Victims' rights - by country

You are considered a victim of crime if you have been the victim of an act or omission which constitutes a crime according to Finnish law. As a victim of crime, you have certain rights before, during and after court proceedings.

Criminal proceedings in Finland start with a pre-trial investigation, usually conducted by the police. During this stage, it will be established whether or not an offence has actually been committed, under what circumstances it occurred and the identity of the parties concerned. The extent of the injury or damage caused by the offence and your claims as a victim will also be examined.

If there is sufficient evidence that a criminal act was committed, the prosecutor will file charges and bring the case to court. During the trial, the court examines the evidence and either convicts the alleged offender or finds them not guilty. The criminal proceedings may continue if one of the parties lodges an appeal with a higher court.

The following links will provide you with relevant information.

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 04/02/2021

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Ce informații voi primi din partea autorităților (de ex. poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte de denunțarea acesteia?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBroșura „Drepturile victimei unei infracțiuni”, publicată de Ministerul Justiției din Finlanda, prezintă informațiile pe care victimele infracțiunilor au dreptul să le primească din partea autorităților. Broșura explică pe scurt aspecte precum modalitatea de denunțare a unei infracțiuni, serviciile de sprijinire a victimelor, asistența judiciară, posibilitatea de a obține protecție, modalitățile de a solicita despăgubiri, dreptul la interpretare și la traducerea documentelor și medierea în cauze penale. Broșura imprimabilă este concepută pentru a fi distribuită victimelor și pentru a sprijini comunicarea, în special în activitatea poliției și a altor organe de urmărire penală. De asemenea, broșura poate fi folosită de organele judiciare, de serviciile de sprijin pentru victime și de alte persoane care vin în contact cu victimele unor infracțiuni.

Informațiile oferite victimelor pot diferi în funcție de necesitățile, de situația personală a acestora și de tipul sau natura infracțiunii.

Nu locuiesc în țara din UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

Puteți beneficia de sprijin și consiliere chiar dacă infracțiunea a fost comisă în altă țară. Dacă ați fost victima unei infracțiuni în alt stat membru al UE, organul de urmărire penală poate, în anumite cazuri, să transfere sesizarea dumneavoastră cu privire la infracțiune sau dosarul de instrucție penală deja constituit către autoritățile altui stat membru al UE. Această soluție poate fi adoptată, de exemplu, dacă este vorba despre o infracțiune gravă sau dacă nu ați avut posibilitatea de a denunța infracțiunea în statul în care a fost comisă. În cazul infracțiunilor grave, se poate avea în vedere și transferul în afara UE.

În cazul în care sunteți victima traficului de ființe umane, aveți dreptul la serviciile oferite de sistemul de asistență pentru victimele traficului de ființe umane, chiar dacă infracțiunea a fost comisă în altă țară. Procurorul decide cu privire la începerea sau neînceperea instrucției penale în cazuri suspectate de infracțiuni care implică traficul de ființe umane în Finlanda.

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

Poliția și alte organe de urmărire penală vă vor oferi informații referitoare la serviciile de sprijin pentru victime, la modul de raportare a unei infracțiuni, la asistența judiciară, la posibilitatea de a obține protecție, la modalitățile de a solicita despăgubiri, la dreptul la servicii de interpretare și traducere, la medierea în cauze penale, la dreptul de a fi informat cu privire la derularea cauzei, la dreptul de a fi informat cu privire la eliberarea autorului faptei din detenție sau arest preventiv, la modul de depunere a unei plângeri cu privire la acțiunile autorităților, la procedura aplicabilă în cazul victimelor infracțiunilor care nu au domiciliul în țara în care a fost comisă infracțiunea, precum și la datele de contact ale persoanelor/instituțiilor cărora le puteți adresa întrebări legate de caz. Aceste drepturi sunt descrise în Linkul se deschide într-o fereastră nouăBroșura „Drepturile victimei unei infracțiuni”.

Este posibil ca informațiile descrise mai sus să nu vă fie transmise chiar în momentul în care denunțați infracțiunea, în special dacă o denunțați pe cale electronică. Poliția vă va informa cu privire la aceste drepturi în momentul audierii. Organul de cercetare vă va informa în orice caz dacă denunțul dumneavoastră nu conduce la începerea instrucției penale sau dacă se dispune suspendarea sau încetarea instrucției penale.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

Aveți dreptul să folosiți limba finlandeză sau limba suedeză în timpul instrucției penale și în cadrul procesului. Dacă sunteți de etnie samă, aveți dreptul să folosiți limba sami în teritoriul Sami. Autoritățile au obligația de a asigura serviciile de interpretare necesare. Dacă nu vorbiți limbile oficiale ale Finlandei, aveți dreptul să folosiți limba pe care o cunoașteți în orice situații legate de cercetarea infracțiunii. Dacă este necesar, autoritățile au obligația de a asigura servicii de interpretare într-o limbă pe care o cunoașteți. De asemenea, dacă folosiți limbajul mimico-gestual sau aveți nevoie de interpretare din cauza unei deficiențe senzoriale sau de vorbire, autoritățile au obligația de a asigura servicii de interpretare în timpul cercetării și al procesului. Interpretul are obligația păstrării secretului. Onorariul interpretului va fi suportat de stat.

Puteți solicita traducerea anumitor documente esențiale. Dacă pentru protecția dumneavoastră juridică nu este necesară traducerea scrisă a documentului, este posibilă asigurarea traducerii orale. În unele cazuri, este posibil să primiți doar o traducere parțială sau un rezumat al documentului.

În timpul instrucției penale, aveți dreptul să primiți traducerea confirmării scrise de înregistrare a denunțului dumneavoastră cu privire la infracțiune, traducerea unei decizii de suspendare a urmăririi penale și, dacă este necesar, traducerea oricărui alt document esențial pentru caz. Din partea procurorului, puteți obține traducerea unei decizii de neîncepere a urmăririi penale.

În instanța judecătorească, aveți dreptul să primiți traducerea hotărârii, traducerea citației care indică data, ora și locul ședinței de judecată și, dacă este necesar, traducerea oricărui alt document esențial pentru caz.

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul copiilor sau al persoanelor care suferă de un handicap)

Dacă folosiți limbajul mimico-gestual sau aveți nevoie de interpretare din cauza unei deficiențe senzoriale sau de vorbire, autoritățile au obligația de a asigura disponibilitatea serviciilor de interpretare în timpul instrucției penale și al procesului.

De asemenea, broșura „Drepturile victimei unei infracțiuni” este disponibilă într-un limbaj ușor de înțeles. Broșura „Dacă ești victima unei infracțiuni” este disponibilă atât într-un limbaj ușor de înțeles, cât și în limbaj mimico-gestual.

Persoanele care investighează infracțiunile împotriva copiilor au beneficiat de instruire specială, inclusiv cu privire la modul în care să interacționeze cu minorul și să îl audieze în cadrul procedurilor penale. În anumite cazuri, copilul poate fi audiat și de un psiholog specializat în audierea copiilor.

Servicii de sprijin pentru victime

Cine oferă sprijin pentru victime?

Este posibil să aveți nevoie de asistență medicală ori alte servicii de asistență socială sau de îngrijire a sănătății, precum servicii sociale în regim de urgență, spitalizare sau reabilitare fizică și psihică. Puteți recurge la aceste servicii în aceleași condiții ca toți ceilalți beneficiari.

Există multe organizații care oferă sprijin, consiliere și îndrumare victimelor infracțiunilor. Organizația pentru Sprijinirea Victimelor din Finlanda (Rikosuhripäivystys) oferă asistență pentru toate tipurile de infracțiuni și de proceduri penale, precum și consiliere specifică cu privire la drepturile victimelor. Dacă sunteți victimă a violenței în familie, puteți solicita protecție și sprijin din partea adăposturilor. În unele localități, este disponibilă asistență specială pentru victimele infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale și pentru femeile imigrante. Există un sistem separat de asistență pentru victimele traficului de ființe umane. Puteți accesa aceste servicii în anumite condiții.

Puteți contacta serviciile de sprijin chiar dacă nu denunțați infracțiunea. Cu consimțământul dumneavoastră, poliția sau alt organ de urmărire penală poate transmite datele dumneavoastră de contact către un serviciu de sprijin, serviciu care vă va contacta ulterior.

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de sprijin pentru victime?

Dacă aveți nevoie de protecție specială sau dacă protecția specială se impune dată fiind natura infracțiunii sau situația dumneavoastră personală, poliția va transmite, cu consimțământul dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact unei organizații care oferă sprijin. Poliția trebuie să vă informeze cu privire la sprijinul disponibil pentru victimele traficului de ființe umane și, cu consimțământul dumneavoastră, trebuie să propună admiterea dumneavoastră în sistemul de asistență pentru victimele traficului de ființe umane.

Cum mi se protejează confidențialitatea?

Cu scopul de a vă proteja confidențialitatea, instanța judecătorească poate, în anumite condiții, să judece cauza în ședință secretă și să dispună ca documentele din dosarul cauzei și hotărârea dată în cauză să fie păstrate secrete atât timp cât este necesar. Aveți dreptul de a solicita instanței să ia aceste măsuri. În anumite situații, instanța judecătorească poate dispune și ca identitatea dumneavoastră să rămână secretă. De exemplu, această măsură se aplică în cazul infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale.

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de sprijinire a victimelor?

Nu, nu trebuie.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

În anumite cazuri, este posibil ca, în cadrul procesului, să fiți audiat în timp ce vă aflați în spatele unui panou, printr-o legătură video sau fără ca autorul faptei sau publicul să fie prezent. În anumite situații, este posibil ca audierea dumneavoastră să fie înregistrată video și înregistrarea să fie apoi folosită ca probă în proces, de exemplu, în cazul în care nu ați împlinit 18 ani.

Cu scopul de a vă proteja confidențialitatea, instanța judecătorească poate, în anumite condiții, să judece cauza în ședință secretă și să dispună ca documentele din dosarul cauzei și hotărârea dată în cauză să fie păstrate secrete atât timp cât este necesar. Aveți dreptul de a solicita instanței să ia aceste măsuri. În anumite situații, instanța judecătorească poate dispune și ca identitatea dumneavoastră să rămână secretă. De exemplu, această măsură se aplică în cazul infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale.

Instanța judecătorească va analiza întotdeauna de la caz la caz măsurile de organizare a procesului și măsurile de protecție, ținând cont de faptul că nu trebuie restricționat dreptul la apărare. Astfel, decizia instanței judecătorești poate fi diferită de cea luată pe baza unei evaluări anterioare.

În situații cu grad ridicat de pericol, puteți solicita nedivulgarea datelor dumneavoastră de contact, nedivulgarea informațiilor din motive de siguranță personală, un ordin de restricție sau chiar schimbarea numelui sau codului numeric personal. În cele mai grave cazuri, puteți fi acceptat într-un program de protecție a martorilor. Informații suplimentare sunt disponibile de la autorități sau de la serviciile de sprijin. Dacă sunteți ocrotit printr-un ordin de restricție, vă mutați într-un alt stat membru al UE și considerați că aveți nevoie de ocrotire și acolo, puteți solicita instanței care a emis ordinul de restricție inițial să emită un ordin european de protecție.

Dacă sunteți victimă a violenței în familie sau sunteți expus riscului de violență în familie, în cadrul unei conferințe interinstituționale de analiză a riscurilor (MARAC), autoritățile pot alcătui împreună pentru dumneavoastră un plan de protecție.

Dacă sunteți victimă a traficului de ființe umane, aveți dreptul la locuință protejată, ceea ce poate implica măsuri speciale de securitate la diferite niveluri pentru a vă asigura o locuință sigură. În situații mai grave, protecția dumneavoastră poate fi asigurată în unități de cazare protejate speciale, precum și cu ajutorul echipamentelor tehnice sau al serviciilor de pază. În cele mai grave situații, puteți fi acceptat într-un program de protecție a martorilor. Sistemul de asistență pentru victimele traficului de ființe umane este gestionat de autorități și, dacă este necesar, va fi folosit pentru a ajuta poliția să vă protejeze.

Cine îmi poate oferi protecție?

În cazul în care vă aflați în pericol, poliția va evalua nevoile dumneavoastră de protecție și va stabili măsurile necesare. Autoritatea care decide cu privire la protecție depinde de măsurile în cauză (a se vedea mai sus). Informații suplimentare cu privire la măsurile de protecție sunt disponibile de la autorități sau de la serviciile de sprijin.

Va evalua cineva cazul meu pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a fi vătămat sau prejudiciat de către autorul infracțiunii?

În timpul instrucției penale și al procesului, autoritățile vor evalua nevoile dumneavoastră specifice de protecție și vor stabili măsurile de protecție necesare. Scopul măsurilor de protecție este să vă ferească de suferințe suplimentare, de intimidare sau de răzbunare pe durata cercetării și procesului. Evaluarea va fi realizată împreună cu dumneavoastră, ținând cont de caracteristicile și situația dumneavoastră personale, precum și de natura infracțiunii.

Va evalua cineva cazul meu pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a fi prejudiciat de sistemul de justiție penală (în timpul cercetării sau al procesului)?

În timpul instrucției penale și al procesului, autoritățile vor evalua nevoile dumneavoastră specifice de protecție și vor stabili măsurile de protecție necesare. Scopul măsurilor de protecție este să vă ferească de suferințe suplimentare, de intimidare sau de răzbunare pe durata cercetării și procesului. Evaluarea va fi realizată împreună cu dumneavoastră, ținând cont de caracteristicile și situația dumneavoastră personale, precum și de natura infracțiunii.

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

În situații cu grad ridicat de pericol, puteți solicita nedivulgarea datelor dumneavoastră de contact, nedivulgarea informațiilor din motive de siguranță personală, un ordin de restricție sau chiar schimbarea numelui sau codului numeric personal. În cele mai grave cazuri, puteți fi acceptat într-un program de protecție a martorilor. Informații suplimentare sunt disponibile de la autorități sau de la serviciile de sprijin.

Sunt minor – am drepturi speciale?

Dacă sunteți minor (sub vârsta de 18 ani), sunteți victimă vulnerabilă și, în consecință, este posibil să aveți nevoie de măsuri speciale de protecție. De exemplu, protecția vi se poate asigura prin înregistrarea video a audierii dumneavoastră în timpul cercetării și folosirea înregistrării ca probă în proces.

Dacă sunteți minor, puteți avea dreptul la asistență judiciară pe cheltuiala statului. Dacă tutorele dumneavoastră este suspectat că a comis o infracțiune împotriva dumneavoastră, trebuie să vi se desemneze un nou tutore pe durata procedurilor penale.

Dacă sunteți minor victimă a traficului de ființe umane, aveți dreptul la serviciile oferite de sistemul de asistență pentru victimele traficului de ființe umane. Dacă sunteți copil victimă a traficului de ființe umane și nu aveți permis de ședere, se va desemna întotdeauna un reprezentant dacă vă aflați în Finlanda fără tutore sau reprezentant legal. Dacă sunteți copil victimă a traficului de ființe umane și sunteți cetățean finlandez sau aveți permis de ședere în Finlanda, poate fi desemnat un curator. Dacă urmărirea penală este inițiată în Finlanda, în calitate de minor, puteți avea dreptul la asistență juridică finanțată de stat.

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni – ce drepturi am?

În cazul în care o infracțiune are ca rezultat decesul victimei, membrii familiei victimei, astfel cum sunt definiți de lege, au calitatea de parte vătămată, și anume, de victimă. În continuare, aceștia vor avea aceleași drepturi ca și alte victime ale infracțiunii.

Un membru al familiei mele este victima unei infracțiuni – ce drepturi am?

De asemenea, membrii familiei victimei au acces la servicii de sprijinire a victimei.

Copilul minor al unei persoane traficate în Finlanda poate fi inclus în sistemul de asistență pentru victimele traficului de ființe umane.

Pot avea acces la mediere? În ce condiții? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Medierea poate fi folosită în cazuri penale dacă atât victima, cât și persoana suspectată de săvârșirea infracțiunii își dau acordul. Este, de asemenea, necesar ca suspectul să confirme derularea generală a evenimentelor și ca medierea să fie în interesul superior al victimei. Medierea este gratuită, confidențială și întotdeauna pe bază facultativă. Puteți decide să întrerupeți medierea în orice moment. Mediatorii voluntari instruiți ajută părțile unei cauze penale să discute evenimentul și să cadă de acord asupra despăgubirilor pentru posibile pierderi sau pagube provocate de infracțiune. Serviciul este disponibil la birourile de mediere din întreaga țară.

Părțile participante la mediere au, de regulă, dreptul să fie însoțite la ședința de mediere de un avocat sau de o persoană de sprijin. Mediatorii, sub îndrumarea specialiștilor, vor evalua și vor asigura contactul în condiții de siguranță între părțile la conflict și, dacă este necesar, pot suspenda procesul. Medierea trebuie suspendată dacă oricare dintre părți își retrage consimțământul sau există motive să se considere că nu a fost acordat liber consimțământul.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează drepturile pe care le am?

Principalele legi care reglementează drepturile victimelor în procesul penal sunt Legea privind urmărirea penală (Esitutkintalaki, 805/2011) și Legea privind procedura penală (Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa, 689/1997). Dreptul la asistență al victimelor traficului de ființe umane este guvernat de Legea privind primirea persoanelor care solicită protecție internațională și privind identificarea și ajutorarea victimelor traficului de ființe umane (Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta, 746/2011). Acestea și alte acte legislative sunt disponibile online la adresa: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.finlex.fi/en/.

Ultima actualizare: 05/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Sunteți parte la procedura judiciară dacă solicitați pedepsirea inculpatului sau despăgubiri. Puteți fi audiat și ca martor.

Dacă procurorul a decis să nu formuleze acuzații, puteți continua acuzarea pe cont propriu.

Cum pot denunța o infracțiune?

Puteți denunța o infracțiune la poliție de la locul crimei sau deplasându-vă la o secție de poliție; în cazul contravențiilor puteți face acest lucru online sau la telefon. Aveți dreptul de a primi o confirmare scrisă a denunțului.

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul cazului?

Poliția vă va furniza date de contact pentru a putea urmări evoluția cazului.

Am dreptul la asistență judiciară (în cursul investigației sau al procesului)? În ce condiții?

Aveți dreptul de a beneficia de serviciile unui consilier juridic pentru denunțarea unei infracțiuni, atunci când sunteți audiat și pe parcursul procesului. Consilierul juridic trebuie să fie avocat, consilier public specializat în asistență juridică sau consilier autorizat.

Persoanele cu venituri mici și medii pot beneficia de asistență juridică finanțată de stat. În astfel de cazuri, onorariul avocatului va fi plătit - parțial sau integral - de stat. Puteți solicita asistență juridică unui birou specializat în acest sens sau prin intermediul unui serviciu electronic. De asemenea, puteți solicita firmelor de avocatură să solicite asistență juridică în numele dumneavoastră.

Instanța vă poate desemna un consilier juridic sau o persoană de sprijin în cazul în care sunteți victima unei infracțiuni de violență domestică, a unei infracțiuni sexuale sau a unei infracțiuni grave împotriva vieții, sănătății sau libertății. În astfel de cazuri, statul va plăti onorariile indiferent de venitul pe care îl aveți.

Pot să cer rambursarea cheltuielilor (de participare la investigație/proces)? În ce condiții?

Dacă sunteți citat în instanță pentru a clarifica faptele, aveți dreptul ca statul să vă ramburseze cheltuielile de deplasare efectuate cu această ocazie. Puteți primi o indemnizație zilnică, cheltuieli de călătorie și compensații pentru pierderea financiară.

Dacă se închide cazul fără a fi înaintat instanței, pot să introduc recurs?

Puteți ataca decizia procurorului de a nu formula acuzații adresându-vă Procurorului General. Acesta poate emite o nouă decizie de inculpare.

Pot să particip la proces?

Da, puteți participa la proces ca parte la procedură. Sunteți parte la procedura judiciară dacă solicitați pedepsirea inculpatului sau despăgubiri. Puteți fi de acord cu ordonanța procurorului sau puteți solicita o altă pedeapsă. Puteți cere despăgubiri de la inculpat chiar dumneavoastră sau procurorul vă poate susține cererea.

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt sau pot decide să fiu: victimă, martor, parte civilă, acuzator privat?

Sunteți parte la procedura judiciară dacă solicitați pedepsirea inculpatului sau despăgubiri. Puteți fi audiat și ca martor.

Dacă procurorul a decis să nu formuleze acuzații, puteți continua acuzarea pe cont propriu.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

Puteți fi obligat să vă prezentați personal în instanță, dacă acest lucru este necesar pentru a clarifica faptele. În acest caz, aveți dreptul la despăgubiri din partea statului pentru costurile suportate.

În timpul procesului trebuie să spuneți întotdeauna adevărul.

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții?

Dacă sunteți parte la proces, aveți dreptul de a depune probe. La ședința principală de judecată veți putea să vă susțineți și să vă justificați pretențiile, să depuneți mărturie și să faceți o declarație finală, în care să vă exprima opinia cu privire la vinovăția inculpatului și la pedeapsa care urmează să îi fie aplicată.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

Veți fi citat la ședința principală de judecată dacă prezența dumneavoastră este necesară pentru a clarifica faptele sau dacă ați declarat instanței că intenționați să continuați pe cont propriu anumite acuzații care nu sunt susținute de procuror.

Aveți dreptul de a fi informat, la cerere, cu privire la ora și locul ședinței de judecată, precum și cu privire la verdict.

Voi putea avea acces la dosarele instanței?

Desigur. Dacă sunteți parte la proces, aveți același drept de acces la dosarul cauzei ca și acuzatul. De regulă, aveți dreptul de a fi informat cu privire la conținutul documentelor de judecată, chiar și al celor care nu sunt publice.

Ultima actualizare: 05/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

3 - Drepturile de care dispun după proces

Pot să introduc o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate?

Puteți ataca hotărârea unei instanțe districtuale (käräjäoikeus) la o curte de apel (hovioikeus). Ca regulă generală, pentru ca instanța de apel să reanalizeze cauza integral, va trebui să solicitați o aprobare pentru continuarea judecării cauzei.

Un recurs împotriva unei hotărâri pronunțate de o curte de apel poate fi adresat Curții Supreme (korkein oikeus). Veți avea nevoie de o aprobare pentru a putea introduce această cale de atac la Curtea Supremă. Această aprobare se acordă numai în condițiile prevăzute de lege.

Care sunt drepturile mele după pronunțarea pedepsei?

În cazul unor infracțiuni grave, puteți solicita să fiți informat cu privire la eliberarea infractorului din închisoare sau din arest preventiv (a se vedea mai jos).

Am dreptul la sprijin sau la protecție după terminarea procesului? Pe ce durată?

Organizațiile de sprijinire a victimelor oferă sprijin și consiliere chiar și după proces,

atât timp cât este nevoie. În cazul violenței domestice, se va elabora un plan de siguranță în urma evaluării riscurilor pe care o realizează mai multe agenții. Acest lucru nu este legat de sfârșitul procesului.

Dacă sunteți victimă a traficului de persoane, dreptul la asistență specială va înceta în cazul în care procedura penală se încheie fără ca cineva să fie condamnat pentru această infracțiune printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Ce informații voi primi în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat?

Aveți dreptul de a fi informat, la cerere, cu privire la hotărârea pronunțată. În hotărâre se indică sentința pronunțată împotriva inculpatului, de exemplu perioada pe care va trebui să o petreacă în închisoare.

Părțile la procedura penală primesc o copie a hotărârii. Nu vi se va spune în ce închisoare este trimis infractorul.

Voi fi informat dacă autorul infracțiunii este eliberat (inclusiv eliberat înainte de termen sau condiționat) sau a evadat din detenție?

În cazul unor infracțiuni grave, puteți cere să fiți informat dacă infractorul este eliberat din închisoare sau din arest preventiv, dacă evadează sau dacă părăsește în alte circumstanțe închisoarea. Dacă doriți să fiți informat în acest sens, trebuie să îi notificați acest lucru organului de urmărire penală sau procurorului. Organele de urmărire penală vă vor furniza informații suplimentare.

Veți fi informat numai dacă se consideră că acest lucru nu reprezentă un risc pentru viața sau sănătatea deținutului sau a persoanei aflate în arest preventiv.

Voi fi implicat în luarea deciziei de punere în libertate sau de liberare condiționată? De exemplu, pot să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

Nu, nu aveți acest drept.

Ultima actualizare: 05/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 - Despăgubiri

Care este procedura pentru a solicita despăgubiri din partea autorului infracțiunii? (de exemplu, intervenție în instanță, constituirea ca parte civilă sau o acțiune civilă)

Cererile de despăgubire în cazul săvârșirii unei infracțiuni sunt, de obicei, soluționate în cadrul acțiunii penale. Trebuie să vă manifestați intenția de a cere despăgubiri, fie în fața organelor de poliție - în timpul cercetării preliminare, fie, cel târziu, în instanță.

Puteți solicita procurorului să vă prezinte în instanță cererea de despăgubire legată de infracțiunea în cauză. Vă recomandăm să informați poliția cu privire la acest aspect în cursul cercetării preliminare. Procurorul poate formula cererea de despăgubire în numele dumneavoastră în cazul în care situația este clară și simplă. În cazul în care procurorul nu prezintă cererea de despăgubire, acesta vă va notifica în scris cu privire la acest aspect.

De asemenea, puteți depune cererea de despăgubiri la instanță, în cadrul acțiunii penale. Avocatul poate face acest lucru în numele dumneavoastră.

Dacă este necesar, cererea de despăgubiri poate fi disjunsă de acțiunea penală. De asemenea, puteți depune cererea în cadrul unei acțiuni civile separate. În cazul în care cererea nu este soluționată în cadrul acțiunii penale, se percepe o taxă de judecată.

Instanța a obligat autorul infracțiunii la plata de despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubiri?

În cazul în care autorul infracțiunii nu plătește în mod voluntar suma la care a fost obligat prin hotărârea judecătorească, executarea se poate face silit. Executarea silită nu va fi inițiată automat. Trebuie să depuneți o cerere în acest sens la executorul judecătoresc și să anexați hotărârea judecătorească a cărei executare o solicitați.

Nu puteți solicita despăgubiri și de la infractor pentru sumele pe care le-ați primit ca despăgubiri de la Trezoreria Statului pentru aceeași vătămare sau prejudiciu.

În cazul în care acesta nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans? În ce condiții?

Nu trebuie să cereți despăgubiri de la infractor pentru a primi despăgubiri de la stat. Însă trebuie să depuneți o cerere de despăgubire de la infractor în timpul procesului.

Am dreptul la despăgubiri de la stat?

În cazul în care dumneavoastră (sau o rudă apropiată) sunteți victimă a unei infracțiuni în Finlanda, puteți primi despăgubiri din fonduri de stat pentru vătămările și suferințele cauzate de săvârșirea infracțiunii. Trebuie să denunțați infracțiunea la poliției pentru a cere despăgubiri.

În cazul în care cauza penală este soluționată în instanță, ar trebui să faceți demersuri pentru ca dreptul dumneavoastră de despăgubire să fie constatat prin intermediul unei hotărâri judecătorești. Aceasta înseamnă că este necesar să prezentați, în cursul procedurii judiciare, o cerere de despăgubire din partea autorului infracțiunii. În general, dacă nu ați îndeplinit această obligație, nu se plătesc despăgubiri pentru prejudicii de natură penală.

Trebuie să solicitați despăgubiri în termen de trei ani de la data la care hotărârea judecătorească a rămas definitivă cu privire la cauza de despăgubire. În cazul în care cauza nu a fost analizată în instanță, despăgubirea trebuie solicitată în termen de zece ani de la data săvârșirii infracțiunii. Aceste termene sunt flexibile numai în împrejurări speciale.

Cererea dumneavoastră de despăgubire va fi prelucrată de Trezoreria Statului. Puteți transmite cererea fie electronic, la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouărikosvahingot@valtiokonttori.fi, fie puteți să tipăriți formularul și să îl expediați la următoarea adresă poștală: State Treasury, P.O. Box 50, 00054 State Treasury.

Am dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu este condamnat?

Puteți solicita despăgubiri chiar și în cazul în care autorul infracțiunii nu a fost identificat. Va fi necesar să anexați, la cererea dumneavoastră de despăgubire, o copie a procesului-verbal întocmit de poliție în cadrul cercetării preliminare sau alte elemente de probă fiabile.

De asemenea, aveți dreptul la despăgubiri în cazul în care autorul infracțiunii a fost identificat, dar nu este condamnat pentru că are vârsta sub 15 ani sau nu răspunde penal.

Am dreptul la o plată de urgență până mi se soluționează cererea de despăgubiri?

Dacă este necesar, puteți formula o cerere scrisă prin care să solicitați plata unui avans din despăgubire. Plata în avans poate fi efectuată în cazul în care prelucrarea dosarului dumneavoastră de despăgubire este amânată din motive independente de voința dumneavoastră și aveți dreptul la o despăgubire într-un cuantum semnificativ.

Ultima actualizare: 05/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Pe cine pot contacta pentru a beneficia de sprijin și asistență dacă sunt victima unei infracțiuni?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSprijin pentru toate victimele infracțiunilor
– Organizația pentru Sprijinirea Victimelor din Finlanda (Rikosuhripäivystys), tel.: 116 006

Linkul se deschide într-o fereastră nouăServicii de adăpostire pentru victimele violenței în familie

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAdăpost online (Nettiturvakoti)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCentrele de sprijin Seri pentru victime ale agresiunii sexuale (cu vârsta de peste 16 ani):

– Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio, Oulu

Centrul de Criză pentru Situații de Viol, Tukinainen

– tel. 0800 97899

Linkul se deschide într-o fereastră nouăTukinainen online (Nettitukinainen)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCentrul de Criză pentru Situații de Viol


Linkul se deschide într-o fereastră nouăSistem de asistență pentru victimele traficului de ființe umane

– Centrul de Primire Joutseno (Joutsenon vastaanottokeskus), tel. 029 54 63 177


Mediere

– birouri de mediere:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMediere în cauze penale și civile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMediere în cauze penale și civile (în engleză)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPoliția

– urgențe: sunați la 112 (număr de telefon pentru situații de urgență)


Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsistență judiciară

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDespăgubiri care se plătesc din fonduri de stat pentru daune penale

– Trezoreria Statului, tel. 0295 50 2736

Linie telefonică de urgență dedicată victimelor

Organizația pentru Sprijinirea Victimelor din Finlanda, tel. 116 006

Nollalinja (24/7), tel. 080 005 005 (line telefonică de asistență pentru victimele violenței în familie și violenței împotriva femeilor)

Centrul de Criză pentru Situații de Viol, Tukinainen, tel. 0800 97899 (victime ale abuzului sexual)

Sistem de asistență pentru victimele traficului de ființe umane (24/7), tel. 029 54 63 177 (victime ale traficului de ființe umane)

Asistența acordată victimelor este gratuită?

Este gratuit sprijinul acordat de organizațiile de sprijinire a victimelor. Serviciile oferite de adăposturi, de centrele de sprijin pentru victimele agresiunii sexuale și de sistemul de asistență pentru victimele traficului de ființe umane sunt, de asemenea, gratuite pentru beneficiar.

Ce tipuri de asistență pot primi de la serviciile sau autoritățile publice?

O victimă a unei infracțiuni poate necesita asistență medicală ori alte servicii de asistență socială sau de îngrijire a sănătății, cum ar fi servicii sociale în regim de urgență, spitalizare sau reabilitare fizică și psihică. Puteți recurge la aceste servicii în aceleași condiții ca toți ceilalți beneficiari.

Adăposturile oferă ajutor imediat în situații de criză, locuințe sigure 24 de ore din 24 de ore și asistență psihosocială, îndrumare și consiliere în situații grave. Aceste servicii sunt oferite în principal persoanelor și familiilor care au trecut prin situații de violență în familie sau care au fost amenințate cu violența. Unele dintre servicii sunt oferite de organizații. Institutul Finlandez pentru Sănătate și Bunăstare (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) se ocupă de organizarea serviciilor de adăpostire.

Sistemul de asistență pentru victimele traficului de ființe umane este o autoritate de stat care are responsabilitatea de a se asigura că sunt respectate drepturile garantate victimelor traficului de ființe umane. Printre serviciile de sprijin se numără locuințe sigure, asistență medicală, servicii sociale, o indemnizație de primire sau ajutor social, asistență judiciară și consiliere juridică, persoană de sprijin în cadrul procedurilor penale și servicii de interpretare și traducere. În plus față de sistemul de asistență, și organizațiile acordă asistență victimelor traficului de ființe umane.

Aveți dreptul la asistență din partea unui jurist pentru denunțarea infracțiunii, în timpul audierilor și în cadrul procesului. Juristul trebuie să fie avocat, avocat din oficiu sau consilier juridic licențiat.

Persoanele cu venituri mici și medii pot avea dreptul la asistență juridică finanțată de stat. În astfel de cazuri, onorariul avocațial va fi plătit de stat parțial sau integral. Puteți solicita asistență judiciară la un birou public de asistență juridică sau prin intermediul unui serviciu electronic. De asemenea, puteți cere societăților de avocați să solicite asistență judiciară în numele dumneavoastră.

Instanța judecătorească poate ordona să vi se asigure asistență juridică sau o persoană de sprijin, în cazuri care implică violența în familie, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale sau infracțiuni grave contra vieții, sănătății sau libertății dumneavoastră. În astfel de cazuri, statul va plăti onorariul indiferent de venitul dumneavoastră.

Puteți fi asistat de o persoană de sprijin în diferitele etape ale procedurilor penale. Puteți cere oricui doriți să joace rolul de persoană de sprijin pentru dumneavoastră. Persoana de sprijin vă poate însoți la audieri și la ședințele de judecată, dar prezența sa poate fi restricționată în anumite situații. Organizația pentru Sprijinirea Victimelor din Finlanda vă poate asigura gratuit o persoană de sprijin instruită. Serviciile generale de sprijin pentru victime oferite de Organizația pentru Sprijinirea Victimelor din Finlanda sunt finanțate de Ministerul Justiției și fac obiectul obligației de serviciu public.

Ce tipuri de asistență pot primi de la organizațiile neguvernamentale?

Există multe organizații care oferă sprijin, consiliere și îndrumare victimelor infracțiunilor. Organizația pentru Sprijinirea Victimelor din Finlanda oferă asistență pentru toate tipurile de infracțiuni și de proceduri penale, precum și consiliere specifică cu privire la drepturile victimelor. Victimele violenței în familie pot solicita protecție și sprijin din partea adăposturilor. De asemenea, ajutorul este disponibil prin intermediul liniilor telefonice de asistență și al serviciilor de asistență comunitară. În unele localități, este disponibil sprijin special pentru victimele infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale și pentru femeile imigrante, precum și sprijin reciproc pentru familiile victimelor omuciderii.

Servicii de sprijin oferite de organizații

Linkul se deschide într-o fereastră nouăOrganizația pentru Sprijinirea Victimelor din Finlanda

Sprijin pentru toate victimele infracțiunii, inclusiv pentru martori și pentru membrii familiei victimei. Asistență și consiliere cu privire la exercitarea drepturilor victimelor în proceduri penale. Linie națională de asistență telefonică, linie de asistență telefonică juridică, serviciu de sprijin online. Servicii oferite de persoane de sprijin la nivel regional.

– linie de asistență telefonică: 116 006 (gratuit)
– linie de asistență telefonică juridică: 0800 161 177 (gratuit)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăNollalinja

Line telefonică 24/7 de asistență pentru victimele violenței în familie și violenței împotriva femeilor, tel. 080 005 005 (gratuit)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăFederația Căminelor și Adăposturilor pentru Mamă și Copil (Ensi- ja turvakotien liitto)

Adăposturi pentru persoanele care se confruntă cu violența în familie sau amenințări cu violența care au nevoie de sprijin pentru recuperare și de cazare temporară. Serviciile de asistență comunitară oferă sprijin pentru rezolvarea situațiilor cauzate de violența în familie și pentru depășirea crizei. Consiliere telefonică, discuții cu un expert în materia violenței în familie, grup de sprijin reciproc îndrumat sau asistență pentru autonomie.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAdăpost online

Servicii online întreținute de Federația Căminelor și Adăposturilor pentru Mamă și Copil; ajută toate părțile implicate în relații violente.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCentrul de Criză pentru Situații de Viol, Tukinainen

Oferă sprijin și îndrumare persoanelor care au fost supuse agresiunii sexuale și/sau abuzului sexual, precum și familiilor acestora. Serviciu de asistență online.

– linie telefonică de asistență în situații de criză: tel. 0800 97899 (gratuit)

– linie de asistență telefonică juridică: tel. 0800 97895 (gratuit)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMONIKA – Asociația Multiculturală a Femeilor, Finlanda

Servicii ușor accesibile, consiliere juridică și adăpost pentru femei și copii imigranți care suferă din cauza violenței. Ajutorul este disponibil în mai multe limbi; se asigură și servicii prestate de persoane de sprijin.

– linie telefonică de asistență 0800 05058 (gratuit)

– Adăpostul Mona, tel. 045 639 6274 (24/7)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLinia femeilor (Naisten Linja)

Consiliere și sprijin pentru femei și fete afectate de violență. Informații disponibile online și telefonic.

– tel. 0800 02400 (gratuit)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPro-tukipiste

Servicii de sănătate și de sprijin pentru persoanele care lucrează în industria sexului sau în industria erotică și victimelor traficului de ființe umane.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația pentru Membrii Familiilor Victimelor Omuciderii HUOMA (Henkirikoksen uhrien läheiset ry)

Sprijin reciproc pentru membrii familiilor victimelor infracțiunilor de omucidere.

– tel. 050401 2230

Linkul se deschide într-o fereastră nouăHuoma

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMIELI Organizația pentru Sănătate Mintală din Finlanda (Suomen Mielenterveys ry)

Ajutor în situații de criză de viață.

– linie telefonică de asistență în situații de criză 09 2525 0111 (24 h)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSuvanto – Pentru Siguranță la Vârste Înaintate (Suvanto ry – Turvallisen vanhuuden puolesta)

Ajutor, sprijin reciproc și consiliere juridică pentru vârstnici împotriva abuzurilor și violenței.

– linie de asistență telefonică SUVANTO 0800 06776 (gratuit)

Ultima actualizare: 05/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.