Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Rechten van slachtoffers – per land

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Met wie moet ik als slachtoffer van een misdrijf contact opnemen voor ondersteuning en bijstand?

U kunt contact opnemen met verschillende instellingen, afhankelijk van de categorie slachtoffers waartoe u behoort:

Nationaal Bureau voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați - ANES)

Dit bureau biedt verschillende soorten diensten, zoals:

  • een gratis en anonieme telefoonlijn voor slachtoffers van huiselijk geweld, permanent bereikbaar op 0800 500 333;
  • gespecialiseerd maatschappelijk werk binnen de noodopvangcentra voor slachtoffers van huishoudelijk geweld;
  • advies, informatie en begeleiding voor slachtoffers van huiselijk geweld.

Contact:

Adres: 5 Intrarea Camil Petrescu, 1e district, Boekarest

Telefoon: +4 021 313 0059

E-mail: secretariat@anes.gov.ro

http://anes.gov.ro/

http://anes.gov.ro/harta/

http://anes.gov.ro/webcenter/portal/Sirmes/pages_asistentapentruvictime/link-uriutilepentruvictime

Nationaal Bureau voor de bestrijding van mensenhandel (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane - ANITP), onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Ministerul Afacerilor Interne)

Het netwerk van gerechtshoven omvat 15 regionale centra. Elk centrum is aan een gerechtshof verbonden.

Dit bureau biedt verschillende soorten diensten, zoals:

  • een hulplijn voor burgers, 24 uur per dag bereikbaar voor informatie en berichtgeving over mogelijke gevallen van mensenhandel: HulpLijn 0.800.800.678 (nationaal gratis nummer) of +4.021.313.3100 (voor oproepen uit het buitenland), openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 8:00 tot 16:00 uur;
  • informeren van de betrokken autoriteiten over mogelijke gevallen van mensenhandel;
  • hulpverlening aan slachtoffers in de 15 regionale centra.

Contact:

Adres: 20 Ion Câmpineanu St., 5e verdieping, 1e district, Boekarest

Telefoon: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00

Fax: +40 21 319 01 83

E-mail: anitp@mai.gov.ro

http://anitp.mai.gov.ro/

Nationaal Bureau voor werkgelegenheid (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă - ANOFM), onderdeel van het ministerie van Arbeid en Sociale Rechtvaardigheid (Ministerul Muncii și Justiției Sociale)

Dit bureau verleent via zijn territoriale organen professionele diensten op het gebied van werk en opleidingen aan personen die werk zoeken, inclusief slachtoffers van misdrijven, vooral slachtoffers van mensenhandel.

Contact:

20-22 Avalanșei St., 4e district, Boekarest, 040305

E-mail: anofm@anofm.ro

Website: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0

Nationaal directoraat Reclassering (Direcția Națională de Probațiune - DNP) van het ministerie van Justitie (Ministerul Justiției)

Er zijn 42 reclasseringsdiensten die door de DNP worden gecoördineerd. De meeste zijn gevestigd binnen openbare instellingen (rechtbanken, provincieraden, provinciale rekenkamers enz.).

Zij bieden de volgende soorten diensten:

  • gratis psychologische begeleiding, op verzoek, voor slachtoffers van poging tot doodslag of moord en poging tot moord onder verzwarende omstandigheden, huiselijk geweld, opzettelijke misdrijven die het slachtoffer lichamelijk letsel berokkenen, verkrachting, seksueel geweld en geslachtsgemeenschap met een minderjarige en het seksueel corrumperen van minderjarigen, mishandeling van minderjarigen, en (poging tot) handel in en uitbuiting van kwetsbare personen;
  • andere vormen van bijstand: begeleiding bij het vinden van een baan of voor het deelnemen aan onderwijs of beroepsopleidingen, hulp bij contacten met ngo's, de directoraten-generaal voor Maatschappelijk Werk en Kinderbescherming (DGASP's) met het oog op andere vormen van slachtofferhulp enz.

Contact:

17 Apolodor St., 5e district, Boekarest

Telefoon: 0372.041.293

dp@just.ro

http://www.just.ro/en/directia-nationala-de-probatiune/

Inspectoraat-generaal van de Roemeense politie (Inspectoratul General al Poliției Române - IGPR)

Het Inspectoraat-generaal heeft uitsluitend territoriale organen in de grensprovincies en kan op verzoek van het ANITP steun verlenen om het slachtoffer te helpen aan bepaalde fasen van de strafrechtelijke procedure deel te nemen.

De politie kan u informeren over de rechten die u als slachtoffer hebt.

Bovendien kunnen de gespecialiseerde organen van de IGPR tijdens het proces fysieke bescherming bieden.

Nationale Instantie voor de bescherming van kinderrechten en adoptie (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție - ANPDCA), onderdeel van het ministerie van Arbeid en Sociale Rechtvaardigheid

De ANPDCA is de instelling die de uitvoering van de nationale strategieën voor de bescherming van kinderrechten en de gehanteerde methodieken op dit gebied coördineert. De bescherming van kinderen is gedecentraliseerd, wat inhoudt dat de directoraten-generaal voor Maatschappelijk Werk en Kinderbescherming (DGASPC's) aan de provincieraden of de lokale raden van de gemeentelijke districten in Boekarest rapporteren.

De DGASPC's bieden diverse diensten, waaronder beoordeling van gevallen van geweld tegen kinderen en planmatig aanbieden/faciliteren van diensten, complexe beoordelingen van kinderen met beperkingen, complexe beoordelingen van andere mensen met beperkingen, de "sociale ambulance", de "sociale telefoonlijn", maatschappelijke diensten om huiselijk geweld en mensenhandel te voorkomen en gespecialiseerd maatschappelijk werk in verschillende instellingen.

Contact: http://www.copii.ro/?lang=en

Niet-gouvernementele organisaties (ngo's)

Op het gebied van mensenhandel:

Op het gebied van het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld:

Op het gebied van de bescherming van kinderrechten:

Save the Children (Salvați copiii)

Adres: 3 Intr. Ștefan Furtună, 1e district, 010899, Boekarest, Roemenië

Telefoon: +40 21 316 61 76

https://www.salvaticopiii.ro/;

Maatschappelijke Alternatieven (Alternative Sociale)

24 Șoseaua Nicolina, Gebouw 949, begane grond, Iași, 700722

Telefoon: +40 332 407 178

http://www.alternativesociale.ro/en_GB/

Hotline voor opvang slachtoffers

Personen die als gevolg van een misdrijf letsel hebben opgelopen, kunnen ook met de politie contact opnemen via het nationale alarmnummer: 112.

Gratis en anonieme telefoonlijn voor slachtoffers van huiselijk geweld, permanent bereikbaar op 0800 500 333

Telverde van het Nationaal Bureau voor de bestrijding van mensenhandel 0800 800 678 (nationaal gratis nummer) en 0040213133100 (voor oproepen uit het buitenland). Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 8:00 tot 16:00 uur

Hulplijn voor kinderen: 116111. Gratis telefoonlijn. Openingstijden: maandag t/m zondag: 8:00-24:00 uur

Is slachtofferhulp gratis?

Volgens de Roemeense wet hebben slachtoffers van mensenhandel recht op bescherming en gratis bijstand.

De hulp die door het Nationaal Bureau voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen aan slachtoffers van huiselijk geweld wordt verleend, is gratis.

De hulp van het nationale directoraat Reclassering is eveneens gratis.

Ook de hulp voor minderjarige slachtoffers van geweld is gratis.

Wat voor steun kunnen overheidsdiensten of autoriteiten mij bieden?

Zie de antwoorden hierboven.

Minderjarige slachtoffers komen in aanmerking voor alle categorieën diensten (medische diensten, psychologische dienstverlening enz.).

Laatste update: 12/11/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website