Drepturile victimelor, pe țări

Austria

Conținut furnizat de
Austria

Pot să introduc o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate?

O parte civilă (1), un acuzator subsidiar (2) sau un acuzator privat (3) au, în general, dreptul de a introduce o cale de atac împotriva hotărârii.

Sunt disponibile două tipuri de căi de atac: Recursul în anulare (Nichtigkeitsbeschwerde) se referă la legalitatea procedurii și a hotărârii pronunțate, în timp ce un apel (Berufung) contestă hotărârea pronunțată cu privire la cererile formulate în temeiul dreptului civil. În calitate de acuzator privat puteți, de asemenea, să contestați nivelul sancțiunii. În cazul unei achitări, părțile civile și acuzatorii subsidiari vor fi îndrumați către instanțele civile pentru a-și soluționa cererile de despăgubiri.

În calitate de parte civilă, acuzator subsidiar sau acuzator privat aveți dreptul de a introduce un recurs în anulare împotriva unei hotărâri în următorul caz:

  • dacă acțiunea dumneavoastră civilă a fost înaintată unei instanțe civile din cauza achitării inculpatului și este evident că respingerea unei propuneri pe care ați prezentat-o pe parcursul procesului a afectat în mod negativ hotărârea instanței cu privire la acțiunea dumneavoastră civilă.

În calitate de parte civilă sau acuzator subsidiar aveți dreptul de a introduce o cale de atac dacă:

  • în cazul unei condamnări, instanța transmite cererile dumneavoastră către o instanță civilă, chiar dacă acestea ar fi putut fi soluționate de către instanța penală, întrucât cererile dumneavoastră erau bine întemeiate și justificate.

În cadrul procedurilor în fața unei instanțe districtuale (Bezirksgericht) și în fața unui singur judecător la o instanță regională (Landesgericht), părțile civile și acuzatorii subsidiari pot face apel împotriva hotărârii privind acțiunile civile nu numai dacă acestea sunt transmise integral la instanțele civile, ci și în cazul în care doresc să conteste nivelul despăgubirilor acordate.

În cazul în care aveți calitatea de acuzator privat în cadrul procedurii, puteți invoca aceleași drepturi de a exercita o cale de atac precum procurorul. În cazul în care inculpatul este achitat, puteți introduce un recurs în anulare. În cadrul procedurilor în fața unei instanțe districtuale și în fața unui singur judecător la o instanță regională, puteți, de asemenea, să contestați faptele stabilite în hotărâre prin introducerea unui apel cu privire la vinovăția inculpatului. În cazul în care inculpatul este condamnat, puteți introduce apel dacă nu sunteți de acord cu sancțiunea sau dacă cererile dumneavoastră civile sunt înaintate instanțelor civile. În cazul în care nu ați fost prezent la audiere atunci când instanța și-a anunțat decizia, va trebui să examinați dosarul pentru a afla dacă inculpatul a fost găsit sau nu vinovat. Hotărârea trebuie să conțină motivele și să fie semnată de către judecător în termen de patru săptămâni. În cazul în care ați participat la proces în calitate de parte civilă, acuzator subsidiar sau acuzator privat și introduceți o cale de atac sau un recurs în anulare în termen de trei zile de la pronunțarea hotărârii, trebuie să primiți o copie a hotărârii. Puteți solicita asistență judiciară pentru a introduce apelul sau recursul în anulare. Dacă este necesar, aceasta poate include servicii gratuite de traducere. Asistența judiciară va fi acordată de către instanță în cazul în care reprezentarea legală este necesară și în cazul în care veniturile dumneavoastră sunt insuficiente pentru a plăti reprezentarea legală fără a vă pune în pericol mijloacele de subzistență.

Care sunt drepturile mele după pronunțarea sentinței?

Toate victimele pot solicita să fie informate cu privire la momentul în care autorului infracțiunii i se permite pentru prima dată să părăsească detenția fără supraveghere, în cazul în care autorul infracțiunii evadează și este reținut din nou, dacă autorul infracțiunii urmează să fie sau a fost eliberat și cu privire la toate condițiile impuse în cazul unei eliberări condiționate.

Victimele infracțiunilor sexuale și ale violenței de natură sexuală trebuie audiate înainte de autorizarea marcării electronice în cazul în care acestea au cerut să fie informate în legătură cu părăsirea închisorii de către autorul infracțiunii sau cu eliberarea din închisoare a acestuia. Aceste victime trebuie, de asemenea, să fie notificate cu privire la faptul că a fost autorizată marcarea electronică. Ele au dreptul la servicii de asistență a victimelor pentru a le sprijini în exercitarea acestor drepturi.

În caz contrar, nu primiți niciun fel de alte informații din partea autorităților după ce hotărârea a intrat în vigoare. Cu toate acestea, aveți în continuare dreptul de a examina dosarul cauzei în cazul în care vă sunt afectate interesele.

Am dreptul la sprijin sau la protecție după terminarea procesului? Pe ce durată?

După încheierea procesului, aveți dreptul la o discuție finală cu organizația care v-a oferit asistența acordată victimelor.

Victimele infracțiunilor care au primit sprijin psihosocial pe parcursul procedurilor penale au, de asemenea, dreptul la un astfel de sprijin în cadrul procedurilor civile ulterioare. Acesta este condiționat de existența unei legături între obiectul procedurii civile și cel al procedurii penale și de necesitatea unui astfel de sprijin pentru protejarea drepturilor procedurale ale victimei. Organizația de sprijinire a victimelor care oferă asistența va evalua dacă aceste condiții sunt îndeplinite. Victima poate solicita asistență judiciară astfel încât aceasta să poată fi reprezentată de către un avocat în cadrul procedurilor civile. Acest sprijin va fi acordat până la sfârșitul procedurilor civile, cel târziu.

Ce informații voi primi în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat?

Puteți afla rezultatul procedurilor și sancțiunea impusă fie rămânând în sala de judecată până la pronunțarea hotărârii orale, fie prin examinarea dosarului mai târziu.

Voi fi informat dacă autorul infracțiunii este eliberat (inclusiv eliberat înainte de termen sau condiționat) sau a evadat din detenție?

La cerere, veți fi informat imediat în cazul în care autorul infracțiunii evadează sau este eliberat din detenție, precum și cu privire la momentul în care acestuia i se va permite pentru prima dată să părăsească detenția fără supraveghere. De asemenea, veți fi informat atunci când un autor al infracțiunii care a evadat este reținut. În cazul în care, în momentul eliberării, sunt impuse autorului infracțiunii condiții destinate să protejeze victima, veți fi informat, de asemenea, cu privire la acestea.

Voi fi implicat în luarea deciziei de punere în libertate sau de liberare condiționată? De exemplu, pot să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

Victima va fi implicată în luarea deciziei de punere în libertate sau de liberare condiționată numai în cazuri excepționale. Numai victimele unei infracțiuni sexuale sau ale violenței de natură sexuală care au solicitat să fie informate cu privire la eliberarea sau evadarea autorului infracțiunii vor fi audiate înainte de luarea unei decizii privind marcarea electronică.

1. Parte civilă

Pentru a vă constitui în parte civilă, trebuie să depuneți o declarație. Declarația trebuie să includă o cuantificare specifică a cererii depuse pentru obținerea de despăgubiri pentru pierderile cauzate prin săvârșirea infracțiunii sau prejudiciul suferit. Pe parcursul cercetării, declarația trebuie să fie adresată poliției sau procurorului. Aceasta poate fi depusă în scris sau poate fi formulată verbal. Pe parcursul procesului, declarația trebuie să fie prezentată înainte de obținerea tuturor elementelor de probă. Acesta este, de asemenea, termenul până la care cererea trebuie să fie cuantificată.

În calitate de parte civilă, veți avea următoarele drepturi în plus față de cele ale unei victime:

  • dreptul de a solicita obținerea de probe care ar putea servi la condamnarea autorului infracțiunii sau justificarea cererii de despăgubire. dreptul de a fi citat la proces; dreptul de a introduce o cale de atac împotriva hotărârii instanței de a închide cazul; dreptul de a introduce o cale de atac pe baza acțiunilor dumneavoastră civile.

2. Acuzator subsidiar

Pentru a deveni acuzator subsidiar, trebuie să fiți sau să vă constituiți parte civilă și să declarați urmărirea penală subsidiară. În cazul în care autorul infracțiunii este un minor, urmărirea penală subsidiară este exclusă.

Puteți deveni acuzator subsidiar prin depunerea unei declarații. Dacă procurorul renunță la acuzații pe parcursul procesului, trebuie să depuneți această declarație imediat în cazul în care ați fost citat corespunzător. În cazul în care nu ați respectat citația sau nu declarați urmărirea penală subsidiară, autorul infracțiunii va fi achitat.

Dacă procurorul renunță la acuzații în afara ședinței de judecată sau dacă nu ați fost citat corespunzător ca parte civilă, instanța trebuie să vă informeze în legătură cu această evoluție. În acest caz, veți avea la dispoziție o lună pentru a declara urmărirea penală subsidiară.

În cazul în care continuați urmărirea penală în locul procurorului, acesta din urmă poate avea acces la informațiile referitoare la procedurile judiciare în orice moment și poate decide să preia din nou urmărirea penală. În acest caz, veți continua să fiți implicat în proces ca parte civilă.

3. Acuzator privat

Unele infracțiuni mai puțin grave nu sunt urmărite penal de către procuror, ci chiar de către victimă. În cazul în care sunteți victima unei astfel de infracțiuni, procedura penală va începe doar dacă formulați acuzații în mod privat în fața instanței. Astfel, dobândiți calitatea de acuzator privat. În acest caz, nu există nicio etapă de cercetare și, în calitate de acuzator privat, va trebui să dovediți toate faptele esențiale pentru o condamnare și să acoperiți costurile în cazul în care autorul prezumat al infracțiunii este achitat.

4. Serviciile de asistență a victimelor

Dacă ați fost expus la violență sau unei amenințări periculoase ca urmare a unei fapte penale intenționate sau integritatea sexuală dumneavoastră a fost încălcată, aveți dreptul la servicii de asistență victimelor. Este pusă la dispoziție asistență, de asemenea, în cazul în care sunteți o rudă apropiată a unei persoane care este posibil să fi decedat în urma săvârșirii infracțiunii sau în cazul în care sunteți o rudă care a asistat la infracțiune. Serviciile de asistență a victimelor trebuie să fie acordate întotdeauna, gratuit și fără a fi nevoie de o cerere, victimelor a căror integritate sexuală este posibil să fi fost încălcată și care au mai puțin de 14 ani.

Serviciile de asistență a victimelor includ sprijin psihosocial, inclusiv însoțirea dumneavoastră la secția de poliție și la instanța judecătorească pentru audiere și pregătirea dumneavoastră pentru proces.

Serviciile de asistență a victimelor sunt furnizate de organizații specifice de sprijinire a victimelor (cum ar fi centre pentru protecția copilului, centre de consiliere sau centre de intervenție). Membrii personalului acestora sunt asistenți sociali, psihologi sau profesioniști comparabili cu pregătire juridică suplimentară – obligatorie – în domeniul procedurilor penale.

Serviciile de asistență a victimelor cuprind, de asemenea, sprijin juridic, inclusiv asistență judiciară și reprezentare în fața instanței și a autorităților. Aceste servicii sunt furnizate de avocați în cooperare cu organizațiile de sprijinire a victimelor.

Ministerul Federal al Justiției finanțează serviciile de asistență a victimelor.

Ultima actualizare: 06/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site