Drepturile victimelor, pe țări

Cum pot denunța săvârșirea unei infracțiuni?

Infracțiunile sunt denunțate în scris sau verbal la parchet sau la o secție de poliție. Un denunț scris privind o infracțiune poate fi depus personal sau trimis prin poștă (sau e-mail).

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

Persoanei care a denunțat infracțiunea ar trebui i se notifice sau comunice, în termen de șase săptămâni, că a fost lansată o anchetă. În cazul în care aceasta nu primește o astfel de notificare sau comunicare, aceasta poate depune o plângere la un procuror superior.

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul cercetării sau al procesului)? În ce condiții?

În etapa preliminară și pe parcursul procedurilor judiciare victimele pot fi asistate de un reprezentant profesional – un avocat sau un consilier juridic. Victimele pot să își desemneze ele însele reprezentantul sau, dacă situația lor financiară nu le permite să procedeze astfel, acestea pot solicita un reprezentant numit de către instanță. În acest scop, victima ar trebui să transmită instanței sau procurorului o scrisoare prin care să dovedească faptul că nu își poate permite să plătească personal onorariul reprezentantului.

Pot să cer să mi se ramburseze cheltuielile (aferente participării la cercetări/proces)? În ce condiții?

Dacă victima s-a prezentat la proces numai în calitate de martor, aceasta are dreptul la rambursarea cheltuielilor de călătorie, de cazare și de întreținere sau a oricăror pierderi de venituri.

Dacă victima a acționat în calitate de acuzator auxiliar sau privat, aceasta are dreptul la rambursarea cheltuielilor rezonabile, inclusiv a cheltuielilor asociate numirii unui reprezentant.

Pentru a obține rambursarea cheltuielilor, trebuie să fie depusă o cerere și, dacă este posibil, documente care să ateste cheltuielile realizate.

Dacă cercetările au fost finalizate și cazul nu a fost înaintat instanței, pot să introduc o cale de atac?

Victimele pot introduce o cale de atac împotriva deciziilor de respingere a unei cereri pentru o procedură preliminară și a deciziilor de întrerupere a procedurii preliminare. Informații cu privire la modul de introducere a unei căi de atac sunt prevăzute în deciziile respective.

Pot să mă implic în proces?

Victimele participă la procedura preliminară ca părți, fără a fi nevoie să depună o declarație specială.

În acțiunile de urmărire penală publică, victimele pot acționa în calitate de părți (procuror auxiliar) dacă prezintă o declarație în care să menționeze că intenționează să facă acest lucru.

În acțiunile de urmărire penală privată, victima se constituie ca parte în calitate de acuzator privat.

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat(ă) sau pot să aleg să fiu: victimă, martor, parte civilă, acuzator privat?

Victimele sunt persoane afectate de o infracțiune.

Victima este parte la procedura preliminară prin lege.

În acțiuni de urmărire penală publică, victimele pot acționa în calitate de părți dacă aleg să facă acest lucru, iar în acest caz acestea acționează ca procuror auxiliar.

În acțiuni de urmărire penală privată, victimele acționează în calitate de acuzator privat.

Indiferent dacă acestea acționează în calitate de părți, victimele sunt practic aproape întotdeauna audiate ca martori.

În prezent, procesul penal nu permite victimelor să acționeze în calitate de părți civile.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

Chiar dacă nu acționează în instanță ca părți, victimele pot participa la procedurile judiciare care sunt importante pentru protejarea intereselor lor. Victimele pot participa la procesele și la sesiunile privind suspendarea condiționată a procedurilor, condamnarea fără judecată și suspendarea procedurilor deoarece pârâtul nu este în deplinătatea facultăților mintale sau în cazurile care implică măsuri de protecție deoarece pârâtul nu este în deplinătatea facultăților mintale. În timpul procesului, victima poate formula obiecții la o cerere a pârâtului de condamnare fără administrarea de probe și poate solicita ca pârâtul să fie obligat să asigure repararea daunelor sau să plătească despăgubiri.

Dacă procesul penal este suspendat în mod condiționat, victima poate formula o cerere pentru reluarea acestuia.

Alegând să acționeze în calitate de parte în instanță, victima poate lua anumite măsuri procedurale: să depună cereri pentru probe, să pună întrebări martorilor și experților, să-și prezinte poziția, de exemplu, să precizeze ce decizie așteaptă din partea instanței. Aceasta pot introduce o cale de atac împotriva hotărârilor.

Victimele citate ca martori trebuie să se prezinte în fața instanței și să depună mărturie. Neprezentarea fără un motiv întemeiat se pedepsește.

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții?

Victimele pot depune cereri pentru probe dacă acționează în calitate de acuzator privat sau auxiliar.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

Înainte de prima ședință, victimele sunt informate în scris cu privire la statutul lor de părți la procedura preliminară și la drepturile lor în această situație.

Victimele sunt informate în scris cu privire la punerea în mișcare a acțiunii penale adusă la cunoștința instanței, precum și la datele și locul ședințelor sau sesiunilor de judecată în care acestea pot participa.

Dacă instanța dispune plata unor daune, aceasta va transmite victimei o copie a hotărârii prin notificare sau comunicare.

Voi putea să am acces la dosarele instanței?

În cursul procedurii preliminare, victimele pot avea acces la dosare cu consimțământul autorității care desfășoară procedura.

În cursul procedurilor judiciare, victimele pot avea acces la dosare în cazul în care acționează în calitate de acuzator privat sau auxiliar. Dacă victima nu acționează în această calitate, dosarele vor fi puse la dispoziție cu acordul președintelui instanței.

Ultima actualizare: 20/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site