Drepturile victimelor, pe țări

Pot să introduc o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate?

La sfârșitul procesului, instanța va condamna sau va achita inculpatul, în funcție de elementele de probă prezentate. În cazul în care constată că inculpatul nu este vinovat, instanța respinge capetele de acuzare împotriva acestuia, iar dacă v-ați constituit parte civilă (politikós enágon) în procedură, nu se va pronunța cu privire la cererea dumneavoastră pentru acordarea de despăgubiri sau de compensații financiare pentru prejudiciul moral sau durerea și suferința cauzate de săvârșirea infracțiunii. Într-un astfel de caz, inculpatul are dreptul să formuleze împotriva dumneavoastră o cerere reconvențională prin care să solicite despăgubiri și orice cheltuieli pe care le-a suportat în legătură cu cauza [articolul 71 din Codul de procedură penală (Kódikas Poinikís Dikonomías – denumit în continuare „KPD”)]. În cazul în care instanța constată că inculpatul este vinovat, va stabili o pedeapsă și se va pronunța cu privire la cuantumul despăgubirii pe care trebuie să o primiți din partea acestuia în temeiul acțiunii dumneavoastră civile.

În cazul în care instanța achită inculpatul, puteți introduce o cale de atac împotriva hotărârii numai dacă ați fost condamnat să plătiți despăgubiri și cheltuieli inculpatului și numai pentru aceasta, în temeiul articolului 486 alineatul (1) litera (b) din KPD. În plus, dacă sunteți parte civilă, puteți introduce o cale de atac împotriva părții hotărârii prin care vi s-a respins cererea ca nefondată în drept sau împotriva părții prin care vi s-au acordat daune materiale sau compensații financiare (articolul 488 din KPD).

În mod alternativ, puteți solicita procurorului să introducă o cale de atac împotriva hotărârii.

Care sunt drepturile mele după pronunțarea sentinței?

În general, după intrarea în vigoare a sentinței pronunțate de instanță, rolul dumneavoastră în cadrul procedurii penale se încheie. Legislația elenă nu oferă victimelor infracțiunilor niciun alt drept în momentul începerii executării pedepsei. Există o singură excepție: în cazul în care sunteți minor și victimă a unei infracțiuni contra libertății personale și sexuale, aveți toate drepturile asociate, chiar dacă nu v-ați constituit parte civilă în procedură, inclusiv dreptul de a fi informat de către procuror dacă autorul infracțiunii este eliberat, provizoriu sau permanent, și cu privire la orice permisie acordată acestuia din închisoare (articolul 108A din KPD).

Am dreptul la sprijin sau la protecție după terminarea procesului? Pe ce durată?

În calitate de victimă, aveți dreptul la servicii de sprijin și de îngrijire confidențiale și gratuite, generale sau specializate, în funcție de nevoile dumneavoastră, înainte, în timpul și pentru un interval rezonabil de timp după încheierea procedurii penale. Aceste drepturi se pot extinde și la membrii familiei dumneavoastră, în funcție de nevoile lor și de gravitatea prejudiciilor pe care le-au suferit ca urmare a infracțiunii comise împotriva dumneavoastră. Poliția sau orice altă autoritate competentă care primește plângerea dumneavoastră vă poate furniza, la cerere, informații sau vă poate îndruma către: serviciile sociale ale autorităților guvernamentale locale de prim și de al doilea grad; infrastructuri în domeniul sănătății mintale; centre comunitare (Kéntra Koinótitas), centrele de consiliere (symvoulevtiká kéntra) ale Secretariatului general pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați; structurile de sprijin ale Centrului național pentru solidaritate socială (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis); oficiile independente de protecție a victimelor minore (Avtotelí Grafeía Prostasías Anílikon Thymáton) ale Ministerului Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului; sau organisme private și asociații profesionale și voluntare. Dacă sunteți femeie și victima unei infracțiuni împotriva libertății dumneavoastră personale sau sexuale sau victima exploatării financiare a vieții sexuale, a violenței domestice, a traficului de persoane, a proxenetismului sau a infracțiunilor pe criterii de rasă, copiii dumneavoastră au de asemenea dreptul de a beneficia de sprijin și de servicii de îngrijire [articolul 61 din Legea nr. 4478/2017 privind dreptul de acces la serviciile de sprijinire și de îngrijire a victimelor (articolul 8 din Directiva 2012/29/UE)].

Serviciile generale de sprijin și de îngrijire vă pot oferi, printre altele, informații și consiliere cu privire la drepturile care vă revin în calitate de victimă și la dreptul dumneavoastră de a solicita despăgubiri în caz de daune penale; informații privind modul în care puteți participa la procedura penală, în calitate de parte civilă sau de martor; informații cu privire la sau trimiterea directă către orice servicii specializate de sprijin relevante existente; sprijin emoțional și psihologic; consiliere privind aspectele financiare și practice subsecvente infracțiunii; sau consiliere referitoare la prevenirea victimizării secundare și repetate, precum și a intimidării și răzbunării.

Serviciile de asistență și de îngrijire de specialitate vor orienta victimele către adăposturi sau vor asigura altă cazare provizorie adecvată pentru victimele care au nevoie de un loc sigur din cauza unui risc iminent de victimizare secundară sau repetată ori de intimidare sau răzbunare și pot oferi sprijin integrat, inclusiv sprijin și consiliere în caz de traume pentru victimele cu nevoi specifice, cum ar fi victimele violenței cu caracter rasist sau sexual, victimele violenței pe bază de identitate sau de gen, precum și victimele violențelor în cadrul unor relații apropiate [articolul 62 din Legea nr. 4478/2017, privind sprijinul din partea serviciilor de sprijinire a victimelor (articolul 9 din Directiva 2012/29/UE)].

Ce informații voi primi în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat?

În calitate de victimă, veți fi informat cu privire la evoluția procedurii penale și, dacă solicitați acest lucru, hotărârea judecătorească vă va fi comunicată fără întârzieri nejustificate, în conformitate cu dispozițiile relevante ale Codului de procedură penală, cu condiția să vă fi constituit parte civilă în procedura penală. Dacă v-ați constituit parte civilă în procedura penală, vi se pot furniza informații cu privire la procedură prin e-mail, personal sau prin intermediul avocatului dumneavoastră [articolul 59 din Legea nr. 4478/2017, privind dreptul victimelor de a primi informații cu privire la propria cauză (articolul 6 din Directiva 2012/29/UE)].

Voi fi informat dacă autorul infracțiunii este eliberat (inclusiv eliberat înainte de termen sau condiționat) sau a evadat din detenție?

Aveți dreptul de a fi informat dacă un ordin de detenție temporară este revocat sau modificat de organismul judiciar competent sau dacă autorul infracțiunii este eliberat în mod permanent ori a evadat din închisoare sau i s-a acordat permisie de către ofițerii responsabili ai centrului de detenție, inclusiv dreptul de a fi informat cu privire la orice măsuri care pot fi luate pentru a vă proteja în cazul în care autorul infracțiunii a fost eliberat sau a evadat din închisoare. Aceste informații trebuie să vă fie puse la dispoziție, sub rezerva autorizării de către procuror, în cazul în care există un pericol real sau potențial pentru siguranța dumneavoastră, cu condiția să nu existe riscul producerii vreunui prejudiciu pentru autorul infracțiunii ca urmare a divulgării unor astfel de informații [articolul 59 din Legea nr. 4478/2017, privind dreptul victimelor de a primi informații cu privire la propria cauză (articolul 6 din Directiva 2012/29/UE)].

Voi fi implicat în luarea deciziei de punere în libertate sau de liberare condiționată? De exemplu, pot să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

Nu. Cu toate acestea, instanța poate solicita repararea prejudiciului suferit de victima actului infracțional [articolul 100 alineatul (3a) din Codul penal (Poinikós Kódikas, PK”)] ca alternativă sau condiție prealabilă pentru suspendarea pedepsei, sub rezerva unei perioade de probă sau a supravegherii din partea unui funcționar în domeniul asistenței sociale (epimelitís koinonikís arogís)(articolul 100 din PK). Respectarea de către autorul infracțiunii a cerințelor instanței este monitorizată de către funcționarul în domeniul asistenței sociale, iar în caz de nerespectare a obligațiilor, procurorul competent poate solicita instanței care a dispus suspendarea să revoce ordinul de suspendare.

Ultima actualizare: 24/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site