În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Drepturile victimelor, pe țări

Cum pot denunța săvârșirea unei infracțiuni?

Dacă este vorba de o urgență, apelați 999. Pentru a denunța o infracțiune în alte cazuri decât de urgență, apelați 101.

Dacă sunteți o persoană surdă, cu deficiențe de auz sau de vorbire, la numărul 18000 aveți la dispoziție un telefon textual.

Dacă v-ați înregistrat pe emergencySMS - și nu aveți altă opțiune, puteți trimite un mesaj text la 999.

Când puteți să apelați numărul 999

În caz de urgență, apelați numărul 999 dacă:

 • există un risc de vătămare corporală sau de pierdere de vieți omenești
 • dacă surprindeți în direct săvârșirea unei infracțiuni
 • în apropiere de dumneavoastră se află o persoană suspectată de săvârșirea unei infracțiuni

Raportarea unei situații care nu constituie o urgență

Apelați numărul 101 pentru a contacta poliția dacă infracțiunea nu constituie o situație de urgență.

Dacă sunteți o persoană surdă, cu deficiențe de auz sau de vorbire, la numărul 18001 101 aveți la dispoziție un telefon textual.

Printre exemplele de infracțiuni care nu necesită un răspuns de urgență se află următoarele situații:

 • vi s-a furat mașina
 • vi s-au deteriorat bunuri
 • suspectați un consum sau un trafic de droguri
 • doriți să sesizați un accident de circulație minor
 • doriți să furnizați poliției informații cu privire la o infracțiune săvârșită în zona în care vă aflați

Denunțarea unei infracțiuni online

Într-o situație care nu constituie o urgență, puteți denunța săvârșirea următoarelor infracțiuni pe site-ul Poliției Scoțiene:

De asemenea, puteți completa formularul online Crimestoppers dacă doriți să denunțați o infracțiune în mod anonim.

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

În calitate de victimă, aveți dreptul de a solicita informații specifice legate de infracțiune. În cazul în care nu v-au fost furnizate astfel de informații, puteți înainta o cerere oficială la diferite organisme:

 • Poliției Scoțiene - informații cu privire la decizia de neîncepere a investigării și la justificarea acesteia, precum și la decizia de încetare a investigării și la justificarea acesteia.
 • Ministerului Public (Crown Office and Prosecutor Fiscal Service) - dacă nu s-a început urmărirea penală în dosarul care vă privește, aveți dreptul de a fi informat(ă) cu privire la motivele neînceperii și de a solicita o reexaminare a acestei decizii.
 • Serviciului instanțe judecătorești din Scoția - datele tuturor ședințelor de judecată, hotărârea definitivă a unei instanțe într-un proces sau orice cale de atac care rezultă din proces, precum și motivarea acestora.

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul investigării sau al procesului)? În ce condiții?

Victimele nu sunt părți în procesul penal în Scoția. În cazul în care o victimă are nevoie de consiliere și asistență juridică, aceasta poate să contacteze un avocat. Acestea pot avea dreptul de a primi ajutor pentru a putea acoperi costurile ocazionate de respectiva consiliere și asistență juridică, prin intermediul sistemului de asistență judiciară.

Comitetul Scoțian pentru Asistență Judiciară (Scottish Legal Aid Board) este organismul responsabil pentru operarea sistemului de asistență judiciară în Scoția.

Pot să cer să mi se ramburseze cheltuielile (aferente participării la cercetări/proces)? În ce condiții?

Dacă ați fost „citat(ă)” să vă prezentați în instanță ca martor, ați putea avea dreptul să solicitați o parte din cheltuieli.

A fi „citat” înseamnă că vi s-a trimis o scrisoare oficială - numită citație - prin care vi se transmite să vă înfățișați în instanță și să prezentați probe în calitate de martor.

Pe versoul citației găsiți informații privind modul de solicitare a decontării cheltuielilor și un formular de decontare a cheltuielilor.

Citiți cu atenție citația și luați-o cu dumneavoastră când vă prezentați în instanță. Asigurați-vă că ați completat formularul de decontare a cheltuielilor de pe versoul citației pentru a solicita decontarea cheltuielilor de la persoana care v-a citat ca martor.

Plățile în numerar sunt efectuate doar în situații cu adevărat precare sau de urgență. Costurile excepționale, cum ar fi cheltuielile cu taxiul, transportul aerian și cazarea peste noapte, trebuie să fie în prealabil aprobate de către procurorul general (procurator fiscal).

Martorii pot depune cereri pentru recuperarea veniturilor nerealizate în cazul în care sunt salariați sau desfășoară activități independente. Nu există facilități de îngrijire a copilului în clădirile instanței, astfel că martorii acuzării pot solicita decontarea cheltuielilor pentru îngrijirea copilului și angajarea unei bone, în acest sens existând tarife forfetare. În cazul în care trebuie să apelați la servicii de îngrijire în absența dumneavoastră, vi se vor deconta cheltuielile prin utilizarea unor tarife forfetare.

Dacă cercetările au fost finalizate și cazul nu a fost înaintat instanței, pot să introduc o cale de atac?

În calitate de victimă a unei infracțiuni săvârșite în Scoția, aveți dreptul de a solicita reexaminarea unei decizii de neîncepere a urmăririi penale, pronunțate de Ministerul Public după data de 1 iulie 2015 inclusiv. Dacă este posibil, ar trebui să solicitați o reexaminare în decurs de o lună de la data la care ați fost informat(ă) cu privire la decizia de neîncepere a urmăririi penale. În general, sunteți informat(ă) cu privire la decizia de reexaminare în termen de 20 de zile lucrătoare. Procurorul General din Scoția (Lord Advocate) a publicat norme în acest sens.

Pot să mă implic în proces?

Depinde dacă sunteți citat(ă) ca martor în proces. Dacă nu sunteți chemat ca martor, puteți solicita Serviciului instanțe judecătorești din Scoția următoarele informații:

 • care sunt infracțiunile de care a fost acuzată o persoană - după ce inculpatul a avut posibilitatea de a răspunde la acestea (numai natura generală a acuzațiilor);
 • stadiul unui dosar în instanță;
 • decizia pronunțată de judecătorul, șeriful sau judecătorul de pace cu privire la un dosar.

Pe site-ul Serviciului instanțe judecătorești din Scoția sunt prezentate detalii suplimentare cu privire la modul în care puteți să obțineți informații în legătură cu dosarul, precum și cu privire la prezentarea dosarelor pe rolul instanței, inclusiv dosarele din viitorul apropiat. Aici se includ:

 • Înalta Curte de Justiție (The High Court of Justiciary).
 • Instanțele locale (Sheriff Courts).
 • Instanțele cu judecători de pace (Justice of the Peace Court).

În cazul în care sunteți martor, Serviciul instanțe judecătorești din Scoția:

 • vă va ține la curent cu privire la stadiul dosarului în instanță în cel puțin o dată pe oră și vă va anunța când puteți părăsi sala de judecată;
 • va pune la dispoziție săli de așteptare separate pentru martorii acuzării și ai apărării și va asigura accesul la băuturi răcoritoare.
 • Dacă aveți dreptul să vă prezentați probele în instanță prin conexiuni TV în direct, o persoană din cadrul Serviciului instanțe judecătorești din Scoția se va întâlni cu dumneavoastră la data stabilită și vă va explica procesul de prezentare a probelor în instanță.

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat sau pot să aleg să fiu: victimă, martor, parte civilă, acuzator privat?

Victimele nu sunt părți în procesul penal în Scoția. Sub rezerva aprecierii de către organele de urmărire penală, victimelor li se poate solicita să prezinte probe în instanță.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

Puteți găsi informații privind drepturile dumneavoastră în calitate de victimă în Codul victimelor.

Dacă sunteți citat(ă) ca martor, veți primi o citație. Citația dumneavoastră este o scrisoare oficială prin care vi se transmite să vă prezentați în fața instanței și să prezentați probe în calitate de martor.

Este important să nu ignorați citația. Informați de îndată persoana care v-a cerut să fiți martor dacă există un motiv important pentru care nu puteți fi prezent(ă) în instanță la data procesului. Dacă nu vă prezentați la ora și locul corect, instanța poate emite un mandat de arestare pe numele dumneavoastră.

Este posibil ca pentru unii martori să fie dificil să prezinte probe. Aceștia pot fi deosebit de vulnerabili din cauza situației lor sau a naturii probelor lor. Instanța poate lua măsuri suplimentare (denumite „măsuri speciale”) pentru a ajuta martorii vulnerabili să prezinte cele mai bune probe pe care le pot prezenta, cum ar fi asigurarea unui ecran astfel încât martorul să nu trebuiască să vadă inculpatul. Ar trebui să discutați eventualele probleme cu persoana care v-a solicitat să prezentați probe, întrucât aceasta poate să se adreseze instanței pentru luarea de măsuri speciale în numele dumneavoastră.

Pe site-ul Ministerului Public și pe paginile privind prezentarea probelor în instanță de la adresa mygov.scot puteți găsi informații suplimentare cu privire la statutul de martor.

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții?

Sub rezerva aprecierii de către organele de urmărire penală, victimelor li se poate solicita să prezinte probe în instanță. Normele generale ale Scoției privind prezentarea probelor se aplică acelor victime care sunt chemate să prezinte probe.

Pentru victimele care urmează să prezinte probe și sunt considerate vulnerabile sau care au nevoie de protecție, se pot pune la dispoziție măsuri speciale în temeiul articolelor 271-271M din Legea privind codul de procedură penală (Scoția) din 1995 pentru a-i ajuta să prezinte probe. Aceste măsuri se aplică în mod automat pentru copii și pentru persoanele care sunt victime ale unor infracțiuni specifice, cum ar fi infracțiunile sexuale, traficul de ființe umane și hărțuirea.

În plus, victimele pot depune, de asemenea, o declarație a victimei în temeiul articolului 14 din Legea privind justiția penală (Scoția) din 2003. Informații suplimentare privind declarațiile victimelor se pot găsi aici.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

Puteți contacta Serviciul instanțe judecătorești din Scoția pentru a afla data oricărei ședințe de judecată, hotărârea definitivă pronunțată într-un proces sau orice cale de atac și motivarea acesteia. În plus, dacă vă înfățișați în instanță pentru a prezenta probe, personalul judiciar din cadrul Serviciului instanțe judecătorești din Scoția vă va ține la curent cu privire la stadiul dosarului cel puțin o dată pe oră și vă va anunța când puteți să părăsiți sala de judecată.

Voi putea avea acces la dosarele instanței?

Vă rugăm să consultați detaliile de mai sus pentru informații care pot fi accesate.

Ultima actualizare: 23/05/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site