Dit land zit in een overgangsproces om de EU te verlaten.

Victims' rights - by country

Schotland

Inhoud aangereikt door
Schotland

Victims' Rights in Scotland

As a victim of crime you have rights.

You have the right to use victim support services even if the crime has not been reported to the police. Such services can provide practical and emotional support to victims of crime.

The Victims' Code for Scotland sets out your rights, how to exercise them and who to contact for help and advice. It includes information on your:

 • Right to minimum standards of service - how you'll be treated by criminal justice organisations
 • Right to information - how you'll be updated about your case and what you can ask about
 • Right to participation - being understood, understanding what's happening and telling the court how a crime has affected you
 • Right to protection and protection of privacy - feeling safe and protected from intimidation
 • Right to support - whether you report the crime to the police or not
 • Right to compensation and expenses - such as travel expenses, loss of earnings or compensation if you were injured.
 • Information on the release of an offender (VIctim Notification Scheme)
 • Support for Vulnerable Individuals in Court (Special Measures)

You also have a right to complain if you're unhappy about how an organisation has treated you.

Visit mygov.scot to find out more about your rights as a victim of crime at the different steps of the criminal justice process, including reporting a crime, investigation and prosecution, if a case goes to court and what happens after the verdict.

You can also read about help and support for victims of crime.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 17/05/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

1 - Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

Welke informatie kan ik verwachten van de autoriteiten (bijvoorbeeld politie, officier van justitie) na het misdrijf, maar nog vóór ik aangifte van het misdrijf doe?

U kunt mogelijk ook informatie over een misdrijf inwinnen bij de bevoegde organisaties (Police Scotland, de Crown Office and Procurator Fiscal Service, de Scottish Courts and Tribunals Service, Scottish Prison Service en Parole Scotland.) Ga voor meer informatie naar De link wordt in een nieuw venster geopend.de rubriek over misdrijven, rechtspraak en het recht op de website van de Schotse overheid.

Als u besluit een misdrijf aan te geven bij de politie, ontvangt u van hen een slachtofferzorgkaart. Op die kaart staat een omschrijving van uw aangifte, samen met nadere gegevens.

De De link wordt in een nieuw venster geopend.Victim's Code for Scotland bevat verder een aantal rechten waarop u aanspraak kunt maken, naargelang de fase van het strafrechtproces waarin u zich bevindt.

Ik woon niet in het EU-land waar het misdrijf is gepleegd (EU-burgers en niet-EU burgers). Hoe worden mijn rechten beschermd?

Zelfs als het misdrijf niet in Schotland is gepleegd, kunt u recht hebben op bescherming als u in Schotland woont, met maatregelen zoals:

het Europees beschermingsbevel (EPO). Het EPO maakt het mogelijk dat een ergens anders in de EU afgegeven rechterlijk bevel (bv. een verbod voor iemand om in uw buurt te komen) in Schotland wordt erkend en gehandhaafd. Als het bevel in Schotland is afgegeven, kan het worden overgedragen naar het land waar u woont.

Meer informatie over het EPO is te vinden op de website van de Scottish Courts and Tribunals Service.

Volgens de Victims and Witnesses Act 2014 kunt u een misdrijf dat is gepleegd in een andere EU-lidstaat, aangeven bij Police Scotland, die als taak heeft ervoor te zorgen dat de aangifte zonder onnodige vertraging wordt doorgezonden aan de aangewezen autoriteit van de lidstaat waar het (vermeende) misdrijf is begaan.

Welke informatie krijg ik als ik een misdrijf aangeef?

Als u besluit een misdrijf aan te geven, ontvangt u een slachtofferzorgkaart. Verder hebt u het recht de volgende instanties te verzoeken om zaakspecifieke informatie:

 • Police Scotland - informatie over een besluit om geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen en redenen daarvoor, en een besluit om een strafrechtelijk onderzoek te beëindigen en de redenen daarvoor.
 • De Crown Office and Procurator Fiscal Service - als er niet tot vervolging wordt overgegaan in uw zaak, hebt u het recht de redenen daarvoor te vernemen en tegen dat besluit beroep aan te tekenen.
 • De Scottish Courts and Tribunals Service - de data van eventuele rechtszittingen, het definitieve besluit van een rechter in een proces of een beroep naar aanleiding van het proces, en de redenen daarvoor.

Kom ik in aanmerking voor gratis vertolking of vertaling (wanneer ik contact opneem met de politie of andere autoriteiten of tijdens het onderzoek en het proces)?

Tijdens het strafproces hebt u het recht dat u de behandeling goed kunt volgen en zelf goed wordt begrepen. Als u het Engels niet goed kunt volgen of spreken, kunt u verzoeken om bijstand door een tolk, die u zal helpen:

 • de aan u gestelde vragen te begrijpen;
 • de aan u gegeven informatie te begrijpen;
 • antwoord te geven en informatie te verstrekken, en ook in andere opzichten doeltreffend te communiceren.

U kunt ook vragen om een vertaling van een document als u dat bij wet wordt verstrekt of als het essentieel is voor uw deelname aan het onderzoek of proces.

Hoe zorgen de autoriteiten ervoor dat ik alles begrijp en ook begrepen word (als ik een kind ben; als ik gehandicapt ben)?

Informatie is op verzoek in uiteenlopende vorm beschikbaar en binnenkort verschijnt er een eenvoudig leesbare versie van de Victims' Code.

Appropriate Adults draagt bij tot een goede communicatie tussen de politie en slachtoffers van 16 jaar of ouder die moeite hebben met communiceren als gevolg van een leerstoornis of een andere psychische aandoening. Dat gebeurt vooral tijdens politieverhoren, maar kan ook plaatsvinden tijdens forensisch onderzoek en procedures om de identiteit vast te stellen.

Opvang slachtoffers

Wie biedt slachtofferhulp?

Er zijn diverse slachtofferhulporganisaties, afhankelijk van de aard van het misdrijf.

 • Victim Support Scotland (VSS) is de grootste liefdadigheidsorganisatie in Schotland die slachtoffers en getuigen van misdrijven bijstaat met ondersteuning en informatie. VSS biedt persoonlijke ondersteuning door elk geval te beoordelen op basis van de behoeften van het slachtoffer.
 • Community Safety Glasgow (TARA) ondersteunt overlevenden van mensenhandel door hun, al naargelang de individuele behoefte, tot 45 dagen crisisopvang te verlenen, zorg te plannen, door te verwijzen en te helpen met toegang tot juridische bijstand.
 • Migrant Help ondersteunt kwetsbare migranten door advies en begeleiding te bieden aan asielzoekers en buitenlandse gedetineerden.
 • Andere organisaties zijn PETAL, Rape Crisis Scotland, Scottish Women's Aid en ChildLine.
 • De contactgegevens van alle slachtofferhulporganisaties vindt u in de De link wordt in een nieuw venster geopend.Victims' Code for Scotland.

Verwijst de politie mij automatisch door naar slachtofferhulp?

De politie zal u vragen of u wilt worden doorverwezen naar slachtofferhulp en zal uw informatie alleen doorgeven als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Hoe wordt mijn persoonlijke levenssfeer beschermd?

Wanneer u een misdrijf aangeeft, neemt de politie stappen om u bij te staan en te voorkomen dat u (opnieuw) slachtoffer wordt van een misdrijf, intimidatie of vergelding. Wat ondersteuning betreft, kunnen die stappen het volgende inhouden:

 • alleen verhoren als dat nodig is;
 • ervoor zorgen dat verhoren zoveel mogelijk worden beperkt;
 • voor het verhoor gebruikmaken van speciale faciliteiten;
 • In bepaalde situaties kan de rechter de media beperkingen opleggen voor de berichtgeving over de zaak waarbij u bent betrokken.

Moet ik eerst aangifte van een misdrijf doen voordat ik toegang krijg tot slachtofferhulp?

Nee, u hebt ook recht op slachtofferhulp als het misdrijf niet bij de politie is aangegeven.

Persoonlijke bescherming als ik in gevaar verkeer

Welke vormen van bescherming worden geboden?

Wanneer u een misdrijf aangeeft, neemt de politie stappen om u bij te staan en te voorkomen dat u (opnieuw) slachtoffer wordt van een misdrijf, intimidatie of vergelding.

Wat ondersteuning betreft, kunnen die stappen het volgende inhouden:

 • alleen verhoren als dat nodig is;
 • ervoor zorgen dat verhoren zoveel mogelijk worden beperkt;
 • voor het verhoor gebruikmaken van speciale faciliteiten.

In bepaalde situaties kan de rechter de media beperkingen opleggen voor de berichtgeving over de zaak waarbij u bent betrokken. In voorkomend geval kan de rechter verdachten ook een speciale borgsom opleggen.

Meer informatie over beschermingsmaatregelen is verkrijgbaar bij Police Scotland of de Crown Office and Prosecutor Fiscal Service.

Wie kan mij bescherming bieden?

Zie hierboven.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat de dader mij verdere schade toebrengt?

Zie hierboven.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat het strafrechtstelsel mij verdere schade toebrengt (tijdens het onderzoek en het proces)?

Zie hierboven.

Welke bescherming wordt geboden voor zeer kwetsbare slachtoffers?

Zie hierboven.

Ik ben minderjarig - heb ik bijzondere rechten?

Sommige personen kunnen extra kwetsbaar zijn of extra risico lopen vanwege hun situatie of de aard van de getuigenverklaring waarom de rechter hun kan vragen. Er zijn verschillende mogelijkheden om kwetsbare getuigen te helpen hun verklaring af te leggen tegenover de rechter, zoals via een rechtstreekse videoverbinding of vanachter een scherm, zodat u de verdachte niet ziet. Dat zijn de zogenaamde "bijzondere maatregelen".

Meer informatie over bijzondere maatregelen is verkrijgbaar bij de Crown Office and Prosecutor Fiscal Service en de Scottish Courts and Tribunals Service. Verder dienen de betrokken instanties u te vragen of u er bezwaar tegen hebt te getuigen. Zij kunnen u helpen met verschillende mogelijkheden voor het afleggen van uw verklaring.

Alle kinderen (tot 18 jaar) zijn wettelijk aangemerkt als kwetsbaar en hebben, samen met vermeende slachtoffers van huiselijk geweld, seksuele misdrijven, mensenhandel en stalking, automatisch recht op toepassing van bepaalde bijzondere maatregelen. Een getuige met een psychische aandoening of leerstoornis of die er tegenop ziet een verklaring af te leggen, kan ook als kwetsbaar worden beschouwd. Een beoordeling om de kwetsbaarheid vast te stellen wordt uitgevoerd door de Crown Office and Procurator Fiscal Service.

Verder ziet de Scottish Courts and Tribunal Service erop toe dat slachtoffers en getuigen voor de verdachte niet in dezelfde wachtruimte verblijven voordat zij hun verklaring afleggen tegenover de rechter.

Een familielid is overleden ten gevolge van het misdrijf - wat zijn mijn rechten?

Familieleden van slachtoffers van een misdrijf hebben eveneens toegang tot slachtofferhulporganisaties, waaronder Victim Support Scotland.

Indien een naast familielid van u is overleden als gevolg van een misdrijf, hebt u mogelijk rechten (zoals het recht op informatie over een zaak) alsof u zelf het slachtoffer van een misdrijf was. Zo hebt u recht op toegang tot informatie van de politie als een van uw familieleden is omgekomen door een misdrijf.

Zie voor meer informatie de Victims' Code en ook de Standards of Service die gezamenlijk worden opgesteld door Police Scotland, de Crown Office and Procurator Fiscal Service, Scottish Courts and Tribunals Service, Scottish Prison Service en Parole Board for Scotland. (zie onderstaande link)

Een familielid is slachtoffer van een misdrijf - wat zijn mijn rechten?

Familieleden van slachtoffers van een misdrijf hebben eveneens toegang tot slachtofferhulporganisaties, waaronder Victim Support Scotland.

In sommige situaties (bv. als het slachtoffer is overleden) kan een familielid rechten hebben (zoals het recht op informatie over een zaak) alsof hij of zij zelf het slachtoffer van een misdrijf was.

Zo hebt u recht op toegang tot informatie van de politie als een van uw familieleden is omgekomen door een misdrijf. Zie voor meer informatie de De link wordt in een nieuw venster geopend.Victim's Code en ook de De link wordt in een nieuw venster geopend.Standards of Service die worden opgesteld door de Scottish Courts and Tribunals Service.

Heb ik toegang tot bemiddeling/mediation? Onder welke voorwaarden? Ben ik in veiligheid tijdens bemiddeling/mediation?

Sacro is een Scottish Community Justice Organisation die zich inzet voor het bevorderen van veiligheid en cohesie in gemeenschappen in heel Schotland. Deze organisatie verleent bemiddelingsdiensten. Zie voor meer bijzonderheden De link wordt in een nieuw venster geopend.de website van de organisatie.

Waar vind ik de wetgeving waarin mijn rechten zijn vastgelegd?

Zie voor actuele informatie over de rechten van slachtoffers de Victims' Code for Scotland; die vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Laatste update: 30/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

Hoe geef ik een misdrijf aan?

Bel 999 voor spoedeisende hulp. Bel 101 om een misdrijf aan te geven.

Bent u doof of hardhorend of hebt u een spraakgebrek, bel dan 18000 voor een teksttelefoon.

Als u bent aangemeld bij De link wordt in een nieuw venster geopend.emergencySMS - en u hebt geen andere mogelijkheid - stuur dan een tekstbericht naar 999.

Wanneer 999 bellen

Bel in een noodsituatie 999 als:

 • er gevaar voor letsel of overlijden is;
 • er een misdrijf wordt gepleegd;
 • er iemand in de buurt is die van een misdrijf wordt verdacht.

Een niet-noodsituatie melden

Bel 101 om contact op te nemen met de politie als het misdrijf geen noodgeval is.

Bent u doof of hardhorend of hebt u een spraakgebrek, bel dan 18001 101 voor een teksttelefoon.

Voorbeelden van situaties die geen noodgeval zijn:

 • uw auto is gestolen;
 • uw eigendommen zijn beschadigd;
 • u vermoedt dat er sprake is van drugsgebruik of -handel;
 • u wilt een niet-ernstige aanrijding melden;
 • u wilt de politie informeren over criminaliteit in uw wijk.

Een misdrijf online aangeven

In niet-noodsituaties kunt u de volgende misdrijven melden via de website van Police Scotland:

Als u een misdrijf anoniem wilt aangeven, kunt u gebruikmaken van het De link wordt in een nieuw venster geopend.online Crimestoppers-formulier.

Hoe kom ik er achter wat de stand van zaken is?

Als slachtoffer hebt u het recht te vragen om zaakspecifieke informatie over een misdrijf. Als die nog niet aan u is gegeven, kunt u een officiële aanvraag indienen bij diverse instanties:

 • De link wordt in een nieuw venster geopend.Police Scotland - informatie over een besluit om geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen en de redenen daarvoor, en een besluit om een strafrechtelijk onderzoek te beëindigen en de redenen daarvoor;
 • De link wordt in een nieuw venster geopend.Crown Office and Prosecutor Fiscal Service - als er niet tot vervolging wordt overgegaan in uw zaak, hebt u het recht de redenen daarvoor te vernemen en tegen dat besluit beroep aan te tekenen;
 • De link wordt in een nieuw venster geopend.Scottish Courts and Tribunals Service - de data van eventuele rechtszittingen, het definitieve besluit van een rechter in een proces of een beroep naar aanleiding van een proces, en de redenen daarvoor.

Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand (tijdens het onderzoek of tijdens het proces)? Onder welke voorwaarden?

Slachtoffers zijn geen partij in strafrechtelijke procedures in Schotland. Een slachtoffer dat behoefte heeft aan juridisch advies en rechtsbijstand, kan contact opnemen met een advocaat. Het slachtoffer heeft mogelijk recht op een tegemoetkoming in de kosten daarvan via het rechtshulpsysteem.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Scottish Legal Aid Board is de instantie die is belast met de uitvoering van het rechtsbijstandsysteem in Schotland.

Kan ik aanspraak maken op onkostenvergoeding (voor deelname aan het onderzoek/het proces)? Onder welke voorwaarden?

Als u bent opgeroepen om in de rechtszaal te komen getuigen, hebt u mogelijk het recht om bepaalde onkosten te declareren.

De oproep ontvangt u in de vorm van een officiële brief - de dagvaarding - waarin u wordt gevraagd om als getuige voor de rechter te verschijnen.

Op de achterkant van de dagvaarding vindt u informatie over hoe u uw onkosten kunt declareren en een declaratieformulier.

Lees de dagvaarding zorgvuldig door en neem de brief mee naar de zitting. Vul het declaratieformulier op de achterkant van de dagvaarding in om uw onkosten terug te vorderen op degene die u als getuige heeft gedagvaard.

Contante betalingen vinden alleen plaats als er daadwerkelijk sprake is van financiële problemen of een noodsituatie. Buitengewone kosten zoals de kosten van vervoer per taxi of vliegtuig en overnachting moeten vooraf worden goedgekeurd door de openbaar aanklager.

Getuigen die werknemer of zzp-er zijn, kunnen aanspraak maken op een vergoeding wegens verlies aan inkomsten. Er is in de rechtsgebouwen geen kinderopvang, zodat getuigen à charge de kosten van kinderopvang en crèches kunnen declareren tegen vaste tarieven. Als u voor opvang tijdens uw afwezigheid moet zorgen, ontvangt u daarvoor een vaste vergoeding.

Kan ik beroep instellen als mijn zaak wordt afgesloten voordat er een proces plaatsvindt?

Als slachtoffer van een misdrijf in Schotland kunt u beroep instellen tegen een besluit van de Crown Office and Procurator Fiscal Service om een bij hen aangegeven misdrijf niet strafrechtelijk te vervolgen, als dat besluit dateert van 1 juli 2015 of later. U dient het beroep zo mogelijk in te stellen binnen een maand na de datum waarop u in kennis bent gesteld van het besluit om niet te vervolgen. Doorgaans ontvangt u binnen twintig werkdagen het besluit over het beroep. De Lord Advocate (de hoofdaanklager in Schotland) heeft hiervoor De link wordt in een nieuw venster geopend.regels gepubliceerd.

Kan ik betrokken worden bij het proces?

Dat hangt ervan af of u wordt opgeroepen om tijdens het proces te getuigen. Als u niet wordt opgeroepen als getuige, kunt u de Scottish Courts and Tribunals Service vragen:

 • van welke misdrijven iemand is beschuldigd - nadat de verdachte de gelegenheid heeft gehad te reageren (alleen de algemene aard van de aanklacht);
 • wat er met een zaak gebeurt bij de rechtbank;
 • welke beslissing de (vrede)rechter of deurwaarder heeft gegeven in een zaak.

Op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de Scottish Courts and Tribunals Service wordt nader toegelicht hoe u informatie kunt verkrijgen over de zaak en hoe zaken voor de rechter worden gebracht, met inbegrip van rechtszaken op korte termijn. Het betreft hier:

 • de High Court of Justiciary
 • Sheriff Courts
 • Justice of the Peace Courts

Als u getuige bent, zullen de Scottish Courts and Tribunals Service:

 • u ten minste één keer per uur op de hoogte houden van het verloop van de rechtszaak en u laten weten wanneer u de rechtbank kunt verlaten;
 • aparte wachtruimten bieden voor getuigen à charge en getuigen à décharge, en zorgen voor consumpties;
 • als u uw verklaring tegenover de rechter via een rechtstreekse videoverbinding mag afleggen, komt iemand van de Scottish Courts and Tribunals Service op de dag van de zitting naar u toe om u uit te leggen hoe een en ander in zijn werk gaat.

Wat is mijn officiële rol binnen het rechtsstelsel? Heb ik bijvoorbeeld de hoedanigheid van slachtoffer, getuige, burgerlijke partij of particuliere aanklager, of kan ik daarvoor kiezen?

Slachtoffers zijn geen partij in strafrechtelijke procedures in Schotland. De aanklager oordeelt of een slachtoffer wordt verzocht als getuige te verschijnen.

Wat zijn mijn rechten en plichten in deze hoedanigheden?

Zie voor informatie over uw rechten als slachtoffer de De link wordt in een nieuw venster geopend.Victims' Code.

Wie als getuige wordt opgeroepen, ontvangt daarvoor een dagvaarding. Uw dagvaarding is een officiële brief waarin u wordt gevraagd om als getuige voor de rechter te verschijnen.

Het is belangrijk dat u gehoor geeft aan de oproep. Bij verhindering dient u degene die u heeft verzocht te komen getuigen, direct te laten weten waarom u niet aanwezig kunt zijn op de dag van de zitting. Als u niet verschijnt op de vermelde tijd en plaats, kan de rechter een arrestatiebevel tegen u uitvaardigen.

Sommige getuigen hebben er moeite mee een verklaring af te leggen. Dat kan zijn omdat zij extra kwetsbaar zijn vanwege hun situatie of de aard van hun getuigenverklaring. De rechter kan zogenaamde "bijzondere maatregelen" nemen om kwetsbare getuigen te helpen een zo goed mogelijke verklaring af te leggen, bv. door een scherm te plaatsen zodat de getuige de verdachte niet hoeft te zien. Als u een of ander probleem hebt, bespreek dat dan met degene die u heeft gevraagd te getuigen, want dan kan hij of zij voor u bij de rechter vragen om bijzondere maatregelen.

Meer informatie over het optreden als getuige is te vinden op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de Crown Office and Procurator Fiscal Service en op de pagina's onder De link wordt in een nieuw venster geopend.Giving Evidence at Court op mygov.scot.

Kan ik tijdens het proces een verklaring afleggen of getuigen? Onder welke voorwaarden?

De aanklager oordeelt of een slachtoffer wordt verzocht als getuige te verschijnen. Het algemene bewijsrecht van Schotland is van toepassing op slachtoffers die worden opgeroepen om te getuigen.

Voor slachtoffers die gaan getuigen en als kwetsbaar worden beschouwd of behoefte hebben aan bescherming, kunnen bijzondere maatregelen worden getroffen in de zin van de artikelen De link wordt in een nieuw venster geopend.271 tot en met 271M van de Criminal Procedure (Scotland) Act 1995 om hen te helpen bij het afleggen van hun verklaring. Die maatregelen gelden sowieso voor kinderen en voor slachtoffers van bepaalde soorten misdrijven, zoals seksuele misdrijven, mensenhandel en stalking.

Daarnaast kunnen slachtoffers mogelijk ook een verklaring afleggen volgens De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 14 van de Criminal Justice (Scotland) Act 2003. Meer informatie over verklaringen van slachtoffers vindt uDe link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Welke informatie ontvang ik tijdens het proces?

U kunt bij de Scottish Courts and Tribunals Service vragen naar de data van eventuele rechtszittingen, het definitieve besluit van een rechter in een proces of een beroep naar aanleiding van een proces, en de redenen daarvoor. Als u een verklaring aflegt tegenover de rechter, houden medewerkers van de Scottish Courts and Tribunals Service u bovendien ten minste één keer per uur op de hoogte van het verloop van de rechtszaak en laten zij u weten wanneer u de rechtbank kunt verlaten.

Heb ik toegang tot de procesdossiers?

Zie hierboven voor bijzonderheden over informatie die kan worden ingezien.

Laatste update: 30/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

3 - Mijn rechten na afloop van het proces

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing?

Alleen de veroordeelde persoon of de aanklager kan beroep instellen tegen een uitspraak.

De aanklager kan alleen in bepaalde situaties beroep instellen. De aanklager kan:

 • beroep instellen tegen vrijspraak - een uitspraak "niet schuldig" of "niet bewezen" - maar alleen in minder ernstige zaken (zonder jury) en alleen over een rechtsvraag;
 • beroep instellen tegen het vonnis - maar alleen als een vonnis wordt gezien als "te mild".

Ga voor meer informatie naar De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.mygov.scot/after-the-verdict/the-appeals-process/

Wat zijn mijn rechten nadat de beslissing is gegeven?

Nadat de verdachte schuldig is bevonden, kan uw getuigenverklaring in aanmerking worden genomen door de rechter die het vonnis gaat uitspreken.

Als de uitkomst van de zaak (de "uitspraak") niet is wat u verwachtte, of als u denkt dat u ondersteuning nodig hebt na de beslissing, zijn er talrijke organisaties die u kunnen helpen. Victim Support Scotland heeft een hotline die van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar is. Dit is een nationale liefdadigheidsinstelling die hulp biedt aan slachtoffers van misdrijven in Schotland, ongeacht de aard van het misdrijf. De hotline is te bereiken op 0345 603 9213. Deze ondersteuning is gratis.

Er zijn diverse andere organisaties, waaronder gespecialiseerde diensten, die slachtoffers, getuigen en anderen die getroffen zijn door een misdrijf, kosteloos en vertrouwelijk bijstaan met emotionele steun, praktische hulp en belangrijke informatie. Informatie over deze diensten vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Heb ik recht op ondersteuning of bescherming na het proces? Voor hoe lang?

Ja, er zijn diverse slachtofferhulporganisaties die u voor, tijdens en na het proces kosteloos kunnen ondersteunen. Victim Support Scotland, een nationale liefdadigheidsinstelling, staat slachtoffers bij met emotionele steun, praktische hulp en belangrijke informatie. Deze diensten zijn gratis en vertrouwelijk.

Welke informatie krijg ik als de dader wordt veroordeeld?

Als u een slachtofferverklaring hebt afgelegd, kan de rechter daarmee rekening houden in het vonnis. Als de verdachte schuldig is bevonden, beslist de rechter over de op te leggen straf. Die straf wordt het vonnis genoemd. De rechter neemt zijn beslissing na alle bewijzen te hebben onderzocht en op grond van alle achtergrondinformatie. Daaronder vallen aspecten zoals de leeftijd van de dader, eventuele medische kwesties en de vraag of de dader al een strafblad had. De rechter kan voor de strafmaat kiezen uit een reeks van mogelijkheden.

Meer informatie over straffen vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

U hebt het recht te vragen om informatie over de definitieve beslissing van de rechter in een proces en de redenen daarvoor. Die informatie kunt u opvragen bij de De link wordt in een nieuw venster geopend.Scottish Courts and Tribunals Service.

Word ik geïnformeerd wanneer de dader in vrijheid wordt gesteld (ook wanneer hij vervroegd of voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld) of wanneer hij is ontsnapt uit de gevangenis?

In alle strafzaken hebben slachtoffers het recht te worden geïnformeerd over de invrijheidsstelling van een gevangene. Mogelijk hebben zij ook het recht te vernemen of de gevangene in aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheidsstelling, en aan de Parole Board for Scotland een schriftelijke verklaring te verstrekken over die invrijheidsstelling. Die regeling staat bekend als de De link wordt in een nieuw venster geopend.Victims Notification Scheme.

Slachtoffers van daders die zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van minder dan anderhalf jaar hebben alleen recht op informatie over de invrijheidsstelling of ontsnapping van de dader. Als u die informatie wilt ontvangen, hoeft u zich niet aan te melden voor de regeling maar kunt u volstaan met contact op te nemen met de De link wordt in een nieuw venster geopend.Scottish Prison Service.

Word ik betrokken bij beslissingen over invrijheidsstelling of voorwaardelijke invrijheidstelling? Kan ik bijvoorbeeld een verklaring afleggen of beroep instellen?

Mogelijk kunt u bij de Parole Board for Scotland verklaringen afleggen ter overweging in situaties waarin de invrijheidsstelling van de dader wegens goed gedrag wordt overwogen. Slachtoffers die zich aanmelden volgens deel 2 van de regeling, kunnen aangeven dat zij schriftelijke verklaringen willen verstrekken aan de Scottish Prison Service wanneer de dader voor het eerst in aanmerking komt voor tijdelijke invrijheidsstelling en invrijheidsstelling met huisarrest, en aan de Parole Board for Scotland wanneer de invrijheidsstelling van de dader wegens goed gedrag wordt overwogen. Victim Support Scotland kan u helpen bij het opstellen van uw verklaringen.

Laatste update: 30/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

4 - Schadevergoeding

Via welke procedure kan ik van de dader schadevergoeding vorderen? (bv. rechtszaak, burgerlijke vordering, voeging)

Strafzaak

A. "Bevel tot vergoeding"

Krachtens de artikelen 249 tot en met 253 van de Criminal Procedure (Scotland) Act 1995 is iedere strafrechter in Schotland in voorkomend geval bevoegd een dader te bevelen tot betaling van een vergoeding aan het slachtoffer van zijn of haar misdrijf wegens letsel, verlies of schade, zonder dat daarvoor een aparte civiele procedure nodig is.

Deze wet van 1995 biedt slachtoffers niet de mogelijkheid zelf bij een rechtbank te verzoeken om een "bevel tot vergoeding"; de openbaar aanklager kan de kwestie echter in voorkomend geval te berde brengen bij de rechter en is in alle gevallen verplicht de rechter de beschikbare informatie over de aard en omvang van letsel, verlies of schade te verstrekken.

Volgens het bestaande recht kan een slachtoffer bij een burgerlijke rechter een procedure tegen de dader aanspannen voor schadeloosstelling of (in het geval van lichamelijk of psychisch letsel) een verzoek indienen bij de De link wordt in een nieuw venster geopend.Criminal Injuries Compensation Authority (CICA). Een bevel tot vergoeding door de strafrechtbank laat deze rechten onverlet, hoewel een vergoeding die de burgerlijke rechter of de CICA aan het slachtoffer toekent, wordt verlaagd met het bedrag van het "bevel tot vergoeding".

In strafzaken over ernstige misdrijven is het bedrag dat kan worden toegekend via een "bevel tot vergoeding" niet aan een limiet gebonden.

In strafzaken over minder ernstige misdrijven gelden de volgende limieten:

 • In de Sheriff Court is het maximum voor elk misdrijf het voorgeschreven bedrag (10 000 GBP) (maar voor in de wet beschreven misdrijven die op of na 28 maart 2011 zijn begaan, waarbij de maximumboete die kan worden opgelegd hoger is dan het voorgeschreven bedrag, is het maximum waaraan het bevel tot vergoeding is gebonden, gelijk aan die maximumboete).
 • In de Justice of the Peace Court ligt het maximum voor elk misdrijf op niveau 4 van de standaardschaal (2 500 GBP)

Betaling van een bedrag volgens een "bevel tot vergoeding" wordt verricht aan de griffier, die vervolgens zorgdraagt voor uitkering aan de rechthebbende.

B. "Eis tot vergoeding" in Community Payback Order

Wanneer een verdachte wordt veroordeeld voor een misdrijf, kan de rechter in bepaalde situaties een Community Payback Order (CPO) opleggen. Volgens artikel 227H van de Criminal Procedure (Scotland) Act 1995 kan een CPO de eis bevatten dat de dader een vergoeding betaalt (naast de eis tot ondertoezichtstelling van de dader).

Voor de "eis tot vergoeding" zijn de toe te kennen bedragen gebonden aan dezelfde limieten als voor het "bevel tot vergoeding" (zie boven).

De vergoeding kan in één keer of in termijnen worden betaald aan de griffier, die vervolgens zorgdraagt voor uitkering aan de rechthebbende. De vergoeding moet volledig zijn betaald uiterlijk anderhalf jaar nadat de CPO is opgelegd of, indien dat eerder is, uiterlijk twee maanden voordat de toezichtstermijn is verstreken. Als de dader verzuimt te betalen, kan dat een schending van de CPO inhouden.

C. "Aanbieding van een vergoeding" door de openbaar aanklager

Volgens artikel 302A van de Criminal Procedure (Scotland) Act 1995 kan de openbaar aanklager een "aanbieding van een vergoeding" doen aan een vermeende dader als blijkt dat een relevant misdrijf is begaan. De "aanbieding van een vergoeding" is een effectieve directe maatregel voor misdrijven waarbij iemand geldelijk of persoonlijk verlies heeft geleden of in paniek of angst heeft verkeerd.

Als een "aanbieding van een vergoeding" wordt aanvaard of wordt geacht geacht te zijn aanvaard (als de vermeende dader de aanbieding niet officieel afwijst), vindt er geen vervolging plaats en wordt er geen veroordeling vastgelegd.

Overeenkomstig de Criminal Procedure (Scotland) Act 1995 Compensation Order (Maximum Amount) Order 2008 geldt voor het bedrag voor een "aanbieding van een vergoeding" een maximum van 5 000 GBP.

Betaling van een bedrag volgens een "aanbieding van een vergoeding" wordt verricht aan de griffier, die vervolgens zorgdraagt voor uitkering aan de rechthebbende.

Burgerlijke zaak:

Volgens het bestaande recht kan een slachtoffer bij een burgerlijke rechter een procedure tegen de dader aanspannen voor schadeloosstelling. Indien het slachtoffer besluit een zaak aan te spannen bij de burgerlijke rechter, zijn er verschillende procedures die worden beheerst door verschillende rechtbankreglementen en zijn die tevens afhankelijk van de vraag of de zaak wordt aangespannen bij een Sheriff Court of bij de Court of Session. De diverse reglementen zijn beschikbaar op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Scottish Courts and Tribunals Service onder Rules and Practice.

Het opstellen van een gerechtelijk stuk of verzoek en de diverse gerechtelijke procedures zijn erg ingewikkeld; het is dus raadzaam juridisch advies in te winnen.

Voeging - niet van toepassing in Schotland:

Via deze procedure kan een rechter uitspraak doen over vergoeding voor het slachtoffer van een misdrijf. Het slachtoffer hoeft dan geen aparte civiele procedure te beginnen om een vergoeding te eisen, maar stelt in het kader van de strafzaak een burgerlijke vordering in. Opgemerkt zij dat deze mogelijkheid wel bestaat in sommige burgerlijke rechtssystemen, maar niet in Schotland.

De rechter heeft de dader ertoe veroordeeld mij schadevergoeding te betalen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de dader betaalt?

Handhaving van het recht op vergoeding in een strafzaak

Betaling van een bedrag krachtens:

 • een "bevel tot vergoeding";
 • een "eis tot vergoeding" in een Community Payback Order (CPO); of
 • een "aanbieding van een vergoeding" door de openbaar aanklager

wordt verricht aan de griffier, die vervolgens zorgdraagt voor uitkering aan de rechthebbende.

De betaling kan alleen worden uitgevoerd door de rechtbank en in geen geval mag de rechthebbende de dader rechtstreeks benaderen of proberen te benaderen, of betaling aanvaarden van laatstgenoemde zelf.

Als er geen betaling wordt verricht naar aanleiding van een "bevel tot vergoeding" of een "aanbieding van een vergoeding", staan de rechter uiteenlopende sancties ter beschikking om het geld te innen:

 • bevel tot inhouding op uitkering;
 • bevel tot inhouding via loonbeslag;
 • bevel tot inhouding op rekeningtegoeden; en
 • bevel tot inbeslagneming van voertuig.

Als er geen betaling wordt verricht naar aanleiding van een "eis tot vergoeding" in een CPO, kan dat een schending van de CPO inhouden en kan de dader opnieuw worden voorgebracht. Artikel 227ZC van de Criminal Procedure (Scotland) Act 1995 bevat bepalingen over schendingen van CPO's en welke maatregelen de rechter kan treffen.

Handhaving van het recht op vergoeding in een burgerlijke zaak:

Als het slachtoffer een zaak aanspant voor de burgerlijke rechter en de rechter wijst het een geldbedrag toe, dient het slachtoffer contact op te nemen met een firma van Sheriff Officers voor advies over de te volgen procedure om de schuld te innen. Zie voor meer informatie de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers.

Als de dader niet betaalt, kan de staat het bedrag dan voorschieten? Onder welke voorwaarden?

Betaling van vergoeding door de CICA

De staat schiet geen bedrag voor aan een slachtoffer van een misdrijf als de dader door de rechter is veroordeeld tot een betaling maar die betaling niet verricht. Zie ook onder Handhaving van het recht op vergoeding hierboven.

Heb ik recht op een schadevergoeding van de staat?

De Criminal Injuries Compensation Authority (CICA) behandelt eisen tot vergoeding van mensen die als onschuldig slachtoffer van een geweldsmisdrijf in Engeland, Schotland of Wales lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen. In de overheidsregeling Criminal Injuries Compensation Scheme zijn de criteria en de bedragen van de vergoedingen beschreven.

De Criminal Injuries Compensation Scheme 2012 is een door de overheid gefinancierde regeling die in het leven is geroepen om een vergoeding toe te kennen aan onschuldige slachtoffers van geweldsmisdrijven met ernstig lichamelijk of psychisch letsel als direct gevolg van het betrokken misdrijf. De criteria van de regeling en de hoogte van de vergoedingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het Britse parlement, terwijl de CICA belast is met het beheer van de regeling en alle beslissingen over individuele aanvragen. De regeling hanteert een schaal van uit te keren vergoedingen als functie van de ernst van het letsel.

Er zijn twee soorten vergoeding - vergoeding voor persoonlijk letsel en vergoeding in verband met overlijden - waarbij in sommige gevallen een aanvullende vergoeding wordt toegekend voor verlies aan inkomsten, personen ten laste c.q. bijzondere uitgaven.

Een vergoeding kan worden toegekend aan slachtoffers met ernstig letsel, slachtoffers van verkrachting en ander seksueel misbruik, slachtoffers van kindermishandeling en de nabestaanden. De regeling keert niet uit bij gering letsel.

Niet alle eisen tot vergoeding worden toegewezen. Een aanvrager moet beantwoorden aan de criteria van de regeling. Zo moet worden voldaan aan voorwaarden gesteld aan nationaliteit en woonplaats (punten 10 tot en met 16 van de regeling). Aanvragen dienen zo vroeg als redelijkerwijs mogelijk te worden ingediend, maar in elk geval binnen twee jaar nadat het letsel is ontstaan als gevolg van het betrokken misdrijf (hoewel krachtens de punten 87 tot en met 89 in buitengewone situaties verlenging van deze termijn mogelijk is). Er zijn ook criteria die bepalen dat een aanvrager het voorval dat het letsel door misdrijf heeft veroorzaakt, zo snel als redelijkerwijs mogelijk moet hebben aangegeven en voor zover redelijkerwijs mogelijk moet meewerken aan het voorbrengen van de aanvaller (punten 22 en 23). Vergoedingen kunnen worden ingehouden of verlaagd in diverse andere situaties, bv. als het vanwege het gedrag van de aanvrager niet gepast is een vergoeding toe te kennen (punt 25) en als de aanvrager strafrechtelijke veroordelingen niet heeft uitgezeten ten tijde van zijn of haar aanvraag bij de CICA (punt 26 en bijlage D). Meer informatie over de regeling vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Heb ik recht op een voorschot op dringende gronden in afwachting van de beslissing over mijn vordering tot schadevergoeding?

De Criminal Injuries Compensation Scheme 2012 is bedoeld als regeling die in laatste instantie wordt toegepast. De vergoedingen die krachtens de regeling worden toegekend, zijn niet bedoeld om te voorzien in onmiddellijke behoeften; in de meeste gevallen wordt een ingediende aanvraag pas behandeld na het betrokken voorval. Betaling vindt pas plaats als de Criminal Injuries Compensation Authority (CICA) ervan overtuigd is dat de aanvrager voldoet aan de criteria van de regeling; de CICA zal bij de politie informatie over het voorval en de indiener opvragen om er zeker van te zijn dat de aanvraag in aanmerking komt voor toewijzing. Als de CICA wel concludeert dat een aanvrager in aanmerking komt voor betaling maar geen definitief besluit kan nemen, kan zij overwegen over te gaan tot uitkering. Dat kan het geval zijn als de CICA wacht tot de gevolgen van het letsel van de aanvrager op de lange termijn duidelijk zijn.

Heb ik recht op schadevergoeding als de dader niet veroordeeld is?

Om als slachtoffer van een geweldsmisdrijf in aanmerking te komen voor schadevergoeding is het niet nodig dat de dader bekend is of is veroordeeld (punt 9 van de Criminal Injuries Compensation Scheme). De regeling bepaalt echter wel dat een aanvrager het voorval zo snel als redelijkerwijs mogelijk bij de politie moet hebben aangegeven en voor zover redelijkerwijs mogelijk moet hebben meegewerkt aan het voorbrengen van de dader (punten 22 en 23). Aanvragers komen daarom pas in aanmerking voor een vergoeding als zij hun volledige medewerking hebben verleend aan het onderzoek naar het misdrijf en de eventuele vervolging naar aanleiding daarvan.

Laatste update: 30/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Met wie moet ik als slachtoffer van een misdrijf contact opnemen voor ondersteuning en bijstand?

U hebt recht op slachtofferhulp, De link wordt in een nieuw venster geopend.ook als het misdrijf niet bij de politie is aangegeven.

Of u nu beslist om een misdrijf wel of niet aan te geven - De link wordt in een nieuw venster geopend.of als u nog geen beslissing hebt genomen - Victim Support Scotland kan u bijstaan met emotionele en praktische hulp en ondersteuning.

Als u De link wordt in een nieuw venster geopend.een misdrijf aangeeft, kan de politie - met uw toestemming - uw gegevens doorsturen naar Victim Support Scotland.

Hulp kan u ook worden aangeboden door De link wordt in een nieuw venster geopend.Victim Information and Advice (VIA) als uw zaak gaat over:

 • huiselijk geweld;
 • minderjarige slachtoffers of getuigen;
 • een haatmisdrijf;
 • een seksueel misdrijf;
 • of als uw zaak een ernstig misdrijf betreft (behandeling met jury).

VIA informeert u over het strafrechtstelsel, houdt u op de hoogte van het verloop van de zaak en brengt u in contact met andere organisaties die u kunnen helpen.

Hotline voor opvang slachtoffers

Victim Support Scotland heeft een hotline die van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar is. Dit is een nationale liefdadigheidsinstelling die hulp biedt aan slachtoffers van misdrijven in Schotland, ongeacht de aard van het misdrijf. Het nummer van de hotline is 0800 160 1985. Deze ondersteuning is gratis. Er zijn diverse andere organisaties, waaronder gespecialiseerde diensten, die gratis vertrouwelijke emotionele steun, praktische hulp en belangrijke informatie geven aan slachtoffers, getuigen en anderen die getroffen zijn door een misdrijf. Informatie over deze diensten vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Is slachtofferhulp gratis?

Victim Support Scotland geeft gratis en vertrouwelijk ondersteuning aan slachtoffers, getuigen en anderen die zijn getroffen door een misdrijf.

Wat voor steun kunnen overheidsdiensten of autoriteiten mij bieden?

Ondersteuning bij de rechtbank

Als u gevraagd wordt te getuigen voor de rechter, kunt u rekenen op ondersteuning in de vorm van Witness Service, die wordt verleend door speciaal daarvoor opgeleide medewerkers van Victim Support Scotland en vrijwilligers op alle locaties van de High Court en Sheriff Courts. Zij kunnen:

 • u praktische hulp geven en uitleggen wat er bij de rechtbank gebeurt;
 • een bezoek voor u aan de rechtbank organiseren voordat het proces begint, zodat u weet wat u kunt verwachten.

Sommige getuigen krijgen - met het oog op hun omstandigheden of de aard van het misdrijf - mogelijk extra ondersteuning bij het afleggen van hun verklaring. Meer informatie over het getuigen voor de rechter, waaronder "bijzondere maatregelen" voor kwetsbare getuigen, vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier. Als u slachtoffer van een misdrijf bent maar niet bent opgeroepen als getuige, ontvangt u mogelijk geen informatie over het proces. U kunt echter wel vragen om informatie over de behandeling van de zaak in de rechtbank.

Wat voor steun kunnen niet-gouvernementele organisaties mij bieden?

De aard van de steun die u kan worden geboden, is afhankelijk van de organisatie. Victim Support Scotland biedt gemeenschapsgerichte slachtofferhulp. Die wordt verleend in elke gemeente van Schotland, en de door deze organisatie aangeboden Witness Service is aanwezig in iedere strafrechtbank in Schotland.

Er zijn diverse andere liefdadigheidsinstellingen die kunnen helpen, afhankelijk van de aard van het misdrijf. Voorbeelden zijn Rape Crisis Scotland, TARA (Trafficking Awareness Raising Alliance), een organisatie die ondersteuning verleent aan vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel, en Migrant Help, dat eveneens slachtoffers van mensenhandel bijstaat. Ook Children 1st, Scottish Women's Aid en PETAL zijn liefdadigheidsinstellingen die hulp bieden aan slachtoffers van misdrijven. Meer informatie over deze dienstverlening vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Laatste update: 30/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.