Drepturile victimelor, pe țări

Malta

Conținut furnizat de
Malta

Cum mă pot implica în proces?

Care sunt drepturile mele în calitate de martor?

Sunt minor. Beneficiez de drepturi suplimentare?

Pot primi asistență juridică?

Cum pot obține protecție dacă sunt în pericol?

Cum pot solicita despăgubiri de la autorul infracțiunii sau cum pot beneficia de despăgubirile acordate de stat?

Există posibilități de conciliere/ soluționare a litigiului sau de a începe o procedură de mediere între mine și autorul infracțiunii?

Sunt cetățean străin. Cum îmi sunt protejate drepturile și interesele?

Informații suplimentare

Cum mă pot implica în proces?

Puteți să participați la procedură și în calitate de parte civilă. Trebuie să înaintați instanței o cerere în acest sens. Instanța analizează cererea și decide dacă vă puteți constitui ca parte civilă. În această calitate, puteți participa la toate ședințele de judecată, inclusiv la cele care se desfășoară cu ușile închise.

Drepturile dumneavoastră în timpul procesului sunt diferite în funcție de instanța competentă pentru judecarea cauzei:

  • în cazul în care cauza dumneavoastră este prezentată Curții Magistraților de către un ofițer de poliție, dispuneți de aproape aceleași drepturi ca și inculpatul: dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră puteți prezenta probe, puteți interoga martorii în contradictoriu (adresând întrebări prin intermediul ofițerului de poliție care joacă rolul de acuzator) etc.
  • în cazul în care cauza dumneavoastră este urmărită în justiție de către Procurorul General, Procurorul General adjunct sau un alt procuror în fața instanței penale, puteți participa la ședința de judecată și puteți prezenta argumente referitoare la pedeapsă numai în cazul în care inculpatul a fost găsit vinovat de către curtea cu jurați.

În timpul procesului, este recomandabil, însă nu obligatoriu, să apelați la serviciile unui avocat, pentru care va trebui să plătiți. Va trebui, de asemenea, să suportați toate celelalte costuri legate de participarea la proces (de exemplu, cheltuieli de transport, concediu fără plată etc.). Legea malteză nu prevede rambursarea cheltuielilor de acest tip.

Avocatul dumneavoastră poate consulta toate documentele din dosarul cauzei, poate lua notițe sau poate solicita copii după astfel de documente. În schimb, în cazul în care cauza dumneavoastră este judecată de instanța penală, cu participarea unei curți cu jurați, au acces la dosarul cauzei numai Procurorul General, inculpatul și avocatul acestuia.

Care sunt drepturile mele în calitate de martor?

În timpul procesului, veți fi, probabil, citat pentru a fi audiat ca martor. Veți fi înștiințat cu privire la data și locul de desfășurare a ședinței de judecată. Înștiințarea vă va fi înmânată de către un ofițer de poliție sau va fi trimisă prin poștă. Nu aveți obligația să vă prezentați la ședința de judecată, însă este recomandabil să faceți acest lucru, deoarece, în cazul în care instanța consideră că mărturia dumneavoastră este importantă, va lua măsuri pentru a se asigura de prezența dumneavoastră la următoarea ședință de judecată.

Cu toate acestea, nu sunteți obligat să răspundeți la întrebări sau să prezentați documente ori alte probe materiale care v-ar putea incrimina.

În anumite cazuri, aveți dreptul:

  • să fiți audiat fără a intra în contact direct cu inculpatul;
  • să fiți audiat în localitatea dumneavoastră de domiciliu; și/sau
  • să fiți inclus în programul de protecție a martorilor.

Sunt minor. Beneficiez de drepturi suplimentare?

Dacă sunteți minor și aveți vârsta mai mică de 16 ani, în cazul în care trebuie să fiți audiat în cadrul unei ședințe de judecată, puteți solicita ca audierea să se desfășoare prin intermediul videoconferinței. În acest caz, nu va trebui să compăreți în fața instanței și să fiți prezent în sala de judecată.

Dacă sunteți minor și vă aflați în îngrijirea presupusului autor al infracțiunii (de exemplu, presupusul autor al infracțiunii este părintele dumneavoastră), veți fi găzduit într-un mediu sigur, de obicei într-o instituție a Ministerului Solidarității Sociale, unde psihologi și asistenți sociali vă vor acorda asistență.

Ca minor, puteți, de asemenea, să primiți asistență din partea Agenției naționale pentru bunăstarea socială a copiilor și familiilor aflate în situații dificile Appogg. Puteți beneficia de asistență psihologică, asistență socială, consiliere etc. Aceste servicii sunt gratuite și nu depind de cercetarea infracțiunii.

Pot primi asistență juridică?

Asistența juridică gratuită nu este disponibilă pentru victime în timpul procesului.

Cum pot obține protecție dacă sunt în pericol?

Dacă autorul infracțiunii nu a fost arestat și vă temeți de acesta, dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră puteți solicita ofițerului de poliție responsabil cu cazul dumneavoastră să-i interzică acestuia să intre în contact cu dumneavoastră. În acest caz, ofițerul de poliție cere instanței să emită un ordin în acest sens. La emiterea ordinului, instanța dispune ca autorul infracțiunii să plătească o anumită sumă (de obicei între 100 și 2 300 EUR) cu titlul de garanție. Dacă autorul infracțiunii încalcă ordinul judecătoresc, nu i se va mai restitui suma respectivă.

Dacă ați fost citat pentru a fi audiat în cadrul ședinței de judecată și considerați că sunteți în pericol, puteți solicita să fiți audiat fără a intra în contact direct cu inculpatul. Pentru aceasta, puteți fi separat de inculpat (de exemplu, printr-un paravan netransparent) sau puteți fi audiat prin intermediul videoconferinței, fără a fi prezent în sala de judecată.

În plus, aveți posibilitatea de a solicita ofițerului de poliție responsabil cu cazul dumneavoastră să vă includă în programul de protecție a martorilor. Trebuie să declarați că veți depune mărturie împotriva inculpatului în instanță. Dacă ofițerul de poliție este convins că mărturia dumneavoastră sau alte probe pe care le dețineți sunt importante pentru caz, acesta va solicita Procurorului General să vă includă în programul de protecție a martorilor. Programul poate fi aplicat, de asemenea, membrilor familiei dumneavoastră și altor rude. Acesta constă, de obicei, în măsuri de asigurare a siguranței personale și/sau de protecție a bunurilor.

Cum pot solicita despăgubiri de la autorul infracțiunii sau cum pot beneficia de despăgubirile acordate de stat?

Conform legislației malteze, puteți solicita despăgubiri de la autorul infracțiunii numai prin intentarea unei acțiuni civile în fața unei instanțe civile. Nu există posibilitatea de a solicita despăgubiri în cadrul procedurii penale.

Cu toate acestea, instanța care se pronunță asupra cauzei dumneavoastră poate, în anumite cazuri, să dispună ca autorul infracțiunii să repare prejudiciul pe care vi l-a cauzat. Acest lucru se întâmplă în două situații:

  • dacă instanța condamnă inculpatul la închisoare, însă amână executarea pedepsei, aceasta poate dispune ca inculpatul să vă ofere despăgubiri pentru pierderile, vătămările sau daunele pe care le-ați suferit ca urmare a infracțiunii.
  • dacă instanța condamnă inculpatul la probațiune (măsuri obligatorii fără privare de libertate), aceasta poate dispune ca inculpatul să vă ofere despăgubiri de până la 1 164,69 EUR pentru prejudiciile suferite.

Dacă ați fost victima unei infracțiuni violente care a fost săvârșită după data de 1 ianuarie 2006, puteți solicita despăgubiri financiare acordate de stat. Consultați fișa informativă privind despăgubirile pentru victimele infracțiunilor în Malta (care va fi disponibilă în curând în limbile engleză și malteză) pe site-ul Rețelei Judiciare Europene.

Există posibilități de conciliere/soluționare a litigiului sau de a începe o procedură de mediere între mine și autorul infracțiunii?

Nu există posibilități de conciliere sau de începere a procedurii de mediere între dumneavoastră și autorul infracțiunii în timpul procesului. Totuși, în cazul în care nu mai doriți ca autorul infracțiunii să fie judecat, indiferent de motiv (de exemplu, l-ați iertat), puteți face o declarație în acest sens în fața instanței în cadrul ședinței de judecată. Instanța va ține seama de declarația dumneavoastră atunci când se pronunță asupra cauzei.

Sunt cetățean străin. Cum îmi sunt protejate drepturile și interesele?

Dacă sunteți cetățean străin, dispuneți de toate drepturile descrise anterior. Legea malteză nu prevede servicii gratuite de interpretariat sau traducere de documente în timpul procesului. Cu toate acestea, puteți apela la serviciile unui interpret dacă plătiți pentru acestea.

Dacă aveți domiciliul în străinătate, puteți fi audiat ca martor prin intermediul teleconferinței sau al videoconferinței. În plus, dacă trebuie să vi se comunice/notifice un act în străinătate, vi se va trimite prin poștă o copie după documentul respectiv, redactată într-o limbă pe care o cunoașteți, însoțită de informații privind drepturile și obligațiile dumneavoastră rezultate din actul respectiv și privind modul în care puteți obține originalul.

Informații suplimentare:

Ultima actualizare: 19/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site