Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Rechten van slachtoffers – per land

Met wie moet ik als slachtoffer van een misdrijf contact opnemen voor ondersteuning en bijstand?

De Victims' Information Service biedt informatie over hulpdiensten bij u in de buurt, herstelrecht, het strafrechtstelsel, de Victims' Code en de Witness Charter. Victims’ Information Service

Het ministerie van Justitie (MoJ) draagt zorg voor gesubsidieerde nationale slachtofferhulp. Het verstrekt ook subsidies aan Police and Crime Commissioners (PCCs) voor de plaatselijke instelling en verlening van emotionele en praktische ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven overeenkomstig artikel 143 van de Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014.

Plaatselijk gefinancierde diensten zijn toegankelijk via de websites van de betrokken Police and Crime Commissioners. U vindt de aangewezen PCC hier

Voor het adres van het voor u dichtstbijzijnde Sexual Assault Referral Centre kunt u contact opnemen met 111 van de NHS voor niet-spoedeisende hulp. U kunt de gegevens ook opvragen bij uw huisarts of de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis bij u in de buurt, of opzoeken op de websiteNHS Choiceshttps://www.nhs.uk/Service-Search/Rape-and-sexual-assault-referral-centres/LocationSearch/364 website.

Hotline voor opvang slachtoffers

De Victim Information Service heeft een informatienummer voor slachtoffers: +44 808 168 9293.

Is slachtofferhulp gratis?

Ja.

Wat voor steun kunnen overheidsdiensten of autoriteiten mij bieden?

De politie moet u informeren over waar en hoe u advies of steun kunt krijgen, waaronder toegang tot medische ondersteuning, eventuele specialistische steun (bv. door een psycholoog) en alternatieve huisvesting.

Volgens Part 7 van de Housing Act 1996 moeten plaatselijke huisvestingsinstanties assistentie verlenen aan personen en gezinnen die dakloos zijn en aankloppen voor hulp.

De National Health Service biedt steun bij:

Wat voor steun kunnen niet-gouvernementele organisaties mij bieden?

Veel niet-gouvernementele organisaties en liefdadigheidsinstellingen verlenen advies-, begeleidings- en andere algemene en gespecialiseerde diensten aan slachtoffers van misdaad - nationaal, regionaal en lokaal.

Laatste update: 01/02/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website