În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Victims' rights - by country

Victims' Rights in Scotland

As a victim of crime you have rights.

You have the right to use victim support services even if the crime has not been reported to the police. Such services can provide practical and emotional support to victims of crime.

The Victims' Code for Scotland sets out your rights, how to exercise them and who to contact for help and advice. It includes information on your:

 • Right to minimum standards of service - how you'll be treated by criminal justice organisations
 • Right to information - how you'll be updated about your case and what you can ask about
 • Right to participation - being understood, understanding what's happening and telling the court how a crime has affected you
 • Right to protection and protection of privacy - feeling safe and protected from intimidation
 • Right to support - whether you report the crime to the police or not
 • Right to compensation and expenses - such as travel expenses, loss of earnings or compensation if you were injured.
 • Information on the release of an offender (VIctim Notification Scheme)
 • Support for Vulnerable Individuals in Court (Special Measures)

You also have a right to complain if you're unhappy about how an organisation has treated you.

Visit mygov.scot to find out more about your rights as a victim of crime at the different steps of the criminal justice process, including reporting a crime, investigation and prosecution, if a case goes to court and what happens after the verdict.

You can also read about help and support for victims of crime.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 17/05/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Ce informații voi primi din partea autorităților (de ex. poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte de denunțarea acesteia?

De asemenea, puteți avea acces la informații referitoare la o infracțiune contactând organizațiile relevante [Poliția Scoțiană, Ministerul Public (Crown Office and Procurator Fiscal Service), Serviciul instanțe judecătorești din Scoția (Scottish Courts and Tribunal Service), Serviciul Penitenciar din Scoția (Scottish Prison Service) și Serviciul de Liberare Condiționată din Scoția (Parole Scotland)]. Pentru mai multe informații, puteți accesa Linkul se deschide într-o fereastră nouăsecțiunea privind infracțiunile, justiția și legislația de pe site-ul guvernului scoțian.

În cazul în care decideți să denunțați o infracțiune la poliție, aceasta vă va elibera un card de asistență a victimelor. Acesta că va confirma primirea reclamației și vă va oferi informații suplimentare.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul scoțian privind victimele enunță, de asemenea, o serie de drepturi care pot fi exercitate, în funcție de etapa în care vă aflați în cadrul sistemului de justiție penală.

Nu locuiesc în statul membru al UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

Chiar dacă infracțiunea nu a fost comisă în Scoția, puteți avea totuși dreptul la protecție dacă locuiți în Scoția, prin măsuri precum:

ordinul european de protecție (EPO). EPO permite ca un ordin emis de către o instanță din orice țară din UE (de exemplu, un ordin interzice unei anumite persoane să se apropie de dumneavoastră) să fie recunoscut și executat în Scoția. Sau, în cazul în care ordinul a fost pronunțat în Scoția, acesta poate fi transferat în țara în care locuiți.

Informații suplimentare despre EPO pot fi obținute de pe site-ul Serviciului instanțe judecătorești din Scoția.

În conformitate cu Legea din 2014 privind victimele și martorii, puteți denunța o infracțiune săvârșită într-un alt stat membru al UE la Poliția din Scoția, care are responsabilitatea de a se asigura că plângerea este transmisă fără întârziere nejustificată autorității competente din statul membru în care a fost săvârșită infracțiunea sau presupusa infracțiune.

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

În cazul în care alegeți să denunțați o infracțiune, veți primi un card de asistență pentru victime. De asemenea, aveți dreptul de a solicita informații din dosar următoarelor autorități.

 • Poliției din Scoția - informații privind decizia de neîncepere a investigării și la motivele acesteia, precum și la decizia de încetare a investigării și la motivele acesteia.
 • Ministerului Public - dacă nu s-a început urmărirea penală în dosarul dumneavoastră, aveți dreptul de a fi informat cu privire la motivele neînceperii și de a solicita o reexaminare a acestei decizii.
 • Serviciului instanțe judecătorești din Scoția - datele tuturor ședințelor de judecată, hotărârea definitivă sau orice cale de atac depusă și motivarea acestora.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

Aveți dreptul de a înțelege și de a fi înțeles/înțeleasă pe parcursul procedurii penale. Dacă vă este dificil să înțelegeți sau să vorbiți limba engleză, puteți solicita asistența unui interpret care să vă ajute:

 • să înțelegeți orice întrebări care vă sunt adresate;
 • să înțelegeți orice informații pe care le primiți;
 • să oferiți răspunsuri și să furnizați informații; să comunicați în mod eficient.

De asemenea, puteți solicita traducerea unui document dacă acesta vă este adresat în temeiul legii sau este esențial pentru participarea dumneavoastră la investigare sau la procedură.

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul copiilor sau în cazul în care am un handicap)

Informațiile relevante sunt disponibile, la cerere, în diferite formate, și va fi curând disponibilă o versiune ușor de citit a Codului victimelor.

Există adulți formați corespunzător care ajută la facilitarea comunicării între poliție și victimele în vârstă de cel puțin 16 ani care au dificultăți de comunicare ca urmare a unei boli psihice, inclusiv a unei tulburări de învățare. Acest ajutor este acordat în principal în timpul audierilor, dar poate fi acordat, de asemenea, cu ocazia efectuării unor examene criminalistice și a unor proceduri de identificare.

Servicii de sprijin pentru victime

Ce entități oferă sprijin pentru victime?

Există o serie de organizații de sprijin pentru victime, în funcție de natura infracțiunii.

 • Victim Support Scotland (VSS) este cea mai mare organizație caritabilă din Scoția care oferă servicii de sprijin și informare victimelor și martorilor infracțiunilor. VSS utilizează o metodologie de evaluare bazată pe satisfacerea nevoilor persoanelor pentru a oferi sprijin personalizat
 • Community Safety Glasgow (TARA), care oferă sprijin victimelor traficului de persoane sub formă de cazare în situații de criză, în funcție de nevoile individuale, pentru maxim 45 de zile, planificarea serviciilor de îngrijire, îndrumarea către organismele relevante și acordarea de sprijin pentru accesarea consultanței juridice.
 • Migrant Help oferă sprijin migranților vulnerabili, consiliere și îndrumări solicitanților de azil, servicii resortisanților străini deținuți și consiliere resortisanților străini încarcerați.
 • Alte organizații includ PETAL, Rate Crisis Scotland, Scottish Women's Aid, Childline.
 • Puteți afla detalii de contact pentru toate organizațiile de sprijin pentru victime în Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul scoțian al victimelor.

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de asistență pentru victime?

Poliția vă va întreba dacă doriți să vă adresați serviciilor de sprijin pentru victime și nu vă va transmite informațiile acestora decât dacă v-ați dat acordul în acest sens.

Cum mi se protejează confidențialitatea?

Atunci când denunțați o infracțiune, poliția va lua măsuri pentru a vă sprijini și a vă proteja de victimizare repetată, de intimidare și de represalii. În ceea ce privește sprijinul, aceste măsuri pot include:

 • doar audierea dumneavoastră, dacă este cazul;
 • asigurarea faptului că numărul de audieri este menținut la un nivel minim;
 • utilizarea de echipamente specializate pentru audieri;
 • în anumite condiții, instanța poate să impună restricții privind mijloacele de informare în masă în ceea ce privește dosarul în care sunteți implicat(ă).

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de sprijin pentru victime?

Nu, aveți dreptul de a recurge la serviciile de sprijin pentru victime chiar și în cazul în care infracțiunea nu a fost denunțată la poliție.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

Atunci când denunțați o infracțiune, poliția va lua măsuri pentru a vă oferi sprijin împotriva victimizării repetate, a intimidării sau a represaliilor.

În ceea ce privește sprijinul, aceste măsuri pot include:

 • doar audierea dumneavoastră, dacă este cazul;
 • asigurarea faptului că numărul de audieri este menținut la un nivel minim;
 • utilizarea de echipamente specializate pentru audieri;

în anumite condiții, instanța poate să impună restricții privind mijloacele de informare în masă în ceea ce privește dosarul în care sunteți implicat(ă). De asemenea, instanța poate impune condiții speciale de eliberare pe cauțiune pentru inculpați, dacă este cazul.

Informații suplimentare privind măsurile de protecție pot fi obținute de la Poliția Scoțiană sau de la Ministerul Public (Crown Office and Prosecutor Fiscal Service).

Ce entități îmi pot oferi protecție?

A se vedea mai sus.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea infractorului?

A se vedea mai sus.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea sistemului de justiție penală (în cursul investigării sau al procesului)?

A se vedea mai sus.

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

A se vedea mai sus.

Sunt minor(ă) - am drepturi speciale?

Unele persoane pot fi deosebit de vulnerabile sau în pericol din cauza circumstanțelor lor sau a naturii dovezilor pe care acestea ar putea fi rugate să le prezinte instanței. Există diferite opțiuni disponibile pentru a ajuta un martor vulnerabil să își prezinte probele în instanță, cum ar fi prin intermediul conexiunii TV, în direct sau din spatele unui ecran, astfel încât să nu puteți vedea inculpatul. Acestea sunt denumite măsuri speciale.

Informații suplimentare cu privire la măsurile speciale pot fi obținute de la Ministerul Public și de la Serviciul instanțe judecătorești din Scoția. Autoritățile competente ar trebui să vă întrebe, de asemenea, dacă aveți probleme legate de prezentarea probelor și vă pot oferi diferite opțiuni în acest sens.

Toți copiii (cu vârste sub 18 ani) sunt, prin lege, încadrați în categoria persoanelor vulnerabile și, împreună cu presupusele victime ale violenței domestice, ale infracțiunilor sexuale, ale traficului de ființe umane și hărțuirii, au automat dreptul de a beneficia de anumite măsuri speciale standard. Un martor care are o tulburare psihică, o dizabilitate intelectuală sau se confruntă cu teama și suferința la gândul că va prezenta probe ar putea fi, de asemenea, considerat vulnerabil. Ministerul Public va efectua o evaluare pentru stabilirea vulnerabilității.

Serviciul instanțe judecătorești din Scoția se va asigura, de asemenea, că victimele beneficiază de spații de așteptare separate de cele ale martorilor apărării atunci când așteaptă să prezinte probe în instanță.

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni - ce drepturi am?

Rudele victimelor infracțiunii pot apela, de asemenea, la organizațiile de sprijin pentru victime, inclusiv la Victim Support Scotland.

În cazul în care un membru apropiat al familiei decedează din cauza infracțiunii, puteți avea drepturi (cum ar fi dreptul la informare cu privire la un dosar) ca și când ați fi victima infracțiunii. De exemplu, dacă aveți o rudă care a decedat, aveți dreptul să accesați informațiile deținute de poliție.

Puteți afla informații suplimentare din Codul victimelor, precum și din standardele de activitate elaborate în comun de către Serviciul Poliției Scoțiene, Ministerul Public, Serviciul instanțe judecătorești din Scoția, Serviciul Penitenciar din Scoția și Serviciul de Liberare Condiționată din Scoția. (a se vedea link-ul de mai jos)

Un membru al familiei mele a fost victima unei infracțiuni - ce drepturi am?

Rudele victimelor infracțiunii pot apela, de asemenea, la organizațiile de sprijin pentru victime, inclusiv la Victim Support Scotland.

În unele situații (de exemplu, în cazul în care victima este decedată), un membru al familiei poate avea drepturi (cum ar fi dreptul la informare în legătură cu dosarul) ca și când ar fi victima infracțiunii.

De exemplu, dacă aveți o rudă care a decedat, aveți dreptul să accesați informațiile deținute de poliție. Puteți afla mai multe informații consultând Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul privind victimele și Linkul se deschide într-o fereastră nouăStandardul de activitate elaborat de către Serviciul instanțe judecătorești din Scoția.

Pot avea acces la mediere? Care sunt condițiile? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Sacro este Organizația scoțiană de justiție de proximitate a cărei activitate presupune crearea unor comunități mai sigure și mai unite în Scoția. Acestea oferă servicii de mediere. Mai multe detalii sunt disponibile Linkul se deschide într-o fereastră nouăpe site-ul acestora.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează ce drepturi am?

Pentru a găsi cele mai recente informații cu privire la drepturile victimelor, puteți citi Codul scoțian privind victimele, care este disponibil Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Ultima actualizare: 23/05/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Cum pot denunța săvârșirea unei infracțiuni?

Dacă este vorba de o urgență, apelați 999. Pentru a denunța o infracțiune în alte cazuri decât de urgență, apelați 101.

Dacă sunteți o persoană surdă, cu deficiențe de auz sau de vorbire, la numărul 18000 aveți la dispoziție un telefon textual.

Dacă v-ați înregistrat pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăemergencySMS - și nu aveți altă opțiune, puteți trimite un mesaj text la 999.

Când puteți să apelați numărul 999

În caz de urgență, apelați numărul 999 dacă:

 • există un risc de vătămare corporală sau de pierdere de vieți omenești
 • dacă surprindeți în direct săvârșirea unei infracțiuni
 • în apropiere de dumneavoastră se află o persoană suspectată de săvârșirea unei infracțiuni

Raportarea unei situații care nu constituie o urgență

Apelați numărul 101 pentru a contacta poliția dacă infracțiunea nu constituie o situație de urgență.

Dacă sunteți o persoană surdă, cu deficiențe de auz sau de vorbire, la numărul 18001 101 aveți la dispoziție un telefon textual.

Printre exemplele de infracțiuni care nu necesită un răspuns de urgență se află următoarele situații:

 • vi s-a furat mașina
 • vi s-au deteriorat bunuri
 • suspectați un consum sau un trafic de droguri
 • doriți să sesizați un accident de circulație minor
 • doriți să furnizați poliției informații cu privire la o infracțiune săvârșită în zona în care vă aflați

Denunțarea unei infracțiuni online

Într-o situație care nu constituie o urgență, puteți denunța săvârșirea următoarelor infracțiuni pe site-ul Poliției Scoțiene:

De asemenea, puteți completa Linkul se deschide într-o fereastră nouăformularul online Crimestoppers dacă doriți să denunțați o infracțiune în mod anonim.

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

În calitate de victimă, aveți dreptul de a solicita informații specifice legate de infracțiune. În cazul în care nu v-au fost furnizate astfel de informații, puteți înainta o cerere oficială la diferite organisme:

 • Linkul se deschide într-o fereastră nouăPoliției Scoțiene - informații cu privire la decizia de neîncepere a investigării și la justificarea acesteia, precum și la decizia de încetare a investigării și la justificarea acesteia.
 • Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Public (Crown Office and Prosecutor Fiscal Service) - dacă nu s-a început urmărirea penală în dosarul care vă privește, aveți dreptul de a fi informat(ă) cu privire la motivele neînceperii și de a solicita o reexaminare a acestei decizii.
 • Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciului instanțe judecătorești din Scoția - datele tuturor ședințelor de judecată, hotărârea definitivă a unei instanțe într-un proces sau orice cale de atac care rezultă din proces, precum și motivarea acestora.

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul investigării sau al procesului)? În ce condiții?

Victimele nu sunt părți în procesul penal în Scoția. În cazul în care o victimă are nevoie de consiliere și asistență juridică, aceasta poate să contacteze un avocat. Acestea pot avea dreptul de a primi ajutor pentru a putea acoperi costurile ocazionate de respectiva consiliere și asistență juridică, prin intermediul sistemului de asistență judiciară.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăComitetul Scoțian pentru Asistență Judiciară (Scottish Legal Aid Board) este organismul responsabil pentru operarea sistemului de asistență judiciară în Scoția.

Pot să cer să mi se ramburseze cheltuielile (aferente participării la cercetări/proces)? În ce condiții?

Dacă ați fost „citat(ă)” să vă prezentați în instanță ca martor, ați putea avea dreptul să solicitați o parte din cheltuieli.

A fi „citat” înseamnă că vi s-a trimis o scrisoare oficială - numită citație - prin care vi se transmite să vă înfățișați în instanță și să prezentați probe în calitate de martor.

Pe versoul citației găsiți informații privind modul de solicitare a decontării cheltuielilor și un formular de decontare a cheltuielilor.

Citiți cu atenție citația și luați-o cu dumneavoastră când vă prezentați în instanță. Asigurați-vă că ați completat formularul de decontare a cheltuielilor de pe versoul citației pentru a solicita decontarea cheltuielilor de la persoana care v-a citat ca martor.

Plățile în numerar sunt efectuate doar în situații cu adevărat precare sau de urgență. Costurile excepționale, cum ar fi cheltuielile cu taxiul, transportul aerian și cazarea peste noapte, trebuie să fie în prealabil aprobate de către procurorul general (procurator fiscal).

Martorii pot depune cereri pentru recuperarea veniturilor nerealizate în cazul în care sunt salariați sau desfășoară activități independente. Nu există facilități de îngrijire a copilului în clădirile instanței, astfel că martorii acuzării pot solicita decontarea cheltuielilor pentru îngrijirea copilului și angajarea unei bone, în acest sens existând tarife forfetare. În cazul în care trebuie să apelați la servicii de îngrijire în absența dumneavoastră, vi se vor deconta cheltuielile prin utilizarea unor tarife forfetare.

Dacă cercetările au fost finalizate și cazul nu a fost înaintat instanței, pot să introduc o cale de atac?

În calitate de victimă a unei infracțiuni săvârșite în Scoția, aveți dreptul de a solicita reexaminarea unei decizii de neîncepere a urmăririi penale, pronunțate de Ministerul Public după data de 1 iulie 2015 inclusiv. Dacă este posibil, ar trebui să solicitați o reexaminare în decurs de o lună de la data la care ați fost informat(ă) cu privire la decizia de neîncepere a urmăririi penale. În general, sunteți informat(ă) cu privire la decizia de reexaminare în termen de 20 de zile lucrătoare. Procurorul General din Scoția (Lord Advocate) a publicat Linkul se deschide într-o fereastră nouănorme în acest sens.

Pot să mă implic în proces?

Depinde dacă sunteți citat(ă) ca martor în proces. Dacă nu sunteți chemat ca martor, puteți solicita Serviciului instanțe judecătorești din Scoția următoarele informații:

 • care sunt infracțiunile de care a fost acuzată o persoană - după ce inculpatul a avut posibilitatea de a răspunde la acestea (numai natura generală a acuzațiilor);
 • stadiul unui dosar în instanță;
 • decizia pronunțată de judecătorul, șeriful sau judecătorul de pace cu privire la un dosar.

Pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul Serviciului instanțe judecătorești din Scoția sunt prezentate detalii suplimentare cu privire la modul în care puteți să obțineți informații în legătură cu dosarul, precum și cu privire la prezentarea dosarelor pe rolul instanței, inclusiv dosarele din viitorul apropiat. Aici se includ:

 • Înalta Curte de Justiție (The High Court of Justiciary).
 • Instanțele locale (Sheriff Courts).
 • Instanțele cu judecători de pace (Justice of the Peace Court).

În cazul în care sunteți martor, Serviciul instanțe judecătorești din Scoția:

 • vă va ține la curent cu privire la stadiul dosarului în instanță în cel puțin o dată pe oră și vă va anunța când puteți părăsi sala de judecată;
 • va pune la dispoziție săli de așteptare separate pentru martorii acuzării și ai apărării și va asigura accesul la băuturi răcoritoare.
 • Dacă aveți dreptul să vă prezentați probele în instanță prin conexiuni TV în direct, o persoană din cadrul Serviciului instanțe judecătorești din Scoția se va întâlni cu dumneavoastră la data stabilită și vă va explica procesul de prezentare a probelor în instanță.

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat sau pot să aleg să fiu: victimă, martor, parte civilă, acuzator privat?

Victimele nu sunt părți în procesul penal în Scoția. Sub rezerva aprecierii de către organele de urmărire penală, victimelor li se poate solicita să prezinte probe în instanță.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

Puteți găsi informații privind drepturile dumneavoastră în calitate de victimă în Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul victimelor.

Dacă sunteți citat(ă) ca martor, veți primi o citație. Citația dumneavoastră este o scrisoare oficială prin care vi se transmite să vă prezentați în fața instanței și să prezentați probe în calitate de martor.

Este important să nu ignorați citația. Informați de îndată persoana care v-a cerut să fiți martor dacă există un motiv important pentru care nu puteți fi prezent(ă) în instanță la data procesului. Dacă nu vă prezentați la ora și locul corect, instanța poate emite un mandat de arestare pe numele dumneavoastră.

Este posibil ca pentru unii martori să fie dificil să prezinte probe. Aceștia pot fi deosebit de vulnerabili din cauza situației lor sau a naturii probelor lor. Instanța poate lua măsuri suplimentare (denumite „măsuri speciale”) pentru a ajuta martorii vulnerabili să prezinte cele mai bune probe pe care le pot prezenta, cum ar fi asigurarea unui ecran astfel încât martorul să nu trebuiască să vadă inculpatul. Ar trebui să discutați eventualele probleme cu persoana care v-a solicitat să prezentați probe, întrucât aceasta poate să se adreseze instanței pentru luarea de măsuri speciale în numele dumneavoastră.

Pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul Ministerului Public și pe paginile privind Linkul se deschide într-o fereastră nouăprezentarea probelor în instanță de la adresa mygov.scot puteți găsi informații suplimentare cu privire la statutul de martor.

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții?

Sub rezerva aprecierii de către organele de urmărire penală, victimelor li se poate solicita să prezinte probe în instanță. Normele generale ale Scoției privind prezentarea probelor se aplică acelor victime care sunt chemate să prezinte probe.

Pentru victimele care urmează să prezinte probe și sunt considerate vulnerabile sau care au nevoie de protecție, se pot pune la dispoziție măsuri speciale în temeiul articolelor Linkul se deschide într-o fereastră nouă271-271M din Legea privind codul de procedură penală (Scoția) din 1995 pentru a-i ajuta să prezinte probe. Aceste măsuri se aplică în mod automat pentru copii și pentru persoanele care sunt victime ale unor infracțiuni specifice, cum ar fi infracțiunile sexuale, traficul de ființe umane și hărțuirea.

În plus, victimele pot depune, de asemenea, o declarație a victimei în temeiul Linkul se deschide într-o fereastră nouăarticolului 14 din Legea privind justiția penală (Scoția) din 2003. Informații suplimentare privind declarațiile victimelor se pot găsi Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

Puteți contacta Serviciul instanțe judecătorești din Scoția pentru a afla data oricărei ședințe de judecată, hotărârea definitivă pronunțată într-un proces sau orice cale de atac și motivarea acesteia. În plus, dacă vă înfățișați în instanță pentru a prezenta probe, personalul judiciar din cadrul Serviciului instanțe judecătorești din Scoția vă va ține la curent cu privire la stadiul dosarului cel puțin o dată pe oră și vă va anunța când puteți să părăsiți sala de judecată.

Voi putea avea acces la dosarele instanței?

Vă rugăm să consultați detaliile de mai sus pentru informații care pot fi accesate.

Ultima actualizare: 23/05/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

3 - Drepturile pe care le am după proces

Pot să introduc o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate?

Numai persoana condamnată sau acuzarea poate ataca hotărârea prin care se stabilește vinovăția.

Acuzarea poate formula o cale de apel numai în anumite circumstanțe. Acuzarea poate:

 • să formuleze o cale de atac împotriva unei hotărâri de achitare - a unui verdict „nu este vinovat” sau „nu s-a dovedit a fi vinovat” - însă doar în cazul procedurilor sumare (procese fără juriu) și numai cu privire la o chestiune de drept;
 • să formuleze o cale de atac împotriva hotărârii prin care se stabilește vinovăția - dar numai în cazul în care o pedeapsă este considerată a fi în mod nejustificat de clementă.

Puteți afla mai multe informații accesând link-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.mygov.scot/after-the-verdict/the-appeals-process/

Care sunt drepturile mele după pronunțarea pedepsei?

După anunțarea verdictului (hotărârea prin care se stabilește sau nu vinovăția), judecătorul poate ține seama de declarația pe care ați dat-o în calitate de victimă pentru a stabili pedeapsa.

În cazul în care soluția cauzei (verdictul) nu a fost cea așteptată de către dumneavoastră sau simțiți că aveți nevoie de sprijin după pronunțarea verdictului, există numeroase organizații care vă pot ajuta. Victim Support Scotland are o linie telefonică de urgență care este deschisă de luni până vineri, între orele 8.00 și 20.00. Aceasta este o organizație caritabilă națională care sprijină persoanele afectate de o infracțiune pe teritoriul Scoției, indiferent de tipul de infracțiune de care au suferit acestea. Numărul său de telefon este 0345 603 9213. Sprijinul pe care îl acordă este gratuit.

Există o serie de alte organizații, inclusiv servicii specializate, care sunt în măsură să ofere sprijin emoțional confidențial gratuit, sfaturi practice și informații esențiale victimelor, martorilor și altor persoane afectate de o infracțiune. Informații privind aceste servicii puteți găsi Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Am dreptul la sprijin sau la protecție după terminarea procesului? Pe ce durată?

Da, există o serie de organizații de sprijin pentru victime, care pot oferi în mod gratuit sprijin înainte, în timpul și după încheierea procesului. Victim Support Scotland, care este o organizație caritabilă națională, oferă victimelor sprijin emoțional, ajutor practic și informații esențiale. Aceste servicii sunt gratuite și confidențiale.

Ce informații voi primi în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat?

Dacă ați depus o declarație în calitate de victimă, aceasta ar putea fi avută în vedere atunci când judecătorul stabilește pedeapsa. După ce stabilește existența vinovăției, judecătorul trebuie să decidă ce sancțiune să aplice infractorului. Această sancțiune este denumită pedeapsă. Judecătorul ia această decizie după ce examinează toate probele și ține cont de orice alte informații de ordin general, cum ar fi vârsta infractorului, eventualele probleme medicale sau antecedente penale. Judecătorul poate alege pedeapsa dintr-o serie de opțiuni.

Informații suplimentare privind stabilirea pedepsei se pot găsi Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la hotărârea definitivă a instanței într-un proces și la motivarea acesteia. Aceste informații pot fi solicitate Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciului instanțe judecătorești din Scoția.

Voi fi informat dacă autorul infracțiunii este eliberat (inclusiv eliberat înainte de termen sau condiționat) sau a evadat din detenție?

În toate cauzele penale, victimele au dreptul de a primi informații cu privire la eliberarea unui deținut. Acestea pot să aibă, de asemenea, dreptul de a fi informate atunci când se are în vedere liberarea condiționată a deținutului și să facă demersuri (sau să formuleze observații) în scris cu privire la liberarea acestuia la Serviciul de Liberare Condiționată din Scoția. Aceasta se numește Linkul se deschide într-o fereastră nouăSistemul de notificare a victimelor.

Victimele infractorilor care au fost condamnați la închisoare pentru o perioadă mai mică de 18 luni au dreptul să fie informate doar despre liberarea sau evadarea infractorului. Dacă doriți să primiți aceste informații, nu trebuie să vă înregistrați în sistem, puteți contacta pur și simplu Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul Penitenciar Scoțian.

Voi fi implicat în luarea deciziei de punere în libertate sau de liberare condiționată? De exemplu, pot să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

Puteți face demersuri la Serviciul de Liberare Condiționată din Scoția (Parole Board for Scotland), contra cost, dacă infractorul este avut în vedere pentru liberare condiționată. Victimele care se înregistrează în conformitate cu partea a doua a sistemului de notificare pot să facă demersuri în scris la Serviciul Penitenciar Scoțian din momentul în care infractorul îndeplinește pentru prima dată condițiile pentru a fi eliberat provizoriu și a beneficia de un regim de semi-libertate la domiciliu (Home Detention Curfew); și la Serviciul de Liberare Condiționată din Scoția atunci când infractorul este avut în vedere pentru liberare în baza unui ordin de liberare condiționată. Victim Support Scotland vă poate ajuta în aceste demersuri.

Ultima actualizare: 23/05/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 - Despăgubiri

Care este procedura pentru a solicita despăgubiri din partea autorului infracțiunii? (de exemplu, intervenție în instanță, constituirea ca parte civilă sau o acțiune civilă)

O cauză pe rolul instanței penale

A. Ordin de despăgubire

În conformitate cu dispozițiile articolelor 249-253 din Legea privind procedura penală (Scoția) din 1995, orice instanță penală din Scoția deține competența de a obliga autorul infracțiunii la plata unor despăgubiri către victima infracțiunii sale pentru orice prejudiciu, pierdere sau daună pe care victima a suferit-o ca urmare a infracțiunii, fără a fi necesară introducerea unei acțiuni civile separate.

Legea din 1995 nu prevede posibilitatea ca victima să ceară personal în instanță emiterea unui ordin de despăgubire; însă procurorul general (procurator fiscal) poate ridica problema în fața instanței, în cazuri adecvate și, în toate cazurile, acesta ar trebui să pună la dispoziția instanței informații cu privire la importanța și valoarea prejudiciilor, pierderilor sau daunelor suferite.

În temeiul legislației existente, o victimă are dreptul de a acționa în judecată autorul infracțiunii în fața instanței civile sau (dacă aceasta a suferit vătămări corporale sau traume) să solicite despăgubiri din partea Autorității de despăgubire a daunelor suferite în materie penală (Linkul se deschide într-o fereastră nouăCriminal Injuries Compensation Authority - CICA). Ordinul instanțelor penale de acordare de despăgubiri nu afectează aceste drepturi, dar dacă instanțele civile sau CICA au acordat despăgubiri victimei, acestea vor fi deduse din suma care figurează în ordinul de despăgubire.

În procedurile penale care vizează infracțiuni grave nu există o limită pentru suma care poate fi acordată în baza unui ordin de despăgubire.

În procedurile penale sumare se aplică următoarele limite:

 • la instanța locală (Sheriff Court), limita maximă pentru fiecare infracțiune este suma prevăzută prin lege (10 000 GBP) (dar pentru infracțiunile prevăzute prin lege comise după data de 28 martie 2011 inclusiv, în cazul cărora valoarea maximă a amenzii care poate fi impusă depășește suma prevăzută prin lege, valoarea maximă a ordinului de despăgubire care poate fi impusă este aceeași cu valoarea amenzii maxime).
 • la instanța judecătorului de pace (Justice of the Peace Court), valoarea maximă pentru fiecare infracțiune este de nivelul 4 pe scara standard (2 500 GBP)

Plata sumei acordate în baza unui ordin de despăgubire se face către persoana îndreptățită prin intermediul grefierului.

B. Condiția privind despăgubirea din cadrul unui ordin prin care se impune prestarea unei munci în folosul comunității (Community Payback Order - CPO)

În cazul în care un inculpat este condamnat, instanța poate, în anumite condiții, să impună un ordin de prestare a unei munci în folosul comunității (CPO). În temeiul articolului 227H din Legea privind Codul de procedură penală (Scoția) din 1995, plata unei despăgubiri (împreună cu supravegherea autorului infracțiunii) poate fi o condiție a CPO.

Aceleași limite privind valoarea despăgubirilor care se aplică condițiilor privind despăgubirea se aplică și ordinelor de despăgubire (astfel cum este detaliat mai sus)

Plata aferentă despăgubirii poate fi efectuată fie ca sumă forfetară, fie eșalonat, la grefier, care va acorda apoi suma persoanei îndreptățite. Suma aferentă despăgubirii trebuie să fie plătită integral în termen de 18 luni de la impunerea CPO sau cel târziu cu 2 luni înainte de încheierea perioadei de supraveghere, luându-se în considerare data cea mai recentă. Neefectuarea plății de către autorul infracțiunii poate constitui o încălcare a CPO.

C. Oferta de despăgubire din partea procurorului general

În temeiul articolului 302A din Legea privind Codul de procedură penală (Scoția) din 1995, procurorul general poate trimite o ofertă de despăgubire unui presupus făptuitor în cazul în care se constată că a fost săvârșită o infracțiune. Oferta de despăgubire reprezintă o măsură directă efectivă în cazul în care o persoană a suferit pierderi materiale ori pierderi personale sau se află într-o stare de neliniște sau angoasă.

În cazul în care oferta de despăgubire este acceptată sau se consideră a fi acceptată (atunci când presupusul autor al infracțiunii nu respinge în mod oficial oferta) nu se va începe urmărirea penală și nu se va pronunța nicio condamnare.

Suma maximă disponibilă ca ofertă de despăgubire este de 5 000 GBP în baza ordinului de despăgubire din 2008 prevăzut prin Legea privind Codul de procedură penală (Scoția) din 1995.

Plata sumei acordate în baza unei oferte de despăgubire se face către persoana îndreptățită, prin intermediul grefierului.

O acțiune civilă

În temeiul legislației în vigoare, o victimă are dreptul de a acționa autorul infracțiunii în judecată la o instanță civilă pentru a obține despăgubiri. În cazul în care victima decide să introducă o acțiune la o instanță civilă, există proceduri diferite reglementate de norme diferite, aceste depinzând, de asemenea, de instanța sesizată - Sheriff Court sau Court of Session. Normele aplicabile sunt disponibile în Linkul se deschide într-o fereastră nouăsecțiunea Norme și practică (Rules and Practice) de pe site-ul Serviciului instanțe judecătorești din Scoția.

Elaborarea unui act sau a unei cereri și diferitele proceduri judiciare sunt destul de complexe, astfel că vă recomandăm să solicitați consultanță juridică.

Procedura de adeziune (constituirea ca parte civilă în procesul penal) - nu există în Scoția.

Aceasta este o procedură prin care o instanță de judecată se poate pronunța cu privire la despăgubirile acordate victimei unei infracțiuni. În loc să solicite despăgubiri introducând separat o acțiune civilă, victima se constituie parte civilă împotriva autorului infracțiunii în cadrul unui proces penal. Ar trebui remarcat faptul că, deși acest sistem există în unele jurisdicții, în Scoția nu există.

Instanța a obligat autorul infracțiunii la plata de despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubiri?

Executarea ordinului de despăgubire într-o cauză penală

Plata sumei acordate în baza:

 • unui ordin de despăgubire;
 • unei condiții privind despăgubirea inclusă într-un ordin prin care se impune prestarea unei munci în folosul comunității (Community Payback Order - CPO) sau
 • a unei oferte de despăgubire din partea procurorului general

se face către persoana îndreptățită prin intermediul grefierului.

Plata poate fi efectuată doar de către instanță, iar persoana îndreptățită nu trebuie în niciun caz să contacteze sau să încerce să contacteze direct autorul infracțiunii ori să accepte personal plata din partea acestuia.

În cazul în care plata nu este efectuată în baza unui ordin de despăgubire sau a unei oferte de despăgubire, pot fi întreprinse acțiuni suplimentare de către instanță pentru a recupera banii prin recurgerea la o serie de sancțiuni, inclusiv:

 • ordine de reducere a prestațiilor de care beneficiază autorul infracțiunii;
 • ordine de poprire a câștigurilor pe care le realizează autorul infracțiunii;
 • ordine de poprire a fondurilor aparținând autorul infracțiunii și
 • ordine de punere sub sechestru a vehiculelor.

În cazul în care plata nu este efectuată în baza unei condiții de despăgubire dintr-un CPO, aceasta ar putea constitui o încălcare a CPO, iar autorul infracțiunii poate fi readus în fața instanței. Articolul 227ZC din Legea privind Codul de procedură penală (Scoția) din 1995 conține dispoziții în ceea ce privește încălcările CPO și acțiunile pe care le poate întreprinde instanța.

Executarea ordinului de despăgubire într-o cauză civilă:

În cazul în care victima introduce o acțiune înaintea instanței civile, care este soluționată favorabil, obligând autorul infracțiunii la plata unei sume în favoarea victimei, aceasta ar trebui să contacteze o firmă de Sheriff Officers care va oferi consultanță privind procedura de recuperare a datoriei. Mai multe informații pot fi găsite pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers.

În cazul în care acesta nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans? În ce condiții?

Despăgubirea asigurată de CICA

Statul nu efectuează plăți în avans în favoarea victimei dacă instanța l-a obligat pe autorul infracțiunii să plătească, dar acesta nu a făcut acest lucru. A se vedea, de asemenea, secțiunea privind Executarea ordinului de despăgubire de mai sus.

Am dreptul la despăgubiri de la stat?

Autoritatea de despăgubire a daunelor suferite în materie penală (CICA) se ocupă de cererile de despăgubire din partea persoanelor care au suferit vătămări fizice sau psihice, deoarece acestea au fost victime nevinovate ale unei infracțiuni săvârșite cu violență în Anglia, Scoția sau Țara Galilor. Regimul public de despăgubire a daunelor suferite în materie penală stabilește criteriile și nivelul despăgubirii.

Regimul de despăgubire a daunelor suferite în materie penală din anul 2012 este un sistem finanțat de stat care există pentru a despăgubi victimele nevinovate ale unor infracțiuni săvârșite prin violență, care au suferit vătămări fizice sau psihice grave în urma săvârșirii unei astfel de infracțiuni. Regulile aplicabile în cadrul regimului și valoarea despăgubirilor acordate sunt aprobate de Parlamentul Regatului Unit, iar CICA este responsabilă de gestionarea regimului și de toate deciziile adoptate cu privire la cererile individuale. Regimul conține un tarif pentru vătămări, care stabilește valoarea despăgubirii datorate pentru vătămările suferite.

Există două tipuri de despăgubiri - cele pentru vătămări corporale și cele pentru vătămări soldate cu deces - o despăgubire suplimentară fiind datorată, în unele cazuri, pentru a acoperi pierderea de venituri, cheltuielile ocazionate cu persoanele aflate în întreținere sau cheltuielile speciale, după caz.

Pot fi efectuate plăți victimelor care au suferit cele mai grave vătămări, victimelor violului și ale altor abuzuri sexuale, victimelor abuzului asupra copiilor și rudelor/persoanelor supraviețuitoare. Regimul nu prevede acordarea de plăți compensatorii pentru răni minore.

Nu toate cererile de despăgubire vor fi soluționate favorabil. Un solicitant trebuie să fie eligibil în temeiul normelor pe care se întemeiază regimul. Există criterii privind cetățenia și reședința care trebuie îndeplinite (punctele 10 și 16). Cererile trebuie să fie depuse cât mai curând posibil și, în orice caz în termen de doi ani de la data infracțiunii care a generat vătămarea (deși, în circumstanțe excepționale, în unele cazuri, termenul poate fi prelungit, a se vedea punctele 87-89). De asemenea, există norme care impun solicitantului să fi raportat infracțiunea care a generat vătămarea cât mai curând posibil și să coopereze, în măsura posibilității, pentru aducerea agresorului în fața justiției (punctele 22 și 23). Despăgubirile pot fi reținute sau reduse în diferite alte situații, cum ar fi în cazul în care comportamentul solicitantului este inadecvat pentru acordarea unei despăgubiri (punctul 25) și în cazul în care solicitantul are condamnări penale neexecutate la momentul depunerii de către acesta a cererii la CICA (punctul 26 și anexa D). Informații suplimentare privind regimul pot fi găsite Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Am dreptul la o plată de urgență până mi se soluționează cererea de despăgubiri?

Puteți apela la regimul de despăgubire a daunelor suferite în materie penală din 2012 după epuizarea tuturor celorlalte căi de atac. Despăgubirea acordată în cadrul regimului nu este prevăzută a satisface nevoi imediate; în majoritatea cazurilor, cererea solicitantului nu va fi soluționată decât la un anumit timp după incidentul respectiv. Nu va fi efectuată nicio plată până când Autoritatea de despăgubire a daunelor suferite în materie penală (CICA) nu se asigură că solicitantul este eligibil în temeiul regimului; aceasta va desfășura cercetări pentru a obține de la poliție informații cu privire la incident și în legătură cu solicitantul pentru a se asigura că cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate. Când CICA s-a asigurat că un solicitant este eligibil pentru a primi o plată, însă nu poate să ia o decizie finală, aceasta ar putea avea în vedere plata unui avans. Acest lucru este valabil în cazul în care CICA așteaptă pentru a cunoaște impactul pe termen lung al vătămării suferite de către solicitant.

Am dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu este condamnat?

Nu este necesar ca autorul infracțiunii să fie identificat sau condamnat pentru ca victima unei infracțiuni săvârșite prin violență să fie eligibilă pentru a primi despăgubiri (punctul 9 din Regimul de despăgubire a daunelor suferite în materie penală). Cu toate acestea, regimul prevede obligația solicitantului de a raporta incidentul la poliție cât mai curând posibil și de a coopera, în măsura posibilității, pentru aducerea autorului infracțiunii în fața justiției (punctele 22 și 23). Așadar, solicitanții nu vor fi eligibili pentru a primi despăgubiri decât în cazul cooperării depline în cadrul anchetei privind infracțiunea și al oricărei acțiuni de urmărire penală care urmează.

Ultima actualizare: 23/05/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Pe cine pot contacta pentru a beneficia de sprijin și asistență dacă sunt victima unei infracțiuni?

Aveți dreptul de a recurge la serviciile de sprijin pentru victime Linkul se deschide într-o fereastră nouăchiar și în cazul în care infracțiunea nu a fost denunțată la poliție.

Indiferent dacă decideți să denunțați o infracțiune - Linkul se deschide într-o fereastră nouăsau dacă nu v-ați decis încă - Victim Support Scotland vă poate oferi asistență și sprijin emoțional și practic.

Dacă Linkul se deschide într-o fereastră nouădenunțați o infracțiune, poliția, cu acordul dumneavoastră, vă transmite datele de contact organizației Victim Support Scotland.

De asemenea, vi se poate oferi asistență din partea Linkul se deschide într-o fereastră nouăVictim Information and Advice (VIA) în cazul în care cazul dumneavoastră implică:

 • violență domestică
 • victime sau martori care sunt copii
 • infracțiuni motivate de ură
 • infracțiuni sexuale
 • sau în cazul în care este posibil ca procesul să implice un juriu.

VIA vă va oferi informații cu privire la sistemul de justiție penală, vă va ține la curent cu privire la evoluția dosarului și vă va pune în legătură cu alte organizații care vă pot ajuta.

Linia telefonică de urgență dedicată victimelor

Victim Support Scotland are o linie telefonică de urgență care funcționează de luni până vineri, între orele 8.00 și 20.00. Aceasta este o organizație caritabilă națională care sprijină persoanele afectate de o infracțiune pe teritoriul Scoției, indiferent de tipul de infracțiune de care au suferit acestea. O puteți contacta la numărul de telefon 0800 160 1985. Sprijinul pe care îl acordă aceasta este gratuit. Există o serie de alte organizații, inclusiv servicii specializate, care sunt în măsură să ofere sprijin emoțional confidențial gratuit, sfaturi practice și informații esențiale victimelor, martorilor și altor persoane afectate de o infracțiune. Informații privind aceste servicii puteți găsi Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Asistența acordată victimelor este gratuită?

Victim Support Scotland oferă sprijin gratuit și confidențial victimelor, martorilor și altor persoane afectate de o infracțiune.

Ce tipuri de asistență pot primi de la serviciile sau autoritățile publice?

Asistență în instanță

Dacă sunteți rugat(ă) să fiți martor în instanță, serviciul pentru martori este asigurat de către personal calificat din cadrul Victim Support Scotland și de voluntari în toate locațiile High Court și Sheriff Court. Aceștia pot:

 • să vă ofere sfaturi practice și informații privind ceea ce se întâmplă în instanță;
 • să programeze o vizită în instanță înainte de începerea procesului - pentru a ști la ce să vă așteptați.

Unii martori, din cauza circumstanțelor sau a naturii infracțiunii, pot să beneficieze de sprijin suplimentar atunci când depun mărturie. Puteți afla mai multe despre prezentarea de probe în instanță, inclusiv despre măsurile speciale pentru martorii vulnerabili, Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici. Dacă sunteți victima unei infracțiuni, dar nu ați fost chemat(ă) să prezentați probe în calitate de martor, este posibil să nu fiți informat(ă) cu privire la proces. Însă puteți solicita instanței informații cu privire la situația dosarului.

Ce tipuri de asistență pot primi de la organizațiile neguvernamentale?

În funcție de organizație, vă pot fi oferite diferite tipuri de asistență. Victim Support Scotland oferă un serviciu local pentru victime. Acesta este oferit în fiecare zonă de competență locală din Scoția, iar serviciul lor judiciar destinat martorilor vă stă la dispoziție în fiecare instanță penală din Scoția.

Există o serie de alte organizații caritabile care pot oferi asistență în funcție de natura infracțiunii. De exemplu, Rape Crisis Scotland și Alianța de Sensibilizare cu privire la Traficul de Ființe Umane (Trafficking Awareness Raising Alliance - TARA) care sprijină victimele femei ale traficului de ființe umane, precum și Migrant Help care oferă, de asemenea, asistență victimelor traficului de ființe umane. Children 1st, Scottish Women's Aid și PETAL sunt, de asemenea, organizații caritabile care pot oferi asistență victimelor infracțiunilor. Mai multe informații privind aceste servicii puteți găsi Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Ultima actualizare: 23/05/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.