Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Malta

Autor treści:
Malta

Czy mogę odwołać się od wymiaru kary lub od orzeczenia o braku winy oskarżonego?

Czy możliwe jest dalsze zaskarżenie?

Jakie mam prawa po uprawomocnieniu się wyroku?

Dalsze informacje

Czy mogę odwołać się od wymiaru kary lub od orzeczenia o braku winy oskarżonego?

Rozprawa kończy się wydaniem przez sąd orzeczenia, w którym oskarżony zostaje uznany za winnego lub uniewinniony. W przypadku uznania oskarżonego za winnego, sędzia wymierza mu karę. Według maltańskiego prawa tylko oskarżony i Prokurator Generalny (l-Avukat Ġenerali, ang. Attorney General) mają prawo odwołania się do sądu apelacyjnego karnego (il-Qorti tal-Appell Kriminali, ang. Court of Criminal Appeal) od wyroku skazującego/uniewinniającego lub od wymiaru kary.

Jeżeli jednak wniesiono apelację, zaś w trakcie pierwszej rozprawy występowałeś jako powód cywilny, twój pełnomocnik będzie miał prawo wglądu do wszystkich istotnych dokumentów związanych z postępowaniem apelacyjnym.

Czy możliwe jest dalsze zaskarżenie?

Orzeczenie sądu apelacyjnego karnego nie podlega dalszemu zaskarżeniu.

Jakie mam prawa po uprawomocnieniu się wyroku?

Po uprawomocnieniu się wyroku sądu otrzymasz jego odpis. Jeżeli oskarżony został skazany na karę pozbawienia wolności, możesz zażądać od policji dodatkowych informacji na temat warunków odbywania przez niego kary. Policja może odmówić przekazania tych informacji, jeżeli zostały one utajnione ze względów bezpieczeństwa.

Dalsze informacje:

Ostatnia aktualizacja: 19/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony