NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Drepturile victimelor, pe țări

Sunt victima unei infracțiuni. Pe cine pot contacta pentru a beneficia de sprijin și asistență?

În conformitate cu articolul 66 din StPO, Ministerul Federal al Justiției a încheiat contracte cu organizații adecvate constituite care vor oferi asistență victimelor, după verificarea îndeplinirii condițiilor legale. Detalii privind aceste organizații sunt disponibile făcând clic pe linkul de mai jos, unde acestea au fost clasificate în funcție de statul federal: Organizații de sprijinire a victimelor

Linia telefonică de urgență dedicată victimelor

Oficiul Federal al Securității Sociale (Sozialministeriumservice): 0043 158831 și Linia telefonică de urgență a victimelor: 0800 112 112

Asistența acordată victimelor este gratuită?

Da.

Ce tipuri de asistență pot primi de la serviciile sau autoritățile publice?

Victimele infracțiunilor primesc despăgubiri financiare în conformitate cu dispozițiile Legii privind despăgubirile acordate victimelor (Verbrechensopfergesetz (VOG)), Monitorul Oficial Federal (BGBl.) 288/1972.

În conformitate cu VOG, procedura este aceeași pentru toți solicitanții (austrieci și străini). Aceasta este o procedură administrativă în cadrul căreia autoritatea trebuie să stabilească faptele relevante și să ia o decizie privind asistența solicitată. Solicitantul are obligația să coopereze în cadrul procedurii și să furnizeze informațiile necesare (inclusiv în scopul stabilirii daunelor).

Cererile formulate în temeiul VOG trebuie să fie depuse la Oficiul Federal al Securității Sociale, care decide, de asemenea, cu privire la acestea.

Ce tipuri de asistență pot primi de la organizațiile neguvernamentale?

Următoarele persoane au dreptul la servicii de asistență a victimelor:

  • victimele unei infracțiuni violente, ale unei infracțiuni sexuale sau ale unei amenințări periculoase sau victimele a căror dependență personală este posibil să fi fost exploatată în săvârșirea unei fapte penale intenționate;
  • soțul/soția, partenerul de viață, rudele de gradul întâi, frați, surori și alte persoane aflate în întreținerea unei persoane care a decedat ca urmare a unei infracțiuni, precum și alte rude care au fost martori la decesul unei rude.

La cerere, unor astfel de victime trebuie să li se acorde sprijin psihosocial și juridic, cu condiția ca acesta să fie necesar pentru protejarea drepturilor lor procedurale, ținând cont cât mai mult posibil de implicarea lor personală. Organizațiile de sprijinire a victimelor sunt responsabile pentru evaluarea faptului dacă o astfel de asistență este „necesară”. Victimele unei infracțiuni sexuale cu vârsta sub 14 ani au întotdeauna dreptul la sprijin psihosocial.

SPRIJIN PSIHOSOCIAL

În contextul sprijinului psihosocial, victimele sunt pregătite pentru stresul psihologic al procedurilor, sunt sprijinite în a face față experiențelor lor (anxietăți, disperare, durere sau mânie) și, de asemenea, sunt însoțite în cursul audierilor ca parte a cercetării sau a procesului.

ASISTENȚĂ JURIDICĂ

Scopul asistenței juridice este de a asista victimele în exercitarea drepturilor lor în cadrul procedurilor penale. Acest lucru este deosebit de util și necesar în cazul în care circumstanțe specifice dau naștere unor preocupări referitoare la faptul că drepturile victimelor nu vor fi suficient respectate în cursul procedurii. În cazul în care victima a suferit vătămări sau daune ca urmare a infracțiunii, avocatul poate solicita despăgubiri (de exemplu, pentru daune morale) în numele victimei (în cazul în care victima are calitatea de parte civilă).

Ultima actualizare: 26/01/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site