Drepturile victimelor, pe țări

Cum mă pot implica în proces?

Care sunt drepturile mele în calitate de martor?

Sunt minor. Beneficiez de drepturi suplimentare?

Pot primi asistență juridică?

Cum pot beneficia de protecție dacă sunt în pericol?

Cum pot solicita despăgubiri de la autorul infracțiunii sau cum pot primi despăgubiri de la stat?

Există posibilități de conciliere/soluționare a litigiului sau de a începe procedura de mediere între mine și autorul infracțiunii?

Sunt străin. Cum îmi sunt protejate drepturile și interesele?

Informații suplimentare

Cum mă pot implica în proces?

Vă puteți implica în proces în calitate de victimă fără niciun statut special sau în calitate de parte civilă. Ca parte civilă, puteți solicita despăgubiri din partea inculpatului și dispuneți de unele drepturi suplimentare față de statutul de victimă.

În calitate de victimă, puteți:

 • beneficia gratuit de traducerea documentelor și de interpretarea dezbaterilor în instanță, dacă nu cunoașteți limba utilizată în timpul ședinței de judecată; participa la toate ședințele de judecată publice; participa la ședințele de judecată cu ușile închise, puteți participa la o ședință de judecată cu ușile închise dacă sunteți citat ca martor; aveți obligația să fiți prezent numai atunci când trebuie să depuneți mărturie;
 • fi chemat să depuneți mărturie la ședința de judecată în cadrul căreia vor avea loc dezbateri orale – veți primi o citație scrisă din partea procurorului și veți răspunde la întrebările instanței și ale avocaților apărării;
 • primi în mod gratuit o copie a mărturiei dumneavoastră imediat sau în termen de o lună de la audiere;
 • fi reprezentat de un avocat;
 • primi asistență din partea serviciilor de sprijinire a victimelor;
 • adera la proceduri în calitate de parte civilă înainte de punerea sub acuzare de către procuror.

În calitate de parte civilă:

 • veți primi o citație scrisă pentru ședința de judecată în cadrul căreia vor avea loc dezbateri orale;
 • aveți dreptul să participați la toate ședințele de judecată publice și private; sunteți obligat să fiți prezent pentru a vă susține cauza și, de regulă, veți lua cuvântul după audierea martorilor;
 • puteți dezbate toate aspectele cauzei legate de interesele dumneavoastră civile și veți depune mărturie privind faptele; avocatul dumneavoastră poate interoga experții și martorii apărării;
 • aveți dreptul de a primi o copie a dosarului cauzei prin intermediul avocatului dumneavoastră, pentru a vă pregăti argumentele pentru proces;
 • aveți dreptul, până la momentul în care vă susțineți poziția în instanță și înainte ca judecătorul să hotărască pe fondul cauzei, de a solicita rambursarea cheltuielilor aferente procedurilor și a costurilor suportate, în special pentru experți și martori; dacă inculpatul este achitat sau vă retrageți din proceduri, vă veți plăti propriile cheltuieli, însă, în funcție de situația financiară, instanța vă poate scuti total sau parțial de această obligație.

Care sunt drepturile mele în calitate de martor?

Dacă sunteți citat pentru audiere în calitate de martor pe parcursul procesului, trebuie să vă prezentați la ședința de judecată și să declarați judecătorului tot ceea ce știți despre incident.

În timpul procesului sunteți așezat în spatele sălii de judecată pentru a evita contactul direct cu inculpații.

În calitate de martor, puteți solicita decontarea cheltuielilor aferente depunerii mărturiei.

Sunt minor. Beneficiez de drepturi suplimentare?

Dacă sunteți minor, beneficiați o serie de drepturi suplimentare:

 • dacă protejarea intereselor dumneavoastră nu este asigurată pe deplin de cel puțin unul dintre reprezentanții dumneavoastră legali, de a vi se numi un reprezentant special care să vă asigure protecția intereselor și să exercite drepturile dumneavoastră în calitate de parte civilă;
 • de a fi însoțit la ședințele de judecată de un adult la alegere.

Pot primi asistență juridică?

Dacă nu dispuneți de resurse financiare suficiente, aveți dreptul la asistență juridică gratuită, oferită de Ordinul avocaților, dacă doriți acest lucru și dacă sunteți:

 • cetățean al Luxemburgului;
 • cetățean străin cu drept de ședere în Luxemburg;
 • cetățean al unui stat membru UE;
 • cetățean al unei țări terțe care are dreptul la asistență juridică în Luxemburg în temeiul unui tratat internațional.

Pentru stabilirea resurselor dumneavoastră, se ține cont de venitul brut, precum și de resursele persoanelor cu care coabitați. În afara cazului în care dispuneți de resurse insuficiente, puteți primi asistență juridică din alte motive grave legate de situația dumneavoastră socială, familială sau materială.

Cum pot beneficia de protecție dacă sunt în pericol?

Nu există măsuri specifice de protecție în timpul procesului.

În timpul ședințelor de judecată, inculpații sunt așezați lângă avocați, iar dumneavoastră, în calitate de martor sau de parte civilă, sunteți așezat în spatele sălii de judecată pentru a evita contactul direct cu inculpatul.

Cum pot solicita despăgubiri de la autorul infracțiunii sau cum pot primi despăgubiri de la stat?

Pentru a solicita despăgubiri din partea inculpatului, trebuie să participați la proceduri în calitate de parte civilă. Dacă vă alăturați procedurilor în timpul ședinței de judecată, trebuie să faceți acest lucru printr-o declarație co-semnată de grefier sau prezentându-vă în instanță. În timpul dezbaterii orale, dumneavoastră și avocatul dumneavoastră veți susține condamnarea inculpatului și repararea prejudiciilor suferite.

De asemenea, puteți solicita despăgubiri din partea statului. Consultați fișa informativă privind despăgubirile pentru victimele infracțiunilor în Luxemburg (disponibilă în limbile engleză, franceză, germană și în alte limbi) pe site-ul Rețelei Judiciare Europene.

Există posibilități de conciliere/soluționare a litigiului sau de a începe procedura de mediere între mine și autorul infracțiunii?

Medierea nu mai este posibilă după începerea urmăririi penale.

Sunt străin. Cum îmi sunt protejate drepturile și interesele?

Dacă sunteți cetățean străin, puteți beneficia în special de următoarele drepturi suplimentare:

 • de a vi se pune la dispoziție un interpret în mod gratuit, dacă nu cunoașteți niciuna dintre limbile oficiale din Luxemburg: luxemburgheză, franceză sau germană;
 • de a beneficia de asistență juridică gratuită, dacă nu dispuneți de resurse financiare suficiente și sunteți cetățean străin cu drept de ședere în Luxemburg, cetățean al unui stat membru UE sau cetățean al unei țări terțe care are dreptul la asistență juridică în Luxemburg în temeiul unui tratat internațional.

Informații suplimentare:

 • Codul de procedură penală (Code d’Instruction Criminelle) – în franceză
 • Legea din 12 martie 1984 privind despăgubirea victimelor infracțiunilor violente care cauzează vătămări corporale și descurajarea insolvabilității frauduloase (Loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommage corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse) – în franceză
Ultima actualizare: 08/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site