Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Rechten van slachtoffers – per land

Via welke procedure kan ik van de dader schadevergoeding vorderen? (bv. rechtszaak, burgerlijke vordering, voeging)

Criminal Injuries Compensation Scheme 2012

De Criminal Injuries Compensation Scheme 2012 is een door de overheid gefinancierde regeling die in het leven is geroepen om een vergoeding toe te kennen aan onschuldige slachtoffers van geweldsmisdrijven in Groot-Brittannië. De Criminal Injuries Compensation Authority (CICA) beheert de regeling en beslist over alle vorderingen. Niet alle vorderingen worden toegewezen; u moet voldoen aan de criteria van de regeling.

Uitleg bij de regeling vindt u hier

Om een aanvraag in te dienen, begint u hier

Door de rechter gelaste vergoeding

Een Magistrates' Court kan een vergoeding gelasten tot 5 000 GBP per tenlastelegging. De Crown Court heeft onbeperkte bevoegdheden, maar houdt rekening met de middelen van de dader.

Het bedrag van de vergoeding moet passend zijn naar het oordeel van de rechter, en moet mede zijn gebaseerd op bewijzen en verklaringen van beide partijen.

Rechters hechten veel belang aan het gelasten van vergoedingen en zijn verplicht redenen op te geven als zij besluiten daarvan af te zien.

Meer informatie over door de Crown Court gelaste vergoedingen vindt u hier:

Burgerlijke vordering

Het is aan u als slachtoffer om te beslissen of er een burgerlijke vordering wordt ingesteld. Een dergelijke vordering kan echter gevolgen hebben voor andere aanspraken op vergoeding. Het kan verstandig zijn juridisch advies in te winnen.

Informatie over het instellen van een vordering vindt u hier

De rechter heeft de dader ertoe veroordeeld mij schadevergoeding te betalen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de dader betaalt?

Handhaving van gelaste vergoedingen is een zaak van de rechter.

Als de dader niet betaalt, kan de staat het bedrag dan voorschieten? Onder welke voorwaarden?

Nee - er wordt in Engeland en Wales geen voorschot betaald op een door de rechter gelaste vergoeding.

Heb ik recht op een schadevergoeding van de staat?

Mogelijk komt u daarvoor in aanmerking krachtens de Criminal Injuries Compensation Scheme; zie voor meer informatie hier

Heb ik recht op schadevergoeding als de dader niet veroordeeld is?

Krachtens de Criminal Injuries Compensation Scheme komt u mogelijk alsnog in aanmerking voor toekenning, ook al is de aanvaller niet bekend of niet veroordeeld. Meer informatie vindt u hier

Heb ik recht op een voorschot op dringende gronden in afwachting van de beslissing over mijn vordering tot schadevergoeding?

Als de CICA heeft geconcludeerd dat u in aanmerking komt voor betaling maar geen definitief besluit kan nemen, kan zij tussentijdse betaling overwegen. Als de CICA geen definitief besluit kan nemen, komt dat waarschijnlijk doordat zij wacht tot duidelijk is wat de gevolgen van uw letsel op de lange termijn zijn.

Meer informatie vindt u hier

Laatste update: 01/02/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website