Drepturile victimelor, pe țări

Ce informații voi primi din partea autorităților (de exemplu, poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte de denunțarea acesteia?

În general, în calitate de victimă, de la primul contact cu autoritățile sau funcționarii și în timpul intervenției serviciilor de asistență și de sprijin furnizate de administrațiile publice, inclusiv înainte de denunțarea săvârșirii infracțiunii, aveți dreptul de a primi protecție, informații, sprijin, asistență și îngrijire.

Puteți solicita autorităților sau funcționarilor pe care îi contactați inițial să vă îndrume către Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito), unde veți fi asistat gratuit și confidențial, chiar dacă nu ați denunțat înainte săvârșirea infracțiunii.

De asemenea, de la primul contact cu autoritățile și funcționarii publici puteți să fiți însoțit de o persoană aleasă de dumneavoastră.

În plus, în calitate de victimă, aveți dreptul de a înțelege și de a fi înțeles în orice acțiune care trebuie efectuată după denunțarea săvârșirii infracțiunii, inclusiv în ceea ce privește informațiile anterioare depunerii denunțului, asigurându-se servicii de interpretariat și în limbajul semnelor recunoscut din punct de vedere juridic și sprijin pentru comunicarea orală în cazurile în care acestea sunt necesare.

Toate comunicările, atât scrise, cât și orale, vor avea loc într-un limbaj clar, simplu și accesibil și vor ține seama de caracteristicile și nevoile dumneavoastră personale, în special în cazul în care aveți un handicap senzorial, intelectual sau mintal sau dacă sunteți minor.

Informațiile la care aveți dreptul în calitate de victimă și care vă vor fi puse la dispoziție de la primul contact cu autoritățile și funcționarii sau în timpul intervenției serviciilor de asistență și de sprijin se referă, în principal, la:

 • procedura de denunțare a infracțiunii și obținerea de consiliere și de asistență din partea unui avocat și, dacă este cazul, condițiile în care acestea pot fi obținute gratuit;
 • măsurile de asistență și sprijin care vă stau la dispoziție, indiferent dacă acestea sunt de natură medicală, psihologică sau materială și procedura de obținere a acestora;
 • posibilitatea de a solicita măsuri de protecție și, dacă este cazul, procedura de solicitare a acestora;
 • despăgubirile la care aveți dreptul și, dacă este cazul, procedura de solicitare a acestora;
 • serviciile de justiție reparatorie disponibile, în cazurile în care acest lucru este posibil din punct de vedere legal;
 • cazurile în care vi se pot rambursa cheltuielile judiciare și, dacă este cazul, procedura de solicitare a acestora.

Dacă vă sunt necesare, puteți primi, de asemenea, informații cu privire la serviciile de interpretariat și de traducere, precum și la ajutoarele și serviciile de comunicare disponibile.

În cazul în care nu sunteți rezident în Spania, aveți dreptul să primiți informații cu privire la procedura prin care vă puteți exercita drepturile.

Nu locuiesc în țara din UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni și sunteți rezident în Spania, veți putea să denunțați autorităților spaniole infracțiuni care au fost săvârșite în alte țări ale Uniunii Europene.

În cazul în care autoritățile spaniole decid să nu continue ancheta din motive de lipsă de competență, acestea vor transmite imediat denunțul autorităților competente din statul în care au fost săvârșite faptele și vă vor informa în această privință în calitate de reclamant.

În cazul în care sunteți cetățean al unui stat membru al UE și aveți reședința obișnuită în Spania, iar infracțiunea a cărei victimă sunteți a fost săvârșită într-un alt stat membru al UE decât Spania (victimă a unei infracțiuni în situații transfrontaliere), puteți apela la Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor, care vă pot furniza informații cu privire la procedurile legale de urmat în țara în care a fost săvârșită infracțiunea și la despăgubirile la care aveți dreptul. În cazul în care este vorba despre o infracțiune de terorism, ar trebui să contactați Direcția Generală Sprijinirea victimelor terorismului din cadrul Ministerului de Interne (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior).

Dacă sunteți un cetățean care nu este rezident în Spania, aveți dreptul de a beneficia de serviciile unui interpret în mod gratuit în cazul în care nu vorbiți limba spaniolă sau limba regională respectivă. Poliția vă poate pune la dispoziție un formular în limba dumneavoastră pentru a denunța săvârșirea infracțiunii, precum și acces la serviciile unui interpret, prin telefon sau personal. Instanțele au un serviciu de interpretariat, care va asigura coordonarea cu Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor. În plus, în cazul în care nu sunteți rezident în Spania, aveți dreptul de a primi informații cu privire la procedura prin care vă puteți exercita drepturile.

În cazul în care sunteți beneficiarul unui ordin de protecție emis într-un stat membru, puteți să solicitați un ordin european de protecție. Prin folosirea unei proceduri simplificate și accelerate, vi se va acorda protecție printr-o nouă măsură de protecție adoptată de statul membru în care călătoriți sau vă mutați.

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

În momentul denunțării unei infracțiuni, aveți dreptul să primiți o copie certificată a denunțului. De asemenea, veți avea dreptul la asistență lingvistică gratuită și la o traducere scrisă a copiei denunțului pe care îl depuneți, în cazul în care nu înțelegeți sau nu vorbiți niciuna dintre limbile oficiale din locul în care este denunțată infracțiunea

De asemenea, veți avea dreptul să primiți informații cu privire la următoarele:

 • măsurile de îngrijire și de sprijin care vă stau la dispoziție, de natură medicală, psihologică sau materială, și procedura de obținere a acestora, inclusiv, în cazul în care este necesar și adecvat, informații cu privire la posibilitățile de a obține cazare alternativă;
 • dreptul de a prezenta probe autorităților responsabile cu ancheta;
 • posibilitatea de a solicita măsuri de protecție și, dacă este cazul, procedura de solicitare a acestora;
 • despăgubirile la care aveți dreptul și, dacă este cazul, procedura de solicitare a acestora;
 • serviciile de interpretariat și de traducere disponibile;
 • orice ajutoare și servicii de comunicare disponibile;
 • procedurile prin care vă puteți exercita drepturile în cazul în care locuiți în afara Spaniei;
 • căile de atac pe care le puteți introduce împotriva oricăror hotărâri pe care le considerați a fi incompatibile cu drepturile dumneavoastră;
 • datele de contact ale autorității competente și canalele de comunicare pe care le puteți utiliza cu aceasta;
 • serviciile de justiție reparatorie disponibile, în cazurile în care acest lucru este posibil din punct de vedere legal;
 • cazurile în care vi se pot rambursa cheltuielile judiciare și, dacă este cazul, procedura de solicitare a acestora;
 • dreptul de a înainta o cerere generală de a fi notificat cu privire la anumite decizii în cadrul procedurii, cum ar fi, printre altele, decizia de a nu iniția o procedură penală, hotărârea definitivă pronunțată, deciziile de plasare în arest sau de eliberare ulterioară a autorului infracțiunii, precum și eventuala evadare a autorului infracțiunii din arest și deciziile oricărei autorități judiciare sau ale serviciului penitenciar care afectează persoanele condamnate pentru infracțiuni comise prin violență sau intimidare care prezintă un risc pentru siguranța dumneavoastră.

În plus, veți fi informat cu privire la data, ora și locul procesului, precum și cu privire la conținutul acuzațiilor împotriva autorului infracțiunii.

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni de violență bazată pe gen, veți fi notificat cu privire la deciziile de plasare în arest sau de eliberare ulterioară a autorului infracțiunii, precum și cu privire la eventuala evadare a autorului infracțiunii din închisoare, în plus față de deciziile de aprobare a măsurilor preventive personale sau de modificare a măsurilor deja convenite, atunci când acestea sunt luate pentru siguranța dumneavoastră, fără a fi nevoie să solicitați dumneavoastră acest lucru, cu excepția cazurilor în care vă exprimați dorința de a nu primi aceste notificări.

Veți avea, de asemenea, posibilitatea de a accesa serviciile de asistență și de sprijin din partea Birourilor de sprijin pentru victimele infracțiunilor, în mod gratuit și confidențial. Puteți fi îndrumat către aceste birouri atunci când este necesar, în funcție de gravitatea infracțiunii, sau atunci când solicitați acest lucru.

În cazul în care infracțiunile în cauză au cauzat daune deosebit de grave, administrațiile publice și Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor pot extinde la membrii familiei dumneavoastră dreptul de acces la serviciile de asistență și de sprijin. În acest scop, membrii familiei sunt definiți ca persoane legate de dumneavoastră prin căsătorie sau o relație similară și rudele până la gradul doi (bunici, frați și surori și nepoți).

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretariat sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul anchetei și al procesului)?

Dacă sunteți un cetățean care nu este rezident în Spania, aveți dreptul de a beneficia de serviciile unui interpret în mod gratuit în cazul în care nu vorbiți limba spaniolă sau limba regională respectivă. Poliția vă poate pune la dispoziție un formular în limba dumneavoastră pentru a denunța săvârșirea infracțiunii, precum și acces la serviciile unui interpret, prin telefon sau personal. Instanțele au un serviciu de interpretariat care va asigura coordonarea cu Biroul de sprijin pentru victimele infracțiunilor.

Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vă vor oferi informații cu privire la dreptul dumneavoastră de a beneficia de asistență lingvistică gratuită și de o traducere scrisă a copiei denunțului în cazul în care nu înțelegeți sau nu vorbiți niciuna dintre limbile oficiale din locul în care denunțați săvârșirea infracțiunii.

În special, aveți dreptul:

 • să fiți asistat în mod gratuit de un interpret care vorbește o limbă pe care o înțelegeți atunci când prezentați probe judecătorului, procurorului sau agenților de poliție în cursul anchetei sau atunci când vă înfățișați în calitate de martor la proces sau la orice ședință de judecată publică.

Acest drept se aplică, de asemenea, în cazul în care aveți deficiențe de auz și de vorbire;

 • traducerea gratuită a anumitor decizii în cadrul procedurii, cum ar fi, printre altele, decizia de a nu iniția o procedură penală, hotărârea definitivă pronunțată, decizia de plasare în arest sau de eliberare ulterioară a autorului infracțiunii, precum și eventuala evadare a autorului infracțiunii din arest și deciziile oricărei autorități judiciare sau ale serviciului penitenciar care afectează persoanele condamnate pentru infracțiuni comise prin violență sau intimidare care prezintă un risc pentru siguranța dumneavoastră, precum și decizia de încheiere a anchetei.

Puteți solicita ca traducerea să includă un scurt rezumat al motivării deciziei luate;

 • traducerea gratuită a tuturor informațiilor care sunt esențiale pentru ca dumneavoastră să puteți participa la procedurile penale. În acest scop, puteți depune o cerere motivată pentru ca un document să fie considerat esențial;
 • să fiți informat, într-o limbă pe care o înțelegeți, cu privire la data, ora și locul procesului.

Asistența din partea unui interpret poate fi furnizată prin videoconferință sau orice suport de telecomunicații, cu excepția cazului în care judecătorul sau instanța, din oficiu sau la cererea uneia dintre părți, este de acord ca interpretul să fie prezent fizic pentru a vă garanta drepturile.

Traducerea scrisă a documentelor poate fi înlocuită în mod excepțional cu un rezumat oral al conținutului acestora într-o limbă pe care o înțelegeți pentru a garanta caracterul echitabil al procedurilor.

În cazul în care ați dori furnizarea unor servicii de interpretariat sau de traducere cu privire la acțiuni ale poliției, iar acestea nu sunt oferite, puteți face apel la judecătorul de instrucție. Apelul este considerat depus din momentul în care v-ați exprimat dezacordul cu privire la faptul că v-au fost refuzate serviciile de interpretariat sau traducere solicitate.

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul copiilor sau al persoanelor cu handicap)?

În general, în calitate de victimă, de la primul contact cu autoritățile sau funcționarii și în timpul intervenției serviciilor de asistență și de sprijin furnizate de administrațiile publice, inclusiv înainte de denunțarea săvârșirii infracțiunii, aveți dreptul de a primi protecție, informații, sprijin, asistență și îngrijire.

Puteți solicita autorităților sau funcționarilor pe care îi contactați inițial să vă îndrume către Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor, care vă vor acorda sprijin gratuit și confidențial, chiar dacă nu ați denunțat înainte săvârșirea infracțiunii.

De asemenea, puteți să fiți însoțit de o persoană aleasă de dumneavoastră de la primul contact cu autoritățile și funcționarii publici.

În plus, aveți dreptul de a înțelege și de a fi înțeles în orice acțiune care trebuie efectuată după denunțarea săvârșirii infracțiunii, inclusiv în ceea ce privește informațiile anterioare depunerii denunțului, asigurându-se servicii de interpretariat în limbajul semnelor recunoscut din punct de vedere juridic, și sprijin pentru comunicarea orală în cazurile în care acestea sunt necesare.

Toate comunicările, atât scrise, cât și orale, vor avea loc într-un limbaj clar, simplu și accesibil și vor ține seama de caracteristicile și nevoile dumneavoastră personale, în special în cazul în care aveți un handicap senzorial, intelectual sau mintal sau dacă sunteți minor.

Serviciile de sprijin pentru victime

Ce entități oferă sprijin pentru victime?

Dacă sunteți victimă a unei infracțiuni, aveți dreptul, gratuit și confidențial, la serviciile de asistență și de sprijin furnizate de administrațiile publice și de Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor.

Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor reprezintă un serviciu multidisciplinar public, înființat de Ministerul de Justiție și furnizat gratuit pentru a veni în întâmpinarea nevoilor victimelor.

Există birouri în toate comunitățile autonome, în aproape toate capitalele provinciilor, precum și în alte orașe.

Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vă vor oferi sprijin cuprinzător, coordonat și specializat în calitate de victimă a infracțiunii, venind în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră juridice, psihologice și sociale specifice.

În cazul în care sunteți o victimă a terorismului, puteți contacta Biroul de informare și sprijinire a victimelor terorismului al Înaltei Curți Naționale (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) sau puteți contacta Biroul de sprijin pentru victimele infracțiunilor din provincia dumneavoastră, dacă doriți. Biroul de sprijin pentru victimele infracțiunilor va asigura ulterior coordonarea cu Biroul de informare și sprijinire a victimelor terorismului al Înaltei Curți Naționale (Audiencia Nacional).

Dreptul de acces continuă în timpul intervenției serviciilor de asistență și de sprijin și, dacă este cazul, a serviciilor de justiție reparatorie, pe tot parcursul procedurii penale și pentru o perioadă de timp corespunzătoare după încheierea acestora, indiferent dacă se cunoaște identitatea autorului infracțiunii și de rezultatul procedurilor, inclusiv în perioada anterioară denunțării infracțiunii.

În cazul în care infracțiunile în cauză au cauzat daune deosebit de grave, administrațiile publice și Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor pot extinde la membrii familiei dumneavoastră dreptul de acces la serviciile de asistență și de sprijin. În acest scop, membrii familiei sunt definiți ca persoane legate de dumneavoastră prin căsătorie sau o relație similară și rudele până la gradul doi (bunici, frați și surori și nepoți).

Dacă aveți copii minori sau sunteți un minor sub tutela sau în custodia unei femei victimă a violenței bazate pe gen sau a unor persoane care sunt victime ale violenței domestice, veți avea dreptul la măsurile de asistență și de protecție specifice instituite prin lege.

În plus, în cazul în care sunteți o victimă a unor infracțiuni de terorism sau a violenței bazate pe gen sau sunteți minor, veți avea, de asemenea, drepturile recunoscute de legislația specifică pentru fiecare tip de infracțiune.

Poliția mă va îndruma în mod automat către un serviciu de sprijin pentru victime?

Funcționarii poliției de stat și, dacă este cazul, agenții de poliție ai comunității autonome în care a fost săvârșită infracțiunea vor efectua o evaluare individuală inițială a situației dumneavoastră atunci când denunțați săvârșirea infracțiunii, pentru a stabili nevoile dumneavoastră de protecție și pentru a vă identifica, dacă este cazul, drept victimă vulnerabilă. În cursul acestei evaluări inițiale, veți primi informații privind posibilitatea de a apela la un Birou de sprijin pentru victimele infracțiunilor.

Orice autoritate sau funcționar care intră în contact cu dumneavoastră trebuie să vă îndrume către Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor dacă acest lucru este necesar, în funcție de gravitatea infracțiunii, sau în cazul în care solicitați acest lucru.

Cum îmi este protejată confidențialitatea?

Accesul la serviciile de asistență și de sprijin furnizate de administrațiile publice, precum și la cele furnizate de Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor va fi în toate cazurile confidențial.

Informațiile pe care le furnizați agenților de poliție sau oricărei autorități sau oricărui funcționar care vă acordă asistență din primul moment pot fi transmise altor servicii de asistență și de sprijin, cum ar fi Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor, doar cu consimțământul dumneavoastră prealabil și în cunoștință de cauză.

Serviciile de sprijin pentru victime pot să furnizeze informațiile pe care le-au primit despre dumneavoastră către terți doar cu consimțământul dumneavoastră prealabil și în cunoștință de cauză.

În ceea ce privește domeniul judiciar, judecătorii, instanțele, procurorii și alte autorități și funcționari însărcinați cu cercetarea penală, precum și orice alte părți care sunt implicate în orice fel sau care participă la procedură vor lua măsurile necesare, în conformitate cu legislația, pentru a proteja confidențialitatea de care beneficiați dumneavoastră și membrii familiei dumneavoastră și, în special, pentru a preveni difuzarea oricăror informații care ar putea să vă dezvăluie identitatea în cazul în care sunteți o victimă minoră sau o persoană cu handicap care are nevoie de protecție specială.

În plus, autoritatea judiciară poate interzice obținerea, comunicarea sau publicarea de imagini cu dumneavoastră sau cu membrii familiei dumneavoastră, în special dacă sunteți o victimă minoră sau o persoană cu handicap care are nevoie de protecție specială.

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de sprijin pentru victime?

Fiecare victimă are drept de acces la serviciile de asistență și de sprijin din partea Birourilor de sprijin pentru victimele infracțiunilor în mod gratuit și confidențial.

Accesul la serviciile de asistență și de sprijin nu va fi condiționat de denunțarea săvârșirii infracțiunii în prealabil.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

Autoritățile și funcționarii responsabili cu cercetarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor vor lua măsurile necesare instituite prin lege pentru a proteja viața victimei și a membrilor familiei acesteia, bunăstarea lor mentală și fizică, libertatea, securitatea, libertatea sexuală și integritatea, precum și pentru a proteja în mod adecvat viața privată și demnitatea acestora, în special atunci când fac declarații sau trebuie să depună mărturie în instanță.

Procurorul va asigura, în mod special, respectarea acestui drept la protecție în cazul victimelor minore, luând măsurile corespunzătoare în interesul superior al acestora, dacă este necesar, pentru a preveni sau a reduce prejudiciile pe care le-ar putea suferi în urma desfășurării procedurii.

În cazul în care sunteți o victimă minoră sau o victimă cu handicap (victime care au nevoie de protecție specială), există posibilitatea ca elementele de probă să fie examinate înainte de proces de către experți, iar audierea dumneavoastră, de către o echipă cu pregătire specială într-o cameră specială, să fie înregistrată.

Ce entități îmi pot oferi protecție?

Vor fi evaluate circumstanțele dumneavoastră specifice pentru a se stabili măsurile de protecție care trebuie luate.

Următoarele persoane sunt responsabile atât pentru evaluarea, cât și pentru stabilirea acestor tipuri de măsuri:

 • pe parcursul cercetării infracțiunii, judecătorul de instrucție sau judecătorul care se ocupă de violența împotriva femeilor, fără a aduce atingere evaluării provizorii efectuate și deciziei luate de către:
 • procuror, în timpul investigațiilor sale sau în cadrul procedurilor privind victimele minore, sau
 • agenții de poliție implicați în faza inițială a cercetărilor;
 • în timpul procesului, judecătorul sau instanța competentă pentru judecarea cauzei.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea autorului infracțiunii?

Da, pentru că circumstanțele dumneavoastră specifice vor fi întotdeauna evaluate mai întâi pentru a se stabili măsurile de protecție care trebuie luate.

Agenții poliției de stat și, dacă este cazul, agenții de poliție ai comunității autonome în care a fost săvârșită infracțiunea vor efectua o evaluare individuală inițială a situației dumneavoastră atunci când denunțați săvârșirea infracțiunii, pentru a stabili nevoile dumneavoastră de protecție și pentru a vă identifica, dacă este cazul, drept victimă vulnerabilă. În cursul acestei evaluări inițiale, veți primi informații privind posibilitatea de a apela la un Birou de sprijin pentru victimele infracțiunilor.

În cazul în care primiți asistență în cadrul unui Birou de sprijin pentru victimele infracțiunilor, acest serviciu va efectua, de asemenea, o evaluare individuală a cazului dumneavoastră. Informațiile colectate în cadrul evaluării realizate de poliție pot fi transmise biroului dacă vă dați acordul în acest sens.

Evaluarea individuală va lua în considerare nevoile exprimate de dumneavoastră, precum și dorințele dumneavoastră și vă va respecta pe deplin integritatea fizică, mintală și morală.

În special, aceasta va lua în considerare următoarele:

 • caracteristicile dumneavoastră personale, situația, nevoile imediate, sexul, handicapul și nivelul de maturitate și va evalua, în special, dacă sunteți o persoană cu un handicap sau dacă aveți o relație de dependență cu autorul prezumtiv al infracțiunii, dacă sunteți o victimă minoră sau dacă aveți nevoie de protecție specială sau dacă există alți factori de vulnerabilitate deosebită;
 • natura infracțiunii a cărei victimă sunteți și gravitatea daunelor provocate, precum și riscul de reapariție a infracțiunii. Nevoile dumneavoastră de protecție vor fi evaluate în mod special în cazul în care sunteți victima unei infracțiuni de terorism, a unor infracțiuni săvârșite de o organizație criminală, a violenței bazate pe gen și a violenței domestice, a infracțiunilor contra libertății sexuale și integrității, a traficului de persoane, a disparițiilor forțate și a infracțiunilor săvârșite din motive rasiste, antisemite sau alte motive privind ideologia, religia sau convingerile, situația familială, apartenența la o etnie, rasă sau națiune, originea națională, genul, orientarea sexuală sau identitatea sau din motive de gen, de boală sau de handicap;
 • circumstanţele infracțiunii, în special în cazul infracțiunilor săvârșite prin violență.

Dacă sunteți minor sau aveți un handicap și aveți nevoie de protecție specială, opiniile și interesele dumneavoastră vor fi luate în considerare, de asemenea, precum și situația dumneavoastră personală și, în special, vor fi respectate principiile privind interesul superior al minorului sau al persoanei cu handicap care are nevoie de protecție specială, precum și dreptul acestora la informare, nediscriminare, dreptul la confidențialitate, protecția vieții private și dreptul de a fi protejat.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea sistemului de justiție penală (în timpul cercetării sau al procesului)?

Da, pe parcursul cercetării infracțiunii, judecătorul de instrucție sau judecătorul care se ocupă de violența împotriva femeilor sau, în cazul unei infracțiuni de violență bazată pe gen, procurorul sau agenții de poliție implicați în faza inițială a investigațiilor sunt cei care vor evalua și vor stabili măsurile de protecție care ar putea fi adecvate pentru dumneavoastră.

Dacă sunteți în pericol, veți beneficia de protecție din partea poliției.

Probele dumneavoastră vor fi prezentate prin videoconferință din motive de siguranță, ordine publică, utilitate sau pentru a vă proteja demnitatea.

Dacă sunteți victimă a anumitor infracțiuni specifice care conduc la acordarea unor măsuri speciale de protecție victimelor acestora, cum ar fi violența bazată pe gen, violența domestică, traficul de persoane în scopul exploatării sexuale și prin muncă, vătămare, infracțiuni împotriva libertății persoanei, tortură, infracțiuni împotriva persoanei, contra libertății sexuale, vieții private, dreptului la imaginea de sine, inviolabilității domiciliului, onoarei și ordinii socioeconomice, aveți dreptul la una dintre următoarele interdicții impuse agresorului dacă acest lucru este strict necesar pentru protecția dumneavoastră: interzicerea locuirii sau deplasării într-un anumit loc, cartier, oraș sau regiune, interzicerea apropierii sau comunicării cu anumite persoane.

Următoarele măsuri pot fi luate în cursul anchetei pentru protecția dumneavoastră:

 • puteți prezenta probe în facilități special concepute sau adaptate, în fața unor profesioniști cu o pregătire specială;
 • în cazul în care trebuie să prezentați probe de mai multe ori, acestea vor fi luate de către aceeași persoană, cu excepția cazului în care acest lucru ar putea pune în mod semnificativ în pericol desfășurarea procedurii sau probele dumneavoastră trebuie să fie prezentate direct în fața unui judecător sau a unui procuror;
 • în cazul în care sunteți o victimă a violenței pe criterii de gen, a violenței domestice, a unei infracțiuni contra libertății sexuale sau integrității, vă puteți prezenta probele în fața unei persoane de același sex, dacă solicitați acest lucru, cu excepția cazului în care acest lucru ar putea pune în mod semnificativ în pericol desfășurarea procedurii sau probele trebuie să fie prezentate direct în fața unui judecător sau a unui procuror.

Dacă sunteți citat pentru a depune mărturie și judecătorul consideră că sunteți expus la risc grav sau libertatea, proprietatea ori familia dumneavoastră se află în pericol, acesta poate să întreprindă următoarele acțiuni:

 • să vă protejeze identitatea, adresa, profesia și locul de muncă, neutilizând aceste informații în cadrul procedurii;
 • să interzică să fiți văzut în instanță și să stabilească adresa instanței ca adresă de comunicare;
 • să interzică înregistrarea sub orice formă a imaginii dumneavoastră;
 • să dispună protecție din partea poliției în timpul procedurilor și după desfășurarea acestora;
 • să vă ofere transport către instanță cu automobile oficiale;
 • în instanță, să vă plaseze în săli de așteptare păzite de poliție;
 • în circumstanțe excepționale, să vă ofere o nouă identitate și ajutor financiar pentru a vă schimba locul de reședință sau de muncă.

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni de violență bazată pe gen sau a violenței domestice, puteți obține un ordin de protecție care include măsuri preventive generale împotriva agresorului (interzicerea locuirii sau deplasării într-un anumit loc, cartier, oraș sau regiune, interzicerea apropierii sau comunicării cu anumite persoane).

Pe parcursul procedurii judiciare, judecătorul sau președintele instanței poate dispune o ședință de judecată privată (limitând prezența mass-mediei audiovizuale la ședințele de judecată și interzicând înregistrarea unora sau a tuturor audierilor) pentru protejarea moralei, a ordinii publice și a dumneavoastră în calitate de victimă și/sau a familiei dumneavoastră. De asemenea, aceștia pot interzice divulgarea identității experților sau a oricărei alte persoane care participă la proces.

În calitate de acuzator privat, puteți solicita o audiere privată.

Pe parcursul procedurii, pot fi luate următoarele măsuri pentru protecția dumneavoastră:

 • măsuri care previn contactul vizual cu presupusul autor al infracțiunii și care garantează faptul că puteți fi audiat fără a fi prezent în sala de judecată; în acest scop, pot fi utilizate tehnologiile de comunicare (amplasarea unui ecran în sala de judecată și depunerea declarațiilor prin videoconferință);
 • măsuri pentru a preveni adresarea de întrebări legate de viața privată care nu prezintă nicio relevanță pentru fapta penală care este cercetată, cu excepția cazului în care, în mod excepțional, judecătorul sau instanța consideră că acestea trebuie să primească un răspuns;
 • organizarea audierii cu ușile închise, cu toate că judecătorul sau președintele instanței poate să autorizeze prezența persoanelor care pot dovedi că au un interes special în cauză.

De asemenea, pe parcursul investigației, pot fi luate măsuri de prevenire a contactului vizual cu presupusul autor al infracțiunii și a adresării de întrebări legate de viața dumneavoastră privată.

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

În cazul victimelor vulnerabile, cum ar fi victimele minore și victimele cu handicap care au nevoie de o protecție specială, în plus față de măsurile stabilite în secțiunea „Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea sistemului de justiție penală (în timpul cercetării sau al procesului)?”, următoarele măsuri vor fi aplicabile pe parcursul procedurii:

 • declarațiile obținute vor fi înregistrate prin mijloace audiovizuale și pot fi reproduse în cadrul procesului în cazurile și în condițiile stabilite prin lege;
 • declarația poate fi obținută cu ajutorul unor experți.

În cazul în care sunteți o victimă minoră sau o victimă cu handicap (victime care au nevoie de protecție specială), există posibilitatea ca elementele de probă să fie examinate înainte de proces de către experți, iar audierea dumneavoastră, de către o echipă cu pregătire specială într-o cameră specială, să fie înregistrată.

În plus, la cererea procurorului, poate fi posibil să se numească un tutore ad litem în cazul în care sunteți o victimă deosebit de vulnerabilă și în anumite cazuri, de exemplu dacă există un conflict de interese cu reprezentantul dumneavoastră legal sau cu unul dintre părinți, cu condiția ca celălalt părinte să nu fie în măsură să își îndeplinească în mod adecvat îndatoririle de reprezentare și de asistență a victimei. 

Sunt minor – am drepturi speciale?

Dacă sunteți minor, în cursul etapei de cercetare a infracțiunii veți fi tratat în conformitate cu protocoale care sunt special create pentru a vă proteja. Se vor lua măsuri de precauție speciale atunci când trebuie să prezentați probe. Procurorul, care are sarcina specifică de a proteja minorii, trebuie să fie întotdeauna prezent. Contactul vizual între dumneavoastră și agresor trebuie să fie evitat prin folosirea oricăror mijloace tehnice.

Veți fi intervievat de o echipă special instruită, într-o cameră specială, care nu vă va părea amenințătoare, existând posibilitatea ca elementele de probă să fie examinate înainte de proces de către experți și audierea să fie înregistrată.

Puteți să prezentați probele o singură dată, în prezența judecătorului de instrucție, a grefierului și a tuturor părților la procedură, și nu de mai multe ori pe parcursul procesului.

Pe parcursul procedurii judiciare, dacă sunteți un minor care prezintă probe, contactul vizual între dumneavoastră și inculpat va fi evitat prin orice mijloc tehnic posibil.

Confruntarea este, de asemenea, restricționată.

În plus față de măsurile menționate în secțiunea „Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea sistemului de justiție penală (în timpul cercetării sau al procesului)?”, următoarele măsuri vor fi aplicabile pe parcursul procedurii:

 • declarațiile obținute vor fi înregistrate prin mijloace audiovizuale și pot fi reproduse în cadrul procesului în cazurile și în condițiile stabilite prin lege;
 • declarația poate fi obținută cu ajutorul unor experți.

În plus, la cererea procurorului, poate fi posibil să se numească un tutore ad litem în cazul în care sunteți o victimă deosebit de vulnerabilă și în anumite cazuri, de exemplu dacă există un conflict de interese cu reprezentantul dumneavoastră legal sau cu unul dintre părinți, cu condiția ca celălalt părinte să nu fie în măsură să își îndeplinească în mod adecvat îndatoririle de reprezentare și de asistență a victimei. 

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni – ce drepturi am?

În cazul în care un membru al familiei a decedat ca urmare a unei infracțiuni, dumneavoastră veți fi o victimă indirectă a infracțiunii cauzate membrului familiei dumneavoastră (victimă directă) în cazul în care vă aflați în anumite situații prevăzute de lege (excluzând în toate cazurile persoana responsabilă de infracțiune), precum și în cazul în care ați fost soțul/soția victimei directe și nu erați separați legal sau nu locuiați separat. în cazul în care ați fost copilul victimei directe sau al soțului/soției care nu era separat(ă) legal sau care nu locuia separat și locuiați împreună cu aceștia; în cazul în care ați fost legat de victima directă printr-o relație similară și locuiați cu aceasta, printre alte situații.

Nu uitați că toate victimele au dreptul de a introduce o acțiune penală și o acțiune civilă în conformitate cu legea și de a se prezenta în fața autorităților însărcinate cu ancheta pentru a le furniza elementele de probă și informațiile considerate relevante pentru clarificarea situației de fapt.

În calitate de victimă indirectă, veți avea acces confidențial, în mod gratuit, la serviciile de asistență și de sprijin furnizate de administrațiile publice, precum și la cele furnizate de Birourile de sprijin pentru victime, în măsura în care s-a considerat adecvată extinderea acestui drept la membrii de familie ai victimei directe având în vedere că infracțiunile au cauzat daune deosebit de grave. În acest scop, membrii familiei sunt definiți ca persoane legate de dumneavoastră prin căsătorie sau o relație similară și rudele până la gradul doi (bunici, frați și surori și nepoți).

În calitate de victimă indirectă, puteți primi informații privind măsurile de asistență și de sprijin disponibile, de natură medicală, psihologică sau materială, și procedura de obținere a acestora, precum și privind despăgubirile la care aveți dreptul și, dacă este cazul, privind procedura de solicitare a acestora.

Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vă vor oferi recomandări privind drepturile economice aferente procedurilor, în special în ceea ce privește ajutorul financiar pentru prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii și procedura de solicitare a acestuia, și vă vor oferi sprijinul emoțional și asistența terapeutică de care aveți nevoie, asigurându-vă astfel asistența psihologică adecvată pentru a depăși consecințele traumatice ale infracțiunii.

În ceea ce privește ajutorul financiar la care aveți dreptul în calitate de victimă indirectă a unei infracțiuni, în Spania există un sistem de ajutor de stat în beneficiul victimelor indirecte ale infracțiunilor intenționate și ale celor săvârșite cu violență în Spania și care au ca rezultat decesul sau prejudicii grave pentru sănătatea dumneavoastră mintală.

Trebuie să îndepliniți anumite cerințe pentru a fi considerat victimă indirectă în scopul beneficierii de ajutor financiar (beneficiar):

 • să fiți cetățean spaniol sau cetățean al oricărui stat membru al Uniunii Europene sau, dacă niciunul dintre aceste cazuri nu se aplică în situația dumneavoastră, trebuie să aveți reședința obișnuită în Spania sau să fiți cetățean al unui alt stat care acordă ajutoare similare pentru cetățenii spanioli pe teritoriul său. În caz de deces, cetățenia sau reședința obișnuită a defunctului nu contează;
 • să fiți soțul/soția persoanei decedate, fără să fi fost separați legal sau să fi locuit separat, sau persoana care a trăit cu defunctul permanent într-o relație similară pentru o perioadă de cel puțin doi ani înainte de deces, cu excepția cazului în care ați avut copii împreună, caz în care doar coabitarea este suficientă. Aceasta include, de asemenea, copiii persoanelor menționate, chiar dacă aceștia nu au fost copiii persoanei decedate, cu condiția să fi fost dependenți financiar de persoana respectivă și să fi locuit cu aceasta;
 • beneficiarii nu vor include, în niciun caz, persoanele condamnate pentru omor săvârșit cu intenție sub orice formă, în cazul în care defunctul a fost soțul/soția sau persoana cu care acestea erau sau fuseseră legate stabil printr-o relație similară;
 • să fiți copilul persoanei decedate, dependent financiar de persoana respectivă și să fi locuit cu aceasta, presupunând că acei copii care sunt minori sau adulții cu handicap sunt dependenți din punct de vedere financiar;
 • în cazul în care sunteți părintele persoanei decedate și ați fost dependent financiar de persoana respectivă, cu condiția să nu existe nicio altă persoană în situațiile de mai sus;
 • părinții minorilor care au decedat ca o consecință directă a infracțiunii sunt considerați, de asemenea, victime indirecte în scopul beneficierii de asistența financiară stabilită de legislația spaniolă.

Trebuie să depuneți cererea de ajutor în termen de un an de la data la care a fost săvârșită infracțiunea. În cazul în care decesul a survenit ca o consecință directă a vătămării corporale sau a daunelor asupra sănătății, un nou termen cu durată egală va fi stabilit pentru a solicita acordarea ajutorului.

Ca regulă generală, acordarea ajutorului este condiționată de pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive prin care se încheie procedura penală.

Ajutorul nu poate fi cumulat cu despăgubirea stabilită prin hotărâre, chiar dacă ajutorul, integral sau parțial, va fi plătit în cazul în care persoana găsită vinovată de săvârșirea infracțiunii a fost declarată parțial insolventă, sau cu despăgubirea sau ajutorul din asigurarea privată în cazul în care suma este mai mare decât cuantumul stabilit în hotărâre, sau cu prestația de securitate socială care ar putea fi acordată ca urmare a incapacității temporare a victimei.

Cuantumul ajutorului nu poate depăși în niciun caz valoarea despăgubirii stabilită în hotărâre.

Pot avea acces la servicii de mediere? În ce condiții? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

În calitate de victimă, aveți dreptul de a primi informații cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor prin utilizarea, după caz, a medierii și a altor măsuri de justiție reparatorie și cu privire la serviciile de justiție reparatorie disponibile, în cazurile în care acest lucru este posibil din punct de vedere legal. Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vă vor furniza aceste informații.

În plus, Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vor putea să propună organismului judiciar recurgerea la medierea penală în cazul în care acest lucru este considerat benefic pentru dumneavoastră și vă vor furniza sprijin pentru a beneficia de serviciile de justiție reparatorie și de alte proceduri extrajudiciare de soluționare a litigiilor instituite prin lege.

Puteți accesa serviciile de justiție reparatorie pentru a obține despăgubirile adecvate pentru pierderile materiale și morale rezultate în urma infracțiunii, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele cerințe:

 • autorul infracțiunii a recunoscut faptele principale din care rezultă răspunderea acestuia;
 • v-ați dat acordul, după ce ați primit informații complete și imparțiale cu privire la conținutul acestor servicii, rezultatele posibile și procedurile instituite pentru a se asigura respectarea conformității;
 • autorul infracțiunii și-a dat acordul;
 • procedura de mediere nu implică un risc pentru siguranța dumneavoastră și nu există niciun pericol ca efectuarea acestea să vă cauzeze noi pierderi materiale sau morale;
 • nu este interzisă prin lege pentru infracțiunea săvârșită.

Discuțiile purtate ca parte a procedurii de mediere vor fi confidențiale și nu pot fi diseminate fără consimțământul dumneavoastră și fără consimțământul autorului infracțiunii.

Mediatorii și alți profesioniști care participă la procedura de mediere vor fi supuși secretului profesional în ceea ce privește acțiunile și declarațiile de care au luat cunoștință în exercițiul funcțiilor lor.

Atât dumneavoastră, cât și autorul infracțiunii veți fi în măsură să vă retrageți din procesul de mediere în orice moment.

Medierea are loc, de regulă, în cazul infracțiunilor mai puțin grave.

În domeniul justiției juvenile (tineri cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani), medierea este prevăzută în mod expres ca mijloc de reeducare a minorilor. În acest domeniu, medierea este efectuată de echipele care susțin serviciul de urmărire penală a minorilor, deși aceasta poate fi efectuată, de asemenea, de agențiile din comunitățile autonome și de alte entități, cum ar fi anumite asociații specializate.

În domeniul justiției pentru adulți, medierea este inclusă ca parte a serviciilor de justiție reparatorie, diferite programe-pilot fiind instituite deja de mai mulți ani.

În ceea ce privește siguranța medierii pentru dumneavoastră, veți beneficia, în orice moment, de orice măsuri de protecție fizică necesare și orice alte măsuri impuse de circumstanțe care pot fi acordate de către autoritatea judiciară.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează drepturile pe care le am?

 • Código Penal (Codul penal spaniol) – în spaniolă
 • Código Civil (Codul de procedură civilă spaniol) – în spaniolă
 • Ley de Enjuiciamiento Criminal (Normele de procedură penală) – în spaniolă
 • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (Legea 4/2015 din 27 aprilie 2015 privind statutul victimelor infracțiunilor) – în spaniolă
 • Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (Decretul regal 1109/2015 din 11 decembrie 2015 de punere în aplicare a Legii 4/2015 din 27 aprilie 2015 privind statutul victimelor infracțiunilor și de reglementare a Birourilor de sprijin pentru victimele infracțiunilor) – în spaniolă
 • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y Ley 26/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y de la adolescencia (Legea organică 8/2015 din 22 iulie 2015 și Legea 26/2015 din 22 iulie 2015 de modificare a sistemului de protecție a copiilor și adolescenților) – în spaniolă
 • Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (Legea 23/2014 din 20 noiembrie 2014 privind recunoașterea reciprocă a hotărârilor în materie penală în Uniunea Europeană) – în spaniolă
 • Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011 (Decretul regal 671/2013 din 6 septembrie 2013 de stabilire a modalităților detaliate de punere în aplicare a Legii 29/2011) – în spaniolă
 • Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo (Legea 29/2011 din 22 septembrie 2011 privind recunoașterea și protecția cuprinzătoare a victimelor terorismului) – în spaniolă
 • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Legea organică 1/2004 din 28 decembrie 2004 privind măsurile de protecție cuprinzătoare împotriva violenței bazate pe gen) – în spaniolă
 • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (Legea organică 5/2000 din 12 ianuarie 2000 de reglementare a răspunderii penale a minorilor) – în spaniolă
 • Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (Legea organică 1/1996 din 15 ianuarie 1996 privind protecția juridică a copilului) – în spaniolă
 • Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (Legea 1/1996 din 10 ianuarie 1996 privind asistența juridică) – în spaniolă
 • Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (Legea 35/1995 din 11 decembrie 1995 privind ajutorul și asistența acordate victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență și ale infracțiunilor contra libertății sexuale) – în spaniolă
 • Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (Decretul regal 738/1997 din 23 mai 1997 de aprobare a Regulamentului privind ajutoarele acordate victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență și ale infracțiunilor contra libertății sexuale) – în spaniolă
 • Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales (Legea organică 19/1994 din 23 decembrie 1994 privind protecția martorilor și a experților în cauze penale) – în spaniolă
Ultima actualizare: 11/03/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site