Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Rechten van slachtoffers – per land

Via welke procedure kan ik van de dader schadevergoeding vorderen?  (bv. rechtszaak, burgerlijke vordering, voeging)

Als u het slachtoffer van een geweldsmisdrijf bent, komt u wellicht in aanmerking voor een vergoeding. Tenzij er goede redenen zijn om dat niet te doen, dient u het voorval zo snel mogelijk bij de politie aan te geven en binnen twee jaar (na het voorval dat het letsel heeft veroorzaakt) een aanvraag in te dienen voor vergoeding. Compensation Services kan afzien van de termijn van twee jaar als zij oordeelt dat er goede redenen zijn voor de vertraging in de aanvraag en dat uitstel in het belang van de rechtsbedeling is. Meer informatie over vergoeding voor slachtoffers van geweldsmisdrijven is te vinden op http://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Door de rechter bevolen vergoeding

Een Magistrates' Court kan een vergoeding tot 5 000 GBP per tenlastelegging bevelen. De Crown Court heeft onbeperkte bevoegdheden, maar houdt rekening met de middelen van de dader.

Het bedrag van de bevolen vergoeding moet passend zijn naar het oordeel van de rechter, en moet mede zijn gebaseerd op bewijzen en verklaringen van de aanklager en de verdediging.

Rechters hechten veel belang aan het gelasten van vergoedingen en zijn verplicht redenen op te geven als zij daarvan afzien.

De rechter heeft de dader ertoe veroordeeld mij schadevergoeding te betalen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de dader betaalt?

Handhaving van gelaste vergoedingen is een zaak van de rechtbank.

Als de dader niet betaalt, kan de staat het bedrag dan voorschieten?  Onder welke voorwaarden?

Nee - er wordt in Noord-Ierland geen voorschot betaald op een door de rechter gelaste vergoeding.

Heb ik recht op een schadevergoeding van de staat?

Mogelijk komt u daarvoor in aanmerking krachtens de Criminal Injuries Compensation Scheme; zie voor meer informatie https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries

Heb ik recht op schadevergoeding als de dader niet veroordeeld is?

Krachtens de Criminal Injuries Compensation Scheme komt u mogelijk alsnog in aanmerking voor toekenning, ook al is de aanvaller niet bekend of niet veroordeeld. Ga voor meer informatie naar https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries

Heb ik recht op een voorschot op dringende gronden in afwachting van de beslissing over mijn vordering tot schadevergoeding?

Als Compensation Services heeft geconcludeerd dat u in aanmerking komt voor betaling maar geen definitief besluit kan nemen, kan zij tussentijdse betaling overwegen. Als de CICA geen definitief besluit kan nemen, komt dat waarschijnlijk doordat zij wacht tot duidelijk is wat de gevolgen van uw letsel op de lange termijn zullen zijn.

Laatste update: 14/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website