Victims' rights - by country

You will be considered a victim of a crime if you have suffered harm (e.g. you have been injured or your personal property has been damaged or stolen, etc.) as a result of an incident which constitutes an offence according to national law. According to the law, you have certain individual rights as a victim of a crime before, during and after the proceedings.

In France, criminal proceedings consist of an inquiry and a trial. There are two types of inquiry according to the type of crime committed: a police inquiry conducted by criminal police officers under the authority of the public prosecutor and a judicial inquiry (investigation) conducted under the authority of the investigating magistrate by the criminal police officers or by the investigating magistrate him/herself.

Once the inquiry is finished, the case may be closed or referred back to court for trial, depending on the evidence gathered. In the latter case, the court will examine the evidence gathered and decide whether the alleged perpetrator is guilty or not. If the alleged perpetrator is found guilty, the court will impose a sentence on him/her. If not, the alleged offender is declared not guilty and released or acquitted.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 04/07/2018

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Ce informații voi primi din partea autorităților (de ex. poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte de denunțarea acesteia?

Dacă infracțiunea nu este denunțată și nu este adusă în atenția autorităților judiciare sau a poliției sau a jandarmeriei, nu vi se vor furniza informații, deoarece autoritățile nu vor avea cunoștință de existența infracțiunii.

Dacă infracțiunea este adusă în atenția autorităților judiciare sau a poliției sau a jandarmeriei prin orice mijloace (altele decât o plângere din partea dumneavoastră în calitate de victimă), veți fi convocat(ă) să oferiți detalii cu privire la prejudiciul pe care l-ați suferit și la circumstanțele infracțiunii și veți fi informat(ă) cu privire la drepturile de care beneficiați în acel moment.

Dacă denunțați personal infracțiunea la poliție sau jandarmerie sau la autoritățile judiciare, veți fi, de asemenea, audiat(ă) de îndată ce faptele sunt denunțate și veți fi informat(ă) cu privire la drepturile de care beneficiați.

Nu locuiesc în țara din UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

Dacă sunteți resortisant francez, puteți depune o plângere la orice secție de poliție sau la orice unitate de jandarmerie din Franța. Plângerea dumneavoastră va fi tratată în Franța dacă autoritățile franceze sunt competente în acest sens sau va fi transmisă autorităților competente din statul în care a avut loc infracțiunea.

Dacă sunteți resortisant străin care a fost victima unei infracțiuni comise în Franța, puteți depune o plângere la orice secție de poliție sau orice unitate de jandarmerie din Franța. În timpul audierii sau al depunerii plângerii, puteți fi asistat de un interpret. Veți fi informat asupra rezultatului prin orice mijloace adecvate iar drepturile dumneavoastră vor fi protejate în același mod ca și drepturile resortisanților francezi, deoarece legea stabilește aceleași reguli privind informarea victimelor și protejarea drepturilor acestora, fără nicio deosebire pe motive de naționalitate.

Aveți dreptul la asistență juridică dacă sunteți resortisant al unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat care a semnat un acord internațional cu Franța.

În cele din urmă, victimele care depun o plângere sau depun mărturie împotriva unei persoane pentru proxenetism sau trafic de persoane au dreptul să obțină o autorizație provizorie de ședere în Franța, care le dă dreptul la muncă, cu excepția cazului în care prezența lor constituie o amenințare la adresa ordinii publice.

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

Atunci când denunțați săvârșirea unei infracțiuni, vi se vor lua datele de contact pentru a putea fi contactat(ă) pe parcursul desfășurării cercetării. Veți fi, de asemenea, informat(ă) cu privire la drepturile dumneavoastră și la modalitățile prin care le puteți exercita.

Informarea victimei cu privire la stadiul cercetării

Puteți solicita poliției sau jandarmeriei, procurorului sau judecătorului de instrucție (dacă este sesizat) informații referitoare la stadiul cercetării referitoare la dumneavoastră.

În cazul unei infracțiuni și pentru anumite delicte, dacă v-ați constituit parte civilă, sunteți informat(ă) de către judecătorul de instrucție, la fiecare șase luni, cu privire la stadiul desfășurării procedurii.

Informarea victimei cu privire la rezultatul unei cercetări

La încheierea cercetării, sunteți informat(ă) cu privire la decizia luată: respingere, alternativă la urmărirea penală, citarea pârâtului în instanță. Dacă urmează să aibă loc un proces, veți fi informat(ă) cu privire la acuzațiile formulate împotriva suspectului, la data și locul audierii.

Informarea victimei atunci când este sesizat un judecător de instrucție

La deschiderea unei anchete judiciare, cercetarea este încredințată de către procuror unui judecător de instrucție. Judecătorul de instrucție are obligația de a vă informa că a fost deschisă o anchetă judiciară, că aveți dreptul de a vă constitui parte civilă și ce proceduri există pentru exercitarea acestui drept. Dacă sunteți minor, aceste informații sunt furnizate reprezentanților dumneavoastră legali.

În înștiințarea adresată victimei, judecătorul de instrucție vă va informa, de asemenea, că aveți dreptul, dacă vă constituiți parte civilă, să fiți asistat(ă) de un avocat la alegerea dumneavoastră sau numit la cererea dumneavoastră de către președintele uniunii barourilor, precizând că costurile vor fi suportate de dumneavoastră, cu excepția cazului în care aveți acces la asistență juridică (a se vedea condițiile) sau asigurare de protecție juridică.

Informarea victimei cu privire la situația suspectului

Nu sunteți în mod necesar informat(ă) dacă presupusul autor este ținut în arest preventiv sau dacă a fost eliberat din închisoare.

Pe de altă parte, sunteți întotdeauna informat(ă) cu privire la plasarea sub control judiciar a presupusului autor dacă a fost emis un ordin de restricție pentru a vă proteja.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

Dacă nu vorbiți sau nu înțelegeți suficient de bine limba franceză, un interpret va fi solicitat de unitatea de poliție sau jandarmerie la care denunțați săvârșirea infracțiunii. Interpretul va fi prezent pe durata audierilor dumneavoastră dar și pe durata oricăror interviuri pe care le puteți avea cu un avocat, precum și pe parcursul procesului.

Pe parcursul cercetării, puteți solicita judecătorului responsabil de caz o traducere a părților esențiale ale dosarului. Această traducere va fi gratuită dacă se referă la documente importante dar va fi supusă plății dacă se referă la alte documente.

Unele documente referitoare la drepturile victimelor au fost deja traduse în limbile cel mai des utilizate și vă sunt astfel înmânate de poliție sau de jandarmerie.

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul copiilor sau al persoanelor care suferă de un handicap)

Dacă aveți un handicap care vă limitează comunicarea, veți fi asistat(ă) de un interpret solicitat de anchetatori sau de judecători. Interpretul vă va însoți pe durata audierilor, a interviurilor cu un avocat sau pe parcursul procesului.

Dacă nu puteți citi, documentele vă vor fi citite.

Dacă sunteți minor, audierea va fi adaptată vârstei și nivelului dumneavoastră de maturitate și va fi efectuată de anchetatori cu pregătire specială, uneori însoțiți de un psiholog. Ori de câte ori este posibil, atunci când este necesară mai mult de o audiere, veți fi audiat(ă) de același anchetator.

În unele secții de poliție există săli speciale pentru a crea un mediu adaptat copiilor și pentru a face audierea mai puțin formală.

În cadrul unei audieri, puteți solicita întotdeauna să fiți însoțit de un adult la alegerea dumneavoastră.

În cele din urmă, dacă cercetarea se referă la fapte grave și, în special, la toate infracțiunile de natură sexuală, audierile dumneavoastră vor fi filmate sau cel puțin înregistrate.

Servicii de sprijin pentru victime

Ce entități oferă sprijin pentru victime?

Serviciile de sprijin pentru victime sunt oferite de asociațiile de sprijinire a victimelor. Scopul acestor asociații este de a oferi îndrumare, asistență socio-juridică sau sprijin psihologic tuturor victimelor infracțiunilor, indiferent dacă iau sau nu parte la un proces penal.

Asociațiile conduc birourile de sprijinire a victimelor din cadrul fiecărui tribunal regional, pentru a oferi asistență și sprijin victimelor afectate de procedurile în curs.

În plus, asociațiile specializate pot oferi sprijin adecvat victimelor unor infracțiuni specifice (de exemplu violența domestică).

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de sprijin pentru victime?

Veți fi informat(ă) prin orice mijloace adecvate cu privire la dreptul dumneavoastră de a fi asistat(ă) de un serviciu din cadrul unei autorități publice sau de o asociație de sprijinire a victimelor, ale căror date de contact vă vor fi furnizate. Legea nu prevede ca serviciile de poliție sau jandarmerie să contacteze în mod direct asociațiile de sprijinire a victimelor, în schimb, atunci când lucrătorii sociali (asistenți sociali sau psihologi) sunt prezenți la sediu, fie pentru că au fost solicitați să participe, fie pentru că asigură un serviciu de permanență, aceștia vă pot asista în cadrul demersului dumneavoastră.

Fiecare direcție departamentală de securitate publică are angajat un funcționar departamental responsabil cu sprijinirea victimelor. Acesta are sarcina de a menține relații cu asociațiile, de a îmbunătăți modul în care sunt primite victimele, de a centraliza informațiile utile victimelor și de a urmări desfășurarea proceselor penale pentru a furniza informații cu privire la evoluția cercetărilor.

Fiecare unitate de jandarmerie departamentală are angajat un ofițer de „prevenire/parteneriat/contact” responsabil cu sprijinirea victimelor.

Ori de câte ori se depune o plângere împotriva X pentru infracțiuni grave, un formular de sprijin pentru victime este în mod automat înmânat reclamantului de către ofițerul de poliție, pentru a-l informa cu privire la acțiunile Institutului național de sprijin pentru victime și de mediere (INAVEM) și pentru a furniza datele de contact ale asociațiilor de sprijinire a victimelor sau ale serviciilor sociale.

Ulterior, procurorul poate îndruma victima unei infracțiuni direct către o asociație de sprijinire a victimelor.

În cazul unui accident care implică un număr mare de persoane (accident în masă sau act de terorism), asociațiile de sprijinire a victimelor pot accesa lista victimelor și le pot contacta direct.

Cum mi se protejează confidențialitatea?

În cursul unei anchete, aveți dreptul, cu autorizația procurorului, de a nu vă dezvălui adresa privată și de a declara adresa brigăzii de jandarmi sau a secției de poliție sau, cu acordul său expres, adresa unei terțe părți.

În cele din urmă, puteți solicita un proces cu ușile închise, pe care judecătorii nu îl pot refuza dacă ați fost victima unor acte de viol, tortură sau acte de cruzime însoțite de agresiune sexuală. În celelalte cazuri, procesul va avea loc cu ușile închise numai dacă nu vă opuneți nici dumneavoastră, nici altă parte civilă.

În orice caz, identitatea dumneavoastră nu poate apărea în mass-media, cu excepția cazului în care ați acordat o autorizație în acest sens.

În plus, serviciile furnizate de asociațiile de sprijinire a victimelor și datele pe care le colectează sunt complet confidențiale.

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de sprijin pentru victime?

Nu este necesar să depuneți o plângere pentru a beneficia de sprijinul unei asociații de sprijinire a victimelor.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

Dacă ați fost victimă a violenței domestice, agresorul poate fi forțat să părăsească domiciliul familial, poate fi împiedicat să se deplaseze în anumite locuri sau poate fi obligat să se supună unui tratament medical sau psihologic.

Dacă ați fost victimă a violenței comise de către fostul dumneavoastră soț sau fostul dumneavoastră concubin și, în cazul unei amenințări grave la adresa dumneavoastră, procurorul vă poate aloca un dispozitiv de teleprotecție (telefon SOS). O victimă a violenței domestice poate, de asemenea, să se adreseze tribunalului familiei pentru un ordin de restricție care prevede anumite restricții autorului infracțiunii în cazul în care există motive întemeiate să se considere că presupusa violență a fost comisă și că victima este în pericol.

Instanța poate, de asemenea, să vă protejeze pe dumneavoastră și familia dumneavoastră împotriva eventualelor amenințări sau presiuni din partea presupusului autor al infracțiunii prin luarea de măsuri pentru a interzice orice contact, cum ar fi arestarea preventivă, controlul judiciar sau alte restricții judiciare.

Ce entități îmi pot oferi protecție?

Protecția victimelor este responsabilitatea autorității judiciare care ia în considerare riscurile și nevoile victimelor în cadrul adoptării anumitor decizii, cum ar fi interzicerea contactului sau interzicerea deplasării în anumite locuri, cum ar fi locuința victimei. Deciziile care prevăd aceste interdicții sunt transmise secțiilor de poliție și brigăzilor de jandarmi, care sunt apoi responsabile pentru asigurarea respectării acestora. Dacă persoana care a fost acuzată sau găsită vinovată încalcă interdicția, aceasta poate fi arestată, deoarece încălcarea poate justifica încarcerarea sau poate defini o nouă infracțiune.

Dacă vi s-a acordat un dispozitiv special de protecție (telefon SOS), puteți contacta cu ușurință un serviciu de apeluri, care avertizează imediat cel mai apropiat serviciu de poliție sau jandarmerie, astfel încât acesta să se poată deplasa pentru a vă ajuta atunci când vă aflați în pericol.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea autorului infracțiunii?

Ofițerul de poliție judiciară care efectuează audierea dumneavoastră este responsabil de colectarea informațiilor inițiale pentru o evaluare personalizată a situației dumneavoastră și a necesităților dumneavoastră de protecție. Ofițerul transmite aceste informații autorității judiciare responsabile de procedură care decide, dacă consideră necesar, efectuarea unei evaluări aprofundate de către o asociație de sprijinire a victimelor. Unul dintre scopurile acestei evaluări personalizate este de a determina riscul de intimidare sau de represalii din partea autorului infracțiunii.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea sistemului de justiție civilă (în timpul cercetării sau al procesului)?

Evaluarea descrisă mai sus este, de asemenea, menită să determine riscul de victimizare secundară ca urmare a participării dumneavoastră la procesul penal.

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

Victimele deosebit de vulnerabile beneficiază de o evaluare și de sprijin din partea unei asociații de sprijinire a victimelor.

În plus, sunt prevăzute diverse măsuri de protecție în funcție de nevoile victimei, cum ar fi:

 • limitarea numărului de audieri și de examinări medicale la cele strict necesare pentru cercetare;
 • opțiunea de a fi audiat de către un anchetator de același sex, în caz de violență sexuală sau violență bazată pe gen;
 • audierea în spații adecvate, de către anchetatori instruiți și, pe cât posibil, de către aceiași anchetatori la fiecare audiere.

Sunt minor – am drepturi speciale?

O victimă minoră nu numai că are aceleași drepturi ca și adulții dar se bucură și de drepturi specifice legate de vârsta sa. Prin urmare, atunci când părinții (sau reprezentanții legali) nu sunt în măsură să asigure protecția intereselor minorului, autoritatea judiciară desemnează un administrator ad-hoc (o rudă a copilului sau o persoană autorizată) care este responsabil de reprezentarea minorului și exercitarea drepturilor sale.

De asemenea, un avocat este numit în mod automat pentru a apăra interesele copilului și trebuie să fie prezent la fiecare audiere a minorului.

Pentru anumite infracțiuni, în special cele de natură sexuală, minorul poate fi supus unei examinări medicale sau psihologice, în cursul etapei de cercetare, pentru a evalua natura și amploarea vătămării suferite și pentru a stabili dacă minorul are nevoie de tratamente sau îngrijiri corespunzătoare. Audierile unui minor care este victima anumitor infracțiuni, în special a celor de natură sexuală, sunt filmate în mod obligatoriu, pentru a evita audierea minorului de mai multe ori.

În cele din urmă, pentru fiecare audiere, indiferent de natura faptelor suferite, minorul poate fi însoțit de persoana pe care a desemnat-o personal (un membru apropiat al familiei, un reprezentant legal, medic sau psiholog).

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni – ce drepturi am?

O persoană care nu este victimă directă a unei infracțiuni poate totuși să fie considerată victimă indirectă și să beneficieze de anumite drepturi.

O victimă indirectă care consideră că a suferit un prejudiciu, chiar dacă nu este material, se poate constitui parte civilă în etapa de cercetare sau atunci când cauza se află pe rolul judecătorului de instrucție sau, în cursul audierii, dacă un presupus autor compare în fața unei instanțe judecătorești.

Pe de altă parte, spre deosebire de victimele directe ale unei infracțiuni, victimele indirecte nu vor fi în mod necesar citate sau informate referitor la audieri dacă nu au formulat anterior o cerere în acest sens.

În cele din urmă, victima va trebui să precizeze natura prejudiciului suferit, astfel încât judecătorul să poată stabili dacă statutul său de parte civilă poate fi acceptat, adică dacă acesta poate fi considerat legitim.

Un membru al familiei mele a fost victima unei infracțiuni – ce drepturi am?

O persoană care nu este victimă directă a unei infracțiuni poate totuși să fie considerată victimă indirectă și să beneficieze de anumite drepturi.

O victimă indirectă care consideră că a suferit un prejudiciu, chiar dacă nu este material, se poate constitui parte civilă în etapa de cercetare sau atunci când cauza se află pe rolul judecătorului de instrucție sau, în cursul audierii, dacă un presupus autor compare în fața unei instanțe judecătorești.

Pe de altă parte, spre deosebire de victimele directe ale unei infracțiuni, victimele indirecte nu vor fi în mod necesar citate sau informate referitor la audieri dacă nu au formulat anterior o cerere în acest sens.

În cele din urmă, victima va trebui să precizeze natura prejudiciului suferit, astfel încât judecătorul să poată stabili dacă statutul său de parte civilă poate fi acceptat, adică dacă acesta poate fi considerat legitim.

Pot avea acces la mediere? În ce condiții? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Medierea este o măsură judiciară care poate fi pusă în aplicare în cazul în care poate oferi măsuri reparatorii pentru prejudiciul cauzat victimei, poate pune capăt perturbării care rezultă din săvârșirea infracțiunii sau poate contribui la reabilitarea făptuitorului.

Medierea poate fi decisă de procuror cu acordul victimei sau la cererea victimei.

Atunci când violența a fost săvârșită de către soțul sau fostul soț al unei victime, un partener civil sau fost partener civil, un concubin sau fost concubin, medierea se desfășoară numai dacă victima a solicitat acest lucru în mod expres. În acest caz, autorul actului de violență va primi, de asemenea, un avertisment.

În cazul în care, după mediere, alte acte de violență sunt comise de către soțul sau fostul soț al unei victime, un partener civil sau fost partener civil, un concubin sau fost concubin după mediere, nu este posibilă recurgerea la o nouă mediere.

Medierea, care poate fi încredințată unui ofițer de poliție judiciară, unui delegat al procurorului sau unui mediator, constă în punerea victimei în contact cu autorul, garantând în același timp siguranța victimei, care trebuie să consimtă la principiul și mijloacele de punere în aplicare. Victima nu poate fi confruntată cu autorul împotriva voinței sale și în niciun caz nu va fi lăsată singură cu acesta.

În plus, această măsură nu este utilizată dacă se constată că punerea în contact a autorului cu victima reprezintă un pericol pentru aceasta din urmă.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează drepturile pe care le am?

Întreaga legislație franceză poate fi găsită pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul web. Drepturile victimelor sunt enumerate în Codul de procedură penală, în special la articolele 10-2 – 10-5 și D1-2 – D1-12.

Ultima actualizare: 21/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Cum pot denunța săvârșirea unei infracțiuni?

Puteți depune o plângere la poliție sau la jandarmerie, care o va transmite procurorului din locul în care a fost săvârșită infracțiunea sau locul de reședință sau de arest al autorului infracțiunii.

De asemenea, puteți să vă adresați procurorului în mod direct, prin scrisoare simplă, explicând prejudiciul pe care l-ați suferit, indicând datele și locurile infracțiunilor și precizând numele și adresa dumneavoastră.

Orice persoană care nu este victimă poate, de asemenea, să denunțe săvârșirea unei infracțiuni în aceleași condiții.

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

Informarea victimei cu privire la stadiul cercetării

O victimă poate solicita poliției sau jandarmeriei, procurorului sau judecătorului de instrucție (dacă este sesizat) informații referitoare la stadiul cercetării care o privește.

În cazul unei infracțiuni și pentru anumite delicte, o victimă care s-a constituit parte civilă în cadrul procedurii va fi informată, la fiecare șase luni, de către judecătorul de instrucție, cu privire la stadiul desfășurării procedurii.

Informarea victimei cu privire la rezultatul unei cercetări

La încheierea cercetării, victima este informată cu privire la decizia luată: respingere, o alternativă la urmărirea penală, deschiderea unei anchete judiciare, citarea pârâtului în instanță. Dacă urmează să aibă loc un proces, victima este informată cu privire la acuzațiile formulate împotriva suspectului, precum și la data și locul audierii.

Informații pentru reclamant

Orice persoană care a denunțat săvârșirea unei infracțiuni este informată de către procuror cu privire la acțiunile întreprinse ulterior.

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul cercetării sau al procesului)? În ce condiții?

Dacă nu aveți un avocat, puteți obține informații cu privire la drepturile și obligațiile dumneavoastră adresându-vă instanțelor, centrelor juridice (maisons de la justice et du droit), punctelor de informare juridică (points d'accès au droit), primăriilor și centrelor comunitare în cadrul cărora asociațiile de sprijinire a victimelor organizează sesiuni de consultare. De asemenea, puteți beneficia de consultanță juridică gratuită, indiferent de vârstă, naționalitate sau mijloace financiare, furnizată de profesioniști din domeniul dreptului, inclusiv avocați, în aceste locații.

Puteți beneficia de asistență juridică dacă îndepliniți următoarele condiții:

 • sunteți resortisant francez sau resortisant al unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat care a semnat o convenție internațională cu Franța sau dacă aveți în mod obișnuit reședința în Franța și vă aflați în țară în mod legal (această condiție nu se aplică dacă sunteți minor sau parte civilă);
 • resursele dumneavoastră financiare [1] nu depășesc un prag maxim stabilit de Legea finanțelor. Această condiție nu se aplică dacă sunteți victima unei infracțiuni deosebit de grave (atentat intenționat contra vieții dumneavoastră, tortură sau acte de cruzime, acte de terorism, viol etc.), dacă beneficiați de venitul de solidaritate activă (revenu de solidarité active – RSA) sau de alocația de solidaritate pentru persoanele în vârstă și nu dețineți alte surse de venit, sau dacă situația dumneavoastră pare deosebit de importantă în raport cu obiectul litigiului sau cu costurile probabile ale procedurii.

Asistența juridică acoperă:

 • onorariul avocatului;
 • onorariul executorului judecătoresc, dacă este cazul;
 • taxele aferente expertizelor etc.;
 • orice depozit pe care puteți fi obligat să îl achitați.

Asistența juridică poate fi totală sau parțială. Este important să solicitați asistență juridică la începutul procedurii deoarece costurile suportate înainte de depunerea cererii de asistență juridică nu vor fi rambursate.

Puteți obține informații și formularul de cerere de asistență juridică de la avocatul dumneavoastră, la un centru juridic, la primărie, la instanța din localitatea în care aveți reședința sau la instanța sesizată să se pronunțe asupra cauzei. Formularul poate fi descărcat și de la următorul link: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444.[1] Condiții privind resursele financiare pentru obținerea asistenței juridice:
Pentru a vă evalua nevoile de asistență juridică, autoritățile iau în considerare resursele pe care le-ați primit în perioada 1 ianuarie-31 decembrie din anul anterior cererii dumneavoastră. Aceste resurse includ venituri de orice tip, cu excepția prestațiilor familiale și a anumitor prestații sociale. De asemenea, sunt luate în considerare resursele soțului, partenerului, copilului/copiilor dumneavoastră aflat/aflați în întreținere, precum și ale tuturor persoanelor care locuiesc în mod obișnuit sub acoperișul dumneavoastră.

Pot să cer să mi se ramburseze cheltuielile (aferente participării la cercetări/proces)? În ce condiții?

Cheltuielile aferente anumitor proceduri pot fi acoperite, în anumite condiții, de asigurarea dumneavoastră de protecție juridică dacă aceasta acoperă o parte din sau toate taxele judiciare, onorariile executorilor judecătorești, cheltuielile de judecată sau taxele aferente tranzacțiilor sau expertizelor.

În caz contrar, atunci când se pronunță sentința și în cursul soluționării prejudiciului de către instanță, aceste cheltuieli sunt suportate de partea condamnată, la cererea dumneavoastră.

Dacă cercetările au fost finalizate și cazul nu a fost înaintat instanței, pot să introduc o cale de atac?

În cazul în care procurorul decide să claseze cauza la încheierea cercetării, puteți introduce o cale de atac adresându-vă procurorului general de pe lângă curtea de apel în raza căreia se află instanța care a respins cauza.

În cazul în care procurorul general consideră că este necesară o procedură judiciară, acesta poate dispune procurorului să înceapă urmărirea penală. În cazul în care procurorul general consideră că cererea dumneavoastră este nefondată, veți fi informat(ă) că nu se va întreprinde nicio altă acțiune în privința căii dumneavoastră de atac.

De asemenea, dacă o plângere depusă la procuror a fost respinsă sau dacă a trecut o perioadă de trei luni de la această plângere, puteți depune o plângere direct la judecătorul de instrucție competent, constituindu-vă parte civilă.

În cele din urmă, puteți cita presupusul autor în mod direct în fața instanței, solicitând unui executor judecătoresc să îi înmâneze o citație, caz în care va trebui să plătiți un depozit a cărui valoare este stabilită de instanță în funcție de resursele dumneavoastră financiare.

Pot să mă implic în proces?

Vi s-a adus la cunoștință data procesului și puteți participa la audiere. În unele cazuri, procesul nu este public și nu veți putea rămâne în sală decât pe durata mărturiei dumneavoastră. Nu veți avea dreptul să participați la întregul proces dacă acesta nu este public (cu ușilor închise), cu excepția cazului în care v-ați constituit parte civilă în cadrul procedurii.

Aveți dreptul necondiționat de a fi asistat(ă) de-a lungul procesului de către o asociație de sprijinire a victimelor. Membrii acestor asociații vă pot ajuta în momentul depunerii cererii dumneavoastră de a vă constitui parte civilă, pot fi prezenți pe parcursul diferitelor audieri și vă pot ajuta să înțelegeți actele și deciziile magistraților.

Un interpret va fi convocat pentru dumneavoastră dacă aveți dificultăți de înțelegere sau de exprimare în limba franceză.

În cadrul audierii, partea civilă poate convoca martori sau se poate opune audierii anumitor martori.

Victima sau partea civilă poate adresa întrebări martorilor și inculpatului/pârâtului prin intermediul președintelui instanței.

În cele din urmă, puteți formula concluzii (observații scrise) cu privire la aspectele tehnice ale procedurii, legea și/sau faptele cauzei, la care judecătorul trebuie să răspundă;

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat sau pot să aleg să fiu: victimă, martor, parte civilă, acuzator privat?

Odată ce faptele au fost aduse în atenția sistemului de justiție sau a poliției și a jandarmeriei, victima este contactată pentru a fi audiată.

Victima nu este responsabilă pentru găsirea inculpatului și nici pentru dovedirea vinovăției acestuia, acest rol îi revine procurorului. Cu toate acestea, victimei i se poate solicita să furnizeze orice detalii sau probe care să ajute la stabilirea adevărului (certificate medicale, identitatea martorilor etc.)

Victima poate alege să se constituie parte civilă, ceea ce îi conferă dreptul de a solicita compensații financiare pentru prejudiciul suferit și de a fi asistată de un avocat.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

De îndată ce o anchetă este transmisă poliției sau jandarmeriei, aceasta va audia victima. Cu această ocazie, aceasta o va informa întotdeauna cu privire la dreptul său:

 • de a obține despăgubiri sau alte compensații corespunzătoare pentru prejudiciul suferit, inclusiv, dacă este cazul, o măsură de justiție restaurativă;
 • de a se constitui parte civilă, fie în contextul unei acțiuni inițiate de procuror, fie printr-o citație directă a autorului în fața unei instanțe competente sau printr-o plângere prezentată în fața judecătorului de instrucție;
 • dacă dorește să se constituie parte civilă, dreptul de a fi asistată de un avocat ales de aceasta sau numit, la cererea sa, de către președintele uniunii barourilor de pe lângă instanța competentă, costurile fiind suportate de victimă, cu excepția cazului în care îndeplinește condițiile pentru accesul la asistență juridică sau deține o asigurare de protecție juridică;
 • de a fi asistată de un serviciu din cadrul uneia sau mai multor autorități publice sau de o asociație autorizată de sprijinire a victimelor;
 • de a sesiza, după caz, comisia de despăgubire a victimelor infracțiunilor, în cazul anumitor infracțiuni;
 • de a fi informată cu privire la măsurile de protecție de care poate să beneficieze, inclusiv ordinele de protecție. Victimele sunt, de asemenea, informate cu privire la pedepsele aplicate autorilor actelor de violență și la condițiile de executare a eventualelor condamnări care pot fi impuse;
 • pentru victimele care nu înțeleg limba franceză, dreptul de a beneficia de serviciile unui interpret și de o traducere a informațiilor esențiale pentru exercitarea drepturilor lor;
 • de a fi însoțită, la cererea sa, pe parcursul tuturor etapelor procedurii, de reprezentantul său legal și de un adult la alegerea sa, cu excepția cazului în care autoritatea judiciară competentă decide altfel în mod rezonabil;
 • de a declara ca adresă de domiciliu adresa unei terțe părți, sub rezerva acordului expres al acesteia din urmă.

Victima trebuie să se prezinte în instanță și să depună mărturie dacă este citată în calitate de martor.

Nu este necesar ca o parte civilă să fie prezentă personal dacă este reprezentată de un avocat. Cu toate acestea, în cazul în care o parte civilă este absentă și nu este reprezentată, se va presupune că a renunțat la plângere, cu excepția cazului în care s-a adresat în scris instanței pentru a-și indica reclamația.

O parte civilă și o victimă convocate să depună mărturie în fața instanței pot solicita rambursarea costurilor ocazionate de participarea la audiere, dacă formulează cererea pe parcursul procesului.

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții?

Puteți face declarații în cadrul audierii și puteți prezenta probe; totuși, acestea trebuie să respecte principiul contradictorialității și să fie transmise în prealabil apărării (presupusul autor și/sau avocatul său), precum și procurorului.

Vă puteți constitui parte civilă fie în mod independent, fie cu ajutorul unui avocat.

Trebuie să cuantificați cererea dumneavoastră de daune-interese (sumă de bani destinată să repare prejudiciul material, suferința, timpul pierdut ca urmare a faptelor a căror victimă ați fost). O asociație de sprijinire a victimelor vă poate îndruma în cadrul acestui proces.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

Pe parcursul procesului, victima este informată cu privire la dreptul său de a se constitui parte civilă, de a beneficia de asistența unui avocat și de a beneficia, în anumite condiții, de asistență juridică, precum și la posibilitatea de a fi însoțită de o asociație de sprijinire a victimelor.

O victimă care s-a constituit parte civilă va fi informată că, în anumite cazuri, poate depune o cerere la comisia de despăgubire a victimelor infracțiunilor (CIVI) pentru plata de daune și dobânzi, dacă instanța a pronunțat o hotărâre în acest sens.

Voi putea să am acces la dosarele instanței?

La Curtea penală și la Tribunalul de poliție, nu veți putea avea acces direct la dosare; trebuie să obțineți mai întâi acordul procurorului.

Cu toate acestea, dacă v-ați constituit parte civilă, puteți să le consultați direct sau prin intermediul avocatului dumneavoastră, după caz, sau să solicitați o copie a acestora.

La Curtea cu jurați (Cour d’Assises), puteți obține copii gratuite ale proceselor-verbale de constatare a infracțiunii, ale declarațiilor scrise ale martorilor și ale rapoartelor de expertiză și puteți obține copii ale celorlalte documente referitoare la procedură.

Ultima actualizare: 21/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

3 - Drepturile pe care le am după proces

Pot să introduc o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate?

Nu puteți introduce o cale de atac împotriva hotărârii judecătorești dacă nu ați solicitat participarea la procedura penală în calitate de parte civilă care solicită despăgubiri deoarece, doar în calitate de victimă a infracțiunii, nu sunteți parte la proces.

Dacă într-adevăr ați solicitat participarea la procedura penală în calitate de parte civilă și instanța a acceptat cererea dumneavoastră, nu veți putea să introduceți o cale de atac împotriva deciziei de stabilire a vinovăției sau a nevinovăției sau împotriva sentinței pronunțate. Puteți contesta numai acele părți din hotărâre care se referă la dumneavoastră.

Care sunt drepturile mele după pronunțarea sentinței?

În toate cazurile, aveți dreptul:

 • de a fi informat(ă) cu privire la orice decizie care interzice autorului infracțiunii să intre în contact cu dumneavoastră;
 • de a fi informat(ă) cu privire la executarea condamnării (eliberarea persoanei condamnate, reducerea pedepsei, adresa la care locuiește persoana condamnată etc.) fie prin intermediul unei asociații de sprijinire a victimelor (association d’aide aux victimes), fie direct de către Serviciul penitenciar de integrare și de probațiune (Linkul se deschide într-o fereastră nouăService Pénitentiaire d’Insertion et de Probation — SPIP);
 • de a solicita judecătorului să îi interzică autorului infracțiunii să vă întâlnească sau să vă contacteze, dacă acesta este eliberat temporar sau condiționat sau dacă pedeapsa acestuia este redusă sau modificată;
 • de a fi notificat(ă) dacă, după condamnare, autorul evadează și există un pericol pentru dumneavoastră sau pentru cei din jurul dumneavoastră;
 • de a fi asistat(ă) de o asociație de sprijinire a victimelor infracțiunilor;
 • de a se ține cont de interesele dumneavoastră înainte de orice decizie de eliberare a persoanei condamnate și de a prezenta observații scrise înainte de luarea oricărei decizii, în termen de cincisprezece zile de la data solicitării.

Dacă v-ați constituit parte civilă, aveți, de asemenea, dreptul:

 • de a fi informat(ă) de către instanță cu privire la dreptul dumneavoastră de a vă adresa comisiei de despăgubire a victimelor infracțiunilor (Linkul se deschide într-o fereastră nouăcommission d’indemnisation des victimes d’infractions — CIVI);
 • de a fi reprezentat(ă) de un avocat și/sau de a beneficia de asistență juridică;
 • de a fi notificat(ă) cu privire la hotărâre (vi se va trimite o copie).

Pe perioada executării pedepsei, aveți dreptul:

1. de a sesiza autoritatea judiciară (autorité judiciaire, include procurorul) referitor la orice acțiune care aduce atingere intereselor dumneavoastră;

2. de a obține repararea prejudiciului suferit, sub formă de despăgubiri sau alte compensații corespunzătoare; după caz, vi se poate propune o măsură de justiție restaurativă;

3. de a fi informat(ă), dacă doriți acest lucru, cu privire la încheierea executării unei pedepse privative de libertate, în cazurile și în condițiile prevăzute de Codul de procedură penală (Code de procédure pénale — CPP);

4. dacă este necesar, ca nevoia de garantare a liniștii și siguranței dumneavoastră să fie luată în considerare.

Autoritatea judiciară are obligația de a garanta toate aceste drepturi de-a lungul executării pedepsei, indiferent prin ce modalități.

Am dreptul la sprijin sau la protecție după terminarea procesului? Pe ce durată?

După proces, puteți fi asistat(ă) de un avocat care vă poate oferi consiliere cu privire la oportunitatea unei căi de atac sau la modalitatea de a apela la serviciile unui executor judecătoresc.

De asemenea, puteți obține asistență din partea unei asociații de sprijinire a victimelor, fără nicio limită în privința duratei.

Ce informații voi primi în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat?

Dacă autorul infracțiunii este condamnat, sentința vă va fi adusă la cunoștință dacă aceasta conține dispoziții care interzic autorului să vă contacteze sau să se apropie de domiciliul dumneavoastră.

Dacă v-ați constituit parte civilă, veți primi o copie a hotărârii de pronunțare a pedepsei.

În cazul în care autorul infracțiunii se află în închisoare, puteți fi notificat(ă) cu privire la orice propunere de liberare condiționată și vi se va solicita să vă exprimați opinia.

Voi fi informat dacă autorul infracțiunii este eliberat (inclusiv eliberat înainte de termen sau condiționat) sau a evadat din detenție?

Atunci când o persoană a fost condamnată pentru anumite infracțiuni (viol, omor sau tentativă de omor, precum și majoritatea infracțiunilor de natură sexuală) și dacă ați solicitat acest lucru în calitate de victimă sau de parte civilă, veți fi informat(ă), direct sau prin intermediul avocatului dumneavoastră, cu privire la eliberarea autorului infracțiunii la expirarea pedepsei.

În caz de evadare, veți fi informat(ă) de către procuror.

Voi fi implicat în luarea deciziei de punere în libertate sau de liberare condiționată? De exemplu, pot să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

În cazul în care există pericolul ca o persoană condamnată să intre în contact cu victima sau cu partea civilă și astfel de contacte ar trebui evitate, instanțele învestite cu executarea pedepselor, în cazul în care decid ca persoana condamnată să fie eliberată temporar sau definitiv, vor interzice persoanei condamnate să intre în contact cu victima sau cu partea civilă și, dacă este necesar, să se afle în vecinătatea domiciliului sau a locului de muncă al acesteia (articolul 712-16-2 primul paragraf, CPP).

O astfel de interdicție trebuie să fie impusă – cu excepția cazului în care, din motive justificate, se adoptă o decizie contrară – dacă persoana a fost condamnată pentru una dintre infracțiunile menționate la articolul 706-47 CPP (care include majoritatea infracțiunilor de natură sexuală, articolul 712-16-2 al doilea paragraf, CPP).

În astfel de cazuri, victima sau partea civilă este informată cu privire la măsură și la consecințele pe care le suferă autorul infracțiunii dacă nu respectă interdicția (articolul 712-16-2 al treilea paragraf, CPP, a se vedea mai jos).

Dacă o parte civilă solicită acest lucru, avocatul acesteia – dar nu al unei victime care nu s-a constituit parte civilă – poate asista și prezenta observații cu ocazia examinării, de către instanță, a cererii de liberare condiționată a unei persoane condamnate la o pedeapsă cu închisoarea (emprisonnement sau réclusion) de cinci ani sau mai mult.

În plus, instanțele învestite cu executarea pedepselor pot, înainte de a lua o decizie, să informeze victima sau partea civilă, în mod direct sau prin intermediul avocatului acesteia, referitor la faptul că își pot prezenta observațiile în scris în termen de 15 zile de la data notificării în acest sens. Victima sau partea civilă își poate trimite observațiile instanței prin orice mijloace preferă.

O victimă nu poate introduce o cale de atac împotriva deciziilor privind executarea pedepsei persoanei condamnate. Victima poate depune o nouă plângere dacă autorul comite infracțiuni noi. În cazul în care persoana condamnată comite orice încălcare a obligațiilor sau a interdicțiilor sale, de exemplu prin nerespectarea interdicției de a intra în contact cu victima, aceasta din urmă poate semnala problema judecătorului care monitorizează condițiile de liberare condiționată sau procurorului.

Ultima actualizare: 21/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 - Despăgubiri

Care este procedura pentru a solicita despăgubiri din partea autorului infracțiunii? (de exemplu, intervenție în instanță, constituirea ca parte civilă sau o acțiune civilă)

Legislația în vigoare permite oricărei persoane care se consideră victimă:

 • să solicite judecătorului de instrucție responsabil cu soluționarea cauzei constituirea ca parte civilă (constitution de partie civile);
 • să introducă o cerere de măsuri provizorii (action en référé) sau o acțiune pe fond în fața instanțelor civile (action devant le juge civil au fond).

1) Există o serie de modalități prin care o acțiune civilă poate fi introdusă în fața instanțelor penale:

-            Urmărirea penală (action) declanșată atunci când acțiunea penală nu a fost demarată de către ministerul public (aceasta are drept efect declanșarea acțiunii penale).

Sunt posibile două modalități:

 • citația directă (citation directe), pentru contravenții (contraventions) sau delicte (délits);
 • constituirea ca parte civilă în cadrul procesului penal [pentru delicte sau infracțiuni grave (crimes)].

-            Intervenție (intervention), atunci când a fost deja introdusă o acțiune penală.

-            Constituirea ca parte civilă în cadrul procesului penal.

O victimă poate solicita constituirea ca parte civilă în cadrul ședinței dar și prin trimiterea unei cereri către președintele instanței penale, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin fax, menționând că solicitantul dorește să se constituie parte civilă care solicită daune-interese și indicând valoarea daunelor-interese solicitate. Acest lucru se poate face și prin intermediul unui avocat.

2) Acțiunea civilă poate fi introdusă în fața instanțelor civile conform dreptului comun al răspunderii civile.

Dacă victima introduce o acțiune în despăgubiri la instanțele civile, aceasta nu va putea sesiza apoi instanțele penale. Însă dacă victima solicită constituirea ca parte civilă în cadrul procesului penal, aceasta nu va fi împiedicată să sesizeze instanțele civile în acest sens.

Instanța a obligat autorul infracțiunii la plata de despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubiri?

În cazul în care o victimă întâmpină dificultăți în recuperarea valorii despăgubirii, aceasta poate recurge la proceduri civile de executare făcând apel la serviciile unui executor judecătoresc (huissier de justice). Cererea trebuie trimisă prin poștă președintelui tribunalului regional (tribunal de grande instance) de la domiciliul principal (domicile) al persoanei condamnate sau, în cazul în care aceasta se află în închisoare, al tribunalului regional de la locul în care se află închisoarea. Pot fi confiscate următoarele:

- o parte din salariul rămas disponibil al persoanei condamnate;

- fonduri din contul său bancar;

- anumite bunuri care îi se pot afla în posesia sa.

În cazul în care acesta nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans? În ce condiții?

În cazul în care persoana condamnată nu despăgubește victima în mod voluntar, victima poate sesiza Serviciul de asistență pentru recuperarea sumelor alocate victimelor infracțiunilor (Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions — SARVI). Este suficient ca victima să demonstreze că i s-au acordat daune-interese printr-o hotărâre judecătorească definitivă în materie penală (împotriva căreia nu este posibilă nicio altă cale de atac).

Substituindu-se persoanei responsabile, SARVI îi plătește victimei întreaga valoare a daunelor-interese până la suma de 1 000 EUR; în afară de această sumă, acesta mai plătește un avans de 30 %, până la un plafon de 3 000 EUR. După plata unui avans, SARVI plătește soldul datorat în funcție de sumele pe care le obține de la persoana condamnată.

Pentru a sesiza SARVI, victima trebuie să obțină un formular de cerere de asistență pentru recuperarea sumelor acordate (formulaire de demande d’aide au recouvrement) de la tribunalul regional [de exemplu, de la ghișeul unic de grefă al tribunalului (guichet unic de greffe), grefa judecătorului delegat în relația cu victimele (greffe du juge délégué aux victimes), biroul de executare (bureau d’execution) sau biroul de sprijinire a victimelor (bureau d’aide aux victimes)] sau de la un centru juridic (maison de la justice et du droit), un punct de informare juridică (point d’accès au droit), primărie sau alte structuri similare, care vor transmite, de asemenea, formularul completat către SARVI.

Cererea adresată SARVI trebuie formulată într-un termen cuprins între două luni și un an de la data la care hotărârea de acordare a daunelor-interese devine definitivă.

Am dreptul la despăgubiri de la stat?

Fondul de garantare pentru victimele actelor de terorism și ale altor infracțiuni (Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions — FGTI) despăgubește victimele actelor de terorism în conformitate cu o procedură specială. De asemenea, acesta despăgubește:

- victimele actelor de viol, agresiune sexuală, furt, fraudă, abuz de încredere, extorcare de fonduri sau distrugere sau deteriorare a bunurilor;

- victimele unei infracțiuni care a condus la handicap permanent sau incapacitate totală de muncă;

- rudele victimelor actelor de omor sau ucidere din culpă.

Pentru a primi despăgubiri din partea Fondului, o victimă care îndeplinește anumite condiții trebuie să depună o cerere direct la comisia de despăgubire a victimelor infracțiunilor (CIVI) la tribunalul regional de la domiciliul principal al solicitantului sau de la locul instanței penale învestite cu judecarea infracțiunii.

Cererea trebuie adresată comisiei în termen de trei ani de la data comiterii infracțiunii. Această perioadă se prelungește cu un an de la data ultimei hotărâri penale.

Dacă infracțiunea a fost comisă în Franța, se pot acorda despăgubiri:

- persoanelor de cetățenie franceză;

- resortisanților unui stat membru al Uniunii Europene.

Dacă infracțiunea a avut loc în străinătate, pot fi despăgubiți doar resortisanții francezi.

1) În caz de vătămare corporală gravă:

Victima poate obține repararea integrală a prejudiciului suferit în urma vătămării corporale în cazul în care infracțiunea a condus la deces, mutilare sau invaliditate permanentă sau la incapacitate totală de muncă egală cu sau mai mare de o lună sau dacă infracțiunea a fost una de viol, agresiune sexuală sau trafic de ființe umane.

Comisia va ține cont de prestațiile plătite de organismele de protecție socială, societățile mutuale de asigurări de sănătate, societățile de asigurări etc. Prejudiciile asupra articolelor de îmbrăcăminte sau cele materiale nu fac obiectul despăgubirii.

2) În caz de vătămare corporală minoră și de prejudicii materiale rezultate din furt, fraudă, abuz de încredere, extorcare de fonduri sau distrugere sau deteriorare a bunurilor:

Dacă victima a suferit o vătămare corporală care a condus la incapacitate totală de muncă de mai puțin de o lună sau la un prejudiciu material ca urmare a uneia dintre aceste infracțiuni, despăgubirea disponibilă este supusă unor condiții stricte și este limitată de un plafon.

Pentru a beneficia de o astfel de despăgubire, victima trebuie să îndeplinească următoarele condiții suplimentare:

- resursele victimei nu trebuie să depășească de 1,5 ori plafonul stabilit pentru asistența juridică parțială (ajustat pentru cheltuielile familiale);

- victima trebuie să se afle în imposibilitatea de a obține o despăgubire efectivă și suficientă pentru prejudiciul provocat de la o societate de asigurări, un organism de protecție socială sau orice alt organism care ar putea fi răspunzător;

- numai în cazul prejudiciului material, victima trebuie să se afle într-o situație materială sau psihologică gravă ca urmare a infracțiunii.

Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, victima poate beneficia de o despăgubire plafonată la 4 500 EUR.

Am dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu este condamnat?

În cazul în care autorul nu este condamnat, puteți introduce o acțiune civilă solicitând despăgubiri pentru prejudiciul dumneavoastră în fața unei instanțe civile. Trebuie să demonstrați că autorul infracțiunii este responsabil pentru prejudiciul pe care l-ați suferit.

Procedura în fața comisiei de despăgubire a victimelor infracțiunilor (CIVI) este independentă de orice procedură în fața instanțelor penale, iar o victimă poate sesiza comisia chiar dacă nu există nicio hotărâre sau sentință pronunțată de o instanță penală și chiar dacă acuzatul este achitat.

Am dreptul la o plată de urgență până mi se soluționează cererea de despăgubiri?

În cadrul procedurii în fața comisiei de despăgubire a victimelor infracțiunilor, puteți solicita o plată intermediară dacă dreptul dumneavoastră la despăgubire nu este contestat și dacă prejudiciul dumneavoastră nu poate fi stabilit definitiv deoarece nu puteți calcula suma totală sau deoarece organele de protecție socială nu v-au comunicat încă sumele pe care le vor rambursa. Dacă nu îndepliniți aceste condiții, o plată intermediară vă poate fi acordată, cu toate acestea, la discreția președintelui comisiei.

Ultima actualizare: 21/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Pe cine pot contacta pentru a beneficia de sprijin și asistență dacă sunt victima unei infracțiuni?

Structurile de sprijinire a victimelor sunt enumerate într-un anuar al asociațiilor de sprijinire a victimelor: Linkul se deschide într-o fereastră nouăAnnuaire des associations d’aide aux victimes.

Puteți contacta asociația de sprijinire a victimelor cea mai apropiată de locul de reședință.

Linia telefonică de urgență dedicată victimelor

Asistență specifică pentru victime:

 • Copii în pericol: 119 — 24 h/24, 7 zile din 7
 • Copii dispăruți: 116 000 — 24 h/24, 7 zile din 7
 • Violență împotriva femeilor: 3919 — 7 zile din 7, de luni până vineri, orele 9.00-22.00 și în zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale, orele 9.00-18.00
 • Viol și agresiune sexuală: 0 800 05 95 95 — de luni până vineri, orele 10.00-19.00
 • Acte cu caracter rasist: 01 40 35 36 55 — marți, joi și vineri, orele 10.30-13.30
 • Acte homofobe: 01 48 06 42 41 — de luni până vineri, orele 18.00-22.00, sâmbătă, orele 14.00-16.00 și duminică, orele 18.00-20.00
 • Linkul se deschide într-o fereastră nouăHărțuire la școală: 3020 — de luni până vineri, orele 9.00-20.00 și sâmbătă orele 9.00-18.00

Asistența acordată victimelor este gratuită?

Da, ajutorul oferit de asociațiile de sprijinire a victimelor este complet gratuit.

Ce tipuri de asistență pot primi de la serviciile sau autoritățile publice?

Asistență medicală:

victima poate consulta un medic și obține certificate de constatare a rănilor sale deplasându-se la un spital.

Violență domestică:

indiferent de starea civilă, în caz de pericol, victima poate sesiza de urgență un judecător cu atribuții în materie de dreptul familiei (juge aux affaires familiales) din cadrul tribunalului regional (tribunal de grande instance) pentru a obține un ordin de protecție prin care să i se atribuie în mod provizoriu locuința familială și prin care partenerul violent să fie evacuat.

Asistență juridică:

în cadrul fiecărui tribunal regional funcționează un birou de sprijinire a victimelor (bureau d’aide aux victimes) condus de o asociație de sprijinire a victimelor. Aceste birouri informează, îndrumă și însoțesc victimele infracțiunilor și le explică funcționarea instanțelor, precum și orice procedură în curs care le privește. Acest lucru permite victimelor să fie informate cu privire la:

 • orice măsuri luate în regim de urgență, cum ar fi înfățișarea imediată (comparution immédiate);
 • stadiul procesului penal.

Victimele vor fi întotdeauna îndrumate către orice mecanism de despăgubire de care pot beneficia.

Asistența acordată este gratuită și confidențială.

Ce tipuri de asistență pot primi de la organizațiile neguvernamentale?

Asociațiile de sprijinire a victimelor asistă victimele pe parcursul procedurii furnizându-le în mod gratuit informații de ordin juridic, social, precum și sprijin psihologic. Reprezentanții acestora pot asista victimele în momentul depunerii unei plângeri sau al constituirii ca parte civilă în procesul penal. Aceștia pot participa și la audierile penale și pot ajuta victima să înțeleagă etapele procedurale și deciziile luate de diferitele autorități.

Asociațiile de sprijinire a victimelor pot fi prezente în jandarmerii și secții de poliție, spitale, tribunale, birouri de asistență socială etc. Adresele și numerele de telefon ale acestora sunt disponibile la instanțele de judecată și la jandarmerii și secții de poliție, precum și în anuarul care poate fi accesat la acest Linkul se deschide într-o fereastră nouălink.

Pe lângă aceste asociații generale de sprijinire a victimelor, există numeroase alte asociații neacreditate, specializate în anumite domenii, cum ar fi vătămarea corporală, violența domestică, accidentele rutiere, erorile medicale etc. Unele asociații specializate în sprijinirea femeilor victime ale violenței pot oferi cazare temporară femeilor și copiilor lor.

Ultima actualizare: 21/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.