În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Drepturile victimelor, pe țări

Cum pot denunța o infracțiune?

În primul rând, ar trebui să denunțați o infracțiune la poliție.

Puteți face acest lucru în mai multe moduri:

În caz de urgență: În caz de urgență, formați 999 sau 18000 dacă sunteți utilizator de textfon. O urgență este atunci când a fost provocat un prejudiciu grav sau o infracțiune este în curs și suspecții se află la locul faptei.

Serviciul de urgență prin SMS: Poliția operează un sistem de înregistrare a mesajelor SMS de urgență pentru a ajuta persoanele cu anumite handicapuri să o contacteze într-o situație de urgență. Acest serviciu permite, de asemenea, poliției să transmită mai departe cererile de asistență către pompieri și serviciul de ambulanță. Serviciul este disponibil numai utilizatorilor preînregistrați care au completat un formular de cerere (informații suplimentare și un formular de cerere sunt disponibile pe site-ul internet al poliției http://www.psni.police.uk/).

Alte situații decât cele de urgență: Dacă incidentul nu este urgent, sunați la 101.

Infracțiuni motivate de ură: Dacă incidentul nu este urgent, sunați la 101, apoi formați 2.

Aceasta este o modalitate suplimentară față de modalitățile de denunțare a unei infracțiuni descrise în prezenta secțiune.

Denunțarea de către terți: Dacă nu doriți sau nu puteți să denunțați infracțiunea personal, altcineva o poate denunța în locul dumneavoastră, de exemplu, un membru al familiei sau o organizație voluntară. Acestea contactează inițial poliția, Dumneavoastră veți fi totuși implicat ulterior în procedură.

Sunați la secția de poliție locală: Dacă incidentul nu este urgent, puteți, de asemenea, să îl denunțați la secția de poliție locală, în cursul programului de funcționare.

Infracțiunea poate fi denunțată și în următoarele moduri:

Crimestoppers (Organizație caritabilă de combatere a infracțiunilor): Dacă nu doriți să vă indicați numele, puteți să denunțați o infracțiune în mod anonim, apelând Linia telefonică de asistență gratuită Crimestoppers, la numărul 0800 555 111. Acesta nu este un serviciu al poliției.

Incident portuar sau aeroportuar: Dacă incidentul a avut loc pe Aeroportul Internațional Belfast (Belfast International Airport) sau în Portul Belfast, ar trebui să contactați poliția aeroportului, Belfast International Airport Constabulary, la 028 9448 4400 (interior 4412)/Mobil 077 1081 9183 sau poliția portului, Belfast Harbour Police, la 028 9055 3000. Dacă s-a produs un incident major sau grav, cum ar fi o crimă, un act de terorism sau un jaf armat, acesta poate fi denunțat, de asemenea, la Serviciul de Poliție din Irlanda de Nord. Incidentele de pe Aeroportul local Belfast (Belfast City Airport) sunt de competența Serviciului de Poliție din Irlanda de Nord, care poate fi contactat utilizând numerele de mai sus.

Ombudsmanul Poliției: Dacă considerați că un polițist a săvârșit o infracțiune , ar trebui să denunțați infracțiunea Ombudsmanului Poliției, care o va investiga și care poate recomanda Directorului Procuraturii Publice (Director of Public Prosecutions) începerea urmăririi penale.

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul cazului?

Dacă sunteți victima unei infracțiuni, aveți dreptul să fiți informat de către poliție și să vi se explice motivele, fără întârzieri inutile, atunci când un suspect este:

 • arestat;
 • interogat după ce i s-au comunicat drepturile;
 • eliberat fără a fi acuzat;
 • eliberat pe cauțiune de către poliție sau dacă condițiile impuse de poliție pentru eliberarea pe cauțiune au fost modificate sau anulate.

Aveți dreptul de a fi informat de către poliție cu privire la următoarele, fără întârzieri inutile din momentul în care poliția intră în posesia informațiilor respective:

 • data, ora și locul primei audieri în instanță;
 • dacă suspectul este eliberat pe cauțiune de către poliție pentru a se putea prezenta în instanță, condițiile eliberării pe cauțiune și orice modificare a acestora.

Am dreptul la asistență judiciară (în cursul investigației sau al procesului)? În ce condiții?

Victimele și martorii nu sunt părți la procedurile penale și, prin urmare, nu sunt eligibili pentru a beneficia de asistență judiciară în Irlanda de Nord.

Pot să cer rambursarea cheltuielilor (de participare la investigație/proces)? În ce condiții?

Dacă sunteți citat să vă prezentați în instanță pentru a depune mărturie, este posibil să suportați costuri precum cheltuielile dumneavoastră de călătorie. Puteți cere rambursarea acestor costuri. Cererea de rambursare trebuie depusă în termenul prevăzut și se aplică rate standard pentru costurile de subzistență și călătorie, precum și sume zilnice maxime pentru pierderile de venituri. Nu se rambursează cheltuielile pentru depunerea la poliție a unei declarații privind infracțiunea.

Informațiile privind modul și condițiile în care pot fi rambursate cheltuielile de către Procuratura Publică (Public Prosecution Service), precum și ratele care se aplică sunt disponibile la adresa http://www.ppsni.gov.uk/Publications-7873.html.

Dacă se închide cazul fără a fi înaintat instanței, pot să introduc recurs?

Dacă Procuratura Publică adoptă o decizie de neîncepere a urmării penale, iar dumneavoastră nu sunteți de acord cu acest lucru, aveți dreptul să solicitați o reexaminare a deciziei Procuraturii Publice.

Dreptul la reexaminarea unei decizii a Procuraturii Publice de neîncepere a urmăririi penale se aplică indiferent de tipul infracțiunii sau de nivelul instanței competente. Dacă decizia de neîncepere a urmării penale este luată de Directorul Procuraturii Publice și nu poate face obiectul unei reexaminări de către o autoritate superioară, reexaminarea poate fi efectuată de Directorul Procuraturii Publice. Informații suplimentare privind dreptul la o reexaminare și modul în care funcționează aceasta sunt disponibile la adresa http://www.ppsni.gov.uk/.

Pot să mă implic în proces?

Dacă aveți informații despre un incident, vi se poate cere să depuneți mărturie în instanță pentru acuzare sau apărare.

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt sau pot decide să fiu: victimă, martor, parte civilă, acuzator privat?

În sensul Cartei victimelor (Victim’s Charter), o „victimă” este:

 • o persoană care a suferit un prejudiciu, inclusiv o vătămare a integrității sale fizice, mintale sau emoționale, sau un prejudiciu economic, cauzate în mod direct de o infracțiune.
 • o rudă apropiată a unei persoane al cărei deces a fost cauzat în mod direct de o infracțiune.

Dacă aveți informații despre un incident, vi se poate cere să depuneți mărturie în instanță pentru acuzare sau apărare. Dacă cunoașteți una dintre persoanele implicate în caz, vi se poate cere să furnizați probe în calitate de martor, de regulă prin intermediul memoriului în apărare. În orice caz, probele dumneavoastră pot fi esențiale pentru obținerea condamnării sau a achitării inculpatului.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

Carta victimelor (Victim’s Charter) stabilește drepturile victimelor. Aceasta este disponibilă la următoarea adresă: https://www.justice-ni.gov.uk/publications/victim-charter.

Dacă ați fost martorul unei infracțiuni, însă nu sunteți victimă, puteți avea acces la serviciile prevăzute de Carta martorilor (Witness Charter). Aceasta este disponibilă la următoarea adresă: https://www.justice-ni.gov.uk/publications/witness-charter.

Pot face declarații sau pot depune mărturie în cursul procesului? În ce condiții?

Dacă aveți informații despre un incident, vi se poate cere să depuneți mărturie în instanță pentru acuzare sau apărare. Dacă cunoașteți una dintre persoanele implicate în caz, vi se poate cere să furnizați probe în calitate de martor, de regulă, de către apărare.

Dacă sunteți victimă a unei infracțiuni, declarația personală a victimei (Victim Personal Statement - VPS) vă oferă posibilitatea de a explica cu propriile dumneavoastră cuvinte cum v-a afectat o infracțiune, din punct de vedere fizic, emoțional, financiar sau în orice alt mod. Aceasta diferă de declarația unui martor despre ce s-a întâmplat la momentul respectiv, cum ar fi ce ați văzut sau auzit.

Aveți dreptul de a beneficia de posibilitatea de a face o declarație personală a victimei imediat după adoptarea unei decizii de urmărire penală a unei persoane pentru infracțiunea respectivă.

Aceasta vă oferă un cuvânt de spus în procesul penal. Cu toate acestea, nu ar trebui să vă exprimați opinia cu privire la inculpat sau la orice alte infracțiuni sau infracțiuni prezumate sau la pedeapsa care credeți că ar trebui dispusă. Astfel de opinii nu sunt admisibile în instanță. Înainte de predarea declarației către judecător, Procuratura Publică va elimina orice informații care nu ar trebui să figureze în această declarație.

Declarația personală a victimei va fi folosită în instanță dacă inculpatul este găsit vinovat sau pledează vinovat. Aceasta va fi văzută de către procuror, inculpat, reprezentantul legal al acestora și judecător. Atunci când o persoană este condamnată pentru o infracțiune, instanța trebuie să ia în considerare părțile relevante din declarația personală a victimei atunci când stabilește sentința. În unele cazuri, este posibil ca o declarație să nu poată fi luată în considerare atunci când cauza este instrumentată foarte rapid de instanțe – de exemplu, dacă vinovăția este recunoscută timpuriu sau cauza este soluționată la prima înfățișare în instanță.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

Aveți dreptul:

 • să vi se comunice, fără întârzieri inutile, rezultatul oricărei audieri pentru eliberarea pe cauțiune (orice condiții relevante privind cauțiunea și orice modificări ale acestora), împreună cu motivele care stau la baza acestuia ;
 • să vi se comunice data, locul și rezultatul audierilor în fața instanței în cauza dumneavoastră, de către Unitatea de asistență pentru victime și martori;
 • să fiți informat dacă este emis un mandat de arestare pentru un suspect și cu privire la rezultatul unei audieri dacă suspectul este arestat din nou. Dacă o persoană suspectată este arestată din nou după ce a fost emis un mandat de arestare, în mod normal aceasta participă la proces la scurt timp după aceasta;
 • În cazurile în care un suspect pledează nevinovat, să discutați orice nevoi pe care le-ați putea avea cu Unitatea de asistență pentru victime și martori și să fiți îndrumat către un grup de sprijin relevant sau o agenție, după caz.

Dacă sunteți martor în cursul procesului, aveți dreptul:

 • să întrebați personalul instanței dacă puteți să intrați în clădirea instanței folosind o intrare separată de cea folosită de suspect și de familia și prietenii săi;
 • dacă circumstanțele permit, să vă întâlniți cu procurorul de la Procuratura Publică și să îi puneți întrebări despre procesul în instanță. Acesta va indica, după caz, cât timp poate fi necesar să așteptați înainte de a depune mărturie;
 • ori de câte ori este posibil, să primiți o explicație din partea procurorului de la Procuratura Publică dacă există o întârziere a procedurilor în ziua respectivă și cât de lungă ar putea să fie așteptarea;
 • să așteptați și să fiți așezat într-o zonă separată de cea unde se află suspectul și familia și prietenii acestuia – instanța va asigura acest lucru ori de câte ori este posibil;
 • să beneficiați de orice măsuri speciale stabilite pentru dumneavoastră dacă acestea au fost dispuse de către instanță;
 • să vi se ofere un punct de contact cu instanța, astfel încât să puteți afla ce se întâmplă în cauza dumneavoastră atât timp cât acesta este pendinte.
Ultima actualizare: 14/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site