Drepturile victimelor, pe țări

Cum pot denunța săvârșirea unei infracțiuni?

Puteți depune o plângere la orice secție de poliție. Poliția vă va instrumenta cazul de îndată ce ați depus o plângere oficială și ați dat o declarație scrisă.

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

Puteți obține informații cu privire la evoluția dosarului dumneavoastră de la agentul de poliție (anchetatorul) căruia i-a fost alocat dosarul dumneavoastră. De îndată ce dosarul dumneavoastră a fost deferit instanței, puteți obține informații cu privire la desfășurarea procesului de la persoana din serviciul juridic care vă soluționează cauza.

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul investigării sau al procesului)? În ce condiții?

Puteți obține asistență judiciară gratuită pentru acțiunile care intră sub incidența Legii privind furnizarea de asistență judiciară gratuită, în cadrul unei proceduri legate de anumite tipuri de încălcări ale drepturilor omului.

„proceduri legate de anumite tipuri de încălcări ale drepturilor omului” înseamnă orice:

(a) acțiuni penale pendinte în fața unei instanțe, în orice etapă, inițiate împotriva Republicii Cipru pentru recuperarea unui prejudiciu cauzat unei persoane ca urmare a unor încălcări ale drepturilor omului sau

(b) proceduri penale inițiate de către orice persoană, în cazul în care cererea se referă la anumite tipuri de încălcări ale drepturilor omului.

Forma asistenței judiciare disponibile în temeiul legii menționate anterior:

(a) constă în servicii de consiliere, asistență și reprezentare juridică, în cazul acțiunilor penale introduse împotriva Republicii sau în cazul procedurilor penale și

(b) constă exclusiv în consiliere, în cazul unei acțiuni penale inițiate împotriva Republicii Cipru.

Drepturile omului protejate în temeiul legii menționate anterior sunt cele garantate prin:

(a) secțiunea II din Constituția Republicii Cipru;

(b) Legea din 1962 de ratificare a Convenției europene privind drepturile omului;

(c) legile din perioada 1967-1995 de ratificare a Convenției internaționale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială;

(d) Legea din 1969 de ratificare a pacturilor internațional (Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale; Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice);

(e) Legea din 1989 de ratificare a Convenției europene pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante;

(f) legile din anii 1990 și 1993 de ratificare a Convenției împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

(g) Legea din 1985 de ratificare a Convenției ONU asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei;

(h) Legea din 1990 de ratificare a Convenției cu privire la drepturile copilului.

Asistența judiciară gratuită este disponibilă:

  • oricărei persoane care este victimă a traficului de persoane, în cadrul procedurii desfășurate înaintea unei instanțe districtuale pentru acordarea de despăgubiri în temeiul Legii privind prevenirea și gestionarea traficului de persoane și a exploatării persoanelor, precum și protecția victimelor;
  • oricărei persoane minore care este victimă a traficului de persoane, în cadrul procedurii desfășurate înaintea unei instanțe districtuale pentru acordarea de despăgubiri în temeiul Legii privind prevenirea și gestionarea traficului de persoane și a exploatării persoanelor, precum și protecția victimelor;
  • oricărei persoane minore care este victimă a ademenirii în scopuri sexuale, a pornografiei infantile, a exploatării sexuale și/sau a abuzului sexual, în contextul procedurii pendinte înaintea unei instanțe districtuale pentru acordarea de despăgubiri în temeiul Legii privind prevenirea și controlarea abuzurilor sexuale, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile.

În plus, orice copil care este victimă a oricăreia din infracțiunile descrise în Legea privind prevenirea și controlarea abuzurilor sexuale, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile, indiferent dacă acesta este dispus să coopereze cu autoritățile de urmărire penală în scopul investigării, al urmăririi penale sau al procesului, are acces direct la consiliere gratuită în temeiul Legii privind organizarea profesiei de avocat, în orice etapă a procedurii, precum și la asistență judiciară gratuită, în cazul în care acesta nu dispune de resursele necesare, indiferent de dispozițiile Legii privind asistența judiciară.

În cazul în care copilul-victimă are dreptul la reprezentare, acesta poate beneficia de asistență judiciară și poate fi numit un reprezentant legal care să acționeze în numele lui, în procedura în care există, sau ar putea exista, un conflict de interese între copilul-victimă și titularii răspunderii părintești.

Orice persoană care este victimă a oricăreia dintre infracțiunile descrise în Legea privind prevenirea și controlarea traficului de persoane și a exploatării persoanelor, precum și protecția victimelor, indiferent dacă aceasta este dispusă să coopereze cu autoritățile de urmărire penală în scopul investigării, al urmăririi penale sau al procesului, are acces direct la consiliere gratuită în temeiul Legii privind organizarea profesiei de avocat, precum și la asistență judiciară gratuită, în cazul în care aceasta nu dispune de resursele necesare, în conformitate cu Legea privind asistența judiciară.

Pentru acordarea asistenței judiciare gratuite, trebuie să se depună o cerere scrisă la instanța unde se află pe rol dosarul dumneavoastră. Instanța poate emite un ordin de asistență judiciară gratuită pe baza:

(a) unui raport socio-financiar al Oficiului de protecție socială, în care se descrie situația dumneavoastră financiară și cea a familiei dumneavoastră, venitul dumneavoastră regulat sau orice alte venituri provenite din munca dumneavoastră sau din orice alte surse, cheltuielile dumneavoastră standard pentru trai, precum și cele ale familiei dumneavoastră, și orice alte datorii sau nevoi pe care le-ați putea avea;

(b) gravității situației sau a oricăror alte circumstanțe, pentru a stabili dacă ar fi în interesul justiției să vi se acorde asistență judiciară gratuită în pregătirea și instrumentarea dosarului dumneavoastră.

Beneficiarii asistenței judiciare au dreptul de a alege avocatul care le va oferi asistență judiciară gratuită, dintre cei care doresc să ofere aceste tipuri de servicii conform legislației aplicabile. Dacă un beneficiar nu reușește să numească un avocat la alegerea sa, instanța va numi un avocat de pe o listă întocmită de Uniunea Barourilor din Cipru conform reglementărilor aplicabile.

Pot să cer să mi se ramburseze cheltuielile (aferente participării la cercetări/proces)? În ce condiții?

Republica Cipru vă va deconta toate cheltuielile prevăzute de lege. Informații privind modul și condițiile în care puteți solicita decontarea cheltuielilor sunt disponibile la organele de urmărire penală districtuale din cadrul forțelor de poliție.

Dacă dosarul a fost închis înainte să fie deferit instanței, pot să introduc o cale de atac?

Puteți solicita o decizie motivată din partea poliției, în cazul în care nu au fost inițiate sau încheiate cercetările sau urmărirea penală.

Pot să mă implic în proces?

Puteți să participați la proces în calitate de martor al acuzării și să depuneți mărturie în fața instanței.

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat sau pot să aleg să fiu: victimă, martor, parte civilă, acuzator privat?

În contextul procedurii penale, rolul dumneavoastră este acela al unui martor al acuzării. Dacă depuneți o cerere pentru acordarea de despăgubiri împotriva infractorului, deveniți reclamant în acțiunea civilă pentru recuperarea unui prejudiciu.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

Ca martor al acuzării, sunteți obligat(ă) să depuneți mărturie în fața instanței care judecă speța. În cazul în care ați depus o cerere pentru acordarea de despăgubiri, puteți obține informații despre drepturile și obligațiile dumneavoastră de la avocatul care se ocupă de dosarul dumneavoastră în fața instanțelor civile.

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții?

În cursul oricărei proceduri în care sunteți martor al acuzării, puteți să citiți și să adoptați declarația dată la poliție sau să prezentați dovezile pe care le-ați pus la dispoziția poliției pe parcursul anchetei. În cazul în care doriți să faceți o declarație sau să mărturisiți ceva în plus față de declarația inițială sau față de dovezile pe care le-ați pus la dispoziția poliției, trebuie să vă adresați directorului serviciul juridic care vă soluționează cauza.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

Pe parcursul procesului, procurorul vă va informa cu privire la momentul și modul în care trebuie să se desfășoare ședințele de judecată, precum și la natura acuzațiilor aduse infractorului. De asemenea, puteți solicita să fiți informat(ă) cu privire la orice hotărâre judecătorească definitivă pronunțată în cursul procedurii.

Voi putea avea acces la dosarele instanței?

Nu aveți niciun drept de acces la dosarele instanței.

Ultima actualizare: 31/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site