Drepturile victimelor, pe țări

Pot face apel dacă nu sunt mulțumit de sentință sau dacă inculpatul nu este găsit vinovat?

Pot face apel din nou?

Ce drepturi am după intrarea în vigoare a sentinței judecătorești?

Mai multe informații

Pot face apel dacă nu sunt multumit de sentință sau dacă inculpatul nu este găsit vinovat?

Procesul se încheie cu o hotărâre judecătorească (sentință) prin care învinuitul este fie condamnat, fie achitat. Sentinţa va fi pronuntata în ședință publică. Dacă ai participat în proces, ca parte vătămată și/sau civilă, și nu ai putut să asiști la judecată, vei primi prin poștă o copie a hotărârii judecătorești.

Dacă nu ești satisfacut/ă de hotărârea judecătorească, poți face apel. Apelul poate fi facut, doar dacă ai participat în proces în calitate de parte vătămată și/sau parte civilă. Dacă ai participat la process în calitate de martor, poți face apel, dar numai în legătura cu rambursarea cheltuielilor.

Apelul se depune în decurs de 10 zile de la luarea la cunoştință a deciziei instanței de judecată. Apelul se face în scris și trebuie semnat de către tine. Apelul va fi depus la aceeași instanța împotriva căreia se face apelul. Pentru detalii privind tribunalele și curțile de apel din România, apăsați aici.

După ce primește apelul, instanța îl va trimite instanței superioare, în a cărei competență cade rezolvarea acestuia. În copia de pe hotărârea judecătorească a primei instanțe, sunt incluse detalii privind locul și data până la care se poate face apelul.

Pot face apel din nou?

Dacă nu ești satisfacut cu rezultatul apelului, poți face recurs. Procedurile sunt similare cu apelul.

Ce drepturi am după intrarea în vigoare a sentinței judecătorești?

Punerea în executare a hotărârilor penale se face după ce au fost finalizate toate mijloacele de apel. Rolul tău este încheiat, în momentul punerii în executare a hotărârii judecătorești. Dacă ai fost inclus în programul de protecție a martorilor, poți continua să faci parte din el, până când instanța decide că starea de pericol a încetat.

Mai multe informații:

  • Codul de procedură penală – în română
  • Legea 682/2002 privind Protecția martorilor – în română
Ultima actualizare: 04/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site