Rechten van slachtoffers – per land

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

Kan ik hoger beroep instellen tegen vrijspraak?

Is beroep in cassatie mogelijk?

Welke rechten heb ik nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan?

Meer informatie

Kan ik hoger beroep instellen tegen vrijspraak?

Het proces eindigt met een gerechtelijke beslissing waarbij de verdachte schuldig wordt verklaard dan wel wordt vrijgesproken. Als het gerecht de verdachte schuldig verklaart, zal het vervolgens de strafmaat bepalen. Volgens de Maltese wet hebben alleen de verdachte en de Attorney General het recht om bij het Court of Criminal Appeal hoger beroep in te stellen tegen een veroordeling c.q. vrijspraak of de hoogte van de straf.

Maar wanneer u bij het proces in eerste aanleg civiele partij was en de Attorney General of verdachte hoger beroep heeft ingesteld, mag uw advocaat alle stukken inzien die voor het hoger beroep relevant zijn.

Is beroep in cassatie mogelijk?

Tegen de beslissing van het Court of Criminal Appeal is geen beroep in cassatie mogelijk.

Welke rechten heb ik nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan?

Nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, ontvangt u een kopie van de gerechtelijke beslissing. Als de dader tot gevangenisstraf is veroordeeld, kunt u de politie om informatie vragen over de voorwaarden waaronder de dader zijn straf moet uitzitten. De politie kan weigeren om deze informatie te verstrekken wanneer de informatie om redenen van veiligheid vertrouwelijk is.

Meer informatie:

Laatste update: 20/12/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website