În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Drepturile victimelor, pe țări

Cum pot denunța săvârșirea unei infracțiuni?

Mai întâi, săvârșirea unei infracțiuni trebuie denunțată la poliție. Informații privind modul în care trebuie făcut acest lucru sunt disponibile: aici

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

Dacă sunteți victimă a unei infracțiuni, aveți dreptul de a primi de la poliție următoarele informații și de a vi se explica, în termen de cinci zile lucrătoare, motivele pentru care suspectul a fost:

 • arestat;
 • audiat după ce a fost informat care îi sunt drepturile;
 • eliberat fără a i se aduce acuzații;
 • eliberat pe cauțiune sau deoarece condițiile privind cauțiunea sunt modificate sau anulate.

Aveți dreptul de a primi de la poliție următoarele informații în termen de cinci zile lucrătoare de la momentul în care poliția primește respectivele informații:

 • data, ora și locul primei audieri în instanță;
 • faptul că suspectul este eliberat pe cauțiune, orice condiții ale cauțiunii și orice modificări ale acestor condiții.

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul cercetării sau al procesului)? În ce condiții?

Victimele și martorii nu sunt părți în procesul penal și, prin urmare, nu sunt eligibili pentru a beneficia de asistență judiciară în Anglia și Țara Galilor.

Pot să cer să mi se ramburseze cheltuielile (aferente participării la cercetări/proces)? În ce condiții?

Prestatorii de servicii responsabili cu urmărirea penală a unei infracțiuni trebuie să le acorde victimelor posibilitatea de a li se rambursa cheltuielile efectuate pentru a se prezenta în instanță și a aduce dovezi.

Mai multe informații privind solicitarea rambursării cheltuielilor pentru martori sunt disponibile aici

și aici

Dacă cercetările au fost finalizate și cazul nu a fost înaintat instanței, pot să introduc o cale de atac?

Dacă nu sunteți mulțumit de decizia poliției sau a organelor de urmărire penală (Crown Prosecution Service, CPS) de neîncepere a urmăririi penale, aveți dreptul de a solicita reexaminarea deciziei în conformitate cu sistemul Direcției Generale a Poliției Naționale (National Police Chiefs Council) (NPCC) și al CPS privind dreptul victimelor la reexaminare.

CPS a lansat sistemul privind dreptul victimelor la reexaminare la 5 iunie 2013. Poliția din Anglia și Țara Galilor a adoptat acest sistem la 1 aprilie 2015. Sistemul acordă victimelor unei infracțiuni dreptul de a solicita reexaminarea unei decizii a poliției sau a CPS de neîncepere a urmăririi penale sau de finalizare a procedurii penale în alt mod.

Dacă vă este comunicată o decizie care poate face obiectul reexaminării fie în cadrul sistemului NPCC, fie în cadrul sistemului CPS, aveți dreptul de a primi informații suficiente în această comunicare, care să vă permită să decideți dacă doriți sau nu reexaminarea.

Pot să mă implic în proces?

Dacă știți ceva cu privire la un incident, vi se poate solicita să prezentați probe în instanță din partea acuzării sau din partea apărării.

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat sau pot să aleg să fiu: victimă, martor, parte civilă, acuzator privat?

În sensul Codului de procedură pentru victimele infracțiunilor (Codul privind victimele), este considerată victimă:

 • o persoană fizică ce a suferit un prejudiciu, inclusiv o vătămare a integrității sale fizice, mentale sau emoționale, sau un prejudiciu economic, cauzate în mod direct de o infracțiune;
 • o rudă apropiată (a se vedea glosarul) a unei persoane al cărui deces a fost cauzat în mod direct de o infracțiune.

Dacă știți ceva cu privire la un incident, vi se poate solicita să prezentați probe în instanță din partea acuzării sau din partea apărării. În cazul în care cunoașteți una dintre persoanele implicate într-o cauză, vi se poate solicita, de obicei, de către apărare, să furnizați probe în calitate de martor care atestă caracterul persoanei respective. În orice caz, dovezile prezentate de dumneavoastră pot fi cruciale pentru asigurarea condamnării sau achitării inculpatului.

Dreptul de a iniția urmărirea penală privată este prevăzut la articolul 6 alineatul (1) din Legea din 1985 privind urmărirea penală a infracțiunilor (POA). Există, totuși, câteva limitări:

 • în temeiul articolului 6 alineatul (2) din POA din 1985, directorul Parchetului (Director of Public Prosecutions, DPP) are autoritatea de a prelua urmăririle penale private;
 • în unele cazuri, procurorul privat trebuie să solicite acordul procurorului general sau al DPP înaintea începerii procedurii.
Mai multe informații sunt disponibile aici

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

Codul de procedură pentru victimele infracțiunilor stabilește drepturile victimelor. Acesta este disponibil aici

Dacă ați fost martor la săvârșirea unei infracțiuni, însă nu sunteți victimă, puteți beneficia mai degrabă de servicii în temeiul Cartei martorilor decât în temeiul codului. Acesta este disponibil aici

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții?

Dacă știți ceva cu privire la un incident, vi se poate solicita să prezentați probe în instanță din partea acuzării sau din partea apărării. În cazul în care cunoașteți una dintre persoanele implicate într-o cauză, vi se poate solicita, de obicei, de către apărare, să furnizați probe în calitate de martor care atestă caracterul persoanei respective.

Dacă sunteți victima unei infracțiuni, o declarație personală a victimei (Victim Personal Statement, VPS) vă oferă posibilitatea de a explica, cu propriile cuvinte, cum v-a afectat infracțiunea din punct de vedere fizic, emoțional, financiar sau în orice alt mod. Această declarație este diferită de declarația de martor privind ceea ce s-a întâmplat la momentul respectiv, cum ar fi ceea ce ați văzut sau ați auzit.

Prin intermediul VPS, vă faceți auzită vocea în cadrul procesului de justiție penală. Cu toate acestea, nu vă puteți exprima opinia privind vinovăția suspectului sau pedeapsa pe care ar trebui să o primească acesta, deoarece această decizie este de competența instanței.

Aveți dreptul de a da o VPS concomitent cu declarația de martor la poliție cu privire la o infracțiune.

Dacă inculpatul este găsit vinovat, aveți dreptul de a preciza dacă doriți ca VPS să fie citită cu voce tare sau (în cazul în care a fost înregistrată) să fie redată în fața instanței. Aveți, de asemenea, dreptul de a preciza dacă doriți să citiți VPS dumneavoastră sau dacă doriți ca acesta să fie citită cu voce tare de către o altă persoană (de exemplu, un membru al familiei sau avocatul CPS). Înainte de a decide dacă doriți ca VPS să fie citită cu voce tare sau ca înregistrarea acesteia să fie redată în fața instanței, veți fi informat despre consecințele posibile, inclusiv faptul că VPS ar putea fi transmisă mass-mediei. De asemenea, apărarea v-ar putea adresa întrebări referitoare la VPS în instanță.

Dacă solicitați ca VPS să fie citită cu voce tare sau înregistrarea acesteia să fie redată în instanță, instanța va decide dacă și ce secțiuni ale VPS trebuie să fie citite cu voce tare sau redate și cine le va citi, luând în considerare interesele dumneavoastră. În majoritatea cazurilor, VPS sunt citite cu voce tare sau înregistrările acestora sunt redate, cu excepția cazului în care instanța decide că există motive întemeiate pentru a nu face acest lucru. Veți fi informat despre decizia instanței.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

Aveți următoarele drepturi:

 • de a fi informat cu privire la rezultatul oricărei audieri privind cauțiunea (orice condiții relevante privind cauțiunea și orice modificări relevante ale acestor condiții) și la motivele aferente, în termen de cinci zile lucrătoare. Dacă sunteți victimă a unei infracțiuni foarte grave, dacă sunteți vizat(ă) în mod repetat sau dacă sunteți vulnerabil(ă) sau intimidat(ă), aveți dreptul de a primi aceste informații în termen de o zi lucrătoare;
 • de a fi informat(ă) de către Serviciul pentru martori (Witness Care Unit) cu privire la data, locul și rezultatul oricăror audieri în fața instanței penale care au loc în cauza respectivă. Aceste informații trebuie furnizate în termen de o zi lucrătoare de la momentul în care Serviciul pentru martori le primește de la instanță;
 • de a fi informat(ă) dacă este emis un mandat de arestare pentru un suspect și cu privire la rezultatul unei audieri dacă suspectul este arestat din nou. Dacă un suspect este arestat din nou după ce a fost emis un mandat, în mod normal, acesta se prezintă în instanță în curând după aceea. Aceste informații trebuie furnizate în termen de cinci zile lucrătoare de la momentul în care Serviciul pentru martori le primește de la instanță;
 • în cazul în care suspectul pledează nevinovat, aveți dreptul de a discuta cu Serviciul pentru martori despre orice nevoi pe care le puteți avea și de a fi îndrumat(ă) către un grup sau o agenție de sprijin relevant(ă), dacă este cazul;

Dacă sunteți martor în timpul procesului, aveți următoarele drepturi:

 • de a întreba personalul instanței dacă puteți intra în clădirea instanței folosind o intrare separată de cea folosită de suspect, familia și prietenii acestuia;
 • dacă circumstanțele permit acest lucru, de a vă întâlni cu avocatul sau reprezentantul CPS și de a-i adresa întrebări privind procesul. Dacă este posibil, acesta vă poate spune cât de mult va trebui să așteptați pentru a furniza dovezile;
 • ori de câte ori este posibil, de a primi o explicație din partea avocatului sau a reprezentantului CPS în cazul în care există o întârziere a procedurii din ziua respectivă și cât de mult este probabil să așteptați;
 • de a aștepta și de a lua loc într-o zonă separată de suspect și familia și prietenii acestuia - instanța va asigura acest lucru ori de câte ori este posibil;
 • de a se institui orice măsuri speciale pentru dumneavoastră în cazul în care acestea au fost dispuse de către instanță;
 • de a vi se indica un punct de contact în cadrul instanței astfel încât să puteți afla ce se întâmplă în cauză în cursul audierilor.

Voi putea să am acces la dosarele instanței?

Accesul la documentele instanțelor este reglementat de Partea a 5-a din Normele de procedură civilă. Cel mai probabil, cele mai relevante norme sunt 5.4C și 5.4D. Acestea sunt disponibile aici

Ultima actualizare: 01/02/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site