Drepturile victimelor, pe țări

Ce informații voi primi din partea autorităților (de ex. poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte de denunțarea acesteia?

Broșura „Drepturile victimei unei infracțiuni”, publicată de Ministerul Justiției din Finlanda, prezintă informațiile pe care victimele infracțiunilor au dreptul să le primească din partea autorităților. Broșura explică pe scurt aspecte precum modalitatea de denunțare a unei infracțiuni, serviciile de sprijinire a victimelor, asistența judiciară, posibilitatea de a obține protecție, modalitățile de a solicita despăgubiri, dreptul la interpretare și la traducerea documentelor și medierea în cauze penale. Broșura imprimabilă este concepută pentru a fi distribuită victimelor și pentru a sprijini comunicarea, în special în activitatea poliției și a altor organe de urmărire penală. De asemenea, broșura poate fi folosită de organele judiciare, de serviciile de sprijin pentru victime și de alte persoane care vin în contact cu victimele unor infracțiuni.

Informațiile oferite victimelor pot diferi în funcție de necesitățile, de situația personală a acestora și de tipul sau natura infracțiunii.

Nu locuiesc în țara din UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

Puteți beneficia de sprijin și consiliere chiar dacă infracțiunea a fost comisă în altă țară. Dacă ați fost victima unei infracțiuni în alt stat membru al UE, organul de urmărire penală poate, în anumite cazuri, să transfere sesizarea dumneavoastră cu privire la infracțiune sau dosarul de instrucție penală deja constituit către autoritățile altui stat membru al UE. Această soluție poate fi adoptată, de exemplu, dacă este vorba despre o infracțiune gravă sau dacă nu ați avut posibilitatea de a denunța infracțiunea în statul în care a fost comisă. În cazul infracțiunilor grave, se poate avea în vedere și transferul în afara UE.

În cazul în care sunteți victima traficului de ființe umane, aveți dreptul la serviciile oferite de sistemul de asistență pentru victimele traficului de ființe umane, chiar dacă infracțiunea a fost comisă în altă țară. Procurorul decide cu privire la începerea sau neînceperea instrucției penale în cazuri suspectate de infracțiuni care implică traficul de ființe umane în Finlanda.

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

Poliția și alte organe de urmărire penală vă vor oferi informații referitoare la serviciile de sprijin pentru victime, la modul de raportare a unei infracțiuni, la asistența judiciară, la posibilitatea de a obține protecție, la modalitățile de a solicita despăgubiri, la dreptul la servicii de interpretare și traducere, la medierea în cauze penale, la dreptul de a fi informat cu privire la derularea cauzei, la dreptul de a fi informat cu privire la eliberarea autorului faptei din detenție sau arest preventiv, la modul de depunere a unei plângeri cu privire la acțiunile autorităților, la procedura aplicabilă în cazul victimelor infracțiunilor care nu au domiciliul în țara în care a fost comisă infracțiunea, precum și la datele de contact ale persoanelor/instituțiilor cărora le puteți adresa întrebări legate de caz. Aceste drepturi sunt descrise în Broșura „Drepturile victimei unei infracțiuni”.

Este posibil ca informațiile descrise mai sus să nu vă fie transmise chiar în momentul în care denunțați infracțiunea, în special dacă o denunțați pe cale electronică. Poliția vă va informa cu privire la aceste drepturi în momentul audierii. Organul de cercetare vă va informa în orice caz dacă denunțul dumneavoastră nu conduce la începerea instrucției penale sau dacă se dispune suspendarea sau încetarea instrucției penale.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

Aveți dreptul să folosiți limba finlandeză sau limba suedeză în timpul instrucției penale și în cadrul procesului. Dacă sunteți de etnie samă, aveți dreptul să folosiți limba sami în teritoriul Sami. Autoritățile au obligația de a asigura serviciile de interpretare necesare. Dacă nu vorbiți limbile oficiale ale Finlandei, aveți dreptul să folosiți limba pe care o cunoașteți în orice situații legate de cercetarea infracțiunii. Dacă este necesar, autoritățile au obligația de a asigura servicii de interpretare într-o limbă pe care o cunoașteți. De asemenea, dacă folosiți limbajul mimico-gestual sau aveți nevoie de interpretare din cauza unei deficiențe senzoriale sau de vorbire, autoritățile au obligația de a asigura servicii de interpretare în timpul cercetării și al procesului. Interpretul are obligația păstrării secretului. Onorariul interpretului va fi suportat de stat.

Puteți solicita traducerea anumitor documente esențiale. Dacă pentru protecția dumneavoastră juridică nu este necesară traducerea scrisă a documentului, este posibilă asigurarea traducerii orale. În unele cazuri, este posibil să primiți doar o traducere parțială sau un rezumat al documentului.

În timpul instrucției penale, aveți dreptul să primiți traducerea confirmării scrise de înregistrare a denunțului dumneavoastră cu privire la infracțiune, traducerea unei decizii de suspendare a urmăririi penale și, dacă este necesar, traducerea oricărui alt document esențial pentru caz. Din partea procurorului, puteți obține traducerea unei decizii de neîncepere a urmăririi penale.

În instanța judecătorească, aveți dreptul să primiți traducerea hotărârii, traducerea citației care indică data, ora și locul ședinței de judecată și, dacă este necesar, traducerea oricărui alt document esențial pentru caz.

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul copiilor sau al persoanelor care suferă de un handicap)

Dacă folosiți limbajul mimico-gestual sau aveți nevoie de interpretare din cauza unei deficiențe senzoriale sau de vorbire, autoritățile au obligația de a asigura disponibilitatea serviciilor de interpretare în timpul instrucției penale și al procesului.

De asemenea, broșura „Drepturile victimei unei infracțiuni” este disponibilă într-un limbaj ușor de înțeles. Broșura „Dacă ești victima unei infracțiuni” este disponibilă atât într-un limbaj ușor de înțeles, cât și în limbaj mimico-gestual.

Persoanele care investighează infracțiunile împotriva copiilor au beneficiat de instruire specială, inclusiv cu privire la modul în care să interacționeze cu minorul și să îl audieze în cadrul procedurilor penale. În anumite cazuri, copilul poate fi audiat și de un psiholog specializat în audierea copiilor.

Servicii de sprijin pentru victime

Cine oferă sprijin pentru victime?

Este posibil să aveți nevoie de asistență medicală ori alte servicii de asistență socială sau de îngrijire a sănătății, precum servicii sociale în regim de urgență, spitalizare sau reabilitare fizică și psihică. Puteți recurge la aceste servicii în aceleași condiții ca toți ceilalți beneficiari.

Există multe organizații care oferă sprijin, consiliere și îndrumare victimelor infracțiunilor. Organizația pentru Sprijinirea Victimelor din Finlanda (Rikosuhripäivystys) oferă asistență pentru toate tipurile de infracțiuni și de proceduri penale, precum și consiliere specifică cu privire la drepturile victimelor. Dacă sunteți victimă a violenței în familie, puteți solicita protecție și sprijin din partea adăposturilor. În unele localități, este disponibilă asistență specială pentru victimele infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale și pentru femeile imigrante. Există un sistem separat de asistență pentru victimele traficului de ființe umane. Puteți accesa aceste servicii în anumite condiții.

Puteți contacta serviciile de sprijin chiar dacă nu denunțați infracțiunea. Cu consimțământul dumneavoastră, poliția sau alt organ de urmărire penală poate transmite datele dumneavoastră de contact către un serviciu de sprijin, serviciu care vă va contacta ulterior.

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de sprijin pentru victime?

Dacă aveți nevoie de protecție specială sau dacă protecția specială se impune dată fiind natura infracțiunii sau situația dumneavoastră personală, poliția va transmite, cu consimțământul dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact unei organizații care oferă sprijin. Poliția trebuie să vă informeze cu privire la sprijinul disponibil pentru victimele traficului de ființe umane și, cu consimțământul dumneavoastră, trebuie să propună admiterea dumneavoastră în sistemul de asistență pentru victimele traficului de ființe umane.

Cum mi se protejează confidențialitatea?

Cu scopul de a vă proteja confidențialitatea, instanța judecătorească poate, în anumite condiții, să judece cauza în ședință secretă și să dispună ca documentele din dosarul cauzei și hotărârea dată în cauză să fie păstrate secrete atât timp cât este necesar. Aveți dreptul de a solicita instanței să ia aceste măsuri. În anumite situații, instanța judecătorească poate dispune și ca identitatea dumneavoastră să rămână secretă. De exemplu, această măsură se aplică în cazul infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale.

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de sprijinire a victimelor?

Nu, nu trebuie.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

În anumite cazuri, este posibil ca, în cadrul procesului, să fiți audiat în timp ce vă aflați în spatele unui panou, printr-o legătură video sau fără ca autorul faptei sau publicul să fie prezent. În anumite situații, este posibil ca audierea dumneavoastră să fie înregistrată video și înregistrarea să fie apoi folosită ca probă în proces, de exemplu, în cazul în care nu ați împlinit 18 ani.

Cu scopul de a vă proteja confidențialitatea, instanța judecătorească poate, în anumite condiții, să judece cauza în ședință secretă și să dispună ca documentele din dosarul cauzei și hotărârea dată în cauză să fie păstrate secrete atât timp cât este necesar. Aveți dreptul de a solicita instanței să ia aceste măsuri. În anumite situații, instanța judecătorească poate dispune și ca identitatea dumneavoastră să rămână secretă. De exemplu, această măsură se aplică în cazul infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale.

Instanța judecătorească va analiza întotdeauna de la caz la caz măsurile de organizare a procesului și măsurile de protecție, ținând cont de faptul că nu trebuie restricționat dreptul la apărare. Astfel, decizia instanței judecătorești poate fi diferită de cea luată pe baza unei evaluări anterioare.

În situații cu grad ridicat de pericol, puteți solicita nedivulgarea datelor dumneavoastră de contact, nedivulgarea informațiilor din motive de siguranță personală, un ordin de restricție sau chiar schimbarea numelui sau codului numeric personal. În cele mai grave cazuri, puteți fi acceptat într-un program de protecție a martorilor. Informații suplimentare sunt disponibile de la autorități sau de la serviciile de sprijin. Dacă sunteți ocrotit printr-un ordin de restricție, vă mutați într-un alt stat membru al UE și considerați că aveți nevoie de ocrotire și acolo, puteți solicita instanței care a emis ordinul de restricție inițial să emită un ordin european de protecție.

Dacă sunteți victimă a violenței în familie sau sunteți expus riscului de violență în familie, în cadrul unei conferințe interinstituționale de analiză a riscurilor (MARAC), autoritățile pot alcătui împreună pentru dumneavoastră un plan de protecție.

Dacă sunteți victimă a traficului de ființe umane, aveți dreptul la locuință protejată, ceea ce poate implica măsuri speciale de securitate la diferite niveluri pentru a vă asigura o locuință sigură. În situații mai grave, protecția dumneavoastră poate fi asigurată în unități de cazare protejate speciale, precum și cu ajutorul echipamentelor tehnice sau al serviciilor de pază. În cele mai grave situații, puteți fi acceptat într-un program de protecție a martorilor. Sistemul de asistență pentru victimele traficului de ființe umane este gestionat de autorități și, dacă este necesar, va fi folosit pentru a ajuta poliția să vă protejeze.

Cine îmi poate oferi protecție?

În cazul în care vă aflați în pericol, poliția va evalua nevoile dumneavoastră de protecție și va stabili măsurile necesare. Autoritatea care decide cu privire la protecție depinde de măsurile în cauză (a se vedea mai sus). Informații suplimentare cu privire la măsurile de protecție sunt disponibile de la autorități sau de la serviciile de sprijin.

Va evalua cineva cazul meu pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a fi vătămat sau prejudiciat de către autorul infracțiunii?

În timpul instrucției penale și al procesului, autoritățile vor evalua nevoile dumneavoastră specifice de protecție și vor stabili măsurile de protecție necesare. Scopul măsurilor de protecție este să vă ferească de suferințe suplimentare, de intimidare sau de răzbunare pe durata cercetării și procesului. Evaluarea va fi realizată împreună cu dumneavoastră, ținând cont de caracteristicile și situația dumneavoastră personale, precum și de natura infracțiunii.

Va evalua cineva cazul meu pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a fi prejudiciat de sistemul de justiție penală (în timpul cercetării sau al procesului)?

În timpul instrucției penale și al procesului, autoritățile vor evalua nevoile dumneavoastră specifice de protecție și vor stabili măsurile de protecție necesare. Scopul măsurilor de protecție este să vă ferească de suferințe suplimentare, de intimidare sau de răzbunare pe durata cercetării și procesului. Evaluarea va fi realizată împreună cu dumneavoastră, ținând cont de caracteristicile și situația dumneavoastră personale, precum și de natura infracțiunii.

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

În situații cu grad ridicat de pericol, puteți solicita nedivulgarea datelor dumneavoastră de contact, nedivulgarea informațiilor din motive de siguranță personală, un ordin de restricție sau chiar schimbarea numelui sau codului numeric personal. În cele mai grave cazuri, puteți fi acceptat într-un program de protecție a martorilor. Informații suplimentare sunt disponibile de la autorități sau de la serviciile de sprijin.

Sunt minor – am drepturi speciale?

Dacă sunteți minor (sub vârsta de 18 ani), sunteți victimă vulnerabilă și, în consecință, este posibil să aveți nevoie de măsuri speciale de protecție. De exemplu, protecția vi se poate asigura prin înregistrarea video a audierii dumneavoastră în timpul cercetării și folosirea înregistrării ca probă în proces.

Dacă sunteți minor, puteți avea dreptul la asistență judiciară pe cheltuiala statului. Dacă tutorele dumneavoastră este suspectat că a comis o infracțiune împotriva dumneavoastră, trebuie să vi se desemneze un nou tutore pe durata procedurilor penale.

Dacă sunteți minor victimă a traficului de ființe umane, aveți dreptul la serviciile oferite de sistemul de asistență pentru victimele traficului de ființe umane. Dacă sunteți copil victimă a traficului de ființe umane și nu aveți permis de ședere, se va desemna întotdeauna un reprezentant dacă vă aflați în Finlanda fără tutore sau reprezentant legal. Dacă sunteți copil victimă a traficului de ființe umane și sunteți cetățean finlandez sau aveți permis de ședere în Finlanda, poate fi desemnat un curator. Dacă urmărirea penală este inițiată în Finlanda, în calitate de minor, puteți avea dreptul la asistență juridică finanțată de stat.

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni – ce drepturi am?

În cazul în care o infracțiune are ca rezultat decesul victimei, membrii familiei victimei, astfel cum sunt definiți de lege, au calitatea de parte vătămată, și anume, de victimă. În continuare, aceștia vor avea aceleași drepturi ca și alte victime ale infracțiunii.

Un membru al familiei mele este victima unei infracțiuni – ce drepturi am?

De asemenea, membrii familiei victimei au acces la servicii de sprijinire a victimei.

Copilul minor al unei persoane traficate în Finlanda poate fi inclus în sistemul de asistență pentru victimele traficului de ființe umane.

Pot avea acces la mediere? În ce condiții? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Medierea poate fi folosită în cazuri penale dacă atât victima, cât și persoana suspectată de săvârșirea infracțiunii își dau acordul. Este, de asemenea, necesar ca suspectul să confirme derularea generală a evenimentelor și ca medierea să fie în interesul superior al victimei. Medierea este gratuită, confidențială și întotdeauna pe bază facultativă. Puteți decide să întrerupeți medierea în orice moment. Mediatorii voluntari instruiți ajută părțile unei cauze penale să discute evenimentul și să cadă de acord asupra despăgubirilor pentru posibile pierderi sau pagube provocate de infracțiune. Serviciul este disponibil la birourile de mediere din întreaga țară.

Părțile participante la mediere au, de regulă, dreptul să fie însoțite la ședința de mediere de un avocat sau de o persoană de sprijin. Mediatorii, sub îndrumarea specialiștilor, vor evalua și vor asigura contactul în condiții de siguranță între părțile la conflict și, dacă este necesar, pot suspenda procesul. Medierea trebuie suspendată dacă oricare dintre părți își retrage consimțământul sau există motive să se considere că nu a fost acordat liber consimțământul.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează drepturile pe care le am?

Principalele legi care reglementează drepturile victimelor în procesul penal sunt Legea privind urmărirea penală (Esitutkintalaki, 805/2011) și Legea privind procedura penală (Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa, 689/1997). Dreptul la asistență al victimelor traficului de ființe umane este guvernat de Legea privind primirea persoanelor care solicită protecție internațională și privind identificarea și ajutorarea victimelor traficului de ființe umane (Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta, 746/2011). Acestea și alte acte legislative sunt disponibile online la adresa: https://www.finlex.fi/en/.

Ultima actualizare: 05/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site