Victims' rights - by country

You are considered an ‘injured party’ (poškozený - term used for the victim of a crime in the Code of Criminal Procedure (trestní řád)) if you have suffered harm as the result of an action identified as a crime in the Criminal Code (trestní zákon). This harm may take various forms, for example, damage to or theft of an object. As the injured party you have certain legal rights before, during and after court proceedings.

Criminal proceedings in the Czech Republic begin with fact-checking and an investigation. At this stage of the case, the police make inquiries under the supervision of the public prosecutor. If enough evidence is gathered during this stage of the proceedings proving that a crime has been committed and that it was committed by a specific person, the public prosecutor issues a decision to bring charges, and the case then goes to court. During the court stage of the criminal proceedings, the court hears the evidence and on the basis of that evidence it finds the defendant guilty or not guilty. If the court finds the defendant guilty of committing the crime, it imposes a penalty on the defendant. In the case of a non-guilty verdict, the defendant is acquitted. The criminal proceedings may continue on the basis of an appeal brought before a higher court if you have made a claim for damages.

As an injured party you can join the criminal proceedings at any stage.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 16/09/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Ce informații voi primi din partea autorităților (de exemplu, poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte de denunțarea acesteia?

De la primul dumneavoastră contact cu poliția, veți primi informații care vă vor permite să vă exercitați drepturile în mod corespunzător. Mai exact, veți primi informații cu privire la:

 • autoritatea la care puteți depune o plângere penală - și veți primi datele de contact ale autorității respective;
 • persoanele pe care le puteți contacta cu o solicitare de asistență profesională și în ce condiții asistența profesională este gratuită; veți primi, de asemenea, datele de contact ale specialiștilor care oferă asistență;
 • condițiile în care aveți dreptul să beneficiați de măsuri menite să vă garanteze siguranța;
 • locul de unde puteți obține informații suplimentare cu privire la cazul în care dumneavoastră sunteți victima;
 • etapele procedurilor penale și rolul dumneavoastră în cadrul acestora;
 • autoritatea de la care puteți solicita mai multe informații; veți primi, de asemenea, datele de contact ale autorității respective;
 • condițiile în care aveți dreptul la asistență financiară;
 • cele mai apropiate adăposturi, centre de intervenție sau alte facilități similare pe care le puteți contacta;
 • cel mai apropiat furnizor de asistență medicală pe care îl puteți contacta;
 • modalitatea în care puteți solicita reparații în cazul în care drepturile dumneavoastră au fost încălcate de către o autoritate publică;
 • măsurile pe care le puteți solicita pentru a vă proteja interesele dacă aveți reședința într-un alt stat membru al UE;
 • ce alte drepturi aveți în temeiul Legii privind victimele infracțiunilor.

Nu locuiesc în țara din UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

Vi se garantează aceleași drepturi precum cetățenilor Republicii Cehe și persoanelor care au reședința în Republica Cehă. În cazul în care declarați că nu vorbiți limba cehă, vi se vor oferi informații privind drepturile dumneavoastră într-o limbă pe care o înțelegeți sau în limba oficială a statului al cărui cetățean sunteți.

În cazul în care denunț o infracțiune, ce informații voi primi?

Dacă doriți să depuneți o plângere la poliție, trebuie să vi se ofere toate informațiile care este obligatoriu să fie furnizate în momentul primului dumneavoastră contact cu poliția, astfel cum se specifică mai sus.

În cazul în care depuneți o plângere penală în fața unui procuror, trebuie să primiți întotdeauna informații cu privire la:

 • locul de unde puteți solicita asistență profesională și condițiile în care asistența profesională este gratuită; veți primi, de asemenea, datele de contact ale specialiștilor care oferă asistență;
 • condițiile în care aveți dreptul la măsuri menite să vă garanteze siguranța;
 • locul de unde se pot obține informații suplimentare cu privire la cazul în care dumneavoastră sunteți victima.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

Atunci când aveți contacte cu autoritățile de asigurare a respectării legii și nu vorbiți limba cehă, puteți utiliza limba dumneavoastră maternă sau o limbă pe care ați indicat că o vorbiți.

În cazul în care este posibil, traducerea deciziei definitive de încheiere a procedurii vă va fi înmânată la cerere. În măsura în care este necesar pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră în cadrul procedurilor, o traducere a altor documente vă poate fi pusă la dispoziție, de asemenea, la cererea dumneavoastră motivată.

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul copiilor sau al persoanelor care suferă de un handicap)

Autoritățile au obligația de a informa victimele într-un mod ușor de înțeles, ținând cont de vârsta acestora, de starea de maturitate intelectuală și volițională, de alfabetizarea și de sănătatea acestora, inclusiv starea lor psihică. Dacă este posibil, interogatoriile copiilor și ale persoanelor cu handicap trebuie să fie efectuate de către o persoană cu pregătire specială în acest sens.

Servicii de sprijin pentru victime

Ce entități oferă sprijin pentru victime?

Sprijinul acordat victimelor este furnizat de mai multe grupuri de entități. Printre acestea se numără centrele de stat ale Serviciului de probațiune și mediere, precum și entități private acreditate de Ministerul Justiției pentru a furniza informații juridice și/sau programe de reabilitare și entități autorizate prin Legea privind serviciile sociale pentru a oferi servicii de consiliere psihologică și socială. Asistența juridică acordată victimelor este furnizată de unii avocați. Aceste entități sunt înscrise în registrul furnizorilor de asistență acordată victimelor, care este administrat de Ministerul Justiției și este accesibil de pe pagina de internet a Ministerului Justiției la următoarea adresă: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.justice.cz/.

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de sprijin pentru victime?

Da, veți fi informat automat cu privire la sprijinul acordat victimelor în timpul primului dumneavoastră contact cu poliția. Veți primi datele de contact ale autorităților care acordă asistență.

Cum mi se protejează confidențialitatea?

În general, autoritățile de asigurare a respectării legii nu sunt autorizate să publice informații care nu sunt direct legate de activitatea infracțională. În procedura premergătoare procesului, nu trebuie divulgată nicio informație care ar putea conduce la dezvăluirea identității dumneavoastră. Se acordă o protecție specială protejării vieții private a persoanelor cu vârsta sub 18 ani. În cazul în care depuneți o cerere în acest sens, informațiile privind viața dumneavoastră privată (reședința și adresa de livrare, locul de muncă sau de afaceri și situația dumneavoastră personală, familială și patrimonială) vor fi păstrate astfel încât acestea să poată fi accesate doar de către autoritățile de asigurare a respectării legii, ofițerii de poliție și ofițerii Serviciului de probațiune și mediere implicați în cauză. Acestea pot fi puse la dispoziție numai dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopului procedurilor penale sau pentru persoana împotriva căreia se desfășoară procedurile penale, pentru ca aceasta să își exercite în mod adecvat dreptul la apărare.

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de sprijin pentru victime?

Nu, asistența profesională este disponibilă înainte de începerea procedurii penale. Chiar și înainte de denunțarea infracțiunii, puteți primi asistență profesională în cazul în care aceasta este necesară și oportună.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

Există o serie de opțiuni pentru protecția victimelor.

Poliția vă poate oferi „protecție pe termen scurt” în cazul în care sunteți susceptibil să fiți expus riscului de vătămare corporală sau unui alt risc grav. O astfel de protecție poate să includă protecția fizică, schimbarea reședinței sau activități de consiliere și de prevenire. Poliția poate dispune, de asemenea, ca persoana acuzată să părăsească gospodăria în care locuiți împreună și vecinătatea acesteia pentru o perioadă de 10 zile în cazul în care există un risc de atac la adresa vieții sau a sănătății dumneavoastră.

În cazul în care siguranța victimei este în pericol, ofițerul de polițe întreprinde acțiuni sau ia măsuri pentru a garanta siguranța victimei. Ofițerii Serviciului penitenciar, ofițerii poliției militare și ofițerii poliției municipale au aceeași obligație.

În situații mai grave, sunteți eligibil, în anumite condiții, să beneficiați de protecția specială care este oferită martorilor și altor persoane care sunt susceptibile de a fi expuse riscului de vătămare corporală sau unui alt risc grav în legătură cu procedurile penale. O astfel de protecție include protecția personală, schimbarea domiciliului și asistență cu incluziunea socială într-un mediu nou, ascunderea identității reale etc. Aceasta este o măsură foarte serioasă, care ar trebui să fie folosită numai atunci când este necesar.

Protecția oferită de instanțele de judecată sau de procurori ia forma unor măsuri preventive utilizate în procedurile penale, de exemplu interdicția impusă persoanei acuzate de a contacta victima sau de a intra în gospodăria comună unde locuiește victima. Măsuri preventive similare pot fi dispuse, de asemenea, de o instanță în cadrul unei proceduri civile. În cazul în care protejarea dumneavoastră, în calitate de victimă sau de parte prejudiciată, necesită arestarea preventivă a persoanei acuzate, aceasta poate fi arestată preventiv dacă există motive să se creadă că persoana acuzată va repeta infracțiunea, va finaliza infracțiunea sau va săvârși o infracțiune pe care aceasta a pregătit-o sau amenința că o va săvârși.

În plus, aveți dreptul de a solicita luarea de măsuri în cadrul procedurilor penale pentru a evita să intrați în contact cu presupusul autor al infracțiunii.

La cererea dumneavoastră, aveți dreptul de a primi informații cu privire la eliberarea sau evadarea persoanei acuzate din arestul preventiv, din închisoare sau dintr-un centru de detenție de siguranță, precum și alte informații similare.

Dacă aveți calitatea de martor, puteți depune mărturie fiindu-vă ascunsă identitatea în anumite condiții.

O instanță judecătorească poate, de asemenea, să emită un ordin european de protecție pentru protecția dumneavoastră.

Ce entități îmi pot oferi protecție?

Protecția este oferită de autoritățile menționate mai sus, în special de poliție și de instanțe, prin deciziile adoptate de acestea.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea autorului infracțiunii?

Situația este evaluată întotdeauna de către autoritățile de asigurare a respectării legii. În cazul în care se constată vreun pericol, acestea vor adopta măsurile necesare.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea sistemului de justiție civilă (în timpul cercetării sau al procesului)?

Autoritățile de asigurare a respectării legii trebuie să acționeze întotdeauna astfel încât să împiedice producerea unor alte prejudicii victimei ca urmare a infracțiunii sau a unor prejudicii secundare.

În cazul în care o autoritate de asigurare a respectării legii v-a încălcat drepturile sau nu ați fost în măsură să vă exercitați drepturile pe deplin, aveți dreptul de a solicita reparații. În special, aveți dreptul să solicitați o revizuire a comportamentului autorității polițienești sau să introduceți o acțiune pentru a solicita despăgubiri pentru daune sau o satisfacție echitabilă pentru daunele morale cauzate de o autoritate publică în exercitarea competențelor sale.

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

Printre victimele vulnerabile în mod special se numără copiii, persoanele în vârstă sau persoanele cu handicap și victimele unor infracțiuni cum ar fi traficul de persoane, atacurile teroriste, infracțiunile sexuale comise împotriva demnității umane sau anumite infracțiuni săvârșite prin violență. Victimele deosebit de vulnerabile pot, în mod firesc, să beneficieze de toate posibilitățile de protecție menționate anterior și se întâmplă adesea ca autoritatea competentă să fie, în principiu, obligată să accepte cererea unei victime deosebit de vulnerabile. Domeniul de aplicare a drepturilor victimelor deosebit de vulnerabile este în general mai amplu; acesta nu se aplică însă în mod direct protecției victimelor, care depinde mai mult de faptul dacă victima este expusă riscului de a suferi vătămări corporale sau unui alt risc major.

Sunt minor – am drepturi speciale?

Da, în calitate de copil (o persoană cu vârsta mai mică de 18 ani), sunteți o victimă deosebit de vulnerabilă și aveți drepturi speciale. Printre acestea se numără dreptul la asistență juridică gratuită în cadrul procedurilor penale, dreptul ca interogatoriile dumneavoastră să fie realizate într-un mod deosebit de sensibil de către o persoană instruită, dreptul de a se limita interogatoriile repetate sau dreptul de a se împiedica contactul vizual imediat cu autorul infracțiunii, precum și limitarea derogărilor acordate de la anumite alte drepturi aparținând tuturor victimelor.

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni – ce drepturi am?

În cazul în care suferiți prejudicii ca urmare a decesului unui membru al familiei rezultat în urma unei infracțiuni, sunteți considerat o victimă și dispuneți de drepturile conferite de statutul de victimă.

Un membru al familiei mele a fost victima unei infracțiuni – ce drepturi am?

În acest caz, nu sunteți considerat o victimă. Cu toate acestea, puteți deveni persoana de încredere a victimei, în cazul în care victima vă alege pe dumneavoastră ca atare. Victima are dreptul de a fi însoțită de o persoană de încredere pe parcursul procedurilor penale și atunci când oferă explicații. O persoană de încredere poate fi exclusă numai în cazuri excepționale.

Pot avea acces la mediere? În ce condiții? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Da. Serviciul de probațiune și mediere, care este unul dintre furnizorii de asistență destinată victimelor, oferă servicii de mediere. Medierea este gratuită și este bazată pe acordul ambelor părți, și anume victima și autorul infracțiunii. Medierea este efectuată de un expert în soluționarea conflictelor care menține o abordare amiabilă și echilibrată în raport cu ambele părți și contribuie la identificarea unei soluții. Serviciul de probațiune și mediere este o unitate organizațională de stat a cărei misiune este, printre altele, de a media o soluționare eficace și benefică din punct de vedere social a conflictelor legate de infracțiuni și care, ca atare, este în măsură să asigure securitatea victimei pe parcursul negocierilor în vederea medierii.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează drepturile pe care le am?

Dispozițiile principale sunt cele prevăzute în Legea nr. 45/2013 privind victimele infracțiunilor. Colecția legislativă poate fi consultată în zilele lucrătoare la orice autoritate municipală și regională (inclusiv Primăria orașului Praga). La fel ca alte acte legislative, această lege este disponibilă, de asemenea, online, de exemplu Linkul se deschide într-o fereastră nouăpe portalul administrației publice sau pe pagina de internet a Ministerului de Interne.

Ultima actualizare: 16/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Cum pot denunța săvârșirea unei infracțiuni?

Puteți depune o plângere penală la orice organ de poliție sau procuror, în scris, verbal, printr-un raport, sau pe cale electronică. În plângerea penală, ar trebui să demonstrați ceea ce considerați a fi probe ale săvârșirii infracțiunii.

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

În cazul în care solicitați acest lucru în plângerea penală, autoritatea competentă trebuie să vă informeze cu privire la măsurile luate în termen de o lună de la depunerea plângerii. În calitate de victimă, sunteți, în principiu, partea prejudiciată și, ca atare, aveți dreptul de a consulta dosarul. De asemenea, puteți solicita informații privind stadiul procedurilor. Aceste informații trebuie să vă fie furnizate de către autoritatea competentă; acest lucru nu se aplică în cazul în care astfel de informații ar putea fi prejudiciabile pentru scopul procedurilor penale.

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul cercetării sau al procesului)? În ce condiții?

Da. Puteți primi asistență juridică chiar înainte de inițierea procedurilor penale și puteți beneficia de aceasta pe parcursul procedurilor, precum și după încheierea acestora. Asistența juridică este oferită de către avocați. Victimele deosebit de vulnerabile pot beneficia gratuit de asistență juridică în cadrul procedurilor penale. În plus, aceasta poate fi furnizată gratuit sau la un cost redus unei victime care a suferit prejudicii grave ca urmare a unei infracțiuni intenționate sau unui urmaș al victimei care a decedat ca urmare a unei infracțiuni; aceste persoane trebuie să demonstreze că nu dispun de fonduri suficiente. Alte victime au dreptul la asistență juridică în schimbul unei taxe.

Pot să cer să mi se ramburseze cheltuielile (aferente participării la cercetări/proces)? În ce condiții?

În cazul în care sunteți partea prejudiciată în cadrul procedurilor penale și solicitați despăgubiri pentru daune sau prejudicii morale sau restituirea îmbogățirii fără justă cauză, iar în această cerere vi se acordă câștig de cauză cel puțin parțial, persoana condamnată este obligată să vă despăgubească pentru cheltuielile necesare pentru exercitarea rezonabilă a acestei cereri în cadrul procedurilor. În cazul în care depuneți o moțiune pentru astfel de despăgubiri, instanța poate să le acorde în continuare chiar dacă ați căzut în pretenții în cererea dumneavoastră.

Dacă aveți calitatea de martor, aveți dreptul la o taxă de martor. Trebuie să solicitați această taxă în termen de 3 zile de la data interviului.

Dacă cercetările au fost finalizate și cazul nu a fost înaintat instanței, pot să introduc o cale de atac?

Puteți să contestați acest lucru prin depunerea unei plângeri. Plângerea este o cale de atac împotriva deciziilor luate de autoritatea de poliție și împotriva unora dintre deciziile procurorului public în procedura premergătoare procesului care iau forma unei rezoluții. Astfel, dumneavoastră, în calitate de parte prejudiciată, vă puteți opune, de exemplu, rezoluției de închidere a cazului și rezoluției de încetare a urmăririi penale.

Pot să mă implic în proces?

Da. Dumneavoastră (în calitate de parte prejudiciată) veți fi informat cu privire la momentul în care va fi derulată procedura principală în instanță.

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat sau pot să aleg să fiu: victimă, martor, parte civilă, acuzator privat?

Ordinea juridică cehă face distincție între termenul „victimă” și termenul „parte prejudiciată”. O parte prejudiciată este una dintre părțile la procedura penală. În principiu, termenul vizează toate victimele, cu excepția celor care sunt victime în virtutea unei relații de familie cu o persoană care a decedat ca urmare a unei infracțiuni.

Prin urmare, în sistemului judiciar ceh, veți fi victimă și parte prejudiciată (și, prin urmare, parte la procedurile penale; acest lucru nu se aplică în cazul menționat mai sus) – în calitate de victimă, puteți solicita despăgubiri pentru daune, prejudicii morale sau restituirea îmbogățirii fără justă cauză. În principiu, veți fi, de asemenea, martor. Nu există în ordinea juridică cehă acțiuni juridice private; prin urmare, nu puteți fi acuzator privat.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

Drepturile victimelor sunt reglementate în special de Legea privind victimele infracțiunilor și sunt descrise în alte răspunsuri.

Partea prejudiciată are o serie de drepturi în temeiul Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegii nr. 141/1961, Codul de procedură penală, inclusiv posibilitatea de a solicita despăgubiri pentru daune și prejudicii morale cauzate de o infracțiune sau restituirea îmbogățirii fără justă cauză sau posibilitatea de a contesta dispozitivul deciziei privind despăgubirea în caz de daune, prejudicii sau restituirea îmbogățirii fără justă cauză. De asemenea, partea prejudiciată are dreptul de a depune propuneri de probe suplimentare, de a consulta dosarele, de a participa la proces, de a participa la ședința publică privind căile de atac, de a-și exprima opinia cu privire la cauză înainte de încheierea procedurii, de a participa la negocierea acordului cu privire la vinovăție și pedeapsă și de a participa la ședința publică privind aprobarea acestuia, dreptul de a fi reprezentat de un reprezentant și dreptul de a depune contestații și cereri în cazuri specificate.

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții? Care sunt condițiile?

Da, puteți face o declarație privind impactul infracțiunii asupra vieții dumneavoastră în orice etapă a procesului penal, atât verbal, cât și în scris. În calitate de victimă, și anume în calitate de parte la procedură, puteți căuta, prezenta și propune probe.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

La cererea dumneavoastră, veți primi informații:

 • referitoare la faptul că procedurile penale nu au fost inițiate;
 • cu privire la stadiul procedurilor penale;
 • cu privire la încadrarea faptei de care este acuzată persoana respectivă;
 • privind data și locul audierii publice în cauza aflată pe rolul instanței;

de asemenea, vi se va furniza decizia definitivă de încheiere a procedurii.

Voi putea să am acces la dosarele instanței?

Da, în calitate de parte prejudiciată, aveți dreptul de a consulta dosarul. Cu toate acestea, dacă există motive serioase, procurorul sau autoritatea de poliție vă pot refuza accesul în cadrul procedurii premergătoare procesului.

Ultima actualizare: 16/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

3 - Drepturile pe care le am după proces

Pot să atac hotărârea pronunțată?

Da, însă, în calitate de parte vătămată, puteți introduce o cale de atac împotriva hotărârii numai în ceea ce privește despăgubirea pentru prejudiciul suferit sau pentru daune morale ori pentru restituirea unui profit necuvenit.

Ce drepturi am după pronunțarea hotărârii?

A se vedea celelalte răspunsuri.

Am dreptul la sprijin sau la protecție după terminarea procesului? Cât timp?

Dacă acest lucru este considerat util, puteți beneficia de asistență sau de ajutor specializat chiar și după finalizarea procedurii judiciare. Protecția specială (menționată mai sus) poate însemna adesea o schimbare durabilă a stilului de viață și este deci acordată, prin definiție, chiar și după încheierea procedurii penale.

Ce informații îmi vor fi comunicate în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat?

La cerere, veți primi hotărârea definitivă de condamnare ce cuprinde informații privind durata condamnării și modul de executare a pedepsei. Dacă, în calitate de parte vătămată, ați solicitat despăgubiri pentru prejudiciul suferit sau pentru daune morale ori pentru restituirea unui profit necuvenit, instanța vă ca comunica întotdeauna hotărârea.

În plus, unitatea penitenciară sau instituția în care se execută pedeapsa sau tratamentul obligatoriu vă va oferi anumite alte informații, la cerere:

 • privind eliberarea sau evadarea persoanei care execută o pedeapsă privativă de libertate sau care este supusă unui tratament obligatoriu;
 • privind suspendarea executării pedepsei cu închisoarea;
 • privind extrădarea persoanei condamnate în alt stat sau transferul acesteia într-un stat membru al UE.

Dacă autorul infracțiunii a fost eliberat sau a evadat și, ca urmare, sunteți expus unui pericol în calitate de martor, autoritățile competente sunt obligate să informeze imediat poliția, care va lua măsurile necesare pentru a vă asigura siguranța și vă va oferi informații actualizate.

Voi fi informat în caz de eliberare (inclusiv anticipată sau condiționată) sau în caz de evadare a autorului infracțiunii?

Da, a se vedea mai sus.

Voi fi implicat în luarea deciziei de punere în libertate sau de liberare condiționată? De exemplu, voi putea să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

Aveți dreptul, în orice moment al procedurii penale, să faceți declarații cu privire la impactul pe care l-a avut infracțiunea asupra vieții dumneavoastră.

Cu toate acestea, nu aveți dreptul de a contesta decizia de liberare condiționată sau raportul de bună conduită.

Ultima actualizare: 16/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 - Despăgubiri

Care este procedura pentru a solicita despăgubiri din partea autorului infracțiunii? (de exemplu, intervenție în instanță, constituirea ca parte civilă sau o acțiune civilă)

O victimă poate solicita despăgubiri pentru daune de la autorul infracțiunii prin intermediul unei acțiuni civile; victima poate alătura, de asemenea, cererea de despăgubiri la urmărirea penală a autorului infracțiunii („procedura de constituire ca parte civilă în procesul penal”).

Instanța a obligat autorul infracțiunii la plata de despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubiri?

În cazul în care autorul infracțiunii în mod deliberat nu îndeplinește obligația de reparare a prejudiciului impusă de instanță, persoana care solicită despăgubiri (victima) are dreptul să solicite instanței executarea obligației. O lege, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2018, îndreptățește, de asemenea, victimele infracțiunilor să solicite ca dreptul lor la despăgubiri pentru daune să fie satisfăcut de către stat din fondurile pe care acesta le-a recuperat de la autorul infracțiunii sub formă de sancțiuni de natură patrimonială.

În cazul în care acesta nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans? Care sunt condițiile?

Republica Cehă nu plătește avansuri pentru executarea pedepselor care decurg din obligația autorului infracțiunii de a furniza despăgubiri pentru daunele cauzate prin săvârșirea infracțiunii. Sistemul juridic ceh separă în mod strict dreptul victimei la despăgubiri pentru daunele cauzate de către autorul infracțiunii, considerat a fi o răspundere delictuală, și dreptul victimei la asistență financiară în conformitate cu Legea nr. 45/2013 privind victimele infracțiunilor, care servește drept prestație în numerar de la stat furnizată pentru atenuarea impactului social al statutului de victimă.

Am dreptul la despăgubiri de la stat?

Astfel cum s-a menționat mai sus, statul nu plătește despăgubiri în sensul strict al cuvântului (nu interferează cu obligațiile patrimoniale ale autorului infracțiunii și nu și le asumă), însă oferă victimelor infracțiunilor asistență financiară. În conformitate cu Legea nr. 45/2013 privind victimele infracțiunilor, asistența financiară poate fi acordată victimelor care au suferit prejudicii minime legale la adresa sănătății ca urmare a unei infracțiuni, victimelor infracțiunilor de natură sexuală împotriva demnității umane, copiilor torturați și urmașilor (dintr-un grup definit prin lege) persoanelor care au decedat ca urmare a unei infracțiuni. Această asistență este acordată cel mai adesea sub forma unor sume cuprinse între 10 000 CZK (aproximativ 370 EUR) și 200 000 CZK (aproximativ 7 400 EUR) și se calculează fie la o rată forfetară legală, fie corespunde cuantumului dovedit al veniturilor pierdute și al costului tratamentului sau, după caz, cuantumului costurilor terapiei specializate la care s-a recurs pentru a atenua prejudiciile morale suferite. Ministerul Justiției decide cu privire la cererile de plată a asistenței financiare, care trebuie depuse în termen de 2 ani de la data la care victima a luat cunoștință de prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii și nu mai târziu de 5 ani de la data săvârșirii infracțiunii.

Am dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu este condamnat?

Despăgubirile pentru daunele cauzate de un autor al unei infracțiuni (și anume, răspunderea delictuală) nu pot fi solicitate în cazul în care autorul infracțiunii nu a fost condamnat, pentru simplul fapt că acesta este necunoscut, și anume nu există nicio persoană răspunzătoare sau răspunderea delictuală a acesteia nu a fost probată, sau autorul infracțiunii nu poartă răspunderea penală pentru acțiunile sale, și anume persoana acuzată nu poate fi făcută răspunzătoare pentru niciun prejudiciu cauzat de acte pe care nu le-a săvârșit, care nu prezintă caracterul unei infracțiuni sau pentru care persoana acuzată nu este răspunzătoare. Dimpotrivă, o persoană poate dobândi dreptul la asistență financiară din partea statului (a se vedea mai sus), chiar și înainte de condamnarea autorului infracțiunii; victima are un astfel de drept inclusiv în cazul în care autorul infracțiunii este necunoscut sau în cazul în care acesta nu poartă răspunderea penală pentru acțiunile sale, cu condiția să nu existe nicio îndoială că victima a suferit un prejudiciu prin săvârșirea unor acte care prezintă caracterul unei infracțiuni (sau ca ruda victimei să fi decedat ca urmare a infracțiunii).

Am dreptul la o plată de urgență până mi se soluționează cererea de despăgubiri?

Legea nr. 45/2013 privind victimele infracțiunilor nu permite Ministerului Justiției să acorde avansuri pentru asistența financiară în privința căreia este așteptată o decizie; nevoile vitale urgente ale victimelor sunt abordate în alt mod, prin intermediul sistemului public de sprijin sau asistență socială.

Ultima actualizare: 16/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Pe cine pot contacta pentru a beneficia de sprijin și asistență dacă sunt victima unei infracțiuni?

Entitățile pe care le puteți contacta sunt repertoriate în Registrul furnizorilor de asistență pentru victimele infracțiunilor. Registrul este accesibil pe site-ul Ministerului Justiției Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753.

Registrul cuprinde patru părți în care există informații privind toate tipurile de entități care oferă asistență victimelor, și anume:

 1. furnizori de servicii sociale;
 2. entități autorizate care oferă informații juridice sau care pun în aplicare programe reparatorii;
 3. avocați;
 4. centre de probațiune și de mediere.

Registrul conține date relativ detaliate privind furnizorii de asistență pentru victimele infracțiunilor și în acesta se pot efectua căutări după nume sau după locul în care aceste entități își desfășoară activitatea, precum și căutări avansate folosind alte criterii.

Linie telefonică de urgență dedicată victimelor

(+420) 116 006 (Număr pentru victime — număr universal utilizat și în alte state membre ale UE)

Asistența acordată victimelor este gratuită?

Ajutoarele specializate sunt oferite gratuit, într-un cadru bine definit, victimelor deosebit de vulnerabile. Aceste victime au dreptul, gratuit, și la asistență judiciară în limitele stabilite de lege. Alte tipuri de victime nu au dreptul la ajutoare specializate, însă astfel de ajutoare pot fi acordate gratuit pe baza unei evaluări efectuate de către furnizor. Cu toate acestea, asistența din partea centrelor de probațiune și de mediere este întotdeauna gratuită.

Ce tipuri de asistență pot primi de la serviciile sau autoritățile publice?

Serviciul de probațiune și de mediere, care este un organism public, oferă victimelor informații juridice, sprijin psihologic și programe reparatorii, cum ar fi medierea, prin care vă puteți rezolva problema fără să apelați la instanțe, pe cale amiabilă cu autorul infracțiunii. Serviciul de probațiune și de mediere are 74 de centre pe întreg teritoriul Republicii Cehe și furnizează servicii gratuite.

Ce tipuri de asistență pot primi de la serviciile sau autoritățile neguvernamentale?

În funcție de natura lor, organizațiile neguvernamentale și persoanele fizice oferă informații juridice, consiliere psihologică și socială, asistență juridică sau programe reparatorii.

Ultima actualizare: 16/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.