Țara se află în proces de tranziție către retragerea din UE.

Drepturile victimelor, pe țări

Irlanda de Nord

Conținut furnizat de
Irlanda de Nord

Pot să introduc recurs împotriva hotărârii pronunțate?

Victimele nu au drept de recurs împotriva condamnării autorului infracțiunii sau împotriva sentinței pronunțate.

Care sunt drepturile mele după pronunțarea sentinței?

După încheierea procesului, aveți dreptul:

 • să vi se ramburseze toate cheltuielile cu privire la care Procuratura Publică a decis că vă sunt datorate, dacă v-ați prezentat în instanță pentru a depune mărturie;
 • să vi se comunice de către Unitatea de asistență pentru victime și martori rezultatul procesului, inclusiv un rezumat succint al motivării hotărârii, dacă este disponibil;
 • să fiți îndrumat de Unitatea de asistență pentru victime și martori către serviciile de sprijin pentru victime, dacă este cazul și dacă acestea sunt disponibile.

(i) Dacă se introduce recurs la Curtea Coroanei (Crown Court) împotriva unei condamnări sau a unei sentințe pronunțate de Curtea Magistraților (Magistrates’ Court).

Aveți dreptul să vi se comunice de către Unitatea de asistență pentru victime și martori:

 • orice cerere de recurs introdusă;
 • data, ora și locul tuturor audierilor;
 • rezultatul recursului, inclusiv orice modificări aduse sentinței pronunțate inițial.

De asemenea, aveți dreptul:

 • să așteptați și să fiți așezat în instanță într-o zonă separată de locul unde se află recurentul și familia și prietenii acestuia. Instanța se va asigura că acest lucru este realizat ori de câte ori este posibil;
 • să vi se ofere un punct de contact la Curtea Coroanei (Crown Court);
 • să primiți informații despre serviciile de sprijin pentru victime, după caz și dacă sunt disponibile.

(ii) Dacă se introduce recurs împotriva unei condamnări sau a unei sentințe la Curtea de Apel sau dacă se introduce o cerere sau un recurs la Curtea Supremă a Regatului Unit într-o cauză penală cu privire la o chestiune de drept.

Aveți dreptul să fiți informat cu privire la următoarele aspecte de Unitatea de asistență pentru victime și martori care se ocupă de dumneavoastră:

 • să vi se comunice că recurentului i s-a permis să introducă recurs;
 • să primiți informații cu privire la data, ora și locul audierilor;
 • să fiți informat dacă recurentul urmează să fie eliberat pe cauțiune în perioada premergătoare introducerii recursului sau dacă s-au modificat condițiile de eliberare pe cauțiune;
 • să primiți informații actualizate cu privire la orice modificări aduse datelor audierilor;
 • să vi se ofere un punct de contact pentru Oficiul de apel în materie penală (Criminal Appeal Office) sau personalul Curții Supreme a Regatului Unit (UK Supreme Court);
 • să vi se comunice rezultatul căii de atac și orice modificări aduse sentinței inițiale.
 • să așteptați și să fiți așezat în instanță într-o zonă separată de locul unde se află recurentul și familia și prietenii acestuia. Personalul instanței va asigura realizarea acestui lucru ori de câte ori este posibil. Se întâmplă rar ca recurentul să participe la audieri în fața Curții Supreme. Se vor adopta măsuri speciale pentru dumneavoastră dacă recurentul este prezent, iar dumneavoastră nu doriți să stați în sala de judecată;
 • să solicitați de la Oficiul de apel în materie penală (Criminal Appeal Office) sau de la personalul Curții Supreme a Regatului Unit (UK Supreme Court) o copie a hotărârii instanței în cauza respectivă, după ce aceasta a fost publicată.

După autorizarea introducerii recursului, dacă sunteți o rudă apropiată îndoliată, într-o cauză care se califică pentru aceasta, aveți dreptul să beneficiați de o reuniune cu Procuratura Publică pentru a vi se explica natura căii de atac și procesele în instanță.

Comisia pentru reexaminarea cauzelor penale

La primirea unei cereri din partea autorului unei infracțiuni, Comisia pentru reexaminarea cauzelor penale efectuează reexaminarea condamnărilor și a pedepselor pronunțate ca urmare a săvârșirii infracțiunii. Comisia poate trimite o condamnare sau o pedeapsă pentru un nou recurs dacă există informații sau argumente noi care ar putea însemna că respectiva condamnare este nesigură sau pedeapsa este prea lungă. Comisia primește aproximativ 1000 de cereri din partea persoanelor condamnate în fiecare an și trimite aproximativ 30-40 de cazuri pentru un nou recurs. Atunci când reexaminează o cauză, comisia va evalua impactul potențial asupra dumneavoastră și va decide dacă ar trebui să fiți notificat. Comisia va înregistra motivele care stau la baza deciziilor sale cu privire la forma de contact cu dumneavoastră și, în cazurile corespunzătoare, va notifica poliției aceste decizii.

 • Aveți dreptul să fiți notificat de comisie dacă aceasta consideră că există o posibilitate rezonabilă ca o reexaminare să fie supusă atenției dumneavoastră.
 • În cazul în care comisia decide că este adecvat să vă contacteze în cursul reexaminării, aceasta vă va informa cu privire la faptul că a fost primită o cerere și că respectiva cauză este în curs de reexaminare. În urma reexaminării, comisia va decide dacă respectiva condamnare sau pedeapsă ar trebui să fie trimisă instanțelor și vă va informa cu privire la această decizie, cu excepția cazului în care ați solicitat în mod expres să nu fiți informat.
 • În cazul în care comisia decide că nu este adecvat să vă contacteze în cursul reexaminării, însă ulterior decide să trimită instanțelor condamnarea sau pedeapsa respectivă, se presupune că veți fi informat de către comisie cu privire la această trimitere.

Am dreptul la sprijin sau la protecție după terminarea procesului? Pe ce durată?

 • Aveți dreptul să accesați serviciile de sprijin pentru victime în orice moment, indiferent dacă ați denunțat sau nu o infracțiune, precum și după încheierea cercetării și a urmăririi penale.

Ce informații voi primi dacă autorul infracțiunii este condamnat?

 • Aveți dreptul să fiți informat de către Unitatea de asistență pentru victime și martori cu privire la pedeapsa pronunțată împotriva inculpatului (dacă acesta este condamnat). Aceasta include o scurtă explicație cu privire la semnificația și efectul pedepsei.
 • Aveți dreptul să fiți îndrumat către Procuratura Publică, ce va răspunde tuturor întrebărilor pe care le-ați putea avea cu privire la pedeapsă și la care Unitatea de asistență pentru victime și martori nu este în măsură să răspundă.
 • Pe lângă drepturile menționate mai sus, dacă sunteți o rudă apropiată îndoliată, într-o cauză care se califică pentru aceasta, aveți, de asemenea, dreptul de a beneficia de o reuniune cu reprezentantul Procuraturii Publice care vă va explica pedeapsa pronunțată. Această reuniune va avea loc, în general, în cadrul instanței.

Voi fi informat dacă autorul infracțiunii este eliberat (inclusiv eliberat înainte de termen sau condiționat) sau a evadat din detenție?

Dacă autorul infracțiunii este condamnat la închisoare, internat într-un spital sau se află sub supravegherea Consiliului de eliberări condiționate (Probation Board for Northern Ireland), aveți dreptul să fiți informat de către Unitatea de asistență pentru victime și martori cu privire la accesul la un sistem relevant de informare a victimelor ulterior condamnării. De asemenea, aveți dreptul de a solicita Unității de informare a victimelor să vă furnizeze anumite informații. Unitatea, care este gestionată de Consiliul de eliberări condiționate din Irlanda de Nord (Probation Board for Northern Ireland), coordonează un serviciu unic dedicat victimelor care cuprinde toate cele trei sisteme de informare a victimelor. Cele trei sisteme sunt sistemul de informare a victimelor cu privire la eliberarea deținuților (prisoner release victim information scheme), sistemul de informare a victimelor al Consiliului de eliberări condiționate din Irlanda de Nord (Probation Board for Northern Ireland) și sistemul de informare a victimelor cu privire la infractorii cu tulburări psihice. Acestea se referă la:

 • autorii tineri de infracțiuni care au primit echivalentul unei condamnări pe viață, care au fost condamnați pentru o infracțiune gravă sau condamnați la detenție într-un Centru al infractorilor tineri de către Curtea Coroanei (atunci când infractorii tineri împlinesc vârsta de 18 ani). Sistemul penitenciar include, de asemenea, infractorii adulții (18 ani sau peste) care sunt condamnați la șase luni de închisoare sau mai mult;
 • infractorii care primesc o pedeapsă care include supravegherea de către Consiliul de eliberări condiționate din Irlanda de Nord (Probation Board for Northern Ireland); precum și
 • infractorii care fac obiectul unui ordin spitalicesc cu un ordin de restricție.

Sistemul de informare a victimelor cu privire la eliberarea deținuților

Dacă vă înregistrați în sistem, aveți dreptul să vi se comunice de către Unitatea de informare a victimelor, fără întârzieri inutile (dacă aceasta a fost informată cu privire la o decizie sau un rezultat):

 • anul și luna în care se preconizează că un deținut va fi eliberat din arest sau va fi eligibil pentru a fi luat în considerare pentru eliberare temporară;
 • eventualitatea în care deținutul este avut în vedere pentru eliberare temporară;
 • orice decizie adoptată în ceea ce privește eliberarea temporară; precum și
 • orice condiții cunoscute de eliberare a deținutului sau condițiile impuse pentru eliberarea temporară și orice încălcare a acestora care are drept rezultat revenirea în arest a deținutului, cu excepția cazului în care comunicarea informațiilor ar pune în pericol o persoană sau există un risc identificat de prejudiciu la adresa autorului infracțiunii care ar rezulta din aceasta.

În cazurile deținuților condamnați la închisoare pe viață, o pedeapsă cu închisoarea pe perioadă nedeterminată sau o pedeapsă cu închisoarea extinsă care fac obiectul unor considerații privind eliberarea de către comisarii responsabili cu eliberarea condiționată, aveți dreptul să fiți informat de către Unitatea de informare a victimelor cu privire la momentul când deținutul este avut în vedere pentru eliberare. De asemenea, veți avea dreptul să vă faceți cunoscute opiniile cu privire la eliberare în fața comisarilor responsabili cu eliberarea condiționată (prin intermediul Unității de informare a victimelor) înainte ca deținutul respectiv să fie avut în vedere pentru eliberare. Aveți dreptul să fiți informat cu privire la decizia luată de comisarii responsabili cu eliberarea condiționată și, în cazul în care aceasta dispune eliberarea deținutului, să fiți informat cu privire la regimurile de autorizare care se aplică.

De asemenea, aveți dreptul de a vi se oferi posibilitatea să vă prezentați opiniile Unității de informare a victimelor sau să vă fie înregistrate preocupările pe care le aveți cu privire la siguranța dumneavoastră personală, iar acestea să fie avute în vedere ca parte a procesului de evaluare atunci când autorul unei infracțiuni solicită eliberarea temporară sau atunci când acesta urmează să fie eliberat condiționat.

În rare ocazii, ar putea fi posibil să vi se aducă la cunoștință o eliberare abia după ce aceasta s-a produs. În cazul foarte puțin probabil în care un autor al infracțiunii din cauza în care sunteți implicat evadează din detenție, veți avea dreptul de a fi informat cu privire la acest lucru, fără întârzieri inutile, de către poliție sau penitenciar, cu excepția cazului în care comunicarea acestei informații ar pune în pericol o persoană sau există un risc identificat de prejudiciu la adresa autorului infracțiunii care ar rezulta din aceasta. De asemenea, aveți dreptul de a fi informat de către poliție sau penitenciar cu privire la măsurile luate ulterior pentru a vă proteja.

Sistemul de informare a victimelor al Consiliului pentru eliberări condiționate din Irlanda de Nord (Probation Board for Northern Ireland Victim Information Scheme)

Dacă vă înregistrați în acest sistem, aveți dreptul de a primi informații din partea Unității de informare a victimelor, fără întârzieri inutile (în cazul în care aceasta a fost informată cu privire la o decizie sau un rezultat), cu privire la:

 • modul în care urmează să fie gestionat cazul;
 • tipul și durata supravegherii la care este supus autorul infracțiunii și condițiile generale ale acesteia (inclusiv orice modificare);
 • orice condiții suplimentare care se aplică supravegherii, inclusiv în cazul în care acestea sunt variate;
 • numărul de ore de muncă în folosul comunității, în cazul în care se aplică acest lucru; precum și
 • orice alte pedepse referitoare la caz.

De asemenea, aveți dreptul să alegeți modul în care veți primi aceste informații (de exemplu, personal, prin telefon sau în scris) și de a discuta orice preocupări pe care le-ați putea avea cu un membru al personalului Unității de informare a victimelor. În anumite cazuri, unitatea vă va oferi, de asemenea, posibilitatea de a vă expune opiniile și preocupările în cadrul unui raport al victimei, astfel încât acestea să poată fi examinate de către comisarii responsabili cu eliberarea condiționată.

Sistemul de informare a victimelor cu privire la infractorii cu tulburări psihice

Acest sistem oferă informații cu privire la toate perioadele de autorizare a absenței din spital avute în vedere în cazul unui infractor, precum și cu privire la externarea condiționată sau definitivă a acestora din spital. Dacă vă înregistrați în acest sistem, aveți dreptul de a primi informații din partea Unității de informare a victimelor, fără întârzieri inutile (în cazul în care aceasta a fost informată cu privire la o decizie sau un rezultat), cu privire la:

 • faptul că urmează să fie luată în considerare o perioadă de autorizare a absenței;
 • faptul că a fost acordată o perioadă de autorizare a absenței sau că autorul infracțiunii urmează să fie externat din spital, în următoarele săptămâni, împreună cu toate condițiile generale relevante pentru dumneavoastră; precum și
 • orice condiții care se aplică autorului infracțiunii care părăsește spitalul.

De asemenea, aveți dreptul de a vi se oferi posibilitatea de a înainta opiniile dumneavoastră, în scris, Unității de informare a victimelor cu privire la modul în care propunerea de ieșire din spital sau externarea v-ar putea afecta siguranța sau bunăstarea și, de asemenea, condițiile la care ar putea fi supus autorul unei infracțiuni la ieșirea din spital.

Ultima actualizare: 14/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site