Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Rechten van slachtoffers – per land

Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

U wordt als een slachtoffer van een misdrijf beschouwd als u lichamelijke of materiële schade hebt geleden als gevolg van een voorval dat volgens de geldende nationale wetgeving een misdrijf is. Als slachtoffer van een misdrijf hebt u bepaalde wettelijke rechten vóór, tijdens en na de strafprocedure.

De eerste twee fasen van de strafprocedure in Roemenië zijn: het strafrechtelijk onderzoek en het proces. Tijdens het strafrechtelijk onderzoek wordt de zaak onderzocht door de onderzoeksinstanties onder toezicht van de openbare aanklager, waarbij er bewijsmateriaal wordt verzameld om de dader te vinden. Na afloop van het strafrechtelijk onderzoek stuurt de politie de zaak, samen met alle in het dossier bijeengebrachte gegevens en bewijselementen, door naar het openbaar ministerie. Na ontvangst van het dossier onderzoekt de openbare aanklager de zaak en beslist hij of de volgende fase, d.w.z. het proces, moet worden ingeleid dan wel of de zaak moet worden geseponeerd.

Zodra de zaak voor het gerecht wordt gebracht, onderzoekt een college van rechters de feiten en hoort het de betrokken personen teneinde na te gaan of de verdachte al dan niet schuldig is. Zodra de schuld is komen vast te staan, wordt aan de dader een straf opgelegd. Indien het gerecht van oordeel is dat de verdachte niet schuldig is, dan wordt deze vrijgesproken.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

1 - Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

3 - Mijn rechten na afloop van het proces

4 - Schadevergoeding

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Laatste update: 12/11/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website