În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Drepturile victimelor, pe țări

Ce informații voi primi din partea autorităților (de exemplu, poliție, parchet) după ce infracțiunea a fost săvârșită și înainte să o denunț?

Aveți dreptul de a primi informații scrise cu privire la ce puteți aștepta de la sistemul de justiție penală, cum ar fi „pliantul cu informații pentru victimele infracțiunilor” sau coordonatele unui site internet care conține informațiile respective.

În funcție de tipul de infracțiune, de situația dumneavoastră personală sau de relevanța acesteia pentru o anumită etapă a investigației sau a procedurii penale, de la primul contact cu poliția trebuie să vi se ofere acces la următoarele informații:

 • unde și cum puteți obține consiliere sau sprijin, inclusiv acces la asistență medicală, precum și orice tip de asistență specializată (cum ar fi asistență psihologică) și cazare alternativă;
 • ce trebuie să faceți pentru a denunța o infracțiune și pe cine ar trebui să contactați dacă aveți întrebări despre caz;
 • cum puteți solicita despăgubiri;
 • demersurile posibile dacă victima nu se află în Irlanda de Nord;
 • disponibilitatea serviciilor de interpretare și de traducere;
 • cum se depune o plângere împotriva unui prestator de servicii;
 • disponibilitatea serviciilor de justiție reparatorie;
 • cum se recuperează cheltuielile suportate în calitate de martor într-un proces penal.

Aveți dreptul să beneficiați de serviciile de sprijin pentru victime în orice moment, indiferent dacă ați denunțat sau nu o infracțiune, inclusiv după încheierea investigației și a urmăririi penale.

Nu locuiesc în țara din UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

Aveți dreptul de a beneficia de serviciile prevăzute în Carta victimelor (Victim Charter) dacă infracțiunea a avut loc în Irlanda de Nord sau dacă serviciile sunt legate de proceduri penale care se desfășoară în Irlanda de Nord. [1]

[1] Dreptul de a beneficia de despăgubiri din partea Serviciilor de despăgubiri poate depinde de reședința sau de naționalitatea dumneavoastră, cu excepția cazurilor în care sunteți cu certitudine identificat ca victimă a traficului de persoane sau vi s-a acordat azil, protecție umanitară sau o autorizație discreționară de ședere.

Dacă denunț o infracțiune, ce informații voi primi?

Aveți dreptul să primiți următoarele informații de la poliție:

 • o confirmare scrisă că ați denunțat o infracțiune, care include detaliile de bază ale infracțiunii. Confirmarea scrisă poate lua forma unei scrisori, a unei notificări electronice, cum ar fi un e-mail sau un text, sau poate fi manuscrisă. Puteți solicita să nu primiți o astfel de confirmare. Dacă consideră că trimiterea confirmării scrise vă poate expune la un risc de prejudiciu (de exemplu, în cazurile de violență domestică), poliția poate conveni cu dumneavoastră să nu trimită o astfel de confirmare;
 • o explicație clară a ceea ce puteți aștepta de la sistemul de justiție penală atunci când denunțați o infracțiune sau sunteți contactat în calitate de victimă în cursul investigațiilor;
 • o evaluare a nevoii dumneavoastră de sprijin și, în caz afirmativ, care ar fi ajutorul sau sprijinul necesar. Poliția va putea stabili astfel dacă vă regăsiți într-una din cele trei categorii de victime care pot avea nevoie de sprijin sporit, precum și dacă și în ce măsură puteți beneficia de măsuri speciale. Serviciile de sprijin pentru victime pot efectua o evaluare mai detaliată în numele poliției;
 • fie informații scrise cu privire la ce puteți aștepta de la sistemul de justiție penală, cum ar fi „pliantul cu informații pentru victimele infracțiunilor”, fie coordonatele unui site internet care conține aceleași informații, cât mai curând posibil și nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la denunțarea infracțiunii sau de la contactarea dumneavoastră în calitate de victimă în cursul investigațiilor;
 • să vi se comunice cât de des veți primi informații actualizate privind stadiul cazului în urma discuțiilor cu poliția;
 • o explicație, fără întârzieri inutile, a deciziei de a nu investiga o infracțiune;
 • să fiți anunțat atunci când investigarea cazului a fost încheiată fără acuzarea vreunei persoane și să vi se explice motivele.

Aveți dreptul de a primi de la poliție informații despre serviciile de sprijin pentru victime, inclusiv datele de contact ale acestora, astfel încât să puteți avea acces la sprijin în orice moment.

Aveți dreptul de a fi informat de către poliție și de a vi se explica motivele, fără întârzieri inutile, atunci când un suspect este:

 • arestat;
 • interogat după ce i s-au comunicat drepturile;
 • eliberat fără a fi acuzat;
 • eliberat pe cauțiune de către poliție sau dacă condițiile impuse de poliție pentru eliberarea pe cauțiune au fost modificate sau anulate.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul investigației și al procesului)?

Dacă nu înțelegeți sau nu vorbiți limba engleză, aveți dreptul de a solicita interpretarea într-o limbă pe care o înțelegeți:

 • atunci când denunțați o infracțiune [1]
 • atunci când sunteți interogat de poliție; precum și
 • atunci când depuneți mărturie în calitate de martor.

Dacă nu înțelegeți sau nu vorbiți limba engleză, aveți dreptul la traducerea, la cerere, a următoarelor informații:

 • confirmarea scrisă a denunțării infracțiunii;
 • dacă este esențial, în scopul interogării sau al audierii în instanță, să vedeți un anumit document care vi se comunică, o copie a părților relevante din documentul respectiv;
 • documentul prin care vi se aduc la cunoștință data, ora și locul procesului; precum și
 • rezultatul procedurilor penale, dacă acest cod vă conferă dreptul respectiv și, cel puțin, pe scurt motivele deciziilor, dacă acestea sunt disponibile.

[1] Aveți dreptul să denunțați infracțiunea într-o limbă pe care o înțelegeți sau cu asistența lingvistică necesară,dacă nu vorbiți limba engleză.

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și sunt înțeles (în cazul copiilor sau al persoanelor care suferă de un handicap)?

Prestatorii de servicii în temeiul Cartei victimelor trebuie să comunice cu dumneavoastră într-un limbaj simplu și accesibil, luând măsuri adecvate (de exemplu, recurgând la EasyRead, Braille sau la un intermediar înregistrat) pentru a vă ajuta să înțelegeți și să vă faceți înțeles. Atunci când aleg măsurile adecvate, prestatorii de servicii trebuie să ia în considerare orice caracteristică personală relevantă care ar putea afecta capacitatea dumneavoastră de a înțelege și a fi înțeles.

Sunt disponibile, în mai multe formate, o serie de broșuri informative care utilizează un limbaj simplu.

Serviciile de sprijin pentru victime

Cine oferă sprijin victimelor?

Punctul 76 din Carta victimelor prevede dreptul acestora de a avea acces la serviciile de sprijin pentru victime, indiferent dacă au denunțat sau nu infracțiunea la poliție. Carta se referă la Serviciul de sprijin pentru victime din Irlanda de Nord (Victim Support NI) și la Serviciul pentru martori tineri al NSPCC (NSPCC Young Witness Service). În cazul NSPCC, drepturile se aplică numai dacă un copil sau un tânăr urmează să depună mărturie în instanță. Pot fi disponibile și alte servicii de sprijin ale NSPCC, care nu intră sub incidența Cartei, cum ar fi serviciile Liniei telefonice pentru copii (Childline services).

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de sprijin pentru victime?

Poliția vă va explica că va transfera în mod automat datele dumneavoastră personale serviciilor de sprijin pentru victime atunci când denunțați infracțiunea. Aveți dreptul să solicitați poliției să nu transfere datele dumneavoastră către serviciile de sprijin pentru victime.

Cum mi se protejează confidențialitatea?

În cazul în care Carta victimelor prevede acest lucru, prestatorii de servicii trebuie să facă în mod efectiv schimb de informații, în conformitate cu obligațiile prevăzute în Legea din 1998 privind protecția datelor și în alte acte legislative relevante.

Trebuie să denunț infracțiunea pentru a avea acces la serviciile de sprijin pentru victime?

Nu – aveți drept de acces la serviciile de sprijin pentru victime în orice moment, indiferent dacă ați denunțat sau nu infracțiunea, inclusiv după încheierea investigației și a urmăririi penale.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

Dacă o victimă denunță o infracțiune unui prestator de servicii responsabil cu investigarea infracțiunilor, acesta trebuie să se asigure că victima este evaluată individual pentru a se identifica nevoile sale specifice de protecție și a se stabili dacă și în ce măsură aceasta ar putea beneficia de măsuri de protecție specifice sau de măsuri speciale în cursul interogării sale sau de măsuri speciale atunci când depune mărturie.

Natura evaluării va depinde de toate circumstanțele, inclusiv de gravitatea infracțiunii și de nivelul prejudiciului aparent suferit de victimă. Evaluarea trebuie să țină seama de caracteristicile personale ale victimei, de opiniile sale și de natura și circumstanțele infracțiunii.

Dacă, în urma evaluării individuale, un prestator de servicii a stabilit că o victimă are nevoi specifice de protecție și ar putea beneficia de măsuri de protecție specifice în cursul interogării sale, prestatorul de servicii responsabil cu investigarea infracțiunii trebuie, de asemenea, să se asigure, sub rezerva constrângerilor practice și operaționale, că:

 • dacă este posibil, victima este interogată mereu de aceeași persoană, cu excepția cazului în care acest lucru ar afecta desfășurarea corespunzătoare a investigației;
 • interogatoriile au loc, atunci când este necesar, în spații special amenajate sau adaptate în acest scop;
 • interogatoriile sunt efectuate de către sau prin intermediul unor profesioniști pregătiți în acest scop; și
 • în cazurile de violență sexuală, violență bazată pe gen sau violență domestică, victimelor li se oferă posibilitatea de a fi interogate de o persoană de același sex. Orice cerere de acest fel ar trebui să fie acceptată dacă este posibil, cu excepția cazului în care ar fi afectată în acest mod desfășurarea corespunzătoare a investigației.

În situația improbabilă a evadării unui suspect din arest, poliția, după ce a luat cunoștință de evadare sau aceasta i-a fost comunicată de penitenciar, vă va informa în măsura în care este posibildespre evadare și orice măsuri luate pentru protecția dumneavoastră, dacă se apreciază că suspectul prezintă un risc semnificativ de prejudiciu pentru dumneavoastră.

Cine îmi poate oferi protecție?

Dacă o victimă denunță o infracțiune unui prestator de servicii responsabil cu investigarea infracțiunilor, acesta trebuie să se asigure că victima este evaluată individual, pentru a se identifica orice nevoie de protecție specifică. În majoritatea cazurilor, este vorba despre poliție.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea autorului infracțiunii?

Toate victimele unei infracțiuni au dreptul la o evaluare de către poliție, pentru a se identifica eventualele nevoi sau asistența necesară și a se stabili dacă și în ce măsură acestea ar putea beneficia de măsuri speciale. Durata și conținutul acestei evaluări depind de gravitatea infracțiunii și de nevoile dumneavoastră individuale. Evaluarea va ține seama de caracteristicile dumneavoastră personale, de natura și circumstanțele infracțiunii, precum și de opiniile dumneavoastră. Nivelul sprijinului va fi cu atât mai adaptat la nevoile dumneavoastră individuale, cu cât veți furniza mai multe informații în cursul evaluării .

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există riscul de a suferi un nou prejudiciu din partea sistemului de justiție penală (în cursul investigației sau al procesului)?

Toate victimele unei infracțiuni au dreptul la o evaluare de către poliție, pentru a se identifica eventualele nevoi sau asistența necesară și a se stabili dacă și în ce măsură acestea ar putea beneficia de măsuri speciale. Durata și conținutul acestei evaluări depind de gravitatea infracțiunii și de nevoile dumneavoastră individuale. Evaluarea va ține seama de caracteristicile dumneavoastră personale, de natura și circumstanțele infracțiunii, precum și de opiniile dumneavoastră. Nivelul sprijinului va fi cu atât mai adaptat la nevoile dumneavoastră individuale, cu cât veți furniza mai multe informații în cursul evaluării .

Ce protecție există pentru victimele deosebit de vulnerabile?

Dacă sunteți victimă vulnerabilă, Carta victimelor vă conferă drepturi extinse [1], în cazul în care calitatea mărturiei dumneavoastră este susceptibilă să fie afectată deoarece suferiți de:

 • tulburări mintale;
 • dificultăți de învățare sau de comunicare;
 • o tulburare neurologică; sau
 • un handicap fizic.

[1] Pe baza criteriilor de la articolul 4 din Ordinul 1999 privind mărturia în cauze penale (Irlanda de Nord), conform cărora instanța stabilește eligibilitatea martorilor pentru măsuri speciale.

Sunt minor – am drepturi speciale?

În calitate de victimă vulnerabilă, sunteți eligibil pentru drepturi extinse în temeiul Cartei victimelor [1] dacă aveți vârsta mai mică de 18 ani la momentul săvârșirii infracțiunii. Acestea includ dreptul de a beneficia de măsuri speciale dacă depuneți mărturie în instanță.

[1] Pe baza criteriilor de la articolul 4 din Ordinul 1999 privind mărturia în cauze penale (Irlanda de Nord), conform cărora instanța stabilește eligibilitatea martorilor pentru măsuri speciale.

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni – ce drepturi am?

În calitate de victime ale celor mai grave infracțiuni, rudele apropiate ale defunctului au dreptul de a beneficia de servicii în temeiul Cartei victimelor.

Un membru al familiei mele a fost victima unei infracțiuni – ce drepturi am?

Purtătorul de cuvânt al familiei pentru victimele cu handicap ale infracțiunilor sau pentru victimele care au fost atât de grav rănite ca urmare a unei infracțiuni încât se află în imposibilitatea de a comunica.

Dacă aveți un handicap sau ați fost atât de grav rănit ca urmare a unei infracțiuni încât vă aflați în imposibilitatea de a comunica, dumneavoastră sau rudele dumneavoastră apropiate aveți dreptul să numiți un purtător de cuvânt al familiei, care să acționeze ca punct de contact unic pentru primirea serviciilor în temeiul Cartei victimelor.

Părintele sau tutorele unei victime care are vârsta sub 18 ani.

Dacă sunteți o victimă cu vârsta sub 18 ani, dumneavoastră și, de regulă, părintele sau tutorele dumneavoastră, aveți dreptul de a beneficia de servicii în temeiul Cartei victimelor. [1]

[1] Cu excepția cazului în care părintele sau tutorele dumneavoastră este cercetat sau a fost acuzat de poliție în legătură cu infracțiunea respectivă sau dacă, potrivit avizului rezonabil al prestatorului de servicii implicat, nu este în interesul dumneavoastră ca părintele sau tutorele să primească astfel de servicii.

Pot avea acces la servicii de mediere? În ce condiții? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Obiectivul justiției reparatorii este de a încerca să contribuie la repararea daunelor (inclusiv mentale și emoționale) cauzate de infracțiune. Practicile de justiție reparatorie sunt complet voluntare – nu sunteți obligat să participați – și sunt asistate de un mediator format în acest sens. Justiția reparatorie poate implica contacte directe și indirecte între dumneavoastră și autorul infracțiunii. Acestea ar putea fi scrise, verbale sau pot implica o întâlnire. Toate părțile au posibilitatea de a declara ce s-a întâmplat și de a explica impactul infracțiunii. Înainte de aceasta, veți fi pregătit de prestatorul de servicii relevant, astfel încât să vă simțiți sprijinit.

Vor fi luate măsuri corespunzătoare pentru ca toate procedurile la care sunteți de acord să participați să se desfășoare în siguranță; un mediator instruit în acest sens va fi întotdeauna prezent în cursul oricărei întâlniri dintre dumneavoastră și autorul infracțiunii. Dacă autorul infracțiunii și-a recunoscut vinovăția și este dispus să ia parte la o întâlnire sau să comunice cu dumneavoastră, puteți să-i explicați modul în care incidentul v-a afectat. În acest caz, puteți decide să solicitați scuze sau să conveniți asupra unei activități pe care autorul infracțiunii să o întreprindă ca parte a procesului de reparare a prejudiciului produs.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează drepturile pe care le am?

Carta victimelor a fost prezentată Adunării Irlandei de Nord de către Ministerul Justiției în temeiul articolului 31 alineatul (2) din Legea Justiției (Irlanda de Nord) din 2015.

Carta victimelor stabilește serviciile care se furnizează în Irlanda de Nord victimelor infracțiunilor de către principalele organizații de justiție penală și alte organizații cu funcții relevante. Aceste organizații sunt denumite „prestatori de servicii”.

Drepturile prevăzute în Carta victimelor se aplică tuturor victimelor, indiferent de statutul lor în ceea ce privește rezidența.

Ultima actualizare: 14/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site