Drepturile victimelor, pe țări

Cum pot denunța săvârșirea unei infracțiuni?

Dacă ați devenit victima unei infracțiuni, puteți să o denunțați la orice secție de poliție sau procurorului.

Puteți depune denunțul oral sau în scris și este necesară semnătura dumneavoastră. Denunțul poate fi depus, de asemenea, de către un terț. Deși nu este obligatoriu, se recomandă să fie incluse în denunț datele dumneavoastră personale relevante, inclusiv o adresă la care puteți fi contactat, precum și datele personale ale terțului care denunță săvârșirea infracțiunii.

În plus, este de dorit să furnizați toate probele și informațiile pe care le aveți cu privire la suspect. Aceasta va facilita cercetarea.

Poliția are un formular oficial care trebuie completat (în general, asistat de calculator) pentru înregistrarea informațiilor pe care le furnizați. Din acest moment, denunțul dumneavoastră cu privire la săvârșirea infracțiunii va face parte din dosar.

Puteți să denunțați infracțiunea la orice secție de poliție sau direct procurorului.

Denunțul poate fi depus în germană sau în una dintre limbile regionale oficiale.

Dacă nu vorbiți limba germană sau o altă limbă oficială la un nivel satisfăcător, aveți dreptul de a fi asistat de un interpret.

În cazul anumitor infracțiuni (de exemplu, infracțiunile săvârșite prin violență sau infracțiunile sexuale), aveți dreptul să beneficiați de asistență din partea unei organizații de sprijinire a victimelor atunci când denunțați infracțiunea.

Nu există un termen specific pentru denunțarea unei infracțiuni. Cu toate acestea, după o anumită perioadă de timp prevăzută de lege, organele de poliție, procurorul sau instanța pot refuza să examineze cazul. Această perioadă de timp diferă în funcție de tipul de infracțiune în cauză (termen de prescripție).

Autoritățile sunt obligate să înceapă cercetarea atunci când sunt informate în legătură cu o presupusă infracțiune (excepție: infracțiunile care fac obiectul unei urmăriri penale doar pe baza unei acțiuni introduse de victima infracțiunii).

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

Odată ce ați denunțat infracțiunea, veți primi o confirmare scrisă a denunțului dumneavoastră. Aceasta va include un număr de referință. Dacă ulterior contactați secția de poliție competentă și indicați acest număr de referință, puteți contacta ofițerul responsabil cu cazul dumneavoastră.

Dacă transmiteți denunțul în scris la poliție sau parchet, trebuie să solicitați numărul de referință. Organizațiile de sprijinire a victimelor vă vor ajuta să aflați numărul de referință corect.

Ca victimă a unei infracțiuni, aveți dreptul de a consulta dosarele. Accesul poate fi refuzat sau limitat numai în cazul în care examinarea dosarelor ar putea pune în pericol cercetarea sau ar putea influența mărturia dumneavoastră în calitate de martor.

Parchetul vă va informa cu privire la evoluțiile importante în acest proces. De exemplu, veți fi informat dacă autoritățile decid să nu continue urmărirea penală, dacă decid să suspende cercetarea sau dacă au în vedere dispunerea unor măsuri alternative la procedurile penale convenționale.

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul cercetării sau al procesului)? În ce condiții?

Puteți fi sprijinit și reprezentat în relațiile cu autoritățile de asigurare a respectării legii de către un avocat, un membru al unei organizații de sprijinire a victimelor sau o altă persoană adecvată.

Dacă aveți dreptul la asistență juridică, avocații, în colaborare cu organizațiile specializate de sprijinire a victimelor, vă vor oferi sprijin gratuit în exercitarea drepturilor dumneavoastră în cursul procedurii. Aveți dreptul la asistență psihosocială și juridică în cazul în care, ca urmare a unei fapte penale intenționate, ați fost expus la violență sau unei amenințări periculoase, v-au fost încălcate integritatea și autodeterminarea sexuală sau dependența dumneavoastră personală a fost exploatată în săvârșirea unei astfel de infracțiuni. Vă este pusă la dispoziție asistență, de asemenea, în cazul în care sunteți o rudă apropiată a unei persoane care este posibil să fi decedat în urma săvârșirii infracțiunii sau în cazul în care sunteți o rudă care a asistat la infracțiune. În plus, victimele unei infracțiuni de terorism au dreptul la asistență. Asistența trebuie să fie necesară pentru a proteja drepturile victimei și este garantată de organizația de sprijinire a victimelor. Persoanele care nu au împlinit 14 ani și este posibil să fie victime ale infracțiunilor contra integrității sexuale vor beneficia de asistență psihosocială în orice caz.

Dacă nu aveți dreptul la servicii de asistență destinate victimelor, puteți solicita în instanță asistență judiciară gratuită în cazul în care participați la procedură în calitate de parte civilă. În cazul în care instanța consideră că este necesară reprezentarea juridică (în special pentru a evita o acțiune civilă ulterioară), iar veniturile dumneavoastră sunt insuficiente pentru a plăti pentru un reprezentant legal fără a vă pune în pericol mijloacele de subzistență, cererea dumneavoastră va fi aprobată.

Pot să cer să mi se ramburseze cheltuielile (aferente participării la cercetări/proces)? În ce condiții?

Costurile de transport către și de la parchet, instanță sau locul audierii vor fi rambursate și veți primi despăgubiri pentru timpul consumat în cazul în care ați suferit o pierdere financiară ca urmare a acestui lucru. Dacă sunteți martor și trebuie să stați peste noapte și să luați micul dejun, prânzul sau cina într-un anumit loc, costurile șederii dumneavoastră vor fi rambursate până la o anumită sumă. Trebuie să înaintați cererea dumneavoastră pentru această plată în termen de 14 zile.

Dacă cercetările au fost finalizate și cazul nu a fost înaintat instanței, pot să introduc o cale de atac?

În cazul în care procurorul renunță la proceduri, trebuie să fiți informat. Ulterior veți avea la dispoziție 14 zile pentru a solicita procurorului să explice motivele care au stat la baza acestei decizii. De asemenea, puteți solicita o continuare a procedurii în cazul în care:

  • o lege a fost încălcată sau aplicată incorect
  • există îndoieli semnificative cu privire la acuratețea faptelor pe care s-a bazat decizia de a pune capăt procedurii sau
  • pot fi furnizate noi fapte sau probe care justifică continuarea procedurii.

Cererea trebuie să fie depusă în termen de 14 zile după ce ați fost informat cu privire la decizia procurorului de închidere a procedurii sau după ce ați primit motivele acestei încetări. În cazul în care nu ați primit astfel de informații în această perioadă, termenul se prelungește la trei luni de la adoptarea deciziei. Cererea de continuare a procedurii trebuie să fie adresată procurorului.

În cazul în care procurorul consideră că cererea este întemeiată, acesta va continua procedura. În caz contrar, procurorul trebuie să redacteze un răspuns și să îl prezinte, împreună cu dosarul, instanței, care va decide cu privire la cererea dumneavoastră. Dacă instanța aprobă cererea, procurorul trebuie să continue procedura. În caz contrar, cererea este respinsă.

În cazul în care procurorul decide să dispună măsuri alternative la procedurile penale convenționale, nu puteți contesta decizia sa.

În cazul în care au fost formulate acuzații, iar procurorul închide ulterior cazul, în anumite circumstanțe aveți dreptul de a menține acuzațiile în calitate de acuzator subsidiar. Pentru aceasta, trebuie să fi participat deja la procedură în calitate de parte civilă. Dobândiți ulterior calitatea de acuzator subsidiar atunci când declarați că veți menține acuzațiile.

Pot să mă implic în proces?

În calitate de victimă, aveți dreptul să participați la proces. Veți fi citat să vă prezentați în instanță numai dacă sunteți solicitat să depuneți mărturie în calitate de martor. O victimă este obligată să se conformeze unei citații de a se prezenta în instanță numai în cazul în care aceasta este citată în calitate de martor.

În cazul în care beneficiați de servicii de asistență a victimelor, organizația de sprijinire a victimelor care furnizează aceste servicii va fi informată cu privire la datele audierilor.

Dacă ați depus mărturie în cadrul unei audieri încrucișate pe parcursul cercetării, veți fi informat cu privire la data procesului numai în cazul în care ați solicitat acest lucru. În cazul în care sunteți parte civilă, acuzator subsidiar sau acuzator privat, veți fi informat în mod corespunzător cu privire la datele stabilite ale audierilor. Indiferent dacă procesul este public, în calitate de victimă aveți dreptul să fiți prezent și să fiți însoțit de o persoană de încredere – un avocat, un membru al unei organizații de sprijinire a victimelor sau o altă persoană. Aveți dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor și experților, precum și de a fi audiat cu privire la dreptul dumneavoastră la despăgubiri.

În cazul în care sunteți parte civilă, puteți alege să nu participați la ședința de judecată. Cu toate acestea, dacă sunteți acuzator privat și nu participați la ședința de judecată, instanța va presupune în mod incontestabil că nu mai sunteți interesat de o condamnare și va închide cazul.

Dacă nu vorbiți limba germană (sau o altă limbă oficială), aveți dreptul la interpretare gratuită pe parcursul ședinței.

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat sau pot să aleg să fiu: victimă, martor, parte civilă sau acuzator privat?

Sunteți o victimă în cazul în care îndepliniți cerințele relevante prevăzute prin lege. Următoarele persoane au statutul de victimă:

  • persoanele care este posibil să fi fost expuse la acte de violență sau unei amenințări periculoase ca urmare a unei fapte penale intenționate, a căror integritate și autodeterminare sexuală este posibil să fi fost încălcate sau a căror dependență personală este posibil să fi fost exploatată în săvârșirea unei astfel de infracțiuni,
  • soțul/soția, partenerul înregistrat/partenera înregistrată, partenerul de viață, rudele de gradul întâi, fratele sau sora și alte persoane aflate în întreținerea unei persoane care este posibil să fi decedat din cauza unei infracțiuni sau alte rude care au fost martore la infracțiune și
  • orice altă persoană care a suferit prejudicii ca urmare a unei infracțiuni sau ale cărei interese legale, astfel cum sunt protejate de dreptul penal, este posibil să fi fost afectate în alte privințe.

Sunteți martor în cazul în care ați formulat observații relevante pentru procedura penală. Acest lucru va fi stabilit de către poliție și procuror pe parcursul cercetării. Pe parcursul procesului, această decizie va fi luată de instanță.

Este la latitudinea dumneavoastră dacă doriți să participați la procedură în calitate de parte civilă.

Continuarea procedurii în calitate de acuzator subsidiar în cazul în care se renunță la acuzații este, de asemenea, decizia dumneavoastră.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

Pe parcursul procedurii, toate autoritățile trebuie să respecte demnitatea dumneavoastră personală în calitate de victimă și interesul dumneavoastră în a obține protejarea vieții dumneavoastră private. Trebuie să se acorde atenția cuvenită drepturilor dumneavoastră, intereselor și nevoilor de protecție specifice. Toate victimele trebuie să fie informate în cel mai scurt timp cu privire la drepturile lor și la posibilitatea de a primi asistență și despăgubiri.

La cerere, trebuie să vi se elibereze confirmarea denunțului dumneavoastră referitor la săvârșirea infracțiunii.

Fiecare victimă are dreptul la reprezentare și consultanță. Acestea pot fi furnizate de un avocat, o organizație de sprijinire a victimelor sau un alt reprezentant adecvat. Dacă aveți dreptul la servicii de asistență a victimelor, persoana care vă oferă sprijin juridic vă va reprezenta în cadrul procedurilor.

În cazul în care nu îndepliniți condițiile pentru sprijin juridic, dar doriți să fiți reprezentat de un avocat în calitate de parte civilă, în anumite condiții puteți solicita acordarea de asistență juridică.

În calitate de martor, sunteți scutit de obligația de a depune mărturie în cazul în care v-ați afla în situația de a incrimina o rudă. Pierdeți acest drept în cazul în care sunteți adult și solicitați despăgubiri în calitate de parte civilă în cadrul procedurilor penale.

Aveți posibilitatea de a refuza să răspundeți la întrebări individuale:

  • în cazul în care răspunsul ar fi umilitor sau v-ar expune pe dumneavoastră sau pe un membru al familiei dumneavoastră la riscul unei pierderi financiare directe și considerabile;
  • în cazul în care răspunsul ar viza sfera dumneavoastră cea mai personală sau cea a unei alte persoane;
  • în cazul în care considerați că întrebările referitoare la detaliile unei infracțiuni sexuale nu sunt rezonabile.

Cu toate acestea, puteți fi obligat să răspundeți la întrebări în cazul în care mărturia dumneavoastră este deosebit de importantă pentru obiectul procedurii.

În cazul în care sunt prezente și alte persoane în timpul interogării, trebuie avut grijă să nu se divulge datele dumneavoastră cu caracter personal. Nu sunteți obligat să vă divulgați adresa de domiciliu. În schimb, puteți indica o altă adresă la care autoritățile să vă poată contacta cu ușurință.

Aveți dreptul să examinați dosarele dacă acestea se referă la interesele dumneavoastră. De asemenea, puteți solicita copii din dosar, în schimbul plății unei taxe. Dacă vi s-a acordat asistență judiciară sau copiile solicitate reprezintă constatări și opinii ale experților sau organismelor, serviciilor și instituțiilor publice, copiile sunt transmise gratuit.

În cazul în care, ca urmare a unei fapte penale comise cu intenție, ați fost supus violenței sau amenințărilor periculoase, v-a fost încălcată integritatea sau autodeterminarea sexuală, a fost exploatată dependența dumneavoastră personală în comiterea unei astfel de infracțiuni sau sunteți o victimă vulnerabilă, trebuie să fiți informați dacă autorul infracțiunii este eliberat din detenție sau arest preventiv. În cazul în care sunteți victima unui alt tip de infracțiune, trebuie să depuneți o cerere în care să indicați că ați dori să fiți informat cu privire la eliberarea autorului infracțiunii.

Trebuie să fiți informat cu privire la încetarea și continuarea procedurii, precum și cu privire la finalizarea cercetării de către procuror. În cazul în care sunt avute în vedere măsuri alternative la procedurile penale convenționale, trebuie să primiți informații cuprinzătoare cu privire la drepturile dumneavoastră. În anumite condiții, puteți să solicitați continuarea procedurii în cazul în care aceasta a fost încetată de către procuror.

Dacă nu vorbiți limba germană la un nivel suficient sau dacă prezentați deficiențe de auz sau de vorbire, aveți dreptul la servicii de traducere/interpretare. Aveți dreptul să participați la audierile încrucișate, la reconstituirea incidentelor și la proces, pe parcursul căruia aveți dreptul să adresați întrebări și să depuneți cereri.

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții?

Drepturile de care beneficiați în calitate de victimă includ dreptul de a face declarații în contextul depunerii mărturiei dumneavoastră sau de a participa la un interogatoriu sau o audiere. De exemplu, puteți declara că doriți să participați la procedură în calitate de parte civilă și că ați dori să primiți despăgubiri. De asemenea, aveți dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor și experților.

Aveți dreptul de a depune mărturie dacă sunteți citat la un interogatoriu sau o audiere.

În cazul în care sunteți, de asemenea, martor, aveți obligația de a respecta orice citație primită și de a furniza informații complete și veridice.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

Pe parcursul procesului, veți fi informat asupra drepturilor dumneavoastră la începutul audierii dumneavoastră.

Este la latitudinea dumneavoastră dacă doriți să participați la întreaga ședință de judecată.

Hotărârea va fi pronunțată la sfârșitul ședinței. Puteți afla conținutul hotărârii așteptând până la finalul ședinței de judecată sau examinând dosarul.

În cazul în care ați participat la procedură în calitate de parte civilă, instanța are, de asemenea, obligația de a decide cu privire la cererea dumneavoastră în hotărârea sa. În cazul în care instanța dispune acordarea de despăgubiri, hotărârea este considerată un ordin de executare în temeiul dreptului civil și puteți solicita guvernului federal acordarea unui avans din cuantumul despăgubirilor. Cu toate acestea, aceasta este supusă condiției ca persoana condamnată să nu fie în măsură să respecte imediat obligația de plată ca urmare a executării unei pedepse (privative de libertate).

Instanța poate dispune, de asemenea, ca bunurile care aparțin victimei și care se află în posesia inculpatului să fie restituite victimei.

Voi putea să am acces la dosarele instanței?

Aveți dreptul de a consulta dosarele. Accesul poate fi refuzat sau limitat numai în cazul în care examinarea dosarelor ar putea pune în pericol cercetarea sau ar putea influența mărturia dumneavoastră în calitate de martor.

Ultima actualizare: 03/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site