În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Victims' rights - by country

If you have been a victim of crime, the law confers certain individual rights to you, before, during and after court proceedings (trial). You can also benefit from various forms of assistance and may be able to claim compensation for the damages caused by the crime.

Criminal proceedings in England and Wales start with an investigation, where the police gather evidence. Once the police have completed their investigation, in less serious cases, the police will decide whether to charge the suspect. Otherwise, the case is passed to the prosecution service. The public prosecutor examines whether or not there is enough evidence against the suspect for a realistic prospect of conviction and whether it is in the public interest to prosecute him or her. If the prosecutor decides that a prosecution should not go ahead, the case will be closed. Otherwise the prosecutor will advise the police of the charging decision, the police will charge the suspect and the case will go to court.

Cases for less serious offences are heard at the Magistrates’ Courts, usually by a panel of three lay magistrates and less often by a single professional judge. Cases for more serious crimes (like rape or robbery) are heard at the Crown Courts by a professional judge and a lay jury. The jury is composed of 12 people selected at random from the general public who listen to the evidence presented during the trial and decide if the defendant is guilty of the crime. The judge decides on matters of law during the trial, such as whether the presentation of certain evidence is allowed. At the end of the trial if the jury finds the defendant guilty the judge decides the sentence for the crime according to the law.

Click on the links below to find the information that you need:

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 21/09/2017

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Ce informații voi primi din partea autorităților (de ex. poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte de denunțarea acesteia?

Aveți dreptul de a primi informații scrise privind acțiunile preconizate din partea sistemului de justiție penală, cum ar fi broșura de informare pentru victimele criminalității sau adresa unui site web care conține aceste informații.

În funcție de tipul de infracțiune, de situația dumneavoastră personală sau de pertinența acesteia pentru etapa respectivă a cercetării sau a procedurii penale, trebuie să vi se ofere acces la următoarele informații încă de la primul contact cu poliția:

 • unde și cum puteți obține consiliere sau asistență, inclusiv asistență medicală, orice asistență specializată (de exemplu, psihologică) și alternative de cazare;
 • ce trebuie să faceți pentru a denunța comiterea unei infracțiuni și cui trebuie să vă adresați în cazul în care aveți orice întrebări referitoare la caz;
 • orice măsuri disponibile pentru protecția dumneavoastră, dacă sunt necesare;
 • cum puteți solicita despăgubiri;
 • căile disponibile dacă victima nu este prezentă în Anglia și Țara Galilor;
 • disponibilitatea serviciilor de interpretare și de traducere;
 • modalitatea de depunere a unei plângeri referitoare la un prestator de servicii;
 • disponibilitatea serviciilor de justiție reparatorie;
 • modalitatea de recuperare a cheltuielilor efectuate în calitate de martor în cadrul procesului penal.

Aveți dreptul de a beneficia de servicii de sprijin pentru victime în orice moment, indiferent dacă ați denunțat sau nu săvârșirea unei infracțiuni, precum și după încheierea cercetării și a urmăririi penale.

Nu locuiesc în țara din UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

Aveți dreptul de a beneficia de serviciile prevăzute în cod în cazul în care infracțiunea a avut loc în Anglia sau Țara Galilor sau dacă serviciile respective au legătură cu proceduri penale care au loc în Anglia sau Țara Galilor. [1]

[1] Dreptul de a beneficia de despăgubiri de la Autoritatea de Compensare a Daunelor Penale (Criminal Injuries Compensation Authority) poate depinde de locul unde aveți reședința sau de cetățenia pe care o dețineți, cu excepția cazului în care se identifică în mod clar faptul că sunteți victimă a traficului de persoane sau că beneficiați de azil, protecție umanitară sau de dreptul de ședere temporară.

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

Aveți dreptul de a primi următoarele informații de la poliție:

 • o confirmare scrisă a faptului că ați denunțat săvârșirea unei infracțiuni, incluzând detaliile principale ale infracțiunii. Confirmarea scrisă poate fi dată sub formă de scrisoare, notificare electronică, cum ar fi un e-mail sau un text, sau ar putea fi scrisă de mână. Puteți solicita să nu primiți această confirmare. Dacă poliția consideră că transmiterea confirmării scrise poate constitui un risc de a suferi prejudicii (de exemplu, în cazurile de violență în familie), aceasta poate conveni cu dumneavoastră să nu vă trimită confirmarea;
 • o explicație clară privind acțiunile următoare la care vă puteți aștepta din partea sistemului de justiție penală atunci când denunțați săvârșirea unei infracțiuni sau sunteți contactat(ă) în calitate de victimă în cursul cercetării;
 • evaluarea eventualității în care doriți sprijin și, în caz afirmativ, ce tip de ajutor sau de sprijin vă poate fi necesar. Cu ajutorul acesteia se va putea identifica dacă vă încadrați într-una dintre cele trei categorii de victime care pot avea nevoie de mai multe măsuri de sprijin și se va putea stabili dacă și în ce măsură puteți beneficia de măsuri speciale. Serviciile de sprijin pentru victime pot efectua o evaluare mai detaliată în numele poliției;
 • fie o informare scrisă privind acțiunile preconizate din partea sistemului de justiție penală, cum ar fi broșura de informare pentru victimele criminalității, fie adresa unui site web care conține aceste informații, cât de curând cu putință, însă fără a depăși cinci zile lucrătoare de la denunțarea infracțiunii sau de la momentul în care ați fost contactat în calitate de victimă în cursul cercetării;
 • de a fi informat(ă) cu privire la frecvența cu care veți primi informații actualizate privind stadiul cazului în urma discuțiilor cu poliția;
 • o explicație, în termen de cinci zile lucrătoare de la adoptarea unei decizii de neîncepere a urmăririi penale a infracțiunii;
 • de a fi informat(ă) atunci când cercetarea cazului s-a încheiat cu neînceperea urmăririi penale împotriva unei persoane și de a vă fi explicate motivele acestui lucru.

Aveți dreptul de a primi de la poliție informații privind serviciile de sprijin pentru victime, inclusiv datele de contact ale acestora, astfel încât să puteți beneficia de sprijinul acestora în orice moment.

Aveți dreptul de a primi de la poliție următoarele informații și de a vi se explica, în termen de cinci zile lucrătoare, motivele pentru care un suspect a fost:

 • arestat;
 • audiat după ce a fost informat care îi sunt drepturile;
 • eliberat fără formularea de acuzații;
 • eliberat pe cauțiune sau în cazul în care condițiile privind cauțiunea sunt modificate sau anulate.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

Dacă nu înțelegeți sau nu vorbiți limba engleză, aveți dreptul de a solicita servicii de interpretare într-o limbă pe care o înțelegeți:

 • atunci când denunțați săvârșirea unei infracțiuni [1];
 • atunci când sunteți audiat(ă) de către poliție și
 • atunci când furnizați dovezi în calitate de martor.

Dacă nu înțelegeți sau nu vorbiți limba engleză, aveți, la cerere, dreptul la traducerea următoarelor informații:

 • confirmarea scrisă a infracțiunii denunțate;
 • o copie a părților relevante ale unui document, în cazul în care, în scopul audierii sau al ședinței de judecată, este esențial să vedeți un anumit document care vă este prezentat;
 • documentul prin care sunteți informat despre data, ora și locul procesului și
 • rezultatul procedurii penale, în cazul în care aveți acest drept în temeiul codului și cel puțin rezumatul motivelor deciziei, dacă sunt disponibile.

[1] Aveți dreptul de a denunța săvârșirea infracțiunii într-o limbă pe care o înțelegeți sau cu asistență lingvistică necesară în cazul în care nu vorbiți limba engleză.

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (înțeleasă) (în cazul copiilor sau al persoanelor care suferă de un handicap)

Prestatorii de servicii în temeiul Codului privind victimele trebuie să comunice cu dumneavoastră într-un limbaj simplu și accesibil, luând măsurile corespunzătoare (de exemplu, folosirea EasyRead, Braille sau a unui specialist în comunicare (Registered Intermediary) pentru a vă ajuta să înțelegeți și să fiți înțeles (înțeleasă). Atunci când examinează măsurile corespunzătoare, prestatorii de servicii trebuie să ia în considerare orice caracteristici personale care vă pot afecta capacitatea de a înțelege și de a fi înțeles (înțeleasă).

Sunt disponibile mai multe broșuri de informare, sub diferite forme, care folosesc un limbaj simplu.

Servicii de sprijin pentru victime

Ce entități oferă sprijin pentru victime?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăArticolul 56 din Legea din 2004 privind violența în familie, infracțiunile și victimele infracțiunilor prevede că Ministerul Justiției (Ministry of Justice) (MJ) acordă subvenții serviciilor naționale de sprijin pentru victime. Ministerul oferă finanțare și secțiilor de poliție (Police and Crime Commissioners) pentru furnizarea la nivel local de servicii de sprijin emoțional și îndrumare practică victimelor infracțiunilor în conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăarticolul 143 din Legea din 2014 privind comportamentul antisocial, infracțiunile și supravegherea ordinii.

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de sprijin pentru victime?

Poliția vă va explica că datele dumneavoastră vor fi transmise automat serviciilor de sprijin pentru victime în termen de două zile lucrătoare de la denunțarea săvârșirii infracțiunii. Aveți dreptul de a solicita poliției să nu vă transmită datele serviciilor de sprijin pentru victime.

Dacă sunteți victima unei infracțiuni sexuale sau a violenței în familie sau dacă sunteți o rudă apropiată îndurerată, poliția vă va solicita consimțământul explicit înainte de a vă trimite datele serviciilor de sprijin pentru victime.

Cum mi se protejează confidențialitatea?

În cazul în care au obligația de a comunica informații în temeiul Codului privind victimele, prestatorii de servicii trebuie să facă acest lucru în mod efectiv și în conformitate cu obligațiile lor din Legea din 1998 privind protecția datelor și cu alte legi relevante.

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de sprijin pentru victime?

Nu - aveți dreptul de a beneficia de servicii de sprijin pentru victime în orice moment, indiferent dacă ați denunțat sau nu săvârșirea unei infracțiuni, precum și după încheierea cercetării și a urmăririi penale.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

În cazul în care o victimă denunță săvârșirea unei infracțiuni către un prestator de servicii responsabil cu cercetarea infracțiunilor, prestatorul de servicii trebuie să se asigure că victima este evaluată individual pentru a identifica orice nevoi specifice de protecție și pentru a stabili dacă și măsura în care victima urmează să beneficieze de măsuri de protecție specifice sau de măsuri speciale în cursul audierii sau de măsuri speciale atunci când furnizează dovezi.

Natura evaluării va depinde de toate circumstanțele, inclusiv gravitatea infracțiunii și nivelul prejudiciilor aparente suferite de către victimă. Evaluarea trebuie să ia în considerare caracteristicile personale ale victimei, opiniile acesteia, precum și natura și circumstanțele infracțiunii.

În cazul în care, ca urmare a evaluării individuale, un prestator de servicii a identificat că o victimă are nevoi de protecție specifice și că urmează să beneficieze de măsuri de protecție specifice în cursul audierii, prestatorul de servicii responsabil cu cercetarea infracțiunii trebuie să se asigure, de asemenea, sub rezerva constrângerilor de ordin operațional și practic, de disponibilitatea următoarelor măsuri:

 • dacă este posibil, să se asigure că victima este audiată de aceeași persoană, cu excepția cazului în care acest lucru ar prejudicia instrumentarea corespunzătoare a cazului;
 • că audierea se desfășoară, atunci când este necesar, în spații special amenajate sau adaptate în acest scop;
 • că audierile sunt efectuate de către sau cu ajutorul profesioniștilor formați în acest scop și
 • că, în cazurile de violență sexuală, de violență bazată de sex sau de violență în familie, victimelor li se oferă posibilitatea ca audierea să fie efectuată de o persoană de același sex. Orice asemenea cerere trebuie admisă, dacă acest lucru este posibil, cu excepția cazului în care ar prejudicia instrumentarea corespunzătoare a cazului.

În cazul improbabil în care un suspect evadează din custodie, după ce ia cunoștință de evadare sau după ce este informată de către penitenciar, de către Echipa de delincvență juvenilă (Youth Offending Team), de către spital sau de către centrul de cazare pentru imigranți cu privire la acest lucru, poliția vă va informa, dacă este posibil, cu privire la evadare și la orice măsuri luate pentru protecția dumneavoastră dacă se consideră că suspectul constituire un risc semnificativ pentru dumneavoastră.

Ce entități îmi pot oferi protecție?

În cazul în care o victimă denunță săvârșirea unei infracțiuni la un prestator de servicii responsabil cu cercetarea infracțiunilor, acesta trebuie să se asigure că victima este evaluată individual pentru a identifica orice protecție specifică. În majoritatea cazurilor, această entitate este poliția.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea autorului infracțiunii?

Toate victimele unei infracțiuni au dreptul de a fi evaluate de către poliție în vederea identificării oricăror nevoi sau servicii de sprijin necesare, inclusiv dacă și măsura în care acestea pot beneficia de măsuri speciale. Durata și conținutul acestei evaluări depinde de gravitatea infracțiunii și de nevoile dumneavoastră individuale. Evaluarea va lua în considerare caracteristicile dumneavoastră personale, natura și circumstanțele infracțiunii, precum și opiniile dumneavoastră. Cu cât puteți furniza mai multe informații în cursul evaluării, cu atât mai personalizat va fi sprijinul, luând în considerare nevoile dumneavoastră individuale.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea sistemului de justiție penală (în timpul cercetării sau al procesului)?

Toate victimele unei infracțiuni au dreptul de a fi evaluate de către poliție în vederea identificării oricăror nevoi sau servicii de sprijin necesare, inclusiv dacă și măsura în care acestea pot beneficia de măsuri speciale. Durata și conținutul acestei evaluări depinde de gravitatea infracțiunii și de nevoile dumneavoastră individuale. Evaluarea va lua în considerare caracteristicile dumneavoastră personale, natura și circumstanțele infracțiunii, precum și opiniile dumneavoastră. Cu cât puteți furniza mai multe informații în cursul evaluării, cu atât mai personalizat va fi sprijinul, luând în considerare nevoile dumneavoastră individuale.

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

Ca victimă vulnerabilă[1], puteți beneficia de drepturi în plus în temeiul Codului privind victimele în cazul în care calitatea depoziției dumneavoastră poate fi afectată deoarece:

 1. suferiți de un handicap mintal în sensul Legii din 1983 privind sănătatea mintală;
 2. vă este afectată altfel în mod semnificativ inteligența și funcționarea socială sau
 3. aveți un handicap fizic sau suferiți de o tulburare fizică.

[1] Pe baza criteriilor prevăzute la articolul 16 din Legea din 1999 privind justiția juvenilă și dovezile în materie penală care permit instanței să determine eligibilitatea pentru măsuri speciale (a se vedea capitolul 1 punctele 1.13-1.15)

Sunt minor - am drepturi speciale?

Puteți beneficia de drepturi sporite în temeiul Codului privind victimele în calitate de victimă vulnerabilă [1] dacă aveți sub 18 ani la momentul săvârșirii infracțiunii. Acest lucru include dreptul de a beneficia de măsuri speciale dacă depuneți mărturie în instanță.

[1] Acest lucru se bazează pe criteriile prevăzute la articolul 16 din Legea din 1999 privind justiția juvenilă și dovezile în materie penală care permit instanței să determine eligibilitatea pentru măsuri speciale (a se vedea capitolul 1 punctele 1.13-1.15)

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni - ce drepturi am?

Rudele apropiate ale persoanei decedate au dreptul de a beneficia de servicii în temeiul Codului în calitate de victime ale celei mai grave infracțiuni.

Un membru al familiei mele a fost victima unei infracțiuni - ce drepturi am?

Purtătorul de cuvânt al familiei pentru victimele infracțiunilor care au un handicap sau pentru victimele care au fost rănite atât de grav ca urmare a unei infracțiuni încât nu pot comunica.

Dacă aveți un handicap sau ați fost rănit atât de grav ca urmare a unei infracțiuni încât nu puteți comunica, dumneavoastră sau rudele apropiate aveți dreptul de a desemna un purtător de cuvânt al familiei care să acționeze în calitate de punct unic de contact pentru a beneficia de servicii în temeiul codului.

Părintele sau tutorele unei victime cu vârsta sub 18 ani

Dacă sunteți o victimă cu vârsta sub 18 ani, dumneavoastră și, de obicei, părintele sau tutorele dumneavoastră, aveți dreptul de a beneficia de servicii în temeiul codului.[1]

[1] Cu excepția cazului în care părintele sau tutorele face obiectul cercetării sau a fost acuzat de poliție în legătură cu infracțiunea sau dacă, în opinia rezonabilă a prestatorului de servicii implicat, nu este în interesul dumneavoastră ca părintele sau tutorele să beneficieze de aceste servicii.

Pot avea acces la mediere? În ce condiții? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Justiția reparatorie reprezintă procesul prin care victimele sunt puse față în față cu persoanele care au cauzat prejudiciul, în vederea găsirii unei soluții constructive.

Justiția reparatorie are caracter voluntar - nu sunteți obligat(ă) să participați, ci trebuie să vă exprimați în prealabil acordul în acest sens, atât dumneavoastră, cât și autorul infracțiunii. Puteți solicita să participați la procedura de justiție reparatorie oricând doriți sau vi se poate solicita să participați în cazul în care autorul infracțiunii a solicitat lansarea unei proceduri de justiție reparatorie. Chiar dacă ambele părți doresc să participe, există posibilitatea ca acest lucru să nu fie adecvat, iar moderatorul va face o evaluare în acest sens.

Vor fi luate măsuri corespunzătoare pentru a vi se asigura siguranța în cadrul oricăror proceduri la care conveniți să participați; un moderator format va fi prezent întotdeauna în cursul întâlnirilor dintre dumneavoastră și autorul infracțiunii. Dacă autorul infracțiunii și-a recunoscut vina și dorește să participe la o întâlnire sau să comunice cu dumneavoastră, puteți avea posibilitatea de a explica autorului infracțiunii cum v-a afectat incidentul. Apoi, puteți decide să solicitați scuze sau să conveniți asupra unei activități pe care autorul infracțiunii trebuie să o desfășoare pentru a compensa prejudiciul suferit.

Justiția reparatorie nu este același lucru cu o hotărâre privind prestarea de muncă în folosul comunității. Hotărârea privind prestarea de muncă în folosul comunității este o dispoziție informală a poliției care permite poliției să gestioneze în mod proporțional infracțiunile minore și comportamentul antisocial, în afara sistemului formal de justiție penală. Hotărârile privind prestarea de muncă în folosul comunității se adresează în principal autorilor care se află la prima infracțiune, care și-au exprimat remușcările în mod veritabil și în cazul în care victima nu a dorit ca poliția să întreprindă măsuri formale.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează drepturile pe care le am?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură pentru victimele infracțiunilor („Codul privind victimele”) este adoptat în temeiul Linkul se deschide într-o fereastră nouăarticolului 32 din Legea din 2004 privind violența în familie, infracțiunile și victimele infracțiunilor („DVCVA 2004”) și inițiat prin Ordin emis în temeiul Linkul se deschide într-o fereastră nouăarticolului 33 din DVCVA 2004, Linkul se deschide într-o fereastră nouăOrdinul din 2015 la Legea din 2004 privind violența în familie, infracțiunile și victimele infracțiunilor (Codul de procedură pentru victime) (Decretul din 2015 nr. 1817) a fost prezentat Parlamentului la 23 octombrie 2015 și pune în practică o versiune revizuită a Codului privind victimele la 16 noiembrie 2015.

Codul privind victimele stabilește serviciile care urmează să fie prestate în Anglia și Țara Galilor pentru victimele infracțiunilor de către organizațiile principale ale justiției penale (Introducere, capitolele 1-4) și alte organizații cu funcții relevante (capitolul 5). Aceste organizații sunt denumite „prestatori de servicii”. Codul privind victimele prevede drepturile victimelor infracțiunilor și atribuțiile reciproce ce le revin prestatorilor de servicii respectivi.

Capitolul 3 din Codul privind victimele stabilește, într-un limbaj care poate fi înțeles de către copii, serviciile care vor fi prestate victimelor minore ale infracțiunilor. Acesta va fi citit coroborat cu introducerea și cu capitolele 1 și 2 din Codul privind victimele.

Codul privind victimele, alineatul 1 din introducere și alineatul 1 din capitolul 5 asigură faptul că autoritățile competente iau în considerare obiectivele globale ale directivei în exercitarea funcțiilor lor în temeiul Codului privind victimele.

Drepturile prevăzute în Codul privind victimele se aplică tuturor victimelor, indiferent de statutul acestora din punctul de vedere al rezidenței.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăArticolul 56 din Legea din 2004 privind violența în familie, infracțiunile și victimele infracțiunilor: Ministrul Justiției (Ministry of Justice) (MJ) acordă subvenții serviciilor naționale de sprijin pentru victime. Oferă finanțare și secțiilor de poliție (Police and Crime Commissioners) pentru furnizarea la nivel local de servicii de sprijin emoțional și îndrumare practică victimelor infracțiunilor în conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăarticolul 143 din Legea din 2014 privind comportamentul antisocial, infracțiunile și supravegherea ordinii.

Clauza 3 din Acordul de finanțare dintre MJ și PCC prevede că serviciile atribuite PCC trebuie să respecte Directiva privind victimele și, în special, articolele 8 și 9. Potrivit clauzei 4, serviciile atribuite sau prestate trebuie să respecte condițiile enumerate la articolul 8.1.

Ultima actualizare: 01/02/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Cum pot denunța săvârșirea unei infracțiuni?

Mai întâi, săvârșirea unei infracțiuni trebuie denunțată la poliție. Informații privind modul în care trebuie făcut acest lucru sunt disponibile: Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

Dacă sunteți victimă a unei infracțiuni, aveți dreptul de a primi de la poliție următoarele informații și de a vi se explica, în termen de cinci zile lucrătoare, motivele pentru care suspectul a fost:

 • arestat;
 • audiat după ce a fost informat care îi sunt drepturile;
 • eliberat fără a i se aduce acuzații;
 • eliberat pe cauțiune sau deoarece condițiile privind cauțiunea sunt modificate sau anulate.

Aveți dreptul de a primi de la poliție următoarele informații în termen de cinci zile lucrătoare de la momentul în care poliția primește respectivele informații:

 • data, ora și locul primei audieri în instanță;
 • faptul că suspectul este eliberat pe cauțiune, orice condiții ale cauțiunii și orice modificări ale acestor condiții.

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul cercetării sau al procesului)? În ce condiții?

Victimele și martorii nu sunt părți în procesul penal și, prin urmare, nu sunt eligibili pentru a beneficia de asistență judiciară în Anglia și Țara Galilor.

Pot să cer să mi se ramburseze cheltuielile (aferente participării la cercetări/proces)? În ce condiții?

Prestatorii de servicii responsabili cu urmărirea penală a unei infracțiuni trebuie să le acorde victimelor posibilitatea de a li se rambursa cheltuielile efectuate pentru a se prezenta în instanță și a aduce dovezi.

Mai multe informații privind solicitarea rambursării cheltuielilor pentru martori sunt disponibile Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici

și Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici

Dacă cercetările au fost finalizate și cazul nu a fost înaintat instanței, pot să introduc o cale de atac?

Dacă nu sunteți mulțumit de decizia poliției sau a organelor de urmărire penală (Crown Prosecution Service, CPS) de neîncepere a urmăririi penale, aveți dreptul de a solicita reexaminarea deciziei în conformitate cu sistemul Direcției Generale a Poliției Naționale (National Police Chiefs Council) (NPCC) și al CPS privind dreptul victimelor la reexaminare.

CPS a lansat sistemul privind dreptul victimelor la reexaminare la 5 iunie 2013. Poliția din Anglia și Țara Galilor a adoptat acest sistem la 1 aprilie 2015. Sistemul acordă victimelor unei infracțiuni dreptul de a solicita reexaminarea unei decizii a poliției sau a CPS de neîncepere a urmăririi penale sau de finalizare a procedurii penale în alt mod.

Dacă vă este comunicată o decizie care poate face obiectul reexaminării fie în cadrul sistemului NPCC, fie în cadrul sistemului CPS, aveți dreptul de a primi informații suficiente în această comunicare, care să vă permită să decideți dacă doriți sau nu reexaminarea.

Pot să mă implic în proces?

Dacă știți ceva cu privire la un incident, vi se poate solicita să prezentați probe în instanță din partea acuzării sau din partea apărării.

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat sau pot să aleg să fiu: victimă, martor, parte civilă, acuzator privat?

În sensul Codului de procedură pentru victimele infracțiunilor (Codul privind victimele), este considerată victimă:

 • o persoană fizică ce a suferit un prejudiciu, inclusiv o vătămare a integrității sale fizice, mentale sau emoționale, sau un prejudiciu economic, cauzate în mod direct de o infracțiune;
 • o rudă apropiată (a se vedea glosarul) a unei persoane al cărui deces a fost cauzat în mod direct de o infracțiune.

Dacă știți ceva cu privire la un incident, vi se poate solicita să prezentați probe în instanță din partea acuzării sau din partea apărării. În cazul în care cunoașteți una dintre persoanele implicate într-o cauză, vi se poate solicita, de obicei, de către apărare, să furnizați probe în calitate de martor care atestă caracterul persoanei respective. În orice caz, dovezile prezentate de dumneavoastră pot fi cruciale pentru asigurarea condamnării sau achitării inculpatului.

Dreptul de a iniția urmărirea penală privată este prevăzut la articolul 6 alineatul (1) din Legea din 1985 privind urmărirea penală a infracțiunilor (POA). Există, totuși, câteva limitări:

 • în temeiul articolului 6 alineatul (2) din POA din 1985, directorul Parchetului (Director of Public Prosecutions, DPP) are autoritatea de a prelua urmăririle penale private;
 • în unele cazuri, procurorul privat trebuie să solicite acordul procurorului general sau al DPP înaintea începerii procedurii.
Mai multe informații sunt disponibile Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

Codul de procedură pentru victimele infracțiunilor stabilește drepturile victimelor. Acesta este disponibil Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici

Dacă ați fost martor la săvârșirea unei infracțiuni, însă nu sunteți victimă, puteți beneficia mai degrabă de servicii în temeiul Cartei martorilor decât în temeiul codului. Acesta este disponibil Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții?

Dacă știți ceva cu privire la un incident, vi se poate solicita să prezentați probe în instanță din partea acuzării sau din partea apărării. În cazul în care cunoașteți una dintre persoanele implicate într-o cauză, vi se poate solicita, de obicei, de către apărare, să furnizați probe în calitate de martor care atestă caracterul persoanei respective.

Dacă sunteți victima unei infracțiuni, o declarație personală a victimei (Victim Personal Statement, VPS) vă oferă posibilitatea de a explica, cu propriile cuvinte, cum v-a afectat infracțiunea din punct de vedere fizic, emoțional, financiar sau în orice alt mod. Această declarație este diferită de declarația de martor privind ceea ce s-a întâmplat la momentul respectiv, cum ar fi ceea ce ați văzut sau ați auzit.

Prin intermediul VPS, vă faceți auzită vocea în cadrul procesului de justiție penală. Cu toate acestea, nu vă puteți exprima opinia privind vinovăția suspectului sau pedeapsa pe care ar trebui să o primească acesta, deoarece această decizie este de competența instanței.

Aveți dreptul de a da o VPS concomitent cu declarația de martor la poliție cu privire la o infracțiune.

Dacă inculpatul este găsit vinovat, aveți dreptul de a preciza dacă doriți ca VPS să fie citită cu voce tare sau (în cazul în care a fost înregistrată) să fie redată în fața instanței. Aveți, de asemenea, dreptul de a preciza dacă doriți să citiți VPS dumneavoastră sau dacă doriți ca acesta să fie citită cu voce tare de către o altă persoană (de exemplu, un membru al familiei sau avocatul CPS). Înainte de a decide dacă doriți ca VPS să fie citită cu voce tare sau ca înregistrarea acesteia să fie redată în fața instanței, veți fi informat despre consecințele posibile, inclusiv faptul că VPS ar putea fi transmisă mass-mediei. De asemenea, apărarea v-ar putea adresa întrebări referitoare la VPS în instanță.

Dacă solicitați ca VPS să fie citită cu voce tare sau înregistrarea acesteia să fie redată în instanță, instanța va decide dacă și ce secțiuni ale VPS trebuie să fie citite cu voce tare sau redate și cine le va citi, luând în considerare interesele dumneavoastră. În majoritatea cazurilor, VPS sunt citite cu voce tare sau înregistrările acestora sunt redate, cu excepția cazului în care instanța decide că există motive întemeiate pentru a nu face acest lucru. Veți fi informat despre decizia instanței.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

Aveți următoarele drepturi:

 • de a fi informat cu privire la rezultatul oricărei audieri privind cauțiunea (orice condiții relevante privind cauțiunea și orice modificări relevante ale acestor condiții) și la motivele aferente, în termen de cinci zile lucrătoare. Dacă sunteți victimă a unei infracțiuni foarte grave, dacă sunteți vizat(ă) în mod repetat sau dacă sunteți vulnerabil(ă) sau intimidat(ă), aveți dreptul de a primi aceste informații în termen de o zi lucrătoare;
 • de a fi informat(ă) de către Serviciul pentru martori (Witness Care Unit) cu privire la data, locul și rezultatul oricăror audieri în fața instanței penale care au loc în cauza respectivă. Aceste informații trebuie furnizate în termen de o zi lucrătoare de la momentul în care Serviciul pentru martori le primește de la instanță;
 • de a fi informat(ă) dacă este emis un mandat de arestare pentru un suspect și cu privire la rezultatul unei audieri dacă suspectul este arestat din nou. Dacă un suspect este arestat din nou după ce a fost emis un mandat, în mod normal, acesta se prezintă în instanță în curând după aceea. Aceste informații trebuie furnizate în termen de cinci zile lucrătoare de la momentul în care Serviciul pentru martori le primește de la instanță;
 • în cazul în care suspectul pledează nevinovat, aveți dreptul de a discuta cu Serviciul pentru martori despre orice nevoi pe care le puteți avea și de a fi îndrumat(ă) către un grup sau o agenție de sprijin relevant(ă), dacă este cazul;

Dacă sunteți martor în timpul procesului, aveți următoarele drepturi:

 • de a întreba personalul instanței dacă puteți intra în clădirea instanței folosind o intrare separată de cea folosită de suspect, familia și prietenii acestuia;
 • dacă circumstanțele permit acest lucru, de a vă întâlni cu avocatul sau reprezentantul CPS și de a-i adresa întrebări privind procesul. Dacă este posibil, acesta vă poate spune cât de mult va trebui să așteptați pentru a furniza dovezile;
 • ori de câte ori este posibil, de a primi o explicație din partea avocatului sau a reprezentantului CPS în cazul în care există o întârziere a procedurii din ziua respectivă și cât de mult este probabil să așteptați;
 • de a aștepta și de a lua loc într-o zonă separată de suspect și familia și prietenii acestuia - instanța va asigura acest lucru ori de câte ori este posibil;
 • de a se institui orice măsuri speciale pentru dumneavoastră în cazul în care acestea au fost dispuse de către instanță;
 • de a vi se indica un punct de contact în cadrul instanței astfel încât să puteți afla ce se întâmplă în cauză în cursul audierilor.

Voi putea să am acces la dosarele instanței?

Accesul la documentele instanțelor este reglementat de Partea a 5-a din Normele de procedură civilă. Cel mai probabil, cele mai relevante norme sunt 5.4C și 5.4D. Acestea sunt disponibile Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici

Ultima actualizare: 01/02/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

3 - Drepturile pe care le am după proces

Pot să introduc o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate?

Victimele nu au dreptul de a contesta hotărârea de condamnare sau pedeapsa impusă autorului infracțiunii.

Care sunt drepturile mele după pronunțarea sentinței?

După finalizarea procesului, aveți următoarele drepturi:

 • de a vi se rambursa cheltuielile în privința cărora CPS a decis că vă sunt datorate dacă v-ați prezentat în instanță pentru a furniza dovezi, cel târziu în termen de 10 zile lucrătoare după ce CPS a primit un formular de solicitare completat corect;
 • de a fi informat de către Serviciul pentru martori (Witness Care Unit) cu privire la rezultatul procesului incluzând, dacă este disponibil, un scurt rezumat al motivelor care stau la baza hotărârii pronunțate. Aceste informații vă vor fi furnizate a doua zi lucrătoare după ce Serviciul pentru martori le primește de la instanță;
 • de a fi îndrumat de către Serviciul pentru martori către servicii de sprijin pentru victime, dacă este cazul și dacă sunt disponibile.

(i) Dacă se depune la Curtea Coroanei (Crown Court) o cerere de contestare a unei hotărâri de condamnare sau a pedepsei pronunțate de Curtea Magistraților (Magistrates’ Court).

Aveți dreptul de a vă fi comunicate următoarele informații în a doua zi lucrătoare după ce Serviciul pentru martori le primește de la instanță:

 • notificarea căii de atac introduse;
 • data, ora și locul oricărei ședințe de judecată;
 • rezultatul soluționării căii de atac, inclusiv orice modificări aduse pedepsei inițiale.

Aveți, de asemenea, următoarele drepturi:

 • de a aștepta și de a lua loc în instanță într-o zonă separată de apelant și de familia și prietenii acestuia. Instanța va asigura acest lucru ori de câte ori este posibil;
 • de a vi se indica un punct de contact în cadrul Curții Coroanei (Crown Court);
 • de a primi informații privind serviciile de sprijin pentru victime, dacă este cazul și dacă acestea sunt disponibile.

(ii) Dacă se depune la Curtea de Apel (Court of Appeal) o cerere de contestare a unei hotărâri de condamnare sau a unei pedepse sau dacă se depune la Curtea Supremă (Supreme Court) a Regatului Unit o cale de atac într-o cauză penală cu privire la o chestiune de drept.

Aveți următoarele drepturi:

 • de a fi informat că apelantului i-a fost acordată permisiunea de a formula o cale de atac, în termen de cinci zile lucrătoare de la momentul în care Serviciul pentru martori a primit informația respectivă de la instanță. Dacă sunteți victima unei infracțiuni foarte grave, dacă sunteți vizat în mod repetat sau dacă sunteți vulnerabil sau intimidat, aveți dreptul de a primi aceste informații în termen de o zi lucrătoare;
 • de a primi informații privind data, ora și locul oricărei audieri de la Serviciul pentru martori a doua zi lucrătoare după ce acesta a primit informațiile de la instanță;
 • de a fi informat de către Serviciul pentru martori dacă apelantul urmează să fie eliberat pe cauțiune înaintea căii de atac sau dacă au fost modificate condițiile cauțiunii, a doua zi lucrătoare după ce acesta a primit informațiile de la instanță;
 • de a primi informații actualizate de la Serviciul pentru martori cu privire la orice modificări ale datelor audierilor, a doua zi lucrătoare după primirea acestor informații de la instanță;
 • de a primi de la Serviciul pentru martori un punct de contact în cadrul personalului Oficiului de Apel în Materie Penală (Criminal Appeal Office) sau al Curții Supreme;
 • de a fi informat cu privire la rezultatul căii de atac, în termen de cinci zile lucrătoare de la momentul în care Serviciul pentru martori a primit informația respectivă de la instanță. Acesta include orice modificări aduse pedepsei inițiale. Dacă sunteți victima unei infracțiuni foarte grave, dacă sunteți vizat(ă) în mod repetat sau dacă sunteți vulnerabil(ă) sau intimidat(ă), aveți dreptul de a primi aceste informații în termen de o zi lucrătoare;
 • de a aștepta și de a lua loc în instanță într-o zonă separată de apelant și de familia și prietenii acestuia. Personalul instanței va asigura acest lucru ori de câte ori este posibil. Sunt rare cazurile în care apelantul participă la ședințele de judecată ale Curții Supreme. Veți beneficia de un tratament special dacă apelantul este prezent și nu doriți să fiți prezent în sala de judecată;
 • de a solicita de la personalul Oficiului de Apel în Materie Penală sau al Curții Supreme o copie a hotărârii pronunțate de instanță după publicarea acesteia.

După acordarea permisiunii de a formula o cale de atac, dacă sunteți o rudă apropiată îndurerată, într-o cauză eligibilă, aveți dreptul la o întâlnire cu CPS pentru a explica natura căii de atac și procedura pe care o va urma instanța.

Comisia de reexaminare a cauzelor penale (Criminal Cases Review Commission)

La primirea unei cereri formulate de autorul unei infracțiuni, această comisie reexaminează hotărârile de condamnare și pedepsele impuse ca urmare a infracțiunii săvârșite. Comisia poate trimite o hotărâre de condamnare sau de stabilire a unei pedepse spre rejudecare dacă există informații sau argumente noi din care rezultă că respectiva condamnare este nesigură sau că pedeapsa este disproporționată. Comisia primește aproximativ 1 000 de cereri de la persoane condamnate în fiecare an și trimite spre rejudecare aproximativ 30-40 dintre acestea. La reexaminarea unei cauze, Comisia va evalua impactul posibil asupra dumneavoastră și va decide dacă trebuie să fiți înștiințat(ă). Comisia va consemna motivele deciziei sale în privința modalității în care veți fi contactat(ă) și, în cazurile corespunzătoare, va notifica aceste decizii poliției.

 • Aveți dreptul de a fi înștiințat(ă) de către Comisie în cazul în care aceasta consideră că sunteți vizat de o eventuală reexaminare.
 • În cazul în care Comisia decide că este potrivit să vă contacteze în cursul reexaminării, Comisia vă va informa că a fost primită o cerere și că respectiva cauză face obiectul reexaminării. În urma reexaminării, Comisia va decide dacă hotărârea de condamnare sau de stabilire a unei pedepse trebuie trimisă în instanță și vă va informa cu privire la rezultatul la care a ajuns, cu excepția cazului în care ați solicitat în mod expres să nu fiți informat(ă).
 • În cazul în care Comisia decide că nu este potrivit să vă contacteze în cursul reexaminării, însă decide ulterior că hotărârea de condamnare sau de stabilire a unei pedepse trebuie rejudecată, se presupune că vă va informa despre această trimitere.

Am dreptul la sprijin sau la protecție după terminarea procesului? Pe ce durată?

 • Aveți dreptul de a beneficia de servicii de sprijin pentru victime în orice moment, indiferent dacă ați denunțat sau nu săvârșirea unei infracțiuni, precum și după încheierea cercetării și a urmăririi penale.

Ce informații voi primi în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat?

 • Aveți dreptul de a fi informat(ă) de către Serviciul pentru martori cu privire la pedeapsa impusă suspectului (dacă este condamnat) a doua zi lucrătoare după ce Serviciul pentru martori primește informațiile de la instanță, respectiv o explicație scurtă privind scopul și efectul pedepsei.
 • Aveți dreptul de a fi îndrumat(ă) către CPS care va răspunde oricăror întrebări despre pedeapsă la care nu vă poate răspunde Serviciul pentru martori.
 • În afara drepturilor prezentate mai sus, dacă sunteți o rudă apropiată a victimei, într-o cauză eligibilă, aveți, de asemenea, dreptul la o întâlnire cu reprezentantul CPS care vă va explica pedeapsa impusă. De obicei, această întâlnire are loc în instanță.

Voi fi informat(ă) dacă autorul infracțiunii este eliberat (inclusiv eliberat înainte de termen sau condiționat) sau a evadat din detenție?

Sistemul legal de informare destinat victimelor în cazul probațiunii (Probation Service Victim Contact Scheme - VCS) este pus la dispoziția victimelor infracțiunilor săvârșite cu violență și ale infracțiunilor sexuale în care autorul infracțiunii primește o pedeapsă de cel puțin 12 luni. Scopul VCS este de a furniza victimelor eligibile informații și consultanță privind procesul de justiție penală prin intermediul unui ofițer de legătură pentru victime (Victim Liaison Officer) desemnat. Acestea includ primirea de informații actualizate privind etapele esențiale ale pedepsei impuse autorului infracțiunii, la discreția Serviciului Național de Probațiune (National Probation Service), cum ar fi transferul într-o instituție în condiții de detenție deschisă sau eliberarea, precum și darea unei declarații privind condițiile referitoare la victimă care pot fi anexate eliberării condiționate a autorului infracțiunii.

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni săvârșite prin violență sau a unei infracțiuni sexuale [1] și autorul a primit o pedeapsă cu închisoarea de cel puțin 12 luni sau a fost reținut într-un spital pentru tratament în temeiul Legii din 1983 privind sănătatea mintală, aveți dreptul de a fi înștiințat(ă) cu privire la VCS de către Serviciul pentru martori și de a fi informat(ă) că datele dumneavoastră vor fi transmise automat Serviciului Național de Probațiune în termen de 20 de zile lucrătoare, cu excepția cazului în care ați indicat că nu doriți transmiterea acestora.

Dacă optați să luați parte la VCS, aveți următoarele drepturi:

 • de a decide dacă doriți să primiți informații despre etapele esențiale ale pedepsei impuse autorului infracțiunii;
 • de a vă fi desemnat un ofițer de legătură pentru victime, care va acționa în calitate de punct de contact în cadrul Serviciului Național de Probațiune, cu excepția cazului în care sunteți victimă a unui pacient fără restricție (a se vedea în cele ce urmează);
 • de a primi informații și de a face declarații Serviciului Național de Probațiune cu privire la condițiile aferente victimei care urmează să fie incluse în liberarea condiționată a autorului infracțiunii sau în condițiile de eliberare definitivă. De exemplu, acest lucru ar putea include o condiție prin care autorul infracțiunii să fie împiedicat să vă contacteze pe dumneavoastră sau familia dumneavoastră;
 • de a fi informat(ă) de către Serviciul Național de Probațiune cu privire la orice condiții cărora i se impun autorului infracțiunii la momentul eliberării sau al autorizării de a ieși din închisoare care au legătură cu dumneavoastră sau cu familia dumneavoastră;
 • de a fi informat cu privire la data la care aceste condiții iau sfârșit;
 • de a vă fi comunicate orice alte informații pe care Serviciul Național de Probațiune le consideră potrivite în circumstanțele cauzei, inclusiv cu privire la etapele esențiale ale pedepsei impuse autorului infracțiunii sau cu privire la tratament, în cazul unui pacient care suferă de o boală mintală și care face sau nu obiectul unor restricții.

Dacă sunteți o rudă apropiată a victimei unui autor condamnat la

cel puțin 12 luni de închisoare pentru o infracțiune săvârșită prin violență sau pentru o infracțiune sexuală sau care este deținut într-un spital securizat pentru efectuarea tratamentului, veți avea, de asemenea, posibilitatea de a participa la VCS. Cu toate acestea, dacă nu sunteți ruda cea mai apropiată a victimei, această posibilitate va fi lăsată la latitudinea Serviciului Național de Probațiune.

Dacă sunteți părintele, tutorele sau persoana care are în îngrijire o victimă de sub 18 ani, o victimă adultă vulnerabilă sau o victimă care nu poate participa pe deplin la VCS, puteți, în mod normal, să vă prezentați în numele victimei. Această posibilitate nu poate fi oferită dacă se consideră că acest lucru nu este în interesul victimei.

Măsuri de protecție a victimei în cazul evadării

În cazul improbabil în care un autor al unei infracțiuni evadează, poliția, după ce este informată cu privire la acest lucru de către penitenciar, Echipa de delincvență juvenilă (Youth Offending Team), spital sau centrul de cazare pentru imigranți, după caz, vă va informa, dacă este posibil, cu privire la evadare și la orice măsuri luate pentru protecția dumneavoastră dacă se consideră că autorul infracțiunii constituie un risc semnificativ pentru dumneavoastră.

[1] Astfel cum este definit la articolul 45 alineatul (2) din Legea din 2004 privind violența în familie, infracțiunile și victimele infracțiunilor.

Voi fi implicat(ă) în luarea deciziei de punere în libertate sau de liberare condiționată? De exemplu, pot să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

Dacă ați optat să participați la VCS, iar Consiliul de liberare condiționată (Parole Board) urmează să examineze eliberarea autorului infracțiunii sau transferul într-o instituție în condiții de detenție deschisă, aveți următoarele drepturi:

 • de a fi informat(ă) de către Serviciul Național de Probațiune dacă urmează să aibă loc o audiere în fața Consiliului de liberare condiționată;
 • de a da declarații cu privire la condițiile de liberare condiționată (a se vedea glosarul) în fața Consiliului de liberare condiționată;
 • de a vi se furniza o explicație în cazul în care o condiție a liberării condiționate pe care ați solicitat-o nu este inclusă în liberarea condiționată;
 • de a vi se explica Declarația personală a victimei (VPS), inclusiv modul în care aceasta va fi utilizată de către Consiliul de liberare condiționată;
 • de a da o VPS care va fi trimisă Consiliului de liberare condiționată;
 • de a solicita să fiți audiat de Consiliul de liberare condiționată pentru a vă prezenta VPS în cazul în care Consiliul de liberare condiționată decide că este potrivit să organizeze o audiere.
Ultima actualizare: 01/02/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 - Despăgubiri

Care este procedura pentru a solicita despăgubiri din partea autorului infracțiunii? (de exemplu, intervenție în instanță, constituirea ca parte civilă sau o acțiune civilă)

Regimul din 2012 de despăgubiri oferite pentru daunele suferite în materie penală

Regimul de despăgubiri oferite pentru daunele suferite în materie penală este un program finanțat de guvern având scopul de a despăgubi victimele nevinovate ale infracțiunilor săvârșite cu violență din Marea Britanie. Autoritatea de despăgubire a daunelor suferite în materie penală (Criminal Injuries Compensation Authority) (CICA) administrează regimul și decide cu privire la toate cererile. Cererile de despăgubire sunt examinate și, pentru a fi acceptate trebuie să îndeplinească anumite condiții.

Orientări privind regimul de despăgubire sunt disponibile Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici

Puteți formula o cerere Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici

Despăgubire dispusă de instanță

O curte a magistraților (magistrates' court) poate pronunța un hotărâre prin care dispune despăgubiri până la maximum 5 000 GBP pentru fiecare cap de acuzare. La nivelul Curții Coroanei (Crown Court) nu există un astfel de prag, însă trebuie să ia în considerare mijloacele de care dispune autorul infracțiunii.

Ordinele de despăgubire vor stabili suma pe care instanța o consideră potrivită, luând în considerare orice dovezi și declarații ale acuzării și ale apărării.

Instanțele acordă o importanță semnificativă despăgubirilor și trebuie să își motiveze decizia de a nu le acorda.

Mai multe informații privind Curtea Coroanei (Crown Court) sunt disponibile Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici:

Acțiune civilă

Este la latitudinea victimei dacă introduce o acțiune civilă. Această decizie poate afecta, totuși, alte cereri de despăgubire. Este preferabil să solicitați consultanță juridică.

Informații privind modalitatea de introducere a acțiunii sunt disponibile Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici

Instanța a obligat autorul infracțiunii la plata de despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubiri?

Executarea ordinelor de despăgubire este de competența instanțelor.

În cazul în care acesta nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans? În ce condiții?

Nu - nu este posibilă plata unui avans din despăgubirea dispusă de instanță în Anglia și Țara Galilor.

Am dreptul la despăgubiri de la stat?

Puteți fi eligibil în cadrul Regimului de despăgubiri oferite pentru daunele suferite în materie penală, mai multe informații sunt disponibile Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici:

Am dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu este condamnat?

În cadrul Regimului de despăgubiri oferite pentru daunele suferite în materie penală, puteți fi, totuși, eligibil(ă) pentru acordarea unei despăgubiri chiar dacă agresorul nu este cunoscut sau nu este condamnat. Mai multe informații sunt disponibile Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici

Am dreptul la o plată de urgență până mi se soluționează cererea de despăgubiri?

În cazul în care CICA a decis că sunteți eligibil(ă) pentru primirea unei plăți, însă nu poate lua o decizie definitivă, puteți eventual primi o plată intermediară. Faptul că nu poate lua o decizie definitivă se datorează, probabil, faptului că trebuie să se aștepte impactul pe termen lung al prejudiciului care v-a fost adus.

Mai multe informații sunt disponibile Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici

Ultima actualizare: 01/02/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Pe cine pot contacta pentru a beneficia de sprijin și asistență dacă sunt victima unei infracțiuni?

Serviciul de informare a victimelor vă pot îndruma spre serviciile competente din zona în care vă aflați și oferi informații privind măsurile de justiție reparatorie, sistemul de justiție penală și dispozițiile din Codul privind drepturile victimelor și din Carta martorilor. Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul de informare a victimelor

Ministerul Justiției (MJ) acordă subvenții serviciilor naționale de asistență pentru victime astfel încât aceste servicii să își poată îndeplini misiunea. Ministerul oferă finanțare și secțiilor de poliție (Police and Crime Commissioners) pentru furnizarea la nivel local de servicii de sprijin emoțional și îndrumare practică victimelor infracțiunilor în conformitate cu articolul 143 din Legea din 2014 privind comportamentul antisocial, criminalitatea și activitatea poliției.

Serviciile finanțate la nivel local pot fi accesate prin intermediul site-urilor relevante ale Police and Crime Commissioners (PCC). Puteți găsi Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici site-urile web relevante ale PCC

Puteți găsi cel mai apropiat Centru de primire a victimelor agresiunilor sexuale la Linkul se deschide într-o fereastră nouănumărul 111 al Serviciului Național de Sănătate (National Health Service - NHS), apelând la medicul generalist, contactând serviciul de urgențe al spitalului cel mai apropiat sau pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăNHS ChoicesLinkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.nhs.uk/Service-Search/Rape-and-sexual-assault-referral-centres/LocationSearch/364.

Linie telefonică pentru sprijinirea victimelor

Linie telefonică a Serviciului de informare a victimelor: +44 808 168 9293.

Asistența acordată victimelor este gratuită?

Da.

Ce tipuri de asistență pot primi de la serviciile sau autoritățile publice?

Poliția trebuie să vă explice unde și cum să obțineți consiliere sau sprijin, inclusiv acces la asistență medicală, orice tip de asistență specializată (cum ar fi asistență psihologică și cazare alternativă).

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPartea 7 din Legea din 1996 privind locuințele le impune autorităților locale să ajute persoanele și familiile care sunt fără adăpost și le solicită ajutorul.

NHS oferă sprijin în caz de:

Ce tipuri de asistență pot primi de la organizațiile neguvernamentale?

Numeroase organizații neguvernamentale și asociații caritabile oferă victimelor criminalității - la nivel național, regional și local - asistență, sprijin, consiliere și alte servicii de ordin general și specializat.

Ultima actualizare: 01/02/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.