Rechten van slachtoffers – per land

Estland

Inhoud aangereikt door
Estland

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing?

Als procespartij hebt u het recht om binnen dertig dagen na de beslissing beroep in te stellen bij een rechtbank.

Wat zijn mijn rechten nadat de beslissing is gegeven?

Indien u tijdens de procedure een verzoek daartoe doet, hebt u het recht om op de hoogte te worden gesteld wanneer de veroordeelde dader vervroegd wordt vrijgelaten uit de gevangenis.

Heb ik recht op ondersteuning of bescherming na het proces? Voor hoe lang?

De lengte van de termijn voor het ontvangen van slachtofferhulp is niet afhankelijk van het verloop van de strafrechtelijke procedure. U kunt ook na afloop van de strafrechtelijke procedure slachtofferhulp blijven ontvangen, zonder dat daarvoor een specifieke termijn geldt.

Welke informatie krijg ik als de dader wordt veroordeeld?

U wordt op de hoogte gesteld van de gerechtelijke beslissing, waarin de lengte wordt vermeld van de straf waartoe de verdachte is veroordeeld. Indien u daartoe een verzoek doet, wordt u ook op de hoogte gesteld wanneer de veroordeelde dader vervroegd wordt vrijgelaten uit de gevangenis.

Word ik geïnformeerd wanneer de dader in vrijheid wordt gesteld (ook wanneer hij vervroegd of voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld) of wanneer hij is ontsnapt uit de gevangenis?

Indien u daartoe tijdens uw verhoor een verzoek heeft gedaan, wordt u geïnformeerd wanneer de veroordeelde dader in vrijheid wordt gesteld of wanneer hij is ontsnapt uit de gevangenis.

Word ik betrokken bij beslissingen over invrijheidsstelling of voorwaardelijke invrijheidstelling? Kan ik bijvoorbeeld een verklaring afleggen of beroep instellen?

Tijdens een procedure voor vervroegde invrijheidsstelling wordt mogelijk om uw oordeel gevraagd, maar u kunt tegen een dergelijke beslissing geen beroep instellen.

Laatste update: 01/10/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website