Victims' rights - by country

You are considered the victim of a crime if you have suffered harm (e.g. if you have been injured or if your personal property has been damaged or stolen, etc.) as a result of an incident which constitutes an offence according to national law. According to the law, you have certain individual rights as a victim of a crime before, during and after the proceedings.

In Cyprus, criminal proceedings begin with a police inquiry into the crime. Once the inquiry is finished, the case is referred to the Attorney-General of the Republic who decides whether to initiate criminal proceedings. If there is sufficient evidence against the alleged perpetrator, the Attorney-General will refer the case to court for trial. Once it has examined the evidence gathered, the court will decide whether the defendant is guilty and either sentence or acquit him/her.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 31/10/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Ce informații voi primi din partea autorităților (de ex. poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte ca eu să o denunț?

Poliția vă va informa, fără întârziere, cu privire la dreptul dumneavoastră de a obține următoarele informații privind:

 1. secția sau departamentul de poliție unde puteți depune o plângere;
 2. tipul de sprijin de care puteți beneficia și din partea cui, inclusiv, dacă este cazul, informații de bază privind accesul la asistență medicală, orice tip de asistență specializată, inclusiv asistență psihologică și cazare alternativă;
 3. cum și în ce condiții vi se asigură protecție, inclusiv măsurile de protecție;
 4. cum și în ce condiții puteți cere despăgubiri;
 5. cum și în ce condiții vă pot fi rambursate cheltuielile suportate ca urmare a participării la procesul penal;
 6. cum și în ce condiții aveți dreptul la servicii de interpretare și traducere;
 7. procedurile disponibile pentru depunerea unei plângeri în cazul în care departament implicat nu vă respectă drepturile;
 8. datele de contact ale agentului de poliție care vă instrumentează cauza, în scopuri de comunicare.

Nu locuiesc în statul membru al UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

În cazul în care locuiți într-un alt stat membru, poliția din Cipru vă va lua o declarație după ce veți fi denunțat săvârșirea infracțiunii, pentru a reduce dificultățile legate de modul de organizare a procedurii.

În cazul în care infracțiunea a fost săvârșită pe teritoriul Republicii Cipru și locuiți într-un alt stat membru, puteți depune un denunț la autoritățile competente din statul membru de reședință în măsura în care nu puteți sau, în eventualitatea unei infracțiuni grave, nu doriți să faceți acest lucru în Cipru.

Dacă depuneți o plângere pentru o infracțiune săvârșită într-un alt stat membru al UE la poliția din Cipru, aceasta din urmă trebuie să o transmită autorității competente din statul membru în care a fost săvârșită infracțiunea, în cazul în care nu are competența de a demara cercetările.

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

Atunci când denunțați o infracțiune la poliție, veți obține următoarele informații în funcție de stadiul procedural în care se află plângerea dumneavoastră:

 1. datele agentului de poliție care instrumentează dosarul dumneavoastră;
 2. orice decizie întemeiată de a nu continua sau de a încheia cercetările sau de a nu începe urmărirea penală împotriva infractorului;
 3. ora și locul procesului, precum și natura acuzațiilor împotriva infractorului;
 4. informații care vă permit să fiți la curent cu desfășurarea procesului penal. În situații excepționale, în cazul în care instrumentarea corespunzătoare a cazului ar putea fi afectată negativ prin divulgarea unor astfel de informații, acestea pot să nu fie divulgate, în urma unui aviz motivat al Procurorului General al Republicii Cipru.
 5. Informații privind dreptul dumneavoastră de a fi informat dacă persoana aflată în detenție provizorie, urmărită penal sau condamnată pentru infracțiunea care are legătură cu dumneavoastră este eliberată sau a evadat. Informațiile de mai sus pot să nu fie divulgate în cazul în care există un risc potențial sau identificat de prejudiciere pentru infractor.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

Dacă doriți să denunțați o infracțiune, dar nu înțelegeți sau nu vorbiți limba greacă, puteți depune o plângere într-o limbă pe care o înțelegeți, cu asistența lingvistică necesară.

În plus, poliția trebuie să se asigure că vi se oferă:

 • servicii de interpretare gratuite în timpul anchetei în cazul în care nu înțelegeți limba greacă sau nu vorbiți limba greacă;
 • traducerea gratuită a tuturor informațiilor colectate în timpul anchetei, la cererea dumneavoastră scrisă, în măsura în care astfel de informații sunt esențiale pentru ca dumneavoastră să vă exercitați drepturile.

Cum se asigură autoritatea că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul copiilor; în cazul în care am un handicap)?

 • Poliția va utiliza un limbaj simplu și inteligibil pentru a comunica cu dumneavoastră, luând în considerare situația dumneavoastră personală, inclusiv orice handicap care poate afecta capacitatea dumneavoastră de a înțelege sau de a vă face înțeles. Comunicarea, atât cea orală, cât și cea scrisă, este într-o formă accesibilă pentru persoanele cu handicap, inclusiv, dacă este cazul, în limbajul Braille sau limbajul semnelor.
 • Dacă aveți vârsta sub 18 ani, veți fi evaluat în funcție de vârstă, nivel de maturitate, opinii, nevoi și preocupări, pentru a verifica dacă puteți să înțelegeți și să vă faceți înțeles/înțeleasă. Părintele, tutorele sau un alt reprezentant legal va fi informat cu privire la orice drepturi care v-ar putea viza.
 • La primul contact cu poliția, puteți să fie însoțit(ă) de o persoană aleasă de dumneavoastră, cu excepția cazului în care acest lucru este în detrimentul intereselor dumneavoastră sau al desfășurării procesului. Dacă aveți un handicap, puteți fi însoțit(ă) de o persoană aleasă de dumneavoastră pe parcursul cercetărilor în cauză.

În plus, dacă sunteți minor(ă), vă vor fi furnizate informații de către serviciile de protecție socială (prin intermediul unui interpret, dacă este necesar) într-o limbă pe care o înțelegeți și ținând seama în mod corespunzător de vârsta și de nivelul dumneavoastră de maturitate. Dacă aveți un handicap, veți primi informații în așa fel încât să le puteți înțelege (de exemplu, în limbajul semnelor).

Servicii de asistență pentru victime

Următoarele organizații furnizează servicii de asistență pentru victime:

 • serviciile medicale,
 • serviciile de protecție socială,
 • serviciile de sănătate mintală,
 • serviciul de psihologie educațională din cadrul Ministerului Educației și Culturii,
 • organizații neguvernamentale

Serviciile de protecție socială din cadrul Ministerului Ocupării Forței de Muncă, Protecției și Securității Sociale oferă sprijin grupurilor vulnerabile, inclusiv victimelor infracțiunii, prin:

 • sprijinirea familiei, pentru a permite membrilor acesteia să își îndeplinească în mod eficace rolurile și responsabilitățile; soluționarea litigiilor familiale care amenință unitatea familiei; protejarea siguranței și bunăstării copiilor; prevenirea comportamentului delincvent și a violenței domestice și încurajarea reabilitării persoanelor implicate în comportamentul antisocial și delincvență;
 • sprijinirea grupurilor vulnerabile;
 • asistarea comunităților locale în identificarea și gestionarea nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile;
 • punerea în contact a victimelor cu alte autorități competente și ONG-uri care pot furniza servicii și sprijin suplimentar.

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de asistență pentru victime?

Poliția vă va trimite la serviciile guvernamentale sau la alte servicii de sprijin și asistență, în cazul în care acest lucru este considerat necesar, și vă va informa în legătură cu serviciile existente menționate mai sus:

Cum mi se protejează confidențialitatea?

Agenții de poliție trebuie să respecte cerințele din Constituție, legislația aplicabilă și Codul de conduită al poliției, care garantează respectarea dreptului dumneavoastră la viața privată și de familie, precum și protejarea corespunzătoare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Conform legislației, numele și conținutul declarațiilor dumneavoastră nu pot fi, în niciun caz, publicate sau divulgate în orice condiții.

Prelucrarea datelor este reglementată de o legislație specială care asigură protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de asistență pentru victime?

Da. După ce ați depus o plângere la poliție, serviciile de protecție socială se vor asigura că vi se oferă servicii de asistență gratuite, în funcție de nevoile pe care le aveți, inclusiv din partea ONG-urilor care pot să ofere asistență specială.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol.

Poliția va lua toate măsurile necesare pentru a vă proteja siguranța, în special dacă se stabilește faptul că aveți nevoi de protecție speciale. Astfel, în funcție de natura/circumstanțele infracțiunii, situația dumneavoastră personală și orice nevoi de protecție speciale, pot fi aplicate măsuri de protecție specifice în diferitele etape ale procesului penal, după cum urmează:

(1) Integrarea victimelor în programele de protecție a martorilor, sub supravegherea și controlul procurorului general

Prin decizia procurorului general, puteți fi integrat(ă) într-un program de protecție a martorilor care implică măsuri ale poliției pentru a vă proteja siguranța personală și siguranța familiei dumneavoastră, dacă este necesar.

(2) Protecția victimelor pe parcursul investigării:

Pe parcursul investigării:

 • Veți fi audiat de către poliție, fără întârzieri nejustificate, de îndată ce veți fi depus o plângere;
 • Numărul audierilor este cât mai redus posibil acestea având loc numai dacă este imperios necesar pentru desfășurarea procesului penal;
 • Puteți fi însoțit(ă) de reprezentantul dumneavoastră legal sau de o persoană aleasă de dumneavoastră, cu excepția cazului în care s-a adoptat o decizie motivată în sens contrar în legătură cu oricare sau cu ambele persoane;
 • Examinările medicale sunt menținute la un nivel minim și sunt desfășurate doar atunci când acest lucru este imperios necesar pentru desfășurarea procesului penal.

(3) Dreptul la protecție al victimelor cu nevoi de protecție specifice în cursul procesului penal:

În cazul în care sunteți identificat(ă) ca victimă cu nevoi de protecție specifice, vă sunt disponibile următoarele opțiuni:

 • Toate audierile se desfășoară în spații proiectate sau adaptate în acest scop;
 • Toate audierile se desfășoară de către profesioniști instruiți în mod corespunzător în acest scop;
 • Toate audierile se efectuează de către aceeași persoană, cu excepția cazului în care acest lucru contravine bunei administrări a justiției și
 • În cazul în care sunteți o victimă a violenței sexuale, a violenței bazate pe gen sau a violenței în cadrul unor relații apropiate, veți fi audiat(ă) de către o persoană de același sex cu dumneavoastră, dacă doriți, cu condiția să nu fie periclitată desfășurarea anchetei.

În mod specific:

În cazul în care sunteți o victimă a violenței domestice:

 • este interzisă publicarea informațiilor cu caracter personal pe care le-ați furnizat în declarație;
 • puteți fi îndrumat(ă) către un adăpost gestionat de Asociația pentru prevenirea și tratarea cazurilor de violență în familie;
 • instanța poate dispune privarea de libertate a pârâtului până când cazul este deferit instanței sau eliberarea acestuia, cu condiția să nu viziteze sau să hărțuiască vreun membru al familiei sale în vreun fel.

În cazul în care sunteți o victimă a abuzului sexual sub vârsta legală:

 • este interzisă publicarea datelor cu caracter personal pe care le-ați furnizat în declarație;
 • Serviciile de protecție socială din cadrul Ministerului Ocupării Forței de Muncă, Protecției și Securității Sociale vor lua toate măsurile necesare pentru a vă proteja siguranța, în cazul în care interesele dumneavoastră sunt contrare celor ale părinților dumneavoastră.

În cazul în care sunteți o victimă a traficului de persoane și a exploatării persoanelor:

 • este interzisă publicarea informațiilor cu caracter personal pe care le-ați furnizat în declarație;
 • Cazul dumneavoastră trebuie să fie raportat la serviciile de protecție socială de către orice funcționar guvernamental care cunoaște situația dumneavoastră - serviciile de protecție socială trebuie să vă informeze cu privire la drepturile dumneavoastră;
 • Aveți dreptul la protecție, fără discriminare, indiferent de statutul dumneavoastră juridic sau de orice formă de cooperare pe care ați putea să o aveți cu poliția.

Ce entități îmi pot oferi protecție?

Poliția este responsabilă, în primul rând, pentru a vă oferi protecție. Dacă este necesar, poliția va coopera cu alte organisme competente din sectorul public sau privat pentru a vă asigura protecția în mod eficace.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea infractorului?

Poliția vă va analiza cazul pentru:

(a) a identifica eventualele nevoi de protecție specifice și

(b) a stabili dacă și în ce măsură puteți beneficia de măsuri speciale în cursul procesului penal din cauza riscului deosebit de victimizare secundară și repetată, intimidare și represalii.

Va fi efectuată o evaluare individuală cu implicarea dumneavoastră strânsă, în care se va ține seama de dorințele dumneavoastră, inclusiv de a nu beneficia de măsuri speciale.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea sistemului de justiție penală (în cursul investigării sau al procesului)?

Evaluarea individuală include o evaluare a expunerii dumneavoastră la riscul de victimizare secundară și repetată, pentru a se exclude orice posibilitate ca dumneavoastră să suportați o victimizare secundară și/sau repetată din partea organelor de justiție penală.

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

Victimelor foarte vulnerabile li se oferă următoarele tipuri de protecție:

(1) Integrarea victimelor în programele de protecție a martorilor, sub supravegherea și controlul procurorului general.

Prin decizia procurorului general, puteți fi integrat(ă) într-un program de protecție a martorilor care implică măsuri ale poliției pentru a vă proteja siguranța personală și siguranța familiei dumneavoastră, dacă este necesar.

(2) Protecția victimelor pe parcursul investigării:

Pe parcursul investigării:

 • Veți fi audiat de către poliție, fără întârzieri nejustificate, de îndată ce veți fi depus o plângere;
 • numărul interviurilor este limitat la minimum, acestea având loc numai dacă este imperios necesar pentru desfășurarea procesului penal;
 • puteți fi însoțit(ă) de reprezentantul dumneavoastră legal sau de o persoană aleasă de dumneavoastră, cu excepția cazului în care s-a adoptat o decizie motivată în sens contrar în legătură cu oricare sau cu ambele persoane;
 • examinările medicale cerute sunt menținute la un nivel minim și sunt desfășurate doar atunci când acest lucru este imperios necesar pentru desfășurarea procesului penal.

(3) Protecția victimelor cu nevoi de protecție specifice în cursul procesului penal:

În cazul în care sunteți identificat(ă) ca victimă cu nevoi de protecție specifice, aveți următoarele drepturi:

 • toate audierile se desfășoară în spații proiectate sau adaptate în acest scop;
 • toate audierile se desfășoară de către profesioniști instruiți în mod corespunzător în acest scop;
 • toate audierile se efectuează de către aceeași persoană, cu excepția cazului în care acest lucru contravine bunei administrări a justiție și
 • În cazul în care sunteți o victimă a violenței sexuale, a violenței bazate pe gen sau a violenței în cadrul unor relații apropiate, veți fi audiat(ă) de către o persoană de același sex cu dumneavoastră, dacă doriți, cu condiția să nu fie periclitată desfășurarea anchetei.

Sunt minor(ă) – am drepturi speciale?

Dacă sunteți minor(ă), vă sunt protejate interesele, care sunt evaluate de la caz la caz, ținând cont de vârsta, nivelul de maturitate, opiniile, nevoile și preocupările dumneavoastră.

Ca minor aveți anumite drepturi suplimentare:

 • pe parcursul procedurii, puteți fi însoțit(ă) de părinții dumneavoastră sau de către un funcționar al serviciilor de protecție socială, dacă vă aflați în grija acestor servicii.
 • în cazul în care sunteți o victimă a violenței domestice, poate fi depusă o plângere în numele dumneavoastră de către directorul serviciilor sociale din cadrul serviciilor de protecție socială și pot fi aplicate toate măsurile necesare pentru siguranța dumneavoastră.
 • în cazul în care sunteți o victimă a abuzului sexual, poate fi depusă o plângere în numele dumneavoastră de către orice reprezentant al statului și pot fi aplicate toate măsurile necesare pentru siguranța dumneavoastră.
 • dacă sunt neînsoțit(ă), veți fi plasat(ă) în grija directorului serviciilor de protecție socială și veți avea acces la drepturile dumneavoastră, de exemplu dreptul dumneavoastră la educație, servicii de sănătate etc., precum și dreptul la reîntregirea familiei.
 • Dreptul la viața privată Poliția va lua toate măsurile legale necesare pentru a preveni diseminarea publică a oricăror informații care ar putea conduce la identificarea dumneavoastră.
 • Nevoi de protecție specifice. Poliția:
  • trebuie să se asigure că cercetările și urmărirea penală se desfășoară indiferent dacă ați depus o plângere oficială, direct sau prin intermediul reprezentantului dumneavoastră, și că procesul penal poate fi continuat chiar și în cazul în care vă retrageți declarația;
  • continuă urmărirea penală chiar și după ce ați împlinit vârsta majoratului;
  • poate să înregistreze audierile cu dumneavoastră în cadrul investigării.

În timpul audierilor, puteți fi însoțit(ă) de reprezentantul dumneavoastră legal sau de către un adult ales de dumneavoastră, cu excepția cazului în care s-a adoptat o decizie motivată în sens contrar în legătură cu persoana respectivă.

Audierile se vor desfășura:

 • fără întârzieri nejustificate de la momentul raportării incidentelor la poliție;
 • dacă este necesar, în spații special proiectate sau adaptate în acest scop;
 • dacă este necesar, de către sau prin intermediul unui profesionist care este instruit în mod corespunzător în acest scop;
 • numai în măsura în care sunt necesare pentru investigare/procedură, iar numărul acestor interviuri va fi limitat pe cât posibil;
 • în caz de abuz sexual, audierile vor fi efectuate de către profesioniști instruiți, de același sex cu copilul.

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni – ce drepturi am?

Puteți solicita sprijin din partea următoarelor servicii de asistență pentru victime:

 • serviciile medicale de stat,
 • serviciile de sănătate mintală,
 • serviciile de protecție socială,
 • serviciile educaționale psihologice (în cazul unui minor);
 • Asociația pentru prevenirea și tratarea cazurilor de violență în familie - operează o linie telefonică de urgență (1440) (pentru victimele violenței domestice);
 • ONG-urile implicate în activități de sprijinire a victimelor.

Legislația vă permite să depuneți o cerere pentru acordarea de despăgubiri împotriva infractorului. De asemenea, vă puteți adresa serviciilor de protecție socială pentru a obține informații cu privire la dreptul dumneavoastră de a solicita despăgubiri.

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni – ce drepturi am?

Puteți solicita sprijin din partea următoarelor servicii de asistență pentru victime:

 • serviciile medicale de stat,
 • serviciile de sănătate mintală,
 • serviciile de protecție socială,
 • serviciile educaționale psihologice (în cazul unui minor);
 • Asociația pentru prevenirea și tratarea cazurilor de violență în familie - operează o linie telefonică de urgență (1440) (pentru victimele violenței domestice);
 • ONG-urile implicate în activități de sprijinire a victimelor.
  • Legislația vă permite să depuneți o cerere pentru acordarea de despăgubiri împotriva infractorului. De asemenea, vă puteți adresa serviciilor de protecție socială pentru a obține informații cu privire la dreptul dumneavoastră de a solicita despăgubiri.

Un membru al familiei mele a fost victima unei infracțiuni – ce drepturi am?

Puteți solicita sprijin din partea următoarelor servicii de asistență pentru victime:

 • serviciile medicale de stat,
 • serviciile de sănătate mintală,
 • serviciile de protecție socială,
 • serviciile educaționale psihologice (în cazul unui minor);
 • Asociația pentru prevenirea și tratarea cazurilor de violență în familie - operează o linie telefonică de urgență (1440) (pentru victimele violenței domestice);
 • ONG-urile implicate în activități de sprijinire a victimelor.

Pot avea acces la mediere? Care sunt condițiile? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

În Cipru, nu există niciun cadru legislativ care să reglementeze serviciile de mediere.

Unde pot găsi acte legislative care reglementează drepturile pe care le am?

Actele legislative care reglementează drepturile dumneavoastră sunt

 • Legea din anii 2000-2015 privind violența domestică (prevenirea și protecția victimelor).
 • Legea din 2014 privind prevenirea și controlarea abuzului sexual, a abuzului sexual asupra copiilor și a pornografiei infantile.

Puteți accesa legislația care reglementează drepturile dumneavoastră pe site-ul Baroului din Cipru: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.cylaw.org/

Ultima actualizare: 31/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Cum pot denunța săvârșirea unei infracțiuni?

Puteți depune o plângere la orice secție de poliție. Poliția vă va instrumenta cazul de îndată ce ați depus o plângere oficială și ați dat o declarație scrisă.

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

Puteți obține informații cu privire la evoluția dosarului dumneavoastră de la agentul de poliție (anchetatorul) căruia i-a fost alocat dosarul dumneavoastră. De îndată ce dosarul dumneavoastră a fost deferit instanței, puteți obține informații cu privire la desfășurarea procesului de la persoana din serviciul juridic care vă soluționează cauza.

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul investigării sau al procesului)? În ce condiții?

Puteți obține asistență judiciară gratuită pentru acțiunile care intră sub incidența Legii privind furnizarea de asistență judiciară gratuită, în cadrul unei proceduri legate de anumite tipuri de încălcări ale drepturilor omului.

„proceduri legate de anumite tipuri de încălcări ale drepturilor omului” înseamnă orice:

(a) acțiuni penale pendinte în fața unei instanțe, în orice etapă, inițiate împotriva Republicii Cipru pentru recuperarea unui prejudiciu cauzat unei persoane ca urmare a unor încălcări ale drepturilor omului sau

(b) proceduri penale inițiate de către orice persoană, în cazul în care cererea se referă la anumite tipuri de încălcări ale drepturilor omului.

Forma asistenței judiciare disponibile în temeiul legii menționate anterior:

(a) constă în servicii de consiliere, asistență și reprezentare juridică, în cazul acțiunilor penale introduse împotriva Republicii sau în cazul procedurilor penale și

(b) constă exclusiv în consiliere, în cazul unei acțiuni penale inițiate împotriva Republicii Cipru.

Drepturile omului protejate în temeiul legii menționate anterior sunt cele garantate prin:

(a) secțiunea II din Constituția Republicii Cipru;

(b) Legea din 1962 de ratificare a Convenției europene privind drepturile omului;

(c) legile din perioada 1967-1995 de ratificare a Convenției internaționale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială;

(d) Legea din 1969 de ratificare a pacturilor internațional (Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale; Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice);

(e) Legea din 1989 de ratificare a Convenției europene pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante;

(f) legile din anii 1990 și 1993 de ratificare a Convenției împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

(g) Legea din 1985 de ratificare a Convenției ONU asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei;

(h) Legea din 1990 de ratificare a Convenției cu privire la drepturile copilului.

Asistența judiciară gratuită este disponibilă:

 • oricărei persoane care este victimă a traficului de persoane, în cadrul procedurii desfășurate înaintea unei instanțe districtuale pentru acordarea de despăgubiri în temeiul Legii privind prevenirea și gestionarea traficului de persoane și a exploatării persoanelor, precum și protecția victimelor;
 • oricărei persoane minore care este victimă a traficului de persoane, în cadrul procedurii desfășurate înaintea unei instanțe districtuale pentru acordarea de despăgubiri în temeiul Legii privind prevenirea și gestionarea traficului de persoane și a exploatării persoanelor, precum și protecția victimelor;
 • oricărei persoane minore care este victimă a ademenirii în scopuri sexuale, a pornografiei infantile, a exploatării sexuale și/sau a abuzului sexual, în contextul procedurii pendinte înaintea unei instanțe districtuale pentru acordarea de despăgubiri în temeiul Legii privind prevenirea și controlarea abuzurilor sexuale, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile.

În plus, orice copil care este victimă a oricăreia din infracțiunile descrise în Legea privind prevenirea și controlarea abuzurilor sexuale, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile, indiferent dacă acesta este dispus să coopereze cu autoritățile de urmărire penală în scopul investigării, al urmăririi penale sau al procesului, are acces direct la consiliere gratuită în temeiul Legii privind organizarea profesiei de avocat, în orice etapă a procedurii, precum și la asistență judiciară gratuită, în cazul în care acesta nu dispune de resursele necesare, indiferent de dispozițiile Legii privind asistența judiciară.

În cazul în care copilul-victimă are dreptul la reprezentare, acesta poate beneficia de asistență judiciară și poate fi numit un reprezentant legal care să acționeze în numele lui, în procedura în care există, sau ar putea exista, un conflict de interese între copilul-victimă și titularii răspunderii părintești.

Orice persoană care este victimă a oricăreia dintre infracțiunile descrise în Legea privind prevenirea și controlarea traficului de persoane și a exploatării persoanelor, precum și protecția victimelor, indiferent dacă aceasta este dispusă să coopereze cu autoritățile de urmărire penală în scopul investigării, al urmăririi penale sau al procesului, are acces direct la consiliere gratuită în temeiul Legii privind organizarea profesiei de avocat, precum și la asistență judiciară gratuită, în cazul în care aceasta nu dispune de resursele necesare, în conformitate cu Legea privind asistența judiciară.

Pentru acordarea asistenței judiciare gratuite, trebuie să se depună o cerere scrisă la instanța unde se află pe rol dosarul dumneavoastră. Instanța poate emite un ordin de asistență judiciară gratuită pe baza:

(a) unui raport socio-financiar al Oficiului de protecție socială, în care se descrie situația dumneavoastră financiară și cea a familiei dumneavoastră, venitul dumneavoastră regulat sau orice alte venituri provenite din munca dumneavoastră sau din orice alte surse, cheltuielile dumneavoastră standard pentru trai, precum și cele ale familiei dumneavoastră, și orice alte datorii sau nevoi pe care le-ați putea avea;

(b) gravității situației sau a oricăror alte circumstanțe, pentru a stabili dacă ar fi în interesul justiției să vi se acorde asistență judiciară gratuită în pregătirea și instrumentarea dosarului dumneavoastră.

Beneficiarii asistenței judiciare au dreptul de a alege avocatul care le va oferi asistență judiciară gratuită, dintre cei care doresc să ofere aceste tipuri de servicii conform legislației aplicabile. Dacă un beneficiar nu reușește să numească un avocat la alegerea sa, instanța va numi un avocat de pe o listă întocmită de Uniunea Barourilor din Cipru conform reglementărilor aplicabile.

Pot să cer să mi se ramburseze cheltuielile (aferente participării la cercetări/proces)? În ce condiții?

Republica Cipru vă va deconta toate cheltuielile prevăzute de lege. Informații privind modul și condițiile în care puteți solicita decontarea cheltuielilor sunt disponibile la organele de urmărire penală districtuale din cadrul forțelor de poliție.

Dacă dosarul a fost închis înainte să fie deferit instanței, pot să introduc o cale de atac?

Puteți solicita o decizie motivată din partea poliției, în cazul în care nu au fost inițiate sau încheiate cercetările sau urmărirea penală.

Pot să mă implic în proces?

Puteți să participați la proces în calitate de martor al acuzării și să depuneți mărturie în fața instanței.

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat sau pot să aleg să fiu: victimă, martor, parte civilă, acuzator privat?

În contextul procedurii penale, rolul dumneavoastră este acela al unui martor al acuzării. Dacă depuneți o cerere pentru acordarea de despăgubiri împotriva infractorului, deveniți reclamant în acțiunea civilă pentru recuperarea unui prejudiciu.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

Ca martor al acuzării, sunteți obligat(ă) să depuneți mărturie în fața instanței care judecă speța. În cazul în care ați depus o cerere pentru acordarea de despăgubiri, puteți obține informații despre drepturile și obligațiile dumneavoastră de la avocatul care se ocupă de dosarul dumneavoastră în fața instanțelor civile.

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții?

În cursul oricărei proceduri în care sunteți martor al acuzării, puteți să citiți și să adoptați declarația dată la poliție sau să prezentați dovezile pe care le-ați pus la dispoziția poliției pe parcursul anchetei. În cazul în care doriți să faceți o declarație sau să mărturisiți ceva în plus față de declarația inițială sau față de dovezile pe care le-ați pus la dispoziția poliției, trebuie să vă adresați directorului serviciul juridic care vă soluționează cauza.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

Pe parcursul procesului, procurorul vă va informa cu privire la momentul și modul în care trebuie să se desfășoare ședințele de judecată, precum și la natura acuzațiilor aduse infractorului. De asemenea, puteți solicita să fiți informat(ă) cu privire la orice hotărâre judecătorească definitivă pronunțată în cursul procedurii.

Voi putea avea acces la dosarele instanței?

Nu aveți niciun drept de acces la dosarele instanței.

Ultima actualizare: 31/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

3 - Drepturile pe care le am după proces

Pot să introduc o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate?

Nu aveți dreptul să introduceți o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate în primă instanță. Procurorul General al Republicii are dreptul de a introduce o cale de atac.

Care sunt drepturile mele după pronunțarea sentinței?

Avocatul dumneavoastră poate folosi hotărârea pentru a depune o cerere pentru acordarea de despăgubiri împotriva infractorului.

Am dreptul la sprijin sau la protecție după terminarea procesului? Pe ce durată?

Aveți dreptul la asistență și/sau protecție după proces pentru o perioadă de timp rezonabilă, în funcție de nevoile dumneavoastră la momentul respectiv.

Ce informații voi primi în cazul în care infractorul este condamnat?

La cerere, puteți fi informat de către poliție cu privire la pedeapsa impusă infractorului de către instanță.

Voi fi informat(ă) dacă infractorul este eliberat (inclusiv eliberat înainte de termen sau condiționat) sau a evadat din închisoare?

La cerere, puteți fi informat(ă):

(a) în cazul în care persoana aflată în detenție provizorie, urmărită penal sau condamnată pentru o infracțiune care are legătură cu dumneavoastră este eliberată sau a evadat din închisoare;

(b) despre orice măsuri relevante adoptate pentru protecția dumneavoastră în cazul în care o persoană aflată în detenție provizorie este eliberată sau evadează, este urmărită penal sau condamnată pentru infracțiunile care au legătură cu dumneavoastră.

Se precizează că informațiile de mai sus pot să nu fie divulgate în cazul în care există un risc potențial sau identificat de prejudiciere pentru infractor.

Voi fi implicat în luarea deciziei de punere în libertate sau de liberare condiționată? De exemplu, pot să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

Nu aveți dreptul să fiți implicat(ă) în nicio decizie privind eliberarea sau liberarea condiționată a infractorului.

Ultima actualizare: 31/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 - Despăgubiri

Care este procedura pentru a solicita despăgubiri din partea autorului infracțiunii? (de exemplu, acțiune în instanță, o procedură civilă, constituirea ca parte civilă)

Aveți dreptul de a intenta o acțiune în instanță împotriva autorului infracțiunii pentru infracțiuni comise împotriva dumneavoastră. De asemenea, puteți contacta serviciile de protecție socială pentru a obține informații cu privire la dreptul dumneavoastră de a solicita despăgubiri.

Minorii cu vârsta sub 18 ani au dreptul de a depune o cerere pentru acordarea de despăgubiri de la toate părțile răspunzătoare, pentru infracțiunile prevăzute în Legea privind prevenirea și controlarea abuzurilor sexuale, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile, precum și pentru încălcări ale drepturilor omului. Autorul infracțiunii poartă răspunderea civilă aferentă de a plăti despăgubiri pentru toate prejudiciile specifice sau generale suportate de către victimă (victime).

Orice persoană care are calitatea de victimă în sensul Legii privind prevenirea și controlarea traficului de persoane și exploatării persoanelor și privind protecția victimelor are dreptul de a depune o cerere pentru acordarea de despăgubiri de la toate părțile răspunzătoare, pentru orice infracțiuni comise împotriva acestora în conformitate cu legea menționată anterior, precum și pentru încălcări ale drepturilor omului. Autorul infracțiunii poartă răspunderea civilă aferentă de a plăti despăgubiri pentru toate prejudiciile specifice sau generale suportate de victimă (victime), inclusiv penalități datorate victimei (victimelor) ca urmare a angajării sale (lor) forțate.

Instanța a obligat autorul infracțiunii la plata de despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubiri?

În cazul în care autorul infracțiunii nu reușește să vă plătească despăgubirile acordate de către instanță, avocatul dumneavoastră poate cere instanței să emită un ordin pe numele autorului infracțiunii pentru a plăti despăgubirile care v-au fost acordate; în cazul în care acesta nu se conformează, acesta este arestat și încarcerat imediat

În cazul în care autorul infracțiunii nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans? În ce condiții?

Legea nu prevede acordarea unui avans victimelor de către stat.

Am dreptul la despăgubiri din partea statului?

Despăgubirile pot fi acordate de către stat în forma prevăzută în Legea din 1997 privind despăgubirea victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență [Legea 51 (I)/97] pentru victimele acestor infracțiuni sau pentru persoanele aflate în întreținerea acestora, în cazul în care:

(a) victima sau persoanele aflate în întreținerea sa nu poate/pot obține despăgubiri din partea autorului infracțiunii din orice motiv și

(b) nu sunt disponibile despăgubiri din alte surse sau astfel de despăgubiri au o valoare mai mică decât cea prevăzută în legea menționată anterior:

Despăgubirile prevăzute prin legea menționată anterior se plătesc chiar și în cazurile în care autorul infracțiunii nu poate fi urmărit penal sau condamnat:

În cazul în care despăgubirile disponibile din alte surse au o valoare mai mică decât cea prevăzută în legea susmenționată, statul plătește diferența.

De asemenea, legea stabilește condițiile în care sunt refuzate despăgubirile și, în plus, ceea ce include valoarea despăgubirilor de plată.

„Infracțiune săvârșită prin violență” înseamnă orice infracțiune săvârșită cu intenție în Republica Cipru, care implică violență și provoacă decesul, vătămarea corporală gravă sau o stare de sănătate precară ca urmare directă, inclusiv oricare dintre următoarele infracțiuni, cu condiția să genereze rezultatele menționate anterior:

omor cu premeditare: (articolele 203 și 204), tentativă de omor: (articolul 214), viol: (articolul 144), tentativă de viol: (articolul 146), răpire: (articolul 148), răpirea unei persoane de sex feminin cu vârsta sub 16 ani: (articolul 149), acte săvârșite cu intenție care au ca rezultat vătămarea corporală gravă: (articolul 228), vătămare corporală gravă: (articolul 231), tentativă de vătămare corporală prin folosirea de explozivi: (articolul 232), administrarea intenționată de otravă: (articolul 233), vătămare: (articolul 234), atac ce provoacă vătămarea corporală: (articolul 243), alte atacuri: (articolul 244), infracțiuni împotriva libertății persoanei: (articolele 245-254), incendierea cu intenție: (articolul 315).

O cerere pentru acordarea de despăgubiri în conformitate cu legea menționată anterior trebuie să fie transmisă directorului serviciilor de securitate socială într-un interval de timp rezonabil, în orice caz, în termen de doi ani de la provocarea vătămării corporale, a apariției bolii sau a survenirii decesului, după caz.

Cererea trebuie să fie însoțită de un raport al poliției, un certificat medical și orice alt tip de document care poate fi util pentru soluționarea acesteia. Directorul serviciilor de securitate socială are dreptul discreționar de a solicita dovezi suplimentare după caz, inclusiv dovada că nu a fost sau va fi plătită nicio despăgubire din alte surse, inclusiv o declarație pe proprie răspundere din partea solicitantului.

Am dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu este condamnat?

Acordarea de despăgubiri victimelor nu este condiționată de condamnarea autorul infracțiunii. Instanța pronunță o hotărâre privind acordarea de despăgubiri în cadrul procedurii privind cererea pentru acordarea de despăgubiri, care este în mod clar diferită de rezultatul procedurii penale.

Am dreptul la o plată în regim de urgență până la pronunțarea hotărârii privind cererea pentru acordarea de despăgubiri?

Nu puteți primi nicio plată în regim de urgență, deoarece legea nu prevede o astfel de plată.

Ultima actualizare: 31/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Pe cine pot contacta pentru a beneficia de sprijin și asistență dacă sunt victima unei infracțiuni?

Poliția......... 199/1460

Serviciile de prim ajutor din cadrul spitalului de stat

Serviciile regionale de protecție socială

Serviciul de psihologie educațională

Serviciile de sănătate mintală

O linie telefonică de asistență a victimelor

Organizații neguvernamentale

Următoarele linii telefonice de asistență sunt disponibile în Republica Cipru:

1460 - linia telefonică de urgență pentru cetățeni

1440 - linia telefonică de urgență privind violența domestică

1498 - linia telefonică de informare și asistență cu privire la droguri

116111 - linia telefonică de asistență pentru copii și adolescenți

116000 - linia telefonică de urgență din Cipru pentru copii dispăruți

Sprijinul acordat victimelor este gratuit?

Sprijinul acordat victimelor de către agențiile guvernamentale și ONG-uri este gratuit.

De ce tipuri de sprijin pot beneficia din partea serviciilor sau a autorităților publice?

Din partea serviciilor publice puteți beneficia de următoarele tipuri de sprijin:

 • servicii de asistență medicală în cadrul serviciilor medicale
 • sprijin psihologic în cadrul serviciilor de sănătate mintală și al serviciului de psihologie educațională
 • protecție din partea serviciilor de asistență socială pe baza unor mandate emise împotriva infractorului și/sau a unor garanții de protecție a victimelor
 • adoptarea unor măsuri polițienești speciale pe parcursul investigării, pentru a preveni victimizarea repetată
 • protecție efectivă din partea poliției pentru a preveni intimidarea sau represaliile din partea infractorului și/sau a oricăror alte persoane
 • măsuri judiciare pronunțate în cadrul audierilor pentru protejarea victimelor cu nevoi de protecție speciale (de exemplu, copii, victime cu handicap psihosocial).

În cazul în care sunteți o victimă a violenței domestice, un copil-victimă a abuzului sexual sau o victimă a traficului de ființe umane, serviciile de protecție socială vă vor informa cu privire la drepturile dumneavoastră și vă vor oferi sprijin. De asemenea, acestea vă vor pot pune în legătură cu toate agențiile de stat competente și ONG-uri care vor trata cazul dumneavoastră și vă vor oferi sprijin. În cazul în care interesele dumneavoastră sunt contrare celor ale părinților dumneavoastră, directorul serviciilor de protecție socială va lua toate măsurile necesare pentru a vă proteja.

De ce tipuri de sprijin pot beneficia din partea organizațiilor neguvernamentale?

Din partea organizațiilor neguvernamentale puteți beneficia de următoarele tipuri de sprijin:

 • sprijin psihologic;
 • cazare în adăposturi de sprijinire a victimelor.
Ultima actualizare: 31/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.