penală respinge contestația, aceasta este transmisă procurorului competent să o soluționeze. Decizia luată cu privire la contestație de către procuror nu mai poate face obiectul altor căi de atac.

Pot să mă implic în proces?

După notificarea sau comunicarea punerii în mișcare a acțiunii penale, instanța stabilește data procesului și ia măsurile necesare pentru proces, precum și pentru citare și transmiterea de notificări sau comunicări. Persoanele a căror prezență la proces este obligatorie sunt citate să se prezinte, iar persoanelor a căror prezență la proces este permisă de lege li se transmite o notificare sau comunicare.

Ordinea în care sunt administrate probele la proces este stabilită de către instanță. Procedura probatorie începe cu interogarea inculpatului, iar victima este, de regulă, primul martor audiat. La interogarea unui martor nu are voie să fie prezent niciun alt martor care nu a fost încă audiat. Derogarea de la această regulă este totuși permisă în cazul audierii victimei în calitate de martor. Reprezentantul legal al victimei poate fi prezent pe tot parcursul procesului, prin urmare, victima poate să fie informată cu privire la orice proceduri probatorii care au avut loc în absența acesteia prin reprezentantul său legal.

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat sau pot să aleg să fiu: victimă, martor, parte civilă, acuzator privat?

În temeiul dreptului procedural, victimele pot participa la procedurile penale în calitate de:

 • martor: o persoană care ar putea avea cunoștință de faptul care trebuie dovedit;
 • parte civilă: o victimă care are o pretenție civilă (de cele mai multe ori, o cerere pentru acordarea de despăgubiri) în cadrul procedurii penale;
 • acuzator privat: în cazul unor infracțiuni prevăzute de lege, victima poate îndeplini rolul organelor de urmărire penală în calitate de acuzator privat;
 • acuzator privat supleant: în cazul unor infracțiuni care de altfel fac obiectul urmăririi penale, astfel cum este prevăzută de lege, victima poate reprezenta procurorul.

În cazul în care se consideră că acest lucru este necesar pentru procedura probatorie, victima este obligată să depună mărturie sau să contribuie la procedură în alte moduri în cazurile și conform modalităților prevăzute de lege. În schimb, constituirea ca parte civilă, acuzator privat, acuzator privat supleant este exclusiv decizia victimei.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

În fiecare etapă a procedurilor penale, victima are următoarele drepturi:

 1. să fie prezentă la actele procedurale și să consulte documentele care o afectează în cursul procedurii (cu excepția cazurilor în care legea dispune altfel),
 2. să înainteze propuneri și să ridice obiecții în orice etapă a procedurii,
 3. să primească informații din partea instanței de judecată și a procurorului cu privire la drepturile și obligațiile sale în cadrul procedurii penale,
 4. să solicite instanței luarea de măsuri reparatorii în cazurile prevăzute de lege,
 5. să fie informată, la cerere, în legătură cu infracțiunea care o privește, despre eliberarea sau evadarea inculpatului deținut sau a condamnat la o pedeapsă cu închisoarea sau aflat sub tratament medical involuntar.

În cazul în care organul de urmărire penală sau instanța consideră că acest lucru este necesar pentru procedura probatorie, victima este obligată să depună mărturie sau să contribuie la procedură în alte moduri în cazurile și conform modalităților prevăzute de lege. Acest lucru înseamnă în primul rând îndeplinirea obligației de a depune mărturie, excepții de la aceasta făcând cazurile în care victima nu poate fi audiată ca martor (de exemplu, protecția confidențialității legată de calitatea de avocat sau de preot) și cazurile în care victima poate refuza să depună mărturie (de exemplu, este o rudă a inculpatului sau victimele s-ar incrimina pe ele însele sau pe rudele acestora).

Victima poate participa în calitate de parte civilă în procedura penală și poate formula pretenții civile din momentul denunțării infracțiunii (de regulă pentru acordarea de despăgubiri). Formularea de pretenții civile în cadrul acțiunii penale este scutită de taxe. În acest caz, instanța hotărăște cu privire la răspunderea penală a inculpatului și la pretenția civilă în cadrul unei singure proceduri penale, avantajul pentru partea civilă fiind că aceasta nu trebuie să inițieze o acțiune civilă. În cursul procedurii penale, partea civilă poate cere ca bunurile inculpatului să fie puse sub sechestru, dacă există motive întemeiate să se presupună că se va împiedica satisfacerea pretenției civile.

În cazul unor infracțiuni definite prin lege (agresiune, încălcarea vieții private, încălcarea secretului corespondenței, calomnie, defăimare și lipsă de respect) victima poate acționa în calitate de acuzator privat. În cazul infracțiunilor menționate anterior, victima trebuie să denunțe infracțiunea în termen de 30 de zile de la aflarea identității infractorului. În denunț victima trebuie să specifice orice dovadă a infracțiunii și să declare în mod expres dacă solicită pedepsirea autorului.

Infracțiunea poate fi denunțată la instanța de judecată verbal sau în scris. Instanța va dispune o investigație în cazul în care identitatea, datele cu caracter personal sau locul de reședință al infractorului sunt necunoscute sau dacă este necesară localizarea mijloacelor de probă. Instanța va pune capăt procedurii dacă identitatea infractorului nu a putut fi stabilită pe durata investigației.

Instanța convoacă victima și inculpatul la o audiere personală pentru a încerca o reconciliere. Dacă reușește în încercarea de reconciliere, instanța va pune capăt procedurii; dacă nu, acțiunea va continua cu un proces public.

Dacă victima își retrage acuzațiile sau renunță la acestea, dosarul va fi închis. Consecințele sunt similare în cazul în care victima nu participă la audierea personală sau la proces și nu reușește să ofere o justificare în prealabil în acest sens sau dacă victima nu a putut fi citată pentru că nu a declarat o schimbare de adresă.

Procurorul privat are toate drepturile pe care le presupune reprezentarea acuzării, inclusiv drepturile care pot fi exercitate în cursul procedurii și dreptul la o cale de atac legală împotriva hotărârilor pronunțate de instanță.

După epuizarea căilor de atac disponibile în faza de cercetare penală, este posibil ca, în anumite cazuri, victima să acționeze în calitate de acuzator privat supleant și susțină astfel de cazuri instanță. Printre alte cazuri, puteți acționa în calitate de acuzator privat supleant dacă nu s-a dat curs denunțului sau dacă investigația a fost închisă pe motiv că fapta nu constituie infracțiune sau dacă există motive de înlăturare a vinovăției (de exemplu, coerciție și constrângere, eroare, legitimă autoapărare sau pericol iminent). Dacă într-un anumit dosar legea permite constituirea ca acuzator privat supleant, procurorul care decide cu privire la contestație va informa victima cu privire la acest lucru.

În cazul în care contestația depusă ca urmare a faptului că nu s-a dat curs denunțului sau ca urmare a închiderii investigației este, la rândul său, respinsă, victimei i se va permite să examineze documente referitoare la infracțiunea săvârșită împotriva sa la sediile oficiale ale parchetului. O victimă care acționează în calitate de acuzator privat supleant poate înainta o propunere de urmărire penală la parchetul sesizat de pe lângă instanța de fond în termen de șaizeci de zile de la respingerea contestației. Reprezentarea juridică (de către un avocat) a acuzatorul privat supleant este obligatorie. Instanța decide în legătură cu admisibilitatea propunerii de urmărire penală.

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții?

Victima are dreptul să fie audiată în cursul procedurii penale. În conformitate cu prevederile legale, victima nu este doar obligată, ci are și dreptul de a coopera, din proprie inițiativă, în cadrul procedurii probatorii. Victima poate depune mărturie și poate să comunice probe, de asemenea, în alte moduri (de exemplu, prin furnizarea de documente justificative autorității respective). Victima poate să înainteze propuneri și să ridice obiecții în orice etapă a procedurii. În general, dintre martori, victima este audiată prima.

După rechizitoriul procurorului, victima ia cuvântul și poate solicita stabilirea răspunderii penale și pedepsirea inculpatului. Parte civilă poate face o declarație în legătură cu intenția de a formula pretenții civile.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

Înainte de proces, martorul citat să se prezinte la proces poate contacta o persoană din cadrul instanței care furnizează asistență martorilor pentru a primi informațiile pertinente. Această persoană este un administrator judiciar care le oferă martorilor informații cu privire la depunerea mărturiei și îi îndrumă în acest demers. Asistența pentru martori nu cuprinde informații cu privire la caz și nu poate avea drept efect influențarea martorului.

În cadrul procedurilor penale, victima are dreptul să primească informații privind drepturile și obligațiile sale, precum și cu privire la caz și, cu excepția cazului în care legea dispune altfel, să participe la actele procedurale, să consulte documentele cu privire la infracțiunea săvârșită și să primească copii după închiderea investigației.

Victima trebuie să fie informată cu privire la punerea în mișcare a acțiunii penale și trebuie să i se notifice sau comunice orice decizii care o privesc, precum și hotărârea definitivă.

Voi putea avea acces la dosarele instanței?

Victima are dreptul să consulte documentele referitoare la infracțiune și să primească copii în orice moment după închiderea investigației.

Instanța trebuie să asigure dreptul de a consulta documente în așa fel încât să se evite divulgarea inutilă a datelor privind viața privată. Cu toate acestea, eliberarea de copii ale documentelor nu poate fi refuzată decât dacă acest lucru ar aduce atingere demnității umane, drepturilor referitoare la personalitate sau dreptului de a fi respectat după încetarea vieții.

Ultima actualizare: 08/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

3 - Drepturile pe care le am după proces

Pot să introduc o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate?

Victima poate introduce o cale de atac împotriva hotărârii în cazul în care aceasta este, de asemenea, acuzator privat supleant (pótmagánvádló), acuzator privat (magánvádló) sau parte civilă, ori dacă decizia conține o dispoziție care permite introducerea unor căi de atac. Parte civilă poate introduce o cale de atac împotriva dispoziției care soluționează pretenția civilă pe fond. În cazul în care există și alte dispoziții incluse în hotărâre cu privire la victimă, aceasta poate introduce o cale de atac împotriva acestor dispoziții.

Care sunt drepturile mele după pronunțarea sentinței?

În cazul în care a fost introdusă o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate în primă instanță sau în a doua instanță, victima are dreptul de a fi prezentă la proces și la ședința publică desfășurată în căile de atac, de a consulta documentele obținute în cursul procedurii, de a face propuneri și a formula obiecții, precum și de a se adresa instanței după pledoaria finală a procurorului.

Am dreptul la sprijin sau la protecție după terminarea procesului? Pe ce durată?

Răspunsul la această întrebare, în măsura în care se referă la sprijinul acordat victimelor, constituie o responsabilitate a Subsecretarului de stat pentru justiție și legislația de drept privat din cadrul Ministerului Justiției și a Subsecretarului de stat pentru gestionarea metodologică a justiției din cadrul Ministerului Justiției, iar în ceea ce privește protecția victimelor, aceasta constituie o responsabilitate a Ministerului de Interne.

Ce informații voi primi în cazul în care infractorul este condamnat?

Hotărârea, din care victima poate afla cu privire la conținutul sentinței, și anume despre natura, tipul, cuantumul sau durata pedepsei sau despre măsurile impuse împotriva inculpatului, trebuie să îi fie notificată sau comunicată victimei de către instanță.

Voi fi informat(ă) dacă infractorul este eliberat (inclusiv eliberat înainte de termen sau condiționat) sau a evadat din închisoare?

Victima sau, în caz de deces, succesorul în drepturi al acesteia, are dreptul de a primi următoarele informații la cerere:

a) eliberarea sau evadarea inculpatului aflat în arest preventiv,

b) eliberarea condiționată sau definitivă ori evadarea, precum și întreruperea executării pedepsei cu închisoarea a persoanei condamnate la pedeapsa cu închisoarea,

c) eliberarea sau evadarea persoanei condamnate la pedeapsa cu închisoarea, precum și întreruperea executării pedepsei cu închisoarea,

d) eliberarea sau evadarea persoanei aflate sub tratament medical temporar obligatoriu,

e) eliberarea, părăsirea fără permisiune și părăsirea pentru adaptare a persoanei aflate sub tratament medical temporar obligatoriu și

f) în cazul educației tinerilor delincvenți, eliberarea temporară sau permanentă, părăsirea instituției fără permisiune și întreruperea educației acestora.

Voi fi implicat în luarea deciziei de punere în libertate sau de liberare condiționată? De exemplu, pot să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

Ultima zi a pedepsei cu închisoarea este stabilită de către instituția penitenciară și, în ziua respectivă, aceasta va asigura eliberarea condamnatului. În cazul în care instituția penitenciară formulează o propunere de eliberare condiționată a condamnatului, judecătorul va organiza o audiere care nu îi va fi notificată sau comunicată victimei și la care aceasta nu poate participa. Victima nu poate face nicio declarație și nu poate introduce o cale de atac împotriva hotărârii de eliberare condiționată.

Ultima actualizare: 08/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 - Despăgubiri

Care este procedura pentru a solicita despăgubiri infractorului? (de exemplu, acțiune în instanță, o procedură civilă, constituirea ca parte civilă)

Victima poate introduce o acțiune în despăgubire în principal în cadrul unei proceduri penale, pentru daunele rezultate din fapta care face obiectul acuzației, devenind astfel parte civilă. În acest caz, acțiunea desfășurată în cadrul procedurii penale pentru executarea unei creanțe civile se numește acțiune de aderare. Creanțele civile pot fi executate, de asemenea, prin alte mijloace legale. Faptul că victima nu a luat măsuri ca parte civilă nu exclude posibilitatea executării silite a creanței. În condițiile prevăzute în Codul de procedură civilă, o creanță civilă pot fi, de asemenea, executată silit de către procuror, în locul victimei.

Instanța a ordonat infractorului să îmi plătească despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubiri?

Procedura de executare silită poate fi inițiată în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de îndeplinire voluntară a obligațiilor stabilite de instanță. În această privință, instanța va crea un dosar de executare silită pe baza dispozițiilor din hotărârea penală care se referă la creanța civilă.

În cazul în care infractorul nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans? În ce condiții?

Statul nu vă poate plăti un avans. Cu toate acestea, în cazul săvârșirii cu intenție și prin violență a unei infracțiuni care v-a provocat vătămări fizice și v-a afectat sănătatea, puteți primi despăgubiri din partea statului. Despăgubirea din partea statului este independentă de creanța civilă, dar dacă pierderea sau dauna a fost compensată din alte surse (de exemplu, de către o instanță sau un asigurător) în termen de trei ani de la data la care a devenit definitivă hotărârea pe fond cu privire la cererea de despăgubire, vi se va cere să restituiți despăgubirea plătită de către stat.

Am dreptul la despăgubiri din partea statului?

Aveți dreptul la despăgubiri din partea statului în cazul săvârșirii cu intenție și prin violență a unei infracțiuni care v-a provocat vătămări fizice grave și v-a afectat integritatea și sănătatea.

De asemenea, puteți avea dreptul la despăgubiri din partea statului dacă sunteți o rudă apropiată sau o persoană care se afla în întreținerea victimei sau dacă ați plătit pentru înmormântarea victimei decedate.

Primesc despăgubiri din partea statului numai victimele care au nevoie de aceste despăgubiri, pe baza situației lor financiare sau a altor condiții stabilite de lege.

Vă puteți depune cererea pentru despăgubiri din partea statului la orice serviciu de sprijinire a victimelor (un birou guvernamental regional). Pentru soluționarea cererii, autoritatea va examina legătura de cauzalitate dintre prejudiciu și infracțiune.

Cererile de despăgubire pot fi depuse, în mod normal, în termen de trei luni de la data săvârșirii infracțiunii, iar suma maximă a despăgubirii era în 2017 de 1 599 105 HUF.

Am dreptul la despăgubiri dacă infractorul nu este condamnat?

În cazul în care denunțul dumneavoastră referitor la infracțiune este respins, investigația se încheie sau inculpatul este achitat din cauză că se aplică unul dintre motivele de înlăturare a vinovăţiei (și anume: starea de minoritate, incapacitatea mintală gravă, coerciția sau constrângerea, eroarea, legitima autoapărare, starea de necesitate sau o comandă din partea unui superior), veți avea dreptul la o despăgubire din partea statului.

Despăgubirea din partea statului este independentă de creanța civilă, dar dacă pierderea sau dauna a fost compensată din alte surse (de exemplu, de către o instanță sau un asigurător) în termen de trei ani de la data la care a devenit definitivă hotărârea pe fond cu privire la cererea de despăgubire, vi se va cere să restituiți despăgubirea plătită de către stat.

Dacă vă exercitați dreptul civil în afara procedurii penale, atunci chestiunea răspunderii penale și cea a despăgubirii vor deveni chestiuni separate, și anume, cele două proceduri pot avea ca rezultat hotărâri cu conținut diferit.

Am dreptul la o plată de urgență până mi se soluționează cererea de despăgubiri?

În calitate de victimă a unei infracțiuni, puteți avea dreptul la acordarea unui ajutor financiar imediat pentru a remedia situația de criză cauzată într-o perioadă de timp foarte scurtă de infracțiunea respectivă. Vă puteți depune cererea la un serviciu de sprijinire a victimelor (la un birou guvernamental regional), iar condiția pentru a obține despăgubiri este să denunțați infracțiunea la poliție. Plata ajutorului financiar imediat se dispune în baza principiului echității și poate fi acordată victimelor fără a evalua dacă acestea se află în dificultate. Cu toate acestea, în cursul procedurii, trebuie să se examineze dacă circumstanțele personale ale victimei ca urmare a infracțiunii justifică acest tip de ajutor financiar. Ajutorul financiar imediat nu constituie o despăgubire și nu are scopul de a compensa sau a reduce prejudiciile cauzate de infracțiune. Acesta poate fi oferit pentru acoperirea cheltuielilor pentru hrană, locuință, transport, îmbrăcăminte, precum și a cheltuielilor medicale sau de înmormântare a victimei. Valoarea ajutorului financiar imediat este stabilită pe baza situației rezultate din infracțiune a victimei și a intervalului de timp în care victima nu reușește să își soluționeze problemele financiare pe cont propriu. Suma maximă a ajutorului era în 2017 de 106 607 HUF.

Ultima actualizare: 08/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Pe cine pot contacta pentru a beneficia de sprijin și asistență dacă sunt victima unei infracțiuni?

Dacă sunteți victima unei infracțiuni, puteți să denunțați infracțiunea la cea mai apropiată secție de poliție sau apelând numărul telefonic de urgență 107 sau 112.

Personalul Serviciului de stat de sprijinire a victimelor și asistență juridică vă poate acorda ajutor la cel mai apropiat birou guvernamental regional. Personalul liniei telefonice gratuite de sprijinire a victimelor (ÁldozatsegítÅ‘ Vonal) (+36-80-225-225) oferă ajutor imediat prin telefon timp de 24 de ore pe zi pe teritoriul Ungariei.

Serviciul național de informare telefonică în situații de criză (Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat, OKIT, Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.ncsszi.hu/national-institute-for-family_-youth-and-population-policy) oferă ajutor în special copiilor maltratați, victimelor violenței domestice, ale violenței între rude, ale prostituției și traficului de ființe umane la numărul de telefon +36-80-205-520.

Linia telefonică de urgență dedicată victimelor

 • Poliția: 107
 • Numărul pentru apeluri de urgență: 112
 • Telefonul martorului (Telefontanú): +36-80-555-111 (prin intermediul căruia puteți denunța infracțiuni în mod anonim)
 • Linia telefonică de sprijinire a victimelor (ÁldozatsegítÅ‘ Vonal): +36-80-225-225 (un număr de telefon gratuit care poate fi apelat 24 de ore pe zi pe teritoriul Ungariei)
 • Serviciul național de informare telefonică în situații de criză (Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat) +36-80-205-520
 • ONG-ul Asociația Drepturilor Femeilor - NANE (NÅ‘k a NÅ‘kért Együtt az ErÅ‘szak Ellen Egyesület):
  • +36-80-505-101 (o linie telefonică gratuită pentru femei și copii abuzați; aceasta poate fi apelată gratuit, și de pe un telefon mobil, în zilele de luni, marți, joi și vineri între orele 18.00 și 22.00)
  • +36-40-603-006 (pentru victimele violenței sexuale, aceasta poate fi apelată în zilele de vineri, între orele 10.00 și 14.00 la tarifele locale)
 • Asociația „Patent” (Patent Egyesület): +36-70-25-25-254 (asistența judiciară gratuită prin telefon în chestiuni importante în materie juridică și psihologică pentru femeile care trăiesc într-o relație abuzivă, care poate fi apelată în zilele de miercuri, între orele 16.00 și 18.00).

Sprijinul acordat victimelor este gratuit?

Procedurile de sprijinire a victimelor sunt accesibile fără taxe și gratuit. Dacă nu vorbiți limba maghiară sau trebuie să apelați la un interpret în limbaj mimico-gestual din cauza unor handicapuri legate de comunicare, costurile aferente traducerii și interpretării vor fi suportate de către stat.

De ce tipuri de sprijin pot beneficia din partea serviciilor sau a autoritățile publice?

Serviciul de sprijinire a victimelor (ÁldozatsegítÅ‘ Szolgálat) poate

 • să vă informeze cu privire la ce drepturi, obligații și mijloace de a acționa aveți,
 • să vă furnizeze informații cu privire la serviciile de asistență socială, serviciile de sănătate și beneficiile de asigurări de sănătate,
 • să vă ofere ajutor financiar imediat (în termen de 5 zile de la data săvârșirii infracțiunii în cauză),
 • să vă ofere sprijin psihologic (inclusiv asistență psihologică, dacă este necesar),
 • să vă ofere consiliere juridică și asistență practică în cauzele simple,
 • să vă confirme statutul de victimă,
 • în plus față de cele de mai sus, persoanele grav rănite și rudele victimelor fatale ale infracțiunilor violente pot solicita despăgubiri.

Serviciul național de informare telefonică în situații de criză (Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat) poate

 • să ofere asistență imediată cetățenilor (în special pentru femei și copii) care se află în situații de criză gravă din cauza abuzului,
 • să asigure cazare imediată în adăposturi sigure persoanelor cu nevoi în urma consultării. Aceasta va fi asigurată în locuințe de criză în cazul cazarea este asigurată timp de 30 de zile, însă, în cazul în care acest lucru este justificat, aceasta poate fi prelungită cu o perioadă suplimentară de 30 de zile. Cazarea este oferită gratuit și, în cadrul serviciilor de îngrijire, specialiștii locuințelor de criză vor contribui la găsirea unei soluții sigure, pe termen lung, la respectiva problemă, aceștia fiind, de asemenea, în legătură cu asistentul familial din cadrul Serviciului de sprijinire a familiilor și de protecție a copilului.

Serviciul de asistență judiciară (Jogi Segítségnyújtó Szolgálat)

 • oferă consultanță judiciară în cazuri în care situația de fapt în speță este relativ simplă
 • și, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile definite de lege,
 1. oferă servicii extrajudiciare (consultanță, editare de documente) gratuit sau la prețuri rezonabile,
 2. prevede reprezentarea, cu titlul de asistență judiciară, prin intermediul unui avocat în faza de judecată și în faza de urmărire penală (atunci când dosarul este examinat de către autoritatea de investigare sau de către procuror) a procedurii penale. În cazul în care este permisă reprezentarea, cu titlul de asistență judiciară, prin intermediul unui avocat în cadrul procedurii judiciare, serviciul judiciar efectiv este asigurat de către avocați și firme de avocatură care se află într-o relație contractuală cu Serviciul de asistență judiciară.

De ce tipuri de sprijin pot beneficia din partea organizațiilor neguvernamentale?

În primul rând, puteți apela la următoarele organizații neguvernamentale:

Organizația de caritate White Ring (Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület)

 • îngrijire personală după săvârșirea infracțiunii,
 • asistență judiciară gratuită,
 • mediere gratuită,
 • asistență psihologică gratuită,
 • acordarea de sprijin financiar celor care au nevoie (numai în cazul în care infracțiunea este denunțată la poliție),
 • asistență în procedurile desfășurate de către alte autorități,
 • intermedierea sprijinului acordat de către alte organizații și instituții.

ONG-ul Asociația Drepturilor Femeilor - NANE (NÅ‘k a NÅ‘kért Együtt az ErÅ‘szak Ellen Egyesület):

 • furnizarea de informații,
 • ajutor practic imediat pentru persoanele aflate în situații de criză (de exemplu, plasarea în adăposturi pentru femei, înștiințarea autorităților, consiliere cu privire la ce acțiuni și mijloace de a acționa există),
 • ședințe de grup,
 • asistență judiciară (prin consultanță juridică, dacă este necesar).

Fundația și dispensarul ESZTER (ESZTER Alapítvány és Ambulancia):

 • asistență psihologică,
 • asistență judiciară.

Asociația „Patent” (Patent Egyesület):

 • informare și consiliere,
 • asigurarea consultațiilor suplimentare cu un psiholog sau un asistent social,
 • furnizarea de asistență judiciară femeilor abuzate, precum și victimelor violenței bazate pe gen și ale discriminării.

Fundația „Căilor Pierdute” (Névtelen Utak Alapítvány):

 • cazare sigură,
 • reabilitare,
 • reintegrare.
Ultima actualizare: 08/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Drepturile victimelor criminalității în cadrul procedurilor penale - Malta

Sunteți considerat victimă a unei infracțiuni dacă ați suferit un prejudiciu, de exemplu dacă ați fost vătămat sau bunurile dumneavoastră au fost deteriorate sau furate etc., ca urmare a unei fapte care constituie infracțiune în conformitate cu legislația națională din Malta. În calitate de victimă a unei infracțiuni, beneficiați prin lege de anumite drepturi individuale anterior, în timpul și ulterior procedurilor judiciare (procesului).

În Malta, procedura penală începe cu cercetarea infracțiunii. În funcție de infracțiune, cercetarea este efectuată de către poliție sau de către un judecător de instrucție.

Infracțiunile mai puțin grave (infracțiunile pedepsite prin aplicarea unei amenzi sau prin privarea de libertate pentru o perioadă mai mică de șase luni) sunt cercetate de un ofițer de poliție. Dacă există probe suficiente împotriva învinuitului, ofițerul de poliție înaintează cazul Curții Magistraților spre judecată și are calitatea de acuzator în instanță. În timpul procesului, un judecător analizează probele și condamnă sau achită inculpatul. Dacă inculpatul este condamnat, același judecător stabilește pedeapsa care îi va fi aplicată acestuia.

Toate celelalte infracțiuni sunt cercetate de judecătorii de instrucție. Dacă există suficiente probe împotriva învinuitului, judecătorul de instrucție înaintează cazul Curții Magistraților. Aceasta analizează probele și, dacă există probe suficiente, transmite cazul Procurorului General, care îl prezintă instanței penale în vederea procesului. În cadrul procesului, procurorul acuză inculpatul în fața unui judecător și a unei curți cu jurați. Jurații se pronunță cu privire la vinovăția inculpatului. Dacă acesta este găsit vinovat, judecătorul stabilește pedeapsa aplicată.

Faceți clic pe link-urile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

Linkul se deschide într-o fereastră nouă1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni