Drepturile victimelor, pe țări

Cum și unde pot sesiza săvârșirea unei infracțiuni?

Cum pot urmări acțiunile autorităților după ce sesizez săvârșirea unei infracțiuni?

Cum mă pot implica în cercetarea unei infracțiuni?

Care sunt drepturile mele în calitate de martor?

Sunt minor. Beneficiez de drepturi suplimentare?

Ce informații pot obține de la poliție sau de la organizațiile de sprijinire a victimelor pe parcursul cercetării infracțiunii?

Pot primi asistență juridică?

Cum pot obține protecție dacă sunt în pericol?

Ce tipuri de servicii și de asistență pot primi pe parcursul cercetării infracțiunii?

Există posibilități de conciliere/ soluționare a litigiului sau de a începe o procedură de mediere între mine și autorul infracțiunii?

Cum va continua cazul după finalizarea cercetării?

Pot introduce o cale de atac în situația în care cazul este închis fără a ajunge în instanță?

Sunt cetățean străin. Cum îmi sunt protejate drepturile și interesele?

Informații suplimentare

Cum și unde pot sesiza săvârșirea unei infracțiuni?

Dacă ați fost victima unei infracțiuni, puteți depune o plângere în acest sens la poliție. Soțul/soția, părinții, fratele, sora sau tutorele dumneavoastră pot depune plângerea în numele dumneavoastră. Aveți, în același timp, posibilitatea de a sesiza poliția dacă dețineți informații cu privire la săvârșirea unei infracțiuni, chiar dacă nu sunteți victima acesteia.

Puteți sesiza infracțiunea oral, prezentându-vă la cea mai apropiată secție de poliție, sau în scris, prin depunerea unei plângeri la secția de poliție sau printr-o scrisoare. Dacă alegeți să trimiteți o sesizare scrisă, puteți să o redactați dumneavoastră sau puteți să solicitați asistența unui avocat. Nu există un anumit formular pe care trebuie să-l utilizați, însă plângerea trebuie să fie scrisă în limbile engleză sau malteză. Trebuie să vă menționați datele personale. În principiu, puteți depune o sesizare anonimă, însă, în acest caz, poliția începe cercetarea faptei sesizate numai dacă este vorba despre o infracțiune foarte gravă.

Nu există termen limită pentru sesizarea săvârșirii unei infracțiuni. Cu toate acestea, legislația prevede că, după trecerea unei anumite perioade de timp de la săvârșirea infracțiunii, autorul acesteia nu mai poate fi urmărit penal. Perioada respectivă este diferită în funcție de infracțiune, variind de la trei luni pentru infracțiunile cel mai puțin grave (de exemplu, insulta verbală) până la douăzeci de ani pentru infracțiunile deosebit de grave (de exemplu, omorul). După această perioadă, puteți depune plângere, însă poliția nu mai cercetează fapta sau, chiar dacă efectuează cercetarea, instanța achită inculpatul.

Pentru unele infracțiuni minore, trebuie să depuneți o plângere specială la poliție. Există cazuri în care, în absența plângerii prealabile, poliția nu poate începe cercetarea. De obicei, plângerile se depun în scris, însă acest lucru nu este obligatoriu. Puteți apela la un avocat pentru a vă redacta plângerea. Aceasta trebuie să conțină: datele dumneavoastră personale (nume, adresă, numărul cărții de identitate), informații referitoare la autorul infracțiunii, descrierea faptei și lista martorilor pe care doriți să-i interogheze poliția, inclusiv adresele acestora. În plus, este recomandabil, însă nu obligatoriu, să menționați dispoziția legală de a cărei încălcare se face vinovat, după cunoștințele dumneavoastră, autorul infracțiunii.

Cum pot urmări acțiunile autorităților după ce sesizez săvârșirea unei infracțiuni?

Atunci când depuneți plângerea, veți primi un număr de înregistrare. Puteți utiliza acest număr pentru a verifica evoluția cazului dumneavoastră. În practică, puteți utiliza, de asemenea, data la care ați depus plângerea. Puteți primi informații cu privire la cercetarea penală prezentându-vă la secția de poliție sau prin telefon.

Cum mă pot implica în cercetarea infracțiunii?

Pe parcursul cercetării, nu este obligatoriu să fiți reprezentat de un avocat, însă, având în vedere complexitatea procedurii, este recomandabil să apelați la serviciile unui avocat. Dacă doriți să fiți reprezentat de un avocat, trebuie să plătiți pentru serviciile furnizate de acesta.

Dacă doriți, puteți comunica poliției orice informație relevantă pentru cazul dumneavoastră. Nu este necesar să dovediți niciun aspect al faptei, însă, dacă dețineți probe pe care le considerați importante pentru cercetarea penală, dumneavoastră sau avocatul care vă reprezintă le puteți furniza ofițerului de poliție responsabil cu cazul dumneavoastră.

Vi se va cere, cel mai probabil, să vă înfățișați la interogatoriu în calitate de martor.

În general, în etapa de cercetare, dosarul cazului este confidențial și accesul la acesta este permis numai organelor de cercetare.

Care sunt drepturile mele în calitate de martor?

În calitate de martor, puteți refuza să răspundeți la anumite întrebări. Totuși, este recomandabil să răspundeți la toate întrebările pentru a facilita cercetarea și pentru a nu fi suspectat de tăinuire de informații.

Cu toate acestea, nu sunteți obligat să răspundeți la întrebări sau să prezentați documente sau alte probe materiale care vă pot incrimina.

Dacă sunteți în pericol, aveți dreptul să fiți inclus în programul de protecție a martorilor, care asigură protecție pentru viața și bunurile dumneavoastră și ale membrilor familiei dumneavoastră și care poate include posibilitatea plății unei alocații de subzistență, în anumite cazuri.

Sunt minor. Beneficiez de drepturi suplimentare?

Dacă sunteți minor, părinții sau tutorele dumneavoastră pot depune plângerea la poliție în numele dumneavoastră.

Puteți beneficia de asistență psihologică, consiliere și alte tipuri de asistență, acordate de Agenția națională privind bunăstarea socială a copiilor și familiilor aflate în situații dificile Appogg. Serviciile acesteia sunt gratuite și nu depind de cercetarea infracțiunii.

Dacă sunteți minor și vă aflați în îngrijirea presupusului autor al infracțiunii (de exemplu, presupusul autor al infracțiunii este părintele dumneavoastră), puteți fi găzduit într-o instituție specială a Ministerului Solidarității Sociale, unde psihologi și asistenți sociali calificați vă vor acorda asistență și sprijin.

Ce informații pot obține de la poliție sau de la organizațiile de sprijinire a victimelor pe parcursul cercetării infracțiunii?

Autoritățile care cercetează cazul dumneavoastră nu au obligația să vă ofere informații. Puteți obține informații privind drepturile de care beneficiați și privind participarea dumneavoastră la procedură de la avocatul dumneavoastră, dacă aveți un avocat.

Pot beneficia de asistență juridică?

Asistența juridică gratuită nu este disponibilă pentru victime în etapa de cercetare a infracțiunii.

Cum pot obține protecție, dacă sunt în pericol?

Dacă poliția stabilește că învinuitul este o persoană periculoasă și există riscul ca acesta să comită alte fapte, aceasta va solicita instanței să dispună arestarea preventivă a acestuia.

Puteți, de asemenea, să solicitați ofițerului de poliție responsabil cu cazul dumneavoastră să vă includă în programul de protecție a martorilor. Trebuie să declarați că veți depune mărturie împotriva autorului infracțiunii în cadrul ședinței de judecată. Dacă ofițerul de poliție este convins că mărturia dumneavoastră sau alte probe pe care le dețineți sunt importante pentru caz, acesta va solicita Procurorului General să vă includă în programul de protecție a martorilor. Programul poate fi aplicat, de asemenea, membrilor familiei dumneavoastră și altor rude. Acesta constă, de obicei, în măsuri de asigurare a siguranței personale și/sau de protecție a bunurilor.

Ce tipuri de servicii și de asistență pot primi pe parcursul cercetării infracțiunii?

Puteți primi asistență medicală, însă trebuie să plătiți costul acesteia, cu excepția cazului în care dețineți o asigurare medicală valabilă. Cetățenii din cele 27 de state membre ale UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția pot beneficia de cardul european de asigurări sociale de sănătate. Dacă este necesar, vi se poate acorda asistență psihologică, precum și alte tipuri de asistență, însă trebuie să plătiți pentru serviciile furnizate.

Dacă sunteți victimă a violenței domestice, puteți beneficia de asistență gratuită de la Comisia privind violența domestică și agenția Appogg.

Există posibilități de conciliere/soluționare a litigiului sau de a începe o procedură de mediere între mine și autorul infracțiunii?

Nu există posibilitatea de conciliere sau de începere a procedurii de mediere între dumneavoastră și autorul infracțiunii. Există numai posibilitatea negocierii judiciare între procuror și învinuit, însă dumneavoastră nu sunteți implicat în această procedură. Dacă negocierea are succes, aceasta conduce la încheierea unui acord între procuror și învinuit, care este prezentat ulterior instanței spre aprobare.

Cum va continua cazul după finalizarea cercetării?

La finalizarea cercetării, se va stabili dacă există sau nu probe suficiente pentru deschiderea unui proces. În funcție de gravitatea infracțiunii, există două opțiuni:

  • dacă infracțiunea este mai puțin gravă și un ofițer de poliție a efectuat cercetarea, acesta hotărăște dacă va prezenta cazul Curții Magistraților pentru a fi judecat.
  • dacă infracțiunea este gravă și un judecător de instrucție a efectuat cercetarea, se va organiza o ședință de judecată la Curtea Magistraților. În cadrul acestei ședințe, instanța analizează probele și, dacă stabilește că trebuie să se intenteze proces, aceasta transmite cazul Procurorului General, care îl va înainta apoi instanței penale în vederea procesului.

În situația în care cauza dumneavoastră va fi judecată în instanță, poliția vă va trimite o notificare. Dacă instanța decide să vă audieze ca martor, în notificare se va preciza data și locul ședinței de judecată.

Pot introduce o cale de atac în situația în care cazul meu este închis fără a ajunge în instanță?

Dacă un ofițer de poliție cercetează infracțiunea și decide să închidă cazul fără a-l prezenta instanței, puteți contesta această decizie la Curtea Magistraților, în calitate de victimă. Aceasta vă va cere să confirmați sub jurământ informațiile furnizate în sesizarea depusă de dumneavoastră și să vă afirmați disponibilitatea de a depune mărturie în instanță. În plus, va trebui să plătiți o anumită sumă stabilită de instanță pentru a garanta că intenția dumneavoastră de a urmări în justiție autorul infracțiunii este serioasă. Curtea Magistraților analizează probele și, în cazul în care consideră că acestea sunt suficiente, dispune ca poliția să continue procedura penală.

Sunt cetățean străin. Cum îmi sunt protejate drepturile și interesele?

Dacă sunteți cetățean străin și ați fost victima unei infracțiuni în Malta, dispuneți de toate drepturile descrise anterior. În plus, atunci când sesizați săvârșirea unei infracțiuni, în cazul în care nu vorbiți limba engleză sau limba malteză, puteți utiliza limba dumneavoastră maternă. Poliția va contacta un interpret sau va face alte demersuri necesare pentru a înțelege pe deplin sesizarea dumneavoastră.

Pe parcursul cercetării, puteți apela la serviciile unui interpret, însă va trebui să plătiți pentru acestea.

Informații suplimentare:

Ultima actualizare: 19/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site