În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Drepturile victimelor, pe țări

Pe cine pot contacta pentru a beneficia de sprijin și asistență dacă sunt victima unei infracțiuni?

Serviciul de informare a victimelor vă pot îndruma spre serviciile competente din zona în care vă aflați și oferi informații privind măsurile de justiție reparatorie, sistemul de justiție penală și dispozițiile din Codul privind drepturile victimelor și din Carta martorilor. Serviciul de informare a victimelor

Ministerul Justiției (MJ) acordă subvenții serviciilor naționale de asistență pentru victime astfel încât aceste servicii să își poată îndeplini misiunea. Ministerul oferă finanțare și secțiilor de poliție (Police and Crime Commissioners) pentru furnizarea la nivel local de servicii de sprijin emoțional și îndrumare practică victimelor infracțiunilor în conformitate cu articolul 143 din Legea din 2014 privind comportamentul antisocial, criminalitatea și activitatea poliției.

Serviciile finanțate la nivel local pot fi accesate prin intermediul site-urilor relevante ale Police and Crime Commissioners (PCC). Puteți găsi aici site-urile web relevante ale PCC

Puteți găsi cel mai apropiat Centru de primire a victimelor agresiunilor sexuale la numărul 111 al Serviciului Național de Sănătate (National Health Service - NHS), apelând la medicul generalist, contactând serviciul de urgențe al spitalului cel mai apropiat sau pe site-ul NHS Choiceshttps://www.nhs.uk/Service-Search/Rape-and-sexual-assault-referral-centres/LocationSearch/364.

Linie telefonică pentru sprijinirea victimelor

Linie telefonică a Serviciului de informare a victimelor: +44 808 168 9293.

Asistența acordată victimelor este gratuită?

Da.

Ce tipuri de asistență pot primi de la serviciile sau autoritățile publice?

Poliția trebuie să vă explice unde și cum să obțineți consiliere sau sprijin, inclusiv acces la asistență medicală, orice tip de asistență specializată (cum ar fi asistență psihologică și cazare alternativă).

Partea 7 din Legea din 1996 privind locuințele le impune autorităților locale să ajute persoanele și familiile care sunt fără adăpost și le solicită ajutorul.

NHS oferă sprijin în caz de:

Ce tipuri de asistență pot primi de la organizațiile neguvernamentale?

Numeroase organizații neguvernamentale și asociații caritabile oferă victimelor criminalității - la nivel național, regional și local - asistență, sprijin, consiliere și alte servicii de ordin general și specializat.

Ultima actualizare: 01/02/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site